Vai Trò, Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng Hành Chính

Vai trò của Trưởng phòng hành chính

Khi nhắc đến công việc hành chính văn phòng, mọi người thường hay nghĩ đến sự nhàm chán và thường không được xem trọng. Thế nhưng trách nhiệm của mỗi nhân viên bộ phận hành chính khá đa dạng và phải đảm đương nhiều công việc cũng như hoạt động khác nhau. Nhờ có bộ phận hành chính mà mọi việc trong văn phòng diễn ra suôn sẻ và nhịp nhàng.

Chức năng của trưởng phòng hành chính

Chức năng tổ chức: công việc của Trưởng phòng hành chính là tổ chức thực hiện các công việc hành chính trong công ty. Đảm bảo nhân viên trong công ty tuân thủ đúng quy trình thủ tục hành chính đã được phê duyệt.

Chức năng giám sát: không chỉ phân công công việc cho nhân viên bộ phận hành chính mà Trưởng phòng hành chính còn phải thường xuyên theo dõi, giám sát công việc trong ngày của nhân viên. Nhờ vậy có thể kịp thời phát hiện sai sót mà điều chỉnh cho hợp lý.

Nhiệm vụ của trưởng phòng hành chính

Trong công ty Trưởng phòng hành chính thường đảm nhận các nhiệm vụ sau:

Tổ chức và phối hợp với các bộ phận khác xây dựng và thực hiện kế hoạch công việc theo tháng, quý, năm.

Tham mưu cho Ban Giám đốc công tác tổ chức, đào tạo, đánh giá, đề bạt, sắp xếp, bố trí, khen thưởng và kỷ luật nhân viên.

Thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với nhân viên.

Tham mưu cho việc xây dựng ngân sách tài chính cần thiết cho việc quản lý của các bộ phận.

Lên kế hoạch mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho công việc. Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, sửa chữa khi trang thiết bị xảy ra hư hỏng.

Hướng dẫn và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hàng năm đối với toàn bộ nhân viên trong công ty.

Hướng dẫn việc sắp xếp, lưu trữ thông tin, tài liệu khoa học và hợp lý. Tuân thủ theo chế độ thống kê và báo cáo theo định kỳ hay đột xuất theo nhu cầu của Ban Giám đốc.

Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị của công ty.

Quản lý công văn, tài liệu, con dấu và quản lý việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy và quy chế hoạt động của công ty.

Giám sát việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

Phối hợp cùng với ban quản trị công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể đội ngũ nhân viên trong công ty.

Phân công công việc và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ công việc của nhân viên trong bộ phận.

Giám sát cách thức thực hiện công việc của nhân viên bộ phận, có điều chỉnh thích hợp khi phát hiện sai quy trình.

Đào tạo và hướng dẫn các chính sách, quy định cho toàn thể nhân viên.

Tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo nhân sự, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa Công ty.

Chủ trì việc xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, văn bản thống nhất cho toàn công ty.

Xây dựng quy chế, hệ thống đánh giá nhân sự (KPI) và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá nhân sự.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp cho công ty.

Thực hiện các công việc đột xuất khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

HRchannels – Great Solution. Great People!

HRchannels – Dịch vụ tuyển dụng cao cấp

Hotline: 08. 3636. 1080

Email: [email protected] / [email protected]

Website: www.hrchannels.com

Địa chỉ: Tầng 10, CIT Building, Ngõ 15 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

Nguồn ảnh: internet

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng Tài Chính

Trưởng phòng tài chính là vị trí vô cùng quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức chính phủ, phi chính phủ nào. Nếu bạn đang muốn phấn đấu để ngồi được vào vị trí này trong tương lai, tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của trưởng phòng tài chính là điều cần thiết.

MỤC LỤC: 1. Chức năng của trưởng phòng tài chính 2. Nhiệm vụ của trưởng phòng tài chính 3. Kinh nghiệm xin việc làm Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Vai trò của trưởng phòng tài chính đối với doanh nghiệp

1. Chức năng của trưởng phòng tài chính

Trưởng phòng tài chính (tiếng Anh là Finance Manager) là một người có trách nhiệm tham mưu và hỗ trợ giám đốc tài chính (nếu có) và giám đốc điều hành trong việc quản lý hoạt động tài chính trong doanh nghiệp. Đây là một vị trí vô cùng quan trọng trong các doanh nghiệp và tổ chức hiện nay.

