Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quốc Phòng An Ninh / Top 2 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Giáo Dục Quốc Phòng, An Ninh

PHÁP LUẬT

Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh

Your browser does not support the audio element.

(HBĐT) – Những năm qua, Hội đồng Giáo dục (HĐGD) quốc phòng và an ninh (QP-AN) tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc nhằm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND), đóng góp chung vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cán bộ Ban Dân quân (Bộ CHQS tỉnh) rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN hàng năm.

Những kết quả nổi bật

Hoạt động của HĐGD QP-AN các cấp thực hiện theo đúng quy chế, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo của chính quyền. Năng lực tham mưu của Hội đồng các cấp và cán bộ kiêm nhiệm từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. 6 tháng đầu năm nay, HĐGD QP-AN tỉnh đã chỉ đạo HĐGD QP-AN cấp huyện, các cơ quan, đơn vị tổ chức khảo sát các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Hiện, đã tham mưu cử 2 đồng chí đối tượng 1 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quyết định của HĐGD QP-AN T.Ư. Điểm nổi bật thời gian qua là công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên (HSSV) tại các nhà trường đảm bảo đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo quy định. Cụ thể, có hơn 30.600 HSSV tham gia học tập, trong đó, hơn 70% đạt loại khá, giỏi. Qua đó, góp phần giáo dục toàn diện cho HSSV về lòng yêu nước, niềm tự hào và truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Từng bước hình thành nhân cách, nếp sống quân sự và xác định được rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Năm 2019, có 58 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Trường Quân sự Quân khu, 8 vị chức sắc tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN do T.Ư tổ chức. Đồng thời, mở 4 lớp bồi dưỡng cho 466 đồng chí thuộc đối tượng 3 tại tỉnh. HĐGD QP-AN các huyện, thành phố tổ chức 54 lớp bồi dưỡng cho hơn 5.100 đồng chí thuộc đối tượng 4. Trong đó, riêng huyện Cao Phong mở được 1 lớp cho 41 người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Với nhóm đối tượng đang học trong Trường Chính trị tỉnh, hiện nay, nhà trường tiếp tục quản lý, điều hành, giảng dạy 20 lớp với hơn 1.200 học sinh (hệ đào tạo 15 lớp với hơn 1.000 học viên, hệ bồi dưỡng 5 lớp với hơn 250 học viên). Quá trình học tập, nhà trường đã thực hiện nghiêm nội dung chương trình môn học giáo dục QP-AN theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong điều hành giảng dạy. Thông qua học tập đã làm chuyển biến nhận thức người học về tầm quan trọng của công tác đảm bảo QP-AN trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nắm được vai trò, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm phổ biến rộng rãi kiến thức QP-AN cho toàn dân, công tác giáo dục được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép với các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Từ đó, làm cho Nhân dân hiểu rõ, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra. Đồng thời, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trong 6 tháng đầu năm, đã có 86 tin, chuyên mục Quốc phòng phát trên Đài PT-TH T.Ư và địa phương; 98 tin, bài đăng trên báo; 87 tin nội bộ phản ánh, truyền đạt toàn diện các nội dung về kiến thức, thông tin QP-AN đến Nhân dân trên địa bàn.

Tạo dấu ấn trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Việc hoàn thành chương trình giáo dục kiến thức QP-AN cho các nhóm đối tượng thời gian qua đã tạo dấu ấn, là nền tảng quan trọng góp phần xây dựng, củng cố vững chắc nền QPTD. Giai đoạn 10 năm (2009-2019) cho thấy, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN trong các cơ quan, đơn vị và công dân đã trở thành điểm sáng với những kết quả đáng kể. Điển hình như tại huyện Lạc Thủy, 10 năm qua đã bồi dưỡng cho hơn 6.800 lượt người; trong đó, có 46 đồng chí thuộc đối tượng 2, 388 đồng chí thuộc đối tượng 3, hơn 4.100 đồng chí thuộc đối tượng 4, các đối tượng khác hơn 2.100 người. Đặc biệt, đã bồi dưỡng cho 122 người là chức việc trong tôn giáo, góp phần giúp các giáo dân nắm rõ, thực hiện đúng quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về QP-AN. Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Thủy cho biết: “Quá trình bồi dưỡng đã tập trung vào những nội dung cơ bản về xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã; coi trọng việc phổ biến kinh nghiệm của các địa phương; nâng cao ý thức chính trị về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về đường lối QPTD, thế trận chiến tranh nhân dân trong tình hình mới cho cộng đồng dân cư ở xã, thị trấn, khu dân cư. Trong từng nhiệm kỳ, cấp ủy và HĐND bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị được bồi dưỡng kiến thức theo phân cấp”.

