Cách Sử Dụng Hàm Today Trong Excel?

Excel

TODAY

Chức năng

Hàm TODAY được sử dụng để trả về ngày hệ thống hiện tại trong Excel. Hướng dẫn này nói về cú pháp công thức và cách sử dụng TODAY trong Excel.

Mô tả của hàm TODAY

Cú pháp của hàm TODAY

Đối số cú pháp

Ví dụ về hàm TODAY

Mô tả của hàm TODAY

Microsoft Excel TODAY hàm trả về ngày hiện tại trong Excel. Nó sẽ được tự động cập nhật mỗi lần khi trang tính được làm mới hoặc sổ làm việc được mở.

Cú pháp của hàm TODAY

=TODAY ()

Đối số cú pháp

Không có đối số nào cho hàm TODAY

Ví dụ về hàm TODAY

Phần này nói về cách sử dụng hàm TODAY trong Excel.

Ví dụ 1: Trả về ngày hiện tại trong Excel

Nếu bạn muốn trả lại ngày hệ thống hiện tại trong một ô, vui lòng nhấp vào nó, nhập =TODAY() vào Thanh công thức và nhấn Đi vào Chìa khóa.

Lời khuyên:

1. Bạn có thể thêm ngày vào hoặc trừ ngày từ ngày hôm nay.

Ví dụ, =TODAY()+5 sẽ thêm 5 ngày vào ngày hôm nay. =TODAY()-5 sẽ trừ đi 5 ngày kể từ ngày hôm nay.

2. Chỉ thêm ngày làm việc vào ngày hôm nay.

=WORKDAY(TODAY(),15) có nghĩa là 15 ngày làm việc sẽ được thêm vào ngày hôm nay.

3. Bạn có thể lấy ngày hiện tại của tháng với công thức sau: =DAY(TODAY()).

4. Bạn cũng có thể nhận được tháng hiện tại trong năm với =MONTH(TODAY()).

Ví dụ 2: Tính tuổi của một người

Giả sử một người sinh vào 5/1/1989, bạn có thể tính tuổi của người này như sau.

1. Trước hết bạn cần lấy ngày hiện tại bằng cách nhập =TODAY() vào phòng giam.

2. Sau đó chọn ô bạn sẽ xuất ra tuổi, nhập công thức =INT((C5-C4)/365) vào Thanh công thức và nhấn Đi vào Chìa khóa.

Hoặc bạn có thể áp dụng trực tiếp công thức này =YEAR( TODAY())-1989 để lấy tuổi.

Cách Sử Dụng Hàm Today Trong Excel

Công thức hàm TODAY

=TODAY()

Ý nghĩa: Sau khi nhập công thức hàm TODAY trên vào ô bạn sẽ nhận được ngay dữ kiện ngày tháng năm hiện hành, với thời gian được ngầm hiểu là 0 giờ và không chứa bất kỳ tham số nào khác.

Cách định dạng hiển thị ngày tháng năm trong hàm TODAY

Sau khi dùng hàm TODAY mà thứ tự hiển thị ngày tháng không theo ý của mình, bạn có thể thay đổi bằng cách sau:

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 1 để mở hộp thoại Format Cells, sau đó chọn Custom. Trong mục Type chọn cách hiển thị mà bạn muốn, nhấn OK.

Những kiểu hiển thị thường được dùng:

mm/dd/yyyy: Hiển thị đầy đủ tháng/ngày/năm bằng các số.

dd/mm/yyyy: Hiển thị đầy đủ ngày/tháng/năm bằng các số.

dd-mmm-yy: Hiển thị ngày/tháng/năm. Trong đó: Ngày được hiển thị bằng hai số, tháng được hiển thị 3 chữ viết đầu bằng tiếng Anh, năm được hiển thị hai chữ số cuối.

dd-mm: Hiển thị đầy đủ ngày/tháng bằng các số.

mm-yy: Hiển thị tháng/năm bằng hai chữ số.

Xét các ví dụ sử dụng hàm TODAY từ cơ bản đến nâng cao

Ví dụ 1 

Điền ngày tháng năm hiện tại bằng cách sử dụng hàm TODAY. (Sử dụng hàm TODAY cơ bản)

Ví dụ 2

Hoàn thành bảng thời gian bằng cách sử dụng hàm TODAY.(Sử dụng hàm TODAY nâng cao)

Để chỉ hiển thị ngày ở hiện tại mà không có tháng hay năm chúng ta kết hợp giữa hàm DAY và hàm TODAY để tách lấy ngày từ ngày tháng năm ở hàm TODAY, nhập ở ô C4 là =DAY(TODAY())

Để chỉ hiển thị tháng ở hiện tại mà không có ngày hay năm chúng ta kết hợp giữa hàm MONTH và hàm TODAY để tách lấy tháng từ ngày tháng năm ở hàm TODAY, nhập ở ô C5 là =MONTH(TODAY())

Để chỉ hiển thị năm ở hiện tại mà không có ngày hay tháng chúng ta kết hợp giữa hàm YEAR và hàm TODAY để tách lấy ngày từ ngày tháng năm ở hàm TODAY, nhập ở ô C6 là =YEAR(TODAY())

Để có ngày tháng năm của mười ngày sau chúng ta kết hợp giữa hàm TODAY và phép cộng thêm 10 ngày nữa, nhập ở ô C7 là =TODAY()+10

Lưu ý: Khi thực hiện phép công hàm TODAY cho một số nguyên dương, hàm sẽ tự hiểu là cộng vào ngày chứ không phải tháng hay năm.

