Xu Hướng 2/2024 # Tạo Điều Kiện Cho Các Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp Sáng Tạo # Top 9 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Tạo Điều Kiện Cho Các Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp Sáng Tạo được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, xây dựng thể chế cho các ngành, lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng công nghệ mới, đã xuất hiện hoặc có tiềm năng xuất hiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ. Ở các ngành có tiềm năng nhưng có mức độ ảnh hưởng cao tới kinh tế, xã hội như tài chính, ngân hàng, nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý thử nghiệm để doanh nghiệp có thể phát triển và thí điểm sản phẩm, dịch vụ mới.

Tạo Điều Kiện Cho Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp Sáng Tạo

(TN&MT) – Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg yêu cầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, yêu cầu các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các địa phương hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong việc đối chiếu, ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp chưa có trong các mã ngành kinh doanh theo quy định hiện hành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Xây dựng thể chế cho các ngành, lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng công nghệ mới

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu các tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm nghiên cứu, vườn ươm công nghệ, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo công lập và ngoài công lập trên cả nước; nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa các tổ chức với nhau, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2024.

Hỗ trợ 3 trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, lựa chọn từ những đơn vị có tiềm năng về sáng tạo công nghệ và đã có khởi đầu tích cực, đúng hướng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để hỗ trợ phát triển 3 trung tâm hỗ trợ về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại 3 trường đại học, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của ngành giáo dục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2024.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất giải pháp khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học, giải pháp kết nối các trường đại học với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2024.

Thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hỗ trợ tư vấn chính sách về lao động (việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, giáo dục nghề nghiệp, an toàn lao động) cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2024; chỉ đạo các trường trong phạm vi quản lý tăng cường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; quan tâm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong nhà trường; kết nối với các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2024.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, phổ biến rộng rãi quy trình, thủ tục về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài có trình độ cao đến Việt Nam trong các ngành công nghệ cao, công nghệ thông tin, các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Điều chỉnh các chương trình đào tạo nghề của các trường cao đẳng, trung cấp theo hướng tăng cường đào tạo kỹ năng chuyên môn; đưa nội dung đào tạo khởi nghiệp sáng tạo vào chương trình đào tạo; mở các chương trình đào tạo nghề chuyên ngành công nghệ thông tin mà thị trường lao động đang và sẽ có nhu cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2024.

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, xây dựng thể chế cho các ngành, lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng công nghệ mới, đã xuất hiện hoặc có tiềm năng xuất hiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ. Ở các ngành có tiềm năng nhưng có mức độ ảnh hưởng cao tới kinh tế, xã hội như tài chính, ngân hàng, nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý thử nghiệm (Regulatory Sandbox) để doanh nghiệp có thể phát triển và thí điểm sản phẩm, dịch vụ mới.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn và cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

(TN&MT) – 60 năm qua, Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã có nhiều công trình, dự án đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước nói chung và Ngành Tài nguyên và Môi trường nói riêng.

Thủ Tướng Chỉ Thị Tạo Điều Kiện Cho Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp Sáng Tạo

(KDPT) – Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg yêu cầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã nêu việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp về cả số lượng, quy mô và chất lượng, đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo là một trong các giải pháp để thực hiện đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.

Tuy nhiên, theo phản ánh của cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo (hay còn gọi là startup) đã cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của nước ta còn tồn tại nhiều khó khăn, rào cản, kém sức cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực. Các hạn chế chủ yếu do môi trường kinh doanh chưa thực sự thuận lợi cho khởi nghiệp, quy định về điều kiện kinh doanh chưa phù hợp với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thiếu hỗ trợ về cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu; hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước hạn chế, thủ tục phức tạp; chưa có hành lang pháp lý cho các sản phẩm, dịch vụ mới; nhân lực công nghệ bị thiếu hụt cả về chất lượng và số lượng, v.v..

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, yêu cầu các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các địa phương hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong việc đối chiếu, ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp chưa có trong các mã ngành kinh doanh theo quy định hiện hành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu các tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm nghiên cứu, vườn ươm công nghệ, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo công lập và ngoài công lập trên cả nước; nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa các tổ chức với nhau, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2024.

