Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng Của Trung Quốc / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Kinh Nghiệm Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Trung Quốc

Trung Quốc cho rằng bên cạnh việc tích cực củng cố xây dựng, chỉnh đốn Đảng thì cần phải quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Một Đảng cầm quyền nếu công tác quản lý cán bộ lỏng lẻo thì hậu quả rất khó lường, vì tham nhũng phát sinh từ những bất cập trong việc chọn người và dùng người. Thông qua đi sâu triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây dựng tác phong liêm chính trong đảng, đã hình thành khung cơ bản hệ thống chế độ luật pháp và cơ chế công tác, cũng như tư tưởng chỉ đạo, nguyên tắc cơ bản, phương châm công tác, bố cục công tác trong việc phòng, chống tham nhũng, phù hợp với tình tình hiện nay của Trung Quốc; xúc tiến hữu hiệu công cuộc xây dựng nền kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội, xã hội chủ nghĩa, duy trì được cục diện ổn định cho cải cách và phát triển; làm trong sáng đội ngũ và tổ chức đảng, tăng cường sức sáng tạo, sức ngưng kết và sức chiến đấu của đảng; giành được lòng dân, củng cố nền tảng vững chắc của đảng.

Đoàn cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương thăm và làm việc tại Trung Quốc

Đảng cộng sản Trung Quốc đã rút ra một số kinh nghiệm lịch sử từ cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây dựng tác phong liêm chính trong đảng vừa qua:

– Nhất thiết phải kiên trì hệ thống lý luận Chủ nghĩa xã hội phù hợp với đất nước làm chỉ dẫn, đảm bảo phương hướng đúng đắn trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây dựng tác phong liêm chính trong đảng.

– Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, nghiêm trị đối với sai phạm. Luôn đặt cuộc

đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây dựng tác phong liêm chính trong đảng vào vị trí nổi bật trong công tác.

– Kiên trì đường lối cơ bản của đảng, luôn đặt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây dựng tác phong liêm chính trong đảng vào đại cục công tác của đảng và nhà nước.

– Lấy con người làm gốc, thiết thực bảo vệ lợi ích cơ bản của quần chúng nhân dân và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đảng viên.

– Kiên trì phương châm 16 chữ: “Trị gốc lẫn ngọn, trị lí tổng hợp, trừng phòng đi đôi, chú trọng phòng ngừa” lấy việc hoàn thiện thể chế trừng trị và phòng ngừa tham nhũng làm trọng điểm; đồng thời tăng cường xây dựng, khởi xướng liêm minh.

– Giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, bám sát thời đại với tinh thần cải cách và sáng tạo, thúc đẩy công cuộc xây dựng tác phong liêm chính trong đảng và công cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

– Kiên trì sự lãnh đạo của đảng, thiết lập và hoàn thiện thể chế lãnh đạo và cơ chế công tác trong việc phòng, chống tham nhũng.

Hiện Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy việc xây dựng đảng phong liêm chính tại nông thôn, coi đây là nhu cầu khách quan của việc thúc đẩy cải cách phát triển nông thôn để củng cố cơ sở cầm quyền tại nông thôn của đảng, góp phần thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng tại nông thôn; đồng thời cũng là mảng thí điểm quan trọng về con đường phòng, chống tham nhũng đặc sắc Trung Quốc. Trung Quốc rất chú trọng kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng của Singapore, Đài Loan.

2- Xây dựng và thực thi pháp luật nghiêm minh

Tham nhũng luôn gắn liền với quyền lực. Quyền lực tuyệt đối dễ dẫn đến tham nhũng. Do đó, pháp luật không chỉ là để quản lý xã hội mà là “quản lý quan”, “quản lý công việc của quan” và giám sát quyền lực. Do đó, Trung Quốc thực hiện quan điểm: “có luật cần phải theo, chấp hành phải nghiêm, vi phạm pháp luật phải truy cứu và mọi người bình đẳng trước pháp luật”. Hiện nay Trung Quốc vẫn cấm các đơn vị trong lực lượng công an, quân đội làm kinh tế thị trường; cấm vợ, con cán bộ lãnh đạo chủ chốt lập công ty kinh doanh. Trung Quốc dùng hệ thống pháp

luật chặt chẽ để ngăn cấm bất kỳ hành vi kinh tế nào thiếu sự giám sát và ràng buộc từ bên ngoài, ngăn ngừa tham nhũng nảy sinh trong môi trường tuyệt đối hóa quyền lực. Dùng pháp luật để ngăn chặn tham nhũng.

