Xu Hướng 12/2023 # Tham Luận Về Việc Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Trong Nhà Trường # Top 20 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Tham Luận Về Việc Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Trong Nhà Trường được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin thay mặt cho BGH – công đoàn cơ sở trường THCS Tô Hiệu trình bày tham luận về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.

Trước hết, cho phép tôi được gửi tới các quý vị đại biểu, các đồng chí và toàn thể hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường chính là việc thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất những điều trong Luật giáo dục theo phương châm “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra”. Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của tập thể CBGV, nhân viên, học sinh trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng kỉ cương, nền nếp, trật tự trong mọi hoạt động của nhà trường, đặc biệt là góp phần quan trọng trong việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường phải đảm bảo 3 nguyên tắc :

– Đảm bảo sự lãnh đạo của chi bộ nhà trường theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường.

– Thực hiện dân chủ trong nhà trường phải phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật, quyền đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỉ luật, kỉ cương trong nhà trường. Dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, đảm bảo nguyên tắc chế độ thủ trưởng trong quản lí điều hành.

– Không được có hành vi lợi dụng dân chủ hoặc xâm phạm quyền dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.

Từ những nhận thức trên, trong những năm qua, trường THCS Tô Hiệu đã triển khai và thực hiện quy chế dân chủ, cụ thể như sau :

thường là đầu năm học, trong Hội nghị CBCC 1/ Triển khai các quy định như ( )

– Nghị định 71/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

– Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 1/3/2000 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT v/v ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường.

– Thông 09/TT-BGD&ĐT ngày 7/5/2009 của Bộ GD&ĐT v/v ban hành quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục.

– Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện quy chế chủ của ngành, của địa phương.

2/ Quá trình tổ chức thực hiện : – Vai trò của chi bộ trong lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể được thể hiện khá rõ nét :

+ Chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị.

+ Trong sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đều có đánh giá tình hình hoạt động của tổ chức đoàn thể và định hướng cho hoạt động trong tháng tiếp theo.

– Giữa hiệu trưởng và phó hiệu trưởng có xây dựng bảng phân công trách nhiệm vào đầu mỗi năm học và phổ biến đến CBCNV để tiện liên hệ trong công việc.

– Riêng hiệu trưởng có trách nhiệm :

+ Quản lí, điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

+ Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thông qua họp Hội đồng giáo dục, sinh hoạt tổ chuyên môn, hoạt động đoàn thể, CMHS, trao đổi trực tiếp của cá nhân … và có biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trưởng và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm của Hiệu trưởng

+ Thực hiện nghiêm túc tập trung dân chủ trong quản lí nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường. Đảm bảo nghiêm túc 3 công khai: Công khai kế hoạch hoạt động, tài chính, thi đua khen thưởng.

+ Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.

– Hàng năm, BGH và BCH công đoàn xây dựng quy chế phối hợp trong hoạt động. – Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã:

+ Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của Luật giáo dục.

+ Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Kế hoạch hoạt động năm học của nhà trường, các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, các báo cáo tổng kết, sơ kết, Những nội quy, quy định, quy chế làm việc của nhà trường, Quy chế chi tiêu nội bộ…

+ Kiên quyết chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỉ cương trong nhà trường. Trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao, CBGV, nhân viên phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

+ Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của CBGV, nhân viên, tôn trọng đồng nghiệp, CMHS và học sinh, có trách nhiệm bảo vệ uy tín của nhà trường.

– Trong nhà trường, CBGV, nhân viên đã được biết:

+ Những chủ trương chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với CBGV, nhân viên.

+ Các khoản đóng góp của học sinh, kinh phí hoạt động của nhà trường.

+ Việc nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỉ luật.

+ Nhận xét, đánh giá CBGV, nhân viên hàng năm.

Những việc trên đã được công khai bằng một trong các hình thức sau:

+ Niêm yết tại cơ quan

+ Thông báo trong Hội nghị công chức

+ Thông báo cho BCH công đoàn hoặc tổ trưởng các tổ để thông báo đến CBGV, nhân viên trong nhà trường.

– Học sinh được biết và được tham gia ý kiến những việc sau:

+ Chủ trương, chế độ chính sách của nhà nước, của ngành giáo dục, và những quy định của nhà trường đối với học sinh.

+ Kế hoạch tuyển sinh, các khoản đóng góp theo quy định.

Để đảm bảo quyền dân chủ của học sinh, nhà trường đã niêm yết công khai Nội quy học sinh, Nội quy phòng học bộ môn. Nội quy học tập, Tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm , học lực của HS, kết quả học tập, thi đua khen thưởng… Mỗi năm học, nhà trường tổ chức ít nhất 3 lần họp CMHS để thông báo kế hoạch nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc CMHS, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường, thông báo kết quả học tập, tu dưỡng của HS. Giáo viên chủ nhiệm lớp là đại diện của nhà trường tổ chức các hoạt động thưc hiện dân chủ tại lớp của mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của HS và CMHS để kịp thời phản ánh với Hiệu trưởng. Liên đội đặt Hòm thư góp ý để HS có điều kiện đóng góp ý kiến.

– Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường (Công đoàn, Đoàn thanh niên …) đã :

+ Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ

+ Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, dân chủ bàn bạc các chủ trương, các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

+ Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường, những kiến nghị hoặc thắc mắc để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết.

3/ Đánh giá chung : * Ưu điểm :

Hàng năm, đều có xây dựng quy chế dân chủ và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

– Trong hội nghị CBCNVC đầu năm, thường có lồng ghép lấy ý kiến các nội dung như kế hoạch năm học, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, …

– BGH và BCH công đoàn xây dựng thang điểm thi đua, tổ chức lấy ý kiến CBCNV, sau đó ban hành quy chế thi đua khen thưởng.

