Xu Hướng 6/2023 # “Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Ở Trường Mầm Non Đồngtĩnh # Top 13 View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # “Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Ở Trường Mầm Non Đồngtĩnh # Top 13 View

Bạn đang xem bài viết “Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Ở Trường Mầm Non Đồngtĩnh được cập nhật mới nhất trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

BÁO CÁO KẾT QUẢ

NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN

1. Lời giới thiệu

Như chúng ta đã biết: Nhà giáo giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc đổi mới GD&ĐT vì chính họ là những người thực thi công cuộc đổi mới. Nếu họ không có đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ thì vô tình họ sẽ trở thành lực cản cho công cuộc đổi mới. Trong khi đó, phát triển một đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn chất lượng, đủ về số lượng và đồng bộ về  trình độ cho các cấp học, bậc học là một việc rất khó khăn và phải thực hiện quyết liệt trong nhiều năm mới có được.         Trước xu thế phát triển của lịch sử, những thách thức lớn của thời đại, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội trong giai đoạn cách mạng mới, nhất là trong điều kiện đất nước đang trong thời kỳ hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng với thế giới thì vai trò của người giáo viên trong Nghị quyết trung ương II khoá VIII cũng chỉ rõ “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh, giáo viên phải có đủ đức tài”. Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng chỉ rõ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh. Không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; có tinh thần đoàn kết, tập thể, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm …”.

Để đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn mới đòi hỏi người cán bộ quản lý không ngừng đổi mới công tác quản lý nhà giáo, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả, quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành, các cơ quan quản lý giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên giáo dục theo hướng chuẩn hoá, nâng cao chất lượng, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 Với vị trí vô cùng quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của ngành giáo dục nói chung và của từng nhà trường nói riêng, ngành giáo dục đưa sự nghiệp giáo dục nước nhà ngày một đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Năm học 2016-2017 là năm học tiếp tục thực hiện chương trình  hành động  của Chính phủ, của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về  thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thực hiện các giải pháp phát triển qui mô, mạng lưới trường, lớp đáp ứng nhu cầu gửi trẻ. Tăng cường huy động trẻ nhà trẻ độ tuổi 24-36 tháng ra nhóm trẻ. Đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho vùng khó khăn; đẩy mạnh xây dựng trường Mầm non đạt Chuẩn Quốc gia.

Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở Giáo dục mầm non. Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”. Nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ; chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

          Tiếp tục đổi mới công tác quản lý theo hướng phân cấp, hiệu quả; tăng cường tính tự chủ của cơ sở Giáo dục Mầm non. Tập trung quản lý chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các sơ sở GDMN. Tăng cường các biện pháp quản lý và hỗ trợ các cơ sở GDMN ngoài công lập.

Phát triển đội ngũ quản lý, GVMN theo hướng nâng cao phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDMN. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển Giáo dục mầm non.

          Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”; đưa các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên, tự giác trong các cơ sở GDMN.

Với trách nhiệm lớn lao của một người cán bộ quản lý, tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà trường. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cần phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao. Cần phải chú trọng công tác nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng đi lên đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp giáo dục mầm non trong thời đại hiện nay, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự hoc và sáng tạo” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đội ngũ cán bộ giáo viên có vai trò quyết định trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục bởi giáo viên là người trực tiếp thực hiện công tác giáo dục. Đội ngũ  có trẻ, khỏe, nhiệt tình, có “vừa hồng- vừa chuyên” thì mới có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục mà Đảng và Nhà nước giao phó. Đội ngũ có vai trò quan trọng, góp phần thắng bại cho nhà trường nói riêng, cho ngành học nói chung, và đối với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước của toàn nhân loại.

Bản thân được giao nhiệm vụ Phụ trách nhà trường. Trăn trở với mục tiêu chung của giáo dục bậc học mầm non có nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ phát triển một cách toàn diện kể cả thể chất lẫn tinh thần. Cùng với nhiệm vụ chung của năm học tiếp tục thực hiện “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” và các cuộc vận động lớn của ngành. Đảm bảo tốt về chất lượng giúp cho trẻ phát triển ngày càng khỏe mạnh và thông minh để mai này làm những chủ nhân trong tương lai góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước góp phần thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua vì trẻ ở lứa tuổi mầm non ngoài sự dạy dỗ của ông bà, cha mẹ ở gia đình thì yếu tố quan trọng quyết định lớn về sự phát triển toàn diện của trẻ là sự dạy dỗ của cô giáo mầm non. Để thực hiện tốt việc đó thì đội ngũ cán bộ giáo viên là một trong những nhân tố quan trọng để góp phần cho sự thành công. Từ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác, tôi đã quyết định nghiên cứu và áp dụng một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ trong nhà trường nhằm năng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

2. Tên sáng kiến:

“Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường mầm non ĐồngTĩnh – huyện Tam Dương-  tỉnh Vĩnh Phúc”.

3. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:

– Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung

– Địa chỉ tác giả sáng kiến: Xã Đồng Tĩnh- huyện Tam Dương- Vĩnh Phúc

– Số điện thoại: 01684.850.188   

  Email: nguyenthikimdung.c0dongtinh@vinhphuc.edu.vn

4. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:

Thực hiện nâng cao chất lượng  đội ngũ ở trường mầm non ĐồngTĩnh – huyện Tam Dương-  tỉnh Vĩnh Phúc

5. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu:

Tháng 07/2016 đến tháng 02/2017.

6. Bản chất của sáng kiến:

6.1. Về nội dung của sáng kiến:

  6.1.1. Cơ sở lý luận.

Chất lượng giáo dục quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Có thể nói nhân cách con người trong tương lai như thế nào phụ thuộc lớn vào sự giáo dục của trẻ trong trường mầm non.

 Trách nhiệm lớn đặt trên vai ngành giáo dục, đòi hỏi ngành phải có đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên giỏi, vì đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non. Mục tiêu của giáo dục nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục để theo kịp những yêu cầu của xã hội. Để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên mầm non phải có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, có lương tâm nghề nghiệp và nhân cách nhà giáo, có lòng nhân ái tận tuỵ, thương yêu trẻ hết mình, có như vậy thì chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mới đạt hiệu quả cao.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên là lực lượng nòng cốt của toàn bộ sự nghiệp giáo dục nói chung và sự nghiệp giáo dục mầm non nói riêng, bởi vì: Họ là lực lượng đông đảo nhất trong nhà trường, hàng ngày họ trực tiếp chăm sóc giáo dục hàng triệu trẻ em từ tuổi nhà trẻ đến tuổi các em vào học lớp 1 trường tiểu học. Họ là những người hình thành những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người, là người quyết định, người chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ; chuẩn bị nguồn lực ban đầu cho giáo dục phổ thông, cung cấp nguồn lực trực tiếp cho giáo dục tiểu học. Sự nghiệp giáo dục mầm non thành hay bại quyết định phần lớn là đội ngũ cán bộ, giáo viên trường mầm non.

Quan điểm của Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên. Chỉ thị số 40CT/TW ngày 15 tháng 06 năm 2004 của Ban Bí thư trung ương về việc xây dựng, nầng  cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã nêu rõ: Trước những yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có những hạn chế, bất cập như: Số lượng giáo viên còn thiếu, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Một số bộ phận nhà giáo thiếu gương mẫu trong đạo đức, lối sống, nhân cách. Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục; chế độ chính sách còn bất hợp lý. Tình hình trên đòi hỏi phải tăng cường xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện. Mục tiêu là: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Đặc biệt chú trọng nầng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo”

6.1.2. Thực trạng về đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên trường mầm non Đồng Tĩnh- Tam Dương- Vĩnh Phúc

Trường mầm non Đồng Tĩnh trong những năm qua luôn có sự thay đổi về công tác đội ngũ, số lượng quản lý, giáo viên, nhân viên nghỉ hưu; chuyển đến và đi do yêu cầu công tác; giáo viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm giảng dạy, giáo viên lớn tuổi không còn năng động sáng tạo; giáo viên cũ trình độ chuyên môn đào tạo trước đây là trung cấp học tại  chức.  Với trình độ chuyên môn, tay nghề của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, vì vậy trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ gặp nhiều khó khăn; không đáp ứng được nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Tình hình đội ngũ đầu năm học 2016- 2017 như sau:

– Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường là: 26 người

              + Ban giám hiệu : 03

              + Giáo viên :        22

              + Nhân viên:        01

– Trình độ đào tạo:

             + Đại học:     16

                      + Trung cấp: 10 (trong đó đang học đại học 4 )

* Thuận lợi:

– Trường mầm non Đồng Tĩnh có 100% cán bộ giáo viên nhân viên đã đạt chuẩn đào tạo. Đội ngũ giáo viên nhà trường tích cực tham gia học tập nâng cao

 trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực sư phạm cho bản thân.

– Phần đông, đội ngũ nhà trường có tuổi đời tương đối trẻ khỏe, nhiệt tình, tận tụy, tâm huyết với nghề, yêu thương trẻ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và phần lớn là người địa phương nên thuận tiện trong việc đến trường và thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

* Khó khăn:

– Tỷ lệ giáo viên trên lớp thiếu, thiếu nhân viên kế toán

– Sự thay đổi về công tác đội ngũ, số lượng nghỉ hưu,  đến và đi do yêu cầu công tác nên ảnh hưởng đến việc phân công, bố trí công việc.

– Một số giáo viên lớn tuổi (trên 45 tuổi 5/22 chiếm 22,7 %), không ứng dụng được công nghệ thông tin vào giảng dạy, lúng túng trong việc lập kế hoạch. Còn có giáo viên mới vào ngành (3/22 chiếm 13,6 %), nên chưa có kinh nghiệm trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và công  tác chủ nhiệm lớp.

– 4/22=18,2 % giáo viên có hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn, nên còn lo làm kinh tế gia đình;  một số giáo viên trẻ con nhỏ (chiếm khoảng 50%); một số nhà xa…. chưa có sự đầu tư cho việc giảng dạy.

– Một số giáo viên (5/22 chiếm 22,7%) không có năng lực chuyên biệt của bậc học mầm non: Không có năng khiếu hát, múa, kể chuyện đọc thơ, …Còn một số ít giáo viên chưa cố gắng  đầu tư vào công tác giảng dạy, chưa tiếp thu sự góp ý của đồng nghiệp để tiến bộ.

 Từ thực tế trên đã thúc đẩy tôi tìm biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên sao cho phù hợp với thực tế của đơn vị, phù hợp với đặc thù của trường vùng nông thôn, đồng thời tìm những bước chuyển biến mới để bồi dưỡng cho đội ngũ nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Ngay từ đầu năm học tôi đã tiến hành đánh giá chất lượng đội ngũ như sau:

Bảng 1: Tình hình đội ngũ tháng 7/2016

Số lượng: 26

Trình độ

CBQL

GV

NV

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

3

22

1

16

0

10

0

61,5%

38,5%

Nhận xét:

Nhân viên thiếu; Tỷ lệ giáo viên trên lớp còn thiếu so với quy định.