Hỗ trợ 3 trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, lựa chọn từ những đơn vị có tiềm năng về sáng tạo công nghệ và đã có khởi đầu tích cực, đúng hướng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để hỗ trợ phát triển 3 trung tâm hỗ trợ về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại 3 trường đại học, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của ngành giáo dục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2024.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất giải pháp khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học, giải pháp kết nối các trường đại học với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2024.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hỗ trợ tư vấn chính sách về lao động (việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, giáo dục nghề nghiệp, an toàn lao động) cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2024; chỉ đạo các trường trong phạm vi quản lý tăng cường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; quan tâm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong nhà trường; kết nối với các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2024.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, phổ biến rộng rãi quy trình, thủ tục về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài có trình độ cao đến Việt Nam trong các ngành công nghệ cao, công nghệ thông tin, các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Điều chỉnh các chương trình đào tạo nghề của các trường cao đẳng, trung cấp theo hướng tăng cường đào tạo kỹ năng chuyên môn; đưa nội dung đào tạo khởi nghiệp sáng tạo vào chương trình đào tạo; mở các chương trình đào tạo nghề chuyên ngành công nghệ thông tin mà thị trường lao động đang và sẽ có nhu cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2024.

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, xây dựng thể chế cho các ngành, lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng công nghệ mới, đã xuất hiện hoặc có tiềm năng xuất hiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ. Ở các ngành có tiềm năng nhưng có mức độ ảnh hưởng cao tới kinh tế, xã hội như tài chính, ngân hàng, nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý thử nghiệm (Regulatory Sandbox) để doanh nghiệp có thể phát triển và thí điểm sản phẩm, dịch vụ mới.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn và cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Lấy Doanh Nghiệp Làm Trung Tâm, Tạo Điều Kiện Thuận Lợi Cho Khởi Nghiệp Sáng Tạo

Tại Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Hà Nội 2024, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, Chính quyền thành phố sẽ tạo ra một môi trường hấp dẫn, an toàn, hiệu quả cho các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư, các startup đến từ các quốc gia trên thế giới.

Trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô liên tục lớn mạnh, số doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2024 – 2024 đạt kỷ lục với hơn 88.000 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 30,5% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ năm 1992 đến nay, nâng tổng số doanh nghiệp của Hà Nội lên hơn 272.000 doanh nghiệp. Trên địa bàn Thành phố hiện có 18 cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh; 4 quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước và 6 quỹ đầu tư quốc tế đặt văn phòng tại Hà Nội.

Đồng thời, người đứng đầu chính quyền Thành phố Hà Nội cam kết sẽ lắng nghe tất cả các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp ; đồng thời, sẽ tạo ra một môi trường hấp dẫn, an toàn, hiệu quả cho các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư, các startup đến từ các quốc gia trên thế giới.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng nhấn mạnh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền Thành phố luôn đặt nội dung “Khơi dậy và phát huy tinh thần khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, hưởng ứng tích cực tinh thần Quốc gia khởi nghiệp do Thủ tướng Chính phủ phát động, Thành phố đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”; triển khai nhiều giải pháp đột phá nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.

Cụ thể, tháng 10/2024, Cổng thông tin Hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Hà Nội (startupcity.vn) đã chính thức khai trương và đến nay đã có trên 800 startups tham gia. Năm 2024, Thành phố đã ban hành Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp và doanh nghiệp. Chỉ số gia nhập thị trường của Hà Nội năm 2024 xếp thứ 6/63 tỉnh, tăng 56 bậc so với năm 2024.

Đặc biệt, ngày 8/7 vừa qua, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết 05 thông qua Đề án và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2024 – 2025, với mục tiêu xây dựng Hà Nội thành Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của cả nước, nơi kết nối các nguồn lực của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong cộng đồng.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp sáng tạo

Đại diện Ban Tổ chức diễn đàn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết, các doanh nghiệp khi có ý tưởng cần nghiên cứu, có thể đề xuất thông qua Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, triển khai dưới dạng đề tài. Khi ý tưởng được nghiên cứu đi tới thành công, muốn tạo ra sản phẩm thì có thể triển khai thành các dự án thử nghiệm. Hằng năm chúng tôi đều thông báo, kêu gọi đề xuất các đề tài trên trang thông tin của Sở và gửi thông báo tới các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Với sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 844/QĐ-TTg, có nội dung hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Sở Khoa học và Công nghệ cũng đang mạnh dạn đề xuất nội dung hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm, đẩy mạnh thương mại hóa tới cộng đồng với các sản phẩm, dịch vụ tốt của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Trên thực tế, từ nhiều năm nay, thành phố Hà Nội vẫn có chủ trương hỗ trợ như vậy.

Bên lề Diễn đàn còn diễn ra triển lãm các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, công nghệ của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hoạt động giao thương, gặp gỡ giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế…

Với những thông tin đa dạng và kinh nghiệm thực tế phong phú đến từ các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, nhà đầu tư, Diễn đàn năm nay không chỉ đặt ra vấn đề mà còn tìm ra lời giải và hướng đi thích hợp cho các lĩnh vực lớn về môi trường, thành phố thông minh, di động và hậu cần, khoa học đời sống, tương lai của việc làm, công nghệ người tiêu dùng.

