Giải Pháp Xây Dựng Xã Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới Nâng Cao / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Hương Trạch Quyết Liệt Xây Dựng Xã Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới Nâng Cao

Định Bình Đặt Mục Tiêu Đạt Xã Nông Thôn Mới Nâng Cao Vào Năm 2022

Cần Thơ: Công Nhận 3 Xã Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới Nâng Cao

Bình Dương Sáng Tạo, Hiệu Quả Hướng Đến Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao, Kiểu Mẫu

Những Giải Pháp Nâng Cao Việc Thực Hiện Xây Dựng Ý Thức Tôn Trọng Nhân Dân, Phát Huy Dân Chủ, Chăm Lo Đời Sống Nhân Dân

Chủ Trương, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Về Xây Dựng Ý Thức Tôn Trọng Nhân Dân, Phát Huy Dân Chủ, Chăm Lo Đời Sống Nhân Dân Trong Giai Đoạn Hiện Nay

BCĐ xây dựng NTM huyện kiểm tra tại trường TH Hương Trạch

Hiện nay, xã Hương Trạch được công nhận 3/7 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 29/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh đó là tiêu chí Quy hoạch; Giáo dục – Y tế -Văn hóa; An ninh trật tự – Hành chính công. Còn 4 tiêu chí chưa đạt đó là: Hạ tầng kinh tế – xã xội; Sản xuất, việc làm – Thu nhập – Hộ nghèo; Cảnh quan – Môi trường; Khu dân cư kiểu mẫu.

Trong năm nay, có hai thôn Phú Lễ và Ngọc Bội được Hội đồng nghiệm thu huyện, tỉnh kiểm tra đánh giá đạt chuẩn 10/10 tiêu chí theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND Tỉnh. Nâng số Khu dân cư đạt chuẩn 5/13, gồm La Khê, Trung Lĩnh, Bắc Lĩnh, Phú Lễ, Ngọc Bội.

Đối với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, xã Hương Trạch đang tích cực tập trung chỉ đạo HTX mật ong Hương Bưởi thực hiện các văn bản hướng dẫn của các phòng, ngành chuyên môn trong công tác sản xuất, bảo quản, dán nhãn sản phẩm theo quy trình, đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

Đồng thời, xây dựng 3 bộ hồ sơ đăng ký sản phẩm của năm 2022 đó là Sản phẩm bưởi Phúc Trạch của Tổ hợp tác trồng và chăm sóc bưởi Nông dân thôn Phú Lễ; Sản phẩm Bưởi Phúc Trạch của hộ kinh doanh Hoàn Thắng thôn Tân Phúc; Sản phẩm Cam giòn Hoàn Thắng của hộ kinh doanh Lê Thị Hoàn ở thôn Tân Phúc. Trong đó: Sản phẩm Bưởi Phúc Trạch của hộ kinh doanh Hoàn Thắng, thôn Tân Phúc đã đạt 3 sao cấp tỉnh đợt 1 năm 2022 và xây dựng hồ sơ thành lập HTX Nông sản Hoàn Thắng, xây dựng hồ sơ sản phẩm Cam giòn để đánh giá đợt 2 năm 2022.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Để thực hiện xã đạt chuẩn và đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Hương Trạch đã giải ngân nguồn vốn nông thôn mới hơn 1,1 tỷ đồng, đạt 71,9 %; Giải ngân vốn sự nghiệp hơn 474, đạt 39,4 %. Trong đó, truy xuất nguồn gốc Vietgap 300 triệu đồng; mô hình xử lý nước thải sinh hoạt 130 triệu đồng; thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ thông tin thông minh trong quản lý điều hành 120 triệu đồng để tập trung nâng cấp, xây dựng và hoàn thiện một số công trình cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm…

Tại buổi làm việc, nhiều đại biểu cho rằng, để xã đạt chuẩn NTM nâng cao còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, đề nghị huyện quan tâm giúp đỡ xã Hương Trạch về kinh phí để nâng cấp, tu sửa và xây mới một số hạng mục cơ sở hạ tầng như Trường THCS, tiểu học và mầm non, Trạm y tế, phụ cấp cho cán bộ kiêm bán chuyên trách NTM.

