Xu Hướng 5/2023 # Phát Huy Truyền Thống Anh Hùng, Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Vững Mạnh Làm Nòng Cốt Cho Sự Nghiệp Quốc Phòng Toàn Dân # Top 9 View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xu Hướng 5/2023 # Phát Huy Truyền Thống Anh Hùng, Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Vững Mạnh Làm Nòng Cốt Cho Sự Nghiệp Quốc Phòng Toàn Dân # Top 9 View

Bạn đang xem bài viết Phát Huy Truyền Thống Anh Hùng, Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Vững Mạnh Làm Nòng Cốt Cho Sự Nghiệp Quốc Phòng Toàn Dân được cập nhật mới nhất trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Ngày 22-12-1944, Ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân-đội quân chủ lực đầu tiên của LLVT cách mạng-được lấy làm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và cách đây 30 năm, ngày 17-10-1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ban hành Chỉ thị số 381-CT/TW quyết định lấy ngày 22-12 là Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD).

Dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH); cùng nhân dân làm nên những chiến thắng huy hoàng, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, với 34 cán bộ, chiến sĩ, trang bị vũ khí thô sơ nhưng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã làm nên chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần, mở đầu cho trang sử truyền thống “bách chiến, bách thắng” của QĐND Việt Nam. Chưa đầy một năm sau, Quân đội ta đã cùng toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa, làm nên thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa-nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Ngay sau đó, Quân đội ta đã cùng với LLVT và các tầng lớp nhân dân đập tan mọi âm mưu, hành động chống phá của thù trong, giặc ngoài, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng và nền độc lập, tự do của dân tộc.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Quân đội ta đã trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt; nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần quả cảm “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, cùng toàn dân trường kỳ kháng chiến, đánh bại chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”, âm mưu “bình định”, “phản công” của địch, giành những thắng lợi quan trọng. Nổi bật là trên các mặt trận: Việt Bắc Thu-Đông (1947), Biên giới (1950), cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân (1953-1954) với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giáng đòn quyết định, đập tan dã tâm xâm lược của các thế lực đế quốc, thực dân hiếu chiến, mở ra trang mới cho cách mạng Việt Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, QĐND Việt Nam có bước phát triển lớn mạnh, vượt bậc cả về tổ chức lực lượng, trình độ chỉ huy tác chiến, nghệ thuật quân sự; từng bước hình thành các quân chủng, binh chủng, quân đoàn chủ lực cơ động mạnh, làm nòng cốt bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa (XHCN) và tiến hành chiến tranh cách mạng ở miền Nam. Mặc dù phải đương đầu với một đế quốc sừng sỏ, có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh vào loại bậc nhất thế giới, nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng, tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, ý chí quyết chiến, quyết thắng, “dám đánh, quyết đánh, biết đánh và biết thắng”, cùng toàn dân đập tan hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” (12-1972), bảo vệ vững chắc Thủ đô Hà Nội và hậu phương lớn miền Bắc XHCN; lần lượt đánh thắng các chiến lược: “Chiến tranh đặc biệt”; “Chiến tranh cục bộ”; “Việt Nam hóa chiến tranh”; tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, viết nên trang sử hào hùng, oanh liệt của thời đại Hồ Chí Minh; hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa non sông thu về một mối, đất nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên hòa bình, độc lập, tự do, cả nước đi lên CNXH.