Hồng Vân(T/h)

Các Giải Pháp Marketing Đối Với Doanh Nghiệp Khi Khởi Nghiệp

Việc đánh giá lại chiến lược Marketing trong xây dựng thương hiệu để đảm bảo sự hợp lý có thể là một công cụ đầy sức mạnh tác động đến sự thay đổi trong các tổ chức và thương hiệu. Vấn đề này cần được lên kế hoạch cẩn thận, thận trọng và cần có kinh nghiệm, nhưng rõ ràng nó có thể giúp thương hiệu và tổ chức của bạn tiến lên một cấp độ mới. Chúng đặc biệt quan trọng đối với những nhà quản lý, những người có trách nhiệm tạo ra, xây dựng và duy trì thương hiệu.

Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp. 

Khi mới ra đời, doanh nghiệp có một hình ảnh nhất định từ chính nhận thức cua khách hàng và công chúng, cho dù chủ doanh nghiệp có muốn điều đó hay không. Vì vậy, nếu không kiểm soát điều này ngay từ đầu, doanh nghiệp sẽ có thể mang một hình ảnh không như mong muốn và khó sửa đổi về sau. Hình ảnh không chỉ là những yếu tố bên ngoài, mà còn bao gồm cả những quan điểm, niềm tin, suy nghĩ, cảm nhận và tầm nhìn của khách hàng về doanh nghiệp.

Hình ảnh doanh nghiệp là điều vô cùng quan trọng và cần thiết

Xây dựng thương hiệu.

Ngày nay, người tiêu dùng bình thường cũng có thể nhận ra không ít logo của các doanh nghiệp. Điều mà doanh nghiệp cần làm là đảm bảo sao cho logo của mình cũng có được khả năng nhận diện như vậy từ lúc mới ra đời. Mục đích của doanh nghiệp là làm cho khách hàng dễ nhớ đến mình. Vì vậy, cần xây dựng một thương hiệu có hình ảnh đơn giản nhưng độc đáo. Hình ảnh và thiết kế của logo cùng cách trang trí văn phòng, trụ sở làm việc, đồng phục của nhân viên… là những yếu tố tạo nên hình ảnh của thương hiệu, do đó chúng cần phải được quan tâm ngay từ những ngày đầu tiên. Nếu xây dựng được một thương hiệu tốt thì uy tín của doanh nghiệp sẽ tăng lên cùng với sự phát triển của doanh nghiệp.

Quảng bá cho sản phẩm. 

Doanh nghiệp có thể tạo ra sản phẩm tốt nhất trên thị trường nhưng nếu khách hàng không biết đến thì họ sẽ không mua nó. Vì vậy, doanh nghiệp phải làm cho khách hàng biết được sự có mặt của mình trên thị trường và dễ dàng liên hệ mua hàng của doanh nghiệp thay vì tìm đến các đối thủ cạnh tranh khác.

Gửi thư trực tiếp. 

Việc gửi những lá thư trực tiếp đến người tiêu dùng có hiệu quả không kém việc gửi một bức thư điện tử. Đối với khách hàng, có một thứ gì đó để cầm trên tay dường như vẫn là một hình thức tiếp thị tốt hơn việc đọc thông tin trên màn hình máy tính.

Gửi thư tay

Phân khúc thị trường. 

Doanh nghiệp có thể thử nghiệm nhiều thị trưởng khác nhau và tiếp thị nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, nhưng không thể bán sản phẩm của mình cho tất cả khách hàng được. Hãy thử tiếp cận một số thị trường cụ thể và những khách hàng có khả năng hưởng lợi từ sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp nhiều nhất. Những tiêu chí phổ biến để phân khúc thị trường là tuổi tác, tôn giáo, giới tính và giá cả.

 Tiếp thị bằng điện thoại.

 Đừng nên “dội bom” khách hàng bằng những cuộc điện thoại tiếp thị. Nên biến cuộc điện thoại tiếp thị thành một cuộc hỏi thăm lịch sự hoặc đưa ra một lời mời chào cung cấp cho khách hàng một thứ gì đó miễn phí. Rất có thể vào cuối cuộc gọi, khách hàng sẽ tự nguyện mua hàng. Điều này sẽ làm giảm áp lực đáng kể cho các nhân viên bán hàng khi phải thực hiện các cuộc gọi cho những khách hàng chưa hề quen biết để chào hàng. Nói cách khác, khi nhân viên bán hàng bắt đầu cuộc điện thoại với khách hàng mà không hề đê cập đến chuyện mua bán thì khả năng khách hàng muốn tiếp tục câu chuyện rất cao.

Tiếp thị bằng điện thoại là hình thức rất phổ biến hiện nay

Tiếp thị qua Internet. 

