Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Trong Thời Kỳ Mới / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đáp Ứng Yêu Cầu Thời Kỳ Mới

Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tham Mưu, Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chính Trị Vững Mạnh, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Là Giải Pháp Then Chốt Trong Công Tác Xây Dựng Đoàn

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Đáp Ứng Nhiệm Vụ Công Tác Trong Thời Kỳ Mới

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Cán Bộ Đoàn Hiện Nay

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bí thư, Phó Bí thư của 21 Tỉnh, Thành ủy các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cách đây 20 năm (năm 1997) với những điều kiện thực tiễn khác với giai đoạn hiện nay. Thực tiễn cho thấy, bộ máy các cấp đang có sự chồng chéo, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu quả. Trước nhiệm vụ, tình hình mới, đòi hỏi Đảng phải sớm có nghị quyết mới về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Qua đó, cần có các giải pháp, quan điểm mới để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay.

Phân tích các yếu tố, đặc điểm tác động trong nước và khu vực đến công tác cán bộ, bộ máy hiện nay so với 20 năm trước, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng: Công tác cán bộ như một dây chuyền sản xuất, sau 20 năm mặc dù vẫn còn đầy đủ song có thể thấy dây chuyền ấy đã lạc hậu từ tuyển dụng, bồi dưỡng, giáo dục, quy hoạch, bổ nhiệm, chế độ chính sách… Do đó, đòi hỏi dây chuyền ấy phải được thay đổi để có những sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tiễn. Từ thực tiễn 20 năm qua, cần đánh giá đầy đủ những gì làm được, chưa làm được, nguyên nhân để có giải pháp phù hợp; trên cơ sở đó hoàn chỉnh đề cương đề án trình Hội nghị Trung ương 7 sắp tới.

Đối với các nội dung của đề cương thuộc Đề án, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết: Trọng tâm định hướng lớn của Đề án này là công tác cán bộ và cán bộ cấp chiến lược. Qua các hội nghị trước còn có nhiều ý kiến khác nhau, vì vậy các đại biểu cần tập trung cho ý kiến về các vấn đề này. Nếu xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược tốt thì sẽ giúp cho việc xây dựng cán bộ cấp dưới tốt.

Thống nhất cao các nội dung của Đề án, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Cần có cơ chế khen thưởng cũng như giám sát đối với người giới thiệu nhân sự kế cận. Nếu nhân sự giới thiệu công tác tốt, thể hiện được năng lực công tác nên xem xét có hình thức biểu dương, khen thưởng cho người giới thiệu. Ngược lại, nếu cán bộ đó có năng lực kém, cần xem xét lại trách nhiệm người giới thiệu. Qua đó, mới khuyến khích tìm kiếm, lựa chọn được người tài, khắc phục vấn đề “lợi ích nhóm” trong đề bạt cán bộ.

Nhấn mạnh đến vai trò của công tác quy hoạch, đào đạo bồi dưỡng cán bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho rằng, muốn có đội ngũ cán bộ lãnh đạo tốt, cán bộ chiến lược tốt, đòi hỏi phải làm tốt công tác cán bộ. Bên cạnh đó, để có đội ngũ cán bộ chiến lược có chất lượng cao, cần chú trọng công tác đào tạo từ môi trường đào tạo, chương trình, hình thức đào tạo, tuổi đời đào tạo và phải có chất lượng thực chất. Mặt khác, cần sớm nghiên cứu ban hành quy chế, quy định về phát hiện người tài, có tố chất lãnh đạo; tạo môi trường cho cán bộ được thể hiện tài năng, năng lực của mình.