Đại diện Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh trao chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 cho các học viên.

Huyện Lạc Sơn cũng là địa phương hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng kiến thức giai đoạn 2009-2019. Cụ thể, cử 70 đồng chí thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng tại Trường Quân sự Quân khu; cử 245 đồng chí thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng tại tỉnh. Hội đồng giáo dục QP-AN huyện đã tổ chức bồi dưỡng cho hơn 14.000 lượt người thuộc đối tượng 4, hoàn thành 100% chương trình giáo dục QP-AN cho HSSV trên địa bàn. Đặc biệt, tập trung vào đối tượng là chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín, già làng, trưởng bản, chủ hộ họ đạo với 27 lượt người. Thông qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, ngành và toàn dân đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Đại tá Hà Tất Đạt, UV BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay. Việc hoàn thành các chương trình giáo dục, bồi dưỡng không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cho các đối tượng về kiến tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đặc biệt, từ những cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng căn cứ vào kiến thức được bồi dưỡng làm cơ sở để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, Nhà nước về QP-AN. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh và nền QPTD”.

Đưa Chỉ thị số 60-CT/TU vào cuộc sống

Trên thực tế, công tác giáo dục QP-AN đã được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư đúng mức cho công tác này; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể với cơ quan Thường trực HĐGD QP-AN các cấp trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP-AN còn hạn chế; đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn về giáo dục QP-AN còn ít; việc tổ chức rà soát, nắm đối tượng ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên; ý thức học tập của một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác, chất lượng học tập chưa cao. Công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục QP-AN cho toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa thường xuyên, liên tục.

Để khắc phục tình trạng đó, ngày 3/7/2020, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 60-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để chỉ thị nhanh chóng đi vào cuộc sống, BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục QP-AN. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ giáo dục QP-AN; công tác giáo dục QP-AN phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các sở, ban, ngành mà nòng cốt là Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh…

Quan tâm xây dựng, kiện toàn, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên giáo dục QP-AN, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Đổi mới nội dung, xây dựng hệ thống các chuyên đề phù hợp với đối tượng; bổ sung những chuyên đề mới từ thực tiễn đang đặt ra về xây dựng và đấu tranh quốc phòng, giữ gìn ANCT – TTATXH trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức QP-AN, nhất là sau đại hội Đảng bộ các cấp để kịp thời xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bồi dưỡng cho các đối tượng theo quy định…

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, kiện toàn HĐGD QP-AN đảm bảo đúng chức danh, đủ thành phần theo quy định của Luật Giáo dục QP-AN. Xây dựng, bổ sung quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động sát với tình hình thực tiễn; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đánh giá đúng thực tế, không chạy theo thành tích. Thông qua kiểm tra, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố điển hình tiên tiến trong giáo dục QP-AN; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, giải quyết dứt điểm vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện. Cấp giáo dục, các nhà trường triển khai, thực hiện nghiêm túc môn học giáo dục QP-AN cho HSSV; thực hiện tốt việc cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục QP-AN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Từ những yêu cầu cấp thiết hiện nay, bằng những giải pháp đồng bộ, thiết thực góp phần đưa nội dung của chỉ thị từng bước đi vào cuộc sống, nâng cao toàn diện, hiệu quả công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

Nhóm ý kiến

Quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho người có uy tín trong cộng đồng

Trung tá Bạch Công Thành

Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mai Châu

Huyện Mai Châu là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng có vai trò quan trọng. Đây cũng là lực lượng làm công tác dân vận hiệu quả và trực tiếp nhất tại cơ sở. Do đó, để việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực QP-AN được truyền tải đến người dân một cách hiệu quả, người có uy tín cần được trang bị đầy đủ lượng kiến thức cần thiết.