Một trang web được xây dựng hoàn chỉnh với sự giúp đỡ của các chuyên gia sẽ là một công cụ đắc lực để tăng cường sự nhận biết của khách hàng và tạo thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp. Thực tế cho thấy thời gian “sống trên mạng” của nhiều khách hàng dài hơn thời gian dành cho bất cứ hoạt động nào khác trong ngày của họ.

 Nỗ lực bán hàng.

 Doanh nghiệp không thể tồn tại nếu không bán được hàng. Để bán được hàng, doanh nghiệp phải có thái độ thích hợp. Thái độ là một yếu tố có thể kiểm soát dễ dàng. Để bán hàng thành công, các nhân viên bán hàng cần phải có thái độ tích cực và có niềm tin đối với sản phẩm hay dịch vụ mà mình đang chào bán.

Nỗ lực trong bán hàng 

Thử nghiệm và đánh giá. 

Dù cho thực hiện bất cứ hoạt động tiếp thị nào thì doanh nghiệp vẫn phai theo dõi hiệu quả của nó, từ đó duy trì những hoạt động có tác dụng tốt nhất và loại bỏ những hoạt động không hiệu quả.

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Cải Tạo Sân Chơi, Tạo Điều Kiện Tốt Cho Trẻ Tiếp Cận Với Môi Trường Thiên Nhiên

