Các Giải Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Môi Trường / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Các Biện Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Môi Trường

Những Biện Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Môi Trường Tại Khách Sạn

Tìm Giải Pháp Hạn Chế Rác Thải Nhựa Ra Môi Trường

Tăng Cường Các Biện Pháp “hạn Chế Rác Thải Nhựa” Trong Học Đường, Dưới Mái Trường, Đại Học Lạc Hồng

Thực Hiện Các Biện Pháp Hạn Chế Rác Thải Nhựa Trong Sản Xuất Và Sinh Hoạt

Các Biện Pháp Hạn Chế Rác Thải Nhựa Trên Thế Giới

b. Sử dụng nhiều năng lượng mới không sinh ra khí thải (năng lượng gió, mặt trời)

c. Tạo bể lắng và lọc nước thải.

d. Xây dựng nhà máy xử lí rác thải.

e. Chôn lấp và đốt cháy rác một cách khoa học.

g. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để dự báo và tìm biện pháp phòng tránh.

h. Xây dựng thêm nhà máy tái chế chất thải thành các nguyên liệu, đồ dùng

i. Xây dựng công viên cây xanh, trồng cây xanh.

KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN NHÓM 4 CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1. Hạn chế ô nhiễm không khí 2. Hạn chế ô nhiễm nguồn nước 3. Hạn chế ô nhiễm do thuốc BVTV 4. Hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Ô NHIỄM MT CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1. Hạn chế ô nhiễm không khí Một số biện pháp Trồng cây gây rừng Lắp đặt thiết bị lọc khí Bảo vệ công viên xanh Sử dụng năng lượng gió Sử dụng năng lượng mặt trời CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2. Hạn chế ô nhiễm nguồn nước Một số biện pháp Cải tiến công nghệ sản xuất. Xử lí nước thải trước khi đổ ra sông, biển. Xây dựng hệ thống xử lí nước thải. CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 3. Hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật Một số biện pháp Trồng rau sạch Hạn chế phun thuốc BVTV Sử dụng phù hợp thuốc BVTV Xây dựng điểm thu gom rác thải Sử dụng thiên địch CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 4. Hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn Tái chế lại chất thải rắn Phân loại rác trước khi xử lí Chôn lấp rác thải khoa học Xây dựng nhà máy xử lí rác Một số biện pháp CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1.a,b,d,e,g,i,k,l,m,o 2.c,d,e,g,i,k,l,m,o 3.g,k,l,n,o 4.d,e,g,h,k,l 5.g,k,l 6.c,d,e,g,k,l,m,n 7.g,k 8.g,i,k,o,p. Bảng 55: Các biện pháp hạn chế ô nhiễm Sắp xếp các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tương ứng với mỗi tác dụng hạn chế. CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Những Biện Pháp Hạn Chế Ô Nhiễm Môi Trường Hiệu Quả

Bài 6: Các Nước Châu Phi

Khắc Phục Khó Khăn, Tiếp Tục Đẩy Mạnh Công Tác Phòng Chống, Khống Chế Bệnh Dịch Tả Lợn Châu Phi

Cách Giáo Dục Học Sinh Cá Biệt Hiệu Quả: Kỷ Luật Kết Hợp Với Tình Yêu Thương

Biện Pháp Rèn Luyện Và Giáo Dục Học Sinh Cá Biệt

Các Giải Pháp Ô Nhiễm Môi Trường Trong Dài Hạn.

Giải Bài Tập Địa Lí 7

Giải Pháp Giảm Thiểu Ô Nhiễm Môi Trường

Tiểu Luận Ô Nhiễm Môi Trường

Giải Pháp Khắc Phục Tình Trạng ô Nhiễm Môi Trường Biển Tại Các Cảng Cá

Ô Nhiễm Không Khí Đô Thị

Hiện nay, trước tình hình ô nhiễm quá nghiêm trọng ở một số nơi khiến cho các công tác bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm hơn. Công tác bảo vệ và cải tạo môi trường đang đứng trước những thách thức đáng lo ngại như: những thách thức giữa việc bảo vệ môi trường với lợi ích kinh tế trước mắt trong việc đầu tư phát triển các ngành kinh tế, thách thức giữa công tác tổ chức và năng lực quản lý những công tác bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập trước những đòi hỏi phải nhanh chóng áp dụng các phương pháp kĩ thuật hiện đại vào việc quản lý và cải tạo môi trường.