Ví dụ 3

Tính tuổi của nhân viên bằng cách sử dụng hàm TODAY. (Sử dụng hàm TODAY nâng cao)

Đánh giá bài viết này

Tài liệu kèm theo bài viết

Ebook Tuyet dinh Excel.pdf

Tải xuống

Hàm Today Trong Excel, Hàm Trả Về Ngày Hiện Tại, Ví Dụ Và Cách Dùng

Word, Excel, PowerPoint ” Học Excel, Mẹo Excel

Hàm TODAY giúp bạn lấy ngày giờ hiện tại một cách chính xác nhất, bạn có thể sử dụng nó kết hợp với các hàm khác nhau để tính toán. Đặc biệt nó rất hữu ích trong việc tính toán giữa hai khoảng thời gian.

Hướng dẫn dùng hàm TODAY trong Excel – Ví dụ minh họa

Chức năng: Trả về ngày tháng năm hiện hành, nó không chứa tham số và thời gian được ngầm hiểu là 0 giờ.

Ví dụ

Ví dụ 1: Bạn muốn lấy thông tin của ngày hôm nay bạn nhấn =TODAY() và kết quả sẽ ra như hình bên dưới.

= TODAY()=6/16/2014

Ví dụ 2: Sử dụng kết hợp với các hàm khác. Bạn có một bảng tính như hình bên dưới

Bạn muốn tính tuổi của những người có trong bảng bạn thực hiện như sau:

Tại ô H9 bạn gõ: =YEAR(TODAY())-F9 và sau đó nhấn Enter. Bạn sẽ được kết quả như hình bên dưới:

Nhấn giữ chuột kéo kết quả cho các ô còn lại:

Ví dụ 3: Trả về ngày hiện tại cộng thêm 10

=TODAY() +10=18/6/2014

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-today-trong-excel-2055n.aspx Bạn có thể kết hợp hàm TODAY trong Excel với nhiều hàm khác để phục vụ cho công việc tính toán của mình. Ngoài ra, nếu muốn lấy cả ngày giờ hiện tại bạn có thể sử dụng Hàm NOW trong Excel.

Excel – Hàm NOT, Hàm lấy giá trị nghịch đảo, Ví dụ minh họa Hàm OR trong Excel – Cách sử dụng, ví dụ minh họa Excel – Hàm FDIST, hàm trả về phân bố xác suất, Ví dụ minh họa Excel – Hàm GAMMAINV trong Excel, Ví dụ minh họa và cách dùng Excel – Hàm ABS, Hàm tính giá trị tuyệt đối, ví dụ và cách dùng hàm today trong excel

, hàm trả về ngày hiện tại, hàm today excel 2003,

Ứng dụng lịch cho Mac Plain Today Calendar là tiện ích lịch thông báo hữu ích dành cho người dùng sử dụng các máy tính chạy hệ điều hành Mac OS. Tải Plain Today Calendar miễn phí và tương thích với nhiều phiên bản hệ điều hành Mac OS X hiện n …

Tin Mới

Giải bài 4 trang 137, 138 SGK Toán 4

Giải bài 4 trang 137, 138 SGK Toán 4 nằm trong bài Luyện tập chung, Tính chu vi và diện tích mảnh vườn

Các Hàm Ngày Tháng Năm Trong Excel: Today(), Day(), Month(), Year(),… * Itgo

Ngày tháng được ứng dụng trong tất cả các ngành nghề trong nhiều lĩnh vực. Ngày tháng năm phụ thuộc vào việc thiết lập trong hệ thống Control Panel của máy tính. Nên khi làm việc với ngày tháng năm trong Excel cần phải kiểm tra xem hệ thống ngày tháng năm trong máy tính của chúng ta được định dạng theo kiểu gì? “Ngày/Tháng/Năm” Hoặc “Tháng/Ngày/Năm”.

Trong nội dung bài này sẽ hướng dẫn sử dụng các hàm ngày tháng năm trong Excel bằng lý thuyết và ví dụ minh họa cụ thể. Để mọi người có thể sử dụng thành thạo và ứng dụng các hàm ngày tháng năm vào trong công việc của mình.

A. Hàm Today()

1. Chức năng của hàm Left() trong Excel

Hàm Today() trả về giá trị ngày tháng năm hiện tại của hệ thống máy tính.

2. Cấu trúc của hàm Left trong Excel

TODAY()

3. Ví dụ về hàm Today() trong Excel

1. Chức năng của hàm Day() trong Excel

Hàm Day() trả về giá trị Ngày trong ngày tháng năm.