Đồng chí Nguyễn Duy Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập trung phát triển KT-XH, nâng cao thu nhập cho người dân, giữ vững QP – AN, TTAN – XH. Tập trung rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện một số hạng mục cơ sở hạ tầng. Tạo sự thống nhất và đồng thuận trong Nhân dân phấn đấu xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022.

Các Bước Đi Xây Dựng Xã Hội Học Tập Ở Tiền Giang

Xây Dựng Xã Hội Học Tập Nhằm Chấn Hưng Nền Giáo Dục Ở Việt Nam

Xây Dựng Xã Hội Học Tập: Cần Giải Pháp Toàn Diện

Xây Dựng Và Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo

Sự Phát Triển Lý Luận Của Đảng Về Xây Dựng Văn Hoá Trong Chính Trị Và Kinh Tế

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Các Tiêu Chí Duy Trì Xã Đạt Chuẩn Nông Thôn Mới Nâng Cao, Tiến Tới Xây Dựng Xã Kiểu Mẫu

Một Số Nhiệm Vụ, Giải Pháp Để Duy Trì Và Nâng Cao Chất Lượng Các Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới

Thực Hiện Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tiêu Chí Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới

Duy Trì, Nâng Chất Xã Nông Thôn Mới

Đảng Bộ Xã Thiệu Minh Lãnh Đạo Nâng Cao Chất Lượng Các Tiêu Chí Nông Thôn Mới

Nam Định: Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Thực Hiện Các Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới Giai Đoạn Sau Năm 2022

(LSO) – Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 – 2022, đồng chí Lăng Văn Thạch, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng có bài tham luận: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”. Báo Lạng Sơn trân trọng trích đăng tham luận.

Xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng là 1 trong 5 xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm về xây dựng nông thôn mới đầu tiên, giai đoạn 2011 – 2022 và đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2014. Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục được tỉnh, huyện quan tâm chỉ đạo làm điểm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 – 2022. Với nhận thức và trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy, chính quyền xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu, giải pháp, vận dụng vào điều kiện thực tế của địa phương, tuyên tuyền vận động Nhân dân, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Qua 4 năm thực hiện với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của người dân, xã đã nâng cấp và làm mới đường bê tông, chỉnh trang nhà văn hóa, người dân tự đầu tư xây mới, nâng cấp nhà cửa, các công trình phụ…

Những kết quả đó là sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới toàn diện. Đến tháng 12/2019, xã Chi Lăng được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, diện mão nông thôn trên địa bàn xã tiếp tục được thay da, đổi thịt, với những ngôi nhà khang trang, những tuyến đường bê tông trải dài từng thôn, từng ngõ; những mô hình kinh tế rõ nét cho thu nhập cao ngày càng nhiều hơn, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Những thành quả đó là được sự quan tâm của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự giúp đỡ của các ban, ngành trong huyện, sự vận dụng sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự hưởng ứng đồng thuận vào cuộc của người dân trong quá trình tổ chức thực hiện.

Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu, tôi xin được chia sẻ một số giải pháp như sau:

Một là, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/HU, ngày 27/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trước mắt, tiếp tục rà soát những diện tích không chủ động nước tưới chuyển sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế. Đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, duy trì và nhân rộng các vườn cây ăn quả có hiệu quả rõ nét, gắn phát triển kinh tế vườn, nhà vườn theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, khuyến khích Nhân dân phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao.

Hai là, tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng, nâng cấp bê tông hóa mở rộng các tuyến đường liên thôn đã xuống cấp, tiếp tục bê tông hóa giao thông nội đồng, kiến cố hóa kênh mương, để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Ba là, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc của quê hương. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát huy hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. Đồng thời thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế, tổ chức tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, nhất là thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của cấp ủy, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo. Phấn đấu đến năm 2022, cơ bản xã không còn hộ nghèo, trừ các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội không thể thoát nghèo.