Thông qua các chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN hàng năm, cần rà soát đầy đủ người có uy tín trong cộng đồng để bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao nhận thức cho họ về vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể trong nhiệm vụ chung là xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Với những kiến thức được cập nhật mới, đội ngũ người có uy tín tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN đến Nhân dân. Nhờ đó, ngày càng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong hình hình mới.

Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Nguyễn Sỹ Linh

Bí thư Đảng ủy xã Yên Mông (TP Hòa Bình)

Với chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi nằm trong diện được bồi dưỡng kiến thức QP-AN hàng năm. Theo tôi, để việc tiếp thu kiến thức QP-AN trong mỗi khóa học đạt hiệu quả, cần thường xuyên đổi mới nội dung bài giảng, phương pháp giảng dạy để việc truyền đạt kiến thức không bị máy móc, trùng lắp, gây nhàm chán. Trong quá trình học cần tăng cường việc trao đổi từ hai phía giữa giảng viên và học viên tạo sự tương tác, giúp lượng kiến thức được truyền tải hiệu quả, dễ nhớ, tạo không khí sôi nổi trong từng tiết học.

Nội dung học cần đa dạng, phong phú, nhưng tập trung hơn vào những nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Ngoài ra, tăng cường hoạt động nhóm trong mỗi khóa học, vừa tăng cường khả năng làm việc nhóm, vừa tạo sự thi đua, giúp các đối tượng học phát huy được năng lực của bản thân. Qua đó, tạo nền tảng để mỗi người học áp dụng kiến thức học được vào thực tiễn cuộc sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thanh Sơn

Kỳ Họp Thứ Chín Quốc Hội Khóa Xiv Đề Xuất Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng Chống Xâm Hại Trẻ Em

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh dự phiên họp tại điểm cầu Ninh Bình.

Mở đầu phiên họp, Quốc hội đã nghe Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội và xem phim tư liệu về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Các đại biểu cho rằng kết quả giám sát cho thấy còn nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại nhưng chưa phát hiện kịp thời, đầy đủ để xử lý nhất là những hành vi gây tổn hại về thể chất, tinh thần cho trẻ em. Mặt khác công tác theo dõi, thống kê số trẻ em bị xâm hại chưa được quan tâm đúng mức điều này dẫn đến số vụ xâm hại trẻ em bị phát hiện xử lý nghiêm chưa phản ánh đầy đủ tình hình trẻ em bị xâm hại trên thực tế.

Các cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành đồng bộ chỉ tiêu thống kê về xâm hại trẻ em mặc dù nhiệm vụ này đã được xác định trong chương trình bảo vệ trẻ am giai đoạn 2011 – 2020. Do đó cần thiết quy định trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội nội dung yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phải hoàn thành chỉ tiêu thống kê về xâm hại trẻ em trong năm 2020 làm nền tảng quản lý.

Nhấn mạnh trong thời đại công nghệ số việc cấm trẻ em tham gia không gian mạng là đã hạn chế cơ hội tiếp cận thông tin, tri thức của trẻ, các đại biểu đề nghị cần phải hướng dẫn trẻ kiến thức, kỹ năng cho trẻ để khai thác thông tin mạng an toàn. Đại biểu kiến nghị các bậc phụ huynh dành quan tâm thỏa đáng hướng dẫn cho con sử dụng mạng an toàn và hướng cho con trở thành công dân có trách nhiệm trên mạng xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung giảng dạy về an toàn trên môi trường mạng vào giờ học tin học;Bộ Công an thông tin đầy đủ về thủ đoạn của loại tội phạm này để trẻ em và gia đình đề cao cảnh giác, đồng thời tăng cường biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn hiệu quả hành vi phạm tội.

