Chức Năng Nhiệm Vụ Của Công Đoàn Viên Chức Tỉnh / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Công Đoàn Viên Chức Tỉnh

Ngày 2/7/2020 Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Dự  và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thắng,  Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí  Bế Thị Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí trần Quốc Vương – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch công đoàn Viên chức tỉnh. Cùng toàn thể các đồng chí là uỷ viên BCH, UVUBKT Công đoàn Viên chức khoá III và các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch 62 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đ/c Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham gia đóng góp của các Công đoàn cơ sở trực thuộc về các mục tiêu, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Đặc biệt là ý kiến tham gia đóng góp, báo cáo kết quả, tình hình  hoạt động của 9 cụm thi đua các CĐCS về các công trình, phần việc đăng ký để chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Thắng,  Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà Công đoàn viên chức tỉnh đã đạt được và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020; động viên và khích lệ cán bộ đoàn viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Công đoàn các cấp.

Đ/c Trần Quốc Vương, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này Công đoàn viên chức tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch covid -19; trao tặng  giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh cho 6 tập thể và 14 cá nhân có thành tích suất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và hoạt động Công đoàn giai đoạn 2015 – 2020. 

Tin, ảnh: Lê Thu Hà

Công đoàn Viên chức tỉnh

Tổ Chức, Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Công Đoàn Việt Nam

Kết quả

Tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của công đoàn Việt Nam:

* Khía cạnh pháp lý và xã hội : Nghiên cứu tổ chức công đoàn ở khía cạnh pháp lý và xã hội bao gồm việc giải đáp các nội dung như : công đoàn được thành lập từ đâu? sự thừa nhận công đoàn với tư cách là một hiện tượng xã hội, một thực thể pháp lý được dựa trên cơ sở nào? khả năng được xác định về phạm vi hoạt động ra sao? Quy mô của tổ chức như thế nào?…

Đây là những vấn đề mà pháp luật phải chú trọng giải quyết. Vì vậy, việc thừa nhận công đoàn và thừa nhận cơ cấu tổ chức theo điều lệ công đoàn, xác định phạm vi hoạt động của công đoàn cũng như của các cấp, các bộ phận thuộc hệ thống tổ chức công đoàn trong mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức và cơ quan hữu quan là một nội dung quan trọng của sự điều chỉnh pháp luật. mặt khác, chính những quy định này của pháp luật lại là điều kiện cho sự tồn tại trước xã hội của công đoàn.

* Về phương diện nội bộ : công đoàn được tổ chức theo điều lệ công đoàn. Trong điều lệ, phù hợp với chức năng của công đoàn, công đoàn sẽ xác định cho mình cơ cấu phù hợp như : cơ quan lãnh đạo công đoàn toàn quốc, cơ quan lãnh đạo công đoàn ngành, cơ quan lãnh đạo công đoàn địa phương, tổ chức công đoàn cơ sở. Toàn bộ hệ thống của công đoàn Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất về tư tưởng, về tổ chức và hoạt động trong việc thực hiện các chủ trương, biện pháp và phương pháp công tác công đoàn.

Những cơ cấu và nguyên tắc tổ chức này là một điều kiện cực kỳ quan trọng và cần thiết cho hoạt động công đoàn trong lĩnh vực đại diện cho tập thể lao động mà pháp luật đã giành cho công đoàn ngay từ khi xác định vị trí của nó cũng như các phương diện hoạt động của công đoàn.

b. Chức năng của công đoàn

Chức năng của công đoàn biểu hiện một cách khái quát về phạm vi hoạt động, mục đích hoạt động và sự định hướng trong hoạt động của các cấp trong tổ chức công đoàn. các chức năng của công đoàn bao gồm :

– Chức năng bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân và người lao động.

– Chức năng tổ chức giáo dục, vận động công nhân và người lao động;

– Chức năng đại diện cho người lao động tham gia quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước.

c. Nhiệm vụ của công đoàn

Nhiệm vụ của công đoàn là toàn bộ những mục tiêu mà công đoàn cần đạt tới, là những vấn đề đặt ra mà công đoàn cần giải quyết. Thực hiện các nhiệm vụ đó chính là thực hiện các chức năng đã được xác định của công đoàn trong.

một giai đoạn nhất định, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của giai đoạn ấy. Nhiệm vụ của công đoàn là yếu tố dễ biến động hơn so với chức năng. Mỗi nhiệm vụ cũng có thể có sự quan tâm ở các mức độ khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn nhất định.

