Xu Hướng 12/2023 # Phát Huy Vai Trò Của Đảng Đoàn Trong Việc Đổi Mới Hoạt Động Của Hđnd Tỉnh # Top 15 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Phát Huy Vai Trò Của Đảng Đoàn Trong Việc Đổi Mới Hoạt Động Của Hđnd Tỉnh được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ chính trị, tổ chức, cán bộ trong hoạt động của HĐND tỉnh; trong 5 năm qua, Đảng đoàn HĐND tỉnh Lâm Đồng đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh đạt hiệu quả, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội của địa phương. Các đại biểu HĐND tỉnh khóa IX biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh. Ảnh: Nguyệt Thu

Để HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng quyết định, trước các kỳ họp HĐND tỉnh, Đảng đoàn đã kịp thời định hướng những nội dung trọng tâm trình kỳ họp để xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những vấn đề quan trọng. Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo đúng nghị quyết, chương trình, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy cũng như Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cụ thể như: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu hàng năm…

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với sự lãnh đạo của Đảng đoàn, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 15 kỳ họp HĐND tỉnh (8 kỳ họ̣p thường lệ, 7 kỳ họp bất thường); ban hành 195 nghị quyết, trong đó có 99 văn bản quy phạm pháp luật.

Các nghị quyết được ban hành đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết của Tỉnh ủy và điều kiện thực tế của tỉnh là động lực quan trọng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy việc đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xây dựng mới bộ mặt nông thôn, đô thị; tạo môi trường, cơ chế cho UBND tỉnh thực hiện.

Có thể kể đến những nghị quyết quan trọng này bao gồm: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội hàng năm; Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước hàng năm; Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương tỉnh… Đó còn là Nghị quyết về đầu tư phát triển giáo dục, y tế; chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa… đã đề ra được nhiều cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu bức thiết của Nhân dân và huy động sự đóng góp của toàn xã hội. Qua đó, phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo, y tế giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân qua việc hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; những biện pháp, chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy được ban hành cũng đã góp phần giảm tỷ lệ tái nghiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Theo HĐND tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 29 cuộc giám sát, tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực có nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri quan tâm tại 453 lượt cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm, nếu phát hiện có vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, Thường trực Tỉnh ủy giao cho Đảng đoàn HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề và báo cáo kết quả giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, cho ý kiến về những kết luận sau giám sát và đôn đốc giải quyết kịp thời, khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát hiện qua giám sát, hoặc đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết để lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương tổ chức thực hiện.

Điển hình trong hoạt động giám sát đó là giám sát công tác quản lý nhà nước trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; công tác quản lý nhà nước về các dự án đầu tư Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vấn đề dư luận xã hội quan tâm nhiều về môi trường, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích 3 loại rừng, quy hoạch, trật tự đô thị, an ninh và trật tự an toàn xã hội, tắc nghẽn giao thông, về dịch bệnh; giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để chấn chỉnh tình trạng dự án treo và quy hoạch treo; thực hiện Luật Đất đai; công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với một số vụ án phức tạp… Hình thức giám sát cũng đa dạng như: giám sát trực tiếp; giám sát xem xét qua văn bản tại kỳ họp HĐND; giám sát qua báo cáo và giám sát một số vụ việc cụ thể. Sau giám sát, Thường trực và các ban HĐND tỉnh đã kiến nghị nhiều nội dung đối với các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các cấp. Việc theo dõi, đôn đốc cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát được thường xuyên nên các kiến nghị sau giám sát được trả lời khá đầy đủ, kịp thời; hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh ngày càng nâng cao, các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, điều hành thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt, thông qua hoạt động phối hợp giám sát của HĐND các cấp, Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo Đảng đoàn HĐND tỉnh về kết quả giám sát về các chuyên đề lớn, trên cơ sở đó Đảng đoàn đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và lãnh đạo tập trung giải quyết tốt những vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương.

Sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng đoàn HĐND tỉnh thời gian qua đã giúp HĐND, Thường trực, các ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, củng cố bộ máy chính quyền và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cũng theo Đảng đoàn HĐND tỉnh, từ thực tiễn hoạt động cho thấy, để hoạt động của HĐND thực sự hiệu quả, cần đổi mới công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng cùng cấp đối với hoạt động của HĐND tỉnh; Đảng đoàn HĐND tỉnh phải thực sự là cầu nối, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến HĐND, Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh.