Về Tập Trung Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Các Cấp, Nhất Là Cấp Chiến Lược, Đủ Phẩm Chất, Năng Lực Và Uy Tín, Ngang Tầm Nhiệm Vụ

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Vững Mạnh, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới

Tập Trung Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Ngang Tầm Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Văn Hóa Cơ Sở

Trường Chính Trị Tỉnh Bình Dương

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Ngang Tầm Nhiệm Vụ

Xây Dựng Đảng Bộ Quân Đội Vững Mạnh Về Chính Trị, Tư Tưởng, Tổ Chức Và Đạo Đức Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới

Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Công Tác Bảo Hiểm Y Tế

Nhiều Giải Pháp Thu Hút Người Dân Tham Gia Bhyt

Nâng Cao Chất Lượng Khám, Chữa Bệnh Và Hiệu Quả Mạng Lưới Y Tế

Thiết Bị Tưới Cây Thông Minh Tự Động Hẹn Giờ Nước Rau Hoa Lan Sân Thượng

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp về công tác cán bộ, đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng. Cấp ủy các cấp thường xuyên đổi mới việc đánh giá cán bộ. Hằng năm, đánh giá, xếp loại cán bộ được kết hợp chặt chẽ với kiểm điểm, đánh giá xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, mức độ tín nhiệm làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ; phát huy trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong đánh giá, nhận xét cán bộ. Qua đánh giá, hằng năm, 100% cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 99,6% năng lực khá.

Thượng tá Bàn Hải Long (người đứng), Chính trị viên Ban CHQS huyện Sơn Dương trao đổi chuyên môn với cán bộ của đơn vị.

Để công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn. Căn cứ vào thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình đội ngũ cán bộ đơn vị, hướng phát triển của từng cán bộ cụ thể, cấp ủy và chỉ huy làm tốt công tác quy hoạch cán bộ toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Công tác quy hoạch đã đảm bảo 3 lớp kế tiếp nhau: Đương nhiệm, kế cận và kế tiếp. Công tác quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý đơn vị cấp dưới trực tiếp được chú trọng, tạo sự liên tục, vững chắc giữa các thế hệ; gắn với điều động, bổ nhiệm cán bộ với kiện toàn cấp ủy các cấp; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ, chỉ huy, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Theo Trung tá Trần Trung Kiên, Trưởng Ban cán bộ, Bộ CHQS tỉnh, nhiệm kỳ qua, điểm nổi bật trong công tác tạo nguồn cán bộ là các đơn vị cơ sở mạnh dạn đề bạt cán bộ. Đối với đội ngũ cán bộ cơ sở hay cán bộ trung và cao cấp, công tác đề bạt căn cứ vào tiêu chuẩn đạo đức, năng lực phù hợp chức trách, nhiệm vụ. Đảng ủy luôn xác định đủ tiêu chuẩn thì đề bạt, chưa đủ tiêu chuẩn chưa đề bạt, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ, nhất là chú trọng đến cán bộ người dân tộc thiểu số; đề nghị đào tạo cấp trung, sư đoàn, đào tạo sau đại học, đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Các cấp đã thực hiện chặt chẽ giữa đề nghị và bổ nhiệm tuần tự với bổ nhiệm vượt chức đối với cán bộ có trình độ, năng lực nổi trội, luân chuyển giữa các đơn vị để tạo nguồn cán bộ trẻ.

Từ năm 2022 đến nay, Bộ CHQS tỉnh có 191 lượt cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Đảng ủy đã điều động, bổ nhiệm 423 lượt cán bộ. Cán bộ có trình độ đại học trở lên đạt 96,1%, cán bộ người dân tộc thiểu số đạt 27%. Cán bộ chỉ huy, quản lý các cơ quan, đơn vị có phong cách, lề lối làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lời nói đi đôi với việc làm. Hiện nay, 5/7 Ban CHQS huyện, thành phố có cán bộ chỉ huy là người dân tộc thiểu số. 100% cán bộ, chỉ huy quản lý bầu vào cấp ủy 2022-2025 đảm bảo phẩm chất đạo đức, năng lực, có trình độ lý luận tương xứng theo quy định.