m2), hoạt động ngoài trời cho các cháu chưa thiết kế theo yêu cầu lứa tuổi, tôi nghĩ trường lớp đã được đầu tư đẹp đẽ khang trang nhưng thiếu môi trường thiên nhiên tươi đẹp sẽ mất đi sự cân đối, hài hoà của ngôi trường, ảnh hưởng chất lượng giảng dạy theo yêu cầu đổi mới và nhất là chưa tạo được cảnh quan thu hút cháu đến trường lớp. Từ những suy nghĩ như trên tôi đã đề ra kế hoạch, biện pháp chỉ đạo toàn trường thực hiện một số mặt như sau : Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch quy hoạch sân chơi : Quy hoạch khu vực sân chơi theo tôi mục đích chính là phải phục vụ được hết khả năng mặt bằng cho các cháu hoạt động theo các nhu cầu như : - Nhu cầu vận động : Trẻ Mầm non luôn hoạt động do bản tính hiếu động, không thể ngồi yên vì thế cần thiết phải có sân rộng cho trẻ vận động thường xuyên để phát triển cơ thể. - Nhu cầu khám phá thiên nhiên : Tâm lý lứa tuổi mầm non thích khám phá tìm tòi, quan sát các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, tất cả đều mới lạ đối với trẻ trong hằng ngày ra sân chơi VD: Quan sát ngày hôm qua bông hoa còn nhỏ ( búp ), ngày nay ra xem đã thấy bông hoa to có nhiều cánh (nở), chúng ta cung cấp cho trẻ từ "nở, búp", sự thay đổi hình dáng của bông hoa . - Nhu cầu học tập , tìm hiểu trong môi trường thiên nhiên: Dạy trẻ Mầm non bằng phương pháp trực quan, trẻ được học tập , tìm hiểu trong môi trường thiên nhiên sẽ giúp trẻ hứng thú và vì trẻ được thực tế trong hoạt động học tập hơn là học tại lớp VD: Dạy trẻ từ " Long lanh" cô không thể giải thích trẻ hiểu qua học cụ tự làm, sẽ dể dàng hơn nếu cho cháu xem những giọt sương còn đọng trên cỏ, những giọt nước trên lá sen - Nhu cầu nhận thức các đẹp trong thiên nhiên : Qua cải tạo không gian sân chơi trẻ sẽ nhận thấy được cái đẹp từ từng mảng xanh , từ những cụm hoa , từ những giọt nước .giúp trẻ cảm thụ và yêu thích cái đẹp nhiều hơn . b) Thực hiện một mặt bằng chưa thành khu sân chơi phục vụ đúng yêu cầu các cháu, điều trước tiên là phải có kinh phí, do đây là một trường tư thục nên tôi đã tham mưu cho chủ trường để xin cấp kinh phí trang bị chậu cây , vật tư xây dựng các khu vực, nhân viên bảo vệ thi công theo sơ đồ, từng bước hoàn thành từng khu vực cần trồng cây, xây trước các khu vực khác . c) Tuyên truyền trên bản tin trường vận động phụ huynh có tay nghề trồng cây kiểng hướng dẫn cho nhà trường trồng cây. d) Chỉ đạo trong GV-NV thực hiện tuyên truyền trong phụ huynh và quan hệ các phụ huynh nhà có vườn cây , nuôi bò.. để xin giống cây trồng và phân bón .. Biện pháp 2 : Tuyên truyền , phân công kết hợp tạo môi trường xanh Khối giáo viên tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh hỗ trợ cho trường các loại cây xanh dây leo, hoa kiểng ở gia đình phụ huynh có (gợi ý theo hướng quy hoạch của trường ), cô cháu cùng chăm sóc góc thiên nhiên cây xanh tại nhóm lớp, ươm các loại hột hạt . VD: Hạt Bắp , hạt Hướng Dương , cây Đậu Bắp .. Khối nhân viên tích cực trồng cây theo quy hoạch trước mắt trồng các loại cây do phụ huynh hỗ trợ, một số loại cây , dây leo nhanh phát triển để nhanh chóng phủ xanh sân trường VD : Dây Bìm Bìm, dây Đậu Biếc , Chanh dây , Cúc Xuyến Chi Ban giám hiệu tham mưu với Đội Cây xanh của Khu Công Nghiệp Tân Bình : Xin cây bóng mát và một số loại cây hoa kiểng theo yêu cầu giảng dạy, hướng dẫn cho nhân viên trường cách chăm bón để cây phát triển tốt , ra hoa, kết quả . Liên hệ một số Phụ huynh sống về nghề trồng rau hỗ trợ các loại rau màu , hạt giống cho vườn cây của bé . Phát động mái trường xanh, mỗi PHHS hỗ trợ một chậu cây xanh hay hoa kiểng có ghi tên cháu để cháu theo dõi cùng chăm sóc với bác làm vườn Biện pháp 3 : Bố trí các khu vực tích hợp hoạt động vui chơi : Ngoài mảng xanh cho khuôn viên trường, điều kiện để cho trẻ được vận động, gần gũi, quan sát khám phá thiên nhiên và phục vụ được cho yêu cầu tích hợp hoạt động cho trẻ dạy như sau : a)Khu vui chơi mang tính tích hợp chơi mà học : Bố trí khu chơi có đá cuội to, nhỏ, màu sắc nhiều dạng khác nhau , cát , nước , dụng cụ cân đo, đong đếm , dụng cụ làm bánh . Góc chơi cát, chơi nước bố trí gần nhau vị trí phải râm mát giúp trẻ có thể ngồi chơi lâu ,cháu có thể xây dựng nhà, cung