– Nhìn chung, CBCC nhà trường đã có nhiều chuyển biến tốt về tư tưởng, đã nêu cao được tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ nhất là công đoàn đã vận động đoàn viên góp vốn tham quan, góp vốn tương trợ, dạy bù, dạy thay, thăm hỏi tận tình khi CBCNV hoặc người thân bị ốm đau bệnh tật …

– Phẩm chất chính trị và đạo đức của thầy cô giáo được giữ gìn trong sáng, uy tín của nhà trường được nâng lên rõ nét. Tất cả các thầy cô giáo biết yêu thương học sinh, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng phụ huynh học sinh.

* Hạn chế, nguyên nhân : – Vai trò của Chủ tịch công đoàn và tổ chức công đoàn đôi khi còn mờ nhạt.

+ Tại quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT v/v ban hành quy chế dân chủ, Điều 4 Khoản 1, có quy định “Hiệu trưởng là người do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng có trách nhiệm: Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường…”. Như vậy, chủ tịch công đoàn là người do hiệu trưởng tuyển dụng và trả lương; hoạt động của tổ chức công đoàn do hiệu trưởng cấp kinh phí… từ đó làm cho vai trò của chủ tịch công đoàn mờ nhạt. Tình hình này rất dễ nhận thấy ở các doanh nghiệp, nơi mà ” quyền lực kinh tế vượt trội hơn quyền lực pháp lý “.

+ Cán bộ công đoàn thường xuyên thay đổi do thuyên chuyển công tác nên hoạt động công đoàn còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu.

+ Cán bộ công đoàn, đôi khi chưa nắm bắt đầy đủ các quy định, chế độ chính sách, tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên.

– Nhận thức của CBCNV về quy chế dân chủ chưa sâu :

+ Mặc dù quy chế dân chủ được xây dựng và triển khai đến từng CBCNV nhưng do bận nhiều công việc chuyên môn nên giáo viên chưa tìm hiểu và nắm bắt kịp thời quy chế.

+ Việc quán triệt tư tưởng cho CBCC chưa được thường xuyên, Tinh thần phát huy quyền dân chủ của một vài CBCC còn hạn chế, nhất là công tác tự phê và phê bình chưa cao.

– Vấn đề thực hiện dân chủ giữa giáo viên và học sinh, giữa BGH với giáo viên đôi khi chưa thực hiện nghiêm túc :

+ Giáo viên thường nhận xét một cách áp đặt đối với học sinh, phê bình học sinh một cách thái quá, không biết phát huy sức mạnh tập thể học sinh để làm chuyển biến một học sinh khác.

+ Đôi khi có những công việc cần lấy ý kiến dân chủ, nhưng do thời gian quá gấp đồng thời giáo viên thì bận lên lớp nên hiệu trưởng không tổ chức lấy ý kiến được mà phải tự quyết định.

4/ Bài học kinh nghiệm :

– Xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ, đây là việc làm thường xuyên, liên tục nhằm góp phần đưa quy chế dân chủ của đơn vị đi vào thực tế cuộc sống.

– Lãnh đạo nhà trường luôn lắng nghe ý kiến góp ý của quần chúng và tập thể, luôn tôn trọng ý kiến tập thể, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy ý kiến đa số để quyết định những vấn đề quan trọng của nhà trường và kịp thời điều chỉnh những tồn tại ,khuyết điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đạt hiệu quả công việc cao hơn.

– Tổ chức tốt các hội nghị dân chủ trong trường như : Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị đối thoại, Hội nghị liên tịch. Thông thường, hội nghị dân chủ sẽ do một tập thể lãnh đạo và phân công người chủ trì, điều hành theo một chương trình đã được thống nhất. Kết thúc hội nghị có ban hành nghị quyết hoặc có tổng kết, kết luận hội nghị.

Là một trường có quy mô trường lớp vào loại trung bình trong TP, trường THCS Tô Hiệu có 40 CBGVNV, có 16 lớp với 611 học sinh. Tuy còn nhiều khó khăn về CSVC,… song trong những năm qua, nhà trường đã có những bước phát triển quan trọng, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể CBGV có tinh thần đoàn kết, yêu thương chia sẻ, giúp đỡ nhau trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống đời thường. CBGV nhà trường luôn có ý thức tự giác, chăm lo xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh về mọi mặt, tạo được niềm tin đối với HS, chính quyền và nhân dân địa phương. Có được những thành tích trên chúng tôi hiểu rằng một trong những nguyên nhân quan trọng là việc nhà trường đã thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học.

Một lần nữa xin cám ơn và chúc sức khoẻ tất cả các đồng chí !

Cuối cùng, cho phép tôi đượcgửi tới các quý vị đại biểu, các đồng chí và toàn thể hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Mẫu Báo Cáo Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Trong Trường Học 2023

Mục đích và yêu cầu của việc thực hiên quy chế dân chủ trong trường học

– Mục đích của việc thực hiện quy chế dân chủ là phát huy quyền làm chủ của nhà giáo, của cán bộ quản lý, người lao động, người học và nâng cao trách nhiệm của hiệu trưởng.

Tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của cơ sở giáo dục từ đó góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh để nâng cao chất lượng giáo dục; phòng chống những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

– Yêu cầu của việc thực hiện công tác dân chủ:

Thực hiện hoạt dân chủ trong trường học phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ từ đó phát huy được vai trò của hội đồng trường.

Thực hiện dân chủ trong theo hiến pháp và pháp luật, kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo, của cán bộ quản lý, của người lao động, người học; cản trở việc thực hiện nhiệm của của cơ sở giáo dục.

Sau quá trình thực hiện dân chủ trong trường học thì nhà trường cấn phải có báo cáo về vấn đề này, nội dung tiếp theo sẽ cung cấp mẫu báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong trường học.

Các nội dung cần có trong mẫu báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong trường học

Hiện nay chưa có mẫu báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong trường học nhưng khi soạn thảo báo cáo thì cần có những thông tin như:

– Phía trên góc trái văn bản là thông tin về huyện, trường; quốc hiệu tiêu ngữ ở góc phải của văn bản.

– Tên báo cáo: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

– Kính gửi:……….

