Giải Pháp Thúc Đẩy Phong Trào Tuổi Trẻ Sáng Tạo / 2023 / Top 18 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Thúc Đẩy Phong Trào “Tuổi Trẻ Sáng Tạo” Trong Thanh Niên / 2023

Sáng tạo luôn là một phẩm chất của thanh niên, ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động sáng tạo. Khi các bạn trẻ đam mê và sẵn sàng sáng tạo thì sẽ vượt qua được chính mình, vượt qua được cái cũ và tạo ra những giá trị mới trong từng hoạt động. Chính vì vậy, trong công tác Đoàn và các phong trào, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ GTVT luôn đề cao những giải pháp nhằm phát huy tối đa sự sáng tạo của thanh niên.

Theo Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT Nguyễn Thành Tưởng, thời gian qua phong trào sáng tạo trẻ đã phát triển rộng rãi ở hầu hết các cơ sở Đoàn ngành GTVT. Các đề tài, công trình, ý tưởng sáng tạo của các đoàn viên đã được áp dụng vào thực tiễn. Để tiếp tục khơi dậy tiềm năng, phát huy mạnh mẽ phẩm chất sáng tạo của đoàn viên, thanh niên ngành GTVT, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ đã xây dựng và ban hành hướng dẫn triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” nhiệm kỳ 2017 – 2022.

“Trong nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ đưa ra mục tiêu là các đoàn viên, thanh niên ngành GTVT đề xuất trên 500 ý tưởng, sáng kiến ở các lĩnh vực trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong học tập, nghiên cứu khoa học và cuối cùng là ở đời sống sinh hoạt, đoàn viên, thanh niên”, Bí thư Tưởng cho biết.

Trong lĩnh vực công tác, phục vụ nhân dân, đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; làm chủ công nghệ hiện đại; đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án gắn với nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ nhu cầu đời sống dân sinh và đề xuất các sáng kiến, ý tưởng hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn người dân về các thủ tục hành chính, pháp luật, quy chế, quy định hiện hành nhằm góp phần đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

Đối với học tập, nghiên cứu khoa học, Đoàn Thanh niên Bộ khuyến khích, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên đề xuất các sáng kiến, sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng học tập; nghiên cứu và tập sự nghiên cứu khoa học; chủ động đăng ký nghiên cứu các đề tài khoa học, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, tham gia hội thảo khoa học trong nước và quốc tế… để giải quyết những nhiệm vụ đặt ra trong quá trình phát triển của ngành GTVT.

Về lĩnh vực đời sống sinh hoạt, đoàn viên, thanh niên có thể đề xuất các sáng kiến, giải pháp hữu ích phục vụ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày; khuyến khích đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến và đề xuất giải pháp tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc của cộng đồng như đảm bảo ATGT, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội.

Thông qua phong trào này, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT mong muốn tạo không gian cho đoàn viên, thanh niên phát huy hết tiềm năng sáng tạo của mình, đồng thời cổ vũ đoàn viên, thanh niên ngành GTVT không ngừng phát minh sáng chế, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, làm chủ và ứng dụng khoa học – công nghệ, góp phần phát triển ngành GTVT nói riêng và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế nói chung.

Tạo điều kiện để sáng tạo

Thực tế cho thấy trong quá trình sáng tạo, đoàn viên, thanh niên gặp không ít khó khăn. Thứ nhất là đôi khi các bạn chưa vượt qua được chính bản thân để biến những khát khao, đam mê sáng tạo thành các đề án, ý tưởng cụ thể. Đồng thời, một số cơ quan, đơn vị, tổ chức Đoàn cơ sở chưa thực sự tạo được môi trường giúp thanh niên đưa ý tưởng, sáng tạo, sáng kiến áp dụng vào thực tiễn đời sống, công việc, lao động sản xuất và nhiệm vụ. Thứ ba là đôi khi chúng ta thiếu một cơ chế dài hơi, đặc biệt là sự hỗ trợ về tài chính hay hỗ trợ để những ý tưởng sáng tạo đó phát huy giá trị tốt hơn, cao hơn, được nhân rộng hơn. Cuối cùng, các phong trào chỉ được triển khai cho có, không có giá trị thực tế.

Nhận thức được những khó khăn này, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ GTVT đã đưa ra nhiều giải pháp như thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai phong trào; đa dạng hóa nội dung hoạt động của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong các đối tượng thanh niên; tổ chức các hoạt động vận động, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên ngành GTVT đề xuất ý tưởng sáng tạo.