Trong giai đoạn hiện nay, công đoàn có những nhiệm vụ sau đây :

– Tập hợp, giáo dục và tuyên truyền pháp luật để người lao động hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, của các cơ quan và các tổ chức. Từ đó tạo cho người lao động các phương thức xử sự phù hợp trong các mối quan hệ xã hội và pháp lý.

– Thực hiện các quyền đã được pháp luật ghi nhận một cách có hiệu quả để bảo vệ và chăm lo đến lợi ích và đời sống của người lao động.

– Tham gia các quan hệ trong nước và quốc tế nhằm xây dựng các mối quan hệ đối nội và đối ngoại rộng rãi, góp phần thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện tốt cho môi trường lao động xã hội.

Những nhiệm vụ này đã được thể chế trong các văn bản pháp luật của Nhà nước và chi tiết hóa thành những nhiệm vụ trực tiếp của công đoàn trong quá trình hoạt động ở các công đoàn cơ sở. Song muốn quá trình hoạt động đó đạt được hiệu quả, công đoàn cần có những điều kiện nhất định bao gồm :

– Quyền tự do công đoàn,

– Tư cách pháp nhân

– Quyền sở hữu tài sản,

– Sự bảo trợ của Nhà nước và các đơn vị sử dụng lao động,

– Các điều kiện khác.

Các điều kiện này, vừa mang tính chất pháp lý, vừa mang tính chất kinh tế – xã hội, có ý quan trọng đối với hoạt động của công đoàn, chi phối và quyết định quá trình thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

ThS. Diệp Thành NguyênQuanTri.vn Biên tập và hệ thống hóa

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Công Đoàn Giáo Dục Việt Nam

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Quy định tại Điều 31 – Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013)

a.Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

b.Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thuộc ngành.

c.Nghiên cứu tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội của ngành:

-Nghiên cứu tham gia với bộ, ngành về chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của ngành, gắn với việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân lao động trong ngành.

-Đại diện cho người lao động thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể ngành.

-Phối hợp hướng dẫn, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội phù hợp với đặc điểm ngành.

d.Nghiên cứu đề xuất với Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về mô hình tổ chức; chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp thuộc công đoàn ngành; hướng dẫn chỉ đạo đại hội các công đoàn cấp dưới; thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp.

đ. Hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cấp dưới:

-Triển khai các chỉ thị, nghị quyết cửa công đoàn cấp trên, nghị quyết đại hội công đoàn ngành trung ương.

-Tham gia quản lý, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể.

e.Chủ động phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo hướng dẫn các công đoàn ngành địa phương thực hiện các nội dung: Chế độ, chính sách lao động ngành; tuyên truyền, giáo dục truyền thông ngành; phương hướng nhiệm vụ phát triển ngành; thành lập công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước cùng ngành.

g.Chủ động phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh, thành phố xây dựng quy chế phối hợp chỉ đạo các công đoàn cơ sở của ngành đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố.

h.Thực hiện công tác đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

i.Quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công Đoàn Viên Chức Tỉnh Khánh Hòa: Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Công Đoàn Năm 2022 Và Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2022

Đ/c Nguyễn Nam Hải – UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho đ/c Trần Hoàng Hà – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

Ngày 15/01/2020, Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa cùng các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viên chức và các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, Công đoàn Viên chức tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả cao các kế hoạch hoạt động công đoàn đã đề ra từ đầu năm; Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, năng lực đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Công đoàn Viên chức tỉnh cùng với Các Công đoàn cơ sở đã động viên CBCCVCLĐ tổ chức triển khai tốt các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, tổ chức tốt các hoạt động phong trào chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019); Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết; Chăm lo đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động, góp phần rất lớn vào hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nói riêng và của CĐVC nói chung; Trong năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 62.500.000 là đồng.

Đ/c Nguyễn Thanh Phong – Chủ tịch CĐVC tỉnh tặng Cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc 2019

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa ghi nhận những thành quả đạt được, năm 2019 Công đoàn Viên chức tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả đó có được cũng là nhờ sự đóng góp rất hiệu quả của hoạt động từ các Công đoàn cơ sở cũng như nhờ có sự đóng góp của CBCCVCLĐ, đoàn viên thuộc CĐVC tỉnh. Đồng chí mong muốn Ban thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.

Đ/c Nguyễn Hòa – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà Tết cho CNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán 2020

Trong Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019 đã được biểu dương khen thưởng; trao 70 suất quà Tết cho cán bộ, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Hải Đăng