Sau ngày đất nước thống nhất, Quân đội ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, đấu tranh làm thất bại kế hoạch hậu chiến của các thế lực thù địch; xung kích khắc phục hậu quả chiến tranh và một lần nữa lại anh dũng chiến đấu hy sinh, cùng toàn dân tộc tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, QĐND Việt Nam đã phát huy bản chất cách mạng, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong tình hình mới; chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu với Đảng, Nhà nước có quyết sách đúng đắn, xử lý kiên quyết, kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh cả trên không, trên biển, biên giới và nội địa, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc; luôn sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Cùng với nhiệm vụ chiến đấu, Quân đội ta luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực, có hiệu quả vào phát triển kinh tế-xã hội, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị, đời sống văn hóa mới… nhất là trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; luôn xung kích, nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và làm công tác dân vận đã tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân-dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, tạo nền tảng để xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, quân đội đã tích cực, chủ động hội nhập, thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Nhìn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chúng ta vô cùng vinh dự, tự hào về những chiến công hiển hách và truyền thống vẻ vang của Quân đội ta. Những chiến công mà quân đội giành được trước hết là nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân; sự nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, anh dũng chiến đấu hy sinh của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Trong suốt 75 năm qua, bất luận trong hoàn cảnh nào, Quân đội ta cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH; luôn đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD vững mạnh; thực sự là quân đội cách mạng “của dân, do dân, vì dân”; xây đắp nên truyền thống “… trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng(1) như lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng và danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang đứng trước nhiều vận hội, thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trên thế giới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng tình hình thế giới, khu vực biến động rất phức tạp, khó dự báo; tranh chấp chủ quyền, xung đột sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, tấn công mạng và những vấn đề an ninh phi truyền thống gia tăng, diễn ra gay gắt; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt. Tình hình Biển Đông đã và đang có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội, chia rẽ quân đội với Đảng, Nhà nước, nhân dân bằng những thủ đoạn mới rất tinh vi, thâm độc. Bên cạnh đó, sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động nhiều chiều đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có quốc phòng, an ninh. Trước tình hình đó, QĐND cần phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, tạo bước phát triển mới về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Để hoàn thành trọng trách thiêng liêng đó, toàn quân cần kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm 75 năm qua, tập trung trước hết xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đảm bảo cho quân đội luôn giữ vững phương hướng, mục tiêu chiến đấu, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Theo đó, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, bảo đảm cho quân đội luôn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, có tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc. Đảng bộ Quân đội tiếp tục đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng; kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, nhất là âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phê bình và tự phê bình, giữ nghiêm kỷ luật Đảng; đề cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và chỉ huy đơn vị… Trước mắt, chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng “người trước, súng sau” trong xây dựng LLVT nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đơn vị trong quân đội cần tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu của quân đội, truyền thống lịch sử dân tộc, bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Tiếp tục tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Mặt khác, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về ý chí, niềm tin, trách nhiệm chính trị; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị, tâm thế vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh, bảo đảm trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, luôn trung thành vô hạn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa, đang đặt ra cho quân đội nhiệm vụ rất nặng nề. Để phát huy truyền thống “bách chiến, bách thắng”, “càng đánh càng mạnh, càng thắng lớn”, đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của QĐND, xây dựng QĐND ngày càng hùng mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực tiễn 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội ta cho thấy, đây là vấn đề rất quan trọng, trực tiếp quyết định đến khả năng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, cùng với tăng cường nền tảng chính trị, tinh thần, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng QĐND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, thiện chiến, hiện đại, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ.

Để hoàn thành mục tiêu trên, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, quân đội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt khâu đột phá về điều chỉnh tổ chức biên chế, tăng cường kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ. Trước hết, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2021; bảo đảm vũ khí, trang bị đến năm 2025; tích cực sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, rèn luyện kỷ luật, thể chất, xây dựng chính quy, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực. Toàn quân tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, SSCĐ, phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, diễn tập; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, sự phát triển của vũ khí, trang bị và nghệ thuật quân sự Việt Nam, yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng niềm tin vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có. Đặc biệt, tập trung tạo sự chuyển biến về chất lượng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị thế hệ mới, hiện đại; huấn luyện, diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập đối kháng trong các môi trường và tác chiến khu vực phòng thủ, làm cơ sở để nâng cao trình độ, khả năng tác chiến của quân đội. Cùng với đó, cần chủ động phát huy thành tựu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp cận, ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự, khoa học, công nghệ quân sự, công nghiệp quốc phòng, đẩy nhanh hơn nữa tiến trình hiện đại hóa quân đội, trước hết là các lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại, tạo bước chuyển mang tính đột phá về trình độ, khả năng SSCĐ, sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Kế tục truyền thống đánh thắng ngay từ trận đầu, đã ra quân là chiến thắng, trong bối cảnh phức tạp hiện nay, toàn quân quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, thường xuyên nêu cao cảnh giác, chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, tình huống có thể xảy ra trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chiến lược, sách lược linh hoạt, đúng đắn, phù hợp, chủ động giải quyết các vấn đề nhạy cảm, tình huống phức tạp, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, không để đất nước bị động, bất ngờ. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Trong đó, đẩy mạnh xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng LLVT ba thứ quân vững mạnh, tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, đặc biệt là “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Các đơn vị quân đội duy trì nghiêm chế độ, nền nếp SSCĐ, luôn ở trạng thái SSCĐ cao; làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng biển, vùng trời, biên giới, hải đảo; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quyết tâm, kế hoạch, phương án tác chiến, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an nhân dân và các lực lượng khác, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, không để bất ngờ về chiến lược.