điện, làm bánh, cân đo , đong đếm chúng tôi chơi cát , nước cháu phát triển kỹ năng tạo hình , thực hành trải nghiệm về toán qua đong đo , dùng nước tưới cây xanh ,hoa ,lá đồng thời trẻ quan sát sự phát triển của chúng trong từng ngày, chơi nước còn giúp trẻ khám phá, thử nghiệm, phát hiện những hiện tượng khoa học vật lý hứng thú hơn như vật chìm , vật nổi , tại sao thả đá vào nước bị tràn ra, so sánh to nhỏ , mực nước cao thấp khi cho sạn to , sạn nhỏ vào bình , chơi thả thuyền , câu cá ..Bằng các vật liệu trong thiên nhiên cát , đá , sỏi, sạn ,nước các cháu hứng thú và tự khám phá ra những điều mới lạ khi chơi cùng tập thể , góc chơi cát nước gần khu vực vườn cây của bé, giúp các cháu có thể đong nước, sau đó cho các cây uống nước từ đó cháu hứng thú hơn trong đếm số lượng nước tưới cây , giúp cháu liên kết trong quá trình chơi dễ dàng. Các cây xanh , hoa kiểng có tên từng loại cây tạo môi trường chữ trong thiên nhiên, cháu làm quen chữ viết đồng thời biết thêm tên các loại cây trong vườn trường, phát triển hoạt động tìm hiểu môi trường xung quanh Khu Vườn cổ tích : - Nhằm tận dụng tối đa môi trường thiên nhiên tôi đã tiến hành xây dựng thêm cầu tre, hồ nước như một khu rừng thu nhỏ và đặt vào đó những nhân vật quen thuộc mà cháu biết từ chuyện cổ tích có trong chương trình cho cháu có thể kể lại chuyện khi bất chợt bắt gặp các nhân vật trong chuyện cô đã kể như: Sự tích trầu cau , công chúa Bạch Tuyết và 7 chú lùn, ai đáng khen nhiều hơn , cô bé quàng khăn đỏ , Tấm Cám - Ngoài ra tôi còn cho đặt những nhân vật bất kỳ thỏ, gà, cá sấu , rùa . cho cháu có thể quan sát và tự kể chuyện sáng tạo theo những gì cháu nhìn thấy, nhớ lại bài thơ cô đã dạy tự đọc và khắc sâu hơn giúp trẻ phát triển ngôn ngữ , trí tưởng tượng mở rộng khả năng văn học cho trẻ , - Sinh hoạt trong môi trường thiên nhiên giáo viên không nhất thiết phải thực hiện tiết dạy trong lớp học mà có thể vận dụng cho cháu học ngoài trời , giáo viên dễ dàng giảng dạy thực tế hơn một số đề tài tìm hiểu môi trường xung quanh : Tìm hiểu về các loại hoa , các loại cây kiểng , cây bóng mát , sự phát triển của cây , một số con vật như chim , cá Cô đặt vấn đề cháu quan sát trực quan và tư duy phát hiện , khám phá ra những điều mới lạ giúp cháu hứng thú,có cảm xúc hưng phấn hơn trong học tập từ đó cô dễ dàng dẫn dắt trẻ vào bài VD: Bài thơ " Bé và Ôâng Mặt trời " Cô cháu vừa đi vừa đọc thơ , nhìn lên Oâng Mặt trời cháu khám phá ra tại sao phải "Em nhíu mắt nhìn ông" ? Khu chơi vận động : Chơi vận động là một nhu cầu của trẻ lứa tuổi mầm non , đồng thời cũng là một yêu cầu trong hoạt động ngoài trời giúp cho cô , cháu có phương tiện vận động tốt , tôi cho xây dựng các khối xi măng giả gổ cao thấp không đều nhau cho cháu tập đi , hố cát tập nhảy , tập đi qua cầu , các bậc chơi lò cò, cho trẻ tận dụng vận động tạo kỹ năng khéo léo , ở sân chơi tôi còn cho bố trí khoảng trống giúp cho trẻ có nơi chạy nhảy , đuổi bắt , chuyền banh , đạp xe . - Việc bố trí các đồ chơi vận động phải có khoảng cách nhất định tạo độ an toàn cho trẻ , các cầu tuột , ván dốc, hố cát đều phải có chắn an toàn , lót mút , đổ cát Khu chơi vận động không khuất tầm nhìn giúp cô có thể bao quát lớp khi cháu chơi đùa với nhau . - Vận dụng vào ánh sáng mặt trời cháu chơi vận động với bóng của mình chiếu xuống sân để tạo dáng và tìm dáng các bạn , thích thú hơn khi cháu khám phá ra qua gợi ý của cô . d) Khu chơi theo ý thích : - Tâm lý các cháu gái thường thích chơi bày hàng ,mua bán , nấu ăn Tôi bố trí thêm một góc chơi phân vai dưới bóng cây râm mát, lều vải chơi nhà chòi ,các cháu hứng thú tập làm những công việc của mẹ,ï của bà , của bố và liên kết các góc chơi khác trong giờ chơi tự do - Vận dụng vào cây cỏ, lá vàng . có trong vườn cây cô hướng dẫn cho cháu chơi bán hàng , nấu ăn , .