Cụ thể, theo Bí thư Nguyễn Thành Tưởng, các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Bộ hướng dẫn tổ chức phong trào gắn với triển khai cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”. Các đoàn cơ sở, chi đoàn triển khai mô hình “Mỗi cơ sở Đoàn một hộp thư sáng kiến, mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng sáng tạo”.

Để làm tốt công tác tư tưởng và tháo gỡ những vướng mắc cho đoàn viên trong việc sáng tạo, thời gian tới Đoàn Thanh niên Bộ sẽ tổ chức hội thảo, mời chuyên gia trong các lĩnh vực tham gia hướng dẫn phương pháp tư duy sáng tạo, tư duy phản biện cho đoàn viên, thanh niên trong các khu vực, truyền cảm hứng cho đoàn viên thanh niên phát huy sức trẻ, sức sáng tạo trong công việc, sinh hoạt hàng ngày.

Đồng thời, Đoàn Thanh niên Bộ cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình “Gặp gỡ các nhà nhà khoa học”; tổ chức các buổi nói chuyện với chuyên gia trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tổ chức giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên với các cá nhân có nhiều ý tưởng, sáng kiến trong công việc, học tập, sản xuất.

Ngoài ra, Đoàn Bộ sẽ vận động, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia xây dựng hệ tri thức Việt số hóa và huy động các nguồn lực xã hội xây dựng quỹ hỗ trợ triển khai các mô hình, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

“Thanh niên là thế hệ có trách nhiệm nắm giữ sự phát triển của đất nước trong tương lai. Để tạo ra những giá trị mới, thanh niên cần đi đầu, quyết liệt, thể hiện tính xung kích, có ý thức tìm giải pháp mới trong thực hiện công việc và nhiệm vụ. Đoàn Thanh niên Bộ luôn theo sát từng nhịp đập của cơ sở, cùng cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đoàn viên sáng tạo.

Sáng tạo trẻ là một nội dung mà Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động nhiều năm qua. Việc thúc đẩy tinh thần, khả năng sáng tạo của thanh niên ngày càng đòi hỏi cấp bách với Đoàn. Trong nhiệm kỳ này, Trung ương Đoàn sẽ chính thức phát động phong trào lớn trong toàn thể thanh niên Việt Nam, đó là phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo.”

Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI Lê Quốc Phong nhấn mạnh: “Tôi tin rằng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong 5 năm sắp tới sẽ có nhiều bước tiến mới, nhiều giá trị mới cho chính những hoạt động của thanh niên. Chỉ cần bạn có ý tưởng, có tinh thần sáng tạo, ý thức tìm giải pháp mới trong thực hiện bất kỳ vấn đề nào đó trong công việc, cuộc sống hay đòi hỏi của xã hội thì đó chính là sự thành công của tổ chức Đoàn trong việc thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên”.

Tọa Đàm Giải Pháp Thúc Đẩy Phong Trào Sáng Tạo Khoa Học / 2023

Tham dự Tọa đàm có hơn 100 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, trung tâm khoa học kỹ thuật, CLB sáng tạo khoa học và một số tác giả có giải pháp kỹ thuật đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh.

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng về phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. Nhiều cuộc thi, hội thi, giải thưởng về khoa học và kỹ thuật được tổ chức đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo ở các cấp, các ngành, địa phương, qua đó, phát hiện, tôn vinh nhiều cá nhân, tổ chức say mê nghiên cứu khoa học, kịp thời đưa những tiến bộ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào ứng dụng, triển khai trong thực tế, từng bước nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của nhân dân.