Bên cạnh đó, cần tập huấn thường xuyên cho đội ngũ điều tra, kiểm sát, xét xử về nghiệp vụ, kỹ năng làm việc với trẻ em; đặc biệt, cần phải thống nhất quan điểm, lý do biện hộ cho hành vi xâm hại trẻ em như do nạn nhân ăn mặc hở hang hay do uống rượu say… Cần bổ sung quy định trong Luật Giám định tư pháp, cần quy định theo hướng việc giám định tư pháp với những vụ việc xâm hại trẻ em cần đặc biệt được quan tâm.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Xử lý nghiêm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, kể cả cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khi có hành vi vi pháp pháp luật về trẻ em, nhất là các hành vi xâm hại trẻ em, bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài các vụ việc vi phạm quyền trẻ em với phương châm “đúng người, đúng việc, đúng thẩm quyền, đúng trách nhiệm”…

Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Vận Động Quần Chúng Trong Giữ Vững An Ninh, Bảo Vệ Tổ Quốc

Giữ vững an ninh, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát đất nước là vấn đề cơ bản đối với mọi quốc gia – dân tộc. Vì thế, tìm các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, giữ vững an ninh để xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc có ý nghĩa to lớn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” 1. Trong sự nghiệp giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc, Người thường xuyên nhắc nhở các cơ quan, đơn vị chuyên trách phải luôn coi trọng và làm tốt công tác vận động quần chúng. Người yêu cầu phải: “Giáo dục cho mọi người thấm nhuần tinh thần làm chủ và nghĩa vụ giữ gìn trật tự trị an, nghĩa vụ bảo vệ bản làng và Tổ quốc” 2. Bởi lẽ, “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn” 3. Để làm tốt công tác này, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc” 4.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, qua các thời kỳ cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt coi trọng công tác vận động quần chúng, xác định đây là biện pháp chiến lược, quan trọng, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21-01-2014 “Về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”. Quá trình thực hiện, các cấp, ngành, tổ chức, lực lượng quán triệt, triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác phối hợp giữa Quân đội nhân dân với Công an nhân dân, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và các bộ, ngành, đoàn thể các cấp được đẩy mạnh, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Nội dung, hình thức và phương pháp vận động quần chúng ngày càng được đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn, phù hợp các địa bàn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Công tác vận động quần chúng được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, hình thức đa dạng, phong phú, góp phần tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp nhân dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ tham gia giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc; âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tội phạm; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, v.v. Qua đó, góp phần phát huy quyền là chủ và làm chủ của nhân dân; huy động được nguồn lực to lớn “tài dân, trí dân, lực dân” để giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, công tác vận động quần chúng nhân dân trong giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc còn những hạn chế, khó khăn, như: việc quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác vận động quần chúng ở một số nơi chưa triệt để; nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành có nơi, có lúc còn chậm đổi mới, thiếu linh hoạt, hiệu quả thấp; một số cán bộ làm công tác vận động quần chúng chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Một bộ phận nhân dân chưa thấu hiểu quyền, nghĩa vụ trong tham gia giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc; nhẹ dạ cả tin, bị các thế lực thù địch, đối tượng cực đoan lợi dụng kích động, gây ra nhiều vụ việc phức tạp, tạo “điểm nóng” về an ninh trật tự. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên còn thiếu gương mẫu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xa dân, vô cảm trước nguyện vọng chính đáng, khó khăn, bức xúc của nhân dân, v.v. Đó là thách thức không nhỏ đối với công tác vận động quần chúng tham gia giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Một là, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, lực lượng, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21-01-2014 “Về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”, v.v. Qua đó, nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác vận động quần chúng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Coi đây là công tác thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lực lượng, địa phương; tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác vận động quần chúng; xây dựng, triển khai các trương trình, kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả, đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng. Kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để chủ động có biện pháp khắc phục.

Thực hiện tốt Quy chế Công tác dân vận, Quy chế Dân chủ cơ sở; bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân. Tăng cường đối thoại, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, thực hiện công tác tiếp dân đúng quy định, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần và tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Hai là, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tổ chức, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Đẩy mạnh, lan tỏa hơn nữa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; trong đó, cần có những hành động thiết thực, cụ thể để tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa của phong trào; tổ chức hiệu quả các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm, nhất là chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, hòng kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng, với Quân đội và Công an, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Ba là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác vận động quần chúng trong sự nghiệp giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển, đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, theo quan điểm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” về an ninh, trật tự đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự; lựa chọn, xây dựng những mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên các địa bàn, loại hình tổ chức có đặc điểm tương đồng. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo khí thế, động lực, khích lệ nhân dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, kiên quyết chống các biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm; tham gia thực hiện các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn mua, bán người; phát hiện, tố giác tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; làm tốt việc cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tự tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với đó, cần tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; chú trọng các mô hình, điển hình tiên tiến công tác dân vận trong lĩnh vực an ninh, trật tự ở cơ sở, nhằm đưa công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Bốn là, tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách nhằm cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác vận động quần chúng, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Có chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích kịp thời đối với quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào trên. Đồng thời, chú trọng việc củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Quân đội, Công an, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Ban Chỉ đạo “Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” các cấp. Thường xuyên củng cố, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân, Ban Dân vận và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng có đủ phẩm chất, trình độ, uy tín, góp phần trực tiếp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng.