Bảng 2: Đánh giá chất lượng đội ngũ tháng 7/2016

Tổng số : 26 người

Tiêuchí

Kết quả

Tư tưởng nhận thức

Năng lực chuyên môn

Kết quả kiểm tra, dự giờ

Hồ sơ sổ sách

Các hoạt động khác

TT

KK

TTB

TT

K

TTB

TT

KK

TTB

TT

KK

TTB

TT

KK

TB

SL

115

112

2

113

114

110

112

110

117

114

113

%

557

443

448

552

445

555

559

441

552

448

Nhận xét:

Qua đánh giá tháng 07/2016, kết  quả chất lượng giảng dạy, chất  lượng hồ sơ sổ sách; trình độ chuyên môn, tay nghề của một số giáo viên chưa cao.

Việc nhận thức, tư tưởng và tinh thần tham gia các hoạt đông của một số giáo viên trong nhà trường còn  hạn chế.

Bảng 2: Đánh giá chất lượng học sinh tháng 9/2016

Tổng số: 442 học sinh

Lĩnh

vực

Kết quả

Phát triển thể chất

Phát triển nhận thức

Phát triển ngôn ngữ

Phát triển tình cảm -kỹ năng xã hội

Phát triển thẩm mỹ

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

SL

304

138

310

132

302

140

304

138

300

142

%

69

31

70

30

68

32

69

31

68

32

Nhận xét:

Qua đánh giá tháng 09/2016, số lượng trẻ chưa đạt ở các lĩnh vực phát triển còn cao.

Trước tình hình thực trạng về chất lượng của nhà trường, tôi suy nghĩ và tìm ra một số biện pháp chỉ đạo như sau:

6.1.3. Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ trong trường mầm non Đồng Tĩnh

Biện pháp 1: Phân công, sắp xếp, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Con người là tổng hợp các mối quan hệ của xã hội vì thế con người có đầy đủ những mặt xấu, hay tốt, điều quan trọng là chúng ta phát huy mặt tốt một cách tích cực và hạn chế mặt tiêu cực. Muốn làm điều đó việc đầu tiên ta phải hiểu được giáo viên, nắm bắt được khả năng, năng lực của từng giáo viên, nếu chúng ta làm tốt việc này sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc quản lý và phân công nhiệm vụ được hoàn thành tốt đẹp. Phân công nhiệm vụ hợp lý sẽ tạo nên hiệu quả bất ngờ.

Tập thể cán bộ giáo viên- nhân viên  trường mầm non Đồng Tĩnh

Trong Ban giám hiệu, bản thân tôi phụ trách chung nhà trường và phần nhân sự, tài chính, tài sản. Đồng chí Thảo phụ trách về mảng chuyên môn, phổ cập, kiểm định chất lượng, công nghệ thông tin. Đồng chì Hoan phụ trách bán trú, chăm sóc sức khỏe, phòng cháy chữa cháy, giúp đỡ công việc cho kế toán vì nhà trường không có nhân viên kế toán phải cho giáo viên kiêm nhiệm. Các hoạt động khác BGH phối hợp với các đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên… ) cùng thực hiện

Thật vậy, những giáo viên yếu không chỉ noi gương mà còn tiến bộ rõ rệt về mọi mặt.  Đứng trước những con người giỏi ai cũng nhìn lại mình để suy xét, để xem lại bản thân mình  từ đó mà cố gắng học tập noi gương người bên cạnh để phấn đấu vươn lên. Còn những giáo viên giỏi vì tinh thần trách nhiệm chung, vì danh hiệu và thành tích của lớp, và hơn hết vì tình đồng nghiệp đồng cam cộng khổ  sẽ tích cực giúp đỡ giáo viên yếu, tận tình chỉ bảo, trao hết kinh nghiệm những kiến thức mình có để đồng nghiệp có thể tiến bộ hơn.

Bên cạnh việc nắm bắt năng lực và khả năng của từng thành viên để bố trí lớp chúng tôi còn phân công, công việc hợp lý, mỗi người với những đặc điểm khác nhau sẽ phù hợp với từng công việc khác nhau.

Ví dụ: 

Giáo viên có năng khiếu âm nhạc thì bố trí và tổ chức các phong trào văn nghệ như: (Cô giáo Nguyễn Thị Thuỷ, Cô giáo Trần Thị Hải Oanh)

Những giáo viên linh hoạt có khả năng về công nghệ thông tin phân công chuyên tìm hiểu về các chương trình phần mềm hỗ trợ cho việc soạn giáo án điện tử để tập huấn lại cho các giáo viên trường như: (Cô giáo Đào Hồng Ngọc, Cô giáo Nguyễn Thị Thuỳ Dung).

Việc sắp xếp, phân công nhiệm vụ sao cho mặt tích cực luôn được phát huy tối đa, mặt tiêu cực hạn chế tối thiểu đồng thời cũng phải biết tổ chức phân công theo từng nhóm tùy từng nhiệm vụ tạo cho giáo viên có tinh thần tập thể, làm việc theo nhóm.

Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của các thành viên trong mái nhà chung vừa hình thành ý thức xây dựng một đội ngũ, một tập thể luôn luôn có trách nhiệm chung, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân làm cho mọi công việc của nhà trường được hoàn thành tốt đẹp. Đây là một biện pháp quan trọng dẫn dắt đến nhiều thành công trong quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường.

Việc lựa chọn tổ trưởng, tổ phó chuyên môn chúng tôi chọn các đồng chí giáo viên có năng lực tốt nhất để đồng chí này sẽ “ lôi kéo” các thành viên trong tổ, để phát triển năng lực của đội ngũ. Cho nên việc phát hiện đúng nhân tài của đội ngũ và khuyến khích họ thể hiện và cống hiến hết khả năng của mình là một việc làm không thể thiếu của người cán bộ quản lý.

Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngđội ngũ

       Xác định rõ mục tiêu đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ theo từng giai đoạn đảm bảo  đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú ý bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

      Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cụ thể theo từng giai đoạn :

* Bồi dưỡng dài hạn:

– Đối với giáo viên tham gia học nâng chuẩn trường sẽ phân công hợp lý

 để tạo điều kiện cho giáo viên đó tham gia học, không bố trí những công việc

 kiêm nhiệm nhiều, để khỏi chồng chéo thời gian học

– Hiện nay trường  có 04 giáo viên đang theo học đại học tại trung tâm giáo dục thường xuyên

Kế hoạch quy hoạch, đào tạo dài hạn:

Quy hoạch đào tạo

2016

2017

2018

2019

2020

Tổng

Chính trị

Trung cấp

01

01

01

01

04

CC, CN

Chuyên môn

Đại học

04

02

02

03

11

Sau đại học

01

01

02

Quản lý

QLNN

QLGD

01

01

Tin học

A

02

02

01

01

06

B

02

02

02

01

07

Ngoại ngữ

A

02

02

02

02

02

10

B

01

02

02

02

01

08

 ơ                    Bồi dưỡng ngắn hạn:

 Nhà trường phân công dạy thay và sự hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp để tạo điều kiện cho giáo viên  tham gia học các lớp bồi dưỡng ngắn ngày về chuyên môn cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ

 Tham gia các lớp bồi dưỡng khi phòng tổ chức, nhà trường sẽ sắp xếp thời gian tạo điều kiện cho đội ngũ tham gia .

Bồi dưỡng giáo viên mới: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mớivề thực hiện chương trình giáo dục mầm non về các hoạt động, thiết kế bài giảng điện tử….

Bồi dưỡng nhân viên:

Song song với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu

cầu giảng dạy cho các cháu thì việc nâng cao chất lượng bữa ăn, An toàn thực phẩm trong nhà trường cũng rất quan trọng do đó trong năm học 2016- 2017 nhà trường tạo điều kiện  cho 4 nhân viên cấp dưỡng mới tham dự lớp tập huấn về An toàn thực phẩm nhằm nâng cao kiến thức cho bộ phận cấp dưỡng

Bồi dưỡng thường xuyên:

Nhà trường tăng cường bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ với nhiều hình thức như sau:

+ Tăng cường việc dự giờ thăm lớp.

+ Tạo điều kiện cho tất cả các giáo viên mới được dự giờ học tập rút kinh nghiệm qua các chuyên đề do tổ cũng như nhà trường, phòng tổ chức.

+ Tạo mọi điều kiện cho giáo viên được đi tham quan học tập,  tham gia dự giờ học tập, rút kinh nghiệm  ở các trường bạn trong và ngoài huyện.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch cử CBGVNV học các lớp nâng chuẩn, các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ và khả năng thực hành: Học các lớp Đại học, trung cấp chính trị, bồi dưỡng công tác y tế trường học, thiết kế bài giảng điện tử và các lớp tập huấn bồi dưỡng của ngành cấp trên triệu tập.

          Tiếp tục chỉ đạo chuyên môn nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, lấy đơn vị tổ nhóm chuyên môn nhà trường là nơi chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, đổi mới phương pháp dạy học.Tiếp tục tăng cường hoạt động của tổ chuyên môn, tổ cốt cán trong kiểm tra, bồi đưỡng cho đội ngũ giáo viên. Nâng cao chất lượng nội dung về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các tổ chuyên môn, cấp trường và giao lưu học tập các trường bạn.

           Từng CBGVNV tự bồi dưỡng và bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lí; năng lực chỉ đạo chuyên môn cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và năng lực sư phạm cho giáo viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dạy.        Biện pháp 3: Nâng cao tư tưởng và nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Cán bộ giáo viên nhân viên tham gia học tập, bồi dưỡng chính trị.

Trong từng thời điểm của năm học, nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập: Đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Xây dựng nề nếp, kỷ cương trong trường. Triển khai chỉ thị 16 của Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đạo đức nhà giáo. Tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu trong trường. Phát động phong trào“ giỏi việc trường đảm việc nhà”,  đăng ký gia đình nhà giáo văn hóa. Trường đã có tổ chức công đoàn chăm lo đời sống,  động viên tinh thần cho cán bộ giáo viên yên tâm học tập công tác.

Với những việc làm trên, đã từng bước nâng cao tư tưởng nhận thức cho đội ngũ nhà trường; mọi người đều nổ lực cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Biện pháp 4: Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên

Có thể nói đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên Mầm non nói riêng  là lực lượng cốt cán biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực, đội ngũ này giữ vai trò quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường. Bởi vậy phải nhanh chóng cũng cố và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn vững vàng về nghiệp vụ tay nghề có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách sư phạm đẹp, là điều kiện tiên quyết, là khâu đột phá, cần làm ngay để chuẩn bị cho việc thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT nước nhà. 

Bồi dưỡng chuyên môn là biện pháp tích cực, hiệu quả nhất trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

     a) Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn thông qua sinh hoạt chuyên môn

Đầu năm học, nhà trường phân công hiệu phó chuyên môn tổ chức bồi dưỡng những điểm yếu trong chuyên môn của giáo viên, đồng thời cũng thông tin cho giáo viên nắm những điểm mới trong chuyên môn theo sự chuyển biến và phát triển của ngành học nên giáo viên có vận dụng được phương pháp mới vào trong giảng dạy được hay không chính là nhờ ở điểm này. Lựa chọn và sàng  lọc những điểm phù hợp với sự phát triển của ngành học để bồi dưỡng cho giáo viên, giúp cho giáo viên tiếp cận được thời đại của giáo dục và ngược lại. Bên cạnh việc lựa chọn những nội dung phù hợp để bồi dưỡng giáo viên còn phải lựa chọn thời điểm bồi dưỡng phù hợp như: Đầu năm học triển khai việc thực hiện chương trình, qui chế chuyên môn, các chuyên đề của năm học, trong năm học sẽ tổ chức bồi dưỡng những điểm yếu của giáo viên.

