Xu Hướng 2/2024 # Một Số Kinh Nghiệm Để Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trên Địa Bàn Dân Cư Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An # Top 11 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Một Số Kinh Nghiệm Để Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trên Địa Bàn Dân Cư Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu với 12 chi bộ trực thuộc, có 291 đảng viên (8 chi bộ nông thôn, có 2 chi bộ tăng cường ở vùng đặc thù, 3 chi bộ trường học, 01 chi bộ quỹ tín dụng nhân dân) đã quan tâm, đưa ra nhiều giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,  đảng bộ đã nhiều năm liền được Ban chấp hành Đảng bộ Huyện công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ thực tiễn sinh hoạt đảng tại các chi bộ xã Quỳnh Giang thời gian qua, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như sau:

Thứ hai, sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy cấp trên về việc thực hiện đúng quy trình sinh hoạt đảng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Giúp cho đồng chí Bí thư chi bộ nâng cao trình độ hiểu biết, năng lực điều hành trong sinh hoạt đảng thường kỳ, tránh rập khuôn hoặc theo ý cá nhân, tạo tinh thần đổi mới dân chủ trong mỗi kỳ sinh hoạt đảng, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị từ đó các đảng viên chấp hành Điều lệ đảng và quy chế hoạt động của chi bộ.

Thứ ba, việc bố trí thời gian sinh hoạt chi bộ cũng rất quan trọng. Đảng viên ở các khu dân cư đa dạng về thành phần và nhiều độ tuổi khác nhau, nên việc bố trí thời gian để tổ chức sinh hoạt cho phù hợp và hiệu quả là một nội dung quan trọng mà cấp ủy đảng cần quan tâm. Chi ủy căn cứ vào tình hình thực tế để bố trí thời gian tổ chức sinh hoạt chi bộ trong khoảng thời gian từ ngày 3-7 hàng tháng, đảm bảo tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt ở mức cao nhất mà không nhất thiết là phải sinh hoạt vào ban ngày hoặc vào ngày 3 hàng tháng.

Hàng quý thường trực Đảng ủy thực hiện việc dự sinh hoạt luân phiên với 1 đến 2 chi bộ, nhất là chi bộ còn hạn chế về một số mặt; hàng tháng, trước kỳ sinh hoạt chi bộ, Thường trực Đảng ủy tổ chức giao ban Dân – Chính – Đảng và bí thư chi bộ, báo cáo viên của các tổ chức nghe báo cáo viên thông tin thời sự, định hướng nhiệm vụ trọng tâm để các chi bộ đưa vào nội dung sinh hoạt đảng thường kỳ.

Thứ tư, cần chú trọng công tác kiểm tra. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy hàng năm xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra các chi bộ về việc thực hiện các quy định, hương dẫn của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức giám sát việc thực hiện Điều lệ đảng, chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát, có kết luận và chỉ đạo chi bộ kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chế độ và chất lượng sinh hoạt đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với chi ủy viên và bí thư chi bộ.

Một số giải pháp  để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của cấp ủy cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2025; ngay sau đại hội xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng và kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ cấp ủy và bí thư chi bộ đảm bảo hiệu quả, thực chất, sát với yêu cầu thực tiễn.

2. Lãnh đạo thực hiện duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng đúng, đủ kỳ, chỉ đạo chi bộ chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2024 của Ban tổ chức Trung ương; phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện hơn nữa để đảng viên tham gia góp ý kiến vào công việc chung. Mỗi đảng viên cần nêu cao ý thức tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên.

3. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2024 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng.

5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nghiêm túc Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2024 của Bộ Chính trị, quy định về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng, nhân dân nơi cư trú.

Nguyễn Thị Bích Thảo 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tiểu Luận Nâng Cao Chất Lượng Và Hiệu Quả Hoạt Động Của Ubnd Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An Trong Giai Đoạn Hiện Nay

