Giải Pháp Thực Hiện Phong Trào Thi Đua Yêu Nước / Top 14 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Các Phong Trào Thi Đua Yêu Nước

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho ông Trần Kim Cương ở khu 10, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ.

Chương trình phối hợp giữa MTTQ với chính quyền được thực hiện thường xuyên và hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Ngọc, để triển khai các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng triển khai thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”.

Để nâng cao chất lượng xây dựng NTM, MTTQ các cấp tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với các huyện, xã đề nghị đạt chuẩn NTM; phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong quá trình xây dựng NTM. Theo thống kê trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã có thêm 9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM là 91/247 (đạt 36,8%).

Thực hiện Chương trình Tết cho người nghèo Xuân Kỷ Hợi 2019, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp, vận động các tổ chức và cá nhân tham gia Chương trình hỗ trợ người nghèo đón Tết. Tổng số suất quà Tết hỗ trợ cho người nghèo của các doanh nghiệp, đơn vị thông qua hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh là 13.527 suất, với trị giá hơn 6,6 tỷ đồng.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết, trong thời gian tới, MTTQ tỉnh Phú Thọ tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, phát huy quyền dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo. Củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hiệu Quả Từ Các Phong Trào Thi Đua Yêu Nước

STO – Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW và Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến và tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của TP. Sóc Trăng tiếp tục được duy trì, giữ vững và phát triển trên các lĩnh vực, không chỉ giúp thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội mà còn góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Xác định “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Thành ủy, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, các chương trình, giải pháp cụ thể triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tổ chức ký giao ước thi đua theo các cụm khối; đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, chỉ đạo, thực hiện. Thành phố đã chỉ đạo thống nhất việc triển khai phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề, quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Ngoài ra, lãnh đạo các cấp, các ngành phát động các phong trào thi đua nhằm hướng tới các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó khăn cần tập trung hoàn thành.

Qua đó, trong 5 năm, UBND TP. Sóc Trăng đã phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề sát thực tiễn, sát nhiệm vụ chính trị của thành phố để thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thành phố đã vận động xã hội hóa để hỗ trợ quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội khác trong các dịp lễ, tết; xây dựng 145 căn nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở với số tiền trên hàng chục tỉ đồng. Tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh cho 1.062 lượt hộ nghèo, 1.840 lượt hộ cận nghèo và 1.766 hộ mới thoát nghèo; mua 48.845 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và hộ cận nghèo với kinh phí trên 30 tỉ đồng. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo, thực hiện. UBND thành phố phát động phong trào thi đua “Giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm TP. Sóc Trăng, giai đoạn 2016 – 2020”, qua đó tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,96%/năm; đến nay thành phố chỉ còn 0,15%. Giải quyết việc làm cho 17.500 người, đạt 100% nghị quyết, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 72,5% (năm 2015) tăng lên 75,58% (năm 2020).

Phong trào thi đua bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả tích cực và thành phố xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế bền vững. Thời gian qua, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường, trước hết ở những nơi ô nhiễm nghiêm trọng, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống ở khu vực đô thị, khu dân cư và nông thôn… đồng thời, quan tâm nhân rộng mô hình “5 không – 3 sạch”, thành lập tổ phụ nữ phân loại rác thải tại nhà, tổ phụ nữ “Ba thực hiện”, “Tổ Phụ nữ phân loại rác tại nguồn bảo vệ môi trường, cải thiện sức khỏe gia đình”… góp phần nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường sống.

Phong trào thi đua “Cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020” được các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong xây dựng các mô hình cải cách hành chính như: mô hình “Thân thiện với người dân”, “Gửi thư chúc mừng cho công dân khi đăng ký khai sinh cho trẻ và đăng ký kết hôn”, “Trả kết quả hồ sơ tại nhà”, mô hình “Lễ trao giấy chứng nhận kết hôn và thư chúc mừng”, “Ngày thứ tư không viết”… từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, thành phố đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng chỉnh trang, phát triển đô thị, xây dựng đô thị loại II; phát triển văn hóa – xã hội; thi đua nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thi đua quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng, củng cố, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ thành phố đề ra.