Bốn là, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/HU, ngày 4/8/2016, của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện đến năm 2022 và những năm tiếp theo. Tập trung củng cố đội ngũ cán bộ thôn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã. Phấn đấu đến hết năm 2023, 100% cán bộ, công chức xã đạt trình độ trung cấp chính trị, có trình độ đại học chuyên môn (hiện nay trình độ trung cấp chính trị của đội ngũ cán bộ xã đạt 70%, trình độ đại học đạt 75%).

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, cách làm trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Coi công tác vận động, tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến thôn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Sáu là, tập trung huy động, lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn được phân bổ từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời huy động từ các nguồn lực xã hội hóa; ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, công trình phục vụ sản xuất, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân. Phát huy nguồn lực sẵn có của địa phương cũng như huy động nguồn lực trong cộng đồng dân cư, chỉnh trang, cải tạo tường rào cổng ngõ, nhà ở, xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế, đầu tư ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Bảy là, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến thôn trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Phân công rõ nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, và người được phân công phụ trách, với từng nội dung, từng lĩnh vực. Đồng thời củng cố, kiện toàn Ban phát triển thôn, bản bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Song song với việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, việc phát triển kinh tế cũng hết sức được quan tâm, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân thực hiện tái cơ nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị, chất lượng các loại cây ăn quả, như cây na, cây cam, cây bưởi… là những cây chủ lực cho thu nhập cao, hiện nay nhiều hộ thu từ cây ăn quả từ 150 đến 200 triệu đồng, nhiều mô hình cây ăn quả cho thu nhập cao, có hộ thu từ 300 đến 500 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 1,3%, thu nhập bình quân đạt 42,8 triệu đồng/người/năm, kinh tế tăng trưởng, văn hóa – xã hội phát triển. Số thôn, số hộ văn hóa đạt cao, 100% các tổ chức đảng đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mô Hình Vac Giải Pháp Chống Xâm Nhập Mặn Và Hạn Hán Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Giải Pháp Chống Hạn, Xâm Nhập Mặn Cho Đồng Bằng Sông Cửu Long Từ Góc Nhìn Chuyên Gia

Triển Khai Các Giải Pháp Cấp Bách Phòng, Chống Hạn Hán, Thiếu Nước, Xâm Nhập Mặn

Chống Xâm Nhập Mặn Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long: Cần Giải Pháp Trung Và Dài Hạn

Giải Pháp Nào Phòng Chống Hạn Mặn Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long?

Thành Triệu Tập Trung Nhiều Giải Pháp Xây Dựng Xã Nông Thôn Mới Nâng Cao

Nông Thôn Mới Sơn La: Nhiều Giải Pháp Xây Dựng Xã Nông Thôn Mới Nâng Cao

Các Phường Tập Trung Xây Dựng Văn Minh Đô Thị, Hướng Tới Phát Triển Toàn Diện

Xây Dựng Văn Minh Đô Thị: Khi Vai Trò Của Tổ Chức Đoàn Thể Được Phát Huy

Nhiều Sáng Kiến Xây Dựng Nếp Sống Văn Hoá, Văn Minh Đô Thị

Hiệu Quả Từ Chương Trình Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị

Các mô hình kinh tế của Thành Triệu tạo việc làm cho người dân tại địa phương. Duy trì các TC đã đạt

