Chức Năng Hàm Today Trong Excel / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Cách Sử Dụng Hàm Today Trong Excel?

Cách Để Sử Dụng Merge Cells Trong Bài Thi Mos Excel

Tất Tần Tật Các Phím Tắt Gộp Ô Trong Excel Mà Bạn Nên Biết

Windows Features Của Windows 10 Có Những Tính Năng Gì?

Tính Chất Của Bảng Cân Đối Kế Toán

Nội Dung, Ý Nghĩa Của Phương Pháp Tổng Hợp Cân Đối Kế Toán

Excel

TODAY

Chức năng

Hàm TODAY được sử dụng để trả về ngày hệ thống hiện tại trong Excel. Hướng dẫn này nói về cú pháp công thức và cách sử dụng TODAY trong Excel.

Mô tả của hàm TODAY

Cú pháp của hàm TODAY

Đối số cú pháp

Ví dụ về hàm TODAY

Mô tả của hàm TODAY

Microsoft Excel TODAY hàm trả về ngày hiện tại trong Excel. Nó sẽ được tự động cập nhật mỗi lần khi trang tính được làm mới hoặc sổ làm việc được mở.

Cú pháp của hàm TODAY

=TODAY ()

Đối số cú pháp

Không có đối số nào cho hàm TODAY

Ví dụ về hàm TODAY

Phần này nói về cách sử dụng hàm TODAY trong Excel.

Ví dụ 1: Trả về ngày hiện tại trong Excel

Nếu bạn muốn trả lại ngày hệ thống hiện tại trong một ô, vui lòng nhấp vào nó, nhập =TODAY() vào Thanh công thức và nhấn Đi vào Chìa khóa.

Lời khuyên:

1. Bạn có thể thêm ngày vào hoặc trừ ngày từ ngày hôm nay.

Ví dụ, =TODAY()+5 sẽ thêm 5 ngày vào ngày hôm nay. =TODAY()-5 sẽ trừ đi 5 ngày kể từ ngày hôm nay.

2. Chỉ thêm ngày làm việc vào ngày hôm nay.

=WORKDAY(TODAY(),15) có nghĩa là 15 ngày làm việc sẽ được thêm vào ngày hôm nay.

3. Bạn có thể lấy ngày hiện tại của tháng với công thức sau: =DAY(TODAY()).

4. Bạn cũng có thể nhận được tháng hiện tại trong năm với =MONTH(TODAY()).

Ví dụ 2: Tính tuổi của một người

Giả sử một người sinh vào 5/1/1989, bạn có thể tính tuổi của người này như sau.

1. Trước hết bạn cần lấy ngày hiện tại bằng cách nhập =TODAY() vào phòng giam.

2. Sau đó chọn ô bạn sẽ xuất ra tuổi, nhập công thức =INT((C5-C4)/365) vào Thanh công thức và nhấn Đi vào Chìa khóa.

Hoặc bạn có thể áp dụng trực tiếp công thức này =YEAR( TODAY())-1989 để lấy tuổi.

Cách Sử Dụng Hàm Today Trong Excel

Cách Sử Dụng Hàm Trim Trong Microsoft Excel

Cách Dùng Hàm Sumifs Trong Excel

Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Sumproduct Trong Excel Qua Ví Dụ

Hàm Sum Trong Excel – Cách Sử Dụng Hàm Tính Tổng Qua Ví Dụ

Các Hàm Ngày Tháng Năm Trong Excel: Today(), Day(), Month(), Year(),… * Itgo

Cách Xác Định Ngày Tháng Năm Bằng Các Hàm Thời Gian Trong Excel Có Bài Tập

Chuẩn Esim Là Gì Và Nó Hoạt Động Như Thế Nào?

Esim Vinaphone Dùng Ổn Không? Tín Hiệu Và Tốc Độ Truy Cập 4G Có Yếu Không?