Tiêu biểu như Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nông nghiệp nông thôn qua 5 lần tổ chức đã thu hút hơn 500 giải pháp tham dự và có 172 giải pháp xuất sắc đạtgiải; cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp bao bì cho các sản phẩm chương trình OCOP Quảng Ninh với 47 tác phẩm đạt giải trên tổng số 456 tác phẩm tham dự; Festival Tuổi trẻ sáng tạo tỉnh Quảng Ninh tuyên dương gần 200 đề tài, mô hình, sản phẩm xuất phát từ thực tế lao động, sản xuất, nghiên cứu, học tập và đã được áp dụng thành công. Ngoài ra, các sân chơi, cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên như: Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; hội thi tin học trẻ; cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học… đã tạo phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, động viên và giúp đỡ các em học sinh, sinh viên phát huy tư duy sáng kiến, sáng tạo, xây dựng ước mơ của các em trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham luận, trao đổinhững thuận lợi, khó khăn trong quá trình nghiên cứu, triển khai các ý tưởng, sáng kiến kỹ thuật vào thực tiễn, qua đó, đưa ra những giải pháp thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học – kỹ thuật và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Cũng tại buổi tọa đàm, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh đã phát động Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ I, năm 2015. Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạocủa thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh; đồng thời, tạo cơ hội, điều kiện, môi trường để các em giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống. Đối tượng dự thi là tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng từ 6 đến 19 tuổi đang sinh sống, học tập tại Quảng Ninh; khuyến khích các em nhỏ tuổi, ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.

Lĩnh vực dự thi gồm: Đồ dùng dành cho học tập; công nghệ thông tin và điện tử viễn thông; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; các lĩnh vực khác.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt; 2 giải Nhất; 5 giải Nhì; 12 giải Ba; 20 giải Khuyến khích kèm theo Giấy chứng nhận của BTC và một sốgiải phụ khác.

Thời gian nhận mô hình, sản phẩm dự thi: Từ ngày 12/5/2015 đến hết ngày 20/8/2015.

Hồ sơ dự thi gửi trực tiếp về Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Số 20, phố Hải Phượng, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh – Điện thoại: 033.3619285)./.

Tư Duy Sáng Tạo Là Gì? Giải Pháp Thúc Đẩy Tư Duy Sáng Tạo Hiệu Quả / 2023

Sunday, 17/05/2020

1. Bạn hiểu tư duy sáng tạo là gì?

Nếu đã theo dõi loạt những bài viết xoay quanh năng lực tư duy giúp con người giúp con người chạm mốc thành công của chúng tôi như kỷ luật, tư duy phản biện, tư duy phân tích…thì hẳn rằng, ít nhất một lần trong những bài viết đó, bạn đã chạm mặt cái tên tư duy sáng tạo một lần. Bởi lẽ, tất cả những lối tư duy đều có sợi dây móc nối vô hình. Một thiên tài được ví là người có khả năng vận dụng đầy đủ những lối tư duy một cách hài hòa và ứng dụng chúng vào đời sống và công việc.

Tuy nhiên, nếu như tư duy phân tích được hiểu là một trình đào sâu vào một vấn đề để khẳng định lại tính chính xác của thông tin, thì tư duy sáng tạo được hiểu là người anh em “bất cần đời” bởi nó cho phép người sở hữu nó phá bỏ mọi lối mòn cũ và tìm một hướng đi khác hoàn toàn dựa trên cơ chế tiếp nhận những cái mới của não bộ.

Sáng tạo là được ví là “gương mặt thương hiệu” cho những ai có tư duy bằng não phải phát triển mạnh mẽ cũng là nguồn năng lượng giúp những nhà làm nghệ thuật như nhà văn, nhà thơ, nhà thiết kế…thậm chí là lập trình viên có thể để lại những tác phẩm để đời.

Sáng tạo giúp những nhà phát minh nghĩ ra những công trình “không giống ai” để rồi trở thành những thành tựu lớn của nhân loại. Chiếc tàu con thoi trong sáng chế của Xi-on-copxki nảy ra khi nhìn những cánh chim bay qua cửa sổ, chiếc xe chạy bằng dòng điện xoay chiều khi nói chuyện với bà cụ vượt cả trăm cây số khi đến xem sáng chế bóng đèn…tất cả đều là sản phẩm của sáng tạo nhưng không hoàn toàn là tư duy sáng tạo, nhưng là căn cốt, cha đẻ của sự ra sáng tạo. Thật ra, tư duy sáng tạo được hiểu là một quá trình hay một liệu pháp tâm lý nhằm mục đích kích thích khả năng sáng tạo tăng cường khả năng tư duy của cá nhân hay một nhóm người cũng hoạt động, làm việc trong một vấn đề chung.