Từ những phong trào thi đua xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân ghi nhận; được Đảng, Nhà nước và các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng. Trong 5 năm, thành phố có 47 tập thể, cá nhân được trao tặng huân, huy chương độc lập, kháng chiến, huân chương lao động hạng nhì, ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; có 19.474 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và chính quyền các cấp khen thưởng. Đây sẽ là động lực quan trọng để các tập thể, cá nhân tiếp tục cống hiến trí tuệ, sức lực thông qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm xây dựng thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

chúng tôi

Giải Pháp Thực Hiện Tốt Phong Trào Thi Đua Dạy Tốt Và Học Tốt

Chủ nhật – 06/11/2016 21:56

Giải pháp thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt và học tốt

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Dù khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng dạy thật tốt, học thật tốt.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Dù khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng dạy thật tốt, học thật tốt. Muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi”, thì việc dạy tốt và học tốt là điều vô cùng quan trọng đối với thầy và trò trong nhà trường. Bởi nó có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của sự nghiệp giáo dục nước nhà. Trong những năm học qua Ngành Giáo dục đã phát động các phong trào có ý nghĩa giáo dục sâu sắc như: – Cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – Cuộc vận động “Hai không”,… Dưới sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ, BGH nhà trường, tập thể giáo viên thi đua dạy tốt, học tốt với mục tiêu phấn đấu: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Là người trực tiếp làm công tác giảng dạy trong nhà trường tôi thay mặt tổ Lý-Tin đưa ra một số ý kiến:1) Trước hết cần có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, ngành và Chính quyền địa phương. Đặc biệt là phía nhà trường cần: – Có kế hoạch chỉ đạo các hoạt động phù hợp với nhiệm vụ năm học và thực tế địa phương. – Xây dựng tập thể nhà trường thành một khối đoàn kết. – Thường xuyên bồi dưỡng tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên. – Tổ chức các chuyên đề theo từng phân môn. Có kế hoạch cụ thể trong phong trào thao giảng, thi giáo viên giỏi. – Tham mưu tốt với chính quyền địa phương làm tốt công tác “Xã hội hoá giáo dục”.2) Phía giáo viên muốn dạy tốt cần phải: – Tích cực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao tay nghề, thường xuyên dự giờ thăm lớp. – Thầy phải nắm vai trò chủ đạo, hướng dẫn, tổ chức tốt vai trò chủ động, sáng tạo tiếp thu kiến thức mới của học sinh trong từng bài dạy, tiết dạy. – Thực hiện tốt ngày giờ công lao động và quy chế chuyên môn, nghiên cứu kỹ bài trước khi lên lớp. Nội dung kiến thức trong bài soạn phải phù hợp với trình độ tiếp thu của học sinh. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện dạy học phù hợp với từng phân môn. – Bài giảng đúng phương pháp mới và áp dụng linh hoạt trong từng tiết dạy. Thường xuyên chấm chữa bài chính xác khách quan. – Giáo dục các em phát triển toàn diện: đức, trí, thể, mĩ, để hình thành nhân cách – trí tuệ con người mới XHCN, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. * Phương hướng thực hiện – Thường xuyên tiếp xúc với học sinh để kịp thời động viên, khuyến khích các em chăm chỉ học tập. – Chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tạo điều kiện cho các em phát huy tính sáng tạo để phát triển trí tuệ. – Trên lớp khuyến khích học sinh làm việc theo nhóm giúp các em có cơ hội trao đổi, hợp tác và phát triển tư duy để hiểu sâu hơn về bài học. Tạo không khí phù hợp với từng tiết học, có phương pháp giáo dục và “kỷ luật tích cực” với từng đối tượng học sinh. – Kết hợp các phương pháp dạy học, vận dụng vào thực tế cuộc sống một cách tích cực với thái độ đúng đắn. – Thường xuyên kiểm tra, đánh giá dưới nhiều hình thức như nhận xét trực tiếp vào bài làm của học sinh để học sinh phát huy được ưu điểm hoặc khắc phục những hạn chế (nếu có) trong bài viết của mình. – Hướng dẫn các em làm việc có kế hoạch hợp lí, có cách học phù hợp với từng bộ môn, biết phân loại dạng bài tập, biết cách tổng hợp các kiến thức. – Kết hợp với gia đình, xã hội để cùng giáo dục các em. – Xây dựng kế hoạch chỉ đạo sát với nhiệm vụ năm học và thực tế địa phương. – Làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong các phong trào của trường, lớp.3) Yêu cầu đặt ra đối với học sinh: – Trước hết, HS học tốt phải là HS nắm vững những kiến thức cần đạt trong sách giáo khoa, có kĩ năng thực hành dựa trên cơ sở những điều được học. – HS học tốt là HS biết vận dụng những tri thức học được vào cuộc sống, biết cách học, học sinh biết tự đặt cho mình những câu hỏi “Tại sao?”, “Có cách nào tốt hơn không?” và tự tìm được câu trả lời là một biểu hiện sinh động những gì đã được học. Ngoài ra, học tốt còn được thể hiện ở việc giao tiếp với những người xung quanh (Kĩ năng sống), kĩ năng ứng xử. Tự giác, tích cực vận dụng những điều học được vào giao tiếp. – Đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và tu dưỡng đạo đức. – Thực hiện tốt nội quy nhà trường, đi học đúng giờ, chuẩn bị tốt đồ dùng, học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. – Thực hiện nghiêm túc truy bài đầu giờ. Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái tham gia xây dựng bài. – Phát huy tính chủ động sáng tạo trong học tập. Tránh lối học thụ động, học vẹt. – Giáo dục lối sống trung thực không gian lận, bao che những biểu hiện sai trái trong trường học, gia đình và ngoài xã hội.