Hàng tháng, chỉ đạo hiệu phó chuyên môn triển khai họp chuyên môn toàn trường để rút kinh nghiệm chuyên môn tháng , lấy hoạt động sinh hoạt chuyên môn làm trung tâm, là động lực thúc đẩy mọi mặt hoạt động của trường. Phải đánh giá đúng thực chất họat động chuyên môn của trường trong tháng, phân tích và tìm ra nguyên nhân của từng ưu điểm và hạn chế của từng thành viên nhằm có hướng phấn đấu tốt hơn cho công việc mình đảm nhiệm và triển khai công tác chuyên môn tháng tới. Thời gian để thực hiện công việc phải rõ ràng, nhiệm vụ giao cho từng người phải cụ thể, đảm bảo nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Họp chuyên môn phải mang tính thực tiễn, không máy móc rập khuôn.

Tổ trưởng chuyên môn triển khai hoạt động chuyên môn của tổ theo kế họach của trường, trao đổi chuyên môn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong chuyên môn. Hàng tháng tổ chức sinh hoạt chuyên môn 02 lần theo đúng Điều lệ tạo nề nếp trong sinh hoạt, có đánh giá kết quả và kế hoạch tiếp theo.

Tôi bổ trí, phân công BGH sắp xếp thời gian, mỗi tháng dự họp chuyên môn của tổ 1 lần để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong chuyên môn như: Làm thế nào để có nhiều đồ dùng đồ chơi mới lạ hấp dẫn trẻ? Cách sử dụng đồ dùng dạy học như thế nào cho đạt hiệu quả? Cách thiết kế các hoạt động như thế nào để phù hợp với tình hình thực tế của lớp? Phương pháp dạy như thế nào để phát huy tính tích cực của trẻ?  Trong phiên họp chuyên môn của tổ cuối tháng, tôi chỉ đạo tổ chuyên môn bình bầu, xếp loại giáo viên trong tháng và báo cáo bằng văn bản với nhà trường, để từ đó có cơ sở đánh giá từng cá nhân trong mỗi tổ

Dự  sinh hoạt tổ chuyên môn

Từ đó năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên nhà trường từ các đồng chí giáo viên nhiều tuổi cho đến các đồng chí giáo viên mới ra trường trong đã có bước chuyển biến đáng kể. Nề nếp sinh hoạt chuyên môn được duy trì nghiêm túc, chất lượng và nội dung sinh hoạt chuyên môn của các tổ chuyên môn đã được nâng cao, công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, học tập nâng cao trình độ chuyên môn được nhà trường hết sức chú trọng với nhiều hình thức như dự giờ thăm lớp, giảng dạy trước tổ,… Tổ chức trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp truyền thụ kiến thức…. Qua đó giúp cho đội ngũ giáo viên nắm vững phương pháp giảng dạy chương trình giáo dục mầm non mới, hệ thống kiến thức cần truyền đạt tới học sinh.

     a) Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn qua việc tổ chức hội thảo chuyên đề, kiến tập, dự giờ, xây dựng tiết mẫu.

Đầu năm học, tôi chỉ đạo bộ phận chuyên môn triển khai các chuyên đề của năm học và. Cần nghiên cứu kỹ chuyên đề, đồng thời học tập kinh nghiệm ở đơn vị bạn và sau đó triển khai cho giáo viên nắm. Phụ trách chuyên môn cùng các đồng chí tổ trưởng, tổ phó chuyên môn xây dựng các tiết mẫu chuyên đề cho mỗi tổ,  cung cấp cho giáo viên tài liệu để thực hiện các chuyên đề. Tạo điều kiện để 100% giáo viên được dự tập huấn chuyên môn do các cấp tổ chức.

Trong công tác quản lý chỉ đạo chuyên môn tôi đặc biệt chú ý đến hoạt động như tổ chức hội thảo chuyên đề, đây là mộtviệc làm rất cần bởi vì các hoạt động với các đề tài cụ thể sẽ là những ví dụ sinh động giúp cho giáo viên mắt thấy, tai nghe những gì mình được học ở lý thuyết và nghe qua hội thảo. Nhận thức vấn đề này tôi thường xuyên chỉ đạo tổ chức chuyên đề mới theo kế hoạch đầu năm của trường, cấp trên đề ra cho toàn giáo viên được dự và đúc kết rút kinh nghiệm sau thực hiện chuyên đề, đồng thời tiến đến công tác kiểm tra và đánh giá chuyên đề, bổ sung những khiếm khuyết giáo viên kịp thời chỉnh sửa những sai sót của mình.

Trước đây mỗi khi tổ chức kiến tập dự giờ thường chỉ định một giáo viên khá hoặc giáo viên lớp điểm dạy cho cả tổ cùng dự, sau khi dự giờ mức độ tiếp thu của mỗi giáo viên chưa rõ, một số giáo viên đi dự giờ chưa có ý thức nghiêm túc ghi chép không đầy đủ nên kết quả quả không cao. Ban giám hiệu đã cải tiến lại cách tổ chức như sau: Mỗi hoạt động nào đó từng giáo viên ai cũng tổ chức hoạt động và được góp ý;  giáo viên nào chưa mạnh dạn thì được góp ý giúp đỡ để lần sau dạy tiếp cho đến khi đạt kết quả cao hơn. Với biện pháp này giúp giáo viên học tập lẫn nhau rất nhiều. Khi dự giờ, giáo viên đã có ý thức tốt hơn, chuẩn bị chu đáo, theo dõi ghi chép đầy đủ để tham gia ý kiến cùng rút kinh nghiệm.

Từ những hình thức này sẽ tạo cơ hội cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm về việc thực hiện, đối chiếu với việc thực hiện của đồng nghiệp để rút ra những tồn tại cần khắc phục, học hỏi những cái hay, cái tốt. Chúng tôi thực sự thấy hiệu quả với những buổi dự giờ kiến tập và hội thảo chuyên đề, sau mỗi hoạt động  là những bài học không chỉ cho chính người giảng dạy mà cho tất cả thành viên trong Hội đồng sư phạm, những lời góp ý sâu sắc, chính xác, chân thành và đầy tinh thần xây dựng, luôn được tôn trọng, xem xét và hưởng ứng.

b) Bồi dưỡng qua các phong trào thi đua, các hội thi…

Có thể nói, biện pháp bồi dưỡng thông qua các phong trào thi đua, tổ chức các hội thi, hội giảng thường xuyên sẽ giúp cho giáo viên mạnh dạn, bình tĩnh tự tin khi lên lớp. Để đạt được thành tích đòi hỏi mỗi người phải trau dồi năng lực sư phạm, nghệ thuật lôi cuốn trẻ, phải chịu khó suy nghĩ tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp, bạn bè …Từ đó trình độ chuyên môn và tay nghề của giáo viên được nâng lên. Phong trào thi đua gắn liền với các hội thi sẽ làm cho phong trào thi đua trong nhà trường càng sôi nổi, có tác dụng tuyên truyền đến đa số  phụ huynh; Trong các  phong trào thi đua nhà trường luôn xác định rõ mục tiêu, luôn thể hiện tốt  tinh thần công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng và dân chủ trong các Hội thi. Hằng năm trường đã tổ chức các hội thi: “Thi trang trí lớp, thi thiết kế giáo án điện tử, thi hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, thi giáo viên giỏi cấp trường, thi làm đồ dùng dạy học…” đều đạt kết quả tốt.

Việc tổ chức các hội thi trong nhà trường có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của các giáo viên. Trong các hội thi, họ có điều kiện khẳng định mình trước tập thể. Song bên cạnh đó, việc tổ chức các hội thi cũng tạo được mối quan hệ thân ái, giúp đỡ nhau trong tập thể giáo viên nhà trường để cùng nhau tiến bộ.

Để các hội thi thành công và có kết quả tốt, tôi  xây dựng kế hoạch chuyên môn cụ thể cho từng tháng, thông báo với toàn chị em để họ nắm được nội dung, thời gian thi.

Ví dụ:

– Tháng 9, 10: Thi trang trí nhóm lớp.

– Tháng 11: Thi thiết kế bài giảng điện tử,  Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

             -  Tháng 12: Thi giáo viên giỏi cấp trường, Thi làm đồ dùng dạy học

-  Tháng 3:  Thi chế biến món ăn ngon vào dịp 8/3 .

Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên vì khi tham gia giáo viên dạy giỏi đòi hỏi giáo viên phải suy nghĩ nghiên cứu nội dung chương trình kỹ hơn, tìm tòi những phương pháp, biện pháp thật linh hoạt, sáng tạo trong khi lên lớp, tạo những tình huống mới lạ để trẻ tập trung chú ý hơn, hứng thú trong giờ học, bên cạnh đó giáo viên đầu tư nhiều hơn về việc làm đồ dùng dạy học, đồ chơi phục vụ cho hoạt động vui chơi, đồ dùng có nhiều sáng tạo để tham gia dự thi đạt kết quả cao. Và một điều quan trong hơn đây là đợt sinh hoạt, giao lưu học hỏi, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ. Cứ sau mỗi lần tổ chức thi, thì số giáo viên tham gia nhanh chóng nắm vững chuyên môn, tạo được uy tín đối với đồng nghiệp với các bậc cha mẹ trẻ.

Riêng giáo án thi giáo  viên dạy  giỏi; thao giảng của giáo viên trong trường và ở đơn vị bạn được đóng lại thành quyển để cho giáo viên tham khảo.

Trong các đợt thi,  giáo viên  luôn có sự chuẩn bị và nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao nhất. Sau hội thi, trường có tổng kết rút kinh nghiệm khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Chính vì vậy nên phần nào cũng đã động viên tinh thần của chị em, nâng dần chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường .

Nâng cao trình độ chuyên môn qua viết sáng kiến kinh nghiệm: Đầu năm đăng ký đề tài; tổ chức chấm sáng kiến kinh nghiệm và chọn sáng kiến hay vào cuối năm. Nhờ có việc tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm hàng năm mà những kinh nghiệm hay đã được phổ biến áp dụng, chất lượng giảng dạy trong trường ngày một tốt hơn.

Khuyến khích và tạo điều kiện để giáo viên làm nhiều đồ dùng dạy học từ nguyên vật liệu mở: 

Tôi chỉ đạo giáo viên các lớp xin các vật liệu phế thải của phụ huynh như: vỏ hộp bánh, vỏ hôp sữa, vỏ hộp thuốc lá, vỏ hộp kem đánh răng… và các nguyên vật liệu ở địa phương như: mo cau, quả bàng, bông dừa, hột hat…. Mỗi học kỳ tổ chức cho giáo viên làm đồ dùng dạy học 1,2 lần. Trong buổi làm đồ dùng chủ yếu là mỗi người đưa lên 1 ý tưởng mới, hoặc tạo ra mẫu mới, hoặc sưu tầm được mẫu mới phổ biến lại cho đơn vị, phần còn lại thì giáo viên tự làm ở nhà.

          c) Công tác bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

Như chúng ta đã biết một điều vô cùng quan trọng cần thiết hơn phải làm trước mắt đó là giảm tải sức lao động cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Vì vậy giáo viên mới có hứng thú và có thời gian đến với công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin là phương tiện giúp cho giáo viên học hỏi, nâng cao trình độ hiểu biết, chứ không chỉ đơn thuần chỉ soạn những giáo án điện tử để dạy trẻ.

