Chức Năng Của Phòng Hành Chính Trong Công Ty / Top 3 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Chức Năng Của Phòng Hành Chính

Với mỗi DN, phòng hành chính là bộ phận không thể thiếu. Tuy nhiên rất nhiều người thực sự vẫn chưa hiểu được hết những công việc nào thuộc chức năng của phòng hành chính.

Tiếp nhận và xử lý các công việc nội bộ trong DN.

Tiếp khách, xử lý các công văn khách hàng gửi tới

Tổ chức hội thảo, hội nghị công ty

Soạn thảo các văn bản

Lưu trữ, phát hành văn bản, con dấu có tính chất pháp lý và chịu trách nhiệm trước ban giám đốc và pháp luật về tính pháp lý.

Lên kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng nhân sự

Giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của công ty và luật lao động

Tổ chức khen thưởng, phê bình

Tổ chức các lớp đào tạo năng lực cho các nhân viên

Đảm bảo an toàn lao động, cháy nổ, vệ sinh trong toàn công ty

Kiểm tra và lên kế hoạch tập huấn về việc bảo hộ lao động

Tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho người lao động

Bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của công ty và CBCNV

Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự.

Đảm nhận toàn bộ các công tác về an toàn thực phẩm, văn phòng phẩm…

Chấp hành thực hiện các công việc đột xuất theo chỉ thị của cấp trên.

Để hiểu rõ và chi tiết hơn về công việc phòng hành chính các bạn hãy tham khảo khóa học: ” Nghiệp vụ Hành chính – Văn phòng và Quản lý nhân sự từ A-Z”

Khóa học sẽ giúp bạn:

Nắm được toàn bộ các kiến thức về pháp luật thuế TNCN hiện hành và chính sách về lao động – tiền lương

Nắm vững các kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, các quy định về thể thức văn bản hành chính, kỹ thuật trình bày, bố cục của các văn bản hành chính, cũng như thành thạo các thao tác căn chỉnh, định dạng và trình bày các văn bản hành chính một cách chuyên nghiệp nhất.

Nắm được các kỹ năng về quản lý và tuyển dụng nhân sự

Biết cách xây dựng nội quy lao động, quy chế lương, thưởng trong doanh nghiệp và nắm rõ quy trình, các bước khai trình, lập báo cáo sử dụng lao động định kỳ, cách xây dựng, đăng ký thang bảng lương cũng như là thỏa ước lao động tập thể, đăng ký thỏa ước lao động tập thể.

Hiểu về phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội (KBHXH) và hệ thống nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Biết cách đăng ký mã số thuế TNCN, đăng ký mã số thuế người phụ thuộc và cách tính toán thuế TNCN

Đặc biệt sẽ có thể tự tạo ra được các file ứng dụng Excel trong quản lý Nhân sự – Chấm công – Tiền lương và trong quản lý cấp phát đồ dùng văn phòng. Ngoài ra còn nắm được và thành thạo các kỹ năng văn phòng cần thiết khác như: Outlook, gmail, google driver, google form, short link…

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính

I – BAN LÃNH ĐẠO GỒM:

Trưởng phòng: ThS. Hứa Văn Tuấn DĐ: 0982890772 Email: minhtuan1963sphy@gmail.com

Phó phòng: CN. Nguyễn Văn Hoan DĐ: 0984065429 Email: ……@gmail.com

Phó phòng: CN. Lương Thị Huyền DĐ: 0963922088 Email: huyenluongvhnthy@gmail.com

Phó phòng: CN. Nguyễn Văn Hòa DĐ: 0976626629 Email: @gmail.com

Phó phòng: CN. Hoàng Tuấn Anh DĐ: 0962156686 Email: tuananhvhnt@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính – Quản trị