Tác giả bài viết: QuocVuong

Nguồn tin: Truongcap2-3vothisau.edu.vn

Nội Dung, Phương Thức Thực Hiện Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, trong đó Ban Chấp hành Trung ương chỉ đạo: đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” găn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/BDVTƯ ngày 03/10/2013 của Ban Dân vận Thành ủy.

Ban Dân vận Quận ủy hướng dẫn tiêu chí bình chọn điến hình “Dân vận khéo”, cụ thể như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng: là cấp cơ sở và các bộ phận trực thuộc cấp cơ sở, là nơi có đông đảo nhân dân, người lao động; nơi thường xuyên, trực tỉêp thực hiện công tác vận động nhân dân.

Ghi chú: Cơ sở theo hướng dẫn này được hiêu như sau;

– Đối với tổ chức Đảng: cơ sở là các tổ chức cơ sở đảng theo loại hình phưòng; cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.

– Đối với chính quyền: cơ sở là đơn vị trực tiếp, thường xuyên giải quyết công việc của nhân dân như úy ban nhân dân phường; phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận; các đơn vị sự nghiệp công lập như bệnh viện, trường học….

– Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các hội quần chúng: cơ sở là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, các hội quần chúng phường, quận; các tố chức đoàn thể, hội quần chúng trực thuộc các đoàn thế, hội quân chúng quận.

– Đối với doanh nghiệp: cơ sở là các công ty có vốn nhà nước; công ty cổ phần; công ty tư nhân.

– Đối với lực lượng vũ trang: cơ sở là công an, quân sự phường; phòng, ban, bộ phận (gọi tắt là bộ phận) thuộc công an, quân sự thường xuyên giải quyết công việc của nhân dân; thường xuyên thực hiện công tác dân vận.

– Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao trên địa bàn: Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, đơn vị biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng Cát Lái.

1.1 Tập thể điển hình “Dân vận khéo”

– Cấp ủy, Ủy ban nhân dân, lực lượng vũ trang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội phường; các phòng, ban thuộc cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trực thuộc quận (cấp cơ sở) Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, Hội quần chúng quận, các đơn vị lực lượng vũ trang thuộc ngành dọc quản lý.

– Chi bộ, Ban công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội các đoàn thể chính trị – xã hội, khu phố,…các bộ phận trực thuộc của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trực thuộc quận (bộ phận trực thuộc câp cơ sở).

