Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng To Chức Cơ Sở Đảng Hiện Nay / Top 11 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Phauthuatthankinh.edu.vn

Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng

Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng trong thành phố triển khai nhiều giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ đảng viên. Bên cạnh tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng cấp ủy đảng địa phương, cơ quan, đơn vị cũng chủ động nghiên cứu, sáng tạo thực hiện nhiều giải pháp, cách làm mang lại hiệu quả đáng khích lệ.

Các TCCSĐ quận Bình Thủy tham dự Liên hoan các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức.

Cũng theo đồng chí Lê Văn Thành, qua đối thoại và nhất là trong quá trình “hậu kiểm”, BTV nhận thấy hầu hết các đồng chí bí thư, cấp ủy của các TCCSĐ đã nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. “Song song đó, Đảng bộ Khối vẫn duy trì việc ký cam kết của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; thường xuyên chấn chỉnh, nhắc nhở TCCSĐ nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; tổ chức Hội nghị chuyên đề về nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối CQDCĐ… Sắp tới, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng xây dựng thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy TCCSĐ và chi bộ”- đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo, Ủy viên BTV, Trưởng ban Ban Tổ chức quận ủy Bình Thủy, từ năm 2023, Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy đề nghị các cấp ủy đảng trong Đảng bộ quận thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc cập nhật, lưu trữ các tài liệu về thực hiện NQTW4, Chỉ thị 05. Trong đó, chú trọng tập hợp các kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, tổ chức đảng; mở sổ cập nhật những ưu điểm và hạn chế khuyết điểm của các tập thể, cá nhân để làm cơ sở nhận xét, đánh giá chất lượng cuối năm… “Ban Tổ chức Quận ủy vừa triển khai kế hoạch, biểu mẫu “sổ tay” thực hiện NQTW4 khóa XII. Trong đó, liệt kê cụ thể 27 biểu hiện suy thoái, giúp đảng viên tự soi rọi, nhận diện “mức độ” hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Từ đó, đề ra kế hoạch khắc phục hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy chi bộ thường xuyên giám sát việc khắc phục, tổ chức kiểm điểm xoay vòng để kịp thời uốn nắn những đảng viên có dấu hiệu vi phạm…” – đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo nhấn mạnh.

Chi bộ ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền họp bàn kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của địa phương.

Song song đó, TCCSĐ thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Hằng năm, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở và hướng dẫn, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Số lượng TCCSĐ yếu kém giảm dần qua các năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt khá cao, bình quân 93,28%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết đạt 90% trở lên). Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, đã phát triển 7.699 đảng viên mới, đạt 69,99% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đến nay, toàn Đảng bộ thành phố có 719 TCCSĐ, với 51.433 đảng viên, tăng 7.699 đảng viên so với năm 2023.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy quan tâm thường xuyên. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương. Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc xây dựng, tổ chức thực hiện 3.123 cuộc kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy đảng thi hành kỷ luật 233 đảng viên (khiển trách 144, cảnh cáo 69, cách chức 15, khai trừ 15), giảm 87 trường hợp so với cùng kỳ.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nửa nhiệm kỳ qua, tất cả 10 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ đề ra; trong đó, có 5 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch cả nhiệm kỳ… Đó là do BTV Huyện ủy đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành 3 nghị quyết chuyên đề; đặc biệt nghị quyết chuyên đề về việc phân công cán bộ chỉ đạo cơ sở; những nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nghị quyết của cấp ủy các cấp. Hằng năm có trên 90% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh…

Nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên; sắp xếp kiện toàn các TCCSĐ theo đúng loại hình, rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc của cấp ủy, quy định việc cấp ủy viên và đảng viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là ở khu dân cư và các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đồng thời, sàng lọc, xử lý nghiêm minh đối với đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm việc đánh giá đúng thực chất…

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Ở Tỉnh Thái Bình Hiện Nay

Thứ năm, 14 Tháng 5 2023 15:58

(LLCT) – Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm, nước sạch, thông tin liên lạc; nông thôn Thái Bình có nhiều đổi mới, là điểm sáng cho các địa phương khác học tập; cơ cấu kinh tế có chuyển biến tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp, dịch vụ phát triển…