Tính từ Đại hội 16 Đảng cộng sản Trung Quốc đến năm 2009 riêng Bộ Giám sát và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương ban hành, sửa đổi 170 văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phối hợp ban hành 50 văn bản; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc ban hành trên 1.200 văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Từ đầu năm 2010 đến hết tháng 9/2010 các cơ quan giám sát và kiểm tra kỷ luật các cấp của Trung Quốc phát hiện, xử lý 115.420 vụ tham nhũng; đã kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính 106.626 đảng viên. Trong đó rất coi trọng chống hối lộ thương mại, từ tháng 01 đến tháng 9/2010 đã xét xử các vụ án hối lộ thương mại với số tiền là 3,2 tỷ Tệ (tương đương khoảng 10.000 tỷ VNĐ).

3- Tăng cường minh bạch trong sử dụng công quyền, phát huy hiệu quả cơ chế giám sát của dư luận xã hội và giám sát của công chúng

Trung Quốc đang áp dụng công khai chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, viên chức nhà nước trên mạng thông tin điện tử. Tại trụ sở của tất cả các cơ quan nhà nước các cấp đều có hệ thống máy vi tính, có hướng dẫn cụ thể cách truy cập để bất kỳ người dân nào có nhu cầu có thể kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của viên chức. Trung Quốc rất coi trọng phương châm: “Nhất tập trung thì có lợi cho quần chúng; nhất công khai thì có lợi cho chống tham nhũng”.

Trung Quốc xác định giám sát bằng các phương tiện truyền thông là hình thức giám sát có hiệu quả nhất đối với các phần tử tham nhũng, vì đây chính là lực lượng tích cực nhất trong việc phòng ngừa, phát hiện tham nhũng. Báo chí có tác dụng công khai, đưa các phần tử tham nhũng ra ánh sáng, nhằm tạo ra áp lực lớn về tư tưởng và tâm lý đối với phần tử tham nhũng. Nó trở thành sức mạnh to lớn trong chống tham nhũng và khuyến khích, vận động dư luận xã hội đấu tranh chống tham nhũng. Trung Quốc đã xây dựng được cơ chế để các cơ quan báo chí và người làm công tác báo chí có quyền độc lập tự chủ trong việc lấy tin, viết bài được pháp luật bảo hộ khi bị ngăn cản, can thiệp, đả kích. Các cơ quan ngôn luận được độc lập tương đối. Mặt khác, Trung Quốc cũng xây dựng và phát huy vai trò giám sát của công dân đối với chính quyền. Dư luận của công dân tạo nên sức ép của cả một cộng đồng, một khu vực để nói lên quan điểm, sự đánh giá của họ đối với cơ quan công quyền thông qua báo chí và các nguồn gián tiếp khác.

Điều này đã phát huy được tác dụng của nhóm quyền lực thứ tư trong xã hội – quyền lực của báo chí và công luận. Chính vì vậy, theo thống kê có tới 80% vụ án tham nhũng khám phá được là do nhân dân, báo chí tố giác và hơn 90% là do nhân dân, báo chí cung cấp đầu mối

Các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng và Chính quyền đi đầu giảng bài về đề xướng xây dựng liêm chính. Đưa giáo dục chống tham nhũng, xây liêm chính vào quy hoạch bồi dưỡng giáo dục cán bộ, vào kế hoạch giảng dạy của trường Đảng, trường hành chính các cấp.

Trung Quốc áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền phòng, chống tham nhũng nhẹ nhàng, linh hoạt nhưng hiệu quả. Tại trụ sở nhiều cơ quan đặt câu: “Lấy tham nhũng làm liêm sỉ, lấy liêm chính làm vẻ vang”, nhiều nơi còn đặt biểu tượng đồng Nhân dân tệ với dòng chữ “Hãy cẩn thận, đồng tiền có gai”.

5. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra phát hiện, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng trong tình hình mới

Ngoài tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý tham nhũng ở các cấp, các ngành, Trung Quốc cũng tập trung phát hiện tham nhũng trên một số lĩnh vực trọng điểm như: đất đai, năng lượng, bảo vệ môi trường, cấp vốn tái thiết các khu vực sau các thảm họa thiên tai.

Trung Quốc rất coi trọng kiểm tra, giám sát tiền của cán bộ, viên chức gửi ra nước ngoài cho con cái ăn học; kiểm soát chặt việc gia đình cán bộ, viên chức đi nước ngoài, lợi dụng việc sửa chữa, mua sắm nhà cửa để tham ô, nhận hối lộ.

Việc áp dụng những hình phạt nặng đối với những hành vi tham nhũng sẽ có tác dụng răn đe đối với các phần tử tham nhũng, đồng thời giáo dục họ có ý thức tôn trọng pháp luật.