n. HĐND có quyền bãi nhiệm, miễn nhiệm các thành viên của UBND cùng cấp, có quyền sửa đổi hay hủy bỏ những quy định không phù hợp của UBND cùng cấp. Với tư cách là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, UBND là cơ quan thực hiện chức năng quản lí hành chính Nhà nước, chấp hành nghị quyết của HĐND cùng cấp cũng như các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên. Để thực hiện việc quản lí điều hành công việc hàng ngày của Nhà nước ở địa phương, UBND phải nắm được nhân lực, vật lực cũng như những tiềm năng khác của địa phương. Do đó chức năng quản lí Nhà nước của UBND khác với hoạt động quản lí của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội ở những đặc trưng: Quản lí hành chính Nhà nước là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất, được coi là chức năng của UBND, còn các cơ quan Nhà nước khác cũng tiến hành hoạt động quản lí hành chính, nhưng đó không phải là hoạt động chủ yếu. Hoạt động quản lí của UBND mang tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội về chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh, quốc phòng… đối với mọi đối tượng. Hoạt động quản lí của UBND mang tính thống nhất. UBND quản lí hành chính Nhà nước ở địa phương trên cơ sở chấp hành các quyết định của các cơ quan hành chính Nhà nước cấp trên dưới sự quản lí thống nhất của Chính phủ. Hoạt động quản lí của các cơ quan Nhà nước ở vïng địa phương phải phù hợp với sự quản lí chung của UBND. Hoạt động quản lí của UBND chỉ giới hạn trong phạm vi một địa phương, một lãnh thổ nhất định. Khác với Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lí Nhà nước trong phạm vi cả nước, đối với mọi địa phương trong nước. Văn bản pháp lí của UBND phải phù hợp với nghị quyết của HĐND cùng cấp cũng như văn bản của các cơ quan Nhà nước cấp trên mới có giá trị thực hiện. Vậy UBND có vị trí vai trò hết sức quan trọng ở địa phương. UBND có trách nhiệm phải tổ chức thực hiện Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND cùng cấp, chỉ đạo hoạt động của UBND cấp dưới trực tiếp. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ trên, UBND thực hiện chức năng quản lí Nhà nước ở địa phương trong phạm vi quyền hạn của mình do luật định. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình UBND được quyền ban hành các quyết định, chỉ thị và tổ chức thực hiện các văn bản đó. UBND chỉ có một chức năng duy nhất là quản lí Nhà nước vì quản lí Nhà nước là hoạt động chủ yếu, bao trùm lên toàn bộ hoạt động của UBND. 1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND xã. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã được quy định tại các điều: 111;112;113;114;115;116;117 luật tổ chức HĐND và UBND 2003. Nó được củ thể hóa qua các ý sau: – Trong lĩnh vực kinh tế: Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế hàng năm trình HĐND cùng cấp thông qua để trình UBND huyện phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch đó. Lập dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự án thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; dự toán, điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết và lập quyết toán ngân sách địa phương trình HĐND cùng cấp quyết định và báo cáo UBND, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp với cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lí ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã, Thị trấn và báo cáo về ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Quản lí và sử dụng có hiệu quả quỹ đất được để lại phục vụ các nhu cầu công ích ở địa phương; xây dựng và quản lí các công trình công cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy định của pháp luật; Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để tự đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của xã, Thị trấn trên nguyên tắc dân chủ tự nguyện.Việc quản lí các khoản đóng góp này phải công khai, có kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật. – Trong lĩnh vực nông nghiệp-lâm nghiệp-ngư nghiệp-thủy lợi và tiểu thủ công nghiệp. Tổ chức và hướng dẫn thực hiện các chương trình, kế hoạch đề án khuyến khích phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ để pháp triển sản xuất và hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung và phòng trừ các bệnh dịch đối với cây trồng và vật nuôi; Tổ chức việc xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ; thực hiện việc tu bổ, bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng; phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng tại địa phương; Quản lí, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Tổ chức, hướng dẫn việc khai thác và phát triển các nghành, nghề truyền thống ở địa phương và tổ chức ứng dụng tiến bộ về khoa học, công nghệ để phát triển các nghành, nghề mới. – Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải. Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông trong xã theo phân cấp; Quản lí việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng và xử lí vi phạm pháp luật theo thẩm quyển do pháp luật quy định; Tổ chức việc bảo vệ kiểm tra, xử lí các hành vi xâm phạm đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng khác ở địa phương theo quy định của pháp luật; Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng đường giao thông, cầu, cống trong xã theo quy định của pháp luật. – Trong lĩnh vực Giáo dục,Y tế, Xã hội,Văn hóa và Thể dục,Thể thao: Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương, phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp 1 đúng độ tuổi, tổ chức thực hiện các lớp bổ túc văn hóa, thực hiện xóa mù chữ cho những người trong độ tuổi; Tổ chức xây dựng và quản lí, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương; phối hợp với UBND cấp trên quản lí trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn; Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số kế hoạch hóa gia đình được giao; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh; chống các dịch bệnh; Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, tổ chức các lễ hội cổ truyền, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật; Thực hiện chính sách chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, nh÷ng người và gia đình có công với nước theo quy định của pháp luật; Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động nhân dân giúp đỡ các gia đình khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; tổ chức các hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng chính sách ở địa phương theo quy định của pháp luật. Quản lí, bảo vệ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; quy hoạch quản lí nghĩa địa ở địa phương. – Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và thi hành pháp luật ở địa phương. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng làng xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương; Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch, đăng kí quản lí quân nhân dự bị động viên tổ chức việc thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương; Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc vững mạnh; thực hiện biện pháp phòng ngừa và chống tội phạm các tệ nan xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương. Quản lí hộ khÈu, tổ chức việc đăng kí tạm trú, quản lí việc đi lại của người nước ngoài ở địa phương. – Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo. Tổ chức, hướng dẫn và bảo đảm chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật. – Trong việc thi hành pháp luật. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật; Tổ chức tiếp dân giải quyết khiếu nạn tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền; Tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thi hành án theo quy định của pháp luật,tổ chức thực hiện các quyết định về xử lí vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Như vậy, nhiệm vụ quyền hạn của UBND cấp xã bao trùm lên toàn bộ đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từ kinh tế,chính trị,văn hóa,xã hội…một địa phương có phát triển mạnh hay không dựa một phần vào sự lãnh đạo của chính quyền cơ sở. 1.3 Tổ chức và hoạt động của UBND xã. 1.3.1 Tổ chức. Theo điều 119 luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003 quy định: UBND do HĐND cùng cấp bầu ra gồm: Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch và các Ủy Viên UBND. UBND làm việc theo chế độ lãnh đạo tập thể và có phân công cá nhân chịu trách nhiệm. Chủ Tịch UBND: CT UBND là người lãnh đạo và điều hành công việc của UBND, chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cùng với tập thể UBND chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND trước HĐND cùng cấp và trước cơ quan Nhà nước cấp trên. CT UBND có nhiệm vụ đôn đốc kiểm tra công tác các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp mình và cấp dưới trực tiếp; phân công công tác cho các Phó Chủ Tịch và thành viên của UBND; quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND (trừ điều 124 mục 4 của luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003). Thông qua vai trò điều hành hoạt động của CT UBND, hoạt động của UBND được nhịp nhàng thống nhất. Phó chủ tịch UBND Là người giúp việc cho Chủ Tịch, được Chủ Tịch phân công phụ trách, thực hiện công việc nhất định hoặc mảng công việc nhất định .Các Phó Chủ Tịch chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ của mình trước CT UBND.Thông qua hoạt động của Phó Chủ Tịch nắm bắt được toàn bộ hoạt động của UBND. Ủy viên của UBND: Được Chủ Tịch phân công phụ trách quản lí những nghành, lĩnh vực chuyên môn nhất định, phải chịu trách nhiệm cá nhân về nghµnh, lÜnh vùc ®­îc ph©n c”ng tr­íc chñ tÞch UBND vµ cïng víi tËp thÓ UBND chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña UBND tr­íc H§ND cïng cÊp vµ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cÊp trªn. UBND x·( ph­êng, thÞ trÊn ) th­êng cã c¬ cÊu kho¶ng 5 ban gåm: Ban kinh tÕ_ kÕ ho¹ch, ban tµi chÝnh, ban v¨n ho¸_ x· héi, ban c”ng an, ban chØ huy qu©n sù. Ngoµi c¸c ban cÇn cã c¸c tr¹m nh­ tr¹m y tÕ, tr¹m b­u ®iÖn… 1.3.2. Ho¹t ®éng cña UBND. Phiªn häp cña UBND : Lµ h×nh thøc ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña UBND. Bëi th”ng qua c¸c phiªn häp, UBND ®· thùc hiÖn ®­îc phÇn lín những nhiệm vô, quyÒn h¹n thuéc thÈm quyÒn theo luËt ®Þnh. Theo quy ®Þnh, UBND häp th­êng lÖ mçi th¸ng mét lÇn do CT UBND triÖu tËp vµ chñ to¹. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt CT UBND còng cã thÓ triÖu tËp phiªn häp bÊt th­êng theo yªu cÇu cña CT UBND hoÆc theo ®Ò nghÞ cña Ýt nhÊt 1/3 tæng sè thµnh viªn cña UBND. T¹i c¸c phiªn häp UBND th¶o luËn tËp thÓ vµ quyÕt ®Þnh theo ®a sè nh÷ng vÊn ®Ò sau: Ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng trong c¶ nhiÖm k× vµ hµng n¨m. Th”ng qua c¸c dù ¸n vÒ kÕ ho¹ch, ng©n s¸ch quü dù tr÷ cña ®Þa ph­¬ng ®Ó tr×nh H§ND cïng cÊp vµ UBND cÊp trªn trùc tiÕp. KiÓm ®iÓm viÖc thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña H§ND cïng cÊp còng nh­ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cÊp trªn. Th”ng qua c¸c ®Ò ¸n thµnh lËp míi vµ s¸t nhËp, gi¶i thÓ c¸c c¬ quan chuyªn m”n thuéc UBND vµ viÖc ph©n v¹ch ®iÒu chØnh ®Þa giíi ®¬n vÞ hµnh chÝnh cña ®Þa ph­¬ng. §iÒu hoµ, phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c c¬ quan chuyªn m”n thuéc UBND. Ho¹t ®éng cña CT UBND: Ho¹t ®éng cña CT UBND ®­îc x¸c ®Þnh lµ h×nh thøc ho¹t ®éng th­êng xuyªn vµ cã t¸c dông rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña UBND. CT UBND cã quyÒn triÖu tËp vµ chñ to¹ c¸c phiªn häp cña UBND. C¨n cø vµo nh÷ng quyÕt ®Þnh mµ tËp thÓ UBND ®· th”ng qua. CT UBND chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn nh÷ng quyÕt ®Þnh ®ã. HiÕn ph¸p n¨m 1992 vµ LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND n¨m 2003 ®· quyÕt ®Þnh r¹ch rßi gi÷a tr¸ch nhiÖm tËp thÓ cña UBND víi c¸ nh©n CT UBND. §èi víi chÝnh quyÒn cÊp d­íi trùc tiÕp CTUBND cã quyÒn : Phª chuÈn kÕt qu¶ bÇu cö thµnh viªn cña UBND cÊp d­íi trùc tiÕp, ®iÒu ®éng, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc CT, PCT UBND cÊp d­íi trùc tiÕp. Phª chuÈn viÖc miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm c¸c thµnh viªn kh¸c cña UBND cÊp d­íi trùc tiÕp. Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, ®iÒu ®éng, c¸ch chøc, khen th­ëng, kØ luËt ®èi víi c¸n bé c”ng chøc Nhµ n­íc theo sù ph©n cÊp qu¶n lÝ ; ®×nh chØ hay b·i bá nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lÝ cña c¬ quan chuyªn m”n thuéc UBND cÊp m×nh vµ nh÷ng v¨n b¶n tr¸i ph¸p luËt cña UBND, CT UBND cÊp d­íi trùc tiÕp, ®×nh chØ viÖc thi hµnh nghÞ quyÕt tr¸i ph¸p luËt cña H§ND cÊp d­íi trùc tiÕp vµ ®Ò nghÞ H§ND cÊp m×nh huû bá. Qua ®ã ta thÊy vai trß quan träng cña CT UBND trong ho¹t ®éng qu¶n lÝ vµ thÓ hiÖn tÝnh thèng nhÊt cña quyÒn lùc Nhµ n­íc. Ho¹t ®éng cña c¸c uû viªn vµ c¸c thñ tr­ëng c¸c UB chuyªn m”n cña UBND. §©y lµ h×nh thøc ho¹t ®éng th­êng xuyªn vµ cã t¸c dông rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña UBND. C¸c uû viªn cña UBND ®­îc CT ph©n c”ng phô tr¸ch c¸c së, ban nghµnh quan träng nh­: c”ng an, qu©n ®éi, thanh tra, kÕ ho¹ch, tµi chÝnh… C¸c uû viªn UBND ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc CT UBND vµ H§ND cïng cÊp. Thñ tr­ëng c¸c c¬ quan chuyªn m”n thuéc UBND ®­îc CT ph©n c”ng phô tr¸ch qu¶n lÝ ®èi víi mét sè lÜnh vùc chuyªn m”n nhÊt ®Þnh vµ b¶o ®¶m sù thèng nhÊt qu¶n lÝ cña ngµnh hoÆc lÜnh vùc c”ng t¸c tõ Trung ­¬ng ®Õn c¬ së. C¸c c¬ quan chuyªn m”n thuéc UBND lµ c¬ quan tham m­u gióp UBND cïng cÊp thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lÝ Nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng vµ thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo sù uû quyÒn cña UBND cïng cÊp vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch­¬ng 2 : mét sè gi¶i ph¸p nh”m n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña UBND tõ thùc tiÔn UBND x· Quúnh B¶ng – huyÖn Quúnh L­u tØnh NghÖ An. 2.1. Thùc tr¹ng vµ ho¹t ®éng. 2.1.1. Thùc tr¹ng. Quúnh B¶ng lµ mét x· ®ång b”ng ven biÓn víi diÖn tÝch 1108 ha, víi d©n sè 11288 ng­êi (theo thèng kª n¨m 2009). C¶ x· gåm 2348 hé ph©n bè ë 18 xãm trong ®ã cã 2 xãm ®ång bµo theo ®¹o thiªn chóa. Quúnh B¶ng gåm 21 chi bé §¶ng trong ®ã cã 18 chi bé n”ng th”n vµ 3 chi bé c¬ quan. Cã 3 tr­êng häc lµ tr­êng MÇm Non, tr­êng TiÓu häc vµ tr­êng trung häc c¬ së. TØ lÖ hé giµu lµ 12 %. TØ lÖ hé kh¸ lµ 47% TØ lÖ hé trung b×nh lµ 27%. TØ lÖ hé nghÌo lµ 14%. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi n¨m 2008 lµ 8 triÖu 9 tr¨m ngh×n ®ång/ ng­êi/ n¨m. Tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n n¨m sau lu”n cao h¬n n¨m tr­íc (16% so víi 2007). (Theo b¸o c¸o cña ban ®Þa chÝnh vµ phã chñ tÞch phô tr¸ch vÒ kinh tÕ n¨m 2008 ) – TiÒm n¨ng cña x· Quúnh B¶ng. Quúnh B¶ng cã b·i biÓn dµi vµ ®Ñp phï hîp cho viÖc ph¸t triÓn du lÞch. Khu vùc biÓn Quúnh B¶ng ®­îc UBND tØnh cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt “Khu du lÞch biÓn Quúnh B¶ng” tõ n¨m 2003. §Õn nay, t¹i ®©y ®· x©y dùng ®­îc mét sè nhµ nghØ phôc vô cho ho¹t ®éng du lÞch. Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh©n d©n ®Þa ph­¬ng gi¶i quyÕt viÖc lµm t¨ng thªm thu nhËp. Gi¸ trÞ dÞch vô hµng n¨m t¨ng tõ 20% ®Õn 25%. + TiÒm n¨ng vÒ ®Êt mµu: C¶ x· cã trªn 300 ha hµng n¨m ®Òu t¨ng hÖ sè sö dông ®Êt (t¨ng vô). Gi¸ trÞ thu nhËp b×nh qu©n kho¶ng 45 triÖu/ ha/ n¨m. + TiÒm n¨ng vÒ thuû s¶n: Gåm nu”i trång vµ ®¸nh b¾t. X· Quúnh B¶ng cã 182 ha nu”i trång thuû s¶n trong ®ã cã 70 ha nhËn tõ C”ng Ty Nu”i Trång Thuû S¶n TrÞnh M”n. HÖ thèng nu”i trång thuû s¶n ®­îc Nhµ n­íc ®Çu t­ x©y dùng theo m” h×nh nu”i c”ng nghiÖp. Hµng n¨m gi¸ trÞ thuû s¶n tõ 8 ®Õn 10 tØ chiÕm 17% trong tæng sè thu nhËp toµn x·. + TiÒm n¨ng vÒ lao ®éng: Tr×nh ®é tõng n¨m ®Òu cã t¨ng, hµng n¨m x· ®Òu göi lao ®éng ®i ®µo t¹o nghÒ. Tæng sè lao ®éng cña x· lµ 4500 ng­êi. Mçi n¨m cã mét bé phËp kho¶ng 800 lao ®éng phæ th”ng ë c¸c tØnh (do thõa lao ®éng). (b¸o c¸o cña c¸n bé ®Þa chÝnh x· n¨m 2008) VÒ c¬ cÊu tæ chøc tæ chøc cña UBND x· Quúnh B¶ng. Thµnh viªn UB Tr×nh ®é chuyªn m”n Tr×nh ®é chÝnh trÞ §é tuæi Giíi tÝnh §¹i häc: 2 ng­êi §¹i häc: Kh”ng D­íi 40: 1 ng­êi Tõ 40 – 50: 4 ng­êi N÷: 1 ng­êi Nam: 4 ng­êi Cao ®¼ng: Kh”ng Cao ®¼ng: Kh”ng Trung cÊp: 2 ng­êi Trung cÊp: 4 ng­êi (1 ng­êi ®ang häc) S¬ cÊp: Kh”ng C¸n bé chuyªn m”n §¹i häc: 1 ®ang häc §¹i häc: Kh”ng D­íi 30: 3 ng­êi Tõ 40 – 50: 1 ng­êi N÷: 3 ng­êi Nam: 3 ng­êi Cao ®¼ng: 1 ®ang häc Cao ®¼ng: Kh”ng Trung cÊp: 4 ng­êi Trung cÊp: kh”ng S¬ cÊp: 6 ng­êi B¸n chuyªn tr¸ch §¹i häc: Kh”ng §¹i häc: Kh”ng D­íi 30: 4 ng­êi Tõ 30 – 40: 1 ng­êi Trªn 50 tuái: 1 ng­êi N÷: 3 ng­êi Nam: 3 ng­êi Cao ®¼ng: Kh”ng Cao ®¼ng: Kh”ng Trung cÊp: 2 ng­êi (2 ng­êi ®ang häc) Trung cÊp: kh”ng S¬ cÊp: 6 ng­êi 2.1.2. Ho¹t ®éng. UBND x· ®· cã quy chÕ ph©n c”ng cô thÓ tr¸ch nhiÖm tõng thµnh viªn UB vµ c¸n bé chuyªn m”n c¨n cø nhiÖm vô tõng th¸ng, tõng n¨m trªn c¬ së nghÞ quyÕt cña H§ND x· vµ UB ®· triÓn khai vµ thùc hiÖn nh­ sau ( nhiÖm vô 2006 _ 2010 ): 1/ VÒ kinh tÕ. a/ LÜnh vùc n”ng nghiÖp: N”ng nghiÖp lµ mét trong nh÷ng nguån thu nhËp chÝnh cña nh©n d©n toµn x·, chÝnh v× vËy UBND x· rÊt quan t©m ®Õn n”ng nghiÖp cña ®Þa ph­¬ng. + §èi víi ®Êt mµu: UBND ®· chØ ®¹o ®”n ®èc gióp nh©n d©n thùc hiÖn t¨ng vô cã hiÖu qu¶. C©y trång quanh n¨m t¹o nguån