– Nội dung của báo cáo:

Khái về tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học, nếu những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện.

Ví dụ: Thuận lợi: đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường hầu hết đầu là lực lượng trẻ, được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ công tác được giao;…

Đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên đoàn kết, tích cực học tập rèn luyện trong công tác, trật tự an ninh của nhà trường được bảo đảm, tinh thần của cán bộ giáo viên nhân viên ngày càng được nâng cao;

Trường luôn chú trọng và quan tâm đến quá trình thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, thường xuyên đôn đốc và kiểm tra hoạt động của chính quyền và các đoàn thể;

Khó khăn: Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn nhiều, trang thiết bị dạy học chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ;…

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: được quán triệt và triển khai gắn với việc phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các phương pháp giảng dạy trong nhà trường.

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong 6 tháng đầu năm; đánh giá chung về ưu điểm và những hạn chế còn tồn tại.

Đưa ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối nắm và giải pháp thực hiện; sau đó hiệu trưởng ký tên.

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau đây:

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557 – “Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Báo Cáo Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở Trong Trường Học

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học mà chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đây là mẫu báo cáo dùng để đánh giá, tổng kết quy chế dân chủ trong trường học và từ đó đưa ra phương án, nhiệm vụ trong năm học mới.

Báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học 1. Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở số 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Kính gửi: Phòng giáo dục và Đào tạo ……………..

Thực hiện Công văn số…….ngày …..tháng …..năm …….. của Phòng giáo dục và Đào tạo …………….. “về việc báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường”; trường ………….. báo cáo việc thực hiện Quy chế dân chủ tại trường như sau:

I. Đặc điểm tình hình chung: 1. Khái quát tình hình:

– Tổng số CB, GV, NV là 22 đ/c. Nữ: 14. Nữ DT: 02

– Trong đó: CBQL: 02.

– Đảng viên là : 16 đ/c. Nữ: 11. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp = 11, sơ cấp =5

– Giáo viên: 17 đ/c. Nữ: 13 Đ/c trong đó 02 là nữ dân tộc

– Nhân viên: 03 đ/c (01 làm công tác thư viên thiết bị, 01 làm công tác phục vụ và 01 làm công tác bảo vệ)

a) Thuận lợi:

– Là một đơn vị trường thuộc địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nên thường xuyên được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước các cấp, đồng thời cũng được sự chỉ đạo, giúp đỡ của cấp ủy – chính quyền địa phương và lãnh đạo ngành GD huyện về mọi mặt hoạt động của nhà trường.

– Đặc biệt về nòng cốt CB-GV- NV trong nhà trường hầu hết là lực lượng trẻ, được đào tạo cơ bản; có trình độ nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ công tác được giao.

– BGH và BCH Công đoàn nhà trường coi trọng công tác xây đội ngũ CB-GV-NV và khối đoàn kết nội bộ trong tập thể hội đồng nhà trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao.

b) Khó khăn:

– Là một đơn vị trường học nằm trên địa bàn xã thuộc vùng I, nhưng đời sống của đa phần nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nên công tác xã hội hóa giáo dục còn nhiều bất cập và chưa đạt hiệu quả cao.

– Về cơ sở vật chất trường lớp còn thiếu thốn nhiều và trang thiết bị dạy học chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ.

– Đa số CB-GV-NV công tác tại trường là người ở xa, nhưng trường lại không có nhà nội trú nên phần nào cũng ảnh hưởng đến quá trình công tác và đi lại.

– Là một địa phương mà phần đông PHHS sống bằng nghề nông, nên việc vận động con em đến trường học tập còn gặp nhiều khó khăn, thực hiện việc duy trì sĩ số HS không đạt được chỉ tiêu đề ra và số lượng HS yếu kém còn nhiều.

Những tình hình về khó khăn nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt công tác của toàn thể CB-GV-NV và HS, nhất là các hoạt động chuyên môn và phần nào cũng ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ .

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở:

2.1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai của Chi bộ và BGH nhà trường tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được gắn với phát triển đội ngũ CB-GV-NV và cải cách phương pháp giảng dạy trong nhà trường, đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh”, các phong trào, các hoạt động văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở. Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ Đảng, quản lý, điều hành của BGH; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, giáo viên và nhân viên theo hướng sát dân, trọng dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; góp phần quan trọng trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội.

2.2- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở:

Nhìn chung, tất cả CB-GV-NV trong nhà trường luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vì có dân chủ trong tập thể thì mới tạo được khối đoàn kết trong nhà trường nhằm tạo ra môi trường làm việc thân thiện và công bằng. Phát huy quyền làm chủ của toàn thể CB-GV-NV gắn liền với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc và thực hiện dân chủ trong đơn vị. Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng một đơn vị trường học dân chủ, vững mạnh. Hằng năm, BGH và BCH Công đoàn nhà trường xây dựng kế hoạch “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” trong toàn thể CB-GV-NV và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.Thông báo kịp thời đếncác thành viên trong tập thểđơn vị biết rõ về các chủ trương, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục và các nội quy, quy định của nhà trường về thực hiện nhiệm vụ công tác của CB-GV-NV trong nhà trường.Vì vậy, không có trường hợp đơn thư khiếu kiện và không có CB-GV-NV vi phạm nội quy, quy chế làm việc của nhà trường.

2.3- Công tác củng cố, kiện toàn BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư: Hàng năm Chi bộ nhà trường đều tổ chức họp để đánh giá công tác thực hiện QCDC trong nhà trường và bầu bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Đưa nội dung QCDC vào sinh hoạt chi bộ; kịp thời phổ biến, quán triệt Nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên, giáo viên, nhân viên.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QCDC 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRONG NHÀ TRƯỜNG 1. Kết quả thực hiện QCDC trong nhà trường theo Nghị định số 04/2023/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2023.