Esim Là Gì? Những Kiến Thức Cần Biết Về Công Nghệ Sim Của Tương Lai

Esim Là Gì?, Lợi Ích Của E Sim. Sim Điện Tử, Ứng Dụng Của Essim

Ngày tháng được ứng dụng trong tất cả các ngành nghề trong nhiều lĩnh vực. Ngày tháng năm phụ thuộc vào việc thiết lập trong hệ thống Control Panel của máy tính. Nên khi làm việc với ngày tháng năm trong Excel cần phải kiểm tra xem hệ thống ngày tháng năm trong máy tính của chúng ta được định dạng theo kiểu gì? “Ngày/Tháng/Năm” Hoặc “Tháng/Ngày/Năm”.

Trong nội dung bài này sẽ hướng dẫn sử dụng các hàm ngày tháng năm trong Excel bằng lý thuyết và ví dụ minh họa cụ thể. Để mọi người có thể sử dụng thành thạo và ứng dụng các hàm ngày tháng năm vào trong công việc của mình.

A. Hàm Today()

1. Chức năng của hàm Left() trong Excel

Hàm Today() trả về giá trị ngày tháng năm hiện tại của hệ thống máy tính.

2. Cấu trúc của hàm Left trong Excel

TODAY()

3. Ví dụ về hàm Today() trong Excel

1. Chức năng của hàm Day() trong Excel

Hàm Day() trả về giá trị Ngày trong ngày tháng năm.

2. Cấu trúc của hàm Day() trong Excel

DAY(Ngày tháng năm)

Giải thích:

· Ngày tháng năm: Là địa chỉ ô có chứa giá trị ngày tháng năm.

C. Hàm Month()

1. Chức năng của hàm Month() trong Excel

Hàm Month() trả về giá trị Tháng trong ngày tháng năm.

2. Cấu trúc của hàm Month() trong Excel

MONTH(Ngày tháng năm)

Giải thích:

· Ngày tháng năm: Là địa chỉ ô có chứa giá trị ngày tháng năm.

C. Hàm Year()

1. Chức năng của hàm Year() trong Excel

Hàm Year() trả về giá trị Năm trong ngày tháng năm.

2. Cấu trúc của hàm Year() trong Excel

YEAR(Ngày tháng năm)

Giải thích:

· Ngày tháng năm: Là địa chỉ ô có chứa giá trị ngày tháng năm.

D. Hàm Weekday()

1. Chức năng của hàm Weekday() trong Excel

Hàm Weekday() trả về giá trị Thứ của ngày tháng năm.

2. Cấu trúc của hàm Weekday() trong Excel

WEEKDAY(Ngày tháng năm)

Giải thích:

· Ngày tháng năm: Là địa chỉ ô có chứa giá trị ngày tháng năm.

E. Hàm Date()

1. Chức năng của hàm Date() trong Excel

Hàm Date() trả về giá trị ngày tháng năm tương ứng đã nhập vào.

2. Cấu trúc của hàm Date() trong Excel

DATE(Năm, tháng, ngày)

Giải thích:

· Năm: Giá trị năm hoặc địa chỉ ô có chứa giá trị năm.

· Tháng: Giá trị tháng hoặc địa chỉ ô có chứa giá trị tháng.

· Ngày: Giá trị ngày hoặc địa chỉ ô có chứa giá trị ngày.

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn ôn tập một số hàm cơ bản trong Excel

Submit Rating

Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Year Trong Excel Để Lập Báo Cáo Theo Năm

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Ngày Tháng Năm Trong Excel: Today(), Day(), Month(), Year(),…

Giám Sát Công Thức Trong Excel Và Kết Quả Của Chúng (Watch Window)

Bật Mí Cách Ghost Win Bằng Onekey Hiện Nay

Sử Dụng Watch Window Trong Excel

Sử Dụng Hàm Chức Năng Concat Trong Excel

Tìm Hiểu Về Chức Năng Khóa Và Bảo Mật Trong Excel

Chức Năng Inputting Trong Excel

Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2010

Tính Năng Hữu Ích Trong Excel 2010

Những Tính Năng Mới Của Excel 2010

Lượt Xem:1193

Hôm nay Excel Online giới thiệu cho bạn chức năng Excel Concat, được giới thiệu trong Excel 2022, thay thế hàm Concatenate cũ .