Thành Triệu có 892,9ha diện tích tự nhiên, kinh tế nông nghiệp là chủ yếu (trồng dừa và bưởi da xanh); thương mại, dịch vụ phát triển khá tốt.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Thành Triệu Nguyễn Văn Phước, trong nhiệm kỳ 2022 – 2022, Thành Triệu là một trong những xã điểm của tỉnh triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng NTM. Qua 7 năm xây dựng, tháng 1-2019, Thành Triệu đã được công nhận đạt chuẩn xã NTM, hiện xã đang tiếp tục nâng chất các TC để xây dựng NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Văn Phước cho rằng: Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, địa phương gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Một vài TC khó do điều kiện khách quan, như: TC số 13 về hình thức tổ chức sản xuất; TC số 17 về chỉ tiêu quy hoạch nghĩa trang nhân dân. Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, trong đó tập trung cao trong nhiệm kỳ 2022 – 2022, theo đánh giá chung của Ban Chỉ đạo huyện, có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Hữu Định, Quới Sơn, Thành Triệu, Phú Túc. Đây là sự quyết tâm phấn đấu của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà trong những năm qua. Song kết quả trên còn rất khiêm tốn. Nếu cho đây là nền tảng để xây dựng cơ bản đạt chuẩn huyện NTM trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 thì cần có sự tập trung cao hơn nữa trong thời gian tới.

Đối với xã Thành Triệu, để xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao, so với Bộ TC của UBND tỉnh giai đoạn 2022 – 2022, ngoài việc duy trì giữ vững chất lượng 11/15 TC đã đạt, xã phải tiếp tục thực hiện hoàn thành 4 TC, đó là: TC số 2 về giao thông; TC số 11 về tổ chức sản xuất; TC số 13 về môi trường và an toàn thực phẩm; TC số 14 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Các TC này được Thành Triệu xác định là TC khó, có chuẩn mới rất cao, nên cần có lộ trình và nhiều giải pháp cụ thể hiệu quả, huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, người dân.

Vào cuộc từ đầu nhiệm kỳ

Bí thư Đảng ủy xã Thành Triệu cho biết: Sau khi được xét đầu vào xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã cần tăng cường lãnh đạo các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với hệ thống chính trị xã, ấp cũng như hộ gia đình. Cần hướng dẫn đến từng người dân nắm rõ chủ trương của xã về xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Thực hiện phương châm “Quyết tâm giữ vững và phát huy danh hiệu xã NTM”. Rà soát, đối chiếu tỷ lệ đạt của từng TC, xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo thực hiện bổ khuyết, hoàn thiện đối với các TC có tỷ lệ đạt chưa cao trong thời gian sớm nhất.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ TC nâng cao, tổ chức thực hiện, triển khai, vận hành đồng bộ, kiện toàn lại ban chỉ đạo, tổ giúp việc, điều chỉnh lại quy chế, phân công nhiệm vụ phù hợp, lãnh đạo chặt chẽ công tác phối hợp hành động. Tập trung lãnh đạo định hướng phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác tiềm năng của địa phương và lợi thế của xã NTM về hạ tầng cơ sở. Từng lúc nâng dần thu nhập người dân, quan tâm việc vận động, kêu gọi, huy động các nguồn lực phục vụ kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao.

“Xây dựng xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao – xã NTM kiểu mẫu là hình thức cao của Chương trình MTQG về xây dựng NTM. Trong quá trình tổ chức thực hiện, mỗi địa phương có những thuận lợi, khó khăn nhất định, song đây là chủ trương hợp ý Đảng, lòng dân, là động lực để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, do đó luôn nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân”, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Phước nhấn mạnh.

“Thành Triệu cần tổ chức triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả “Ngày Chủ nhật NTM” theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh, tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cùng chung tay, góp sức xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương”.

(Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Dương Văn Phúc)

Mục Tiêu, Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới Của Tỉnh Đồng Tháp Đến Năm 2022 Và Giai Đoạn Sau Năm 2022

Tiểu Luận, Luận Án: Xây Dựng Nông Thôn Mới

Một Số Giải Pháp Thực Hiện Tiêu Chí Số 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới

Nam Định: Nghiên Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Kh&cn Nhằm Xây Dựng Nông Thôn Mới

Đồng Bộ Các Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới Và Giảm Nghèo

Nhiều Giải Pháp Sáng Tạo Xây Dựng Nông Thôn Mới Nâng Cao

Nhiệm Vụ Trọng Tâm Và Giải Pháp Thực Hiện Xây Dựng Nông Thôn Mới Trong Thời Gian Tới Tại Vĩnh Phúc

Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Cấp Cơ Sở

Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới

Công Tác Chỉ Đạo Và Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu Trên Địa Bàn Tỉnh Ninh Bình

Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới Hiệu Quả

Một số tiêu chí không phù hợp với thực tiễn mang tính đặc thù của các vùng, miền nên cần phải xây dựng bộ tiêu chí mới.

