Kiểm Toán Có Những Chức Năng Gì / 2023 / Top 18 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Kiểm Toán Là Gì? Kiểm Toán Việt Nam Có Chức Năng Gì? / 2023

Đ.H/Sức khỏe Cộng Đồng

Kiểm toán là gì? Kiểm toán Việt Nam có chức năng gì? Mỗi quốc gia hay mỗi nhóm nghiên cứu đều có định nghĩa, chức năng về kiểm toán.

Kiểm toán là gì? Kiểm toán Việt Nam có chức năng gì?

Kiểm toán là gì?

Kiểm toán là gì? Kiểm toán bắt nguồn từ thuật ngữ “Audit” trong tiếng Latin. Nhưng điều thú vị là từ “Audit” của tiếng Latin lại có nghĩa là người nghe (one who hears).

Vào khoảng thế kỷ thứ III trước công nguyên, chính quyền La Mã đã tuyển dụng các quan chức để kiểm tra độc lập về tình hình tài chính và nghe thuyết trình của họ về kết quả kiểm tra này.

Từ đó cho đến nay, “Audit” đã trở thành một từ phổ biến để chỉ công việc kiểm tra và bày tỏ ý kiến đối với các báo cáo tài chính.

Có rất nhiều định nghĩa về kiểm toán, mỗi quốc gia hay mỗi nhóm nghiên cứu đều có định nghĩa riêng. Theo đó, các chuyên gia giáo dục và đào tạo kiểm toán ở Cộng hoà Pháp định nghĩa rằng:

“Kiểm toán là việc nghiên cứu và kiểm tra các tài khoản hàng năm của một tổ chức do một người độc lập, đủ danh nghĩa gọi là kiểm toán viên tiến hành để khẳng định rằng những tài khoản đó phản ánh đúng đắn tình hình tài chính thực tế, không che giấu sự gian lận và chúng được trình bày theo mẫu chính thức của luật định”.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, phạm vi của kiểm toán rất rộng, bao gồm các lĩnh vực khác nhau như:

– Kiểm toán về thông tin

– Kiểm toán hiệu quả

– Kiểm toán tính quy tắc

– Kiểm toán hiệu năng….

Trải qua một quá trình phát triển lâu dài của nghề kiểm toán, chúng ta có thể hiểu ngắn gọn định nghĩa kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động tài chính của các doanh nghiệp, bằng hệ thống phương pháp kĩ thuật riêng của kiểm toán, do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.

Đối tượng của kiểm toán trước hết là các tài liệu kế toán. Nhưng công việc xác minh tính trung thực, đúng đắn của các báo cáo tài chính là để hướng tới tất cả các đơn vị, cá nhân quan tâm đến tình hình tài chính của một công ty, tổ chức nào đó.

Chẳng hạn, các cơ quan Nhà nước cần thông tin trung thực để hoạch định chính sách kinh tế phù hợp, các nhà đầu tư cần tài liệu tin cậy để sử dụng đồng tiền của mình đúng mục đích. Người lao động, khách hàng, nhà cung cấp cần hiểu thực chất về kinh doanh và tài chính, chế độ tiền lương của công ty mình để làm việc. Những người quan tâm này lại không có nghiệp vụ về tài chính, kế toán. Và chỉ nhân viên kiểm toán mới có thể giúp được họ.

Kiểm toán là gì? Kiểm toán Việt Nam có chức năng gì?

Từ bản chất của kiểm toán như trên, chúng ta có thể thấy được kiểm toán có hai chức năng cơ bản đó là: chức năng xác minh và chức năng bày tỏ ý kiến.

Chức năng xác minh nhằm khẳng định mức độ trung thực của tài liệu, tính pháp lý của việc thực hiện các nghiệp vụ hay việc lập các bảng khai tài chính. Đây là chức năng cơ bản gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của hoạt động kiểm toán.