1.1 – Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị định số 04/2023/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2023: Đầu tháng 8/2023 nhà trường đã tổ chức họp hội đồng nhà trường để thông qua nội dung của Nghị định và quán triệt trong toàn thể CB-GV-NV nghiêm túc thực hiện. Số lượng người tham gia: 22/22, tỷ lệ 100%.

Ngay sau cuộc họp, BGH nhà trường đã xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung và phương pháp thực hiện Quy chế dân chủ trong từng hoạt động của đơn vị. Nhìn chung, tất cả CB-GV-NV đều nhận thức đúng đắn và nghiêm túc chấp hành theo Nghị định về QCDC ở cơ sở.

Phát động phong trào thi đua thực hiện Quy chế dân chủ và Quy tắc ứng xử trong đơn vị. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được đưa vào tiêu chí xét thi đua, khen thưởng.

Tổ chức thi đua và ký cam kết giữa Ban chấp hành Công Đoàn và Nhà trường về việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử.

Tổ chức biểu dương gương người tốt, việc tốt; khen thưởng kịp thời cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử. Kiên quyết xử lý những cá nhân có thái độ, hành vi ứng xử trái với Quy tắc ứng xử hoặc cố tình vi phạm QCDC trong đơn vị.

1.2 – Kết quả triển khai thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan:

+ Với chức trách và nhiệm vụ được giao là Hiệu trưởng quản lý trường THCS; đồng chí Thủ trưởng đơn vị luôn gương mẫu, nhiệt tình trong công việc được cấp trên giao. Mặc dù công tác ở một đơn vị trường có tỷ lệ HS là người dân tộc thiểu số khá đông; đời sống của đa phần nhân dân còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học chưa đầy đủ và đặc biệt là chất lượng GD học sinh còn nhiều yếu kém, nhưng đồng chí Thủ trưởng luôn cố gắng khắc phục những khó khăn tạm thời để cùng tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường làm tốt khâu tổ chức, hội nghị cán bộ công chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất và đã hoàn thành tốt kế hoạch thực hiện QCDC trong nhà trường.

1.4 – Đánh giá kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân:

a- Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:

– Ban giám hiệu nhà trường trong năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đầy đủ, kịp thời đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả. đặc Đầu năm học nhà trường và công đoàn tiếp tục triển khai việc thực hiện Cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và ngành phát động.

– Hàng tháng các tổ chuyên môn đều thực hiện kiểm tra các loại hồ sơ chuyên môn của tổ viên theo đúng quy định: đa số các giáo viên trong trường đều thực hiện tốt đầy đủ đúng quy định các loại hồ sơ, không có trường hợp nào vi phạm các quy định chung.

c- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức đã đề ra hằng năm:

– Nghị quyết Hội nghị CBCC được đề ra dựa theo kế hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học. Trong năm học 2023-2023 vừa qua kết quả cuối năm so với kế hoạch đầu năm học được đề ra trong Hội nghị CBCC có nhiều chỉ tiêu đạt, và vượt tuy nhiên cũng có một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đã đề ra.

– Trong năm học vừa qua, được chỉ đạo của BCH Công đoàn cùng với sự tạo điều kiện thuận lợi của BGH cùng với các tổ chức trong nhà trường, Ban TTND đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của CB,GV,NV. Các chế độ được chi trả đầy đủ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định.

1.5 – Đánh giá sự phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với BCH Công đoàn cơ sở về triển khai thực hiện QCDC trong cơ quan:

Được sự chỉ đạo của Chi bộ nhà trường về thực hiện quán triệt Nghị định số 04/2023/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2023 về thực hiện QCDC ở cơ sở; từ đầu năm học BGH đã tổ chức cuộc họp với BCH Công đoàn nhà trường để bàn bạc, thống nhất lập kế hoạch phối kết hợp để tuyên truyền, vận động CB-GV-NV tích cực tham gia các hoạt động công tác và thực hiện nghiêm túc QCDC trong đơn vị. Từ đó, đẩy mạnh các hoạt động dạy học và các phong trào trong nhà trường; đến cuối năm học 2023-2023 đề nghị liên đoàn lao động huyện …………….. công nhận: Công đoàn cơ sở vững mạnh.

– BGH phối hợp với BCH nhà trường tuyên truyền Nghị định số 60/NĐ-CP của Chính phủ trong các cuộc họp của đơn vị và đánh giá việc thực hiện.

2.1 – Nội dung Quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc cơ quan đã công khai niêm yết cụ thể các nội dung:

– 8 nội dung người lao động phải công khai tại Điều 6

– 6 nội dung người lao động tham gia ý kiến tại Điều 7

– 6 nội dung người lao động quyết định tại Điều 8

– 8 nội dung người lao động kiểm tra, giám sát tại Điều 9

2.2 – Đối thoại tại nơi làm việc tại Mục 1, Chương trình III của nghị định: Thực hiện đầy đủ theo văn bản quy định. Đồng thời có sự trao đổi ý kiến giữa đại diện cơ quan và người lao động để hướng đến chất lượng, hiệu quả trong công việc.

2.3 – Tổ chức Hội nghị người lao động tại Mục 2, Chương III của Nghị định: Hàng năm, có tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác giảng dạy, chất lượng giáo dục học sinh và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 1. Ưu điểm:

– 100% CB-ĐV-GV-NV có ý thức tốt trong việc tham gia hội họp, xây dựng các nội quy, quy chế dân chủ trong nhà trường. Luôn có ý thức,trách nhiệm trong việc phê bình và tự phê bình giúp tập thể nhà trương giữ được khâu đoàn kết nội bộ và nhà trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cấp huyện khen.

– Hầu hết lực lượng đảng viên trong chi bộ là lực trẻ có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tâm huyết với nghề và luôn có tinh thần trách nhiệm trong công tác và luôn gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời chấp hành nghiêm túc quy chế xây dựng dân chủ tại đơn vị.