Thực hiện tốt những nội dung trên là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, mọi lực lượng, tạo cơ sở quan trọng để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, phát huy được sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân tham gia giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

1 – Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 6, Nxb. CTQG, H. 2011, tr. 234.

2 – Sđd, Tập 13, tr. 461.

3 – Sđd, Tập 7, tr. 270.

4 – Sđd, Tập 6, tr. 233 – 234.

Sin Súi Hồ: Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Phòng Chống Tội Phạm

Bộ đội Biên phòng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới bà con xã Sin Súi Hồ (Ảnh: Minh Thanh)

Là xã vùng cao biên giới, xã Sin Súi Hồ có 3,997km đường biên nên việc phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị đã được xã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Xã có 777 hộ với 70% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, còn lại là dân tộc Dao và dân tộc Kinh. Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp, nhất là hướng dẫn của UBND huyện Phong Thổ về công tác quốc phòng an ninh, xã Sin Súi Hồ đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện. Đồng chí Giàng A Vư, Bí thư Đảng ủy xã Sin Súi Hồ cho biết: Xã đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác dân tộc tôn giáo tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt, việc tuyên truyền được thực hiện trên tinh thần thuyết phục gắn với nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, xây dựng quy ước, hương ước của các bản và khu dân cư.

Vai trò của Đảng viên, trưởng bản được nêu cao trong tuyên truyền, xử lý các vụ việc. Mặt khác, cấp ủy xã đã thống nhất xác định công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương chính là nội dung bắt buộc, là tiêu chí quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Với những bản có điều kiện sẽ phát triển các ngành nghề phụ như du lịch cộng đồng tại bản Sin Suối Hồ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để tạo ra hiệu quả, năng suất lao động cao.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện quy ước, hương ước tại bản, khu dân cư mà năm 2016, xã Sin Súi Hồ đã ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là việc sinh hoạt tôn giáo của đồng bào các dân tộc đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không có hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng và Nhà nước. Trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, những vấn đề nảy sinh đều được giải quyết ngay tại trong bản hoặc trong xã. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và tự quản về an ninh trật tự nói riêng được Nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nhận thức được trách nhiệm của mình đối với gia đình, người thân và khu dân cư nơi mình sinh sống. Việc gắn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cũng là một trong những tiêu chí, nội dung để đánh giá, nhận xét vào dịp cuối năm.

Anh Vàng A Chỉnh, trưởng bản Sin Suối Hồ chia sẻ: Trong các buổi họp bản thì tôi thường lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước một cách cụ thể, dễ hiểu với các dẫn chứng để bà con tự giác thực hiện. Đặc biệt phải tạo được lòng tin, gương mẫu trước bà con để mình nói bà con mới nghe, mới đồng lòng thực hiện.

Điều mà xã Sin Súi Hồ đã làm được đó là sự gương mẫu của các gia đình cán bộ, đảng viên. Xuất phát từ thực tế đặc thù của một xã biên giới, trình độ nhận thức của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa còn hạn chế nên khi giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự phải kết hợp hài hòa giữa hai yếu tố: pháp luật và giáo dục thuyết phục. Ngoài ra, điều cốt lõi mà Sin Súi Hồ đã và đang thực hiện đó là tuyên truyền, hướng dẫn các cách thức, mô hình làm kinh tế để tạo việc làm ổn định đời sống cho Nhân dân. Đảm bảo tốt về an sinh xã hội chính là yếu tố tốt nhất góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư.

NC