Hàm Concat có thể chấp nhận phạm vi ô (cũng như các ô hoặc giá trị đơn) làm đối số, trong khi hàm Concatenate chỉ có thể chấp nhận các ô hoặc giá trị đơn lẻ.

Chức năng Excel Concat và chức năng Textjoin đều nối các chuỗi văn bản với nhau.

Sự khác biệt giữa hai hàm này là hàm Textjoin có thể chấp nhận một dấu tách được chèn vào giữa các chuỗi văn bản riêng lẻ, trong khi hàm Concat có thể không.

Hàm CONCAT của Excel nối với nhau một chuỗi các chuỗi văn bản được cung cấp vào một chuỗi văn bản kết hợp.

trong đó đối số văn bản là một hoặc nhiều chuỗi văn bản (hoặc mảng chuỗi văn bản) mà bạn muốn kết hợp với nhau.

Hàm Concat có thể xử lý tới 254 đối số văn bản .

Kết quả của hàm Concat không được vượt quá 32,767 ký tự.

Mỗi đối số văn bản được cung cấp có thể là một mảng các chuỗi / giá trị văn bản hoặc một chuỗi / giá trị văn bản.

Chức năng Concat lần đầu tiên được giới thiệu trong Excel 2022 và do đó không có sẵn trong các phiên bản trước của Excel. Nó cũng không có sẵn trong Excel 2022 cho Mac. Nếu bạn có phiên bản Excel hoặc Mac cũ hơn, hãy sử dụng chức năng Concatenate thay thế.

Ví dụ 1 – Ghép nối văn bản đơn giản

Cột D của bảng tính sau đây cho thấy hai ví dụ đơn giản về hàm Concat.

Nếu bạn muốn nối ngày tháng trong Excel, bạn cần phải cẩn thận rằng ngày tháng và thời gian thực sự được lưu trữ dưới dạng số đơn giản trong Excel và nếu bạn nhập ngày hoặc thời gian trực tiếp vào hàm Concat, số cơ bản sẽ xuất hiện trong văn bản kết quả chuỗi, thay vì ngày hoặc giờ thực tế.

Một khoảng trống bổ sung và chuỗi văn bản bổ sung “, DOB:” đã được sử dụng trong hàm Concat, để phân tách các giá trị trong các ô A2-C2.

Hàm văn bản đã được sử dụng để chuyển đổi giá trị ngày tháng trong ô C2 thành một chuỗi, sử dụng định dạng ngày “mm / dd / yy”.

(Các kiểu định dạng ngày tháng và thời gian được giải thích thêm trong trang Định dạng số tùy chỉnh Excel ).

Xem trang web Microsoft Office để biết thêm các ví dụ về hàm Excel Concat.

Nếu bạn gặp lỗi từ chức năng Excel Concat, đây có thể là một trong những điều sau đây:

#GIÁ TRỊ!- –Xảy ra nếu kết quả của hàm Concat vượt quá 32.767 ký tự.

#TÊN?- –Xảy ra nếu bạn đang sử dụng phiên bản Excel cũ hơn (trước năm 2022), điều đó không hỗ trợ chức năng Concat.

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Autofilter Trong Excel

Các Kỹ Năng Office Cơ Bản Trong Excel

Những Tính Năng Hay Của Excel Mà Bạn Không Thể Bỏ Qua Trên Excel 2022

10 Chức Năng Cơ Bản Của Excel Bạn Chắc Chắn Nên Biết

Máy Lạnh Electrolux 1 Hp Esm09Crf

Hàm Vlookup Trong Excel, Cách Dùng Hàm Vlookup Trong Excel, Hàm Tìm Ki

Hàm Vlookup Trong Excel, Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Trong Excel.