Nói cách khác, tư duy sáng tạo là chìa khóa giúp tập thể, cá nhân chinh phục những vấn đề nan giải cho mọi ngành khoa học. Nhưng phạm vi hoạt động của tư duy sáng tạo không hề bó hẹp trong lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế, kiến trúc hay những bộ môn cần đến sự vào cuộc nghiêm túc của não phải mà ở nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, xã hội, chính trị, trong các phát minh…Vì tính rộng rãi và linh hoạt này của tư duy sáng tạo mà giáo sư nổi tiếng cho ngành nghiên cứu mới mẻ này định nghĩa là tư duy định hướng.

Với vai trò quan trọng là thúc đẩy sự sáng tạo, so với tư duy phản biện, tư duy sáng tạo dù khá mới nhưng đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều lớp học, chủ yếu là tại các nước châu Âu, các hội nghị chuyên đề tại các cơ quan, tổ chức xã hội như tập kích não, giản đồ ý. Một số bộ môn học được xem là công cụ của tư duy sáng tạo chúng ta đã và đang học bao gồm tâm lý học, giáo dục học, logic hay giải phẫu học. Những chưa hết, bạn có biết những thành tựu của y học trong lĩnh vực nghiên cứu não bộ cũng là một phần của tư duy sáng tạo? Vậy tư duy sáng tạo gồm những đặc trưng nổi bật gì?

2. Khám phá những đặc trưng của tư duy sáng tạo

Bạn biết đấy, một khi bạn chăm chú vào những công việc đang làm, bạn càng cảm nhận được nhiều kết quả rõ rệt khi bạn không giới hạn sự sáng tạo của bạn thân. Những tính hoàn mỹ trong câu trả lời cho những vấn đề luôn tạo động lực để tư duy sáng tạo tiếp tục đào sâu vào bản thân để khơi nguồn và để xuất ra nhiều ý tưởng tốt hơn nữa nhằm nâng cấp cuộc sống của mình tốt hơn. Nhưng khác với những bài kiểm tra tư duy về phản biện hay khả năng phân tích, đánh giá một vấn đề, tư duy sáng tạo sở hữu một số đặc trưng sau đây:

2.1. Tư duy sáng tạo là không giới hạn

Tính đến thời điểm hiện tại, theo các thiên tài chỉ mới khai thác tối đa được sức mạnh của não bộ tối đa 16%. Ngay cả những nghiên cứu khoa học tiên tiến nhất, cung chưa đưa ra một phương pháp vạn năng để đong đếm hay khơi dậy khả năng tư duy và tiềm năng sáng tạo khổng lồ ẩn sâu trong mỗi con người. Điều này phụ thuộc sâu sắc vào môi trường làm việc, đặc thù, tính chất công việc và hoàn cảnh cụ thể.

2.2. Kiểm tra không cần những đến trang thiết bị đắt tiền

Hiện nay, để kiểm tra năng lực tư duy ngoài những bài test IQ online, để xác định lượng tính “chuẩn bài” của IQ này, các chuyên gia vẫn dưa trên những bài kiểm tra năng lực…mất tiền. Thế nhưng những phương pháp tư duy để kích thích sự sáng tạo chủ yếu xuất phát từ cách thức sắp xếp tổ chức suy nghĩ hợp lý, có hướng hay vận dụng một số dung cụ đơn giản, dễ tìm như bút, giấy, phấn, bảng, lời nói. Tư duy sáng tạo ra đời và được thúc đẩy dựa trên hoạt động điều khiển hiệu quả khoảng 70% dựa trên sự hoạt động tích cực của não phải. Do đó, những kích thích về màu sắc, nhưng sơ đồ, hình vẽ.

3. Vai trò của tư duy sáng tạo trong công việc, bạn đã biết?

Tuy không được đồng nhất với sự sáng tạo hay khả năng đi tìm cái mới, song tư duy sáng tạo là quy trình kiến tạo và thúc đẩy sự sáng tạo của bạn phát huy trong mọi thời điểm cần đến. Nhờ có quá trình này, con người có bật nắp ý tưởng, sáng chế ra vô số những thiết bị để nâng cấp cuộc sống từ các thiết bị công nghệ, nghe nhìn đến những sản phẩm cải thiện chất lượng cuộc sống chúng ta từ vật chất đến tinh thần. Máy bay, Internet, điện thoại thông minh…đến mạng xã hội sở hữu hơn 3,3 tỷ tài khoản…đều là thành tựu của các phương pháp tư duy sáng tạo.