Để tăng cường phối hợp, chỉ đạo và đôn đốc các vụ án quan trọng, phức tạp, Trung Quốc tăng cường sự hiệp tác phối hợp của các cơ quan chấp hành pháp luật, kỷ luật như kiểm tra kỷ luật, xét xử, kiểm sát, công an, giám sát, thanh tra tài chính; phối hợp xử lý vụ án xuyên khu vực và phòng ngừa chạy trốn, truy đuổi, truy tìm tang vật, hình thành thêm một bước hợp lực chỉnh thể xử lý tham nhũng.

Để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, Trung Quốc hiện áp dụng phương châm: “Sự thực rõ ràng, chứng cứ xác thực, định tính chuẩn xác, xử lý thích đáng, thủ tục hoàn thiện, trình tự hợp pháp”.

6. Thành lập Cục Phòng ngừa tham nhũng Quốc gia Trung Quốc

Việc thành lập Cục Phòng ngừa tham nhũng Quốc gia Trung Quốc là một giải pháp quan trọng được Chính phủ Trung Quốc tiến hành, là phương châm chiến lược kiên trì phòng, chống tham nhũng và phản ánh cam kết của Chính phủ Trung Quốc trong việc triển khai thực hiện Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng. Ngày 13/9/2007, Cục Phòng ngừa tham nhũng Quốc gia Trung Quốc được thành lập, có phạm vi trách nhiệm và cơ cấu tổ chức như sau:

a) Phạm vi trách nhiệm

– Chịu trách nhiệm phối hợp tổ chức, quy hoạch tổng hợp, ấn định chính sách, kiểm tra chỉ đạo đối với công việc phòng ngừa tham nhũng của cả nước. Cụ thể: Đẩy mạnh việc biên soạn xây dựng cơ chế, phối hợp phòng ngừa tham nhũng; xây dựng kế hoạch chung; thường xuyên đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng ở các lĩnh vực và địa bàn; thúc đẩy toàn diện việc phòng ngừa tham nhũng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; tiến hành việc thiết lập các cơ chế, chính sách phòng, chống tham nhũng và hướng dẫn thực hiện; quy định rõ tiêu chuẩn, định mức làm cơ sở pháp lý cho phòng ngừa tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

– Phối hợp và hướng dẫn phòng ngừa tham nhũng trong các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, như: Soạn thảo các văn bản hướng dẫn việc phòng ngừa tham nhũng; giúp các tổ chức thương mại xây dựng các quy định phù hợp với phương thức hoạt động và kinh doanh theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự cạnh tranh và bình đẳng trong kinh doanh; phòng ngừa việc hối lộ trong lĩnh vực kinh doanh để bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế thị trường; tiến hành công cuộc phòng, chống tham nhũng ở các địa bàn trên phạm vi cả nước; huy động sự tham gia của toàn xã hội; tiến hành sự giáo dục liêm chính; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phòng, chống tham nhũng.

– Chịu trách nhiệm hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Tuy là đơn vị cấp cục nhưng rất được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo. Gần đây Tổng Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã chỉ thị phải nâng cao năng lực của Cục Phòng ngừa tham nhũng.

b) Cơ cấu tổ chức, bộ máy, hoạt động Cục Phòng ngừa tham nhũng Quốc gia Trung Quốc được đặt tại Bộ Giám sát. Tổ chức bộ máy của Cục gồm 04 phòng nghiệp vụ; tổng biên chế hiện có trên 30 cán bộ. Cục không có cơ cấu đến các cấp nên việc kiểm tra đánh giá hiệu quả những nội dung do Cục ban hành đang có hạn chế. Để khắc phục, hiện nay Trung Quốc đang chỉ đạo thí điểm thiết lập cơ quan phòng ngừa tham nhũng chuyên trách ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ quan này đặt trong Sở Giám sát, do Giám đốc Sở Giám sát tỉnh, thành phố kiêm trưởng cơ quan. Cơ quan có 6 biên chế, gồm 1 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng. Đang xin cơ chế một phó giám đốc sở giám sát chuyên trách, có văn phòng cơ quan riêng như mô hình Cục Phòng ngừa tham nhũng. Hiện đã có 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập cơ quan này. Trung ương chỉ thống nhất về mô hình, chức năng, nhiệm vụ; không bắt buộc tỉnh, thành phố nào cũng phải thành lập, nhưng khuyến cáo nếu thấy chín muồi thì thành lập cơ quan phòng ngừa tham nhũng của tỉnh, thành phố.