Tuy nhiên, quá trình thực hiện sự nghiệp đổi mới, ở cơ sở còn bộc lộ những hạn chế. Sự kiện mất ổn định chính trị năm 1997 và năm 1998, xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người với quy mô lớn, số người tham gia đông, tính chất rất phức tạp, trở thành “điểm nóng” ở nông thôn Thái Bình. Một số phần tử xấu lợi dụng khoét sâu những mâu thuẫn làm cho tình hình phức tạp. Đó là bài học đắt giá cho công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới đòi hỏi Đảng bộ tỉnh không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong thời gian qua, đặc biệt từ sau năm 1997, 1998, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên luôn được các cấp ủy tỉnh Thái Bình quan tâm, nhiều chương trình, kế hoạch, đề án về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCSĐ được Tỉnh ủy Thái Bình ban hành, như:Chỉ thị 12-CT/TU ngày 6-4-1998 về “tăng cường công tác quản lý đảng viên”; Đề án số 26-ĐA/TU ngày 8-4-2002 của Ban Thường vụ về “đào tạo đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn có trình độ cao đẳng, đại học” (nay là Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); Quy định số 1646-QĐ/TU ngày 20/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chế độ học tập của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 01/3/2007 về “Chiến lược xây dựng cán bộ quản lý các cấp 2007-2023 và những năm tiếp theo”;Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20-11-2008 về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên”;đồng thời lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Qua thực hiện các chương trình, kế hoạch đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ ở Thái Bình đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Tính đến 2-1-2023, toàn Đảng bộ tỉnh Thái Bình có 102.129 đảng viên sinh hoạt ở 764 TCCSĐ. Trong đó, đảng bộ xã 267; đảng bộ phường, thị trấn 19; đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hành chính 134; đảng bộ, chi bộ cơ sở đơn vị sự nghiệp 107; đảng bộ, chi bộ cơ sở quân đội 25; đảng bộ, chi bộ cơ sở công an 39, còn lại là tổ chức chi, đảng bộ cơ sở doanh nghiệp, hợp tác xã,…(1) Nhìn chung, các TCCSĐ ở Đảng bộ tỉnh Thái Bình luôn giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở được chăm lo; đội ngũ cán bộ cơ sở, đảng viên được tăng cường về số lượng và chất lượng, trình độ, kiến thức các mặt được nâng lên, có tư duy đổi mới, có khả năng sáng tạo vận dụng, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào địa phương, cơ quan, đơn vị.

Số TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước. Năm 2014, số TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh là 557/764 (chiếm 72,9%, bằng năm 2013; tăng 4,5% so với năm 2011 và tăng 7,1% so với năm 2012). Trong đó, đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 159/557 (chiếm 28,5% số TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh, tăng 3,4% so với năm năm 2011 và tăng 2,8% năm 2012)(2).

Tuy vậy, bên cạnh đó còn một số cấp ủy, tổ chức đảng tính chiến đấu chưa cao; còn tình trạng hẫng hụt cán bộ; còn một số ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, của TCCSĐ ở một số nơi còn hạn chế, nhất là việc cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội. Năng lực lãnh đạo của một số cán bộ, đảng viên còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; một bộ phận còn tư tưởng ỷ lại, thiếu năng động, sáng tạo.

Nguyên nhân của những hạn chế là một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng Ðảng; chưa tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố TCCSĐ; chưa thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ; chưa quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Việc quy hoạch gắn với đào tạo, bố trí, sắp xếp để khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ, cán bộ trẻ và cán bộ nữ chưa được quan tâm đúng mức…

Để xây dựng TCCSĐ, hạt nhân hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo các TCCSĐ tập trung vào các biện pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên trước hết là cấp ủy về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng TCCSĐ thực sự trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị là yêu cầu cấp thiết, là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Từ đó, chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện tốt chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, với phương châm là: “Làm đến đâu chắc đến đó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm kịp thời”, tập trung các biện pháp hữu hiệu khắc phục những yếu kém khuyết điểm; tăng cường kiểm tra đôn đốc các cấp ủy, TCCSĐ cấp dưới triển khai thực hiện, nhất là những tổ chức cơ sở, chi bộ có khâu yếu, mặt yếu, chi bộ chưa đạt trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình TCCSĐ theo hướng gắn TCCSĐ với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội; chăm lo kết nạp đảng viên, nhất là ở những địa bàn, đơn vị chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên và xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với những TCCSĐ có tính đặc thù, vừa tạo sự thống nhất chung, vừa phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đơn vị. Trong đó, cần quan tâm tới 32 đơn vị cơ sở chưa có TCCSĐ ở các loại hình: một là, doanh nghiệp tư nhân; hai là, công ty trách nhiệm hữu hạn; ba là, công ty cổ phần đầu tư tư nhân; bốn là, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… Sau khi hoàn thiện xây dựng tổ chức đảng, phải xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, xác định đúng đắn vai trò và mối quan hệ giữa cấp ủy, tổ chức đảng với chính quyền, chủ doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể. Đảm bảo vừa giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng, vừa tôn trọng phát huy chức năng quản lý nhà nước của chính quyền, hoạt động theo điều lệ của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị ở cơ sở và điều lệ hoạt động kinh tế của doanh nghiệp.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 09-HD/TW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/11/2008 của Tỉnh ủy; Thông báo số 222-TB/TU của Tỉnh ủy về việc “Thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ và việc phân công cán bộ về dự sinh hoạt với các chi bộ, Đảng bộ các xã trong tỉnh”. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng, đồng thời với mở rộng dân chủ, nhằm phát huy vai trò của TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao đảng trí, bản lĩnh chính trị đội ngũ đảng viên, cấp ủy đảng các cấp và toàn Đảng bộ tỉnh.