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dựa vào dân, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân là quy luật phát triển, cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam trong suốt 75 năm qua. Kế thừa, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp đó, cán bộ, chiến sĩ quân đội cần đề cao trách nhiệm, gương mẫu trong lời nói, quyết liệt trong hành động, nhằm giữ gìn, phát triển mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân. Hiện nay, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết gắn bó “máu-thịt”, “cá-nước” giữa quân đội và nhân dân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc, nên cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân càng phải giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật trong quan hệ quân dân, gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí. Các đơn vị quân đội tiếp tục thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, hỗ trợ, giúp nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, kết hợp xây dựng, củng cố vững chắc nền QPTD, thế trận QPTD, an ninh nhân dân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác “đền ơn đáp nghĩa”… Cùng với đó, quân đội tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội QPTD (22-12-1989 / 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2019) là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và quân đội. Đây là dịp để toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và nhân dân ta nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng, dân tộc anh hùng. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với niềm tự hào dân tộc, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thật sự làm nòng cốt cho toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

(1)  Hồ Chí Minh toàn tập, tập 14, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, H, 2011, tr.435.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Nguồn: chúng tôi class=”tgia text-right”>

Xây Dựng Llvt Quân Khu 3 Là Lực Lượng Nòng Cốt Trong Sự Nghiệp Quốc Phòng

Chiều 20/12, tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

Tham dự có: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội, Bộ Quốc phòng và Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy 9 tỉnh, thành phố trong khu vực.

Sau khi nghe báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác thời gian qua của lực lượng vũ trang Quân khu 3 do Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3 trình bày, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về thăm Quân khu 3 trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Năm mới 2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi đến các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3 lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quân khu 3 là địa bàn chiến lược, là khu vực phòng thủ trọng yếu phía Đông Bắc của đất nước, với 5/9 tỉnh, thành phố ven biển, 4 huyện đảo, trong đó có cả đồng bằng, miền núi. Với việc đứng chân trên vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng Thủ đô, Quân khu 3 đã có truyền thống lịch sử rất vẻ vang, gắn với nhiều chiến công huyền thoại. Gần 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã xây đắp và không ngừng tô thắm truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, xứng đáng là Quân khu có vị trí chiến lược trọng yếu của cả nước được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều huân, huy chương và các danh hiệu cao quý.

Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2019, Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tích quan trọng trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần cùng quân, dân cả nước xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tích cực, chủ động phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, công tác xây dựng khu vực phòng thủ đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là xây dựng tiềm lực tinh thần, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; thế trận phòng thủ càng được tăng cường… Qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, bảo đảm thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phát huy tiềm lực khu vực phòng thủ. Lực lượng vũ trang Quân khu 3 luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo.

Nhấn mạnh nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện cả trên biển, trên đất liền, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quân khu đã chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động; đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện tốt các chế độ, chính sách xã hội, chính sách quân đội, chính sách hậu phương…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Tiếp Tục Đổi Mới Toàn Diện, Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân Trong Sạch, Vững Mạnh, Phát Huy Vai Trò Nòng Cốt, Giữ Vững An Ninh Quốc Gia, Bảo Đảm Trật Tự, An Toàn Xã Hội

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đoàn đại biểu Đảng bộ CATW bày tỏ nhất trí cao với các văn kiện Trung ương trình Đại hội.   

(1) Đảng bộ CATW và toàn lực lượng CAND đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận quan trọng có tính chiến lược về bảo đảm ANTT. Lực lượng CAND đã chủ động, thường xuyên nắm chắc và dự báo sát, đúng tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, quan điểm có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài về bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND, qua đó tạo môi trường hòa bình, ổn định, để phát triển kinh tế – xã hội, mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước.

(2) Tiếp tục đổi mới mọi mặt công tác công an, nhận diện đúng đối tượng, đối tác, tập trung lực lượng đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng.

(3) Làm tốt chức năng tham mưu với Đảng trong việc huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tham gia đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; từng bước kiềm chế gia tăng tội phạm, kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được tăng cường mạnh mẽ; trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội, an ninh con người có nhiều chuyển biến tích cực hơn.

(4) Lực lượng CAND tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; triển khai nhiều giải pháp mang tính “đột phá”, “cách mạng” trong xây dựng lực lượng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ, được coi là “điểm sáng” của Bộ Công an trong nhiệm kỳ qua.

(5) Cùng với thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của CAND đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia từ sớm, từ xa; chủ động góp phần thực hiện công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; thể hiện rõ vai trò “đi trước, mở đường”, góp phần nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong quan hệ quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đoàn đại biểu Đảng bộ CATW bày tỏ nhất trí cao với các văn kiện Trung ương trình Đại hội.   