Ngày 24/2, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo NTM Trung ương chủ trì Hội thảo xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới (NTM) các cấp ở Vùng Đông Nam bộ…..

Theo Văn phòng điều phối NTM Trung ương, tính đến tháng 1/2020, cả nước có 4.849/8.902 xã (54,47%) đã đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 15,66 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 5 tiêu chí; còn 1.210 xã (13,59%) dưới 10 tiêu chí; đã có 8 xã được công nhận NTM kiểu mẫu, tại các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Trị và Đồng Nai.

Đến 1/2020 cả nước có 114 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; đến nay có 30 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành Bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM trong những năm đầu cho thấy, có một số tiêu chí không phù hợp với thực tiễn mang tính đặc thù của các vùng, miền (như miền núi phía Bắc, ĐBSCL, Tây Nguyên) hoặc về nội dung, chỉ tiêu đạt chuẩn, khó vận dụng trong việc chỉ đạo thực hiện và đánh giá xã đạt chuẩn ở các địa phương.

Do vậy, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cho sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM (trong đó điều chỉnh 5/19 tiêu chí NTM).

Thực tế, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, nhiều địa phương còn lúng túng, chưa xác định được nội dung chỉ đạo tiếp theo để các xã, huyện tiếp tục thực hiện xây dựng NTM. Thậm chí một số địa phương còn lơ là, thỏa mãn với những kết quả đạt được.

Tuy nhiên, trên thực tế những kết quả đạt được trong xây dựng NTM ở các địa phương mới chỉ là bước khởi đầu, trong khi việc duy trì và giữ vững, không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM lên tầm cao hơn mới là yếu tố quan trọng để hướng đến mục tiêu xây dựng NTM bền vững.

Do vậy, Bộ NN-PTNT đã ban hành nội dung định hướng những tiêu chí nâng cao, UBND cấp tỉnh đưa ra chỉ tiêu cụ thể để địa phương có căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện, xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh văn phòng điều phối NTM Trung ương cho biết: “Việc ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu được coi là cột mốc mới, hướng tới mục tiêu chất lượng và bền vững trong xây dựng NTM; đồng thời khẳng định quá trình xây dựng NTM là thường xuyên, liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc…”.

Theo ông Tiến, đến nay có 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành Bộ tiêu chí NTM nâng cao áp dụng trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo thực hiện.

Theo báo cáo của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT), toàn tỉnh có 8 đơn vị cấp huyện, với 82 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn; trong đó có 45 xã xây dựng NTM. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định tới sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

Đến nay toàn tỉnh đã có 34 xã đạt chuẩn NTM (đạt 75,5%) và 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Phấn đấu đến cuối năm 2022, toàn tỉnh sẽ có 39 xã đạt chẩn NTM và 16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đồng thời đến năm 2022 tỉnh BR-VT cơ bản hoàn thành nhiệm vụ NTM.

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT chia sẻ: “Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đem lại một diện mạo mới, sức sống mới cho khu vực nông thôn.

Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đã hình thành sự liên kết giữa các hộ dân, từng bước chuyển đổi sang sản xuất hàng hóa, tạo ra chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm. Cũng nhờ mô hình NTM, đến nay trên địa bàn tỉnh BR-VT đã có những mô hình gia trại, trang trại, HTX, doanh nghiệp đầu tư mạnh vào nông nghiệp và các mô hình này ngày càng phát triển”.