2. Tồn tại:

– Do công việc chuyên môn chồng chéo nên đôi lúc CB-GV-NV trong đơn vị chưa tham gia đầy đủ một số buổi hội họp do địa phương hoặc Đảng ủy tổ chức về nội dung xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Việc tổ chức tuyên truyền, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Phần thứ hai PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 1. Một số nhiệm vụ trọng tâm

BGH kết hợp với BCH Công đoàn nhà trường tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị định số 04/2023/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2023 vào đầu tháng 7/2023 để thông qua nội dung của Nghị định và quán triệt trong toàn thể CB-GV-NV nghiêm túc thực hiện.

Ngay sau cuộc họp, BGH nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung và phương pháp thực hiện Quy chế dân chủ trong từng hoạt động của đơn vị. Tuyên truyền cho tất cả CB-GV-NV phải nhận thức đúng đắn và nghiêm túc chấp hành theo Nghị định về QCDC ở cơ sở.

Phát huy quyền làm chủ của toàn thể CB-GV-NV gắn liền với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc và thực hiện dân chủ trong đơn vị. Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng một đơn vị trường học dân chủ, vững mạnh. Trong năm, BGH và BCH Công đoàn nhà trường thông báo kịp thời đếncác thành viên trong tập thểđơn vị biết rõ về các chủ trương, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục và các nội quy, quy định của nhà trường về thực hiện nhiệm vụ công tác của CB-GV-NV trong nhà trường.Không để một trường hợp đơn thư khiếu kiện và không có CB-GV-NV vi phạm nội quy, quy chế làm việc của nhà trường và của ngành.

– Củng cố, duy trì việc tiếp phụ huynh học sinh xây dựng, đổi mới phương thức hoạt động, hộp thư góp ý của nhà trường, thông báo công khai số máy di động của ban lãnh đạo nhà trường. Thường xuyên tổ chức ý kiến của nhà giáo, cán bộ, công chức vào một số công việc quan trong nhà trường. Niêm yết công khai lịch công tác của nhà trường, các cán bộ giáo viên hàng ngày xem kế hoạch niêm yết của nhà trường tại văn phòng.

– Thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử trong nhà trường.

– Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường; hình thức kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất.

– Công khai chiến lược phát triển của nhà trường từ năm 2023 đến năm 2023 và công tác tài chính, công tác phân công phân nhiệm đầu năm học….

– Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, đánh giá kết quả đạt được; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch năm tiếp theo.

– Tăng cường công tác kiểm tra , giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị; kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, các ý kiến, các kiến nghị…. Đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi sách nhiễu, xâm phạm lợi ích chính đáng quyền làm chủ của người dân, cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, lao động và người học.

Trong mỗi học kỳ, nhà trường đã chỉ đạo BCH Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong đơn vị.

HIỆU TRƯỞNG

2. Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở số 2

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

Thực hiện Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ và chỉ thị 38 của Thủ tướng Chính Phủ về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”;

Thực hiện Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường;

Thực hiện kế hoạch công tác năm học………………; Thực hiện kế hoạch của BCĐ về việc Kiểm tra, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm học………………;Căn cứ vào kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của nhà trường trong các năm học qua. Trường TH Bến Súc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong nhà trường cụ thể là:

I. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan về thực hiện QCDC.

1. Hoạt động của Ban chỉ đạo QCDC đơn vị.

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhà trường được thành lập ngay sau Hội nghị CBCC theo quyết định của Hiệu trưởng.

Sau khi được thành lập, Ban chỉ đạo đã tổ chức họp và xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.

Ban chỉ đạo tổ chức xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở dựa trên nguyên tắc, nội dung các văn bản hướng dẫn của các cấp về Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở vào thực tiễn điều kiện của nhà trường từng năm học.

Đưa Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở lấy ý kiến đóng góp bổ sung của toàn thể CB, GV, NV nhà trường ngay trong đầu năm học để hoàn thiện, bổ sung Quy chế và thông qua trước Hội nghị CBVC hàng năm.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ năm học với biện pháp lồng ghép vào các hoạt động của nhà trường từng tuần, tháng, các đợt thi đua, học kì và cả năm học.

Mỗi năm học Ban chỉ đạo đều kiện toàn lại quy chế hoạt động, lịch thời gian kiểm tra, giám sát, điều chỉnh, bổ sung và sơ kết đánh giá hoạt động của Ban chỉ đạo, kết quả thực hiện Quy chế trong năm học.

Ban chỉ đạo duy trì lịch họp mỗi tháng 1 lần để kiểm tra, giám sát các hoạt động thực hiện Kế hoạch và các điều chỉnh, bổ sung cho Quy chế.

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo:

– Đồng chí:………………

– Đồng chí:………………

– Đồng chí:………………

– Đồng chí:………………

2. Các văn bản đã ban hành để thực hiện QCDC ở đơn vị.

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong nhà trường.

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.

Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường mỗi năm học.

Quy chế phối hợp công tác giữa Công đoàn và nhà trường.

Quy chế chi tiêu nội bộ.

Tiêu chí thi đua khen thưởng CB – GV – NV

Tiêu chí thi đua khen thưởng học sinh.

Quy chế làm việc đơn vị.

Kế hoạch thực hiện xây dựng cơ quan văn hóa.

Quyết định thành lập Hội đồng thi đua – Khen thưởng.

Quyết định phân công nhiệm vụ năm học.

3. Công tác triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp.

Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền nội dung Chỉ thị 30/CT-TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị, Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan và Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong các hoạt động của nhà trường đến 100% CB – GV – NV nhà trường.

Cụ thể hóa nội dung vào các quy chế hoạt động của nhà trường. Trọng tâm là thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ…

4. Đánh giá vai trò của ban chỉ đạo thực hiện QCDC, chính quyền và các đoàn thể trong việc thực hiện QCDC ở các nhà trường:

– Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã triển khai nhiệm vụ đầy đủ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo đã xây dựng Kế hoạch hoạt động thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Tổ chức triển khai, phối kết hợp với các tổ chức để đưa nội dung quy chế vào các chương trình hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy chế. Ban chỉ đạo thực hiện tốt vai trò chức năng của mình theo Quyết định thành lập đưa Quy chế vào hoạt động nhà trường thường xuyên đạt hiệu quả.