thu nhËp lín cho bµ con n”ng d©n. HiÖn nay UBND x· Quúnh B¶ng ®ang lËp dù ¸n tr×nh cÊp trªn phª duyÖt cho x©y dùng kªnh tiªu vïng mµu. NÕu dù ¸n nµy ®­îc thùc hiªn sÏ t¹o thuËn lîi cho viÖc tho¸t n­íc chèng t×nh tr¹ng ngËp lôt ë vïng trång mµu. + §èi víi vïng hai lóa: ChØ ®¹o nh©n d©n chuyÓn ®æi c¶i t¹o ®Êt s¶n xuÊt ë xãm Quang Minh (cã diÖn tÝch ®Êt cao kh”ng phï hîp víi c©y lóa ). Riªng vïng T©n Xu©n vµ Mai Giang UBND x· lËp kÕ ho¹ch xin hç trî kinh phÝ cña cÊp trªn x©y dùng tr¹m b¬m ®Ó cÊp t­íi n­íc, hiÖn nay phßng N”ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n”ng th”n huyÖn ®· lµm kÕ ho¹ch xin nguån ng©n s¸ch cña tØnh vµ ®­îc UBND tØnh chÊp nhËn dù kiÕn, dù ¸n nµy sÏ ®­îc x©y dùng trong n¨m 2009. + §èi víi vÊn ®Ò gièng vµ c©y trång: UBND x· ®· tÝch cùc chØ ®¹o vµ ®em c¸c lo¹i gièng míi cã n¨ng suÊt cao vµo thö nghiÖm nh­ lóa: SYN 6, NhÞ ¦u 838, Kh¶i Phong…; Ng” 9999… + §èi víi viÖc kh¾c phôc ®Êt nhiÖm mÆn: NghiÖm thu vµ ®ua vµo sö dông cèng ®iÒu tiÕt n­íc khu vùc “ng Néi, UBND x· giao cho xãm QuyÕt TiÕn qu¶n lÝ ®iÒu hµnh ng¨n mÆn, ®èi víi c¸c phai cèng qua ®­êng T©n _ B¶ng, UBND x· ®· lËp kÕ ho¹ch x©y dùng. + §èi víi diÖn tÝch ®Êt bá hoang: UBND x· ®· tiÕn hµnh kiÓm tra, thèng nhÊt biÖn ph¸p kh¾c phôc, cã thÓ chuyÓn ®æi c©y trång kh¸c hoÆc c¸c hé v©n ®éng chuyÓn ®æi nh­ m” h×nh §ång T©m, §ång H­ng. + Trong ch¨n nu”i: Tæ chøc m¹ng l­íi thó y tõ x· xuèng xãm cã tr×nh ®é chuyªn m”n ®Ó kÞp thêi ng¨n chÆn dÞch khi xÈy ra. Cã c¸c chÝnh s¸ch nh”m ph¸t triÓn ch¨n nu”i gia sóc, gia cÇm, ®¹i gia sóc. b/ LÜnh vùc nu”i trång thuû s¶n: ChØ ®¹o ®Ó ph¸t triÓn vïng nu”i thuû s¶n cã gi¸ trÞ cao nh­ nu”i t”m só, nu”i cua, nu”i c¸ bèng… UBND x· t×m nh÷ng gièng tèt cã gi¸ trÞ cao ®Ó ®­a vµo nu”i thÝ nghiÖm. Phèi hîp víi trung t©m khuyÕn n”ng tØnh, huyÖn tæ chøc tËp huÊn khoa häc kÜ thuËt cho nh©n d©n vµ c¸n bé UB nh”m n©ng cao tr×nh ®é. c/ Giao th”ng thuû lîi. UBND x· tiÕn hµnh x©y dùng c¸c c”ng tr×nh giao th”ng vµ c¸c c”ng tr×nh thuû lîi nh”m phôc vô ®êi sèng cho nh©n d©n. Cô thÓ tiÕn hµnh x©y dùng c¸c tuyÕn ®­êng tõ nhµ anh Minh xãm Thµnh Minh sang cÇu, ®­êng tõ V¨n §”ng ra §ång H­ng. KÕ ho¹ch triÓn khai ®æ cÊp phèi trong n¨m 2009,c¸c tuyÕn ®­êng kh¸c thuéc x· qu¶n lÝ ®­a vµo kÕ ho¹ch nh÷ng n¨m sau. X©y dùng kªnh tiªu n­íc tõ nhµ “ng NguyÔn Hµo xãm ChÝ Thµnh UBND x· lËp kÕ ho¹ch x©y dùng. Mét sè h¹ng môc nhá kh¸c nh­: Lµm cèng ngâ “ng Thanh xãm QuyÕt TiÕn, cèng tr­íc nhµ v¨n ho¸ xãm T©n H¶i, ®µo ®o¹n kªnh tiªu khu vùc tr¹i lîn xãm Mai Giang 2 _ T©n Xu©n, UBND x· c¨n cø nguån kinh phÝ néi ®ång ®Ó lËp kÕ ho¹ch x©y dùng. d/ VÒ tµi chÝnh ng©n s¸ch. §­a ra dù to¸n møc l­¬ng trong mét n¨m. UBND x· ®· cã c¬ chÕ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn vay 80% hoÆc 100% sè tiÒn ®Ó ®éng viªn con em ®i xuÊt khÈu lao ®éng. UBND x· ®Ò nghÞ c¸c chÝnh s¸ch nh”m t¨ng nguån thu tµi chÝnh cña nh©n d©n nh­ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô… UBND x· tiÕn hµnh thu c¸c lo¹i thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó n¹p ng©n s¸ch Nhµ n­íc. e/ §èi víi viÖc qu¶n lÝ ®­êng ®iÖn 02 HiÖn nay UBND huyÖn cã chñ tr­¬ng vÒ viÖc bµn giao l­íi ®iÖn cho nghµnh ®iÖn qu¶n lÝ, nÕu khi thèng nhÊt vµ tiÕn hµnh ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc th× UBND x· sÏ bµn giao toµn bé l­íi ®iÖn bao gåm ®iÖn sinh ho¹t, ®iÖn s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c¸c hé. Trong thêi gian ch­a bµn giao UBND x· giao cho c¸c tæ ®­êng 02 qu¶n lÝ tu söa nÕu kh”ng b¶o ®¶m an toµn th× dõng cÊp ®iÖn, kÓ c¶ ®­êng ®iÖn t­íi ngoµi ®ång. X©y dùng ®­êng ®iÖn s¶n xuÊt khu vùc ®ång tõ xãm §ång T©m lªn T©n H¶i. Ban x©y dùng c¬ b¶n ®· gi¸m s¸t ®iÒu tra nh­ng ®iÒu kiÖn kho¶ng c¸ch x©y dùng ch­a phï hîp, mÆt kh¸c chñ tr­¬ng bµn giao l­íi ®iÖn cho nghµnh ®iÖn qu¶n lÝ, x©y dùng, n©ng cÊp, nªn UBND x· ch­a triÓn khai. f/ VÒ qu¶n lÝ ®Êt ®ai vµ m”i tr­êng: UBND thèng nhÊt viÖc qu¶n lÝ ®Êt ®ai vµ m”i tr­êng trong toµn x·. Cñ thÓ: UBND tiÕn hµnh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®Êt ®ai cho nh©n d©n. UBND tiÕn hµnh gi¶i quyÕt ranh giíi Quúnh B¶ng, Quúnh L­¬ng vµ Quúnh B¶ng, Quúnh Thanh. Quy ho¹ch nghÜa ®Þa xãm 6: chuyÓn vÞ trÝ tr¹i lîn ®­a vµo quy ho¹ch ®Êt ë vµ quy ho¹ch nghÜa ®Þa lªn phÝa B¾c gÇn tr¹i lîn. h/ VÒ x©y dùng c¬ b¶n: UBND x· tiÕn hµnh tr×nh UB cÊp trªn xin kinh phÝ ®Ó x©y dùng c¸c c”ng tr×nh phôc vô nh©n d©n trong vµ ngoµi x·. UBND cßn cö ng­êi xuèng gi¸m s¸t thi c”ng. Cô thÓ : X©y dùng côm tr­êng tiÓu häc vµ côm tr­êng MÇm non khu vùc B : C¨n cø ch­¬ng tr×nh Quèc gia vÒ kiªn cè ho¸ tr­êng häc giai ®o¹n 2008-2012 cña UBND huyÖn. N¨m 2008-2009 chØ ®Çu t­ x©y dùng t¹i khu vùc B tr­êng tiÓu häc gåm 7 phßng häc, nh­ng vÒ nhu cÇu häc tËp cña häc sinh th× cÇn ph¶i x©y dùng 10 phßng, ng©n s¸ch x· ®èi øng nguån vèn 3 phßng 100% vµ 7 phßng 20%, dù kiÕn phÇn vèn ®èi øng lµ 1,1 tØ ®ång. UBND x· x©y d­ng kÕ ho¹ch huy ®éng nguån ®ãng gãp cu¶ nh©n d©n th”ng qua cö tri. KÕt qu¶ tæng hîp sè xãm thèng nhÊt ®¶m b¶o tû lÖ gåm 13/18 xãm ®¹t 72,2%, tæng hé thèng nhÊt ®ãng gãp lµ 1181/2348 hé ®¹t 50,3%. 2. V¨n ho¸ x· héi. a/ V¨n ho¸ th”ng tin _ thÓ dôc thÓ thao. UBND x· chØ ®¹o tiÕn hµnh ho¹t ®éng tuyªn truyÒn v¨n hãa th”ng tin cho nh©n d©n. Hµng ngµy tõ 5 giê 30 ®Õn 6 giê 30 phót ®µi ph¸t thanh cña x· sÏ ph¸t hoÆc tiÕp sãng §µi tiÕng nãi ViÖt Nam ®Ó nh©n d©n kÞp thêi n¾m b¾t c¸c th”ng tin vµ c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng _ Nhµ n­íc. UBND x· cßn lËp kÕ ho¹ch ®Ó trïng tu x©y dùng c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ nh­ ®Òn TiÕn Bé, Hoan QuËn C”ng. Tæ chøc c¸c lÔ héi cæ truyÒn nh­ lÔ r­íc c¸ “ng.. Hµng n¨m vµo dÞp lÔ tÕt UBND x· tæ chøc c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao nh­ bãng ®¸, bãng chuyÒn, cÇu l”ng…khuyÕn khÝch nh©n d©n rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao rÌn luyÖn søc khoÎ. b/ C”ng t¸c gi¸o dôc. UBND x· chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ con em, ®­a con em m×nh ®Õn tr­êng ®óng ®é tuæi. UBND x· cã c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn häc nh”m ®éng viªn vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cho nh÷ng häc sinh nghÌo hiÕu häc. Phèi hîp víi nhµ tr­êng tæ chøc viÖc kiÓm tra d¹y vµ häc thªm trªn ®Þa bµn toµn x·. c/ C”ng t¸c d©n sè gia ®×nh trÎ em. UBND x· tiÕn hµnh c¸c c”ng t¸c tuyªn truyÒn d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh phï hîp víi chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Cô thÓ nh­ : §éng viªn mçi gia ®×nh cã tõ mét ®Õn hai con ®Ó nu”i d¹y cho tèt. Thµnh lËp nhãm ®iÒu tra vÒ søc khoÎ bµ mÑ vµ trÎ em ®Ó kÞp thêi gióp ®ì nh÷ng tr­êng hîp cÇn thiÕt. 3/ Quèc phßng vµ an ninh. a/ Quèc phßng. Tæ chøc viÖc ®­a con em trong x· nhËp ngò, b¶o vÖ Tæ Quèc, UBND x· cßn lÊy qu©n dù bÞ ®éng viªn. Tæ chøc thµnh lËp ®éi d©n qu©n du kÝch th­êng xuyªn luyÖn tËp s½n sµng chiÕn ®Êu. Tæ chøc s¬ tuyÓn nhËp ngò t¹i ®Þa ph­¬ng. b/ An ninh. Tæ chøc lùc l­îng c”ng an x· gi÷ g×n vµ b¶o vÖ trËt tù an ninh trªn ®Þa bµn. Cô thÓ: T¨ng c­êng tuÇn tra ®Ó h¹n chÕ c¸c tÖ n¹n, nhÊt lµ trém tµi s¶n. C¸c ®ång chÝ c¸n bé an ninh ®· thùc hiÖn viÖc gi¶i to¶ hµnh lang giao th”ng. T¨ng c­êng tuÇn tra däc ®­êng chÝnh trong x·, chó ý ng· 3, ng· 4 ®Ó gi¶i to¶ l­îng ng­êi tËp trung ®”ng dÔ xÈy ra tai n¹n. N¾m b¾t kÞp thêi c¸c tô ®iÓm m¹i d©m, ma tuý ë b·i biÓn, qu¶n lÝ tèt viÖc t¹m tró t¹m v¾ng. c/ C”ng t¸c t­ ph¸p hé khÈu. UBND x· tiÕn hµnh lµm hé khÈu ®¨ng kÝ khai sinh vµ c¸c c”ng viÖc trî gióp ph¸p lÝ kh¸c (chøng thùc, c”ng chøng) cho nh©n d©n. Trªn ®©y lµ c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña UBND x· Quúnh B¶ng huyÖn Quúnh L­u tØnh NghÖ An trong nh÷ng n¨m võa qua. Víi nh÷ng ho¹t ®éng nµy ®· lµm chuyÓn biÕn bé mÆt cña ®Þa ph­¬ng tõ mét x· nghÌo ®· v­¬n lªn trë thµnh mét x· cã thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi kh¸ trong toµn huyÖn. 2.2. ¦u ®iÓm vµ h¹n chÕ. 2.2.1. ¦u ®iÓm: Bé m¸y UBND lµ mét tËp thÓ ®oµn kÕt thèng nhÊt, gióp ®ì hé trî lÉn nhau trong c”ng viÖc. Mçi c¸n bé UBND cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, chñ ®éng triÓn khai c¸c ho¹t ®éng cña ®Þa ph­¬ng. UBND cã quan hÖ tèt víi §¶ng uû, MÆt trËn, ®oµn thÓ vµ UBND cÊp trªn. UBND lu”n ®i s©u ®i s¸t vµo quÇn chóng nh©n d©n. Cö c¸c c¸n bé trùc tiÕp ®i xuèng c¬ së tiÕp thu nguyÖn väng cña quÇn chóng. UBND x· ®· kÞp thêi gi¶i quyÕt nh÷ng bøc xóc th¾c m¾c cña nh©n d©n. 2.2.2. H¹n chÕ. VÒ tr×nh ®é n¨ng lùc chuyªn m”n c¸n bé UBND cßn thÊp. Tr×nh ®é ®¹i häc cßn Ýt, mét sè ®ång chÝ ho¹t ®éng l©u n¨m nh­ng ch­a cã ®iÒu kiÖn ®Ó häc t©p thªm. Trong mét sè c”ng viÖc cßn ch­a chñ ®éng, c¸n bé UB gi¶i quyÕt cßn lóng tóng Cô thÓ nh­ chøc danh CT x· ch