(1) Đảng bộ CATW và toàn lực lượng CAND đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận quan trọng có tính chiến lược về bảo đảm ANTT. Lực lượng CAND đã chủ động, thường xuyên nắm chắc và dự báo sát, đúng tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, quan điểm có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài về bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND, qua đó tạo môi trường hòa bình, ổn định, để phát triển kinh tế – xã hội, mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước.

(2) Tiếp tục đổi mới mọi mặt công tác công an, nhận diện đúng đối tượng, đối tác, tập trung lực lượng đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng.

(3) Làm tốt chức năng tham mưu với Đảng trong việc huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tham gia đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; từng bước kiềm chế gia tăng tội phạm, kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được tăng cường mạnh mẽ; trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội, an ninh con người có nhiều chuyển biến tích cực hơn.

(4) Lực lượng CAND tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; triển khai nhiều giải pháp mang tính “đột phá”, “cách mạng” trong xây dựng lực lượng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ, được coi là “điểm sáng” của Bộ Công an trong nhiệm kỳ qua.

(5) Cùng với thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của CAND đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia từ sớm, từ xa; chủ động góp phần thực hiện công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; thể hiện rõ vai trò “đi trước, mở đường”, góp phần nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong quan hệ quốc tế.

Thời gian tới, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ ANTT, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm mà lực lượng CAND tập trung thực hiện.

Theo đó, Đảng bộ CATW và toàn lực lượng CAND tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng để làm cơ sở tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác công an. Trong đó, xác định mục tiêu, phương hướng trọng tâm là “Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, an ninh con người, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong mọi tình huống; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, chủ quyền và an ninh của đất nước. Giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ. Nghiên cứu cụ thể hóa và có giải pháp thực hiện nhiệm vụ “bảo vệ an ninh con người”, “bảo vệ an ninh chính quyền”, “an ninh Nhà nước”, “an ninh chế độ”, trong đó, phải coi trọng và lấy thước đo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, hạnh phúc của mỗi con người làm tiêu chí, hiệu quả của công tác bảo vệ ANTT. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả chủ trương “Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh”; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác công an, trong đó cần xác định đổi mới một cách thực chất, đi vào chiều sâu với các giải pháp cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Trọng tâm là đổi mới trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ ANTT; tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, có giải pháp kéo giảm các loại tội phạm, giảm tai nạn giao thông, giảm cháy, nổ…

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian tới phải tập trung xây dựng thế trận lòng dân vững chắc về ANTT; phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền an ninh nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Muốn làm tròn nhiệm vụ nặng nề mà vẻ vang ấy, Công an cần phải đoàn kết nhân dân, tổ chức và giáo dục nhân dân, dựa vào lực lượng rộng lớn của nhân dân”. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã trong bảo đảm ANTT tại cơ sở, theo phương châm “trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”; tập trung xây dựng từng thôn, xóm, bản, làng, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND tinh nhuệ, hiện đại.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng CAND nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng và Nhân dân; quyết tâm phấn đấu xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, thể hiện ý chí, trách nhiệm của toàn lực lượng CAND về khát vọng và niềm tin xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân Việt Nam được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và thanh bình; xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng đất nước ta hùng cường, phát triển và phồn vinh. 

Nguồn Cổng thông tin điện tử BCA

Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Vững Mạnh Về Chính Trị Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên Phong tại Đền Giếng. Ảnh tư liệu

Xây dựng quân đội – Một quân đội nhân dân thật mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra việc xây dựng quân đội phải theo nguyên tắc “Quân sự phục tùng chính trị”

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, quân đội xét về bản chất, bao giờ cũng là công cụ bạo lực của một giai cấp, nhà nước nhất định nhằm bảo vệ lợi ích căn bản của giai cấp, nhà nước đã tổ chức ra nó. Quân đội luôn xuất hiện, tồn tại gắn liền với chính trị, bị chi phối bởi chính trị, là công cụ thực hiện mục đích chính trị. Chính trị quy định bản chất, chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ cơ bản của quân đội với giai cấp, với chế độ xã hội, với nhân dân, với dân tộc. Quân đội bao giờ cũng gắn chặt với giai cấp, nhà nước đã sinh ra nó, mang bản chất giai cấp sâu sắc. Không có và không thể có quân đội “phi giai cấp” hoặc “siêu giai cấp”, quân đội “phi chính trị” hoặc “đứng ngoài chính trị”. Chính trị của quân đội tuy tương đối ổn định nhưng cũng có sự vận động, chuyển hóa theo những chiều hướng khác nhau.