Đưa môi trường trở về trạng thái ban đầu của nó, thách thức giữa các cơ sở hạ tầng, các kỹ thuật bảo vệ môi trường lạc hậu với một khối lượng chất thải thải ra môi trường đang ngày càng tăng lên; thách thức giữa nhu cầu về nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường với khả năng có hạn của ngân sách Nhà nước, bên cạnh đó, vấn đề nan giải đó là nâng cao ý thức của người dân để bản thân họ tự có ý thức tự bảo vệ môi trường sống của họ.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật vấn đề về bảo vệ môi trường.

6 giải pháp được đề xuất.

Trước những yêu cầu cấp bách về các vấn nạn về môi trường, chính phủ và nhà nước cũng như công ty thông cống nghẹt Minh Đức đã đề ra các mục tiêu để giải quyết các vấn đề cải tạo và quản lý môi trường như sau:

Thứ hai là cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế-xã hội. Đổi mới các cơ chế quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên vùng với môi trường. Khắc phục tình trạng suy thoái, khôi phục và nâng cao chất lượng của môi trường. Đồng thời, tiến hành thực hiện tốt chương trình trồng rừng,có biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn nạn phá rừng và cháy rừng, tăng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên.

Chúng ta cần xác định rõ bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các ngành, các cấp, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, hộ gia đình và mọi người dân trong xã hội. Không thực hiện các hoạt động thu hút đầu tư bằng mọi giá, chú trọng vào các tiêu chí môi trường trong lựa chọn dự án đầu tư. Kiên quyết không vì tăng trưởng kinh tế mà đánh đổi môi trường, cấm nhập khẩu các công nghệ lạc hậu, cấm tuyệt đối không được triển khai các dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, gây hại đến sức khỏe con người.

Tuyên truyền để nâng cao ý thức tự bảo vệ môi trường của người dân.

Khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên cùng với viêc bảo đảm sự an toàn không gây ô nhiễm môi trường và làm mất cân bằng sinh thái. Chú trọng phát triển kinh tế xanh và thân thiện với môi trường. Tiến hành nghiên cứu và phát triển phát triển “năng lượng sạch”, “sản xuất sạch”, “tiêu dùng sạch”. Tăng cường sự hợp tác quốc tế để tranh thủ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế cho công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo vệ môi trường là công tác của toàn xã hội.

Thứ ba, coi trọng yếu tố môi trường trong việc tổ chức các cơ cấu kinh tế đất nước, tiếp cận được các xu thế tăng trưởng bền vững và đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với sức chịu tải của môi trường, sinh thái cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên và trình độ phát triển của đất nước. Chúng ta không nên làm mọi thứ để đạt được sự tăng trưởng mà bỏ qua các hậu họa, những ảnh hưởng của nó đến môi trường. Tăng trưởng kinh tế phải đồng thời với việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.Ngược lại việc bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng phải hòa hợp với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, tránh các vấn đề mâu thuẫn trong hai quá trình này.

Thứ tư, tiến hành các hoạt động dự báo, cảnh báo kịp thời và chính xác các hiện tượng khí tượng thủy văn, toàn xã hội cùng chung sức và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhà nước tập trung triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2022 và hai đề án: Hiện đại hóa công nghệ dự báo khí tượng thủy văn. Đồng thời, hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn và tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức và cộng đồng quốc tế trong việc tham gia ứng phó với những biểu hiện của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thứ năm, nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trường, chuẩn bị các cơ sở pháp lý cho việc ứng phó với biến đối khí hậu theo một hướng thống nhất, công bằng, hiện đại và hội nhập. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, tiến tới xây dựng Bộ Luật Môi trường, thành lập các văn bản pháp luật có tính thống nhất với các quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành theo hướng thống nhất, công bằng, hiện đại và hội nhập, khắc phục và loại bỏ tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, không rõ trách nhiệm và thiếu khả thi. Hệ thống pháp luật về môi trường phải tương thích, đồng bộ trong tổng thể hệ thống pháp luật chung của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thứ sáu, tăng cường công tác quản lý của các cơ quan nhà nước về bảo vệ môi trường, đáp ứng những yêu cầu trong tình hình mới. Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu và đề xuất sửa đổi các quy định về thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường theo hướng không báo trước để đảm bảo tính khách quan, hiệu quả, giám sát chặt chẽ, đúng tình trạng xả thải của doanh nghiệp bên cạnh đó phối hợp với UBND tại các tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, cảnh báo nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường tại các khu công nghiệp.