Chức năng

a. Phòng Hành chính – Quản trị có chức năng tham mưu giúp hiệu trưởng trong công tác kế hoạch và tổng hợp, thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ, cấp phát thư báo; các hoạt động lễ tân, phục vụ và các phương tiện giao thông vận tải; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị; quản lý đất đai, quản lý các hoạt động mua sắm, lắp đặt, quản lý trang thiết bị, thư viện và theo dõi hiệu quả sử dụng các tài sản thiết bị, thư viện; công tác giữ gìn an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, viên chức, người lao động và người học; phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, viên chức, người lao động và người học thực hiện nội quy về an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, lụt bão, phòng chống dịch bệnh trong Nhà trường; thực hiện bố trí nơi ở cho người học và khách của Nhà trường; bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn khu Nội trú; công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, tài sản, nguồn vốn; xây dựng kế hoạch tự chủ tài chính theo lộ trình; công tác thanh, quyết toán các khoản kinh phí; công tác thu, chi và giám sát thu chi tài chính trong Nhà trường.

b. Đầu mối thông tin, liên lạc giữa lãnh đạo trường với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Nhà trường.

Nhiệm vụ

2.1. Công tác Kế hoạch và tổng hợp

đ) Làm các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của hiệu trưởng và cấp trên; thực hiện báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất của Nhà trường theo yêu cầu của các cấp quản lý;

e) Thư ký các hội nghị, cuộc họp chung của Nhà trường và theo yêu cầu của hiệu trưởng;

g) Thực hiện quy chế công khai của Nhà trường theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

2.2. Công tác Hành chính

đ) Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức được cử đi công tác, học tập;

e) Ký xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác, lưu trú tại Nhà trường;

g) Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc của các đơn vị trong Nhà trường, xây dựng nề nếp hành chính trong toàn trường;

h) Thu thập, biên tập thông tin quản lý, tình hình tổ chức các hoạt động trong Nhà trường để đăng tải trên website của Nhà trường theo chỉ đạo của hiệu trưởng;

i) Hướng dẫn các đơn vị trong Nhà trường về thể thức văn bản theo quy định hiện hành để thực hiện thống nhất; kiểm tra, theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những sai sót về thể thức văn bản, những vi phạm về thủ tục hành chính đã quy định; theo dõi, giám sát công tác cải cách hành chính tất cả các đơn vị trong Nhà trường;

k) Thực hiện các công tác lưu trữ theo quy định;

l) Sao lục, ấn hành các tài liệu, văn kiện… phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường.

2.3. Công tác Quản trị, thiết bị – thư viện và đời sống

đ) Quản trị mạng, triển khai các dịch vụ thông tin trên website Nhà trường theo quy định; triển khai hệ thống thư điện tử theo tên miền riêng của đơn vị đến tất cả cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động và người học trong Nhà trường; triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo, quản lý tài chính, quản lý người học, quản lý cơ sở vật chất; quản lý trang website và cập nhật bản tin của Nhà trường;

e) Phối hợp với bộ phận Tài chính thực hiện chế độ báo cáo và quyết toán vốn đầu tư xây dựng đúng quy định; lập sổ sách theo dõi, quản lý tài sản trong Nhà trường, tham gia kiểm kê định kỳ hằng năm, làm công tác thanh lý tài sản hư hỏng theo quy định của Nhà nước;

g) Triển khai công tác phòng chống bão lụt; phòng cháy, chữa cháy;

h) Tổ chức công tác lao động vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp;

i) Tổ chức công tác bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong Nhà trường; lập kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự trong Nhà trường những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định;

k) Bảo đảm các yêu cầu về vật chất, điều kiện làm việc cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, tập huấn…tiếp khách của Nhà trường. Tổ chức kế hoạch lễ tân cho các cuộc họp, hội nghị lớn trong và ngoài Nhà trường theo sự phân công của hiệu trưởng;

l) Đặt in, mua sắm các ấn phẩm… phục vụ các dịp lễ tết theo phê duyệt của hiệu trưởng. Phối hợp các khoa mua bổ sung sách giáo trình, tài liệu tham khảo…phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập;

m) Đón tiếp khách trong và ngoài nước đến Nhà trường công tác, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc; chủ trì chúc mừng các đơn vị trong và ngoài Nhà trường nhân dịp ngày truyền thống;

n) Thực hiện chế độ hiếu, hỉ… theo Quy chế chi tiêu nội bộ. Quản lý và điều hành phương tiện giao thông phục vụ các chuyến công tác của lãnh đạo trường và các viên chức theo quy định, đảm bảo kịp thời, an toàn và tiết kiệm;