Nói một cách chi tiết hơn thì trưởng phòng tài chính sẽ có chức năng chính là quản lý hoạt động của phòng tài chính. Họ sẽ tiếp nhận các báo cáo và ý kiến từ nhân viên cấp dưới, chủ động xây dựng cũng như phát triển các chiến lược ngân sách để đảm bảo tình hình tài chính doanh nghiệp. Ngoài việc quản lý ngân sách và giám sát việc thu, chi trong doanh nghiệp, trưởng phòng tài chính còn phải đảm nhiệm chức năng đào tạo và giám sát nhân sự phòng tài chính để đảm bảo họ làm việc hiệu quả cùng nhiều vai trò quan trọng khác.

Trưởng phòng tài chính là một công việc yêu cầu chặt chẽ về mặt bằng cấp và kinh nghiệm làm việc. Họ cần có nhận thức tốt về lĩnh vực tài chính, kế toán, thống kê và quan tâm đến sự tăng trưởng, hiệu quả và lợi nhuận của doanh nghiệp,… Trưởng phòng tài chính cũng phải là người có các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc và cuộc sống như: kỹ năng tổ chức, kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp tốt, khả năng phân tích, kỹ năng đàm phán,…

Trưởng phòng tài chính đảm nhận nhiệm vụ chính nào?

2. Nhiệm vụ của trưởng phòng tài chính

Khi thực tiễn làm việc, một trưởng phòng tài chính thường sẽ đảm nhiệm một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Họp bàn và nhận nhiệm vụ, chỉ đạo từ giám đốc tài chính (nếu có) và giám đốc điều hành, truyền đạt lại cho cấp dưới.

Xây dựng các kế hoạch, tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ và dự án tài chính cho doanh nghiệp.

Lập dự toán các quỹ cần thiết cho các mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.

Xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch về ngân sách, dự toán và báo cáo.

Cân bằng thu và chi ngân sách để giảm thiểu chi phí và mang lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp.

Phân tích tình hình tài chính để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của tổ chức.

Quản lý và giám sát các hoạt động của phòng tài chính, nhân sự phòng tài chính.

Đánh giá hoạt động tài chính của tổ chức và đo lường lợi nhuận.

Xây dựng các báo cáo tài chính, tổ chức tổng kết định kỳ và tiến hành dự báo tài chính định kỳ trình cấp trên.

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính

I – BAN LÃNH ĐẠO GỒM:

Trưởng phòng: ThS. Hứa Văn Tuấn DĐ: 0982890772 Email: [email protected]

Phó phòng: CN. Nguyễn Văn Hoan DĐ: 0984065429 Email: ……@gmail.com

Phó phòng: CN. Lương Thị Huyền DĐ: 0963922088 Email: [email protected]

Phó phòng: CN. Nguyễn Văn Hòa DĐ: 0976626629 Email: @gmail.com

Phó phòng: CN. Hoàng Tuấn Anh DĐ: 0962156686 Email: [email protected] Chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính – Quản trị

Chức năng

a. Phòng Hành chính – Quản trị có chức năng tham mưu giúp hiệu trưởng trong công tác kế hoạch và tổng hợp, thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ, cấp phát thư báo; các hoạt động lễ tân, phục vụ và các phương tiện giao thông vận tải; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị; quản lý đất đai, quản lý các hoạt động mua sắm, lắp đặt, quản lý trang thiết bị, thư viện và theo dõi hiệu quả sử dụng các tài sản thiết bị, thư viện; công tác giữ gìn an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, viên chức, người lao động và người học; phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, viên chức, người lao động và người học thực hiện nội quy về an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, lụt bão, phòng chống dịch bệnh trong Nhà trường; thực hiện bố trí nơi ở cho người học và khách của Nhà trường; bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn khu Nội trú; công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, tài sản, nguồn vốn; xây dựng kế hoạch tự chủ tài chính theo lộ trình; công tác thanh, quyết toán các khoản kinh phí; công tác thu, chi và giám sát thu chi tài chính trong Nhà trường.

b. Đầu mối thông tin, liên lạc giữa lãnh đạo trường với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Nhà trường.