Hàm Vlookup Trong Excel, Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết Và Có Ví Dụ Cụ Thể

Hàm Vlookup, Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Trong Excel.

Hướng Dẫn Hàm Vlookup Dò Tìm Giá Trị Trong Excel 2022, 2013, 2010, 2007 12/2020

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Trong Microsoft Excel

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel, cú pháp cũng như các ví dụ sẽ được chúng tôi chia sẻ tất tần tật trong bài viết sau đây. Các bạn cùng tham khảo để sử dụng hàm Vlookup cho đúng.

Cách thực hiện này giúp bạn:

– Dùng Vlookup hiệu quả

– Biết cách sửa lỗi hàm VLOOKUP

– Biết cách kết hợp hàm Vlookup với các hàm khác

Hàm VLOOKUP trong Excel là hàm tìm kiếm giá trị theo cột và trả về phương thức hàng dọc, đây có thể nói là hàm excel khá thông dụng và tiện lợi với những người hay sử dụng Excel để thống kê, dò tìm dữ liệu theo cột chính xác. Trong khuôn khổ thủ thuật , chúng tôi sẽ trình bày tới bạn đọc 2 cách dò tìm cơ bản của hàm này.

Ví dụ hàm Vlookup, bài tập hàm Vlookup trong Excel

cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel 2022, 2013, 2010, 2007

I. Cú pháp hàm Vlookup

Lưu ý cú pháp hàm: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm.

table_array: Bảng giá trị dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng cách nhấn F4).

col_index_num: Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.

range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

II. Ví dụ về hàm Vlookup trong Excel 1. Cách dò tìm tương đối:

VD: Căn cứ vào bảng quy định xếp loại tương ứng với điểm đã cho, tiến hành xếp loại học lực cho các sinh viên có tên trong danh sách dưới:

Ví dụ về hàm Vlookup excel

Ta sử dụng công thức ở cột D6 là: =VLOOKUP(C6,$C$16:$D$20,2,1)

Kết quả thu được:

Kết quả khi dùng hàm vlookup

Với cách dò tìm tuyệt đối thì bạn sẽ tìm được chi tiết hơn cách dò tìm tương đối.

VD: Điền thông tin Quê quán và trình độ của các nhân viên vào bảng căn cứ vào mã nhân viên đã cho tương ứng phía dưới.

Ví dụ dò tìm tuyệt đối khi dùng hàm vlookup

Để điền thông tin quê quán của nhân viên ta dùng công thức Vlookup cho ô E6 như sau: =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,2,0)

A6 là giá trị đem dò tìm

$D$12:$F$17 là bảng dò tìm

2 : số thứ tự cột dữ liệu trên bảng dò

0 : Kiểu dò tìm chính xác

Cách sử dụng dò tuyệt đối với hàm Vlookup

Tương tự để điền vào ô trình độ của nhân viên ta làm như sau:

Với ô F6 có công thức : =VLOOKUP(A6,$D$12:$F$17,3,0)

Kết quả dùng hàm Vlookup dò giá trị tuyệt đối

III. Hàm Vlookup kết hợp hàm Hlookup, Left, Right, Match

Ở nội dung trên chúng tôi đã hướng dẫn bạn tìm hiểu cơ bản về hàm Vlookup, để giúp các bạn hiểu hơn và áp dụng thực tế hơn, bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra một tình huống bài tập cụ thể như sau. Bài toán này là sự kết hợp giữa hàm Vlookup và các hàm trong Excel như hàm Hlookup, hàm Left, hàm Right và hàm Match.

Yêu cầu cần giải quyết:

Câu 1: Căn cứ vào 2 ký tự bên trái và 2 ký tự bên phải của Mã SP trong Bảng 1, hãy tra trong Bảng 2 đề điền giá trị cho cột Tên Hàng – Tên Hãng Sản xuất (Tính dữ liệu cho cột C5:C10).

VD: KD-NĐ Tức là gạo Khang Dân – Nam Định.