o) Bố trí cho cán bộ, viên chức đến làm việc tại trường và người học đăng ký ở tại khu Nội trú; lập hồ sơ theo dõi người ở, hồ sơ đăng ký tạm trú, tạm vắng theo đúng quy định; tổ chức công tác vệ sinh, bảo vệ, phòng chống cháy nổ… nhằm đảm bảo an toàn cho người học ở tại khu Nội trú;

p) Thực hiện công tác tạp vụ: vệ sinh phòng làm việc của Ban Giám hiệu, khu hiệu bộ; công tác quản lý và phục vụ phòng khách, phòng nghỉ giảng viên theo quy định của Nhà trường;

q) Chăm lo sức khoẻ cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động và người học toàn trường (bao gồm công tác vệ sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà ăn, phòng bệnh, sơ cứu, chuyển viện…); phối hợp phòng Tổ chức cán bộ và công tác học sinh, sinh viên khám sức khỏe định kỳ cho người học;

r) Tổ chức sử dụng bếp ăn tập thể đúng mục đích phục vụ ăn uống cho người học trong Nhà trường; tùy tình hình cụ thể có thể phối hợp với Công đoàn trường cho ký hợp đồng đấu thầu việc phục vụ bữa ăn cho người học trong nhà ăn tập thể…

2.4. Công tác Tài vụ

2.4.1.Công tác lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

đ) Tổ chức và quản lý hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, hạch toán kế toán theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê và chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước;

e) Chịu trách nhiệm lập các kế hoạch, báo cáo kế toán nộp cấp trên đúng thời hạn.

2.4.2. Công tác thanh, quyết toán, giám sát thu chi tài chính

đ) Tham mưu cho hiệu trưởng về hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng kinh tế, ban hành quy định về thủ tục thanh toán để có cơ sở thực hiện và kiểm tra chứng từ của cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động;

e) Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài chính, tài sản của Nhà trường đúng quy định của Nhà nước. Lập tờ khai, nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại hình dịch vụ trong Nhà trường cho Cục thuế tỉnh Hưng Yên đúng thời gian quy định.

2.4.3. Công tác thu, chi

2.5. Các nhiệm vụ khác

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Hành Chính Tổng Hợp

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp quản lý và tổ chức thực hiện công tác hành chính, thông tin liên lạc; tổng hợp, kế hoạch; cải cách hành chính; quản lý phương tiện phục vụ hoạt động công; quản lý các phòng họp nhà A2, T10 và A3; quản lý, điện, nước; quản lý hệ thống Công nghệ thông tin; công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và phòng chống cháy nổ trong toàn Trường.

a) Thường trực về công tác cải cách hành chính của Trường; tiếp nhận và triển khai thực hiện các chủ trương về cải cách hành chính của Nhà nước, của Bộ và của Trường; xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện cải cách hành chính của Trường; chịu trách nhiệm về thể thức, tính pháp lý và trình ký của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành; lập các báo cáo tổng kết đánh giá định kỳ và đột xuất về công tác cải cách hành chính theo quy định;

b) Theo dõi việc thực hiện chiến lược Phát triển trường; chủ trì phối hợp với các đơn vị, tập hợp tư liệu, đề án, chỉ tiêu giúp Hiệu trưởng dự thảo xây dựng và theo dõi quản lý tổng hợp kế hoạch năm và kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn của Trường; theo dõi việc tổ chức thực hiện kế hoạch của các đơn vị; phản ánh kịp thời, đề xuất các biện pháp thích hợp để thực hiện kế hoạch có hiệu quả, đảm bảo tính pháp lệnh của kế hoạch;

e) Quản lý dấu của Trường và các dấu tên, chức danh của lãnh đạo Trường và của các đơn vị chức năng; cấp hoặc xác nhận các giấy tờ giao dịch hành chính của CBVC theo quy định phân cấp hoặc được sự uỷ quyền của Hiệu trưởng;