Nhiệm vụ

2.1. Công tác Kế hoạch và tổng hợp

đ) Làm các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của hiệu trưởng và cấp trên; thực hiện báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất của Nhà trường theo yêu cầu của các cấp quản lý;

e) Thư ký các hội nghị, cuộc họp chung của Nhà trường và theo yêu cầu của hiệu trưởng;

g) Thực hiện quy chế công khai của Nhà trường theo Thông tư 36/2024/TT-BGDĐT ngày 28/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

2.2. Công tác Hành chính

đ) Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức được cử đi công tác, học tập;

e) Ký xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác, lưu trú tại Nhà trường;

g) Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc của các đơn vị trong Nhà trường, xây dựng nề nếp hành chính trong toàn trường;

h) Thu thập, biên tập thông tin quản lý, tình hình tổ chức các hoạt động trong Nhà trường để đăng tải trên website của Nhà trường theo chỉ đạo của hiệu trưởng;

i) Hướng dẫn các đơn vị trong Nhà trường về thể thức văn bản theo quy định hiện hành để thực hiện thống nhất; kiểm tra, theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những sai sót về thể thức văn bản, những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định; theo dõi, giám sát công tác cải cách hành chính tất cả các đơn vị trong Nhà trường;

k) Thực hiện các công tác lưu trữ theo quy định;

l) Sao lục, ấn hành các tài liệu, văn kiện… phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường.

2.3. Công tác Quản trị, thiết bị – thư viện và đời sống

đ) Quản trị mạng, triển khai các dịch vụ thông tin trên website Nhà trường theo quy định; triển khai hệ thống thư điện tử theo tên miền riêng của đơn vị đến tất cả cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động và người học trong Nhà trường; triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo, quản lý tài chính, quản lý người học, quản lý cơ sở vật chất; quản lý trang website và cập nhật bản tin của Nhà trường;

e) Phối hợp với bộ phận Tài chính thực hiện chế độ báo cáo và quyết toán vốn đầu tư xây dựng đúng quy định; lập sổ sách theo dõi, quản lý tài sản trong Nhà trường, tham gia kiểm kê định kỳ hằng năm, làm công tác thanh lý tài sản hư hỏng theo quy định của Nhà nước;

g) Triển khai công tác phòng chống bão lụt; phòng cháy, chữa cháy;

h) Tổ chức công tác lao động vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp;

i) Tổ chức công tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong Nhà trường; lập kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự trong Nhà trường những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định;

k) Bảo đảm các yêu cầu về vật chất, điều kiện làm việc cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, tập huấn…tiếp khách của Nhà trường. Tổ chức kế hoạch lễ tân cho các cuộc họp, hội nghị lớn trong và ngoài Nhà trường theo sự phân công của hiệu trưởng;

l) Đặt in, mua sắm các ấn phẩm… phục vụ các dịp lễ tết theo phê duyệt của hiệu trưởng. Phối hợp các khoa mua bổ sung sách giáo trình, tài liệu tham khảo…phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập;

m) Đón tiếp khách trong và ngoài nước đến Nhà trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc; chủ trì chúc mừng các đơn vị trong và ngoài Nhà trường nhân dịp ngày truyền thống;

n) Thực hiện chế độ hiếu, hỉ… theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Quản lý và điều hành phương tiện giao thông phục vụ các chuyến công tác của lãnh đạo trường và các viên chức theo quy định, đảm bảo kịp thời, an toàn và tiết kiệm;

o) Bố trí cho cán bộ, viên chức đến làm việc tại trường và người học đăng ký ở tại khu Nội trú; lập hồ sơ theo dõi người ở, hồ sơ đăng ký tạm trú, tạm vắng theo đúng quy định; tổ chức công tác vệ sinh, bảo vệ, phòng chống cháy nổ… nhằm đảm bảo an toàn cho người học ở tại khu Nội trú;

p) Thực hiện công tác tạp vụ: vệ sinh phòng làm việc của Ban Giám hiệu, khu hiệu bộ; công tác quản lý và phục vụ phòng khách, phòng nghỉ giảng viên theo quy định của Nhà trường;

q) Chăm lo sức khoẻ cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động và người học toàn trường (bao gồm công tác vệ sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà ăn, phòng bệnh, sơ cứu, chuyển viện…); phối hợp phòng Tổ chức cán bộ và công tác học sinh, sinh viên khám sức khỏe định kỳ cho người học;

r) Tổ chức sử dụng bếp ăn tập thể đúng mục đích phục vụ ăn uống cho người học trong Nhà trường; tùy tình hình cụ thể có thể phối hợp với Công đoàn trường cho ký hợp đồng đấu thầu việc phục vụ bữa ăn cho người học trong nhà ăn tập thể…

2.4. Công tác Tài vụ

2.4.1.Công tác lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

đ) Tổ chức và quản lý hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, hạch toán kế toán theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê và chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước;

e) Chịu trách nhiệm lập các kế hoạch, báo cáo kế toán nộp cấp trên đúng thời hạn.