Hồ Chí Minh cho rằng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị là nguyên tắc căn bản, là điều kiện tiên quyết trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Vì vậy, ngày 25 tháng 10 năm 1951, trong “Bài nói chuyện tại trường Chính trị trung cấp Quân đội” (nay là Học viện Chính trị), Người khẳng định: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại” [2].

Chính trị của quân đội vận động phụ thuộc vào điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan. Điều kiện khách quan là lợi ích cơ bản của giai cấp, nhà nước tổ chức ra quân đội. Nhân tố chủ quan là hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn tuyên truyền, giáo dục mục tiêu lý tưởng chiến đấu, xây dựng đội ngũ sĩ quan, ban hành các chính sách, pháp luật của giai cấp, nhà nước; là bản lĩnh, trình độ tổ chức của giai cấp, nhà nước trong phòng, chống những âm mưu, hành động phá hoại của kẻ thù nhằm làm suy giảm lòng trung thành, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Nhân tố cơ bản quyết định bản chất chính trị của quân đội là quyền lãnh đạo, hiệu lực lãnh đạo của giai cấp cầm quyền đối với quân đội.

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội cách mạng, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức, lãnh đạo, rèn luyện nhằm thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Do đó, chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam là chính trị của Đảng, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Biểu hiện rõ nhất tính chính trị trong quân đội theo Người đó là: “Riêng về các chú, chính trị biểu hiện ra trong lúc đánh giặc. Học chính cương, chính sách rồi thì phải thực hiện. Nếu thuộc lầu mà không biết đánh giặc thì vô dụng. Cho nên các chú phải học tư tưởng chiến lược, chiến thuật, học cách dạy bộ đội đánh giặc, học phương pháp chỉ huy chiến đấu, v.v..” [3].

Hồ Chí Minh chỉ ra mục đích xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, là nhằm không ngừng củng cố, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội; làm cho quân đội luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Trong tác phẩm “Thường thức chính trị, Người khẳng định phải: “Xây dựng quân đội – Một quân đội nhân dân thật mạnh, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và của Đảng. Quân đội ta phải được trang bị đầy đủ, phải học tập nhiều để tiến bộ mãi về mặt kỹ thuật. Phải luôn tăng cường công tác chính trị để bảo đảm là quân đội cách mạng, quân đội quyết chiến quyết thắng” [4].

Nội dung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, là quan điểm mang tính nguyên tắc định hướng tư tưởng, thiết chế, tổ chức chính trị và hoạt động chính trị của quân đội; của quá trình xây dựng tiềm lực chính trị – tinh thần; phát huy nhân tố con người trong quân đội và ở việc định hướng xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị có nội dung toàn diện, trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

Một là, xây dựng nền tảng tư tưởng và củng cố, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội. Đây là nội dung cơ bản, cốt lõi nhất trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị. Do đó, cần làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, Cương lĩnh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thấm sâu vào đời sống tinh thần và trở thành kim chỉ nam trong nhận thức, hành động của mọi tổ chức, cá nhân trong quân đội. Bởi vì,Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục. Cán bộ và chiến sĩ phải luôn luôn khiêm tốn, luôn luôn cố gắng hơn nữa. Phải phát huy bản chất và truyền thống cách mạng” [5].

Hai là, xây dựng hệ thống các tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam (tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, hệ thống cơ quan chức năng) vững mạnh về chính trị. Các tổ chức trong quân đội được xây dựng, kiện toàn trên cơ sở đúng nguyên tắc, quan điểm, đường lối của Đảng, bảo đảm tinh gọn, hoạt động đúng chức năng và có hiệu quả. Về tổ chức quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải có tổ chức vững chắc và nghiêm mật” [7], “nếu không có tổ chức thì không phải một đội quân cách mạng” [8], kết cục sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ và tan rã. Người chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, xác định đúng đắn mối quan hệ giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ.

Vận dụng sáng tạo nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng vào xây dựng quân đội cách mạng, Người nêu rõ có tổ chức mạnh mới có con người mạnh. Con người mạnh làm cho tổ chức mạnh, Đảng bộ trong quân đội làm nòng cốt và hạt nhân lãnh đạo, vừa có hệ thống lãnh đạo, vừa có hệ thống chỉ huy, xác định rõ lãnh đạo là tập thể, chỉ huy là trách nhiệm cá nhân. Quân đội phải có kỷ luật sắt “quân lệnh như sơn” [9] đi đôi với thực hiện dân chủ, phê bình, tự phê bình từ dưới lên, chống quan liêu, quân phiệt, độc đoán, chống tự do vô kỷ luật và tiến lên chính quy. Vì thế Người căn dặn: “Nhiệm vụ của quân đội hiện nay là phải cố gắng tiến lên chính quy. Đây là nhiệm vụ mới. Không nên vì hòa bình mà xao lãng học tập. Các cô các chú cần học gì? Cần học chính trị để nắm vững chính sách của Đảng và Chính phủ, để đi đúng đường lối của nhân dân. Phải học tập kỹ thuật vì kỹ thuật ngày càng tiến bộ, mình cũng phải học để tiến bộ. Muốn cho bộ đội ta hùng mạnh và nhất định bộ đội ta phải hùng mạnh, chúng ta phải cố gắng học tập chính trị và kỹ thuật để tiến lên chính quy” [10].