Thượng tá Bàn Hải Long, dân tộc Dao, Chính trị viên Ban CHQS huyện Sơn Dương cho biết, thời gian qua, anh được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh bồi dưỡng, giáo dục, mạnh dạn giao việc, giao quyền thử thách thông qua luân chuyển tạo môi trường để anh tu dưỡng, rèn luyện. Đồng thời, sắp xếp, bổ nhiệm dựa trên năng lực, trình độ, phù hợp với chuyên ngành, nhiệm vụ được đào tạo, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. Được cấp trên tin tưởng, giao nhiệm vụ, bản thân anh luôn nỗ lực trau dồi, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ. Đến hết năm 2022, đã có 86 cán bộ, nhân viên được thụ hưởng chính sách nhà ở, đất ở do Bộ và Quân khu 2 cấp; đề bạt thăng quân hàm, nâng lương 392 lượt cán bộ.

Theo Đại tá Hà Đình Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, trên cơ sở bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 2022 – 2025, để xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn, mạnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, thực hiện nghiêm, nhất quán Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp với nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cấp ủy tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Cấp ủy các cấp đánh giá, sàng lọc chặt chẽ, lựa chọn cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, kiểm nghiệm qua thực tiễn để đưa vào nguồn quy hoạch, các chức danh cán bộ chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị.                

Ueh Digital Repository: Giải Pháp Hoàn Thiện Văn Hóa Doanh Nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Eurowindow Chi Nhánh Hồ Chí Minh Đến Năm 2022

‘xây Dựng Đô Thị Thông Minh Phù Hợp Thực Tiễn Và Có Bản Sắc Riêng’

Thành Phố Tuyên Quang Xây Dựng Tuyến Phố Văn Minh Đô Thị

Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa, Con Người Quảng Ninh: Bài 1: Đoàn Kết Xây Dựng Nông Thôn Mới, Đô Thị Văn Minh.

Nha Trang Sơ Kết 5 Năm Triển Khai Thực Hiện Đề Án Xây Dựng “Đô Thị Văn Minh

Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tham Mưu, Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chính Trị Vững Mạnh, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Là Giải Pháp Then Chốt Trong Công Tác Xây Dựng Đoàn

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Đáp Ứng Nhiệm Vụ Công Tác Trong Thời Kỳ Mới

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Cán Bộ Đoàn Hiện Nay

Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Đoàn Các Cấp

Trong suốt thời kỳ kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTƯ, BQP), thường xuyên, trực tiếp là thủ trưởng TCCT và Đảng ủy Cơ quan TCCT; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, Cục Cán bộ đã hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB) quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, quân đội tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, cơ động; xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; các doanh nghiệp quân đội thực hiện đề án đổi mới, cơ cấu lại… đặt ra cho công tác cán bộ (CTCB) và xây dựng ĐNCB những yêu cầu mới. Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược, Cục Cán bộ luôn quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chức năng giúp thủ trưởng TCCT tham mưu với QUTƯ, BQP đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp xây dựng ĐNCB (cả thường trực và dự bị) bảo đảm về số lượng, nâng cao chất lượng, cải thiện cơ cấu, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2022 theo Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2022.

Cán bộ cao cấp toàn quân tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 4-1974). Ảnh tư liệu.

Đến nay, số lượng cán bộ cơ bản đáp ứng theo biên chế, khắc phục tình trạng thiếu cán bộ phân đội ở các đơn vị đủ quân, làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Công tác nhận xét đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, chuyển cán bộ ra ngoài quân đội được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, tạo sự đồng thuận cao trong các cơ quan, đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Cục Cán bộ hướng trọng tâm tham mưu nâng cao chất lượng tạo nguồn, tuyển chọn đào tạo bảo đảm đáp ứng mục tiêu sau khi học viên tốt nghiệp ra trường; đồng thời tích cực đề xuất mở rộng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cả trong nước và nước ngoài đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội và hội nhập quốc tế. Triển khai thực hiện hiệu quả việc đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị theo Kết luận số 25-KL/TW của Ban Bí thư, đến nay cơ bản số cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định và số cán bộ dự kiến cơ cấu cấp ủy các cấp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về lý luận chính trị theo quy định…