XUÂN TRUNG ( http://baolamdong.vn)

Vai Trò Đảng Đoàn Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Trong Hoạt Động Của Hđnd Tỉnh Nhiệm Kỳ 2023

   

Vai trò Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2023

Ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn HĐND tỉnh với Đảng đoàn Liên hiệp các hội KHKT tỉnh

Đảng đoàn HĐND tỉnh, với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phương hướng nhiệm vụ chính trị, tổ chức, cán bộ trong hoạt động của HĐND, thời gian qua, Đảng đoàn HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh đạt hiệu quả, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Với cơ cấu Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh là Bí thư Đảng đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Phó Bí thư Đảng đoàn, các Uỷ viên gồm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nên thông qua hoạt động của Đảng đoàn, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên nắm chắc và kịp thời lãnh đạo mọi hoạt động của HĐND tỉnh.  Để HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng quyết định, trước các kỳ họp HĐND tỉnh, Đảng đoàn HĐND đã kịp thời định hướng những nội dung trọng tâm trình kỳ họp; kịp thời trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến về những vấn đề quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội… Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thành công 22 kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành 315 nghị quyết để tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành của UBND tỉnh và hoạt động của HĐND tỉnh. Các nghị quyết được ban hành đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều kiện thực tế của tỉnh nên có tính khả thi cao.

Trong công tác giám sát, khảo sát, Đảng đoàn HĐND tỉnh luôn chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả công tác giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh và những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 49 cuộc giám sát, 12 cuộc khảo sát chuyên đề, tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực có nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc được cử tri quan tâm. Ngoài việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác giám sát, căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực, các ban HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác giám sát theo luật định, chú trọng cả giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa hai kỳ họp. Đặc biệt, chương trình giám sát giữa hai kỳ họp của HĐND luôn được Đảng đoàn HĐND tỉnh quan tâm lãnh đạo thường xuyên. Trong quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm, nếu phát hiện có vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, Thường trực Tỉnh ủy giao cho Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề và báo cáo kết quả giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, cho ý kiến về những kết luận sau giám sát và đôn đốc giải quyết kịp thời; khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát hiện qua giám sát, hoặc đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết để lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương tổ chức thực hiện, điển hình như giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh khi thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh; giám sát việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các huyện miền núi của tỉnh…

Trong giám sát, quy trình giám sát được thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Hình thức giám sát đa dạng như: giám sát trực tiếp; giám sát qua xem xét văn bản tại kỳ họp HĐND; giám sát qua báo cáo và giám sát một số vụ việc cụ thể. Các Đoàn giám sát khi làm việc ở địa phương đã mời đại biểu HĐND tỉnh ứng cử ở địa phương đó tham gia, nắm bắt thêm thông tin để giám sát được sâu hơn. Sau giám sát, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã kiến nghị nhiều nội dung đối với Trung ương, UBND tỉnh, các sở, ngành. Việc theo dõi, đôn đốc cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát được thực hiện thường xuyên nên các kiến nghị sau giám sát được giải quyết, trả lời khá đầy đủ, kịp thời; hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh ngày càng được nâng cao, các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát đã kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, điều hành thực thi nhiệm vụ.

Thực tiễn hoạt động cho thấy, để hoạt động của HĐND thực sự hiệu quả, cần đổi mới công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp đối với hoạt động của HĐND tỉnh; Đảng đoàn HĐND tỉnh phải thực sự là cầu nối, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đến HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, cần phải phân định rõ ranh giới giữa Đảng lãnh đạo và chính quyền tổ chức thực hiện để tránh bao biện làm thay, dẫn đến thụ động, làm cho hoạt động của HĐND tỉnh mang tính hình thức.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ gắn với việc đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hằng năm. Đồng thời, cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị để nâng cao trình độ và kỹ năng hoạt động cho cán bộ và đại biểu dân cử.

Sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng đoàn HĐND tỉnh thời gian qua đã giúp HĐND, Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; thể chế kịp thời nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, củng cố bộ máy chính quyền và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

                           

Ngọc Hải

HĐND tỉnh thông qua Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực (8/9/2023)

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Bình Sơn (5/9/2023)

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các huyện Nghĩa Hành, Minh Long (30/8/2023)

Đồng chí Đặng Ngọc Huy – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (13/8/2023)

Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giai đoạn 2023 – 2025 (6/8/2023)

 Xem các tin khác Xem tin theo ngày tháng: Ngày Tháng Năm

   

Ninh Bình Phát Huy Vai Trò Của Đảng Đoàn Trong Định Hướng Hoạt Động Của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh: Thực Tiễn Và Kinh Nghiệm

Để nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan dân cử tại địa phương, điều quan trọng là phải phát huy vai trò của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong định hướng hoạt động của HĐND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị kiểm điểm cuối năm đối với tập thể và cá nhân các thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh – Nguồn: baoninhbinh.org.vn

Kế thừa, phát huy kinh nghiệm hoạt động từ những nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2023 – 2023, Đảng đoàn HĐND tỉnh Ninh Bình được kiện toàn tổ chức và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng đoàn HĐND tỉnh thời gian qua đã giúp HĐND, Thường trực, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, củng cố bộ máy chính quyền và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Đảng đoàn HĐND tỉnh bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất. Đồng chí Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh luôn nêu cao trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành hoạt động của Đảng đoàn, điều hành hoạt động của HĐND tỉnh; phân công nhiệm vụ đúng người, đúng việc, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh và trong cơ quan HĐND tỉnh. Thường xuyên quan tâm tới công tác kiểm tra, giám sát để duy trì, điều chỉnh việc thực hiện các quyết định quản lý, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ một cách triệt để. Từng đồng chí trong Đảng đoàn đã bám sát Quy chế làm việc và thực hiện nhiệm vụ được phân công với ý thức trách nhiệm cao, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách và báo cáo trung thực, đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ với tập thể Đảng đoàn HĐND tỉnh.

Ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo

Trong năm 2023, Đảng đoàn HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành 2 nghị quyết (Nghị quyết số 01-NQ/ĐĐHĐND ngày 29-3-2023, về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Nghị quyết số 02-NQ/ĐĐHĐND, về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2023, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn) để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo luật định. Năm 2023, Đảng đoàn HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐĐHĐND, ngày 19-6-2023, về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các ban của HĐND tỉnh; chất lượng tham mưu, phục vụ của Văn phòng HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2023. Đây là bước đột phá trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh Ninh Bình, qua đó giúp hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các tổ đại biểu HĐND tỉnh bảo đảm luật định, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, củng cố bộ máy chính quyền và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Định hướng rõ để quyết định chính xác

Để HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng quyết định, trước các kỳ họp HĐND tỉnh, Đảng đoàn HĐND đã kịp thời định hướng những nội dung trọng tâm trình tại kỳ họp HĐND tỉnh; chỉ đạo kịp thời trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về những vấn đề quan trọng, như chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội… Từ đầu nhiệm kỳ 2023 – 2023 đến nay, với sự lãnh đạo của Đảng đoàn, HĐND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thành công 8 kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành 115 nghị quyết. Các nghị quyết đã cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Bên cạnh việc ban hành các nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ hằng năm, Đảng đoàn đã lãnh đạo để HĐND tỉnh có nhiều cơ chế, chính sách hướng về cơ sở, được nhân dân đồng tình, đem lại hiệu quả thiết thực; nhiều nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá, đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh, tạo cơ sở quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển.

Lãnh đạo công tác giám sát đạt hiệu quả, thiết thực

Đảng đoàn HĐND tỉnh luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của HĐND tỉnh, thực hiện nghiêm quy định tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Tại các kỳ họp, cùng với việc giám sát thường xuyên thông qua xem xét báo cáo công tác của các ngành, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo tăng cường hoạt động giám sát trực tiếp thông qua chất vấn. Do vậy, qua các kỳ họp, số lượng, chất lượng ý kiến chất vấn ngày càng được nâng lên, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động chất vấn. Việc theo dõi, kiểm tra thực hiện các cam kết sau trả lời chất vấn được chú trọng, đem lại hiệu quả tương đối rõ nét.