Đóng vai các nhân vật bằng những lá cây làm nón , mão vua , quần áo - Cháu còn biết tận dụng những chiếc lá vàng, hoa , cỏ để tạo ra sản phẩm tạo hìn , vật thay thế từ đó xây dựng cho trẻ lòng yêu thiên nhiên, biết chăm sóc và bảo quản, gìn giữ môi trường thiên nhiên mà cháu đang sống, biết vận dụng sáng tạo từ nguyên vật liệu làm thành món đồ chơi lý thú . . - Một số cháu có thể tưới hoa, nhổ cỏ dại, quét sân vườn tập làm công việc lao động của người lớn bằng những dụng cụ lao động do các cô tự chế . . - Tận dụng một khoảng sân cho trẻ có thể vẽ những điều trẻ thích, Tôi cho kẽ những bàn cờ ở nền ximăng cho trẻ cùng chơi với nhau dưới dưới bóng mát của những cây dù màu, hay trong các nhà chòi xung quanh vườn nếu cháu thích chơi tĩnh . Biện pháp 4: Hướng dẫn giáo viên, nhân viên thực hiện : Xây dựng hoàn chỉnh môi trường thiên nhiên trước khi bàn giao cho các nhóm ,lớp tiến hành đưa vào sử dụng tôi chỉ đạo lớp Lá thực hiện điểm , cùng bàn bạc với giáo viên lớp Các lớp dự giờ rút kinh nghiệm về biện pháp tổ chức cho trẻ thâm nhập môi trường thiên nhiên sinh hoạt , học tập , tạo không khí tự do thoải mái cho trẻ nhưng phải có sự giám sát , hướng dẫn, gợi mở của giáo viên , để có thể gìn giữ bảo quản môi trường luôn khang trang , sạch , đẹp Cô phải xây dựng cho cháu lòng yêu thiên nhiên , biết tự giữ gìn bảo quản tài sản chung , khi chơi xong phải biết thu dọn, các cháu biết chăm sóc cây kiểng , nhặt lá vàng , tưới cây Từ những việc chăm chút quan tâm đến các góc chơi dành riêng cho mình trẻ ý thức tốt và biết bảo quản môi trường thiên nhiên của trường mình luôn xinh , luôn đẹp . Theo từng chủ điểm tôi phân công nhân viên chăm sóc vườn chơi thay đổi cây cảnh , nhân vật cho phù hợp yêu cầu chuyên môn , chăm nom tưới bón phân cho cây , làm vệ sinh các khu vực trong hằng tuần cho trẻ luôn thấy được sự mới lạ ,kích thích cho trẻ tìm tòi học hỏi nhiều hơn , tuyên truyền trong khối nhân viên nhận thức đúng trách nhiệm , lòng yêu thiên nhiên qua đó đội ngũ nhân viên có niềm vui , nhiệt tình trong chăm sóc vườn trường Tuyên truyền phụ huynh học sinh có ý thức cùng chăm sóc , bảo quản môi trường xanh , gìn giữ khu vườn chơi tốt đẹp cho tất cả con em chúng ta , nhắc nhở giáo dục trẻ không hái hoa , chơi xong biết thu xếp gọn gàng, trong các buổi chiều bố mẹ đón và cho bé chơi ở sân vườn , ý thức tốt về môi trường XANH-SẠCH- ĐẸP . Lên kế hoạch phân chia thời gian biểu hợp lý cho trẻ ra sân chơi , đổi luân phiên để các nhóm , lớp có thể được chơi ngoài thời trong nhiều thời điểm trong hoạt động một ngày của bé . 3/ Hiệu quả ban đầu : + Đối với cháu : Hoạt động ngoài trời là hoạt động 100% các cháu yêu thích Các môn Văn học , THMTXQ , Tạo hình được tận dụng sân vườn để hướng dẫn trẻ hoạt động ,tạo sự hứng thú cho trẻ - Các cháu béo phì dư cân thích thú luyện tập vận động tại sân vườn trường 100% cháu tăng cân chậm , giảm cháu béo phì đạt tỷ lệ 7,69% . - Nhìn khuôn viên trường mát mẻ , sạch , đẹp nhân dân yên tâm đưa con em đến trường học tập nhiều hơn giúp nhà trường phát triển tốt về sỉ số ( đầu năm 2005-2006 là 76 cháu cuối năm 2006-2007 là 280 cháu ) + Đối vối giáo viên : Tận dụng điều kiện sẳn có trong thiên nhiên các giáo viên được giảm tải sức lao động ,tập trung chăm sóc cháu tốt hơn , 80% giáo viên thích dạy các môn khoa học thử nghiệm , văn học , THMTXQ ngoài sân vườn . + Đánh giá của ngành , cấp trên : - Phòng Giáo Dục chỉ đạo làm chuyên đề " Xây dựng môi trường hoạt động tích cực cho trẻ " các trường trong Quận về học tập . - Mô hình môi trường thiên nhiên được nhiều trường bạn tham quan , học tập để xây dựng cho trường mình . - Trường được công nhận đạt môi trường xanh và công sở an toàn sạch đẹp cấp Thành phố . - Công tác Y tế học đường đạt Xuất sắc 4/ Nhận xét về kết quả : Từ đầu năm học 2005-2006 đến nay từng bước tiến hành hoàn chỉnh đề tài, đưa vào sử dụng cho trường Mầm non tư thục Trí đức 1 chúng tôi thu nhận về kết quả như sau : Các cháu mạnh dạn tự tin hơn, yêu thích giờ học , giờ chơi ngoài trời, trẻ có nhiều điều kiện để cùng trải nghiệm, khám phá, giao tiếp giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ và cô gần gũi thân thiện hơn giúp cho cháu hứng thú, phát triển tốt ngôn ngữ làm giàu vốn từ hơn, lý luận vững chắc, mở rộng tầm hiểu biết hơn về môi trường thiên nhiên, từ đó biết yêu thích ngôi trường cháu đang học . Từ lòng yêu thích cái đẹp cháu có ý thức bảo quản , gìn giữ môi trường thiên nhiên, thể hiện qua hành động chăm sóc và nhắc nhở các bạn cùng làm như mình . Đánh giá chất lượng vui chơi ngoài trời 100% nhóm, lớp tổ chức cho trẻ tiếp cận môi trường thiên nhiên, tận dụng tốt điều kiện có trong thiên nhiên đưa vào tiết học ngoài trời đạt hiệu quả cao hơn . Giáo viên yên tâm thoải mái tổ chức các giờ học, sinh hoạt trong môi trường thiên nhiên, tổ chức hoạt động vui chơi không còn e dè, ngần ngại do phải chuẩn bị sân chơi, giảm bớt thời gian lao động nên nâng cao chất lượng bộ môn, giờ học sinh động, phát huy được tính tích cực ở trẻ, trong điều kiện thực tế vận dụng vào thiên nhiên giáo viên không phải bỏ nhiều thời gian làm học cụ, vẽ tranh, đồ dùng dạy học từ nguyên vật liệu có trong thiên nhiên 100% giáo viên hưởng ứng phương pháp hướng dẫn ngoài trời ở các bộ môn vận dụng được điều kiện sẳn có trong môi trường thiên nhiên, giảm tải cường độ lao động có thời gian cho các cô nâng cao chất lượng bộ môn . Phụ huynh hưởng ứng cùng góp phần chăm sóc bảo quản đồng thời sân chơi của trường trở thành khu vực thư giãn cho phụ huynh trong buổi chiều, sau giờ làm việc, lao động mệt nhọc, phụ huynh đa số lưu lại sân trường sau giờ đón trẻ để được thanh thản hơn, không vội vàng tất bật rước cháu về, vì thế nhà trường và phụ huynh có điều kiện gặp gở, trao đổi với nhau nhiều hơn trong việc chăm sóc cháu, chương trình phát thanh tuyên truyền của trường vào buổi chiều đựơc phụ huynh tiếp nhận tương đối tốt do còn lưu lại trường sau giờ đón trẻ . Các biện pháp tôi đã thực hiện và đạt kết quả như trên tại trường Mầm non tư thục Trí Đức 1,không đòi hỏi diện tích rộng, nên có thể áp dụng ở các trường Mầm non, thực hiện cho tất cả các nhóm, lớp, kể cả các trường thuộc diện nhà phố có sân. III/ MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ CỦA SKKN: * Tích cực: - Tạo được môi trường hoạt động học tập đạt chất lượng tốt - Giáo viên có môi trường thuận lợi để thể hiện khả năng chuyên môn của mình trong hướng dẫn trẻ hoạt động . - Trường xanh, sạch, khung cảnh vui tươi giúp phụ huynh yên tâm đưa con đến lớp * Hạn chế : - Phải thường xuyên tuyên truyền phụ huynh, giáo dục các cháu, xây dựng ý thức cho GV-NV biết yêu thiên nhiên, biết chăm sóc và giữ gìn môi trường, biết trân trọng những thành quả đạt được trong lao động vườn trường . IV/ BÀI HỌC RÚT RA KHI THỰC HIỆN SKKN: -Xây dựng vườn trường cần chú ý đến khâu quy hoạch các khu vực như thế nào cho phù hợp với diện tích mặt bằng , thuận lợi cho trẻ khi di chuyển, đảm bảo tính an toàn, phục vụ được cho chuyên môn tối ưu nhất . - Chăm sóc cây cảnh trong vườn trường cần có sự tỉ mỉ , kiên trì , nhất là biết bảo quản giữ gìn cho vẽ mỹ quan toàn cảnh ,muốn được như thế phải có sự hưởng ứng của tập thể: Nhân viên, Giáo viên, trẻ, phụ huynh cùng ý thức từ lòng yêu thiên nhiên với mục đích chính phục vụ cho mọi người nhất là cho các cháu con em của chúng ta . V/ KẾT LUẬN : Trong điều kiện sinh sống ở thành phố ta hiện nay "đất chật, người đông", đa số nhân dân sống trong các nhà phố chật hẹp, các cháu bị gò bó, thiếu diện tích sinh hoạt vận động, môi trường ô nhiểm. Vì thế việc tạo môi trường thiên nhiên trong nhà trường là điều cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các cháu: được chơi, được khám phá, được vận động, được học tập trong môi trường trong lành có đủ trang thiết bị, đồ chơi vận dụng từ thiên nhiên sẽ là cơ hội tốt cho các cháu phát triển tốt thể chất và trí tuệ và qua đó hình thành cho cháu tình cảm sâu sắc về quê hương ở bước đầu tiên là mái trường mầm non thân yêu của các cháu . Hoạt động trong một ngày tại các trường mầm non đòi hỏi người giáo viên làm việc với cường độ lao động cao, việc đưa trẻ vui chơi học tập ngoài trời sẽ giảm tải cường độ lao động do giáo viên sẽ giảng dạy trong thực tế, bằng đồ dùng dạy học từ thiên nhiên, bằng chính sản phẩm trẻ tạo ra từ các nguyên vật liệu trong thiên nhiên, giáo viên có nhiều thời gian nâng cao chất lượng giảng dạy hơn. Một ngôi trường với khuôn viên sạch sẽ, thoáng mát, xinh đẹp ngay cái nhìn đầu tiên sẽ tạo cho phụ huynh ấn tượng đẹp, thân thiện với trường lớp hơn, an tâm giao phó con em mình vào học . Người viết Nguyễn Kim Cúc

Cập nhật thông tin chi tiết về Tạo Điều Kiện Cho Các Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp Sáng Tạo trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!