– Các đơn vị thuộc ngành dọc quản lý đóng trên địa bàn làm tốt công tác dân vận địa phương.

1.2 Cá nhân điển hình “Dân vận khéo”

Là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị – xã hội, Hội quần chúng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động, các cá nhân tiêu biếu trong các dân tộc, tôn giáo…hiện đang cư trú, học tập, lao động, công tác, sinh hoạt tại địa phương, tại các bộ phận trực thuộc cấp cơ sở.

2. Nguyên tắc thực hiện

Việc bình xét, công nhận điên hình “Dân vận khéo” phải đảm bảo theo nguyên tắc:

– Công khai, dân chủ trong bình chọn.

– Đúng tiêu chuẩn điển hình, được tập thể nơi điển hình thừa nhận.

– Có sức lan tỏa cao trong địa bàn, lĩnh vực họat động theo chuyên môn.

II. TIÊU CHÍ ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” A. Tập thể điển hình “Dân vận khéo”

Tập thể điển hình “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải thật sự tiêu biểu, có tác dụng tốt; có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư và trong đơn vị. Điến hình “Dân vận khéo” là những tập thể đạt xuất sac trên một sổ lĩnh vực như công tác bồi thường hỗ trợ, di dời, tái định cư, xây dựng các công trình phúc lợi như hiến đất mở hẻm, làm đường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội…

1. Đối với tố chức Đảng

– Lãnh đạo tốt việc tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động (gọi tắt là nhân dân) thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp iuật của Nhà nước, góp phàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng và thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị quận sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với đặc điếm của địa phương, đơn vị; phân công 100% đảng viên (trừ đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác) trực tiếp làm tốt công tác vận động nhân dân ở cơ sở theo Quy định 1043-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; hàng năm xây dựng ít nhất một mô hình mới (đăng ký công trình dân vận) hoặc củng cố, nâng cao chất lượng ít nhất 2 mô hình, cách làm khéo đã có, thu hút đông đảo nhân dân tham gia thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội.

– Lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội phối hợp chặt chẽ trong việc nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, hoặc kịp thời phản ánh, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, không để xảy ra tình hình phức tạp, điểm nóng khiếu kiện đông người.

– Lãnh đạo việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là việc thực hiện dân chủ trực tiếp, thật sự phát huy dân chủ trong quá trình xây dựng và thực hiện các quy chế, nội quy; vận động nhiều nguồn lực của địa phương, đơn vị chăm lo xây dựng, phát trien địa phương, đơn vị, chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân, người lao động; chỉ đạo Mặt trận Tô quôc, các đoàn thê chính trị – xã hội, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động giám sát có hiệu quả hoại động chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác và nơi cư trú.

– Lãnh đạo các tố chức chính trị – xã hội hoạt động hiệu quả, đạt xuất sắc – vững mạnh và phải có đăng ký công trình dân vận khéo.

Riêng Đảng bộ phường thêm tiêu chí lãnh đạo hệ thống chính trị vận động nhân dân tham gia xây dựng và phát triển địa phương nhất là các công trình “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

2. Đối vói các cơ quan Nhà nưóc

2.1 Đối vói các cơ quan quản lý Nhà nước (gồm các phòng, ban trực thuộc UBND quận; Ủy ban nhân dân phường).

– Thủ trưởng cơ quan có biện pháp giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp với nhân dân và đạo đức phẩm chất cách mạng; có các biện pháp thực chất trong việc lấy ý kiến nhận xét của nhân dân về thái độ, trách nhiệm và hiệu quả thực hiện công vụ của cán bộ, công chức.

– Tất cả cán bộ, công chức của cơ quan nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, ý thức xây dựng nét văn minh công sở, giải quyết kịp thời và đúng quy định hồ sơ cho dân không gây phiền hà, nhũng nhiễu, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần; thực hiện đúng quy trình tiếp xúc, hướng dẫn hồ sơ cho dân.

– Thực hiện tốt dân chủ trong mối quan hệ với công dân, và các tổ chức khi đến quan hệ công việc; công khai minh bạch các quy định về trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, để nhân dân biết và giám sát; thực hiện đầy đủ chế độ tiếp công dân; đối thoại, tiếp xúc trực tiếp và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc chính đáng, hợp pháp của nhân dân hoặc đề xuất cấp có thấm quyền giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách.