Thực hiện tốt công tác nhân sự thuộc thẩm quyền

Xác định chất lượng đại biểu là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, Đảng đoàn đã chú trọng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác quy hoạch cán bộ của HĐND tỉnh, trên cơ sở đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ diện quy hoạch, tạo nền tảng để xây dựng bộ máy HĐND vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ về công tác nhân sự là cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh khóa XIV kiện toàn các chức danh thường trực HĐND, thành viên UBND tỉnh, trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh; quyết định danh sách ủy viên các ban của HĐND tỉnh; quyết định thành lập các tổ đại biểu HĐND tỉnh theo đơn vị hành chính cấp huyện. Phối hợp, tham gia có trách nhiệm, kịp thời trong việc kiện toàn các chức danh mà Đảng đoàn HĐND tỉnh phải cho ý kiến. Đảng đoàn HĐND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để nâng cao trình độ và kỹ năng hoạt động cho đại biểu dân cử.

Chú trọng mối quan hệ giữa đại biểu dân cử và cử tri

Đảng đoàn đã lãnh đạo đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng đa dạng hóa nội dung, hình thức tiếp xúc, kết hợp tiếp xúc của đại biểu HĐND các cấp để tiết kiệm thời gian, đồng thời nâng cao hiệu quả tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri được chỉ đạo tổng hợp đầy đủ và cơ bản đã được các cơ quan, các cấp có trách nhiệm quan tâm giải quyết. Đặc biệt, với những kiến nghị chính đáng, cấp thiết của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh, Đảng đoàn kịp thời báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ngay, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, từ năm 2023, Đảng đoàn đã lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên cơ sở kết hợp giữa việc khảo sát trực tiếp của Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời giao các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát theo nhóm lĩnh vực và theo địa bàn ứng cử. Kết quả giám sát được tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ. Phương thức giám sát này đã đem lại hiệu quả khá rõ nét, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực và các đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường giám sát để giải quyết dứt điểm một số vụ, việc tồn đọng, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và công dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh bảo đảm các điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại địa phương nơi đại biểu ứng cử theo kế hoạch. Chỉ đạo cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh trên Trang thông tin điện tử về hoạt động của HĐND, đồng thời chuyển tài liệu qua hộp thư điện tử để đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, phục vụ hoạt động. Chỉ đạo việc soạn thảo Kỷ yếu HĐND tỉnh Ninh Bình từ nhiệm kỳ 1992 – 1994 đến nhiệm kỳ 2023 – 2023 và biên tập tin, bài, phát hành Bản tin; duy trì Trang thông tin điện tử về hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của cơ quan dân cử trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động của Đảng đoàn HĐND tỉnh Ninh Bình còn một số hạn chế, bất cập, như vai trò của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có nội dung chưa rõ nét, còn lúng túng, nhất là khi tham gia về công tác tổ chức; chưa làm tốt việc phối hợp với cấp ủy đảng cơ quan. Một số ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong tham gia hoạt động của Đảng đoàn HĐND tỉnh.

Một số kinh nghiệm từ thực tiễn

Một là, phải phân định rõ chức năng lãnh đạo của Đảng với chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND. Sự lãnh đạo của Đảng đoàn là quan trọng, song không phải là mệnh lệnh hành chính, không áp đặt mà phải tôn trọng và phát huy vai trò, quyền hạn, nhiệm vụ của HĐND, Thường trực, các ban HĐND tỉnh. Hiểu rõ mối quan hệ này giúp cho Đảng đoàn HĐND tỉnh không rơi vào tình trạng chỉ đạo mang tính sự vụ hành chính, để tập trung vào chức năng lãnh đạo về chủ trương, đường lối.

Hai là, sự lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh phải trên cơ sở Quy chế làm việc của Đảng đoàn được Ban Thường vụ cấp ủy ban hành, quy định rõ trách nhiệm của Đảng đoàn và mỗi thành viên Đảng đoàn, không chồng chéo với chức năng của Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Quy chế làm việc.

Ba là, Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh thường xuyên, kịp thời trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp; phát huy vai trò, vị trí của Thường trực HĐND tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; vai trò giám sát, thẩm tra của các ban HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ; vai trò Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu, đề xuất, phục vụ, đây là những nhân tố quan trọng góp phần quyết định nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh.

Bốn là, các thành viên của Đảng đoàn HĐND tỉnh phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Thực tiễn hoạt động cho thấy, Đảng đoàn HĐND tỉnh thực sự là cầu nối, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến HĐND tỉnh. Sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng đoàn HĐND tỉnh đã giúp HĐND, Thường trực, các ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Với mục tiêu xây dựng HĐND tỉnh vững mạnh, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, trong thời gian tới Đảng đoàn HĐND tỉnh Ninh Bình sẽ tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động của HĐND, đặc biệt là trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ đảm nhiệm các chức danh thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; đồng thời lãnh đạo tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động để HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng giám sát và quyết định, tiếp tục khẳng định rõ vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh./.