2.4.2. Công tác thanh, quyết toán, giám sát thu chi tài chính

đ) Tham mưu cho hiệu trưởng về hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng kinh tế, ban hành quy định về thủ tục thanh toán để có cơ sở thực hiện và kiểm tra chứng từ của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động;

e) Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài chính, tài sản của Nhà trường đúng quy định của Nhà nước. Lập tờ khai, nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại hình dịch vụ trong Nhà trường cho Cục thuế tỉnh Hưng Yên đúng thời gian quy định.

2.4.3. Công tác thu, chi

2.5. Các nhiệm vụ khác

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

Chức Trách, Nhiệm Vụ Của Trưởng Phòng Phòng Tài Chính

Chức trách, nhiệm vụ của Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế toán thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự là gì? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Chức trách, nhiệm vụ của Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế toán thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật!

Minh Thy (thy*****@gmail.com)

Chức trách, nhiệm vụ của Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế toán thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự được quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 02/2024/TT-BTP hướng dẫn nội dung quản lý công, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự như sau:

Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế toán là người đứng đầu, có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành Phòng Tài chính – Kế toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và trước pháp luật đối với các hoạt động của Phòng. Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế toán thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:– Tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc của Phòng;– Phân công công việc đối với các Phó Trưởng phòng và công chức thuộc Phòng; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các công chức thuộc quyền quản lý;– Tổ chức phối hợp công tác với các phòng chuyên môn hoặc tương đương thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn;– Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị đối với công chức thuộc Phòng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Thủ trưởng đơn vị và theo quy định của pháp luật.– Tham mưu cho lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự trong công tác tài chính, kế toán của Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tổ Chức Hành Chính

– Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ quân sự theo luật và quy chế công ty.

– Kiểm tra , đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nộ quy, quy chế công ty

– Làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin của giám đốc công ty

1, Công tác văn phòng:

– Đối nội: công tác nội vụ của cơ quan, tiếp nhận, tổng hợp thông tin. Xử lý các thông tin theo chức năng, quyền hạn của phòng.

– Đối ngoại: tiếp khách, tiếp nhận tổng hợp các thông tin từ bên ngoài đến công ty. Xử lý các thông tin đó theo chức năng, quyền hạn của mình

– Tổ chức hội nghị và các buổi khánh tiết của công ty.

– Soạn thảo văn bản, trình giám đốc ký các văn bản đối nội, đối ngoại và phải chịu trách nhiệm trước giám đốc về giá trị pháp lý của văn bản đó.

– Phát hành, lưu trữ, bảo mật con dấu cũng như các tài liệu đảm bảo chính xác, kịp thời, an toàn.

– Tuyển dụng, quản lý nhân lực, điều động, thuyên chuyển người lao động.

– Giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động theo luật định và quy chế công ty.

– Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của công ty.

– Lưu giữ và bổ sung hồ sơ CBCNV kịp thời, chính xác

– Là thành viên thường trực trong hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, HĐ lương, khoa học kỹ thuật

– Tổ chức các lớp học, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nâng bậc thợ cho người lao động

3, Công tác bảo hộ lao động.

– Quản lý công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khu vực văn phòng và công cộng.

– Lập kế hoạch, kiểm tra, theo dõi, duy trì việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động trong toàn công ty theo quy chế

– Chăm sóc sức khỏe cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ và đột xuất, cấp cứu tai nạn laô động

4, Công tác bảo vệ:

– Bảo vệ tài sản công ty và tài sản người lao động trong địa phận công ty.

– Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trị an trong toàn công ty.

– Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

– Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự.

– Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.

5, Công tác phục vụ:

– Làm công tác tạp vụ, vệ sinh trong công ty.

– Đảm nhận việc cung cấp các nhu cầu phục vụ công tác văn phòng

– Đảm nhận công tác nấu cơm phục vụ bữa ăn công nghiệp

6, Công tác khác:

Thực hiên các nhiệm vụ khác có tính đột xuất theo lệnh của giấm đốc công ty

III. QUYỀN HẠN

Phòng tổ chức hành chính có quyền tham mưu và giúp việc cho giám đốc công ty..

Tổ chức thực hiện các công việc trong lĩnh vực công tác tổ chức, hành chính khi được lãnh đạo công ty phê duyệt

– Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của phòng đã được phân công trước giám đốc công ty. Kiểm tra, đôn đốc các nhân viên trong phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

– Quản lý nhân nhân lực của phòng. Phân công cụ thể nhiệm vụ các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất cho nhân viên của phòng theo lệnh của giám đốc công ty.

– Tham gia làm thư ký các hội đồng do công ty thành lập : Tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng , kỷ luật, bảo hộ lao động, khoa học kỹ thuật …..