– Nhà trường đã xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ từng năm học, sát thực với tình hình, đặc điểm mỗi năm học; Quy chế đã được triển khai lồng ghép và thực hiện các chuyên đề riêng biệt và thường xuyên thông qua các hoạt động chuyên môn.

– Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội đều cụ thể hóa nội dung Quy chế thực hiện dân chủ bằng các chương trình hoạt động của mỗi tổ chức như Kế hoạch công tác Công đoàn; Chi đoàn, chương trình cô

Mỗi năm học đều hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nhà trường

II. Kết quả thực hiện theo Nghị định 71/1998/NĐ-CP và các quy định của ngành GD&ĐT về thực hiện QCDC: 1. Việc thực hiện trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan;

– Hiệu trưởng đã quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan theo quy chế dân chủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về tất cả các hoạt động trong nhà trường, trong các kỳ họp hội đồng, hiệu trưởng đã đánh giá việc thực hiện QCDC của cá nhân và tập thể công khai các hoạt động một cách rõ ràng.

– Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CBGV những việc làm được, những việc chưa làm được từ đó nhắc nhở động viên CBGV điều chỉnh kịp thời.

– Hiệu trưởng đã quản lý CBGV, quán triệt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, trau dồi đạo đức tác phong nhân viên đánh giá đúng năng lực CBGV theo quy định đúng quy trình của cấp trên đề ra. Đánh giá xếp loại GV hàng năm được thực hiện một cách khách quan, công bằng.

– Hiệu trưởng tiếp thu những ý kiến góp ý của CBGV để kịp thời sửa chữa.

– Hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo đúng quy định của nhà nước, theo quy chế nội bộ. Công khai việc mua sắm CSVC, trang thiết bị.

– Thực hiện luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

– Thủ trưởng phối hợp công đoàn, tổ chuyên môn và các tổ chức trong nhà trường làm tốt công tác sơ, tổng kết năm học.

+ Đánh giá nhiệm vụ của đơn vị và từng cá nhân, có giải pháp để nâng cao chất lượng của từng nội dung công viêc theo đúng yêu cầu đề ra.

+ Lắng nghe ý kiến góp ý để điều chỉnh bổ sung.

2. Việc thực hiện trách nhiệm của cán bộ viên chức:

– Tất cả CBVC trong nhà trường đều tham gia đóng góp xây dựng các nội dung như: Kế hoạch phát triển trường lớp, công tác tuyển sinh, chất lượng dạy học, công tác PCGD, đóng góp xây dựng quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ trường học và các hoạt động trong nhà trường.

– Góp ý xây dựng các phong trào thi đua, phong trào bồi dưỡng học sinh có năng khiếu tham gia Hội thi các ngành, các cấp cũng như rèn luyện học sinh chưa hoàn thành. Góp ý xây dựng, sửa chữa, mua sắm, các hoạt động khác.

– Tất cả CBVC đã nghiêm chỉnh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Chấp hành tốt nội quy, quy chế trường học, kỷ luật lao đông. Chưa có CBVC nào vi phạm bị phản ánh hoặc kỷ luật.

– Năm học………………, CBVC nhà trường đã có nhiều chuyển biến tốt về tư tưởng, đã nêu cao được tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ nhất là các tổ công đoàn đã vận động đoàn viên góp vốn tương trợ xoay vòng, đóng góp quỹ tham quan.Phẩm chất chính trị và đạo đức của thấy cô giáo được giữ gìn trong sáng, uy tín của nhà trường được nâng lên rõ nét. Tất cả các thầy cô giáo luôn yêu thương học sinh, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng phụ huynh học sinh.

Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Tại Nơi Làm Việc

Thứ ba, 19/01/2023

DÂN CHỦ TRONG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THẬT- LỢI ÍCH THẬT

                                                                                                         