Trần Hồng Quảng TS, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình

Phát Huy Vai Trò Của Đoàn Kinh Tế

Đoàn Kinh tế- Quốc phòng (KT-QP) là một trong những đơn vị quân đội đóng quân trên tuyến biên giới. Đây là lực lượng quân đội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện dự án xây dựng các Khu KT-QP trên các địa bàn đặc biệt khó khăn: miền núi, vùng sâu, vùng xa… nhạy cảm về vấn đề dân tộc và tôn giáo. Việc xây dựng dự án Khu KT-QP hướng tới thực hiện mục tiêu: “Phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng dự án góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh (QP-AN) ở địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo trên cơ sở bố trí lại dân cư theo quy hoạch của sản xuất và mục tiêu lâu dài của QP-AN, hình thành các cụm làng xã biên giới, tạo vành đai biên giới, biển, đảo trong thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc” 1.

Theo đó, việc tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới là nhiệm vụ quan trọng nhằm hỗ trợ tích cực cho nhiệm vụ chính là phát triển KT-XH, xây dựng thế trận QP-AN trên tuyến biên giới của các đoàn KT-QP. Thực tế những năm qua, ngay từ những ngày đầu đến khu dự án, các đoàn KT-QP đã nhanh chóng tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền làm cho cán bộ, chiến sĩ của đoàn nhận thức sâu sắc, rõ ràng về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; xác định rõ vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của đoàn KT-QP trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Trên cơ sở nhận thức rõ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các đoàn KT-QP chủ động phối hợp với tổ chức cơ sở đảng, Ủy ban nhân dân các cấp và các ban, ngành chức năng khác, tổ chức tuyên truyền, vận động để nhân dân các dân tộc nhận thức đúng đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Có thể nói, hiện nay hệ thống chính trị, nhất là tổ chức Đảng, chính quyền của một số địa phương trên địa bàn biên giới còn có những bất cập, hạn chế; đặc biệt, đội ngũ cán bộ còn thiếu và yếu về năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Đó là một khó khăn lớn trong việc phát triển KT-XH, tăng cường QP-AN; đồng thời là kẽ hở để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, với chức năng và nhiệm vụ của mình, các đoàn KT-QP đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, trước hết là cấp ủy, chính quyền các địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, các đoàn KT-QP đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, thông qua nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và coi đó là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu. Bởi lẽ, xét đến cùng, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc chính là nhân tố quyết định sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Ngoài ra, các đoàn KT-QP còntrực tiếptham gia giải quyết các vấn đề bất thường về an ninh chính trị xuất hiện trên địa bàn. Đó là, trực tiếp sử dụng các biện pháp để vạch trần, ngăn chặn những âm mưu của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; trực tiếp tham gia vận động quần chúng nhân dân và cùng nhân dân đấu tranh chống bọn phản động trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để phá hoại cách mạng Việt Nam.

Riêng với nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, các đoàn KT-QP đã tham gia phòng ngừa, đấu tranh với đủ loại hình tội phạm trên địa bàn biên giới (giết người, cướp của, chống người thi hành công vụ, buôn bán vận chuyển ma tuý…); tham gia quản lý trật tự, an toàn xã hội (quản lý tạm trú, tạm vắng, hộ khẩu…); trực tiếp đấu tranh và ngăn chặn các tệ nạn xã hội (buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy, mại dâm, cờ bạc,…); tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng; xây dựng ý thức phòng chống và trực tiếp tham gia phòng chống thảm họa thiên tai, cháy nổ, bão lụt; v, v.

Để góp phần nâng cao hiệu quả của việc tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, các đoàn KT-QP tham gia hoạt động xây dựng thôn, bản theo chương trình định canh, định cư; trực tiếp tổ chức, phát động và thực hiện các phong trào, chẳng hạn: tổ chức giao lưu, kết nghĩa, xây dựng mô hình văn hóa mới; xây dựng mô hình tăng gia sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; hỗ trợ thực hiện các chính sách xã hội, chính sách dân tộc; làm nòng cốt phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, cơ sở. Bằng những hành động thiết thực đó, các đoàn KT-QP đã trực tiếp góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên tuyến biên giới.