+ Tuyển dụng, hợp đồng lao động, bố trí lao động, chấm dứt HĐLĐ.

+ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể .

+ Giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động

+ Trật tự trị an khu vực, trật tự nội vụ

+ Khen thưởng, kỷ luật của phòng cũng như công ty

+ Hồ sơ cán bộ công nhân viên

+ Xây dựng các văn bản có tính pháp quy, quy chế của công ty

+ Đối nội, đối ngoại

+ Cung cấp các nhu yếu phục vụ công tác của lãnh đạo công ty

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc công ty

– Quyền hạn:

+ Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

+ Thừa lệnh giám đốc ký tên đóng dấu công ty các loại văn bản đã được giám đốc ủy quyền: giấy giới thiệu khám chũa bệnh, giấy công tác của CBCNV và khách, giấy giới thiệu công tác và các văn bản giải quyết các công việc hành chính khác.

+ Giải quyết cho nhân viên nghỉ việc riêng 1 ngày

+ Bảo hộ lao động, an toàn phòng chống cháy nổ

+ Chăm sóc sức khỏe cho người lao động, theo dõi, thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động trong toàn công ty

+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động

+ Định mức lao động

+ Đánh máy, văn thư lưu trữ hồ sơ công văn công ty (trừ hồ sơ cá nhân, Bảo hiểm xã hội)

+ Công tác xuất nhập khẩu vật tư, nguyên liệu công ty.

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

+ Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc của trưởng phòng khi trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền.

– Quyền hạn:

+ Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

+ Công tác thủ quỹ tiền mặt công ty

+ Bảo quản và sử dụng con dấu công ty theo quy chế

+ Phân phát công văn của công ty và cấp trên

+ Mua sắm các dung cụ, vật tư văn phòng phẩm phục vụ toàn công ty

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

– Quyền hạn:

+ Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

+ Bảo vệ tài sản công ty và tài sản người lao động trong địa phận công ty.

+ Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trị an trong toàn công ty.

+ Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai hỏa hoạn.

+ Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.

+ Bơm nước lên bể phục vụ sản xuất, vệ sinh của công ty

+ Bảo quản các dụng cụ phòng chống cháy nổ, thiên tai và tài sản công cộng

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

Riêng tổ trưởng tổ bảo vệ còm thêm các nhiệm vụ:

+ Quản lý nhân lực của tổ, lên lịch, đôn đốc các nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ trước giám đốc và trưởng phòng

+ Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự trong toàn công ty.

+ Lên kế hoạch dự trù mua sắm các dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy nổ thiên tai

+ Là cán bộ chủ chốt trong lực lượng xung kích phòng chống cháy nổ, thiên tai

– Quyền hạn:

+ Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực trên

+ Quản lý nhân lực của tổ, lên lịch, đôn đốc các nhân viên thực hiện nhiệm vụ nấu cơm ca. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ trước giám đốc và trưởng phòng

+ Lên kế hoạch dự trù mua sắm các dụng cụ, thiết bị phục vụ ăn uống cho toàn công ty.

+ Công khai kinh tế hàng ngày cho cán bộ công nhân công ty được biết.

+ Phụ trách công tác sổ sách báo ăn hàng ngày của CBCNV công ty

+ Tiếp phẩm, thanh quyết toán theo định kỳ mà công ty quy định

+ Phụ việc cho người nấu ăn chính

+ Tổ chức tổ nhà ăn vệ sinh khu vực nhà ăn theo định kỳ

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng.

– Quyền hạn:

+ Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong các lĩnh vực phần hành công việc của mình

+ Chế biến thức ăn ngon, hợp vệ sinh, đảm bảo chất và lượng trên cơ sở các nguyên liệu đã được cung cấp.

+ Chịu trách nhiệm về vệ sinh ăn uống, giờ giấc phục vụ trong ca mình phụ trách.

+ Phân công, phân việc cho người phụ việc.

+ Thay thế một số công việc thủ kho khi thủ kho nhà ăn đi vắng

+ Vệ sinh khu nhà vệ sinh công nhân

+ Đề nghị, góp ý với tiếp phẩm cung cấp các loại thực phẩm ngon, rẻ, hợp vệ sinh.

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng và tổ trưởng.

+ Tạp vụ, phục vụ lãnh đạo công ty

+ Mua sắm các nhu yếu phẩm phục vụ công tác hàng ngày và các ngày lễ của công ty

+ Phục vụ vệ sinh của khu nhà văn phòng làm việc công ty

+ Phụ việc cho người nấu ăn chính

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng và tổ trưởng.