Ngay trong khái niệm về chức năng xác minh, chúng ta có thể thấy rõ chức năng xác minh là nhằm khẳng định ở hai khía cạnh: mức độ trung thực của tài liệu, và tính pháp ý của việc thực hiện các nghiệp vụ hay việc lập các bảng khai tài chính. Do đó, chức năng xác minh được thể hiện ở hai mặt: Tính trung thực của các con số

Thực chất là việc kiểm toán viên đi xem xét để đi đến khẳng định xem các con số biểu hiện bằng tiền trên các bảng khai tài chính, trong từng nghiệp vụ cụ thể có được kế toán phản ánh và trình bày một cách chính xác hay không.

Ví dụ: Số dư tiền mặt trên Bảng cân đối kế toán của đơn vị trình bày tại thời điểm cuối năm là 100 triệu, kiểm toán viên sẽ hướng vào việc xác minh xem số tiền của đơn vị thực tế có đúng là 100 triệu hay không, tức là hướng việc xác minh vào tính trung thực của các con số.

Tính hợp thức của các biểu mẫu phản ánh tình hình tài chính: Thực chất mục đích hoạt động của kế toán là cung cấp thông tin về tình hình tài chính của đơn vị cho các đối tượng quan tâm. Do đó, các thông tin này không những phải được trình bày một cách trung thực, chính xác mà còn phải được trình bày theo cách mà người đọc có thể hiểu được. Chính vì vậy, các chuẩn mực về kế toán, các thông tư, nghị định hướng dẫn thi hành chế độ kế toán đã quy định và hướng dẫn các biểu mẫu phản ánh tình hình tài chính và nhiệm vụ của người làmkế toán là phải tuân thủ theo các quy định pháp lý này. Vì thế, chức năng xác minh của kiểm toán là cũng nhằm hướng tới yêu cầu này.

Chức năng xác minh ngoài việc hướng tới 6 mục tiêu kiểm toán như kiểm toán tài chính còn hướng tới xác minh mục tiêu về tính phê chuẩn của các nghiệp vụ, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải có căn cứ hợp lý và phải đượcphê chuẩn.

Ví dụ: Khi mua sắm TSCĐ phải được sự phê duyệt của giám đốc. Trong nhiều trườnghợp đặc biệt, với số tiền lớn thì còn cần phải có sự phê duyệt của các cấp cao hơn trênTổng Công ty.

Chức năng bày tỏ ý kiến: Sau quá trình thực hiện chức năng xác minh, kiểm toán viên thu được các bằng chứng kiểm toán và làm cơ sở cho việc đưa ra ý kiến nhận xét về đối tượng được kiểm toán.

Chức năng bày tỏ ý kiến được hiểu là việc đưa ra kết luận về chất lượng thông tin và cả pháp lý, tư vấn qua xác minh. Sau khi kiểm toán viên đã thực hiện chức năng xác minh về tính trung thực của tài liệu (hay độ tin cậy của các thông tin kế toán) và tính pháp lý của việc thực hiện các nghiệp vụ hay việc lập các báo cáo tài chính, kiểm toán viên sẽ đưa ra kết luận của mình về các vấn đề đã được xác minh.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm toán, nếu phát hiện những điểm yếu trong quá trình quản lý nói chung và trong công tác tài chính kế toán nói riêng thì kiểm toán viên có thể đưa ra ý kiến dưới dạng tư vấn. Hình thức đưa kết luận như thế nào cũng có sự khác nhau giữa các khách thể kiểm toán và giữa cácnước khác nhau.

Tùy theo từng lĩnh vực, chức năng bày tỏ ý kiến được thể hiện khác nhau: Ở khu vực công cộng, chức năng bày tỏ ý kiến được thể hiện dưới hai hình thức: Bày tỏ ý kiến dưới hình thức phán xử như một quan toà.

Kiểm toán thực hiện kiểm tra các tài liệu, tình hình quản lý của các tổ chức, cá nhân có sử dụng ngân sách nhà nước để xác minh tính chính xác và hợp lệ của tài liệu thu, chi trong đơn vị đó. Đồng thời, khi có sai phạm xảy ra, kiểm toán có quyền ra quyết định xửlý như một quan toà thông qua các phánquyết của mình.