Hiện nay, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các tuyến biên giới nước ta trở nên sầm uất, nhộn nhịp; những cửa khẩu trở thành cửa ngõ giao thương với các nước trong khu vực và thế giới… Nhưng bên cạnh mặt tích cực là cơ bản, thì đồng thời cũng nảy sinh những khó khăn, phức tạp mới; đó là, các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới càng diễn biến phức tạp. Tình hình đó đòi hỏi các đoàn KT-QP cần phát huy hơn nữa vai trò của mình, thông qua thực hiện các biện pháp đồng bộ, sáng tạo. Đó là:

1. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với xây dựng mô hình mẫu. Thực tế môi trường hoạt động của các đoàn KT-QP cho thấy, phẩm chất “nói đi đôi với làm”, “kết hợp tuyên truyền với tổ chức xây dựng mô hình mẫu” là biện pháp phù hợp, có sức thuyết phục nhất trong việc vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ gìn sự ổn định chính trị và củng cố QP-AN trên địa bàn. Thực hiện biện pháp trên không chỉ bó hẹp với riêng cán bộ, chiến sĩ của các đoàn KT-QP, mà quan trọng hơn là bao gồm cả việc vận động nhiều lực lượng trên địa bàn tham gia xây dựng mô hình mẫu; trong đó, đồng bào các dân tộc tại chỗ (bản địa) được xác định là nguồn nhân lực chính, chủ yếu và lâu dài để phát triển KT-XH, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Mọi hoạt động giao lưu, kết nghĩa đều hướng tới sự gắn kết và tăng cường niềm tin của bà con các dân tộc với các đoàn KT-QP; qua đó, củng cố lòng tin đối với Đảng, đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Để đạt được mục tiêu đó, cần chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các hình thức giao lưu, kết nghĩa; và chất lượng hoạt động đó chỉ có thể được thực hiện thông qua những hoạt động toàn tâm, toàn ý, năng động, mềm dẻo, sáng tạo và kiên trì của cán bộ, chiến sĩ các Đoàn KT-QP. Điều đó đòi hỏi việc tuyển chọn cán bộ làm công tác tuyền truyền, vận động, công tác hỗ trợ phát triển KT-XH và đặc biệt là công tác tham mưu cho chính quyền địa phương phải là những người thực sự có năng lực, có kinh nghiệm, có khả năng tổ chức, làm gương, làm mẫu để nhân dân noi theo.

2. Vận động kiên trì, lấy phòng ngừa, ngăn chặn là chính. Thực hiện nhiệm vụ tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội gắn với địa bàn sinh sống của đại đa số đồng bào các dân tộc thiểu số trên tuyến biên giới cần chú trọng sử dụng biện pháp vận động kiên trì, lấy phòng ngừa, ngăn chặn là chính. Phải coi đây là một trong những biện pháp cơ bản, xuyên suốt. Bởi vì, khi vấn đề mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xảy ra, nhất là ở một vùng lãnh thổ mà nhận thức của nhân dân về những vấn đề chính trị, xã hội còn ở mức thấp thì hậu quả khó lường. Trong bối cảnh đó, lấy biện pháp vận động thường xuyên, kiên trì, kết hợp với “mô hình làm gương”, “mô hình điểm” sẽ là phương pháp có tính khả thi để tuyên truyền, giáo dục, giúp bà con các dân tộc thiểu số nhận thức đúng đắn về các chủ trương, chính sách của Đảng; trên nền tảng nhận thức đó, xây dựng và hình thành từng bước ý thức và trách nhiệm của nhân dân địa phương về nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Nhận thức và ý thức trách nhiệm của dân cư trên địa bàn về giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khi được xác định rõ, chính là cơ sở quan trọng nhất để phòng ngừa, ngăn chặn những vấn đề bất ổn về chính trị, xã hội, AN-QP có thể nảy sinh.