2.2 Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

– Trung tâm Y tế Dự phòng, Bệnh viện quận, các Trạm y tế:

+ Thực hiện tốt Quy chế dân chủ của Bộ Y tế và của đơn vị.

+ Tất cả cán bộ, nhân viên của cơ sở nêu cao trách nhiệm phục vụ bệnh nhân; có thái độ niềm nở tận tình với người bệnh; quan tâm đến người bệnh thuộc diện

3 chính sách ưu đãi xã hội; không được phân biệt đối xử với người bệnh; không có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp gây phiền hà bệnh nhân; khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đoán, xử trí kịp thời, không được đùn đẩy gây khó khăn cho người bệnh.

– Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thê dục – Thê thao:

+ Thực hiện tôt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thê dục – thê thao phục vụ nhân dân.

+ Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng; phong trào rèn luyện thân thể; xây dựng được những mô hình hoạt động nổi bật tại cơ sở.

– Các trưòng học:

+ Thực hiện tốt Quy chế dân chủ của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của đơn vị; công khai minh bạch, sử dụng đúng mục đích các khoản thu do phụ huynh học sinh đóng góp.

+ Bảo đảm chất lượng giáo dục và kết quả thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, có tính sáng tạo trong tô chức chỉ đạo, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, không đế xảy ra bạo lực học đường; vận động cha, mẹ học sinh phối hợp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, vận động học sinh tham gia các hoạt động tập thể, tìm hiểu và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương và tích cực tham gia xây dựng “trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “cống trường sạch đẹp, an toàn”.

3. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, các Hội quần chúng

3.1 Đối với ủy ban Mật trận Tổ quốc

– Tuyên truyền, vận động và được sự đồng thuận cao của đông đảo nhân dân và các giới; chủ động phối họp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triến kinh tế – xã hội của địa phương; xây dựng và thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp hành động chung trong các tố chúc thành viên Mặt trận.

– Chủ động nắm bắt tình hình, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền đế giải quyết có hiệu quả những bức xúc chính đáng, hợp pháp của nhân dân, không đế xảy ra những “điếm nóng”, tụ tập đông người.

– Thực hiện hoạt động giám sát xã hội có hiệu quả góp phân xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; có những giải pháp phù hợp vận động nhân dân, tích cực, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở.

– Phát huy vai trò công tác đối ngoại nhân dân; tập trung vận động người Việt nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc dân tộc, hình ảnh con người, đất nước Việt nam và hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

– Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng do Mặt trận Tổ quốc cấp trên phát động.

3.2 Đối với đoàn thể chính trị – xã hội, các Hội quần chúng

– Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và giới do đoàn thể phụ trách tích cực thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời phối hợp và huy động được nhiều lực lượng cùng tham gia tuyên truyền, vận động, để nhân dân hiểu rõ và thực hiện tốt 4 nhiệm vụ kinh tế – xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

– Chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là những vụ việc khó khăn, cấp thiết, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết có hiệu quả những bức xúc chính đáng, hợp pháp của nhân dân tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân.

– Có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tập hợp, phát triến hội viên, đoàn viên; chú trọng củng cố chất lượng và tăng thêm số lượng, nhất là những đối lượng khó tập hợp như người sau cai nghiện, người lầm lỗi trở về địa phương v.v…

– Có biện pháp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền hiệu quả; nội bộ đoàn kết, tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ chính trị hàng năm.

4. Đối với lực lượng vũ trang

4.1 Đối với cơ quan Quân sự

– Tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Chương trình phối hợp với đoàn thế chính trị – xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng và bảo vệ Tố quốc; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân, tự vệ.

– Tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ, nhất là đối với chiến sỹ đang phục vụ tại biển đảo của Tổ quốc; thực hiện tốt quy trình công khai, minh bạch trong công tác tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ, không có tiêu cực; động viên lực lượng dự bị tham gia tốt diễn tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác dân vận nơi đóng quân.