Ba là, xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chính trị của đội ngũ cán bộ và các lực lượng khác trong quân đội. Chiến lược “trồng người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên một đội ngũ cán bộ quân đội trung thành, có trí tuệ, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của đấu tranh và mọi thử thách của cách mạng. Đối với cán bộ trong quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải có các phẩm chất: “Trí, Dũng, Liêm, Trung”. Người đặt “Trí” lên hàng đầu. Theo Bác, cán bộ quân sự trước hết phải là người có trí tuệ, không ngừng trau dồi tri thức, nâng cao trí tuệ, mới hoàn thành nhiệm vụ. Người cán bộ phải có giác ngộ chính trị hơn quần chúng, vì vậy phải có trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác – Lênin, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật quân sự; nắm vững đường lối chính sách của Đảng mới tự giác phấn đấu theo đường lối cách mạng mà Đảng đã vạch ra, có niềm tin thắng lợi, dựa vào căn cứ khoa học, có lý luận để thuyết phục quần chúng, có khả năng tổng kết thực tiễn, phát huy sức sáng tạo của quần chúng để góp phần cụ thể hóa, bổ sung đường lối, chủ trương của Đảng.Vì vậy, Người căn dặn: “Từ nay, để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, Quân đội nhân dân ta phải: – Ra sức thi đua diệt giặc lập công. – Ra sức giúp đỡ đồng bào nông dân thực hiện chính sách ruộng đất của Đảng và của Chính phủ. – Cố gắng học tập chính trị và quân sự để tiến bộ mãi, để xứng đáng là quân đội cách mạng của nhân dân” [11].

Người yêu cầu đội ngũ cán bộ phải có kiến thức toàn diện về quân sự, văn hóa, kỹ thuật, khoa học nghệ thuật quân sự; nắm chắc lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ và các chế độ quy định của quân đội; nắm chắc các nguyên tắc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, dân chủ, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng bào; có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; có lối sống giản dị, gần gũi; không quan liêu tham nhũng, lãng phí; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó mật thiết với nhân dân. Vì vậy, Người căn dặn: “Trước kia, các chú đã thi đua giết giặc lập công; ngày nay, các chú phải thi đua xây dựng Quân đội nhân dân hùng mạnh, làm hậu thuẫn mạnh mẽ cho cuộc đấu tranh củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước. Tức là phải ra sức luyện tập quân sự, học tập chính trị, nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, triệt để thực hiện chính sách, làm trọn mọi nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ đã giao cho” [12].

Phải tăng cường giáo dục chính trị – tư tưởng trong Quân đội. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là nội dung căn bản để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, trong bài “Tình hình và nhiệm vụ” (Báo cáo tại Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa II), Mục 3, Người yêu cầu: “Chấn chỉnh quân đội: Muốn cho quân đội ta quyết chiến quyết thắng hơn nữa thì phải săn sóc đời sống vật chất của họ, nâng cao trình độ chiến thuật và kỹ thuật của họ, nhất là giáo dục chính trị, làm cho có lậptrường vững chắc, lập trường quân đội của nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo. Trong việc chỉnh huấn bộ đội, phải lấy chính trị làm gốc, phải khởi đầu từ cán bộ dần dần đến toàn thể nhân viên. Phải chú trọng bồi dưỡng và cất nhắc cán bộ công nông. Phải làm cho quân đội ta trở nên thật là một quân đội cách mạng của nhân dân, một quân đội vô địch” [14].

Theo Người, công tác chính trị – tư tưởng, làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin trở thành nền tảng, tư tưởng trong đời sống tinh thần của bộ đội; làm cho chủ trương, đường lối của Đảng, của Chính phủ được thấu suốt từ trên xuống dưới; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội thực sự tốt đẹp, lành mạnh, phong phú: “Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó thì phải làm những gì? – Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội, – Phải tăng cường giáo dục chính trị để nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho toàn quân” [15].