Qua khảo sát tình hình phòng, chống tham nhũng ở Trung Quốc, có thể thấy: Trung Quốc là quốc gia có bề dày kinh nghiệm trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, đặc biệt là phương pháp, hình thức triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Trung Quốc rất coi trọng xây dựng tác phong liêm chính trong Đảng, trước hết là lãnh đạo chủ chốt các cấp trong cơ quan Đảng, nhà nước; lấy nông thôn là nơi thí điểm triển khai xây dựng liêm chính, lấy văn hóa gia đình là một cơ sở quan trọng để giáo dục liêm chính.

Bùi Thị Thu Huyền (Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương)

Phòng, Chống Tham Nhũng Ở Trung Quốc: Trị Cả “Gốc” Lẫn “Ngọn”

Giáo sư Hồ Tinh Đấu (Đại học Công nghệ Bắc Kinh, Trung Quốc) cho rằng phòng chống tham nhũng phải trị cả “gốc” lẫn “ngọn” và phải dựa vào việc xây dựng thể chế phòng chống tham nhũng.

Trong một phát biểu mới đây, Giáo sư Kinh tế Hồ Tinh Đấu thuộc Đại học Công nghệ Bắc Kinh cho rằng, mức độ phòng chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình là chưa từng có. Tới nay, hàng loạt biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí của ông Tập Cận Bình đã thu được hiệu quả rất tốt.

Tuy nhiên, Giáo sư Hồ Tinh Đấu cho rằng phòng chống tham nhũng phải trị cả “gốc” lẫn “ngọn” và phải dựa vào việc xây dựng thể chế phòng chống tham nhũng.

Trị “gốc”

Muốn “trị gốc”, điều căn bản nhất là phải giải quyết mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Hiến pháp và pháp luật cũng như mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với ngành tư pháp. Vấn đề này tồn tại mâu thuẫn, nhưng không phải là không thể giải quyết được. Muốn giải quyết cần phải dám đột phá.

Bạc Hy Lai bị tuyên án.

Về xây dựng cơ chế phòng chống tham nhũng.

Thứ nhất, tách Cục Phòng chống Tham nhũng và Cục Giám sát ở Trung ương và địa phương độc lập với hệ thống hành chính, xây dựng cơ quan phòng chống tham nhũng độc lập từ trên xuống dưới, ở Trung ương là Tổng cục, ở các tỉnh thành là Cục, không chịu sự lãnh đạo của chính quyền và đảng ủy địa phương, nhân sự thực hiện chế độ nhiệm kỳ 3 năm, tiến hành luân chuyển định kỳ. Cơ quan cấp trên của Tổng cục là Ủy ban Kiểm tra Kỉ luật Trung ương.

Thứ hai, tách tòa án các địa phương độc lập với chính quyền địa phương và Ủy ban Chính Pháp địa phương, do Tòa án Nhân dân Tối cao trực tiếp lãnh đạo, nhân sự và ngân sách do Tòa án Nhân dân Tối cao quyết định.

Theo chuyên gia phòng chống tham nhũng ở Bắc Kinh, những gì cần phải đột phá đương nhiên không chỉ dừng lại ở hai bước nêu trên. Nhưng nếu đã có hai sự độc lập, hai bước đột phá lớn này, Trung Quốc đã đi được bước đầu tiên trong việc trị quốc theo Hiến pháp và pháp luật. Một khi đã bước đi được bước đầu tiên thì sẽ có bước thứ hai, thứ ba…

Trả lời phỏng vấn ABC, chuyên gia về Trung Quốc Paul Monk cho rằng có ba nguyên nhân chính trong vấn đề tham nhũng của Trung Quốc:

Thứ nhất, Trung Quốc là một nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế rất nhanh, làm ra nhiều của cải so với quá khứ, vì vậy có một khoản thặng dư ngân sách lớn, do đó, có rất nhiều cám dỗ và cơ hội kiếm tiền trong tất cả mọi lĩnh vực.

Thứ hai, bộ máy chính quyền của Trung Quốc vẫn còn quan liêu, công chức chưa được trả lương cao theo lao động, nên bị cám dỗ bởi những cá nhân, tổ chức có nhiều tiền. Vì vậy, việc nhiều người trong số họ nhận hối lộ là điều khó tránh khỏi.

Quả thực, trong thời gian rất dài, người dân đã “thích nghi” với tham nhũng, hoặc vì họ không có đủ các phương tiện thông tin để nhận biết, hoặc vì họ cảm thấy bất lực trước một hiện tượng mà họ xem như là một định mệnh không thể vượt qua. Thời kỳ này đã qua rồi. Không phải vì nạn tham nhũng đã bị đánh bại, cũng không phải vì không còn tình trạng tham nhũng trong các chính quyền.