3. Nhanh chóng khoanh vùng, giải quyết dứt điểm, ngăn chặn lây lan. Đây là biện pháp cần được sử dụng kịp thời khi phát hiện có những tình huống phức tạp về an ninh xảy ra trên địa bàn. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chúng ta đang chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, tận dụng có hiệu quả những thời cơ để tăng trưởng và phát triển kinh tế định hướng XHCN một cách nhanh, bền vững, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nếu chỉ vì giải quyết không tốt một vài bất ổn về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới, thì rất dễ bị các lực lượng thù địch, phản động trong và ngoài nước lợi dụng để chống phá, gây ra những hậu quả xấu về kinh tế, chính trị, xã hội. Do vậy, nhanh chóng khoanh vùng, giải quyết dứt điểm, ngăn chặn lây lan là biện pháp mà các lực lượng trên địa bàn cần phối hợp sử dụng triệt để và thực hiện một cách hiệu quả, nhằm giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Trên cơ sở luật định và những thể chế hướng dẫn, các đoàn KT-QP cần chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, già làng, trưởng bản tiến hành lựa chọn một số cơ sở quần chúng để xây dựng mạng lưới an ninh cơ sở. Việc mở rộng hoạt động và hoạt động tích cực của mạng lưới an ninh cơ sở trên địa bàn sẽ góp phần ngăn chặn có hiệu quả những hoạt động gây rối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

4. Mềm dẻo, tránh nôn nóng, tuân thủ quy luật khách quan. Giải pháp cơ bản trước mắt và lâu dài để nâng cao nhận thức, tinh thần, ý thức của quần chúng trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn là chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Với những đặc điểm kinh tế, xã hội đã nêu ở trên, trong quá trình thực hiện những nội dung, hình thức tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, yêu cầu các lực lượng nói chung, các đoàn KT-QP nói riêng, cần quán triệt và thực hiện tốt phương thức mềm dẻo, tránh nôn nóng, tuân thủ quy luật khách quan. Đây chính là những bài học mang tính lý luận rút ra qua tổng kết thực tiễn, thực hiện nhiệm vụ nêu trên trong nhiều năm qua của các đoàn KT-QP.

Đại tá, PGS,TS. TRẦN TRUNG TÍN Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng

1- Thủ tướng Chính phủ- Nghị định số 44/2009/NĐ-CP về xây dựng Khu KT-QP, ngày 7-5-2009).

Tập Đoàn Bảo Việt: Phát Huy Vai Trò Lãnh Đạo Của Đảng Trong Thực Hiện Nhiệm Vụ

Tập đoàn Bảo Việt nhận Kỷ niệm chương tại Lễ vinh danh 30 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu (Ảnh: N.T)

Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng

Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện các chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính để nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại đội Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2023-2023 đã đề ra.

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị trong toàn Tập đoàn vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III đề ra. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế đất nước và sự phát triển chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tập đoàn chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, sự điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững vị trí là Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2023 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, lãnh đạo bằng chỉ thị, nghị quyết, bằng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng chính sự gương mẫu của các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị; các cấp ủy đảng duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, nên đã đem lại hiệu quả tích cực.

Triển khai nghiêm túc việc thực hiện các quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng: các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; chú trọng triển khai Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 07/10/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư; đồng thời chủ động đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau khi triển khai hợp nhất, Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục rà soát và chỉ đạo kiện toàn mô hình bộ máy tổ chức tại Tập đoàn theo hướng bỏ cấp khối, giữ cấp ban, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; các ban sau hợp nhất tham mưu trực tiếp cho Đảng ủy Tập đoàn, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chú trọng thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định của đảng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tích cực triển khai, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ vi phạm kỷ luật nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc kỷ cương, xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn, được bồi đắp xây dựng trong suốt hơn 55 năm qua. Trong nhiệm kỳ 2023-2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng và 03 đảng viên, giám sát đối với 15 tổ chức đảng và 08 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với 08 tổ chức đảng, giám sát đối với 13 tổ chức đảng và 08 đảng viên; cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp cơ sở cũng đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 94 tổ chức đảng và 48 đảng viên.

Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt đã lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2023 – 2023; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt Cuộc Vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chủ trương các đơn vị trong Khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Chỉ đạo Công đoàn Tập đoàn chú trọng công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng cho công đoàn viên, thực hiện đúng chủ trương, lối của Đảng và Nhà nước. Tập đoàn cũng tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, đảm bảo lợi ích cổ đông và đời sống cho người lao động.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt với quyết tâm cao đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, đáng tự hào, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II đề ra.