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Đoàn Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Phước

Chi đoàn là tế bào của Đoàn là hạt nhân nòng cốt trong phong trào thanh thiếu nhi. Chất lượng sinh hoạt chi đoàn đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức thu hút được đoàn viên thanh niên tham gia. Từ thực tiễn công tác cho thấy, việc tổ chức tốt sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư đóng vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung về kinh tế – chính trị – văn hóa, xã hội của địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên thực tế hiện nay tại các Chi đoàn đã bộc lộ một số những yếu kém nhất định đó là: Chất lượng sinh hoạt chi đoàn còn nghèo về nội dung, ít đổi mới, do đó chưa thu hút được đông đảo ĐVTN nhiệt tình tham gia. Tỷ lệ đánh giá xếp loại chi đoàn, chất lượng đoàn viên còn sai số, chưa phản ánh đúng thực chất của hoạt động tại chi đoàn. Đoàn viên thanh niên sinh hoạt chi đoàn. Trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ Bí thư chi đoàn còn yếu, phương pháp tiếp cận nắm bắt tâm lý thanh niên còn hạn chế. Việc luân chuyển, thay đổi nhanh cán bộ cấp chi đoàn diễn ra thường xuyên do đó công tác tổ chức phong trào bị ảnh hưởng; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ cấp chi đoàn chưa được quan tâm. Bên cạnh đó, nhiều đoàn viên, thanh niên đi làm ăn xa, đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở lại luôn biến động, cùng với đó là tác động của nền kinh tế thị trường khiến một bộ phận thanh niên lệch lạc về tư tưởng, có lối sống thực dụng, thậm chí bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội.

Trước thực trạng trên cho thấy cần có những giải pháp cụ thể cho chi đoàn, để làm sao mỗi chi đoàn là cầu nối của thanh niên với Đoàn và ngược lại chi đoàn phải thực sự là môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và đoàn viên hiện nay các cấp bộ Đoàn cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể sau:

– Thứ nhất, chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn về trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn, khả năng điều hành, tổ chức hoạt động chi đoàn. Bổ sung nguồn cán bộ có phẩm chất chính trị, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công tác Đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ bí thư chi đoàn đổi mới mạnh mẽ phương pháp làm việc theo hướng tôn trọng, gần gũi, phù hợp với tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng và có trách nhiệm với thanh niên, phải thực sự “nói đi đôi với làm”.

– Thứ hai, nâng cao chất lượng đoàn viên, thực hiện nghiêm quy trình bồi dưỡng kết nạp đoàn viên. Mỗi thanh niên đến với Đoàn phải được trang bị những kiến thức, hiểu biết cơ bản về Đoàn, là thanh niên tiêu biểu của tập thể thanh niên, được chi đoàn tín nhiệm. Kết nạp đoàn phải hướng đến chất lượng không theo số lượng. Việc quản lý đoàn viên phải chặt chẽ thông qua sổ quản lý đoàn viên, việc thu nộp đoàn phí,…

– Thứ ba, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn phải theo hướng đồng hành, chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên về các vấn đề như: học tập, thu nhập, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhu cầu cống hiến cho đơn vị, tổ chức. Nội dung hoạt động của Đoàn phải thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, định hướng của Đoàn cấp trên. Hình thức tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, các phong trào phải linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn để thu hút ĐVTN.