Ba là, chăm lo kiện toàn cấp ủy các cấp (nhất là cấp chi bộ) đủ số lượng và có chất lượng; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cấp ủy với cán bộ chủ trì, xây dựng đội ngũ cán bộ với đội ngũ đảng viên; coi trọng việc bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức công tác xây dựng đảng cho cấp ủy viên các cấp. Như vậy, cấp ủy các cấp lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng theo chức danh cán bộ sau đại hội; trong đó, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên mới, bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và các TCCSĐ loại hình các doanh nghiệp.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường các biện pháp quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết và nguyên tắc sinh hoạt đảng, về giữ gìn tư cách đảng viên; thực hiện dân chủ trong Đảng, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, quy định rõ vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chú trọng kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm và những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực; đồng thời coi trọng lựa chọn, bồi dưỡng nguồn, thực hiện đúng phương châm, phương hướng, điều kiện, tiêu chuẩn và nguyên tắc phát triển đảng viên mới, khắc phục triệt để biểu hiện chạy theo số lượng.

Năm là, cụ thể hóa các tiêu chí, quy trình, phương pháp đánh giá chất lượng TCCSĐ, cán bộ, đảng viên hằng năm cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đảm bảo đánh giá sát thực hơn. Đánh giá chất lượng TCCSĐ phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự vững mạnh của các tổ chức trong hệ thống chính trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng tổ chức đảng ở từng loại hình TCCSĐ trong tỉnh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ trong Đảng bộ tỉnh Thái Bình; xây dựng các TCCSĐ trong sạch, vững mạnh là tiền đề và điều kiện đảm bảo để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, tỉnh Thái Bình phát triển bền vững.