Theo hình thức này, khi đã có quyết định thì bắt buộc phải điều chỉnh theo ý kiến kết luận của kiểm toán viên, nếu không sẽ bị xử phạt theo hình thức phán quyết của toà án.

Ở Việt Nam, cơ quan kiểm toán nhà nước áp dụng theo hình thức thứ hai, tức là sau khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán nhà nước sẽ đưa ý kiến tư vấn cho đơn vị điều chỉnh chứ không cưỡng bức thi hành. Việc điều chỉnh hay không là tùy thuộc đơn vị, nếu đơn vị không điều chỉnh, Cơ quan Kiểm toán nhà nước không có quyền trực tiếp xử phạt mà chỉ có thể đệ trình lên các cấp có thẩm quyền để xử phạt.

Ở khu vực kinh doanh hoặc các dự án ngoài ngân sách nhà nước Chức năng bày tỏ ý kiến được thực hiện chủ yếu dưới hình thức tư vấn. Đây là việc kiểm toán viên đưa ra các ý kiến tư vấn cho doanh nghiệp được kiểm toán về các vấn đề mà họ quan tâm.

Khác với khu vực công, chức năng bày tỏ ý kiến của kiểm toán có thể thực hiện dưới hai hình thức: phán quyết như một quan toà hoặc tư vấn -điều đó tùy thuộc vào từng loại hình kiểm toán và từng điều kiện các quốc gia thì ở khu vực kinh doanh hoặc các dự án ngoài ngân sách nhà nước, kiểm toán không có quyền phán quyết như một toà án mà chỉ có một hình thức duy nhất là tư vấn.

Ngày nay, ngoài việc tư vấn trong lĩnh vực tài chính kế toán về các vấn đề kiểm toán viên phát hiện trong quá trình kiểm toán, các công ty kiểm toán còn phát triển chức năng tư vấn này sang nhiều lĩnh vực chuyên sâu hơn như: tư vấn thuế, tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ…

Hầu hết các công ty kiểm toán đều có bộ phận riêng chuyên chịu trách nhiệm về mảng tư vấn, bộ phận này gồm các nhân viên được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực nào đó. Ví dụ: được đào tạo chuyên sâu về thuế sẽ đảm nhận chức năng tư vấn thuế… Và thực tế, dịch vụ tư vấn đã chiếm một tỷ lệ doanh thu khá lớn trong các công ty kiểm toán.

Như vậy, chúng ta thấy, chức năng bày tỏ ý kiến chính là việc đưa ra kết luận của kiểm toán viên về chất lượng thông tin, tính pháp lý và tư vấn qua xác minh. Sản phẩm của việc bày tỏ ý kiến về chất lượng thông tin được thể hiện trên “Báo cáo kiểm toán” và sản phẩm của việc đưa ra ý kiến tư vấn thể hiện trên “Thư quản lý”.

Adn Có Những Chức Năng Gì? / 2023

Chủ đề

Trắc nghiệm hay với App HOC247

CÂU HỎI KHÁC

Khái niệm điều hòa hoạt động gen

Hóa chất 5BU (5-Bromuraxin) khi thấm vào tế bào gây đột biến thay thế cặp A-T thành cặp G-X . Quá trình thay thế ra sao:

Trong cơ chế điều hòa hoạt động các gen của opêron Lac, khi môi trường không có lactozo sẽ như thế nào?

Các dạng đột biến điểm gồm:

Mỗi ADN con sau nhân đôi đều có một mạch của ADN mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nuclêôtit tự do.

Các đơn phân của phân tử ADN khác nhau với đơn phân của ARN ở thành phần nào?

Gen B có chiều dài 0,51µm và tỷ lệ A/G = 3/7.

Điều không đúng khi nói về đột biến gen:

Sự khác biệt giữa đặc điểm cấu tạo của ARN và ADN là gì?

ADN có những chức năng gì?

Bản chất của mối quan hệ ADN – ARN – Prôtêin là:

Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối là:

Thế nào là mARN trưởng thành?