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới, đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội nói chung, xây dựng ĐNCB nói riêng, đòi hỏi CTCB quân đội phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, QUTƯ, BQP; hướng dẫn của TCCT về CTCB và xây dựng ĐNCB. Cục Cán bộ tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu xây dựng ĐNCB thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, trong đó tập trung giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng ĐNCB; bảo đảm ĐNCB có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; quan tâm giải quyết số lượng cán bộ phân đội còn thiếu, cán bộ ở các đơn vị mới thành lập; đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; đơn vị đóng quân, làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa; đơn vị được trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại. Thực hiện tốt hơn công tác quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhất là kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới; nhân sự dự kiến tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2022-2026; quan tâm cán bộ qua chiến đấu, cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, gian khổ; cán bộ nghiên cứu khoa học có nhiều sáng kiến, chuyên gia đầu ngành. Thực hiện nghiêm túc việc luân phiên cán bộ từ nơi thuận lợi đến nơi khó khăn, giữa cơ quan, nhà trường với đơn vị và ngược lại để cán bộ được rèn luyện toàn diện.

Cục Cán bộ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đổi mới quy trình, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tập trung nâng cao chất lượng nguồn đào tạo, nhất là nguồn đào tạo cấp trung đoàn, sư đoàn, đào tạo sau đại học và đào tạo ở nước ngoài. Công tác đào tạo cán bộ phải bám sát quy hoạch, gắn đào tạo với sử dụng; quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, chính sách nhà ở đối với cán bộ; chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt, ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, khu vực khó khăn, gian khổ… phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của quân đội và điều kiện kinh tế-xã hội của đất nước.

Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Cán bộ không ngừng xây đắp, phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành, tận tụy, công tâm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo”; luôn kiên định vững vàng, giữ đúng nguyên tắc của Đảng, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, giữ vững phẩm chất đạo đức, phong cách của người làm CTCB. Với những thành tích xuất sắc, Cục Cán bộ vinh dự được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý.

MINH ĐĂNG

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Đáp Ứng Yêu Cầu Thời Kỳ Mới

Về Tập Trung Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Các Cấp, Nhất Là Cấp Chiến Lược, Đủ Phẩm Chất, Năng Lực Và Uy Tín, Ngang Tầm Nhiệm Vụ

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Vững Mạnh, Đáp Ứng Yêu Cầu Nhiệm Vụ Trong Tình Hình Mới

Tập Trung Lãnh Đạo, Chỉ Đạo Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Ngang Tầm Nhiệm Vụ Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới

Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Văn Hóa Cơ Sở

Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Cấp Chiến Lược

Một Số Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Cơ Sở Tại Thành Phố Đà Nẵng

Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ, Giáo Viên Tại Trường Mẫu Giáo Hoa Phượng Quận Thốt Nốt

Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên

Bình Liêu: Đồng Bộ Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên

Nâng Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Đảng Viên Là Góp Phần Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ

Theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, mục tiêu tổng quát là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết: Nghị quyết số 26-NQ/TW là văn kiện rất quan trọng của Đảng, với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế, cần được các cấp, ngành, mọi cán bộ, đảng viên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả. Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Chính phủ ban hành các văn bản triển khai thi hành. Tuy nhiên, cũng còn nhiều nội dung của Nghị quyết cần được tiếp tục nghiên cứu để làm rõ hơn, cung cấp luận cứ khoa học tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nói chung; về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược nói riêng.