Trần Đức Tuấn

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Nâng Cao Chất Lượng Giảng Chính Trị Viên Quân Dôi, Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Ta Hiện Nay, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Đánh Giá Chất Lượng Tổ Chức Đảng, Đảng Viên, Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tập Thể, Cá Nhân Và Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Đảng Viên , Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tập Thể, Cá Nhân Và Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Đảng Viên, Nghị Quyết Số 765-nq/qutw Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Huấn Luyện Viên, Của Tcct Một Số Vấn Đề Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trong Đảng Bộ Quân Đội, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Hướng Dẫn 07 Về Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Báo Cáo Tình Hình Chất Lượng Đảng Viên, Báo Cáo Tổng Hợp Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Mẫu Bản Kiểm Điểm Chất Lượng Đảng Viên, Mẫu 5 Phân Tích Chất Lượng Đảng Viên, 4 Tiêu Chí Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Hướng Dẫn Về Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Hương Dẫn Số 1031 Của Tổng Cực Chính Trị Về Nàng Cao Chất Lương Sinh Hoạt Dang, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, 4 Tiêu Chuẩn Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2023, Nghị Quyết 765-nq/qutw, Của Quân ủy Trung ương Về Nâng Cao Chất Lượng Huấn Luyện Giai Đoạn 2013-2023, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Chủ Trương Đường Lối Thoát, Đồng Chí Hãy Phân Tích, Đánh Giá Thực Trạng Và Đưa Ra Các Kiến Nghị, Giải Pháp Để Nâng Cao Chất Lượn, Đồng Chí Hãy Phân Tích, Đánh Giá Thực Trạng Và Đưa Ra Các Kiến Nghị, Giải Pháp Để Nâng Cao Chất Lượn, Đề án Số 04-Đa/tu Ngày 21/11/2023 Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Giai Đoàn 2023 – 2023, Nhiẹm Vu Giải Pháp Xây Dụng Đảng Hiên Nay, Quá Trình Tổng Hợp Chất Hữu Cơ Từ Chất Vô Cơ Thông Qua Sử Dụng Năng Lượng , Hướng Dẫn 87của Tổng Cục Chính Trị Ngày 25/2/2025 Về Danh Gia Xếp Chat Luong Đang Viên , Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Viên Chức, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Nâng Cao Chất Lương Thanh Toán Tiền Lương Tại Đơn Vị Sự Nghiệp, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Đề Tài Đề Xuất Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Thương Mại, Giải Pháp Hoàn Thiện Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Thương Mại, Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Thể Chất, Vận Dụng Tính Năng Động Chủ Quan Trong Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Chínhn Trị, Phan Tich Nhiem Vu Va Giai Phap Xay Dung Dang Trong Sach Hien Nay, Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Thống Nhất Về Chức Năng Giữa Màng Sinh Chất Chất , Tiểu Luận Nhiệm Vụ Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Hiện Nay, Phương Pháp Tự Nghiên Cứu Học Tập Để Không Ngừng Nâng Cao Trình Độ Kiến Thức Cho Cán Bộ Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Tự Học, Nâng Cao Chất Lượng Hội Họp, Nang Cao Chat Luong Mon Hoa, Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp , Bài Thu Hoạch Nghị Quyết Tw5, Khóa Xii (Đối Với Lớp Cán Bộ Đảng Viên Cơ Sở) … Mục Tiêu, Giải Pháp, Chất Lượng Sản Phẩm Hiện Tại Của Công Ty , Nang Cao Chat Luong Doi Ngu Can Bo Mat Tran, Khoa Học 4 ôn Tập Vật Chất Và Năng Lượng,

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên Hiện Nay, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Luận Văn Thạc Sĩ Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Đảng Viên, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Giai Pháp Nâng Cao Chất Lượng Thực Hiện Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ Trong Quân Đội, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Xây Dựng Lực Lượng Dqtv, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng, Đề Tài Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Giai Phap Nang Cao Chat Luong Cong Tac Tu Tuong O Chi Bo, Giải Pháp Nâng Chất Lượng Tham Mưu Xây Dựng Khu Vực Phòng Thủ, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực, Bài Tham Luận Về Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Học Tập Và Làm Theo Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh, Bài Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Thuc Trang Va Giai Phap Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Tham Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Nghiên Cứu Thực Trạng Cấp Cứu, Đề Xuất Các Giải Pháp Cũng Cố Nâng Cao Chất Lượng Cấp Cứu Tại Khoa Cấ, Giải Pháp Xay Dung Chi Bộ Trong Schj Vung Manh, Nang Cao Chat Luong Sinh Hoat Chi Bo, Bài Tham Luận Nâng Cao Chất Lượng Đảng Viên, Nâng Cao Chất Lượng Phát Triển Đảng Viên, Thuc Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Hoạt Động Hội Họp, Tổ Chức Sự Kiện Cấp Phòng, Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên, Tham Luan Vai Tro Cua Dang Vien Trong Viec Nang Cao Chat Luong Cao, Tham Luạn Vai Trò Của Đảng Viên Trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tiểu Luận Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Phân Công Công Việc Cho Công Chức Phòng Nội Vụ, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ, Báo Cáo Sơ Kết 5 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy, Mẫu Báo Cáo Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Chỉ Thị 10-ct/tw Về Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Không Ngừng Nâng Cao Phẩm Chất, Năng Lực Của Đội Ngũ Cán Bộ, Đảng Viên Trong Đảng Bộ Tổng Cục Kỹ Thu, Nghi Quyet Chuyen De Cua Chi Bo Ve Nang Cao Chat Luong Thuc Hien Nhiem Vu, Tham Luận Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Bài Tham Luận Về Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên, Nâng Cao Chất Lượng Giảng Chính Trị Viên Quân Dôi, Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra Giám Sát Của Đảng Ta Hiện Nay, Pháp Luật Về Tuyển Dụng Viên Chức ở Vn Hiện Nay Trạg Và Giải Pháp, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th, Báo Cáo Kết Quả Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Đối Với Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Th,

Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên

TP Móng Cái khen thưởng cho các bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố tiêu biểu có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh Hữu Việt