Một gen có khối lượng 540000 đvC và có 2320 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen bằng :

Một tế bào sinh dục chín của một loài (2n = 46) tiến hành giảm phân bình thường.

Chức năng của gen điều hoà:

Nuclêôtit loại T là đơn phân cấu tạo nên loại phân tử nào sau đây?

Một gen cấu trúc có chiều dài 2550 A0 và 1950 liên kết H.

Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là:

Nêu vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là gì?

Vi sinh vật khuyết dưỡng là:

Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn nhanh nhất ở pha nào?

Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng khi nói về vi sinh vật?

Nếu có 1 tế bào sinh dục đực sơ khai của 1 loài sinh vật (có bộ NST lưỡng bội 2n) nguyên phân x lần ở vùng sinh sản

Hạt virút thường có các dạng cấu trúc là:

Cho một số nhận định sau:1. Nguyên phân xảy ra ở hợp tử2.

Ở Lúa 2n = 24. Một tế bào sinh dưỡng của lúa nguyên phân liên tiếp 5 lần.

Các biện pháp phòng ngừa HIV gồm:

Nếu có 1 tế bào sinh dục đực sơ khai của gà (có bộ NST lưỡng bội 2n = 78) nguyên phân bình thường 3 lần ở vùng sinh

Một gen ở sinh vật nhân thực có 200 nuclêôtit loại A, 400 nuclêôtit loại G. Tổng số liên kết hiđrô của gen là

Nêu ý nghĩa của quá trình giảm phân?

Phát biểu nào chưa chính xác?

Nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hóa một axit amin, đó là đặc tính nào của mã di truyền?

Một gen có chiều dài 5100Å, có A= 20%, mạch 2 của gen có số nuclêôtit loại A= 345 Nucleotit.

Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của:

Một gen có 120 chu kì xoắn và có 3100 liên kết hiđrô. Gen này tự nhân đôi 3 lần tạo thành các gen con.

Phân tử có cấu trúc một mạch và có 3 thùy tròn, một thùy có bộ ba đối mã là:

Máy Photocopy Có Những Chức Năng Gì? / 2023

Tôi được giao nhiệm vụ phải lựa chọn và tìm kiếm máy photocopy cho doanh nghiệp . Nó khiến tôi khá băn khoăn không biết lựa chọn máy như thế nào mới tốt . Đảm bảo cho doanh nghiệp, công ty, tổ chức của bạn tiết kiệm một khoản tiền không hề nhỏ

Sau nhiều lần tìm hiểu, tôi đã biết được về dịch vụ cho thuê máy photocopy . Bên cạnh những người cho lời khuyên thì cũng có rất nhiều người cười nhạo tôi đi thuê vì không hiểu loại hình dịch vụ này có giá trị như thế nào . Và để các bạn, những người đang và sẽ có nhu cầu sử dụng máy photocopy sẽ nhận được những lợi ích mà loại hình dịch vụ này mang đến, tránh mắc các sai lầm vừa rồi .

Một số quan niệm sai lầm về loại hình dịch vụ cho thuê máy photocopy

Dịch vụ cho thuê máy photocopy sẽ phục vụ nhu cầu cho mọi khách hàng tiêu dùng nhờ sở hữu những ưu điểm vượt trội . Tuy nhiên, nhiều người lại không nhận thấy được những giá trị mà dịch vụ này mang lại . Rất nhiều người đang giữ quan niệm sai lầm, lệch lạc về loại hình dịch vụ này . Bạn cần nắm được những sai lầm này, loại bỏ và tránh xa chúng .

Dịch vụ này chỉ dành cho những người không có điều kiện mua máy . Đây là một quan niệm sai lầm, khá thiển cận bởi hiện nay các công ty, doanh nghiệp vẫn lựa chọn dịch vụ cho thuê máy photocopy .

Thuê máy có chất lượng không tốt . Các nhà cung cấp không dại mà cho thuê máy photocopy chất lượng kém . Các máy photocopy chất lượng tốt thuộc các thương hiệu hàng đầu được rất nhiều nhà cung cấp cho thuê .