Nguyễn Quốc Khánh- Phó Trưởng ban CSPL Liên đoàn Lao động TP

         Cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Chính phủ thông qua hình thức tổ chức Hội nghị người lao động. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp. Hoạt động này thể hiện sự tương tác, gắn kết và đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động trong việc đồng lòng, hợp sức thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Quy chế dân chủ tại nơi làm việc của doanh nghiệp là những quy định về quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động, Công đoàn cơ sở, người lao động đối với những nội dung người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và được kiểm tra, giám sát tại doanh nghiệp. Việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc phải dựa trên các nguyên tắc: Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch; tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên; không trái với các quy định của pháp luật và đạo đức xã hội.           Nghị định 149/2023/NĐ-CP, ngày 07/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết K3 Điều 63 Bộ Luật lao động năm 2012 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (có hiệu lực từ 01/01/2023) sau hơn 02 năm đi vào thực tiễn sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/02/2023 do có Nghị định số 145/2023/NĐ-CP ngày 14/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động năm 2023 về điều kiện lao động và quan hệ lao động ra đời và thay thế. Nghị định này đã trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Tuy nhiên trong thực tế, bên cạnh một số doanh nghiệp đã chủ động, tích cực trong việc xây dựng Quy chế dân chủ phù hợp, sát thực với quy mô, đặc thù của doanh nghiệp và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc thì vẫn còn không ít doanh nghiệp còn coi nhẹ hoạt động nay, việc xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ còn mang nặng tính hình thức chỉ với mục đích duy nhất là để đối phó với cơ quan quản lý nhà nước về lao động.          Theo kết quả phân tích đánh giá các cuộc đình công, ngừng việc tập thể xẩy ra trong thời gian qua, một trong những nguyên nhân chính là do doanh nghiệp không thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, người lao động không được bày tỏ tâm tư nguyện vọng cũng như những kiến nghị, bức xúc của bản thân trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp, các quy định từ phía doanh nghiệp còn mang tính áp đặt không có sự thương lượng, thỏa thuận trước khi thực hiện. Việc xây dựng quy chế phải bảo đảm tuân thủ pháp luật, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện. Ban Chấp hành CĐCS hoặc tập thể người lao động phải được thực hiện các quyền trong việc thực hiện dân chủ tại nơi làm việc như:           – Tham gia nội dung tổ chức đối thoại tại nơi làm việc: Việc xây dựng nội dung đối thoại tại nơi làm việc cần dựa trên nguyên tắc bình đẳng, thiện chí và hợp tác giữa các bên, đồng thời bám sát quy định của pháp luật để đề xuất nội dung đối thoại đưa vào quy chế, cụ thể:           + Đối thoại đột xuất:  Là cuộc đối thoại được thực hiện theo yêu cầu của một trong các bên hoặc đại diện của các bên trong quan hệ lao động nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết, ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh, tránh xung đột dẫn đến tranh chấp lao động, đình công tại doanh nghiệp. Số lượng, thành phần, tiêu chuẩn tham gia đối thoại đột xuất thực hiện như đối thoại định kỳ nhưng quy trình và thủ tục cần nhanh, gọn. Đối thoại đột xuất cần tránh để bên yêu cầu đối thoại phải chờ đợi, tạo ra những bức xúc trong quá trình giải quyết.           – Tham gia xây dựng nội dung tổ chức hội nghị người lao động           + Hình thức tổ chức: Hội nghị người lao động tại doanh nghiệp được tổ chức theo hình thức hội nghị đại biểu hoặc hội nghị toàn thể. Đối với doanh nghiệp có từ 100 lao động trở xuống thì đề xuất lựa chọn hình thức hội nghị toàn thể. Đối với doanh nghiệp có từ trên 100 lao động trở lên hoặc có địa điểm làm việc ở nhiều nơi thì đề xuất tổ chức hội nghị đại biểu hoặc toàn thể do các bên thống nhất. Tùy đặc thù của từng doanh nghiệp, công đoàn cơ sở có thể thỏa thuận, thống nhất với người sử dụng lao động lựa chọn tổ chức hội nghị người lao động theo hình thức phù hợp.           + Đại biểu tham dự: Đối với hội nghị toàn thể: Thành phần tham gia hội nghị là toàn bộ người lao động tại doanh nghiệp. Trường hợp người lao động không thể rời vị trí sản xuất thì công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động thỏa thuận về số lượng, thành phần tham gia. Đối với hội nghị đại biểu: Công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động thỏa thuận, thống nhất đại biểu dự hội nghị phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó:           + Tổ chức, nội dung hội nghị:  Hội nghị người lao động được tổ chức từ cấp tổ, đội, phòng, ban, phân xưởng, đơn vị trực thuộc (theo cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp).           – Trách nhiệm chuẩn bị nội dung hội nghị:           + Báo cáo của người sử dụng lao động: Tình hình sản xuất kinh doanh, phương hướng hoạt động của doanh nghiệp; tình hình giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tình hình thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng, kỷ luật của doanh nghiệp; tình hình sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ xã hội từ thiện, BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn…(những nội dung người lao động được công khai và được biết).           Ngoài các hình thức dân chủ nêu trên, người sử dụng lao động phối hợp với công đoàn cơ sở quy định thêm nội dung các hình thức dân chủ khác vào quy chế như: hình thức dân chủ thông qua hộp thư góp ý, thư ngỏ, hiến kế, diễn đàn, tài liệu, ấn phẩm, bản tin, trao đổi trực tiếp, tiếp người lao động tại doanh nghiệp…Việc xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các nội dung tham gia xây dựng Quy chế dân chủ tại nơi làm việc được nêu trên là điều kiện tiên quyết, quan trọng trong việc bảo đảm quyền dân chủ của người lao động, đồng thời góp phần giảm thiểu tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp./.

Thực Hiện Tốt Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở

Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết về những điểm nổi bật đối với hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở năm qua?

Phóng viên: Riêng kết quả thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn như thế nào, thưa đồng chí?

Phóng viên: QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, sự nghiệp công lập cũng như trong doanh nghiệp được thực hiện ra sao, thưa đồng chí?

Trong năm 2023, tỉnh tăng cường công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, chủ động thực hiện việc rút ngắn thời gian xử lý các TTHC trong lĩnh vực đầu tư, đất đai… Đến nay, việc niêm yết công khai, đầy đủ 100%; việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo đúng quy trình, quy định; tổ chức bộ máy cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý; trình độ năng lực và tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao. Tỉnh đã thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và hoạt động dần được cải tiến và đi vào nền nếp… Trong năm 2023, riêng về lĩnh vực này, Ban Chỉ đạo tỉnh còn tổ chức 2 đợt kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở tại 14 cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối với các doanh nghiệp tiếp tục có sự quan tâm phối hợp với tổ chức công đoàn trong thực hiện QCDC, nên giải quyết kịp thời bức xúc nảy sinh trong quan hệ lao động, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định việc làm, thu nhập của người lao động. Các doanh nghiệp khuyến khích và tạo mọi điều kiện để người lao động tham gia đóng góp ý kiến trước khi hội đồng quản trị, giám đốc doanh nghiệp quyết định.

Phóng viên: Hoạt động QCDC ở cơ sở sẽ tiếp tục được thực hiện như thế nào trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Phóng viên: Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

Sớm Mai/ chúng tôi

Kế Hoạch Thực Hiện Dân Chủ Trong Nhà Trường

PHÒNG GD-ĐT PHƯỚC LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

TRƯỜNG THCS XÃ PHƯỚC LONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH- THCSPL Phước Long, ngày tháng năm 2013

Căn cứ vào tình hình thực tế năm học 2013 – 2014 của trường THCS Xã Phước Long.

Hiệu trưởng trường trung học cô sở xã Phước Long xây dựng kế họach thực hiện dân chủ trong họat động của nhà trường năm học 2013 – 2014 như sau :

– Phát huy đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của nhà trường.