Câu 2: Hãy điền Đơn Giá cho mỗi mặt hàng đựa vào Mã SP ở Bảng 1 và tra ở Bảng 2. (Tính dữ liệu cho cột D5:D10).

Câu 3: Tính thành tiền = Số lượng * Đơn giá

Câu 3: Tính thành tiền

Ồ, câu hỏi này thường xuất hiện trong những bài toán tính toán dữ liệu như bảng lương, chi phí, tổng thành tiền, … Khá là dễ rồi phải không các bạn.

Công thức tính thành tiền sẽ như sau, Tại ô F5 các bạn nhập E5=+D5*E5

IV. Sửa lỗi #NA hàm Vlookup Lỗi #NA là gì?

Lỗi #NA được trả về trong công thức excel khi không tìm thấy giá trị thích hợp

Khi sử dụng hàm Vlookup, chúng ta gặp lỗi #NA khi không tìm thấy điều kiệm tìm kiếm trong vùng điều kiến, chính xác ở đây là cột đầu tiên trong vùng điều kiện của hàm Vlookup

Cách sửa lỗi #NA trong hàm Vlookup

Trong Excel, hàm Vlookup được sử dụng phổ biến giúp bạn có thể thực hiện hàm tìm kiếm giá trị, trả về phương thức hàng dọc tốt, nhanh chóng. Hiện nay, bạn có thể áp dụng một trong hai cách dò hàm Vlookup.

Với hai cách dò tìm tương đối và tuyệt đối của hàm Vlookup, hàm dò tìm giá trị theo cột bạn dễ dàng thống kê dữ liệu trên bảng tính Excel. Vlookup giúp cho việc thống kê các chi tiết để làm báo cáo lọc ra các danh sách cần thiết, công việc của bạn sẽ chính xác và rút ngắn thời gian hơn. Đây là hàm được dùng khá nhiều trong quá trình thao tác trên bảng tính.

Để học tốt cũng như hiểu rõ hơn về hàm tìm kiếm bạn có thể tham khảo hàm Hlookup trong Excel đã được chúng tôi giới thiệu. Hàm Hllookup giúp bạn tìm kiếm và tham chiếu theo cột, hoặc theo dòng, Khi bạn sử dụng hàm này, nếu thỏa mãn điều kiện đặt ra.

Bên cạnh hàm tìm kiếm Vlookup trong Excel, bạn có thể tham khảo Hàm COUNTIF trong Excel, Hàm COUNTIF là một hàm đếm khá tiện lợi, với những điều kiện ban đầu, Hàm COUNTIF sẽ cho bạn những kết quả chính xác nhất.

Hàm tính toán cũng có khá nhiều hàm khác nhau trong Excel, và Hàm SUMIF là một trong những hàm được nhiều người sử dụng, Hàm SUMIF là hàm tính tổng có điều kiện, giúp bạn tính tổng các cột, các hàng riêng lẻ mà không phải tính tổng tất cả các dữ liệu trong file Excel

https://thuthuat.taimienphi.vn/huong-dan-su-dung-ham-vlookup-trong-excel-633n.aspx

Sử dụng Excel không thể không nhắc tới Hàm MID, đây là hàm cơ bản trong Excel hỗ trợ cắt những chuỗi ký tự trong một dãy ký tự cho trước trong bảng tính Excel, hàm cơ bản MID được sử dụng rất nhiều trong các trường hợp cần lấy ra những ký tự đặc biệt nhất trong các chuỗi ký tự dài có thể lên tới hàng trăm ký tự

Danh Sách Các Hàm Cơ Bản Trong Excel

Tổng Hợp Các Hàm Trong Excel 2022

Các Hàm Nâng Cao Trong Excel, Hàm Vlookup, Dcounta, Dget, Choose … C

Các Hàm Trong Excel Và Các Ví Dụ Minh Họa

Những Phím Tắt Excel Đắt Giá Bạn Nên Biết

🌟 Home
🌟 Top