Chính vì lẽ đó hằng năm nhà trường đã xây dựng kế hoạch, phổ biến cho toàn trường đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và dạy học. Ban giám hiệu tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ giáo viên- nhân viên toàn trường bồi dưỡng và bổ sung về kĩ năng vi tính, đồng thời khuyến khích tinh thần tự học ở mỗi cán bộ giáo viên- nhân bởi kiến thức công nghệ thông tin là vô tận. Qua đó tổ chức thi đua dạy và soạn giáo án điện tử ở tất cả các khối lớp, trao đổi thông tin lẫn nhau. Chỉ đạo và động viên cho số giáo viên trẻ giảng dạy bằng giáo án điện tử, được Ban giám hiệu, Ban công nghệ thông trường học và các bạn đồng nghiệp trong toàn trường dự giờ, rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã triển khai cho giáo viên tổ chức cho trẻ ở khối các lớp mẫu giáo làm quen với máy vi tính thông qua các phần mềm phát triển trí tuệ: Kidsmart nhằm hình thành cho trẻ thói quen và kĩ năng sử dụng máy tính đơn giản cũng như tạo điều kiện cho hoạt động tương tác giữa trẻ và cô trong giờ học bằng giáo án điện tử.

Ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả: Do cơ sở vật chất thiếu thốn, trường chưa trang bị máy tính đầy đủ cho giáo viên, nhưng tôi đã tạo điều kiện để giáo viên được ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy và đã tổ chức được những tiết dạy thao giảng khá thành công mà tôi muốn chia xẻ cùng đồng nghiệp: Giáo viên phải là người có kế họach bài dạy phù hợp. Trong khi xây dựng ý tưởng, thiết kế bài dạy, giáo viên cần có sự đầu tư cao, phải tính đến khả năng của trẻ, kiến thức trọng tâm để sử dụng các thiết bị hổ trợ tiết dạy cũng như các nội dung ứng dụng công nghệ sao cho tiết dạy hấp dẫn được trẻ và đạt hiệu quả cao. Sưu tầm tranh ảnh, hình ảnh sinh động để đưa vào bài dạy. 

Nếu chỉ dừng lại ở mức độ tranh ảnh với những hình ảnh mờ nhạt, hình ảnh chết thiếu sinh động, không có nhiều tác dụng tình huống thì sự hứng thú của trẻ và sự tiếp thu kiến thức ở trẻ sẽ không cao. Vì vậy, giáo viên phải tìm tòi và sưu tầm tranh ảnh, những hình ảnh động gần gũi thực tế với trẻ gây cho trẻ sự hứng thú hơn. Nhờ đó trẻ tiếp thu được bài một cách nhẹ nhàng theo phương châm “ Học mà chơi – Chơi mà học”. Trong quá trình xây dựng bài nên kết hợp nhiều phần mềm khác nhau để dạy có âm thanh tự nhiên, quen thuộc, gần gũi với trẻ hàng ngày. Âm thanh là cần thiết những hình ảnh động cũng cần thiết không kém. Vì vậy, giáo viên phải đưa ra những hình ảnh động và âm thanh cùng cách thể hiện phù hợp với nội dung kiến thức của bài, giúp cho trẻ tri giác cụ thể và cuốn hút vào bài học.

Giờ dạy ứng dụng CNTT của lớp 5TA

Hưởng ứng việc ứng dụng công nghệ thông tin nhà trường đã phát động phong trào xây dựng và sử dụng soạn giáo án bằng vi tính  trong suốt cả năm học. Nhằm tạo cho giáo viên có tính chủ động, có nhiều biện pháp tích cực và hình thức sáng tạo trong các hoạt động chung…

Ví dụ:

Khi chẳng may bấm nhằm quá hình ảnh thì khôi phục bằng cách nào? Hay giáo án đã hoàn thiện muốn thêm chữ minh họa thì làm thế nào?… Mỗi giáo viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ, tổ chức đầy đủ các hoạt động trong ngày như: Hoạt động chung; hoạt động góc; hoạt động ngoài trời; hoạt động chiều… Giáo án soạn đầy đủ, đúng nội dung, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng phát triển ngôn ngữ, trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ cho trẻ. Biết lựa chọn, vận dụng phương pháp giáo dục tích cực tạo tình huống, cơ hội nhằm phát huy trí tuệ, tính sáng tạo của trẻ.

Biện pháp 5: Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ, đánh giá giáo viên.

Kiểm tra là một chức năng quan trọng, vừa là một biện pháp quản lý có hiệu quả. Kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng chuyên môn là trách nhiệm của cán bộ quản lý. Kiểm tra là một việc làm thường xuyên, kiểm tra bằng nhiều hình thức, kiểm tra toàn diện, chuyên đề, kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất… một số nội dung: Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kiểm tra hồ sơ, giáo án, kiểm tra thực hiện chế độ sinh hoạt, kiểm tra việc đánh giá chất lượng….

Qua kiểm tra, cán bộ quản lý nắm được đầy đủ những thông tin cần thiết về tình hình thực hiện chuyên môn, đánh giá đúng phẩm chất năng lực của giáo viên, phát hiện đúng những lệch lạc, thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều chỉnh và uốn nắn giáo viên nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn của giáo viên. Trong công tác quản lý nhà trường nếu thiếu kiểm tra chuyên môn thì việc chỉ đạo chuyên môn của người Hiệu phó sẽ mất đi một nội dung quan trọng. Mặt khác qua kiểm tra chuyên môn, cán bộ quản lý tác động đến hành vi của giáo viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của họ đối với công việc, nâng cao ý thức tự bồi dưỡng phấn đấu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của nhà trường.

Vì vậy để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu quả cao nhất, cán bộ quản lý không được phép buông lỏng công tác kiểm tra. Để công tác kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu quả cao nhất, cán bộ quản lý cần đảm bảo:

+ Xác định rõ mục đích yêu cầu của từng đợt kiểm tra dựa trên yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của nhà trường của năm học.

+ Phải có kế hoạch cụ thể trên cơ sở kế hoạch kiểm tra cả năm , học kỳ, đi sâu vào kế hoạch từng đợt kiểm tra xác định rõ mục đích yêu cầu, nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra.

+ Làm tốt công tác tuyên truyền giúp cho giáo viên thông suốt việc kiểm tra, khuyến khích tinh thần tự giác, trung thực của giáo viên để giáo viên chuẩn bị mọi phương tiện và điều kiện tích cực góp phần thực hiện tốt cùng đợt kiểm tra đó

Về nội dung kiểm tra: kiểm tra về qui chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách ( Kế hoạch, bài soạn, sổ chuyên đề, sổ theo dõi trẻ, sổ ghi chép cá nhân về các buổi bồi dưỡng chuyên môn…), phương pháp dạy của bộ môn, cách trang trí nhóm lớp để đánh giá tình hình triển khai và thực hiện chuyên môn. của giáo viên có đúng như kế hoạch mà trường đã chỉ đạo hay không.

Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra dự giờ có báo trước đột xuấtvề các tiết dạy cũng như hoạt động thông qua phiếu dự giờ

Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá

+ Trong công tác kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan và công khai, công bằng và dân chủ.

+Sau kiểm tra phảicó những nhận xét đánh giá chính xác, phân tích các ưu điểm, tồn tại của giáo viên để giúp họ phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế áp dụng vào thực tế chăm sóc giáo dục trẻ.

Thời gian kiểm tra: Trong một tháng ít nhất giáo viên phải được dự ít nhất một giờ dạy hoặc một hoạt động. trong một học kỳ, mỗi giáo viên phải được kiểm tra 3- 4 lần. Ngoài ra, tôi còn kiểm tra đột xuất hàng ngày, hàng tuần để kịp thời nhắc nhở giúp đỡ giáo viênvề chuyên môn

Tổng số dự giờ các tiết dạy và hoạt động của giáo viên từ tháng 9 cho đến nay:  Tổng số tiết được kiểm tra 121 tiết.

 Xếp loại: Tốt : = 108/121= 89%

                Khá: 13/121= 11%      

 Kiểm tra toàn diện 11 giáo viên trong đó: Tốt =8/11=73% ; Khá=3/11=27%

 Kiểm tra HSSS được 22 bộ ;  Tốt: 16/22 bộ = 72,7% ; Khá: 6/22 = 27,3%

          Có thể nói, kiểm tra, đánh giá là khâu quan trọng trong việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Có kiểm tra, đánh giá chính xác thì mới tìm ra những ưu điểm, tồn tạicủa giáo viên trong giảng dạy. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường

Dự Hoạt động học của lớp 4TC

Biện pháp 6: Xây dựng khối đoàn kết nhất trí, chăm lo đời sống cho đội ngũ

Trong sự nghiệp giáo dục, Lê- nin đã nói: “Sự nhất trí trong một tập thể sư phạm là yếu tố quyết định mọi sự thành công trong nhà trường”. Do đó, muốn xây dựng tập thể đoàn kết, thì Hiệu trưởng phải là trung tâm xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường. Xác định được yêu cầu trên, Hiệu trưởng phải thực sự là con chim đầu đàn, gương mẫu trong công tác, trong sinh hoạt, đầu tư nghiên cứu để tạo được niềm tin thật sự của tập thể, luôn gần gũi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh từng giáo viên để có những giúp đỡ, giải quyết phù hợp, chân tình, giải toả những mâu thuẫn để tránh “Bằng mặt nhưng không bằng lòng”. Phối hợp với các đoàn thể trong trường, địa phương để làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, xây dựng đơn vị thực sự là tổ ấm, trao đổi giúp đỡ nhau trong công tác, trong chuyên môn, trong đời sống để từ đó tình cảm gắn bó và yên tâm công tác.

 Để làm được việc trên, BGH luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lập trường tư tưởng vững vàng, sẵn sàng giúp đỡ những khó khăn vướng mắc của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác, đời sống, biết lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng  giáo viên qua đồng nghiệp, qua các đợt kiểm tra, qua các lớp bồi dưỡng hay những lúc tâm tư, trò chuyện cùng đồng nghiệp,

Để có biện pháp giải quyết, giúp đỡ đội ngũ kịp thời, phù hợp từng hoàn cảnh BGH thường xuyên thăm hỏi động viên nhau cùng công tác tốt và điều quan trọng là phải tạo được uy tín, niềm tin đối với từng cán bộ giáo viên về mọi mặt nhất là những hiểu biết về chuyên môn, về quản lý, về tham gia học tập … Đồng thời tạo điều kiện để cùng thăm hỏi, quan tâm giúp đỡ nhau tạo thành một tập thể yêu thương, tôn trọng nhau, cùng chung sức và hoàn thành nhiệm vụ.

Từng bước thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước. Bên cạnh việc đầu tư để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ trên các mặt cơ bản về chuyên môn, năng lực sư phạm, phẩm chất nghề nghiệp, một điều mà người quản lý nào cũng cần quan tâm sâu sát, đó chính là đời sống tinh thần vật chất cho đội ngũ giáo viên là yếu tố cần thiết đây là một trong những vấn đề mà ngành học mầm non nói chung và trường mầm non Đồng Tĩnh  nói riêng, chế độ giáo viên không đảm bảo đã làm hạn chế khả năng làm việc của đội ngũ.

Nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, cũng như hiểu được những vất vả khó khăn của giáo viên, ngay từ đầu năm học, nhà trường phối hợp với phụ huynh thống nhất thỏa thuận mức bồi dưỡng công tác bán trú tại trường tuy mức bồi dưỡng không cao nhưng đó cũng là nguồn động viên tinh thần rât lớn với chị em để chị em yên tâm công tác, ngoài ra trong các ngày lễ, ngày tết nhà trường tham mưu với địa phương,  phối hợp với Hội phụ huynh tặng quà cho chị em kịp thời.

Bên cạnh đời sống vật chất thì đời sống tinh thần cũng không thiếu được, BGH thường xuyên phối hợp với công đoàn tổ chức sinh hoạt, tọa đàm, giao lưu văn nghệ trong các ngày lễ 20/10, 20/11 và ngày 8/3, …với nội dung phong phú, thể hiện bầu không khí đầm ấm, vui vẻ yêu thương, đoàn kết rất cao trong nhà trường, 100% chị em thực hiện ba giúp, mỗi khi chị em nào bị ốm hoặc có tâm sự gì không vui thì toàn thể hội đồng thăm hỏi, động viên giúp đỡ nên chị em

 gắn bó, đoàn kết thực hiện tốt công việc

Tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Những biện pháp trên không phải là điều kiện để nâng cao chất lượng đội ngũ nhưng đó là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ. Nếu giải quyết thỏa mãn những nhu cầu về chế độ đời sống, có khen thưởng vật chất và tinh thần kịp thời, công bằng, dân chủ sẽ giúp cho giáo viên, các thành viên trong hội đồng làm việc tốt hơn, tạo được động cơ phấn đấu rèn luyện học tập trong đội ngũ, các yếu tố này đảm bảo sẽ tạo năng suất và chất lượng lao động cao, đồng thời làm cho chất lượng đội ngũ ngày càng cao hơn.

           6.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến:                                       

Đề tài được nghiên cứu, áp dụng tại trường mầm non Đồng Tĩnh – xã Đồng Tĩnh – huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc.

Có thể áp dụng ở các đơn vị khác cũng có điều kiện thực tế giống như ở

 trường tôi.

7. Những thông tin cần được bảo mật: Không

8. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

 - Cơ sở vật chất nhà trường, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi…

– Con người: Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường mầm non Đồng Tĩnh

9. Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến:

Giáo dục là dạy làm người, là rèn luyện đạo đức và nhân cách con người. Giáo dục đồng thời cung cấp kiến thức, kỹ năng để con người xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh. Đó cũng chính là hai mục tiêu nhằm mà ngành giáo dục nói chung, trường mầm non Đồng Tĩnh nói riêng đã và đang thực hiện để đạt được .

Khi nói về sự tác động của xã hội đến con người, Bác Hồ đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò giáo dục của xã hội, nhất là với lớp người trẻ. Người cho rằng để mỗi con người trở thành một người thiện, một công dân tốt, có ích cho xã hội thì sự tác động của xã hội, đặc biệt là quá trình giáo dục có một ý nghĩa thật to lớn. Phát triển Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt có vai trò rất quan trọng.

 Ngành học mầm non là nền tảng đầu tiên của ngành giáo dục và đào tạo, chất lượng giáo dục trẻ tốt góp phần vào việc xây dựng và phát triển trường học, đưa chất lượng giáo dục đảm bảo yêu cầu xây dựng trường tiên tiến và yếu tố quan trọng trong việc hình thành và phát triển toàn diện về “Đức – Trí – Thể – Mỹ”. Hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa, tạo tiền đề vững chắc cho trẻ bước vào trường tiểu học được tốt.

Chính vì vậy cần tập trung vào việc thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung, phương pháp,  phát huy hiệu quả cao nhất trong việc tổ chức, chỉ đạo công tác giảng dạy, giáo dục học sinh. Chất lượng giáo dục của chúng ta mới đáp ứng được sự kỳ vọng mà sự nghiệp đổi mới giao cho ngành giáo dục.

`        Nhờ sự nỗ lực của bản thân trong công tác xây dựng đội ngũ trong nhà trường đã đẩy mạnh chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tạo được niềm tin trong phụ huynh và các bạn đồng nghiệp. Với những biện pháp nêu trên đã đạt kết quả như sau:

Bảng 4: Tình hình đội ngũ tháng 2/2017

Số lượng: 27

Trình độ chuyên môn

CBQL

GV

NV

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

3

22

2

16

0

11

0

59,3%

40,7,5%

Nhận xét:

Số lượng đội ngũ tăng hơn 01 so với  đầu năm, nhà trường được bổ sung thêm nhân viên kế toán; Tỷ lệ giáo viên trên lớp còn thiếu so với quy định.

Bảng 5: Đánh giá chất lượng đội ngũ tháng 2/2017

Tổng số : 27 người

Tiêu chí

Kết quả

Tư tưởng nhận thức

Năng lực chuyên môn

Kết quả kiểm tra, dự giờ

Hồ sơ sổ sách

Các hoạt động khác

T

K

TB

T

K

TB

T

K

TB

T

K

TB

T

K

TB

SL

18

9

20

7

17

5

18

9

22

5

%

67

33

74

26

77

23

67

33

82

18

Nhận xét:

Qua đánh giá tháng 02/2017,  kết quả các tiêu chí đều nâng lên rõ rệt, đảm bảo yêu cầu.

Chất lượng giảng dạy, chất  lượng hồ sơ sổ sách; trình độ chuyên môn, tay nghề của cán bộ, giáo viên đều nâng cao.

Việc nhận thức, tư tưởng và tinh thần tham gia các hoạt đông của cán bộ,  giáo viên, nhân viên trong nhà trường được nâng cao hơn rất nhiều

Bảng 6: Đánh giá chất lượng học sinh tháng 2/2017

Tổng số: 442 học sinh

Lĩnh

vực

Kết quả

Phát triển thể chất

Phát triển nhận thức

Phát triển ngôn ngữ

Phát triển tình cảm -kỹ năng xã hội

Phát triển thẩm mỹ

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

SL

422

20

414

28

430

12

404

38

400

42

%

95

5

94

6

97

3

91

9

90

10

Nhận xét:

Qua đánh giá tháng 02/2017, số lượng trẻ đạt ở các lĩnh vực phát triển tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với đầu năm.

Chính vì vậy tôi nhận thấy cần tập trung vào việc thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung, phương pháp,  phát huy hiệu quả cao nhất trong việc tổ chức, phân công đúng người đúng việc; chỉ đạo công tác giảng dạy, giáo dục học sinh. Chất lượng giáo dục của chúng ta mới đáp ứng được sự kỳ vọng mà sự nghiệp đổi mới giao cho ngành giáo dục. 

Muốn đạt được điều điều đó, người cán bộ quản lý phải luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, học tập, nghiên cứu, chỉ đạo sát sao trong việc đánh giá chất lượng giáo dục, đưa chất lượng giáo dục ngày càng đi lên đáp ứng với yêu cầu đổi mới góp phần thực hiện Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Đội ngũ tốt sẽ là cơ sở tốt để nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục mà Đảng và nhà nước đã giao phó.

9.1. Đối với bản thân:

          Giáo dục mầm non là một bậc học đòi hỏi có nghệ thuật khoa học khác với các bậc học khác. Vì vậy, trước hết người cán bộ quản lý phải có sự năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức lối sống, chủ động trong công tác chỉ đạo nhà trường, chỉ đạo chuyên môn, chất lượng các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Bản thân tôi  tuổi đời tuy không còn trẻ, song với lòng quyết tâm trong quá trình rèn luyện, tích cực học tập nghiệp vụ chuyên môn đã giúp tôi vượt qua những khó khăn và gặt hái được thành công trong công tác.

Biết lắng nghe ý kiến tâm sự của đồng nghiệp, biết phát huy quyền dân chủ trong hội họp. Mạnh dạn, năng động, sáng tạo tìm tòi những biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà trường. 

Biết rõ đặc điểm tình hình của đội ngũ về mọi mặt: Tư tưởng, tình cảm,

chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện, hoàn cảnh… để có biện pháp phân công, bồi dưỡng cụ thể và phải có khả năng phát triển năng lực của đội ngũ.

Trong công tác bồi dưỡng đội ngũ phải chú ý xây dựng bằng được nền nếp, phong cách làm việc nghiêm túc, tạo sự công bằng trong tập thể qua kiểm tra dự giờ, đánh giá khen thưởng, phát huy tinh thần tự học, tự rèn về chuyên môn, phẩm chất đạo đức ở mỗi cán bộ, giáo viên Mầm non.

Vai trò của người quản lý hết sức quan trọng, phải thực sự gương mẫu, phải giỏi về chuyên môn, có uy tín, phải xây dựng được sự tin yêu và tin tưởng đối với đội ngũ. Xây dựng kế hoạch một cách khoa học và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc .

Tham mưu tích cực với các cấp lãnh đạo để mua sắm, bổ sung đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, khảo sát chất lượng trẻ đúng quy trình.

Chỉ đạo tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn.       

Chỉ đạo đội ngũ luôn học tập không ngừng nâng cao phẩm chất, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nắm bắt kịp thời các thông tin đổi mới về phương pháp giáo dục góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong Trường mầm non, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

            9.2. Đối với nhà trường:

Nhờ sự nỗ lực của bản thân trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường đã đẩy mạnh chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tạo được niềm tin trong phụ huynh và các bạn đồng nghiệp đã  đạt được kết quả như sau:

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên  có  nhận thức, tư tưởng vững vàng, tích cực tham gia các phong trào nhà trường.  Đánh giá chất lượng chuẩn có 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên  đạt từ khá trở lên về chuẩn đạo đức nhà giáo. CBGV đều phát huy tốt vai trò gương mẫu thực hiện tốt các nghĩa vụ tại địa phương nơi cư trú. Đánh giá công chức hàng năm đối với CBGV có 82% đạt loại xuất sắc.

– Giáo viên có năng lực chuyên môn đồng đều, 100% giáo viên có khả năng vận dụng sáng tạo hiệu quả các hoạt động theo chương trình đổi mới và 82% ứng dựng tốt CNTT vào trong giảng dạy, qua CNTT đã nâng cao trình độ kiến thức và năng lực chuyên môn của giáo viên: 91% giáo viên soạn bài vi tính 82% giáo viên biết dạy giáo án điện tử đồng thời biết sử dụng các phần mềm, biết sử dụng chương trình  Kidsmart, và vận dụng tốt vào các hoạt động giáo dục cho trẻ.

– 100% giáo viên sáng tạo trong việc làm đồ dùng đồ chơi và trang trí môi trường thân thiện, tạo hướng mở theo chương trình GDMN  đạt hiệu quả cao; 100% giáo viên tham gia  thi làm đồ dùng đồ chơi cấp trường, có: 20 giáo viên tham gia và đạt giải Ba trở lên; thi giáo viên giỏi cấp trường có 20 giáo viên tham gia và có 07 giáo viên đạt giải Nhì; có 04 giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện và 01 giáo viên đạt giải Nhì.

– Nhờ sự xây dựng những biện pháp đảm bảo, phù hợp với đặc điểm và tình hình của trường nên trong năm học này từng giáo viên có nhiều đầu tư sáng tạo đã dẫn đến kết quả Kiểm tra toàn diện, Kiểm tra Hồ sơ sổ sách 100% GV đạt khá, tốt, không còn giáo viên đạt yêu cầu.

– Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn đoàn kết, nhất trí, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

10. Danh sách những tổ chức/cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu.

Số TT

Tên tổ chức/cá nhân

Địa chỉ

Phạm vi/Lĩnh vực

áp dụng sáng kiến

1

Trường MN Đồng Tĩnh

Thôn Đông Trung,

xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực tế hoạt động và một số biện pháp mới nâng cao chất lượng đội ngũ trường Mầm non Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

2

Nguyễn Thị Kim Dung

Xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực tế hoạt động và một số biện pháp mới nâng cao chất lượng đội ngũ trường Mầm non Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng Tĩnh, ngày 26 tháng 02 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị

Đồng Tĩnh, ngày 22 tháng 02 năm 2017

Tác giả sáng kiến

Nguyễn Thị Kim Dung

Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên Tại Trường Mầm Non Hoa Hồng Quận Hai Bà Trưng

MỤC LỤC

1.1. Căn cứ nghiên cứu……………………………………………………………………………………………. 4

1.3. Ý nghĩa – tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu…………………………………………………… 6

2.1. Giới thiệu khái quát về nhà trường……………………………………………………………………… 7

2.2. Thực trạng việc tổ chức hoạt động góc tại trường MN Ngô Thì Nhậm …………………….. 8

Biện pháp 1: Bồi dưỡng giáo viên thông qua dự giờ ……………………………………………………. 11

Biện pháp 2: Bồi dưỡng giáo viên thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn…………………………… 11

Biện pháp 3: Bồi dưỡng giáo viên thông qua tham quan, học tập kinh nghiệm………………… 12

Biện pháp 4: Cử giáo viên đi học các lớp ngắn hạn, dài hạn…………………………………………. 12

3.2. Phương hướng…………………………………………………………………………………………………. 13

3.3. Kế hoạch thực hiện……………………………………………………………………..14

1. Kết luận……………………………………………………………………………………………………………… 24

2. Khuyến nghị ……………………………………………………………………………………………………… 24

MỞ ĐẦU

– Quản lý là một tổ chức sắp xếp, bố trí hợp lý, đồng thời theo dõi, giám sát, chăm sóc, trông coi, nhằm định hướng việc sử dụng các nguồn nhân lực, tài lực, vật lực, vận hành đúng mục đích.

– Quản lý là sự tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lý đến tập thể những người lao động nói chung nhằm thực hiện những mục tiêu đã đề ra.

– Quản lý là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc có tính kỷ luật cao luôn hoàn thành các nhiệm vụ .

– Quản lý là một thuộc tính của xã hội dù ở trình độ nào loài người ngay từ lúc sống thành bầy đàn cũng đã thể hiện tính tổ chức của mình thông qua vai trò của quản lý. Nhờ tính tổ chức cao mà xã hội không ngừng phát triển. Nếu xã hội ngừng nâng cao tính tổ chức thì xã hội đó sẽ ngừng phát triển. Chúng ta có thể nói, quản lý là thước đo sự tiến bộ xã hội, quản lý là đòn bẩy của sự tiến bộ xã hội. Nói một cách khác, sự tiến bộ xã hội có thể được đánh giá một phần thông qua công tác quản lý.

Quản lý giáo dục trong phạm vi nhà trường, có thể hiểu là một chuỗi tác động hợp lý (có mục đích, có hệ thống, có kế hoạch) đến giáo viên và học sinh đến các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm huy động lực cho họ cùng cộng tác, phối hợp tham gia vào mọi hoạt động của nhà trường, làm cho qui trình này vận động hướng tới việc hoàn thành những mục tiêu đã đề ra.

Đối tượng của quản lý giáo dục là những người thực hiện các hoạt động giáo dục (học sinh, phụ huynh, xã hội).

Tích chất của hoạt động giáo dục là phục vụ xã hội vì lợi ích văn minh, tiến bộ lâu dài của xã hội.

Mục đích của giáo dục nhằm dạy các trí thức văn hóa, khoa học, rèn luyện thói quen, kỷ năng, kỷ xảo trong lao động, khả năng ứng xử xã hội.

Trong nhà trường người cán bộ quản lý không phải là người làm giỏi hết tất cả mọi công việc mà phải là người biết cách tổ chức cho mọi người làm giỏi.

Trong quản lý giáo dục, nhiệm vụ trọng tâm của chủ thể quản lý là tổ chức thực hiện kế hoạch năm học, tổ chức cuộc sống vật chất và tinh thần cho tập thể sư phạm, xây dựng bầu không khí thoải mái trong tập thể sư phạm, tổ chức kiểm tra đánh giá các mặt hoạt động của nhà trường theo những tiêu chí đưa ra trong các chỉ thị đầu năm học. Để tổ chức tốt hoạt động của trường.

Xuất phát từ các khái niệm trên công tác quản lý giáo dục được thực hiện trong một phạm vi xác định, đó là nhà trường của bậc học Mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Hoạt động trung tâm của nhà trường là hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Đây chính là quá trình hình thành những tri thức, kỹ năng, thái độ … theo yêu cầu mục tiêu của cấp học. Để làm tốt công việc của người cán bộ quản lý, bên cạnh những hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, người hiệu phó còn phải hiểu các mối quan hệ giữa con người với nhau trong cuộc sống, phải nắm vững các vấn đề thuộc về lĩnh vực phương pháp giáo dục phải nắm vững bản chất của lao động sư phạm, của quá trình dạy học, quá trình phát triển về mặt sinh lý của trẻ là quá trình hoàn thiện và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ .

2. Cơ sở thực tiễn

Trẻ ở tuổi mầm non ngoài sự chăm sóc dạy dỗ của ông bà, cha mẹ trẻ ở gia đình thì yếu tố quan trọng quyết định lớn về sự phát triển toàn diện của những trẻ đến trường mầm non là đội ngũ giáo viên mầm non.

Từ nhận thức trên là một cán bộ quản lý tôi đã xác định việc xây dựng đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà mình không được phép sao nhãng, phải bằng mọi cách để xây dựng một đội ngũ có đủ trình độ năng lực, sức khỏe mẫu mực, có đủ khả năng chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu hiện nay

Trên cơ sở thực trạng của trường Mầm non Hoa Hồng cùng với những kiến thức đã được học tôi chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường Mầm non Hoa Hồng” làm tiểu luận tốt nghiệp khoá bồi dưỡng CBQLGD năm 2016.

NỘI DUNG 1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

Như chúng ta đã biết Ngành học Mầm non là bậc học đầu tiên, là nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Song việc bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên lại càng quan trọng hơn, quyết định hơn, làm đòn bảy để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Do đó việc xây dựng bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên với phương châm là yêu nghề mến trẻ và thực sự là người mẹ hiền thứ hai của trẻ. Để đạt được mục tiêu trên chúng ta phải xây dựng được một đội ngũ giáo viên vững mạnh một đội ngũ cán bộ quản lý giỏi có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu của giáo dục hiện nay. Đó chính là tập thể sư phạm của nhà trường đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng “vừa hồng vừa chuyên”. Tập thể sư phạm bao gồm cán bộ quản lý và giáo viên, trong đó đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ yếu trực tiếp tổ chức quá trình giáo dục.

Việc xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh là việc làm rất càn thiết, thường xuyên và liên tục. Vì đội ngũ giáo viên là người quyết định đến chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non

1.1. Căn cứ nghiên cứu

Nghị Quyết Trung ương 4 (Khóa VII), Nghị Quyết Trung ương 2 (Khóa VIII), Nghị Quyết Trung ương 6 (Khóa IX) đều khẳng định mục tiêu giáo dục cho đất nước: Phải đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ, đặc biệt là nguồn nhân lực để đáp ứng công cuộc “Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa của đất nước”

Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 có nêu mục tiêu thực hiện chiến lược phát triển giáo dục: Xây dựng đội ngũ nhà giáo được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo. Để đạt được mục tiêu đó, “Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ nhà giáo…”

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 ban hành Điều lệ trường mầm non kèm theo thông tư 44/2010/TT-BGDĐT, Thông tư 05/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non.

1.2. Những khái niệm cơ bản về vấn đề nghiên cứu

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ.

Những kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình sẽ là nền tảng cho việc học tập và thành công sau này của trẻ.Những năm đầu đời đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành nhân cách và phát triển năng lực của trẻ, bởi trẻ bẩm sinh đã có khả năng tiếp thu học tập, não bộ đã được lập trình để tiếp nhận các thông tin cảm quan và sử dụng để hình thành hiểu biết và giao tiếp với thế giới.

Việc chăm sóc tốt cho trẻ từ lứa tuổi trẻ thơ sẽ góp phần tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của trẻ. Giáo dục mầm nonsẽ chuẩn bị cho trẻ những kỹ năng như tự lập, sự kiềm chế, khả năng diễn đạt rõ ràng, đồng thời hình thành hứng thú đối với việc đến trường ở bậc tiếp theo là giáo dục tiểu học, tăng khả năng sẵn sàng để bước vào giai đoạn giáo dục phổ thông.

Để trẻ có bước đệm tốt nhất trước khi bước vào giáo dục tiểu học cần có 5 lĩnh vực phát triển là kỹ năng ngôn ngữ và nhận thức, kỹ năng giao tiếp và hiểu biết chung, sự trưởng thành tình cảm, năng lực xã hội, sức khỏe và thể chất.

Qua khảo sát của tổ chức Hỗ trợ phát triển giáo dục cho thấy, trẻ được đi học mẫu giáo liên tục từ 3 – 5 tuổi có lợi nhiều hơn cho mức độ sẵn sàng đi học của trẻ và có tỷ lệ thiếu hụt thấp hơn trẻ không được đi học liên tục từ 3 – 5 tuổi, đặc biệt là ở lĩnh vực phát triển kỹ năng giao tiếp và hiểu biết chung. Vì vậy, những trẻ khi bắt đầu đi học giáo dục tiểu học nhưng chưa được chuẩn bị thường bị thiệt thòi và thường khó có thể bắt kịp bạn bè.

Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, tạo tiền đề cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1. Để thực hiện được điều này giáo dục mầm non cần tập trung ưu tiên các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, nhân lực, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để trẻ có thể phát triển toàn diện.

Giáo viên mầm non cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định việc học tập và phát triển của trẻ nhỏ. Giáo viên được đào tạo sư phạm mầm non tốt sẽ có nhiều tương tác với trẻ tích cực hơn, nhanh nhạy hơn, cung cấp những trải nhiệm về phát triển nhận thức ngôn ngữ phong phú hơn. Do vậy, cần phải xây dựng được các chương trình đào tạo giáo viên tốt và các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non đang giảng dạy để giúp họ có những kiến thức mới về sự phát triển của trẻ.

Giáo dục mầm non có vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ, giúp trẻ phát huy được các khả năng trong con người trẻ. Chính vì thế cần quan tâm chú trọng cấp học này hơn nữa.

1.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu

Đối với trẻ thì ngoài gia đình thì cô giáo dạy mầm non có thể xem như một “người mẹ thứ hai” để giúp trẻ có thêm tự tin , học hỏi được nhiều điều và giáo dục những kiến thức đầu tiên cho trẻ trong môi trường trường lớp, chính vì vậy mà người làm giáo viên mần non có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục ra một thế hệ “mầm non” tương lai cho đất nước

Giáo viên phải là người có kinh nghiệm, phải có tính linh hoạt, tính tích cực tìm tòi, sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm qua mạng, từ bạn bè đồng nghiệp.