Tài Liệu Nghiên Cứu Một Số Giải Pháp Tiết Kiệm Nhiên Liệu Và Giảm Ô Nhiễm Môi Trường Trên Xe Gắn Máy

Triển Khai Đồng Bộ Các Giải Pháp Giảm Ô Nhiễm Môi Trường

Nhiều Giải Pháp Thu Hút Vốn Fdi Vào Nghệ An

Dấu Ấn 2022: Chuyển Biến Mạnh Mẽ Trong Công Tác Bảo Vệ Môi Trường

Xây Dựng Môi Trường Văn Hóa Trong Trường Học Có Vai Trò Quan Trọng Trong Giáo Dục Nhân Cách Học Sinh

Hạn Chế Ô Nhiễm Môi Trường Từ Rác Thải Nhựa

Công Ty Tnhh Giải Pháp Kỹ Thuật Ata

Luận Văn Luận Văn Thực Trạng Và Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Nhập Khẩu Nguyên Vật Liệu Của Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam

Hội Nghị Truyền Hình Aver

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghệ Ccck Tuyển Dụng Năm 2022

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghệ Ccck

Ngày nay, sử dụng túi nylon, hộp xốp, ly nhựa, ống hút… đã trở thành thói quen trong sinh hoạt hằng ngày của người dân. Có nhiều sản phẩm sử dụng một lần rồi thải ra môi trường, gây ô nhiễm, ảnh hưởng sức khỏe con người. Tình trạng này càng thêm nguy hiểm hơn nếu rác thải nhựa, túi nylon không được ngăn chặn, hạn chế vứt, thải ra môi trường… TÁC HẠI CỦA RÁC THẢI NHỰA

Túi nylon là vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong hầu hết các gia đình. Từ đựng đồ, đi chợ mua rau, mua thịt, cho tới đựng rác… cũng được người dân sử dụng. Bởi, các sản phẩm này có nhiều ưu điểm bền, chắc, tiện dụng và giá thành thấp. Tuy nhiên, trong đó có nhiều sản phẩm sử dụng một lần rồi thải ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Các nhà khoa học cho rằng túi nylon làm từ những chất khó phân hủy, khi thải ra môi trường phải mất hàng trăm năm đến hàng nghìn năm mới bị phân hủy hoàn toàn. Sự tồn tại của nó trong môi trường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới đất và nước, bởi túi nylon lẫn vào đất sẽ ngăn cản ôxi đi qua đất, gây xói mòn đất, làm cho đất bạc màu, không tơi xốp, kém chất dinh dưỡng; đất và nước bị ô nhiễm bởi túi nylon, sản phẩm nhựa sẽ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới sức khỏe con người…

Phần lớn rác thải nhựa, túi nylon được thu gom, đốt tại các lò đốt rác trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo thống kê, mỗi ngày Việt Nam thải ra 18.000 tấn chất thải nhựa và túi nylon; hằng năm 1,8 tỉ tấn chất thải nhựa và túi nylon thải ra biển và Việt Nam đứng thứ 17 trên tổng số 109 quốc gia thải nhiều chất thải nhựa nhất thế giới. Riêng, ở TP Cần Thơ hằng ngày thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt khoảng 690 tấn, trong đó rác thải nhựa, túi nylon chiếm từ 7 đến 10%. Điều này khiến giải pháp xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Bởi, rác thải nhựa, túi nylon phải mất thời gian phân hủy lâu, chi phí xử lý tốn kém. Quan trọng hơn là khả năng tái sử dụng lại bãi chôn lấp bị kéo dài trong khi thành phố đang rất thiếu quỹ đất dành cho xử lý chất thải. Mặt khác, nếu xử lý túi nylon bằng phương pháp đốt cũng không ổn vì túi nylon chứa 2 chất PE và PP, khi đốt sẽ tạo thành khí cacbonnic, mê tan và khí dioxin cực độc.