2. Cấu trúc của hàm Day() trong Excel

DAY(Ngày tháng năm)

Giải thích:

· Ngày tháng năm: Là địa chỉ ô có chứa giá trị ngày tháng năm.

C. Hàm Month()

1. Chức năng của hàm Month() trong Excel

Hàm Month() trả về giá trị Tháng trong ngày tháng năm.

2. Cấu trúc của hàm Month() trong Excel

MONTH(Ngày tháng năm)

Giải thích:

· Ngày tháng năm: Là địa chỉ ô có chứa giá trị ngày tháng năm.

C. Hàm Year()

1. Chức năng của hàm Year() trong Excel

Hàm Year() trả về giá trị Năm trong ngày tháng năm.

2. Cấu trúc của hàm Year() trong Excel

YEAR(Ngày tháng năm)

Giải thích:

· Ngày tháng năm: Là địa chỉ ô có chứa giá trị ngày tháng năm.

D. Hàm Weekday()

1. Chức năng của hàm Weekday() trong Excel

Hàm Weekday() trả về giá trị Thứ của ngày tháng năm.

2. Cấu trúc của hàm Weekday() trong Excel

WEEKDAY(Ngày tháng năm)

Giải thích:

· Ngày tháng năm: Là địa chỉ ô có chứa giá trị ngày tháng năm.

E. Hàm Date()

1. Chức năng của hàm Date() trong Excel

Hàm Date() trả về giá trị ngày tháng năm tương ứng đã nhập vào.

2. Cấu trúc của hàm Date() trong Excel

DATE(Năm, tháng, ngày)

Giải thích:

· Năm: Giá trị năm hoặc địa chỉ ô có chứa giá trị năm.

· Tháng: Giá trị tháng hoặc địa chỉ ô có chứa giá trị tháng.

· Ngày: Giá trị ngày hoặc địa chỉ ô có chứa giá trị ngày.

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn ôn tập một số hàm cơ bản trong Excel

Submit Rating

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Ngày Tháng Năm Trong Excel: Today(), Day(), Month(), Year(),…

Ngày tháng được ứng dụng trong tất cả các ngành nghề trong nhiều lĩnh vực. Ngày tháng năm phụ thuộc vào việc thiết lập trong hệ thống Control Panel của máy tính. Nên khi làm việc với ngày tháng năm trong Excel cần phải kiểm tra xem hệ thống ngày tháng năm trong máy tính của chúng ta được định dạng theo kiểu gì? “Ngày/Tháng/Năm” Hoặc “Tháng/Ngày/Năm”.

Trong nội dung bài này sẽ hướng dẫn sử dụng các hàm ngày tháng năm trong Excel bằng lý thuyết và ví dụ minh họa cụ thể. Để mọi người có thể sử dụng thành thạo và ứng dụng các hàm ngày tháng năm vào trong công việc của mình.

A. Hàm Today()

1. Chức năng của hàm Left() trong Excel

Hàm Today() trả về giá trị ngày tháng năm hiện tại của hệ thống máy tính.

2. Cấu trúc của hàm Left trong Excel

TODAY()

3. Ví dụ về hàm Today() trong Excel

B. Hàm Day()

1. Chức năng của hàm Day() trong Excel

Hàm Day() trả về giá trị Ngày trong ngày tháng năm.

2. Cấu trúc của hàm Day() trong Excel

DAY(Ngày tháng năm)

Giải thích:

· Ngày tháng năm: Là địa chỉ ô có chứa giá trị ngày tháng năm.

C. Hàm Month()

1. Chức năng của hàm Month() trong Excel

Hàm Month() trả về giá trị Tháng trong ngày tháng năm.

2. Cấu trúc của hàm Month() trong Excel

MONTH(Ngày tháng năm)

Giải thích:

· Ngày tháng năm: Là địa chỉ ô có chứa giá trị ngày tháng năm.

D. Hàm Year()

1. Chức năng của hàm Year() trong Excel

Hàm Year() trả về giá trị Năm trong ngày tháng năm.

2. Cấu trúc của hàm Year() trong Excel

YEAR(Ngày tháng năm)

Giải thích:

· Ngày tháng năm: Là địa chỉ ô có chứa giá trị ngày tháng năm.

E. Hàm Weekday()

1. Chức năng của hàm Weekday() trong Excel

Hàm Weekday() trả về giá trị Thứ của ngày tháng năm.

2. Cấu trúc của hàm Weekday() trong Excel

WEEKDAY(Ngày tháng năm)

Giải thích:

· Ngày tháng năm: Là địa chỉ ô có chứa giá trị ngày tháng năm.

F. Hàm Date()

1. Chức năng của hàm Date() trong Excel

Hàm Date() trả về giá trị ngày tháng năm tương ứng đã nhập vào.

2. Cấu trúc của hàm Date() trong Excel

DATE(Năm, tháng, ngày)

Giải thích:

· Năm: Giá trị năm hoặc địa chỉ ô có chứa giá trị năm.

· Tháng: Giá trị tháng hoặc địa chỉ ô có chứa giá trị tháng.

· Ngày: Giá trị ngày hoặc địa chỉ ô có chứa giá trị ngày.