Bốn là, xây dựng các mối quan hệ chính trị – xã hội của quân đội thực sự dân chủ, đoàn kết và kỷ luật. Quan hệ trong nội bộ quân đội, bao gồm: Quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, quan hệ đồng chí đồng đội, quan hệ cá nhân với tổ chức, quan hệ giữa lãnh đạo, chỉ huy với phục tùng. Các quan hệ này, được xây dựng trên cơ sở giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng, nhiệm vụ cách mạng; những quy định của Điều lệnh, điều lệ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh và trên nền tảng tình đồng chí, đồng đội, luôn sát cánh, đồng cam cộng khổ, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ: “Bởi vì đoàn kết chặt chẽ thì khó khăn gì chúng ta cũng vượt qua được, việc gì to lớn chúng ta cũng làm xong. Vì vậy các đồng chí phải biết, phải nhớ và phải làm. Bây giờ về sau, chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ hơn nữa. Đoàn kết giữa cán bộ cũ và mới, trong Đảng và ngoài Đảng, cấp trên và cấp dưới, nói ngược lại cấp dưới với cấp trên cũng phải đoàn kết chặt chẽ” [16].

Quan hệ giữa quân đội với nhân dân, là quan hệ nền tảng, cội nguồn sức mạnh của quân đội: “Cán bộ và chiến sĩ thương yêu nhau như ruột thịt, chia ngọt sẻ bùi. Quân và dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau” [17]. Vì vậy, cần làm mọi cán bộ, chiến sĩ quân đội hiểu rõ nhân dân là cội nguồn sức mạnh của quân đội; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân; luôn tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc và dân tộc. Vì thế trong bài viết “Tình đoàn kết quân dân ngày thêm bền chặt”, một mặt, Người căn dặn Quân đội ta: “Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nghĩa là con em ruột thịt của nhân dân. Đánh giặc để tranh lại độc lập thống nhất cho Tổ quốc, để bảo vệ tự do hạnh phúc của nhân dân. Ngoài lợi ích của nhân dân, quân đội ta không có lợi ích nào khác” [18]. Và Người giải thích cặn kẽ hơn: “Quân đội ta biết rằng: Cơm quân đội ăn, áo quân đội mặc, vũ khí quân đội dùng, đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân tăng gia sản xuất, đóng thuế nông nghiệp mà có. Nhân dân thức khuya dậy sớm, ăn gió nằm sương, để đắp đường sửa cầu cho bộ đội đi. Nhân dân không quản trèo đèo lội suối, không quản khó nhọc gian lao, để chuyên chở súng đạn cho bộ đội đánh giặc” [19].

Mặt khác, Người cũng giải thích cho nhân dân: “Về phía nhân dân thì ai cũng biết rằng: Có quân đội đánh giặc và giữ làng giữ nước, mình mới được yên ổn làm ăn, Tổ quốc mới được thống nhất, độc lập. Trong công cuộc kháng chiến cứu nước, nhân dân hy sinh là hy sinh một phần của cải và thời giờ. Của cải hết, có thể lại làm ra; thời giờ qua, thời giờ lại đến. Nhưng bộ đội hy sinh là hy sinh xương máu, có khi hy sinh cả tính mệnh. Cụt chân gẫy tay, chân tay không thể mọc lại; người chết không thể sống lại. Đó là một sự hy sinh tuyệt đối” [20].

Quan hệ giữa quân đội với nhân dân và quân đội các nước trên thế giới, là vấn đề thuộc về bản chất giai cấp, thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả của quân đội cách mạng. Do đó, Quân đội ta cần tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với nhân dân và quân đội các nước trong giữ gìn hòa bình, an ninh khu vực và thế giới trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế; xây dựng quân đội và thực hiện nhiệm vụ quốc tế mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho.Trên tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh:”Quân đội ta có tinh thần yêu nước chân chính, lại có tinh thần quốc tế vô sản cao cả, luôn luôn đoàn kết với nhân dân và quân đội các nước xã hội chủ nghĩa anh em, với nhân dân các nước đang đấu tranh giải phóng dân tộc và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới” [21].