Bà Cao Thị Minh Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường TP Cần Thơ, cho biết: “Với đặc tính bền vững trong tự nhiên, rác thải nhựa (chai nhựa, túi nylon, hộp đựng đồ ăn, cốc nhựa…) cùng với các chất gây ô nhiễm khác đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế, xã hội và sức khỏe con người. Chất thải nhựa trở thành một thách thức lớn đối với cộng đồng và xã hội. Lượng rác thải nhựa, túi nylon phần lớn do thói quen sử dụng trong sinh hoạt của người dân và thải ra môi trường. Nếu chúng ta không cải thiện được thói quen tiêu dùng thì mọi gánh nặng về việc sử dụng túi nylon sẽ đổ dồn lên hoạt động thu gom và xử lý chất thải cho đơn vị chức năng…”.

NHIỀU GIẢI PHÁP XỬ LÝ

Thời gian qua, không chỉ trong sinh hoạt mà trong sản xuất cũng thải ra nhiều chất thải nhựa, gây ô nhiễm môi trường. Theo Thạc sĩ Kỷ Quang Vinh – Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật TP Cần Thơ, hiện nay sản xuất nông nghiệp cũng sử dụng các sản phẩm từ nhựa, như: nhựa làm bầu cây ăn trái, bao bảo vệ trái, màng phủ nông nghiệp, che sáng, giàn leo, bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Tuy nhiên, nếu không quản lý, xử lý tốt sẽ có nhiều tác hại đối với đất, tích nhiệt lượng trong đất và là nơi tồn trú của côn trùng, nấm bệnh, cản trở rễ cây phát triển… Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật gây độc nguồn nước, tiêu diệt các sinh vật tự nhiên, thủy sản…

Thạc sĩ Kỷ Quang Vinh đưa ra giải pháp: “Để hạn chế tác hại từ nhựa đối với môi trường đất, nước, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để nông dân giảm dần sử dụng chất thải nhựa không phân hủy; cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định về hạn chế sử dụng nhựa trong bao bì nông nghiệp; thay thế các đồ nhựa bằng các vật dụng sinh học hay tái sử dụng được như sử dụng lưới, bao bố, bầu cây bằng lá chuối, dùng rơm rạ để phủ đất; sậy, tre làm giàn trồng cây; quy định công ty sản xuất công cụ, bao bì nhựa có trách nhiệm thu hồi tái sử dụng rác nhựa… Từ đó lượng rác thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp sẽ được hạn chế”.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ cũng đưa ra kế hoạch tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố cắt giảm sử dụng nhựa, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và nylon; tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường thay thế túi nylon, sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, sử dụng… Đồng thời, thành phố cũng tăng cường các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên.

Siêu thị Co.opmart Cần Thơ cũng đã sử dụng túi bao bì tự hủy, túi môi trường canvas và túi xanh môi trường để bao gói hàng hóa cho khách hàng. Đây là sản phẩm có khả năng tái sử dụng nhiều lần và việc sử dụng túi bao bì tự hủy, túi môi trường canvas và túi xanh môi trường sẽ góp phần giảm phát thải bao bì nhựa vào môi trường. Thời gian tới, Siêu thị Co.opmart cũng yêu cầu các đối tác cung cấp hàng hóa giảm thiểu tối đa sử dụng bao bì nhựa trong đóng gói sản phẩm.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàng, Giảng viên Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên – Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: “Rác thải nhựa và nylon đang gây ô nhiễm môi trường đất, nước. Do đó, để hạn chế được loại chất thải này cần phải có cơ chế chính sách quản lý nhà nước; đồng thời các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm dần rác thải nhựa, túi nylon khó phân hủy, tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường (túi bao bì giấy tự hủy), thu gom – tái chế rác thải nhựa khó phân hủy; sử dụng vật liệu đóng gói, gói quà sản phẩm bằng giấy… Đặc biệt, các cấp, các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, giáo dục để người dân thay đổi nhận thức, thói quen sử dụng túi nylon, giảm ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa thời gian tới”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Sao Vàng Svc

Bài Tham Luận Một Số Biện Pháp Nâng Cao Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên

Đề Tài Biện Pháp Nâng Cao Kết Quả Học Tập, Điểm Cao, Hot 2022

Một Số Giải Pháp Cải Thiện Điều Kiện Làm Việc Trong Các Cơ Sở Cán Kéo Thep Quy Mô Nhỏ Tại Miền Trung

Cải Thiện Điều Kiện Và Môi Trường Làm Việc, Giảm Thiểu Tai Nạn Lao Động, Bệnh Nghề Nghiệp

Đẩy Mạnh Các Giải Pháp Hạn Chế Tình Trạng Rác Thải Nhựa Gây Ô Nhiễm Môi Trường Nghiêm Trọng

Lắp Đặt Hệ Thống Họp Trực Tuyến Polycom Uy Tín Tại Đà Nẵng

Tổng Quan Về Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Hãng Polycom

Polycom Là Gì? Giải Pháp Hội Nghị Truyền Hình Polycom

Tổng Hợp Các Phần Mềm Họp Trực Tuyến Miễn Phí Tốt Nhất 2022

Sự Thật Đằng Sau Giải Pháp Họp Trực Tuyến Miễn Phí Mà Bạn Chưa Hề Biết

Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất và đánh giá cao kiến nghị của cử tri trước vấn nạn rác thải nhựa ở Việt Nam hiện nay; đây cũng là vấn đề đang được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo. Theo đó, trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành, địa phương đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm giảm thiểu, tăng cường tái chế, tái sử dụng, ngăn chặn tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng đối sản phẩm nhựa một lần của các doanh nghiệp, người dân và cộng đồng, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế, thân thiện môi trường; phát động phong trào toàn dân tham gia chống rác thải nhựa, cùng chung tay thành lập Liên minh chống rác thải nhựa.

Trân trọng tiếp thu ý kiến của cử tri, để đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa trong thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu cụ thể đối với chất thải rắn sinh hoạt đô thị: Sử dụng 100% túi ni lông thân thiện với môi trường tại các Trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy; hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất và cung cấp các loại túi ni lông khó phân huỷ kể từ năm 2026 tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung triển khai đẩy mạnh một số giải pháp sau:

– Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thúc đẩy sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Bộ Tài chính, Bộ Công Thương phối hợp trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu/nộp thuế bảo vệ môi trường và chống gian lận thương mại để bảo hộ các sản phẩm đã được công nhận túi nilon thân thiện với môi trường; đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế bảo vệ môi trường.

– Tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông cao nhận thức về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, túi nilon sử dụng một lần đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khoẻ con người; thường xuyên phát động các phong trào phòng chống rác thải nhựa; khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong phong trào chống rác thải nhựa hoặc sáng kiến có giá trị; nhân rộng các mô hình tốt về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và các mô hình nói không với rác thải nhựa.

– Đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện: Hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất và cung cấp các loại túi nilon khó phân huỷ kể từ năm 2026 tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt; tuyên truyền, vận động và tổ chức ký cam kết chống rác thải nhựa, không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần đối với các cơ sở sản xuất, các tổ chức phân phối sản phẩm, trung tâm thương mại, cửa hàng, nhà hàng, chợ, siêu thị; xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình điểm thực hiện hạn chế sử dụng túi khó phân hủy, chuyển từ việc sử dụng túi nilon sang các loại túi giấy và bao gói khác; thúc đẩy thị trường tiêu thụ túi thân thiện với môi trường; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất túi nilon khó phân hủy trên địa bàn, đặc biệt là nhóm sản xuất quy mô hộ gia đình.

Hà Nội Triển Khai Nhiều Giải Pháp Để Giảm Thiểu Rác Thải Nhựa

Giải Pháp Cơ Bản Để Xóa Đói Giảm Nghèo Ở Việt Nam Trong Thời Gian Tới

Triển Khai Các Giải Pháp Hướng Tới Giảm Nghèo Bền Vững

Tìm Giải Pháp Cho Giảm Nghèo Nhanh Và Bền Vững Ở Nghệ An

An Giang Cần Quan Tâm Đến Các Giải Pháp Giảm Nghèo Nhanh Và Bền Vững

🌟 Home
🌟 Top