“Nhiều đồng chí đi luân chuyển nói với tôi là đi luân chuyển làm nhiệt tình quá, hăng hái quá thì có khi người ta không thích vì bảo mình thể hiện, nhưng nếu mình không làm gì thì bảo đi luân chuyển không phát huy được. Như vậy đổi mới công tác luân chuyển như thế nào để họ có điều kiện rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, sau đó đảm nhiệm cương vị cao hơn, hoặc quay trở về cơ quan cũ làm việc có hiệu quả hơn; và đi luân chuyển trở về có nhất thiết phải giữ cương vị cao hơn không, đó là vấn đề cần làm rõ”, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nói.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các đại biểu kiến giải, thống nhất cách hiểu về những vấn đề được nêu trong Nghị quyết, làm rõ việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đưa vào quy hoạch các cấp, rèn luyện các tố chất lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo quản lý, việc kiểm tra, giám sát chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó có cấp chiến lược, thông qua Mặt trận Tổ quốc Viejt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội…

Đưa ra những điểm khái quát, cán bộ cấp chiến lược cần có sức khỏe tốt, có tầm nhìn, có trái tim nhân hậu, bộ óc tốt, kỹ năng sống, tiếng Anh và công nghệ thông tin tốt, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Nhung, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Giáo sư nhà nước, cho rằng cụ thể hóa Nghị quyết 26-NQ/TW phải đặt ra yêu cầu cụ thể và bắt buộc cán bộ cấp chiến lược phải rèn luyện thể dục – thể thao để đủ sức làm việc, cống hiến lâu dài.

Lấy ví dụ trong thời gian dự Hội nghị APEC ở Hà Nội, sáng nào Thủ tướng Australia John Howard cũng đi bộ hai vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, Giáo sư Trần Văn Nhung khẳng định: “Có sức khỏe dẻo dai ở mức cao, chịu được sức ép từ mọi phía là điều rất quan trọng, phải rèn luyện thể thao để gìn giữ sức khỏe. Ông cũng cho rằng tầm nhìn là đòi hỏi cao nhất, khó nhất mà mỗi cán bộ chiến lược cần phải có, tức là phải có kiến thức.

Còn theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, cán bộ cấp chiến lược là những người tham gia xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật Nhà nước và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn.

Ông nêu lên một thực tế là trước đây, trong thời gian kháng chiến, nghị quyết của Đảng về cán bộ ít, lý luận ít nhưng tại sao cán bộ thời kháng chiến lại rất tốt. Còn hiện nay, lý luận nhiều, cán bộ học lý luận nhiều, có rất nhiều nghị quyết của Đảng về cán bộ, ba nhiệm kỳ liên tiếp học tập, làm theo Bác, nhưng trên thực tiễn, dù đa số cán bộ là tốt, công tác cán bộ có đổi mới, song còn một bộ phận không nhỏ cán bộ chưa tốt. Bế mạc Hội nghị Trung ương 11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói, trong một nhiệm kỳ mà kỷ luật tới 70 cán bộ cấp cao, có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng. “Theo tôi, phải suy nghĩ thực sự”, Phó Giáo sư Vũ Văn Phúc nói.

Phó Giáo sư Vũ Văn Phúc cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khâu trong công tác cán bộ của chúng ta hiện nay “có vấn đề”, “cán bộ luân chuyển về chủ yếu là làm thế nào cho an toàn sau ba năm theo quy định, để được nhận xét tốt và ra đi”. Ông cho rằng trong cơ chế hiện nay nếu cứ dựa vào phiếu bầu thì không dám làm, làm quyết liệt là không có phiếu, đó là thực tế. Công tác cán bộ phải công khai, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh, công khai quy hoạch từ đầu vào đến đầu ra; phải phát huy dân chủ hơn nữa trong Đảng và trong xã hội, trong Đảng là đảng viên giám sát và trong xã hội là dân giám sát.

Nhận Rõ Hơn Nữa Quan Điểm Và Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Chiến Lược Của Đảng Ta

Thực Trạng Công Tác Cán Bộ Và Nhiệm Vụ, Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Giải Pháp Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Việt Nam

Giải Pháp Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Thời Kỳ Hội Nhập

Giải Pháp Tối Ưu Cho Văn Hóa Doanh Nghiệp

🌟 Home
🌟 Top