Như vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng quân đội là xây dựng tất cả các mặt, các nội dung cấu thành sức mạnh chiến đấu của quân đội, không được coi nhẹ một nội dung nào, trong đó phải lấy xây dựng quân đội về chính trị làm cơ sở. Đây là vấn đề rất cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, quân đội của dân, do dân và vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Xây dựng quân đội về chính trị không những nhằm trực tiếp xây dựng sức mạnh chính trị – tinh thần, sức mạnh cơ bản của quân đội ta, mà còn là tạo cơ sở xây dựng quân đội ta trên các mặt khác; làm cho quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đồng thời đủ sức làm tròn phận sự trung thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Kiên quyết đập tan âm mưu thủ đoạn “Phi chính trị hóa” Quân đội ta

Hiện nay, “Phi chính trị hóa” Quân đội ta là một âm mưu cực kỳ nham hiểm, là một mũi nhọn trong tổng thể chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch. “Phi chính trị hóa” quân đội tuyệt nhiên không phải là làm cho quân đội ta “không chính trị”, “trung lập”, “đứng ngoài chính trị” trong các cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp như chúng vẫn thường rêu rao, lừa phỉnh, hoặc như những nhận thức mơ hồ của một số người, mà thực chất đó là nhằm phá hủy chính trị vô sản của Quân đội ta, là lái chính trị của Quân đội ta trượt sang chính trị khác – chính trị tư sản, làm cho Quân đội nhân dân Việt Nam không còn là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân nữa.

Trong thực tiễn, các thế lực thù địch dùng nhiều ngón đòn và các chiêu thức khác nhau, với nhiều giọng điệu khác nhau, khi thì đứng hẳn về phía đối lập ra sức và trực diện chống phá, khi thì như là “người trong cuộc” thể hiện “thiện chí”, “tâm huyết” của mình đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, cố gắng “khuyên nhủ” chúng ta phải thế này, thế nọ. Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch ra sức rêu rao quan điểm: quân đội “chỉ là của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào, lực lượng chính trị nào” [22]. Để nhấn mạnh thêm các luận điểm trên, chúng còn đặt vấn đề quân đội ta cần phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của quốc gia dân tộc, đề cao khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết”, “vì quốc gia dân tộc”, “vì nhân dân” trong mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội. Chúng tỏ ra “thiện chí” kiên trì “khuyên nhủ” chúng ta cần phải thực hiện “chuyên nghiệp hóa” quân đội càng sớm càng tốt [23]; rằng, Việt Nam cần phải nhìn vào quân đội của các nước khác mà noi theo, cần phải “học tập kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang theo mô hình của quân đội tư sản” [24]…

Cốt lõi trong âm mưu, thủ đoạn chống phá Quân đội ta của các thế lực thù địch là chống phá về chính trị, là đánh vào cái “gốc” chính trị của quân đội – chính trị của Đảng của giai cấp công nhân. Chúng tập trung công kích, phá hoại những vấn đề rất cơ bản của Quân đội ta. Đó là: thứ nhất, phá hoại nền tảng tư tưởng của quân đội; thứ hai,phủ định sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; thứ ba, xuyên tạc, phủ định mục tiêu, lý tưởng và bản chất, truyền thống của Quân đội ta; thứ tư, phá hoại mối quan hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân; thứ năm, lôi kéo Quân đội ta tham gia liên minh quân sự, phá hoại tình đoàn kết quốc tế và khống chế các mối quan hệ hợp tác giữa Quân đội ta với quân đội các nước. Vì thế, đấu tranh phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội ta thực sự là một yêu cầu, một nội dung đặc biệt quan trọng và cấp thiết trong quá trình xây dựng quân đội ta về chính trị.

Do đó, việc quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị là vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là vấn đề chiến lược lâu dài nhằm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự mạnh, phải có “thực lực mạnh” như tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Đảng, có khả năng “giữ nước từ khi nước chưa nguy”; “ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa” [25] và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân” [26]; làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của chúng; đặc biệt có khả năng giành thắng lợi trong điều kiện kẻ thù liều lĩnh tiến hành chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao đối với nước ta, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội./.

[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr.539 [2], [3], [14], [18], [19], [20] Sđd, Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, tr.217; tr.218; tr.397-398; tr.334; tr.334; tr.334-335; [4], [11] Sđd, Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 8, tr.265; tr.373 [5], [6], [17], [21] Sđd, Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, tr.435 [7], [8] Sđd, Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, tr.500; tr.500 [9], [13] Sđd, Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, tr.457; tr.61 [10] Sđd, Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, tr.221 [12], [16] Sđd, Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, tr.98; tr.606 [15] Sđd, Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 11, tr.365 [22], [23], [24] Ban Tư tưởng – Văn Hóa Trung ương, Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.74 [25] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2013, tr. 168-169 [26] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.34.

Theo Trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh

Cập nhật thông tin chi tiết về Phát Huy Truyền Thống Anh Hùng, Xây Dựng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Vững Mạnh Làm Nòng Cốt Cho Sự Nghiệp Quốc Phòng Toàn Dân trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!