Theo ông Quốc, từ kết quả đã đạt được, BV-VR sẽ tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo và gắn xây dựng NTM với tái cơ cấu nông nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đồng thời, đưa ra cách làm phù hợp với điều kiện của từng địa phương, nơi nào có điều kiện thì thực hiện xã NTM, nơi nào chưa có điều kiện thì xây dựng thôn, xóm… NTM theo từng tiêu chí cụ thể và xác định nhiệm vụ xây dựng NTM là quá trình liên tục và lâu dài.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, có nhiều tiêu chí còn chưa phù hợp với thực tiễn địa phương cần phải điều chỉnh, cụ thể như tiêu chí về các sản phẩm OCOP quy định phải đạt chuẩn 5 sao thì rất khó để thực hiện; hơn nữa không phải địa phương nào cũng có sản phẩm OCOP.

Hay tiêu chí về thu nhập đối với nông dân còn nhiều bất cập; đối với vùng NTM giao thông phải cứng hóa hết thì cũng rất khó và không nhất thiết phải cứng hóa toàn bộ ở các vùng NTM là không cần thiết… Do vậy, cần phải điều chỉnh phù hợp.

Cũng theo nhận định của hầu hết đại diện Văn phòng điều phối các tỉnh, về tổ chức hệ thống văn phòng điều phối, thực tế tỉnh nào có văn phòng điều phối thì tỉnh đó thực hiện rất hiệu quả. Văn phòng điều phối đặt tại đâu thì do điều kiện thực tế của từng tỉnh, như ở Đồng Nai thì đặt tại Sở NN-PTNT.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết: Kết quả của 19 tiêu chí trong 10 năm qua là công cụ nhưng mang lại hiệu quả lớn và có chuyển biến rõ đi vào chiều sâu, giúp cho lãnh đạo địa phương là cơ sở chỉ đạo. Hiện nay còn khoảng 30 tỉnh đạt dưới 50% số xã chưa đạt chuẩn NTM.

Tỉnh có nhiều xã chưa đạt NTM là các tỉnh ở miền núi phía Bắc. Chủ yếu các tiêu chí chưa đạt về ATVSTP và giao thông…

Trong bộ tiêu chí cần xem lại tiêu chí nào khó khăn thì góp ý thêm cho bộ tiêu chí. Trong 9 tỉnh đã hoàn thành 100% tiêu chí NTM thì tiếp theo sẽ phải làm gì trong tiêu chí nâng cao. Thời gian qua có xu hướng chạy theo thành tích và chạy theo tiêu chí nâng cao.

Gần đây, sau khi đi thực tế, Ban chỉ đạo Trung ương đã chỉ đạo cần phải có bộ tiêu chí nâng cao…

Theo Thứ trưởng Nam, sẽ giao quyền tự chủ ở địa phương trong một số tiêu chí nhằm nâng cao sự giám sát hiệu quả tại địa phương. Văn phòng điều phối có thể đặt tại UBND tỉnh hoặc Sở NN-PTNT nhằm phát huy tốt vai trò tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng NTM.

“Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, cần tập trung vào các tiêu chí nâng cao. Trên cơ sở 19 tiêu chí thì thực hiện tiêu chí nâng cao sẽ như thế nào theo thực tế ở các địa phương.

Hiện nay giữa quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng nông thôn thì có tiêu chí nào áp dụng cho hai đối tượng này.

Chương trình NTM không chỉ kéo dài đến 2025 mà có thể còn kéo dài hơn nữa, như vậy mỗi tỉnh có cần phải có Văn phòng điều phối NTM hay không? Đồng thời, chức năng của Văn phòng điều phối sẽ như thế nào để thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban chỉ đạo”.

MINH SÁNG

9 Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới Đến Năm 2022

Từng Bước Xây Dựng Và Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức

Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức: Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Hiệu Quả

Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức, Viên Chức

Nâng Cao Chất Lượng Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

🌟 Home
🌟 Top