Giáo viên phải là người có kiến thức chuyên môn vững vàng. Có sáng tạo trong lời dẫn dắt bài dạy để gây hứng thú cho trẻ, thường xuyên nghiên cứu sưu tầm các bài thơ, câu truyện, trò chơi phù hợp để lồng ghép tích hợp vào bài dạy. Cần chuẩn bị đồ dùng đẹp, sinh động hấp dẫn. Cần nghiên cứu làm nhiều đồ dùng đẹp khoa học, dễ sử dụng để thu hút trẻ và nâng cao hiệu quả của giờ học.Trong khi dạy, nếu có đủ đồ dùng đẹp, nhất là đồ dùng đó do trẻ tự làm ra thì tiết học sẽ hấp dẫn hơn. Đó là một yếu tố giúp trẻ hào hứng trong học tập và giáo viên truyền thụ kiến thức cho trẻ có nhiều thuận lợi. Sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy một cách thành thạo và phù hợp. Giờ hoạt động phải biết sử dụng đồ dùng phù hợp, gây hứng thú cho trẻ. Biết chọn bài kết hợp phù hợp theo nội dung bài dạy và sắp xếp bài dạy hợp lý, biết chọn nội dung tích hợp, trình bày, hấp dẫn và phù hợp trẻ. Nắm vững đặc điểm nhận thức của từng cá nhân trẻ để có phương pháp dạy phù hợp. Phát triển khả năng nhận thức về toán cho trẻ và đảm bảo chất lượng giáo dục đồng bộ. Kết hợp trong giờ dạy khéo léo, sinh động hấp dẫn gây hứng thú cho trẻ.Trong quá trình dạy, giáo viên phải quan tâm đến kiến thức cá nhân để có biện pháp bồi dưỡng phù hợp.Phải tạo điều kiện dạy trẻ ở mọi lúc, mọi nơi. Các bài tập chuẩn bị cho giờ hoạt động chung cũng như dạy các kỹ năng về toán cho trẻ.Tạo môi trường, tâm thế thoải mái để trẻ hoạt động môn làm quen với toán. Giáo viên phải có sự tham mưu với nhà trường và phối hợp với các bậc phụ huynh để có đủ đồ dùng phục vụ cho trẻ hoạt động môn làm quen với toán.

2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu tại cơ sở giáo dục

2.1.Giới thiệu khái quát về đơn vị đang công tác:

Trường MN Hoa Hồng nằm tại 63 Ngõ Quỳnh – Phường Thanh Nhàn Quận HBT , được thành lập vào tháng 10 năm 2013, tổng diện tích 1313 m 2. Đa số nhân dân trong phường làm nghề tự do không ổn định có nhiều biến động về con người. Tổng số cán bộ giáo viên hiện nay là 42 người, cụ thể số lượng của 4 năm gần đây

Trường được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị . Bên cạnh đó, được sự quan tâm của lãnh đạo Phòng giáo dục, nhất là cán bộ phụ trách về chuyên môn phổ biến kịp thời về phương pháp đổi mới chăm sóc giáo dục trẻ.

Hiện nay, trường gồm có:

– Tổng số phòng học: 09 phòng

– Trường có 9 lớp học với tổng số học sinh là 430

Hiện tại, đội ngũ giáo viên của trường là lực lượng trẻ, tuổi đời từ 23 – 40 nhiều giáo viên trẻ mới ra trường.

+ BGH: 03 (03: Đại học)

+ Giáo viên: 26 (6 ĐH, 4 CĐ, 16 TC )

+ Kế toán: 01 ( ĐH)

+ Nhân viên y tế : 01

+ Bảo vệ lao công: 04

2.2. Những điểm mạnh, điểm yếu

– Trường luôn được sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, của Đảng ủy và UBND phường Thanh Nhàn.

– Cơ sở vật chất được trang bị khang trang, rộng đẹp, đáp ứng được nhu cầu gửi con của phụ huynh.

– Đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.

– 100% GV trẻ đều đi học lớp đại học sư phạm và 02 nhân viên nuôi dưỡng hoàn thành xong học lớp cao đẳng

– Diện tích sân nhỏ hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhà trường trong các hoạt động như: Tổ chức ngày hội, ngày lễ; Tổ chức các hoạt động của cô và trẻ như hoạt động ngoài trời.

– Một số phụ huynh nghề nghiệp tự do, trình độ dân trí thấp nên cũng ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa PH và nhà trường trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

– Việc áp dụng CNTT của một số giáo viên mới vào công tác giảng dạy còn hạn chế sử dụng chưa thật hiệu quả.

3. Những biện pháp thực hiện và phương hướng hoạt động 3.1 Những việc đã làm

Trước thực trạng đội ngũ giáo viên của trường, trong những năm qua, với vai trò là Phó Hiệu trưởng, bản thân tôi đã cố gắng nỗ lực để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên như sau:

Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức chuyên đề, hướng dẫn cho giáo viên của mình thống nhất về phương pháp lên lớp, hướng dẫn và thống nhất làm hồ sơ sổ sách, Xây dựng kế hoạch năm học, tháng tuần; trong đó có kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ…Xây dựng các tiết mẫu để giáo viên dự giờ rút kinh nghiệm, học tập. Hướng dẫn tổ chức công tác tuyên truyền các bậc cha mẹ nuôi dạy con theo khoa học. xây dựng kế hoạch chơi theo chủ điểm. Thống nhất việc trang trí lớp theo chủ điểm quy định.

Đối với những giáo viên năng lực chuyên môn còn yếu, giáo viên mới ra trường, mỗi tuần tôi dự giờ một tiết/giáo viên, đưa ra những nhận xét, góp ý, khuyến khích giáo viên phát huy những mặt mạnh, kịp thời điều chỉnh những hạn chế, bên cạnh đó, truyền đạt lại những kinh nghiệm, những kỹ năng lên lớp để giáo viên tham khảo và sẽ dự giờ lại vào tuần sau để xem giáo viên có sự tiến bộ hay không.

Bản thân tôi là một Phó Hiệu trưởng còn ít kinh nghiệm quản lý, tôi không ngừng học hỏi kinh nghiệm ,tìm tòi, sáng tạo trong làm đồ dùng dạy học.

Ban Giám hiệu trường rất quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng sư phạm cho giáo viên, áp dụng linh hoạt các biện pháp cũng như hình thức bồi dưỡng để từng bước nâng cao chất lượng cho giáo viên, luôn tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên tiếp cận kiến thức mới, phương pháp mới để tổ chức vận dụng thiết thực vào tổ chức hoạt động cho trẻ.

Hiệu trưởng nhà trường có kinh nghiệm quản lý tốt, rất nhiệt tình với công việc, có tinh thần trách nhiệm và có thâm niên nghề nghiệp, đã qua lớp bồi dưỡng về công tác quản lý giáo dục, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín với tập thể trong và ngoài nhà trường, có tinh thần dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến tập thể.

Để việc bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên có tay nghề chuyên môn vững, chất lượng cao để đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục của trường mình, trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng của cán bộ giáo viên trong những năm qua, trường đưa ra kế hoạch thực hiện một số công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên mầm non trong nhà trường qua những biện pháp sau:

* Biện pháp 1: Bồi dưỡng giáo viên thông qua dự giờ

Ban Giám hiệu lên kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên thông qua phương thức dự giờ trên lớp, kế hoạch này được công khai trên Hội đồng sư phạm nhà trường.

Nhà trường sử dụng các hình thức: Kiểm tra định kỳ, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề…để đánh giá, xếp loại, rút kinh nghiệm, tư vấn cho giáo viên.

Qua dự giờ các tiết dạy của giáo viên, Ban Giám hiệu xác định mục đích, nội dung dự giờ, thời gian dự giờ, nghiên cứu hồ sơ kiểm tra, đánh giá lần trước để cùng phân tích ưu điểm, nhựợc điểm cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời đề xuất những ý kiến mới, sáng tạo trong quá trình tổ chức các hoạt động để giáo viên có thêm kinh nghiệm thiết kế bài dạy tốt hơn. Thông qua việc phân tích tiết dạy, bồi dưỡng cách thức làm việc cho giáo viên, giáo viên mới ra trường ít kinh nghiệm, đẻ tránh tình trạng giáo viên trẻ thụ động.

* Biện pháp 2: Bồi dưỡng giáo viên thông qua sinh hoạt Tổ chuyên môn

Ban giám hiệu chỉ đạo và hướng dẫn các Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học phải dựa trên kế hoạch năm của trường, từ đó cụ thể hóa thành kế hoạch tháng, tuần.

Kế hoạch tổ chuyên môn phải được Ban Giám hiệu duyệt và trở thành văn bản pháp lý để chỉ đạo hoạt động của tổ, Kế hoạch tổ bao gồm: Chuyên đề trong năm, kiểm tra dự giờ, kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi,…

Tổ chuyên môn có nhiệm vụ duyệt kế hoạch của giáo viên trước khi trình ban Giám hiệu duyệt

Quy định thời gian họp tổ: 2lần/tháng:

– Lần 2: Tổ chức thao giảng, triển khai nội dung các chuyên đề, làm đồ dùng đồ chơi, hướng dẫn lập kế hoạch trong tháng, tuần, ngày.

* Biện pháp 3: Bồi dưỡng giáo viên thông qua tham quan, học tập kinh nghiệm

Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm là một trong những biện pháp rất thú vị và thực tế, đem lại hiệu quả cao trong quá trình bồi dưỡng giáo viên. Do đó, hàng năm Hiệu trưởng nhà trường đều xây dựng kế hoạch tham quan học tập trường bạn, lớp đồng nghiệp ngay từ đầu năm.

* Biện pháp 4: Cử giáo viên đi học các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn

Nhà trường khuyến khích và tạo điều kiện để các giáo viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: hiện tại truờng có 10 giáo viên đang theo học lớp Đại học .

Trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển, nhà trường đã tạo điều kiện để Cán bộ giáo viên được học vi tính, ngoại ngữ. Cụ thể: Về tin học: 20/24 Cán bộ giáo viên có trình độ B, Về ngoại ngữ: 15/24 trình độ A, Nhờ các biện pháp nêu trên, trong những năm qua đội ngũ giáo viên đã có nhiều chuyển biến tốt về nhận thức, có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần xây dựng tập thể. Đặc biệt là đội ngũ đã thực sự gắn bó với nghề, xem nhà trường, lớp học là tổ ấm đã đóng góp rất lớn trong việc xây dựng trường vững mạnh làm cho phong trào nhà trường ngày càng ổn định về số lượng và chất lượng ngày càng cao.

– Về trình độ chính trị: Đã có 07 giáo viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng, số đảng viên trong trường hiện nay là 10 đồng chí, trực thuộc Đảng Ủy phường Thanh Nhàn – Về trình độ văn hoá: 100% giáo viên có trình độ văn hoá 12/12

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Giáo viên đạt trình độ chuẩn: 24/24, tỷ lệ 100%; trong đó trên chuẩn là 10/24.

– Đội ngũ giáo viên đã có nhiều chuyển biến tốt trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng phong trào dạy giỏi qua các hội thi rất sôi nổi; 100% giáo viên tham gia hội giảng trường, mạnh dạn đăng ký phấn đấu giáo viên giỏi các cấp.

– Hằng năm, vào các đợt thi đua như 20/11 ngày nhà giáo Việt nam, và 8/3 nhà trường phát động 100% giáo viên hưởng ứng làm đồ dùng dạy học, đến nay tổng số đồ dùng bền đẹp, phục vụ tốt cho các tiết dạy

3.2 Phương hướng hoạt động

Khi thực hiện công việc, yêu cầu người giáo viên phải nắm vững các văn bản, chỉ thị, yêu cầu của ngành, từ đó có hướng xây dựng kế hoạch cho phù hợp.