Tiếp Tục Phát Huy Vai Trò Của Đoàn Tncs Hồ Chí Minh Trong Thời Kỳ Mới

20:31 23/03/2023 46607

Công tác giáo dục Web.ĐTN: Các phong trào, chương trình hành động của Đoàn đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Trong thời kỳ đổi mới, thanh niên cả nước hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khoa học và công nghệ, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra đời từ mùa xuân của Đảng, của dân tộc, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu lãnh đạo, rèn luyện. Trải qua 88 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ; thực sự là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam; là đội dự bị tin cậy của Đảng, của nhân dân, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống hào hùng đó, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục có bước phát triển, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với thanh thiếu nhi và có đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước.

Hiện nay, thanh niên Việt Nam (16 – 30 tuổi) có trên 23,6 triệu, chiếm 25,2% dân số cả nước; thiếu niên, nhi đồng (6 – 15 tuổi) có 12 triệu, chiếm 12,9% dân số cả nước. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức với chặt chẽ, đầy đủ 4 cấp, từ trung ương xuống cơ sở với hơn 6,4 triệu đoàn viên. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng những yêu cầu của tình hình mới không chỉ đem đến cơ hội, thuận lợi và thời cơ, mà còn mang lại nhiều khó khăn và thách thức đối với thanh niên. Vì vậy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải không ngừng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để tiếp tục phát huy vai trò của mình đối với thanh thiếu nhi, với đất nước. Trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Một là, toàn Đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2023 – 2030”; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2023 – 2023”. Coi trọng tuyên truyền, giáo dục thanh niên sống có lý tưởng cách mạng, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thanh thiếu nhi. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp. Tạo diễn đàn trao đổi, đối thoại với thanh thiếu niên về các vấn đề chính trị, xã hội; thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh thiếu niên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là trên internet, mạng xã hội kết hợp chặt chẽ với hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trong đoàn viên thanh niên, duy trì hiệu quả fanpage, website của các cấp bộ đoàn về tuyên truyền, giới thiệu các tin tốt, câu chuyện đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những tấm gương tiêu biểu trong cuộc sống.

Xây dựng, tuyên dương và nhân rộng nhiều cá nhân, tập thể thanh niên tiên tiến, lấy gương “người tốt, việc tốt” để lan tỏa trong cộng đồng, nhân lên những nghĩa cử cao đẹp. Nâng cao chất lượng các đợt sinh hoạt chính trị gắn với dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước. Kiên trì tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

Hai là, tổ chức sáng tạo, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp bộ đoàn phát huy thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù.

Phong trào của Đoàn tập trung đi sâu vào các mặt trận quan trọng như: học tập, nghiên cứu khoa học; lao động, sản xuất kinh doanh; bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội… Cùng với đó, toàn Đoàn triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” để chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, thiết thân của thanh niên, qua đó góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Ba là, chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Trong công tác xây dựng Đoàn, chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư.

Đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp ý đảng viên, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với hình thức phù hợp.Triển khai

Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Chủ động, sáng tạo, kiên trì tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách đối với thanh thiếu nhi.

Thí điểm triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em” và các hoạt động nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Tập trung huy động nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con em hộ nghèo, thiếu nhi khu vực vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Năm là, chủ động mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; chú trọng phát triển quan hệ đi vào chiều sâu, thiết thực; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc tế của Đoàn; đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Ưu tiên phát triển hợp tác thanh niên với các nước láng giềng, ASEAN, các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cơ chế hợp tác đa phương mà Việt Nam là thành viên. Thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: phát triển thanh niên (đào tạo lãnh đạo trẻ, công dân tích cực, công dân toàn cầu); môi trường và phát triển bền vững; tình nguyện vì cộng đồng; khởi nghiệp sáng tạo; phát triển doanh nghiệp xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình quốc tế, các vấn đề quốc tế, toàn cầu cho đoàn viên, thanh niên.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các nhiệm vụ và giải pháp trên, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình đối với thanh thiếu nhi, với đất nước, xứng đáng với truyền thống 88 năm xây dựng, cống hiến, trưởng thành.

(Nguồn Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương) -TL

Cập nhật thông tin chi tiết về Phát Huy Vai Trò Của Đảng Đoàn Trong Việc Đổi Mới Hoạt Động Của Hđnd Tỉnh trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!