– Thứ tư, phải tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy đảng, sự tạo điều kiện của chuyên môn, sự phối hợp của công đoàn nhằm tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động của Đoàn. Trong giai đoạn hiện nay, xã hội ngày một phát triển, nhu cầu của đoàn viên thanh niên theo đó cũng ngày càng cao hơn. Chính vì vậy việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của chi đoàn đáp ứng với tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên là điều cần thiết, góp phần xây dựng chi đoàn trở thành mái nhà chung đoàn kết tập hợp, giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên.

– Thứ năm, bên cạnh việc đổi mới hình thức sinh hoạt, cũng như cách thức tập hợp đoàn viên thanh niên thì các tổ chức đoàn cơ sở cần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn thông qua việc đăng ký thực hiện mô hình chi đoàn mạnh đối với các khối đối tượng, phát huy vai trò của đoàn viên trong xây dựng chi đoàn mạnh.

– Thứ sáu: Mỗi chi đoàn có thể lựa chọn cách thức tổ chức sinh hoạt phù hợp nhất, mà ở đó thể hiện được bầu không khí vui vẻ, dân chủ và phát huy được tính sáng tạo trong từng ý kiến phát biểu đóng góp xây dựng nơi mỗi đoàn viên, từ đó tạo ra khí thế và tinh thần đoàn kết. “Đoàn kết là điều kiện đủ để cho các buổi sinh hoạt của chi đoàn được hiệu quả và thành công nhất”.

Đổi mới hình thức sinh hoạt chi đoàn tại Khu phố 1, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn dự và chụp hình lưu niệm cùng Chi đoàn Khu phố 1, phường Thác mơ, thị xã Phước Long

Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bí Thư Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư

Thứ hai – 12/10/2024 22:12 Đã xem: 247 Phản hồi: 0

Qua thực tiễn trong việc triển khai thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã triển khai thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư.

Một số hình ảnh về hoạt động vệ sinh môi trường của Chi đoàn dân cư trên địa bàn huyện Phú Lương

Một là: Coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư: Chủ động phát hiện, động viên các đồng chí đoàn viên là công chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, đảng viên trẻ, cán bộ trẻ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, công an viên, cảnh sát khu vực, dân quân tự vệ; đoàn viên làm kinh tế giỏi trên địa bàn… giới thiệu làm bí thư, phó bí thư chi đoàn. Việc chọn lựa Bí thư chi đoàn là yếu tố quan trọng có tính quyết định đến chất lượng hoạt động của chi đoàn. Chi đoàn thôn, xóm, tổ dân phố không bố trí đoàn viên đi làm ăn xa, thường xuyên không có mặt tại địa bàn làm bí thư, phó bí thư chi đoàn. Thực hiện chủ trương đưa đoàn viên của chi đoàn cơ quan hành chính cấp xã, phường, thị trấn về làm bí thư, phó bí thư chi đoàn thôn, xóm, tổ dân phố ở những nơi không còn nguồn nhân sự trên địa bàn. Khuyến khích bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư chi đoàn tại đại hội (hội nghị) chi đoàn. Các Huyện, Thị, Thành đoàn hàng năm tổ chức ít nhất 01 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư, quan tâm trang bị tài liệu đối với đội ngũ Bí thư chi đoàn, khuyến khích tổ chức các hoạt động như: Thi Bí thư Chi đoàn, cán bộ Đoàn cơ sở giỏi tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa đội ngũ cán bộ đoàn trên địa bàn dân cư.

Hai là: N âng cao chất lượng tổ chức các phong trào của Đoàn. Tổ chức các hoạt tạo dấu ấn sâu sắc trong Đoàn viên thanh niên gắn với những ngày kỉ niệm lớn của đất nước. Các hoạt động cần tránh hình thức, tập trung chăm lo đến các nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên, giúp đỡ các gia đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo giải quyết việc làm cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Đoàn phải là người hỗ trợ, kết nối giúp thanh niên trong quá trình lập nghiệp. Ba là: T ăng cường công tác quản lý đoàn viên, nhất là đoàn viên sinh hoạt đoàn nơi cư trú. Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới, chú trọng tuyên truyền và rèn luyện thử thách; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào đoàn, phát triển đoàn viên với phương châm tăng về số lượng, mạnh về chất lượng, phát triển đi đôi với củng cố tổ chức cơ sở đoàn. Bốn là: Tăng cường công tác tham mưu để các cấp ủy, chính quyền đơn vị cần nhận thức rõ vai trò của tổ chức đoàn trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên, coi đây là cơ sở để phát huy sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ trong việc xây dựng kinh tế – xã hội của đơn vị. Để từ đó có các chính sách hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện cả về thời gian, kinh phí cho tổ chức đoàn và cán bộ đoàn hoạt động. Năm là: Có các hình thức thu hút cán bộ Đoàn thuộc khối các cơ quan các cấp về tham gia hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư và trực tiếp làm Bí thư Chi đoàn để điều hành các nội dung của Chi đoàn.

Những tin mới hơn Những tin cũ hơn

Nâng Cao Chất Lượng Hoạt Động Của Chi Bộ Khu Dân Cư

Trong những năm qua, Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chi bộ, giúp tổ chức Đảng ngày càng hoạt động hiệu quả, gần dân hơn.

Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) tặng Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024. Ảnh: NHƯ Ý

Hiện nay, Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn có 26 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gồm 4 Đảng bộ phường, 2 Đảng bộ lực lượng vũ trang, 3 Đảng bộ cơ quan và 17 chi bộ cơ sở; trong đó, có 204 chi bộ và 1 Đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số hơn 4.000 đảng viên. Để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị, tạo chuyển biến tích cực rõ nét về năng lực, sức chiến đấu và phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Công văn số 875-CV/QU ngày 5-3-2024 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, từ năm 2024, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo tăng cường duy trì thường xuyên chế độ cấp ủy Đảng các phường dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư (KDC). Các Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận về dự sinh hoạt với chi bộ KDC theo phân công.

Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, sau gần một năm triển khai thực hiện việc phân công cấp ủy viên các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị định kỳ về dự sinh hoạt với các chi bộ, bước đầu đạt “4 cái được”. Đó là “được cán bộ” (cán bộ đi dự sinh hoạt sâu sát, nắm chắc và hiểu được tình hình thực tiễn ở KDC); “được việc” (kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của cán bộ, đảng viên ở cơ sở); “được tổ chức” (nền nếp sinh hoạt chi bộ được duy trì, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, cơ bản bảo đảm đúng quy định); “được lòng dân” (được dư luận nhân dân đánh giá cao, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng với nhân dân).

Cùng với đó, Quận ủy triển khai nhiều giải pháp như đưa nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt vào giảng dạy các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy các chi bộ trực thuộc; yêu cầu các chi, Đảng bộ cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; xử lý nghiêm các chi bộ, đảng bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc và chế độ sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết công tác nâng cao chất lượng chi bộ gắn với sơ, tổng kết công tác xây dựng đảng…

Ông Phạm Văn Chi, Bí thư chi bộ Đa Mặn 9A, thuộc Đảng bộ phường Khuê Mỹ cho biết, chi bộ duy trì nghiêm túc sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Nhiều vấn đề nảy sinh ở KDC được chi bộ bàn giải pháp và chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết, xử lý kịp thời. Từ năm 2024, tại mỗi buổi họp luôn có mặt của một Quận ủy viên và một đảng ủy viên của phường được phân công về tham dự cùng chi bộ. “Nếu có những chủ trương mới cần được thông báo, giải thích thì cấp ủy viên cấp trên sẽ thông tin ngay. Ngược lại, những vấn đề đảng viên, nhân dân bức xúc, kiến nghị được nêu ra trong cuộc họp đều được tiếp thu ngay và chuyển đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết”, ông Chi nói.