Nếu bạn không biết hết những giá trị của loại hình photocopy thì bạn đã rất lạc hậu

Nhiều công ty, doanh nghiệp, tổ chức đã và đang ưu tiên sử dụng loại hình dịch vụ này một cách phổ biến, rộng rãi . Nguyên nhân mà loại hình này được sử dụng rộng rãi như vậy xuất phát từ những giá trị vô cùng hấp dẫn mà chúng mang đến cho người tiêu dùng .

Bạn sẽ không phải mua một cái máy photocopy với một số tiền khá lớn . Doanh nghiệp sẽ thu lại lợi nhuận cao hơn khi việc bỏ ra một khoản chi phí thấp hơn

Bạn sẽ không mất một khoản tiền lớn để mua máy photocopy nếu bạn hợp tác với bên cho thuê, khi đó bạn vẫn có thể sử hữu nó và vừa tiết kiệm tiền, chỉ mất một khoản nhỏ cho chi phí .

Khách hàng sẽ được đảm bảo về chất lượng sản phẩm . Khi sử dụng loại hình dịch vụ cho thuê máy photocopy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của máy và sẽ được sử dụng những dòng máy tốt nhất trên thị trường hiện tại . Khách hàng sẽ được nhà cung cấp máy photocopy đảm bảo mọi vấn đề về máy . Hãy sử dụng máy một cách tốt nhất, nếu máy có vấn đề bạn nên liên hệ sớm nhất với nhà cung cấp .

Sử dụng dịch vụ cho thuê máy photocopy bạn sẽ không mất tiền vận chuyển và lắp đặt . Nếu sử dụng dịch vụ cho thuê máy photocopy, bạn sẽ nhận được rất nhiều dịch vụ tốt với các chế độ trọn gói bao gồm vận chuyển đến tận nơi, được nhân viên lắp đặt tận nhà không phải mất phí. Chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ với ưu đãi này .

Công ty Ánh Sao Việt là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn để có thể sở hữu máy photo từ dịch vụ cho thuê máy photocopy . Đây là công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực chuyên phân phối, cung cấp máy photocopy chất lượng hàng đầu cả nước . Sử dụng dịch vụ cho thuê máy photocopy của công ty Ánh Sao Việt, bạn sẽ nhận được nhiều chế độ bảo dưỡng vô cùng hấp dẫn cùng, giá cả sản phẩm hợp lý .

Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Kiểm Toán Nhà Nước Là Gì? / 2023

Theo quy định hiện hành tại Luật Kiểm toán nhà nước 2015 thì chức năng và nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước được quy định như sau:

– Chức năng của Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán nhà nước có chức năng đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

– Nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước

+ Quyết định kế hoạch kiểm toán hằng năm và báo cáo Quốc hội trước khi thực hiện.

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán hằng năm và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

+ Xem xét, quyết định việc kiểm toán khi có đề nghị của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức không có trong kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.

+ Trình ý kiến của Kiểm toán nhà nước để Quốc hội xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sách trung ương, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.

+ Tham gia với các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ trong việc xem xét về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, phương án bố trí ngân sách cho chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định và quyết toán ngân sách nhà nước.

+ Tham gia với các cơ quan của Quốc hội trong hoạt động giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về lĩnh vực tài chính – ngân sách, giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước và chính sách tài chính khi có yêu cầu.

+ Tham gia với các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền trình dự án luật, pháp lệnh khi có yêu cầu trong việc xây dựng và thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh.

+ Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; gửi báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cho Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; cung cấp kết quả kiểm toán cho Bộ Tài chính, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nơi kiểm toán và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

+ Giải trình về kết quả kiểm toán với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

+ Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý những vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

+ Quản lý hồ sơ kiểm toán; giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

+ Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước.

+ Tổ chức thi, cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.

+ Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiểm toán nhà nước.

+ Xây dựng và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chức năng và nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 9 và Điều 10 Luật Kiểm toán nhà nước 2015.

Trân trọng!