-Thực hiện phương châm: Giáo viên biết, giáo viên bàn, giáo viên thực hiện, giáo viên kiểm tra.Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng khối đòan kết thống nhất trên cơ sở công khai tài chính, công khai quyền lợi, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, viên chức.Phát huy tính dân chủ, sáng tạo của mỗi thành viên trong nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

II- YÊU CẦU:

– Phải xây dựng bầu không khí dân chủ thực sự trong nhà giáo, viên chức và trong học sinh.

-Cuối năm học giáo viên góp ý, xếp lọai hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Học sinh góp ý cho giáo viên trên tinh thần xây dựng. Tuyệt đối không được lợi dụng dân chủ để phát biểu xuyên tạc, bóp méo sự thật.

III- NỘI DUNG THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÁC HỌAT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG:

1- Trách nhiệm của Hiệu trưởng Trước khi quyết định một số vấn đề quan trọng, Hiệu trưởng phải tham khảo ý kiến giáo viên, tổ chức đòan thể trong trường, cụ thể :

– Kế hoạch năm học, kế họach tuyển sinh.

-Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

-Kế hoạch xây dựng CSVC của nhà trường.

-Các biện pháp thi đua, khen thưởng, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trong nhà trường.

– Các báo cáo sơ, tổng kết.

+ Công khai tài chính, công khai các lọai quỹ, công khai quyền lợi, chính sách đối đối với CBCC.

+ Công khai đánh gía xếp lọai nhà giáo, viên chức cuối mỗi năm học.

2- Trách nhiệm của nhà giáo ,cán bộ công chức: Những việc nhà giáo, cán bộ công chức được biết, tham gia ý kiến giám sát, kiểm tra thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các đòan thể trong trường cụ thể :

– Các chủ trương, chính sách của Đảng, chế độ của nhà nước đối với nhà giáo, CBCC, cũng như các chủ trương chính sách của Tỉnh, Huyện.

– Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo,…

– Việc giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo,CBCC và học sinh.

– Việc đề bạt, thuyên chuyeån, khen thưởng, kỷ luật CB, GV, CNV.

– Báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh gía công chức hằng năm.

3- Những việc người học được biết và tham gia góp ý kiến: a- Những việc người học được biết:

– Các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, của ngành GD và những quy định của nhà trường đối với người học.

– Kế họach tuyển sinh hằng năm, kết qủa lên lớp, thi lại, ở lại.

+Tổ chức các phong trào thi đua.

+Kế họach bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, giúp đỡ học sinh yếu.

+Việc tổ chức giảng dạy của nhà trường: Giáo viên phải tổ chức cho học sinh đóng góp ý kiến với giáo viên dạy, với nhà trường.

– Thực hiện chế độ hội họp, sinh họat theo đúng quy định.

– HT, PHT, các đòan thể, tổ trưởng, tổ phó…thể hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trước công việc, chú ý lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, có biện pháp giải quyết đúng theo điều lệ nnhà trường phù hợp với thẩm quyền và trách nhiệm.

-Kế tóan phải công khai tài chính theo quy định… công khai thu chi các lọai qũy, công khai quyền lợi, chính sách đối với nhà giáo, viên chức theo quy định.

– Thực hiện nền nếp hội ý cuối tuần, họp lãnh đạo với tổ trưởng chuyên môn, công đoàn, TTND.

– Phối hợp với các đòan thể gỉai quyết những kíến nghị của cấp dưới nhanh chóng, đảm bảo thấu lý, đạt tình.

– Tổ chức họp cha mẹ học sinh ít nhất từ 2 đến 3 lần trong một năm học để nghe ý kiến phản hồi, từ đó nhà trường có kế họach uốn nắn hoặc bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, sát thực tế.

– Cán bộ, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cần lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp những ý kiến của học sinh, cha mẹ học sinh, các tổ chức… phản ánh kịp thời với Ban lãnh đạo.

– Đặt hòm thư góp ý ( nếu có).

– Ban thanh tra nhân dân tăng cường giám sát những nội dung thực hiện dân chủ trong các họat động của nhà trường.

– Thông báo công khai những quy định về tuyển sinh, nội quy, quy chế, kết qủa học tập, kết qủa thi, tiêu chuẩn đánh gía xếp lọai GV, HS , khen thưởng kỷ luật GV,HS.

– Hiệu trưởng chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư kiếu nại, tố cáo.

2- Trách nhiệm của tổ chuyên môn, tổ văn phòng :

– Tham mưu, đề xuất những biện pháp giúp hiệu trưởng thực hiện tốt những quy định của quy chế dân chủ trong họat động của nhà trường.

– Gương mẫu chấp hành và tổ chức thực hiện đầy đủ các họat động dân chủ trong tổ, các quy định trong Điều lệ trường trung học và luật giáo dục.

3- Trách nhiệm của các đòan thể, các tổ chức trong nhà trường: Người đứng đầu các đòan thể có trách nhiệm:

+ Phối hợp với lãnh đạo trong việc thực hiện quy chế đân chủ

+ Nâng cao chất lượng sinh họat các đòan thể và tổ chức bàn bạc dân chủ các chủ trương, đề xuất các biện pháp thực hiện có kết qủa các nhiệm vụ của nhà trường, của đòan thể .

4- Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và Ban đại diện cha mẹ học sinh:

– Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức, thu thập ý kiến đóng góp của cha mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết những vấn đề sau :

+ Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động XHH giáo dục, hoạt động công ích, từ thiện…

Đề nghị các đồng chí lãnh đạo nhà trường, các tổ chức đòan thể, nhà giáo và CBCC, học sinh có trách nhiệm thực hiện tốt nội dung dân chủ trong các họat động của nhà trường, trong qúa trình thực hiện thường xuyên phản ánh về lãnh đạo để có thể bổ sung, uốn nắn, giải quyết kịp thời.

Nơi nhận: C Đ CS HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Chí Tạo Ngô Văn Sung

Cập nhật thông tin chi tiết về Tham Luận Về Việc Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Trong Nhà Trường trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!