Có thể thấy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua cử cấp ủy viên cấp trên về sinh hoạt ở cơ sở đã trở thành cầu nối giữa chi bộ với Quận ủy và Đảng ủy các phường trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đưa kiến nghị, thắc mắc của các đảng viên, người dân đến các cấp chính quyền nhanh và hiệu quả hơn; giúp khu dân cư nắm được các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Thời gian đến, Quận ủy Ngũ Hành Sơn sẽ tiếp tục phát huy cách làm này để thúc đẩy phát triển công tác xây dựng Đảng ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.

NGUYỄN NHƯ Ý

Hà Quảng: Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Bí Thư Chi Đoàn Trên Địa Bàn Dân Cư

Chi đoàn là tổ chức tế bào trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đoàn, là nền tảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục và rèn luyện thanh niên, là những người đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên, là nơi thực hiện mọi chủ trương công tác của Đoàn, là cầu nối giữa tổ chức Đoàn với thanh niên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Chi đoàn thì Bí thư Chi đoàn giữ một vai trò hết sức quan trọng. Sau sáp nhập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hà Quảng có 21 Đoàn xã, thị trấn với 195 chi đoàn xóm, tổ dân phố. Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn kiện toàn BCH, chức danh Phó Bí thư Đoàn xã, thị trấn và Bí thư các chi đoàn thôn, xóm theo Hướng dẫn số 3813/HD-UBND, ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng về kiện toàn, bố trí những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Điều lệ Đoàn. Hiện nay 195/195 xóm, tổ dân phố đều đã kiện toàn, bố trí đủ chức danh Bí thư Chi đoàn.

Xác định tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, đặc biệt là Bí thư chi đoàn xóm, tổ dân phố, Huyện đoàn đã có các giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư như bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các lớp tập huấn; Thường trực Huyện đoàn, Thường trực Đoàn xã, thị trấn cùng dự các buổi sinh hoạt ở địa bàn dân cư để định hướng hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Huyện Đoàn đã phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội với sự tham gia của 110/195 đồng chí Bí thư Chi đoàn xóm, tổ dân phố giúp các đồng chí bí thư chi đoàn nhanh chóng tiếp cận công việc, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục của phong trào; Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư”, tại buổi sinh hoạt các đại biểu đã cùng chỉ ra những khó khăn, hạn chế; làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan của hạn chế; đồng thời cùng chia sẻ những cách làm hay, giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư chi đoàn xóm, tổ dân phố. Qua quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn nhận thấy việc nâng cao chất lượng hoạt động đoàn và Bí thư chi đoàn còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể: Do hoàn cảnh kinh tế gia đình nên nhiều đoàn viên, kể cả Bí thư Chi đoàn đi làm ăn xa, không thường xuyên ở địa phương nên BCH Chi đoàn thường xuyên khuyết, biến động thường xuyên; Do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tổ chức các hoạt động Đoàn nên đội ngũ Bí thư Chi đoàn không có cơ hội phát huy hết khả năng của bản thân; Một số Bí thư chi đoàn có trình độ không đồng đều; Do cơ chế sáp nhập, kiêm nhiệm nên các bí thư Chi đoàn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau phần nào ảnh hưởng đến chất lượt hoạt động đoàn, một bộ phận nhỏ có tư tưởng “phải làm”, thực hiện nhiệm vụ đối phó. Khó khăn là vậy, nhưng một số Bí thư chi đoàn vẫn không quản ngại khó khăn, nhận thức rõ trách nhiệm của mình chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, khẳng định được vị trí, vài trò của chi đoàn thông qua các hoạt động như: giúp đỡ gia đình chính sách, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; duy trì đều đặn tổng vệ sinh, phát quang, tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, đường làng, ngõ xóm, nạo vét, khơi thông mương nội đồng; hoạt động hỗ trợ xóm, tổ dân phố; tổ chức sinh hoạt hè, tết thiếu nhi cho học sinh về hè tại địa phương…Tiêu biểu có Chi đoàn xóm Phia Khao, xã Yên Sơn; Chi đoàn xóm Lũng Lừa, Nà Ngàm, xã Đa Thông; Chi đoàn xóm Nặm Thuổm, xã Hồng Sỹ; Chi đoàn xóm Kéo Nặm, xã Mã Ba; Chi đoàn Nà Rặc, Luống Nọi xã Ngọc Đào…

Thông qua các hoạt động tiêu biểu của Chi đoàn, đã xuất hiện nhiều gương Bí thư chi đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện nhà và được ghi nhận trong các hoạt động chuyên đề như Tháng thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Thanh niên sống đẹp… tiêu biểu như Đ/c Vương Văn Dẻ – Bí thư Chi đoàn xóm Lũng Lừa, xã Đa Thông; Đ/c Triệu Tạ Phâu – Bí thư Chi đoàn xóm Phia Khao, xã Yên Sơn; Đ/c Hoàng Thị Hương – Bí thư Chi đoàn xóm Nà Rẳc, xã Ngọc Đào; Đ/c Lục Thị Thơm – Bí thư Chi đoàn xóm Nặm Thuổm, xã Hồng Sỹ; Đ/c Triệu Văn Hường – Bí thư Chi đoàn xóm Nà Pia, xã Lương Can; Đ/c Bế Khánh Hòa – Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 5, thị trấn Thông Nông… Chi đoàn muốn hoạt động tốt thì Bí thư Chi đoàn phải “tốt”. Công tác Đoàn hay bất kỳ công tác nào cũng vậy vai trò của người chỉ huy là rất quan trọng. Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn xóm, tổ dân phố trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hà Quảng xác định cần tập trung thực hiện tốt những giải pháp sau: Một là, Củng cố, kiện toàn Bí thư chi đoàn phải thực sự là hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào của Đoàn trên địa bàn dân cư, có uy tín, khả năng tập hợp dẫn dắt thanh niên, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế hộ gia đình, người đi tiên phong trong thực hiện đời sống văn hóa mới trên địa bàn dân cư, những đoàn viên có nghề nghiệp ổn định,… Hai là, Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ Bí thư chi đoàn, tập trung vào các kỹ năng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động đoàn. Sau khi học tập, cần có biện pháp để fđánh giá kết quả học tập của các học viên. Ba là, Tổ chức Hội thi bí thư chi đoàn giỏi, thủ lĩnh thanh niên tài năng, tuyên dương bí thư chi đoàn tiêu biểu. Bốn là, Chỉ đạo các cơ sở đoàn chủ động đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động chi đoàn và phụ cấp cho đội ngũ bí thư chi đoàn phù hợp với tình hình của địa phương.

Cập nhật thông tin chi tiết về Một Số Kinh Nghiệm Để Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Trên Địa Bàn Dân Cư Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!