4.2 Đối với cơ quan Công an

– Thực hiện các Nghị quyết liên tịch và Chương trình phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội có hiệu quả; có các biện pháp thích hợp trong việc vận động nhân dân tham gia tích cực phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc”, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác dân vận nơi cơ quan trú đóng và cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua ” Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

– Có sáng kiến cải tiến thủ tục hành chính, giải quyết công việc của nhân dân đúng pháp luật, đúng hẹn; công khai đầy đủ các thủ tục hành chính để thuận tiện cho nhân dân có nhu cầu giao dịch; kịp thời giải quyết có hiệu quả những phản ảnh, kiến nghị của nhân dân hoặc tham mưu với cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết, tạo được niềm tin của nhân dân.

– Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ về vị trí, vai trò công tác dân vận của lực lượng vũ trang; nêu cao ý thức trách nhiệm; luôn kính trọng, lễ phép với nhân dân, hướng dẫn rõ ràng, nhanh chóng, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân; không có cán bộ, chiến sỹ sai phạm bị kỷ luật.

Riêng công an phường có thêm tiêu chí: Vận động nhân dân tham gia xây dựng nhiều Tổ, Nhóm tự quản về an ninh trật tự hoạt động có chất lượng, mỗi năm xây dựng mới ít nhất 01 mô hình hoặc củng cố, tổ chức họat động có hiệu quả ít nhất 2 mô hình tự quản đã có ở địa bàn dân cư hoạt động có hiệu quả; trong năm có nhiều giải pháp vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Tòan dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội theo tỷ lệ quy định của Công an thành phố, không xảy ra án rất nghiêm trọng; làm tốt công tác giáo dục, quản lý người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư, hàng năm kéo giảm sô đôi tượng nghiện ma túy và không đê phát sinh người nghiện mới.

4.3 Đối với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn quận

– Có nhiều biện pháp sáng tạo, kiên trì phối họp với các ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; có mô hình phòng cháy, chữa cháy hiệu quả, chủ động cún hộ, cứu nạn khi có thiên tai, bão lũ… góp phần chuyến hóa, xây dựng các khu dân cư an toàn, toàn dân tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

– Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ về vị trí, vai trò công tác dân vận của lực lượng vũ trang, giáo dục cán bộ, chiến sỹ nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện kính trọng, lễ phép với nhân dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân.

4.4 Đối với cơ quan Bộ đội Biên phòng

– Xây dựng mối quan hệ gắn bó, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với địa phương. Tiến hành tốt công tác vận động quần chúng, truyên truyền vê biển đảo cho cán bộ, công nhân, nhân dân trong các cảng, các công ty xí nghiệp, địa phương mà đơn vị đóng quân; tuyên truyền đối ngoại nhân dân trên địa bàn; phát huy vai trò nhân dân trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu.

– Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ về vị trí, vai trò công tác dân vận của lực lượng vũ trang; giáo dục cán bộ, chiến sỹ nêu cao ý thức trách nhiệm, ứng xử có văn hóa, khéo léo, lễ phép trong tiếp xúc, giao tiếp với dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân; hướng dẫn rõ ràng, nhanh chóng.

5.5 Đối với doanh nghiệp

– Nắm chắc và giải quyết kịp thời tình hình công nhân, người lao động nhất là giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng, hợp pháp vê chế độ tiền lương, thưởng, thời gian làm việc… và có chủ trương, biện pháp giải quyết hiệu quả, kịp thời, không để xảy ra đình công, ngừng việc, tranh chấp lao động tập thể tại đơn vị.

6 Chấp hành tốt pháp luật về kinh doanh, thuế, không nợ lương, nợ bảo hiếm xã hội-không bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.

– Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo dân chủ thực chất, không hình thức, thực hiện tốt cơ chế đối thoại với người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp.

– Vận động công nhân, người lao động tích cực lao động, tăng năng suất, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho công nhân, người lao động nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghê; tố chức thi tay nghề hàng năm đế nâng lương, nâng bậc cho người lao động.

– Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi Chi bộ (nếu có), Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh (nếu có) hoạt động hiệu quả.

( Còn tiếp )

Số lần xem: 24625