f) Lập lịch công tác tuần, gửi đến Ban Giám hiệu và Trưởng các đơn vị trực thuộc; đăng tải trên trang Web của Trường; theo dõi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác tuần;

g) Tổ chức công tác lưu trữ và quản lý các văn bản, tài liệu theo đúng quy định pháp lệnh về công tác lưu trữ;

h) Thống kê tổng hợp định kỳ và đột xuất các số liệu của Trường phục vụ công tác báo cáo, tổng kết đánh giá hàng năm và đột xuất; soạn thảo các văn bản, báo cáo của Trường theo yêu cầu của Ban Giám hiệu và cấp trên; chù trì tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, gặp mặt cuối năm, hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường, các ngày kỷ niệm quy mô lớn;

i) Chuẩn bị các văn bản và làm thư ký các cuộc các cuộc họp do Ban Giám hiệu chủ trì; ghi chép biên bản, soạn thảo các kết luận, thông báo của Ban Giám hiệu tại các cuộc giao ban, cuộc họp, hội nghị gửi đến các đơn vị trong và ngoài Trường;

k) Thực hiện các nhiệm vụ được phân công về lễ tân; quản lý và phục vụ các phòng họp, hội trường tại khu Hiệu bộ; quản lý và tổ chức điều hành xe ô tô, phương tiện phục vụ yêu cầu công tác của Nhà trường;

l) Quản lý sử dụng máy Fax, điện thoại, máy photocopy của Trường; đặt mua và cung cấp các loại báo chí, bản tin, ấn phẩm, công báo,…theo kế hoạch được duyệt; nhận chuyển các loại thư, báo, ấn phẩm,…từ bưu điện đến các đơn vị và cá nhân trong Trường; dự trù và trang bị các trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm…cho các phòng làm việc của lãnh đạo Trường, phòng họp,…; chuẩn bị các ấn phẩm, thiếp, lịch năm, quà tặng, chúc mừng, phúng viếng,…phục vụ công tác giao dịch, đối ngoại của Trường;

m) Quản lý, sử dụng, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cấp điện, cấp thoát nước của trường. Bơm cấp nước hàng ngày phục vụ sinh hoạt của khu gia đình cán bộ, khu nhà làm việc và ký túc xá sinh viên. Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính theo dõi, ghi số đồng hồ đo điện, nước của Trường, từng hộ để thu tiền theo quy định. Chống lãng phí, thất thoát điện, nước; hàng năm lập dự toán, xây dựng kế hoạch nhằm sửa chữa tu bổ, phát triển và hoàn thiện hệ thống điện nước trong Trường.

2. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

a) Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, an toàn trật tự, công tác phòng chống cháy nổ trong toàn Trường.

b) Xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc phòng; phòng chống cháy nổ và công tác dân quân tự vệ;

d) Tổ chức tuần tra canh gác 24/24h hàng ngày, giữ gìn trật tự an toàn Nhà trường; thường trực và xung kích trong công tác phòng cháy, chữa cháy;

e) Lập biên bản đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường có vi phạm pháp luật; vi phạm nội quy, quy định về công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ; Thụ lý hồ sơ vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an ninh, hành vi xâm phạm thân thể, tài sản công dân, tài sản của Trường, vi phạm quy chế HSSV về công tác ANTT, ATXH, quy chế công vụ, các quy định, quy chế nội bộ và đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật (CBVC hoặc HSSV) xem xét xử lý;

f) Kiểm tra phát hiện người, gia súc xâm phạm vào khu vực rừng và đất rừng, săn bắt động vật, khai thác gỗ và cây lâm sản ngoài gỗ… để có biện pháp xử lý kịp thời; kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, tài sản ra vào Trường; bảo vệ các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, các hội nghị, hội thảo, khách quốc tế, lễ hội, văn nghệ, thể thao;

g) Bảo vệ hiện trường các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trong phạm vi Nhà trường, cung cấp thông tin cho Công an điều tra truy xét.