Mà nhìn một cách tổng thể, nạn tham nhũng đã bị phanh phui nhiều hơn so với trước một phần góp công lớn từ sự minh bạch hóa các nguồn thông tin. Các phương tiện thông tin từ nay cho phép người dân dễ dàng biết được những điều trước đây được che giấu và không thể biết tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình coi đấu tranh chống tham nhũng là một ưu tiên, chính là vì ông nhận thức được rằng đó là một ưu tiên đòi hỏi của tất cả đảng viên chân chính, của toàn bộ nhân dân Trung Quốc.

Ông muốn tấn công cả “hổ” lẫn “ruồi”, tức cả các vị lãnh đạo cấp cao, và gia đình họ – những người đã làm giàu một cách bất chính và đầy tai tiếng nhờ địa vị của họ; trong khi đó các quan chức nhỏ – tham nhũng “vặt” khiến cuộc sống hàng ngày của người dân thêm khốn khó.

Sau khi nắm quyền vào năm 2012, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố tham nhũng không chỉ là một vấn đề nghiêm trọng, mà còn là một đe dọa đối với sự tồn vong của Trung Quốc.

Theo ông, tham nhũng kéo dài có thể dẫn đến sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cũng như sự suy tàn của nhà nước Trung Quốc. Hàng trăm nghìn cán bộ đảng đã bị trừng phạt vì tội tham nhũng. Một chính sách đã khiến cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất được lòng người dân.

Chính phủ Trung Quốc kiên trì “đả hổ diệt ruồi”. Chiến dịch chống tham nhũng đã thu được thành quả nổi bật, nhận được sự đồng thuận rộng khắp và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế. Đúng như tạp chí Forbes Mỹ từng viết, những tiến triển và thành quả giành được trong lĩnh vực chống tham nhũng của Trung Quốc được mọi người ghi nhận.

Ông George Tzogopoulos, học giả Viện Nghiên cứu châu Âu Nice, Pháp, cho biết chống tham nhũng là một vấn đề nan giải mang tính toàn cầu, nhưng Trung Quốc đã thu được thắng lợi quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, khiến thế giới thán phục.

Để cho những kẻ tham nhũng không chốn nương thân, Chính phủ Trung Quốc còn tăng cường truy bắt quan tham bỏ trốn ra nước ngoài. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn tăng cường hợp tác quốc tế về chống tham nhũng, để những kẻ tham nhũng không nơi ẩn náu.

Trong gần 3 năm qua, Trung Quốc đã thiết lập quan hệ hợp tác chống tham nhũng với 89 nước và vùng lãnh thổ, ký kết 44 hiệp ước dẫn độ và 57 hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự.

Nói về thực trạng chống tham nhũng và tầm quan trọng của nó với tương lai thế giới, tại Hội nghị các bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc chống tham nhũng lần thứ 6, diễn ra tại Saint-Peterbourg hồi tháng 11-2015, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon khi đó đã khẳng định: “Xóa bỏ tham nhũng là điều kiện mấu chốt để thực hiện một sự phát triển bền vững”. Trong chuyến thăm châu Phi, cùng tháng 11-2015, Giáo hoàng Francis cũng nhấn mạnh sự đòi hỏi tính liêm khiết và trung thực.

Tại Trung Phi ngày 29-11-2015, ông nhắc nhở rằng “cách hành xử và quản lý của chính quyền” có tầm quan trọng hàng đầu, do đó giới chức trách phải “làm gương cho người dân”. Tại Kenya, trong một sân vận động đầy ắp 50.000 người, Giáo hoàng Francis đã lên án tham nhũng: “Mỗi khi một người nhận hối lộ là một lần người đó phá hoại nhân cách của mình và tổ quốc của mình”.

Trong “một thế giới phẳng” sự thành công trong cuộc chiến chống tham nhũng ở một số nước đã khơi dậy các phong trào chống tham nhũng ở khắp các châu lục và ở mọi chế độ chính trị. Theo Ngân hàng thế giới (WB), số tiền tham nhũng trên toàn thế giới lên tới khoảng 1.000 tỷ USD mỗi năm.

Ca sĩ La Phi là bồ nhí của cựu quan chức cấp cao Bộ Đường sắt Trung Quốc Trương Thự Quang.

Theo một số nhận định, số tiền được “tẩy rửa” mỗi năm có thể lên tới 5% GDP toàn cầu. Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) nhận định trên thực tế có khoảng từ 800 đến 2.000 tỷ USD được “tẩy rửa” mỗi năm – gần bằng GDP của một số nước như Ấn Độ, Italy hay Nga. Chắc chắn, khó thống kê được một cách chính xác, nhưng những đánh giá trên cũng có thể giúp chúng ta hiểu một phần những ngóc ngách vô cùng tinh vi, phức tạp.

Nghiên cứu viên cao cấp Viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga Lomanov cho biết, hành động chống tham nhũng xuyên quốc gia quy mô lớn của Trung Quốc đã thu hút sự quan tâm rộng khắp của cộng đồng quốc tế, cũng nêu tấm gương và cung cấp kinh nghiệm cho nhiều nước. Chống tham nhũng xuyên quốc gia có thể ngăn chặn quan tham trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, giảm thiểu thiệt hại kinh tế, cải thiện môi trường, ngăn chặn tham nhũng từ ý nghĩa rộng hơn.

Giáo sư Andrew Wedeman, Khoa Chính trị Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị Trung Quốc, Đại học bang Georgia, Mỹ cho biết, từ các chiến dịch chống tham nhũng trên quy mô toàn quốc, cho tới hợp tác chống tham nhũng xuyên quốc gia dựa vào cơ chế G20, thể hiện cường độ chống tham nhũng của Trung Quốc ở nước ngoài.

Trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế, tham nhũng xuyên quốc gia là một trong những tệ nạn chính trên thế giới, hợp tác chống tham nhũng xuyên quốc gia trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc Trung Quốc luôn tích cực thúc đẩy các bên tăng cường hợp tác thiết thực trong các mặt truy bắt quan tham trốn ra nước ngoài và thu hồi tang vật, trả lại tài sản, không cung cấp nơi lẩn trốn cho quan tham… sẽ thúc đẩy các nước cùng nhau xây dựng nguyên tắc về truy bắt quan tham trốn ra nước ngoài và thu hồi tang vật.

Để phối hợp tốt hơn nữa, ngăn chặn tình trạng quan chức tham nhũng “ôm” tiền chạy ra nước ngoài, mới đây nhất, ngày 20/1, Trung Quốc đã đề nghị các nhà ngoại giao nước ngoài tại Bắc Kinh hỗ trợ “thành lập một mạng lưới hợp tác chống tham nhũng” trong bối cảnh Bắc Kinh tìm kiếm sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết đấu tranh chống nạn tham nhũng, đồng thời cảnh báo rằng việc thất bại trong giải quyết vấn nạn này có thể đe dọa đến tương lai của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cuộc chiến sẽ ngày càng quyết liệt hơn

Theo tuyên bố của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, các đoàn kiểm tra đã được cử đến làm việc tại Quốc hội và Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân.

Chủ tịch CCDI ông Vương Kỳ Sơn cho biết các đoàn kiểm tra làm việc dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và sẽ tập trung vào các vấn đề như quá trình xây dựng đảng, các biện pháp chống tham nhũng và thực hiện chính sách của đảng và nhà nước tại các đơn vị. Khía cạnh đáng chú ý nhất của các đợt kiểm tra ngày càng rộng và nhằm vào các cơ quan trọng yếu này chính là sự chú trọng vào một số “tổ chức lãnh đạo đảng” – thực chất là những nhóm nhỏ gồm các quan chức chóp bu của nhiều tổ chức khác nhau.

Tại cuộc họp của CCDI – cơ quan chống tham nhũng cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, khi ông Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp rằng: “Nạn tham nhũng đã giảm nhưng vẫn chưa biến mất”. Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng chiến dịch chống tham nhũng hiện vẫn còn “khó khăn gian khổ và phức tạp,” và cho rằng cơ chế chống tham nhũng vẫn cần sự cải thiện.

Làm thế nào để chống tham nhũng từ ngọn đến gốc, để cuộc chiến chống tham nhũng tiến thêm những bước quan trọng, “diệt trừ tận gốc”, cần xây dựng các cơ chế pháp luật, quản lý nhà nước, tăng cường liêm chính… khiến quan chức từ chỗ “không dám tham nhũng” đến “không thể tham nhũng” và “không muốn tham nhũng”, có như vậy công cuộc chống tham nhũng mới thành công.

Theo Hoa Nguyễn ( tổng hợp)

An ninh thế giới

Tiểu Luận Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng

Tiểu Luận Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng, Đáp án Tìm Hiểu Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Vai Trò Của Pháp Luật Trong Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo Trình Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Luận Văn Phòng Chống Tham Nhũng, Thể Lệ Giải Báo Chí Toàn Quốc Báo Chí Với Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng Lãng Phí, Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Phòng Chống Ma Túy, Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Luật Phòng Chống Ma Túy, Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Về Tham Nhũng, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Hợp Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Bản Cam Kết Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Sổ Tay Phòng, Chống Tham Nhũng, Đáp án Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Số 10 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Hướng Dẫn Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Báo Cáo Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Mục Đích Của Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Đáp án Cuộc Thi Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi, Góp ý Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Xem Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2018, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Giải Pháp Đấu Tranh Phòng Chống Địch Lợi Dụng Vấn Đề Dân Tộc, Ttoon Giáo Chống Phá Cách Mạng Nươcs T, Điều 3 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2005, Điều 1 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 4 Chương 4 Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 10 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Nghị Quyết Số 82 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2007, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Việt Nam, Luật Phòng Chống Tham Nhũng ở Singapore, Điều 6 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Hợp Nhất, Điều 54 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2012, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2011, Điều 5 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2005, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Mới Nhất, Điều 44 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 43 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Năm 2007, Điều 70 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Góp ý Dự Thảo Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 37 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2012, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2013, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 2016, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Download, So Kết Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi Bổ Sung, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Điều 37, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Việt Nam, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Và Văn Bản Hướng Dẫn, Điều 4 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 32 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Tiếng Anh, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sửa Đổi Năm 2007, Điều 42 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Quy Định Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Điều 38 Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Sua Doi Bo Sung, ý Nghĩa Luật Phòng Chống Tham Nhũng, ý Nghĩa Của Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng 2017,

Tiểu Luận Giải Pháp Phòng Chống Tham Nhũng, Tiểu Luận Phòng Chống Tham Nhũng, Đáp án Tìm Hiểu Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Vai Trò Của Pháp Luật Trong Phòng Chống Tham Nhũng, Giáo Trình Pháp Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Muc Tieu Phuong Cham Giai Phap Phong Chong Chong Dich Loi Dung Dan Toc Ton Giao , Luận Văn Phòng Chống Tham Nhũng, Thể Lệ Giải Báo Chí Toàn Quốc Báo Chí Với Công Tác Đấu Tranh Phòng Chống Tham Nhũng Lãng Phí, Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Phòng Chống Ma Túy, Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, Báo Cáo Giải Trình Tiếp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Luật Phòng Chống Ma Túy, Báo Cáo Giải Trình Tiêp Thu ý Kiến Thẩm Định Của Bộ Tư Pháp Về Dự án Luật Phòng Chông Ma Tuy (sử Đổ, Phuong Huong Va Giai Phap Co Ban Phong Chong Dien Bien Hoa Binh Va Phong Chong Bao Loan, Tiểu Luận Pháp Luật Đại Cương Về Tham Nhũng, Các Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Về Phòng Chống Tham Nhũng, Hợp Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Bản Cam Kết Phòng Chống Tham Nhũng, Mẫu Báo Cáo Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Về Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Kết Quả Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Sổ Tay Phòng, Chống Tham Nhũng, Đáp án Phòng Chống Tham Nhũng, Chỉ Thị Số 10 Về Phòng Chống Tham Nhũng, Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng, Văn Bản Chỉ Đạo Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Bộ Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Bài Thu Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Đã Sửa Đổi, Báo Cáo Kết Quả Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng, Hướng Dẫn Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Của Bộ Y Tế, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Ra Đời Khi Nào, Báo Cáo Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng 55, Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Kế Hoạch Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng.doc, Dự án Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Mục Đích Của Phòng Chống Tham Nhũng, Báo Cáo Tổng Kết 5 Năm Phòng Chống Tham Nhũng, Đáp án Cuộc Thi Phòng Chống Tham Nhũng, Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Pdf, Luật Phòng Chống Tham Nhũng Số 55,

7 Nhóm Giải Pháp Trong Phòng, Chống Tham Nhũng

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng trong PCTN, kiên quyết thanh tra, kiểm tra phát hiện đưa ra truy tố, xét xử để xử lý nghiêm minh trước pháp luật các vụ án kinh tế nghiêm trọng theo đúng tinh thần không có vùng cấm, không loại trừ bất kỳ ai, nếu có vi phạm thì đều bị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Có thể nói thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc và công tác phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của xã hội như đồng chí Tổng Bí thư đã đánh giá.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, thời gian qua, đã đưa ra xét xử nhiều vụ án tham nhũng lớn, xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, công chức nhà nước vi phạm, có cả cán bộ, công chức cấp cao. Qua đó, nhận diện những sơ hở, bất cập cả trong cơ chế, chính sách và nhất là trong công tác tổ chức thực hiện trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục có hiệu quả.

Đồng thời, qua đó, Chính phủ đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý nhà nước và thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí và thời gian, nhất là trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, thuế, đất, hải quan, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hành được giao. Các ngành, các cấp đã nâng cao trách nhiệm trong giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình.

Về phát hiện xử lý hành vi tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường và đạt được kết quả tích cực, đã tập trung thanh tra, kiểm toán một số lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng cao, đã chỉ đạo, xử lý kết luận thanh tra và xử lý kỷ luật nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm, trong đó có việc thanh tra, kiểm tra các dự án lãng phí, thua lỗ lớn, các dự án dư luận xã hội quan tâm, các lĩnh vực nhạy cảm; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách 46.268 tỷ đồng và 5.308 ha đất, ban hành 154.298 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền là 5.403 tỷ. Phát hiện và chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra so với năm 2016 tăng 52.1% số vụ và 100% số đối tượng.

“Điểm danh” những hạn chế trong phòng chống tham nhũng

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cũng thừa nhận công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế . Đó là một số văn bản, đề án quan trọng phục vụ cho công tác phòng, chống tham nhũng chậm được ban hành, việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập của chính sách pháp luật vẫn còn chậm; vụ việc tham nhũng phát hiện chưa phản ánh đúng thực tế, công tác giám định tư pháp còn nhiều khó khăn, bất cập, kể cả về cơ sở vật chất, về đội ngũ cán bộ, về kinh phí.

Việc thu hồi tài sản do phạm tội tham nhũng còn ít, kể cả tiền, đất đai và các loại tài sản khác; ý thức đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, dẫn đến nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong thực thi công vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng hiệu quả chưa cao, còn hình thức, chưa đi vào thực chất. Những biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức, phẩm chất, thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã tác động tiêu cực đến công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức, thiếu kiểm tra. Việc công khai, minh bạch chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn tình trạng lạm dụng các quy định về bí mật nhà nước để không thực hiện công khai, minh bạch. Việc xác minh để bảo đảm tính trung thực của việc kê khai tài sản còn hạn chế, việc phát hiện, xử lý tham nhũng ở cấp tỉnh, đặc biệt là những tỉnh có nhiều dự án đầu tư công lớn, khai thác tài nguyên, khoáng sản… có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia chưa có chuyển biến rõ rệt.

Bổ sung quy định xử lí cán bộ vi phạm khi đã thôi việc, về hưu

Nêu ra 7 nhóm giải pháp trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nêu rõ, thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế – xã hội, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng. Hoàn chỉnh dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Tố cáo (sửa đổi) để trình Quốc hội. Tổng kết và sửa đổi Luật Thanh tra, triển khai thực hiện Bộ luật Hình sự, hoàn thiện cơ chế giám định về tư pháp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính phục vụ, nhất là công khai, minh bạch trong đấu thầu. Sửa đổi quy định về tặng quà và nhận quà, về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, khắc phục những hạn chế của việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng. Hoàn thiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập nhằm kiểm soát chặt chẽ thu nhập và biến động tài sản. Tăng cường thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, rửa tiền.

Tổng kết, đánh giá Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu và liên thông giữa các cấp. Khẩn trương bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu. Thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là trong đánh giá, bổ nhiệm người đứng đầu đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ có cơ chế hữu hiệu để loại trừ khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ công chức, viên chức thoái hóa biến chất, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bổ nhiệm người nhà, người thân theo phe nhóm, theo dòng tộc.

Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng khắc phục tình trạng tuyên truyền hình thức kém hiệu quả. Phải thực hiện tuyên truyền bằng hành động thực tiễn, nêu cao tính gương mẫu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên, nhất là trong việc kê khai minh bạch tài sản, công khai hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

Tăng cường tập trung thanh tra kiểm toán các lĩnh vực nhạy cảm có nhiều dư luận về tham nhũng như đất đai, tài nguyên, khoáng sản, các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT. Cổ phần hóa doanh nghiệp tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ v.v..

Kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi xây dựng chương trình công tác thanh tra hàng năm phải tập trung tại các tỉnh có nhiều dự án đầu tư lớn khai thác tài nguyên khoáng sản, có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, tránh bỏ lọt tội phạm tham nhũng.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng phức tạp nhất là những vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Theo dõi chỉ đạo áp dụng đầy đủ các biện pháp xác minh kê biên tài sản đối với các bị can, bị cáo trong quá trình điều tra truy tố xét xử thi hành án để đảm bảo thi hành thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

Phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan báo chí và nhân dân trong việc đấu tranh ngăn chặn phòng, chống tham nhũng.