Thế nhưng với công việc, tư duy sáng tạo đặc biệt ở người lãnh đạo có vai trò quan trọng. Bởi vì, đó là con đường ngắn nhất để dẫn đến sự thành công. Sáng tạo tạo ra sự hứng khởi trong công việc, nó mang lại một làn hương mới và như phát súng bắn thẳng vào những phương án, chuỗi tư duy lối mòn xưa cũ, nhàm chán…Với tính ứng dụng ngày càng cao của các trang thiết bị công nghệ, khoa học và nhu cầu chinh phục khách hàng nhanh chóng, hiệu quả…buộc doanh nghiệp, cá nhân phải không ngừng đổi mới phương thức tiếp cận, chiến lược nhờ vào sự nỗ lực cao độ của não bộ.

Một giảng viên có thể truyền tải kiến thức của mình bằng phương pháp truyền thống trong vài chục năm đứng trên giảng đường, những điều này không làm cho học sinh của cô ấy cảm thấy hứng thú với bài học và hiệu quả giờ giảng sẽ không cao. Một nhà thiết kế thời trang sẽ không dừng lại ở một đến hai bộ sưu tập mà sẽ phải không ngừng mang đến công chúng sự bất ngờ với hàng loạt những sự thay đổi trong phong cách mới, kiểu dáng, thậm chí là chất liệu mới…Dĩ nhiên, không phải bao giờ, sáng tạo cũng thành công, đổi mới cũng đúng đắn bởi lẽ “nó cần can đảm để từ bỏ những sự chắc chắn”.

4. Những phương pháp để kích thích tư duy sáng tạo

Để kích thích tư duy sáng tạo của bản thân và tăng cường sự hiệu quả trong công việc, bạn có thể sử dụng một vài phương án cụ thể sau đây:

4.1. Áp dụng những thành tựu của y học

Những thành tựu mới của y học đã được kiểm nghiệm rằng mang lại nhiều kết quả trong việc cải thiện tư duy, bao gồm tư duy sáng tạo. Phương pháp này biểu hiện bởi phương pháp hạn chế và chống lại khả năng lão hóa của não người hay khả năng suy giảm trí nhớ bằng thuốc cũng như quá trình bổ sung thêm dinh dưỡng như các loại sinh tố như sinh tố A hay vị thuốc đông y mang tên Ginkgo Biloba có tác dụng tăng cường trí nhớ và giảm stress.

Để có thể sáng tạo bạn cần sắp đặt bộ não của bạn có không gian để nghỉ ngơi, xa lánh mệt mỏi, áp lực công việc, căng thẳng. Thiền định mang lại cho bạn điều này. Không những vậy, các phương pháp thiền Phật giáo còn giúp bạn tư duy độc lập hơn trước những thành kiến, kinh nghiệm hay tri thức trước đó.

4.3. Sắp xếp công việc, chế độ làm việc hợp lý

Bạn sẽ không bao giờ khởi phát một ý tưởng nào nếu như cứ việc này chưa xong việc lại đến. Không thể tập trung vào một chủ thể duy nhất khiến não bộ của bạn mệt mỏi và không thể nảy ra những ý tưởng mới. Hậu quả này đến từ việc làm quá giờ, ngồi lâu. Vậy nên, một cách đơn giản hơn để rèn luyện sự sáng tạo cho bản thân là sắp xếp lại đồ thứ trên bàn làm việc để tạo cảm hứng, xếp thời gian nghỉ ngơi và luyện tập, làm việc một cách hợp lý.

4.4. Bổ sung thêm dinh dưỡng cho não bộ

5. Những thói quen của người có tư duy sáng tạo

5.1. Có khả năng kiểm soát tốt cảm xúc

Những người có tư duy sáng tạo, tính định hướng của họ rất cao. Do vậy, họ đồng thời là ông bà hoàng trong vấn đề đặt cảm xúc trong tầm kiểm soát, đồng thời dễ dàng chia sẻ, lắng nghe cảm xúc của người khác. Chính điều này là từ khóa để những góp ý của đồng nghiệp trở nên hiệu quả giúp ý tưởng của họ được bổ sung và hiện thực hóa.

Ai cũng bảo những người hay hỏi rất thông minh. Bạn chỉ có thể tìm ra được cái mới nếu bạn không giới hạn bản thân và không ngừng tò mò và khám phá về thế giới xung quanh mà thôi. Chính lợi thế thuận não trái, cũng giúp những người có tư duy sáng tạo dễ dàng hơn trong việc tạo lập những mối quan hệ với đồng nghiệp mới và mở rộng thêm chân trời, cơ hội để khám phá thêm và cải thiện ý tưởng của mình.

5.3. Họ không để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến sự nỗ lực của bản thân

Rõ ràng sáng tạo là một quá trình tranh đấu với những quy luật khuôn sáo, cổ xưa để cho ra đời những giá trị mới tốt đẹp hơn. Và các phương pháp, con đường kích thích khả năng sáng tạo cũng thế. Những người có năng lực tư duy sáng tạo rất dễ lắng nghe và chia sẻ ý tưởng mới với người khác nhưng không hề mềm yếu để “khoan nhượng” với cảm xúc tiêu cực. Họ luôn tâm niệm rằng, thất bại chỉ là một quá trình để họ tiến gần hơn với thành công mà thôi.

Thúc Đẩy Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Dựa Trên Đổi Mới Sáng Tạo / 2023

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc, chúng tôi Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết: Kết thúc năm 2020, Việt Nam đã đạt được “mục tiêu kép”: vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Kết quả phòng chống Covid-19 của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong khi số ca mắc Covid-19 trên thế giới là hơn 95 triệu người và số ca tử vong đã vượt quá 2 triệu người. Điều đó cho thấy năm 2020, nền kinh tế thế giới đã bị phủ bóng bởi dịch Covid-19. Tính đến ngày 17/1/2021, thế giới đã ghi nhận hơn 95 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 2 triệu ca tử vong. Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2020. Hầu hết các nền kinh tế lớn – ngoại trừ Trung Quốc – có tốc độ tăng trưởng âm như: Mỹ – 5,9%; Anh – 6,5%; EU -7,5%. Mặc dù, tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2020 đạt 2,91%, thấp nhất kể từ sau Đổi mới năm 1986 nhưng tốc độ tăng trưởng có sự phục hồi ấn tượng sau khi sụt giảm vào quý II/2020 và ở mức cao so với nhiều nước trên thế giới và khu vực.

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, 

 Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Do đó, Hội thảo “là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá tổng quan kinh tế Việt Nam 2020; triển vọng và dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2021; đồng thời đề ra một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn hậu Covid-19 dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”…

Theo Dự thảo Báo cáo kinh tế Việt Nam 2020, đại dịch Covid-19 có tác động khác nhau theo nhóm ngành. Trong khi đó, các ngành kinh tế phi tiếp xúc (14 ngành, hầu hết các ngành kinh tế số) chịu tác động tích cực mạnh nhất, nhất là giáo dục từ xa, thanh toán điện tử… và các ngành có đầu vào là sản phẩm từ dầu/khí… Những tác động đa chiều này thúc đẩy tái cơ cấu, chuyển dịch cơ cấu cũng như cắt giảm chi phí kinh doanh và thay đổi quản trị doanh nghiệp các ngành.

Phát biểu tại Hội thảo, chúng tôi Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho hay: Mặc dù dịch bệnh Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, nhưng những dấu hiệu tích cực đang dần sáng rõ. Vaccine phòng ngừa Covid-19 bắt đầu được tiêm phòng tại một số quốc gia như: Ấn Độ, Indonesia, Thụy Sỹ và sẽ mở rộng ra nhiều quốc gia khác trong năm 2021. Gói hỗ trợ nền kinh tế cũng đang được nhiều nước lớn triển khai và sẽ có tác động trong năm 2021. Vì thế, nền kinh tế thế giới sẽ ấm dần lên, kéo theo đó hoạt động đầu tư, thương mại của nền kinh tế nước ta.

Toàn cảnh Hội thảo

Theo mô hình dự báo của Viện kinh tế Việt Nam: Tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam dự kiến đạt 5,49% (kịch bản cơ sở), 6,9% (kịch bản cao) và 3,48% (kịch bản thấp). Khả năng đạt được mức tăng trưởng thực tế phụ thuộc vào tình hình kinh tế thế giới và sự tăng cường năng lực hấp thụ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Theo đó, dự báo của các tổ chức quốc tế và chỉ tiêu tăng trưởng mà Chính phủ Việt Nam đề ra sẽ đạt được trong kịch bản cao khi mà kinh tế thế giới tăng trưởng mạnh, giá dầu ổn định hỗ trợ tăng trưởng và nền kinh tế nội địa cải thiện được khả năng hấp thụ vốn FDI.

TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh phát biểu tại Hội thảo

Phạm Vĩnh Hà