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy còn chỉ đạo xây dựng nhiều đề án, chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng, củng cố các cơ sở yếu kém. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã từng bước hiệu quả, thực chất hơn, xây dựng cụ thể hóa tiêu chí và phương pháp đánh giá. Việc giao nhiệm vụ, đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh được chú trọng, gắn với việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng hằng năm. Công tác xét duyệt các hình thức khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, gắn với kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký…Theo đánh giá từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, đa số các đảng bộ đã tích cực nghiên cứu, tham mưu kiện toàn, sắp xếp và từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng tạo sự đồng bộ, thống nhất, giảm đầu mối, tránh cồng kềnh, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Cùng với việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới tiếp tục được quan tâm chú trọng. Đặc biệt, một số đảng bộ đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng đề án tạo nguồn phát triển đảng viên; tiến hành khảo sát, đánh giá tham mưu cho cấp ủy nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; chú trọng, tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú trong các thành phần kinh tế để tạo nguồn, nhất là ở khu vực thôn, bản, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, quan tâm kết nạp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản khu phố. Với các giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ thực tế, công tác tạo nguồn cho Đảng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, số lượng đảng viên nói chung và đảng viên ở lứa tuổi thanh niên, đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên trong các tôn giáo đều tăng qua các năm; tuổi đời bình quân của đảng viên trong toàn Đảng bộ có xu hướng giảm. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.968 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên trên 99.000 người.

Đi đôi với nâng cao chất lượng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, các cấp uỷ, tổ chức Đảng còn coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường rèn luyện, quản lý nâng cao chất lượng đảng viên. Hàng năm tỉnh và các cấp uỷ đã cân đối bố trí ngân sách cho đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ, nhất là phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách địa bàn, theo chuyên đề; giới thiệu đảng viên có năng lực, phẩm chất tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý và cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên, đại đa số đội ngũ đảng viên trong tỉnh luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác và cuộc sống; có tinh thần học tập nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng công tác; luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định, với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng chính quyền, cơ quan, đoàn thể vững mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Hoài Anh

Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ đảng viên. Mô hình TCCSĐ được sắp xếp cơ bản phù hợp với yêu cầu thực tiễn; phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tiến bộ; đa số các TCCSĐ đã phát huy tốt vai trò nền tảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Tuy nhiên, một số TCCSĐ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu còn hạn chế; quy chế làm việc chưa xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân. Một số tổ chức đảng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chưa thực hiện nghiêm quy định thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm bí thư cấp ủy, chi bộ; năng lực lãnh đạo có mặt còn yếu. Chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở một số doanh nghiệp chưa cao. Vai trò, hiệu quả lãnh đạo của nhiều chi bộ thôn, bản, tổ dân phố mờ nhạt. Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chậm đổi mới. Quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa chặt chẽ; đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ nơi cư trú còn biểu hiện hình thức.

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa sâu sắc vị trí, vai trò của TCCSĐ; sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với cơ sở có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt; đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng TCCSĐ có việc chưa sát. Cùng với đó, mặt trái cơ chế thị trường tác động nhiều chiều tới tư tưởng, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhiều quy định của pháp luật chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến vai trò, hiệu quả lãnh đạo của TCCSĐ.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2023- 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sau:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, làm cho tổ chức đảng ở cơ sở thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Xây dựng đội ngũ đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy thực sự tiền phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của TCCSĐ. Theo đó, rà soát, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình TCCSĐ phù hợp với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn. Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của đảng; mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đối với đảng viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tập trung lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên. Chú trọng kết nạp ở những nơi ít đảng viên, có nguy cơ “tái trắng” đảng viên, trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Quan tâm kết nạp công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp nhưng sinh sống ở nơi cư trú. Nâng tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng, phó thôn và trưởng, phó các đoàn thể thôn, bản, tổ dân phố; tăng cường kết nạp vào Đảng và cơ cấu trưởng thôn tham gia cấp ủy; chú trọng bồi dưỡng, lựa chọn những đảng viên tiêu biểu để giới thiệu ứng cử bầu trưởng thôn; thực hiện chủ trương đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố có những nơi có đủ điều kiện…

Thực hiện phân công nhiệm vụ gắn với quản lý đảng viên, bảo đảm 100% đảng viên đang sinh hoạt được phân công nhiệm vụ phù hợp. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá chất lượng đảng viên. Theo dõi, quản lý tốt đảng viên đang công tác về sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú…