Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng To Chức Cơ Sở Đảng Hiện Nay / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng

Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng trong thành phố triển khai nhiều giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ đảng viên. Bên cạnh tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng cấp ủy đảng địa phương, cơ quan, đơn vị cũng chủ động nghiên cứu, sáng tạo thực hiện nhiều giải pháp, cách làm mang lại hiệu quả đáng khích lệ.

Các TCCSĐ quận Bình Thủy tham dự Liên hoan các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức.

Cũng theo đồng chí Lê Văn Thành, qua đối thoại và nhất là trong quá trình “hậu kiểm”, BTV nhận thấy hầu hết các đồng chí bí thư, cấp ủy của các TCCSĐ đã nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. “Song song đó, Đảng bộ Khối vẫn duy trì việc ký cam kết của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; thường xuyên chấn chỉnh, nhắc nhở TCCSĐ nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; tổ chức Hội nghị chuyên đề về nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối CQDCĐ… Sắp tới, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng xây dựng thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy TCCSĐ và chi bộ”- đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo, Ủy viên BTV, Trưởng ban Ban Tổ chức quận ủy Bình Thủy, từ năm 2017, Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy đề nghị các cấp ủy đảng trong Đảng bộ quận thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc cập nhật, lưu trữ các tài liệu về thực hiện NQTW4, Chỉ thị 05. Trong đó, chú trọng tập hợp các kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, tổ chức đảng; mở sổ cập nhật những ưu điểm và hạn chế khuyết điểm của các tập thể, cá nhân để làm cơ sở nhận xét, đánh giá chất lượng cuối năm… “Ban Tổ chức Quận ủy vừa triển khai kế hoạch, biểu mẫu “sổ tay” thực hiện NQTW4 khóa XII. Trong đó, liệt kê cụ thể 27 biểu hiện suy thoái, giúp đảng viên tự soi rọi, nhận diện “mức độ” hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Từ đó, đề ra kế hoạch khắc phục hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy chi bộ thường xuyên giám sát việc khắc phục, tổ chức kiểm điểm xoay vòng để kịp thời uốn nắn những đảng viên có dấu hiệu vi phạm…” – đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo nhấn mạnh.

Chi bộ ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền họp bàn kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của địa phương.

Song song đó, TCCSĐ thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Hằng năm, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở và hướng dẫn, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Số lượng TCCSĐ yếu kém giảm dần qua các năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt khá cao, bình quân 93,28%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết đạt 90% trở lên). Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, đã phát triển 7.699 đảng viên mới, đạt 69,99% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đến nay, toàn Đảng bộ thành phố có 719 TCCSĐ, với 51.433 đảng viên, tăng 7.699 đảng viên so với năm 2015.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy quan tâm thường xuyên. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương. Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc xây dựng, tổ chức thực hiện 3.123 cuộc kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy đảng thi hành kỷ luật 233 đảng viên (khiển trách 144, cảnh cáo 69, cách chức 15, khai trừ 15), giảm 87 trường hợp so với cùng kỳ.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nửa nhiệm kỳ qua, tất cả 10 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ đề ra; trong đó, có 5 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch cả nhiệm kỳ… Đó là do BTV Huyện ủy đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành 3 nghị quyết chuyên đề; đặc biệt nghị quyết chuyên đề về việc phân công cán bộ chỉ đạo cơ sở; những nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nghị quyết của cấp ủy các cấp. Hằng năm có trên 90% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh…

Nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên; sắp xếp kiện toàn các TCCSĐ theo đúng loại hình, rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc của cấp ủy, quy định việc cấp ủy viên và đảng viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhất là ở khu dân cư và các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; đồng thời, sàng lọc, xử lý nghiêm minh đối với đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, bảo đảm việc đánh giá đúng thực chất…

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Nâng Cao Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Và Đảng Viên

TP Móng Cái khen thưởng cho các bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố tiêu biểu có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Ảnh Hữu Việt

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy còn chỉ đạo xây dựng nhiều đề án, chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng, củng cố các cơ sở yếu kém. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã từng bước hiệu quả, thực chất hơn, xây dựng cụ thể hóa tiêu chí và phương pháp đánh giá. Việc giao nhiệm vụ, đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh được chú trọng, gắn với việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng hằng năm. Công tác xét duyệt các hình thức khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, gắn với kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký…Theo đánh giá từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, đa số các đảng bộ đã tích cực nghiên cứu, tham mưu kiện toàn, sắp xếp và từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng tạo sự đồng bộ, thống nhất, giảm đầu mối, tránh cồng kềnh, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Cùng với việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới tiếp tục được quan tâm chú trọng. Đặc biệt, một số đảng bộ đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng đề án tạo nguồn phát triển đảng viên; tiến hành khảo sát, đánh giá tham mưu cho cấp ủy nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; chú trọng, tích cực chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú trong các thành phần kinh tế để tạo nguồn, nhất là ở khu vực thôn, bản, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, quan tâm kết nạp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản khu phố. Với các giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ thực tế, công tác tạo nguồn cho Đảng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, số lượng đảng viên nói chung và đảng viên ở lứa tuổi thanh niên, đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên trong các tôn giáo đều tăng qua các năm; tuổi đời bình quân của đảng viên trong toàn Đảng bộ có xu hướng giảm. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.968 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên trên 99.000 người.

Đi đôi với nâng cao chất lượng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, các cấp uỷ, tổ chức Đảng còn coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường rèn luyện, quản lý nâng cao chất lượng đảng viên. Hàng năm tỉnh và các cấp uỷ đã cân đối bố trí ngân sách cho đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ, nhất là phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách địa bàn, theo chuyên đề; giới thiệu đảng viên có năng lực, phẩm chất tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý và cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên, đại đa số đội ngũ đảng viên trong tỉnh luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác và cuộc sống; có tinh thần học tập nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng công tác; luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định, với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, Đảng bộ tỉnh đã hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng chính quyền, cơ quan, đoàn thể vững mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Hoài Anh

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Ở Các Tổ Chức Cơ Sở Đảng

Ngày đăng: 10/03/2018 03:08

Chất lượng công tác phát triển đảng chỉ được nâng cao khi các tổ chức đảng nắm vững và vận dụng đúng đắn các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương hướng, quy định của Đảng về công tác này; giải quyết tốt các mối quan hệ giữa số lượng với chất lượng, kết nạp với củng cố, kết nạp với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên, kết nạp với sàng lọc đảng viên.

Gần đây, công tác phát triển đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các tổ chức xã hội ngoài công lập… gặp nhiều khó khăn. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng các khâu, các bước trong thủ tục, quy trình phát triển đảng nên thiếu chặt chẽ và đồng bộ. Nhận thức về công tác phát triển đảng nói chung, vai trò, trách nhiệm của người đảng viên mới được kết nạp nói riêng chưa thực sự đầy đủ và chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm.

Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt đầy đủ phương châm, phương hướng trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) về công tác phát triển đảng: “Công tác phát triển đảng phải làm tăng thêm sinh lực cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Làm tốt công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp những người ưu tú, có đủ tiêu chuẩn trong đoàn viên thanh niên, công nhân, nông dân, trí thức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang…; chú ý các cơ sở trọng yếu, những nơi còn ít và chưa có đảng viên. Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc, đồng thời không định kiến hẹp hòi”.

Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, các cấp ủy và tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có nhận thức đúng; nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình phát triển đảng cũng như các nội dung mới về tiêu chuẩn đảng viên trong thời kỳ mới; khắc phục tình trạng một số cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành công tác phát triển đảng mang nặng tính chủ quan, phiến diện; quy trình, thủ tục không được tuân thủ nghiêm túc, còn tùy tiện, giản đơn.

Hai là, chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng.

Đây là khâu đầu tiên trong quy trình phát triển đảng, là giải pháp quan trọng nhưng còn không ít cấp ủy, tổ chức đảng bộc lộ những bất cập, lúng túng, bị động. Một quần chúng tốt, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, nếu không được sự quan tâm của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc bồi dưỡng, rèn luyện để kết nạp thì ý chí, động cơ phấn đấu có thể bị mai một, mất đi cơ hội đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Công tác tạo nguồn phải bắt đầu từ việc xác định kế hoạch, lựa chọn đúng đối tượng. Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, hàng năm, cấp ủy phải xác định rõ kế hoạch phát triển đảng, lựa chọn đối tượng để đưa vào nguồn bồi dưỡng, thử thách. Yêu cầu lựa chọn phải chính xác, mang tính toàn diện cả về cơ cấu thành phần, lai lịch chính trị, động cơ phấn đấu; khắc phục việc lựa chọn theo ý chí chủ quan hoặc chỉ làm cho xong kế hoạch. Bên cạnh việc lựa chọn đúng phải làm tốt các bước tiếp theo như bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giao nhiệm vụ, thử thách, định hướng hoạt động thực tiễn…, để quần chúng luôn xác định đúng đắn động cơ phấn đấu vào Đảng, quá trình phấn đấu rèn luyện diễn ra bền bỉ, vững vàng. Khi quần chúng đã có nhận thức tốt, có quá trình phấn đấu đạt đủ tiêu chuẩn của người đảng viên theo quy định thì cấp ủy và tổ chức đảng phải chủ động có kế hoạch kết nạp quần chúng vào Đảng. Làm tốt khâu này trong quy trình phát triển đảng sẽ góp phần khắc phục tư tưởng bè phái, cục bộ địa phương, chủ quan, đồng thời ngăn chặn những người cơ hội, thực dụng chui vào hàng ngũ của Đảng.

Ba là, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển đảng.

Để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát triển đảng, cần thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, tổ chức trong công tác phát triển đảng. Quy trình, thủ tục phát triển đảng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, ngăn chặn những phần tử cơ hội vào hàng ngũ của Đảng. Cần thường xuyên, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, thủ tục phát triển đảng, kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện chưa tốt.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên.

Phát triển đảng phải đi đôi với củng cố Đảng, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp, đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng viên mới được kết nạp cần tiếp tục được giáo dục, rèn luyện, thử thách, qua đó để tôi luyện và tự khẳng định mình. Thực tế những năm qua, ở không ít đảng viên mới sau khi được kết nạp đã xuất hiện tư tưởng thỏa mãn, dừng lại, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng… Đây là một nguyên nhân làm cho một số tổ chức đảng có số lượng đảng viên đông nhưng vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu không cao.

Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phải có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách đảng viên; tin tưởng, mạnh dạn giao những nhiệm vụ nặng nề hơn, yêu cầu đòi hỏi cao hơn, qua đó để đảng viên tự vươn lên, tự khẳng định mình đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn người đảng viên như Điều lệ Đảng quy định.

Cùng với kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt việc sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, những đảng viên thoái hóa, biến chất, không đủ tiêu chuẩn, những đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu để xây dựng nội bộ Đảng thực sự trong sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong công tác phát triển đảng.

Phát triển đảng là nhiệm vụ của cấp ủy và tổ chức đảng các cấp. Tuy nhiên, để công tác này thực sự có chất lượng, đạt mục tiêu đề ra, phải biết khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong xã hội, trước hết là các tổ chức quần chúng như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, tổ chức công đoàn. Đây là các tổ chức mà trước khi vào Đảng, quần chúng đã trực tiếp tham gia hoạt động. Một trong những vai trò của các tổ chức này là rèn luyện, bồi dưỡng thành viên của mình và giới thiệu với cấp ủy, tổ chức đảng. Với vai trò lãnh đạo của mình, cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên chỉ đạo, định hướng các tổ chức quần chúng thực hiện tốt công tác phát triển đảng thông qua nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và chương trình hành động. Các cấp ủy đảng cần động viên, khơi dậy sự quan tâm xây dựng đảng của các tầng lớp dân cư trong xã hội; tham gia giám sát quá trình phấn đấu, rèn luyện của quần chúng và đảng viên tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

ThS. Cao Duy Đông – Học viện Chính trị – Bộ Quốc phòng

tcnn.vn

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Tuyến Y Tế Cơ Sở

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Cán bộ Trạm Y tế xã Lâu Thượng (Võ Nhai) tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi cho trẻ.

Hiện trên địa bàn tỉnh có tổng số cán bộ y tế hiện đang công tác tại tuyến y tế cơ sở (tuyến huyện và trạm y tế tuyến xã) là 2.144 người, trong đó có 421 bác sĩ, còn lại là các vị trí chuyên môn khác: dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên.

Theo đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Giám đốc Sở Y tế: Công tác xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế, mà trong đó trạm y tế (TYT) xã, phường là tuyến y tế cơ bản, đầu tiên gần dân nhất, trực tiếp nhất với người dân và cũng là cánh tay nối dài nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh và trung ương.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh: Tuyến huyện, cơ bản được đầu tư xây dựng và trang bị các thiết bị y tế, bảo đảm thực hiện các dịch vụ y tế đúng tuyến trong hoạt động khám, chữa bệnh. Nhiều bệnh viện tuyến huyện thực hiện được khá nhiều kỹ thuật vượt tuyến như mổ nội soi, chạy thận nhân tạo (Bệnh viện: Định Hóa, Đại Từ, Trung tâm Y tế Võ Nhai, Trung tâm Y tế Đồng Hỷ), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia khám, chữa bệnh.

Để nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở, ngành Y tế tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu Đề án Củng cố và hoàn thiện y tế cơ sở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 đã ban hành tại Quyết định số 2074/QĐ-UBND tỉnh ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Tiếp tục thu hút và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực y tế cơ sở về chuyên môn nghiệp vụ; bồ trí cơ cấu nhân lực hợp lý, đúng và đủ theo quy định.

Cán bộ y tế trong các bệnh viện, trung tâm y tế huyện tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn trong khám, chữa bệnh; tăng cường khả năng cung cấp dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyên chuyên môn kỹ thuật; tăng cường đưa các dịch vụ y tế của tuyến trên thực hiện tại tuyến huyện; tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến xã.

Các TYT thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện việc quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục cho từng người dân trên địa bàn, tập trung vào việc theo dõi, tư vấn sức khỏe, chăm sóc giảm nhẹ, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em…

Các TYT tuyến xã triển khai thực hiện theo nguyên lý y học gia đình, thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều trị các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, làm tốt công tác an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; dân số, kế hoạch hóa gia đình; tiếp tục xây dựng hoàn thành 100% số xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế.

Sở Y tế tăng cường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về y tế, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm các hoạt động y tế nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân trong lĩnh vực y tế.