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của Trường cho từng giai đoạn và hàng năm phục vụ đào tạo và nghiên cứu; xây dựng các tiêu chuẩn chung về phần cứng, phần mềm ứng dụng; quy chế, quy định về hoạt động và ứng dụng CNTT;

b) Tổ chức triển khai và quản lý hoạt động các chương trình, dự án về đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Nhà trường;

d) Thu thập thông tin, biên tập và đăng tải kịp thời nội dung các hoạt động của Nhà trường, hỗ trợ các đơn vị chức năng trong Trường cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của trường;

e) Thực hiện nhiệm vụ phục vụ công, quản lý và vận hành hệ thống máy chủ và lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa, cài đặt hệ thống máy tính Phòng Thực hành Tin học tại giảng đường G1

f) Phục vụ và đáp ứng yêu cầu hoạt động của các thiết bị phần cứng (máy tính, máy in), hệ thống các phần mềm và hệ thống internet chung của Nhà trường;

4. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.

Mô Tả Công Việc Của Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Trưởng phòng tổ chức hành chính là người quản lý và giám sát các công việc hành chính thường ngày trong công ty, doanh nghiệp. Họ là những người có kỹ năng giao tiếp và tổ chức tốt. Để có thể thu hút những ứng viên tiềm năng cho vị trí này, cách tốt nhất là chuẩn bị một bản mô tả công việc của trưởng phòng tổ chức hành chính thật ngắn gọn và chính xác.

Là một trưởng phòng tổ chức hành chính, bạn sẽ phải giám sát các công việc thường ngày của toàn bộ nhân viên trong công ty và xây dựng, phát triển một quy trình thủ tục hành chính đơn giản và hiệu quả nhất. Bạn cũng sẽ phải phân công công việc và chỉ đạo việc thực hiện công việc của các nhân viên khác trong phòng tổ chức hành chính.

Trưởng phòng tổ chức hành chính là làm gì?

I. Mô tả công việc trưởng phòng tổ chức hành chính

Phân công công việc và không gian làm việc cho nhân viên phòng tổ chức hành chính.

Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.

Tuyển dụng, đào tạo và hướng dẫn nhân viên phòng tổ chức hành chính để đảm bảo hiệu quả cao trong công việc.

Đảm bảo luồng thông tin thông suốt và đầy đủ trong công ty.

Quản lý lịch trình và thời gian làm việc của nhân viên.

Mua thiết bị, công cụ làm việc mới khi cần thiết.

Xác định các điểm còn thiếu sót trong quy trình làm việc và đưa ra giải pháp khắc phục.

Giám sát việc chi tiêu của phòng tổ chức hành chính và các phòng ban khác; dự tính và chuẩn bị nguồn ngân sách cho các sự kiện.

Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất và có kế hoạch bảo trì khi cần thiết.

Tổ chức và giám sát các hoạt động của công ty.

Đảm bảo mọi nhân viên trong công ty tuân thủ quy tắc tại nơi làm việc.

Theo sát những thay đổi trong tổ chức doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Đóng vai trò là người trung gian giữa nhân viên phòng tổ chức hành chính và lãnh đạo cấp cao, truyền đạt yêu cầu của cấp trên để nhân viên thực hiện.

Lựa chọn, phân công nhân lực cho các công việc khác nhau.

Trưởng phòng tổ chức hành chính là việc làm nhiều bạn trẻ theo đuổi

II. Yêu cầu đối với trưởng phòng tổ chức hành chính

Để trở thành trưởng phòng tổ chức hành chính cũng tương tự với trưởng phòng tài chính bạn sẽ cần phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu khác nhau về mặt chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và thậm chí là cả bằng cấp chứng chỉ. Bạn cũng sẽ cần phải rèn luyện kỹ năng mềm và phẩm chất cá nhân sao cho phù hợp với tính chất công việc này. Những yêu cầu đối với trưởng phòng tổ chức hành chính bao gồm:

Có kinh nghiệm làm công việc tổ chức hành chính.

Có kinh nghiệm về tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân viên hành chính.

Kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian tốt.

Kỹ năng lãnh đạo và tạo ảnh hưởng tích cực cho những người xung quanh.

Thành thạo tin học văn phòng.

Am hiểu các quy trình, thủ tục hành chính trong quản lý doanh nghiệp.

Tư duy logic và quyết đoán, có khả năng giải quyết vấn đề nhanh gọn.