Kế hoạch là một chức năng quan trọng của công tác quản lý trường mầm non. Chất lượng của kế hoạch và hiệu quả thực hiện kế hoạch quyết định chất lượng, hiệu quả của quá trình chăm sóc iáo dục trẻ. Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm học của ngành, tình hình cụ thể của trường, Ban Giám hiệu hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch của Tổ chuyên môn và kế hoạch của nhóm, lớp, giúp họ biết xác định mục tiêu, nhiệm vụ đúng đắn, đề ra các biện pháp rõ ràng, hợp lý và các điều kiện để đạt được mục tiêu đề ra

Chính vì thế, việc triển khai các văn bản, chỉ thị, yêu cầu của ngành đến giáo viên, và việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng và có khả năng thực thi là một yêu cầu bắt buộc để góp phần nâng cao năng lực sư phạm của giáo viên. Vì vậy, tôi dự kiến trong vòng một tháng tới sẽ thực hiện hai việc nêu trên. Cụ thể:

– Triển khai các văn bản, chỉ thị, yêu cầu của ngành đến giáo viên

– 100% giáo viên trường nắm rõ các văn bản, chỉ thị của ngành

– Tổ chức cuộc họp triển khai và phát tài liệu để giáo viên nghiên cứu thêm

– Giáo viên không có thời gian để nghiên cứu các văn bản, chỉ thị

– Giao nhiệm vụ cho Tổ, khối triển khai thêm trong các cuộc họp tổ.

– Hướng dẫn giáo viên, Tổ khối làm kế hoạch, giúp giáo viên nắm chắc nội dung phân phối chương trình

– 100% giáo viên biết cách làm kế hoạch và nắm chắc được nội dung chương trình

– Dựa trên cơ sở, phương hướng, nhiệm vụ năm học của ngành, Xây dựng kế hoạch mẫu, hướng dẫn cách thức thực hiện.

– Một số giáo viên thực hiện kế hoạch sơ sài, chủ yếu là để đối phó, lập kế hoạch chứ không thực hiện theo kế hoạch

– kiểm tra đột xuất giờ dạy của giáo viên, kiểm tra việc thực hiện chương trình, phát động thi đua để khuyến khích sự tích cực chủ động của giáo viên

3.3. Kế hoạch thực hiện phương hướng trên từ nay đến cuối năm học 2016 -2017

Để trở thành giáo viên giỏi, để có được bản lĩnh đứng lớp, nâng cao năng lực sư phạm cho bản thân, thì khâu soạn bài, chuẩn bị bài truớc khi lên lớp là điều vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, việc thực hiện đầy đủ hồ sơ chuyên môn và đổi mới phương pháp dạy học cũng là những lĩnh vực quan trọng để đánh giá năng lực sư phạm của giáo viên. Để nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên nhằm đẩy mạnh hiệu quả trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, chỉ đạo thực hiện chương trình là nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý chuyên môn của Ban Giám hiệu nhằm giúp giáo viên thực hiện có hiệu quả, sáng tạo trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường. Vì vậy, tôi dự kiến trong vòng 3 tháng tới sẽ thực hiện những công việc như sau:

Hướng dẫn xây dựng các hồ sơ chuyên môn của giáo viên

– Giáo viên có đầy đủ các loại hồ sơ chuyên môn, thực hiện đúng theo quy định, sử dụng có hiệu quả

– Ban Giám hiệu và Khối trưởng

– Dựa trên quy chế chuyên môn của ngành, hướng dẫn thực hiện các loại hồ sơ chuyên môn của Sở, phòng.

– Một số giáo viên sao chép hồ sơ của đồng nghiệp, không quan tâm xây dựng hồ sơ đúng theo tình hình thực tế của trường, của lớp mình.

– BGH thống nhất và quy định nội dung, cách xây dựng các loại hồ sơ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội quy, quy chế chuyên môn của giáo viên.

Các hoạt động dự kiến thực hiện trong vòng 1 năm sau tập huấn

Qua học tập các chuyên đề bồi dưỡng cán bộ quản lý mầm non, bản thân tôi học được rất nhiều điều bổ ích làm hành trang cho mình trên con đường sự nghiệp giáo dục sau này. Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của người cán bộ quản lý trường mầm non và luôn suy nghĩ: làm thế nào để đơn vị mình phát triển hơn nữa, chất lượng giáo dục cao hơn nữa. Muốn thế trước hết phải có đội ngũ mạnh.

Đội ngũ cán bộ giáo viên có vai trò quyết định trong việc chăm sóc giáo dục trẻ ở các trường mầm non vì vậy bất kỳ người quản lý nào không thể bỏ qua việc bồi dưỡng lực lượng cán bộ giáo viên. Mục tiêu của công tác bồi dưỡng là nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, về quan điểm, nội dung phương pháp giáo dục đồng thời theo kịp những yêu cầu của xã hội. Để phục vụ cho nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên mầm non phải có phẩm chất, trình độ, năng lực đề cao lương tâm và nhân cách nhà giáo, lòng nhân ái tận tuỵ thương yêu trẻ, thể hiện ở tinh thần tự học, tự bồi dưỡng cải tiến nội dung phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ.

Từ những nhận thức nêu trên, tôi đề ra kế hoạch dự kiến thực hiện những công việc sau đây trong vòng một năm sau tập huấn:

– Nâng cao nhận thức của giáo viên về nâng cao năng lực sư phạm .

– Dựa vào các văn bản pháp quy của Đảng, ngành, trường

– Phối hợp chặt chẽ các lực lượng giáo dục trong nhà trường.

– Tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và tinh thần cho giáo viên trong các hoạt động.

– Thực trạng đội ngũ giáo viên mới ra trường thiếu kinh nghiệm, khả năng sư phạm còn yếu.

– Tiến hành quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhà nước về công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Cung cấp các thông tin về đổi mới giáo dục mầm non

– Xây dựng phong trào thi đua học tập trong nhà trường để động viên giáo viên quyết tâm học tập, tạo điều kiện khuyến khích tinh thần giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong học tập

– Tạo điều kiện làm việc thoải mái cho giáo viên, giúp họ về vật chất và thời gian để yên tâm khi tham gia các lớp học.

– Trao quyền và nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu cao tinh thần tôn trọng và học hỏi, tạo động lực làm việc

1. Kết luận

Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo. Việc nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên có ý nghĩa quyết định chất lượng đội ngũ giáo viên. Giáo viên là nguồn lực chủ yếu thực hiện các mục tiêu giáo dục trong nhà trường.

Chính vì vậy công tác nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non luôn được quan tâm đúng mức để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng đội ngũ giáo viên trong giai đoạn hiện nay. Làm tốt công tác nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên, chắc chắn đội ngũ giáo viên sẽ có một trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, tự tin hơn trong công việc của mình.

2. Khuyến nghị

Quan tâm hơn nữa về cơ sở vật chất, đặc biệt là đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02 của Bộ giáo dục, các thiết bị văn phòng, xây dựng nhà lớp học và các phòng chức năng.

Tiếp tục phát triển, tạo điều kiện cho BGH và giáo viên ở các trường mầm non học tập, nâng cao trình độ quản lý và trình độ chuyên môn.

Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho BGH về việc quản lý hoạt động vui chơi theo chương trình đổi mới.

Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên về các biện pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ theo chương trình đổi mới hiện nay.

Cần quan tâm phối hợp chặt chẽ với nhà trường, giáo viên để thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

* Đối với giáo viên:

Tiếp tục thực hiện tốt các chuyên đề giáo dục, trong giảng dạy thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, sáng tạo cho trẻ. Thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.Tích cực tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016 Nguyễn Thị Thu Hằng

1. Trích: Nghị quyết Trung Ương 4 (Khóa VII)

Nghị quyết trung ương 2 (Khóa VIII)

Nghị quyết trung ương 6 (Khóa IX)

2. Chỉ thị chúng tôi ngày 15 tháng 6 năm 2006

3. Chuyên đề: “Quản lý nhân sự trong trường mần non”

4. Chuyên đề: “Lập kế hoạch phát triển trường mầm non”

5. Một số bài tiểu luận của anh chị khóa trước.

Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giáo Dục Trong Trường Mầm Non

một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non, các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non mới, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non, tham luận nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, kinh nghiệm quản lý trường mầm non, đổi mới công tác quản lý trong trường mầm non,

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, giáo dục giữ một vị trí quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng một nền kinh tế tri thức. Tuy nhiên, giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới, nhất là tình trạng chất lượng giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện Luật Giáo dục 2005 và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) đang triển khai đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) ở các cấp học và trình độ đào tạo nhằm nhanh chóng tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng giáo dục. Trong đó, công tác triển khai thực hiện tự đánh giá KĐCLGD mầm non được bắt đầu từ năm 2014.

Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non là hoạt động đánh giá trường mầm non để xác định mức độ nhà trường đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục nhằm giúp nhà trường xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Năm học 2015-2016 đối với Trường Mầm non xã Yên Mỹ công tác tự đánh giá KĐCLGD của nhà trường là công việc hết sức quan trọng nhưng lại khó khăn vì là trường mầm non đầu tiên của huyện Thanh Trì được kiểm định chất lượng giáo dục.

Hiểu được tầm quan trọng của việc tự đánh giá KĐCLGD trong trường mầm non. Là hiệu trưởng trường đạt chuẩn quốc gia, bản thân tôi nhận thấy nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong công tác tự đánh giá KĐCLGD nhà trường. Xuất phát từ những lý do trên tôi đã chọn đề tài:

nhằm góp phần vào việc tìm ra lời giải đáp cho những khó khăn để công tác này những năm tiếp theo được bền vững, đồng thời phần nào đó làm cơ sở cho các trường mầm non trong huyện có thể tham khảo áp dụng cho trường mình vào thời gian tiếp theo.

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non

Kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

Việc KĐCLGD được thực hiện định kỳ trong phạm vi cả nước và đối với từng cơ sở giáo dục. Kết quả KĐCLGD được công bố công khai để xã hội biết và giám sát. KĐCLGD mầm non thực hiện theo các thông tư, hướng dẫn sau:

Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 17/02/2015 của Bộ GD-ĐT: ” Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non”.

Thông tư số 45/2014TT-BGDĐT ngày 11/10/2014 của Bộ GD-ĐT: “Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non”.

Công văn số 7886/BGDĐT-KĐCLGD ngày 23/11/2014 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non.

Công văn số 8299/BGDĐT-KĐCLGD ngày 04/12/2015 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn.

Như vậy, tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình KĐCLGD. Đó là quá trình nhà trường tự xem xét, nghiên cứu các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD-ĐT ban hành để mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng và tự đánh giá theo từng tiêu chí. Tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tự đánh giá là một quá trình liên tục cần nhiều công sức, thời gian, có sự tham gia của các đơn vị và cá nhân trong nhà trường. Tự đánh giá đòi hỏi tính khách quan, trung thực và công khai. Các giải thích nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình tự đánh giá phải dựa trên các thông tin, minh chứng cụ thể rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy, bao quát đầy đủ các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non.

Mục đích tự đánh giá là cơ sở giáo dục tự xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục. Quy trình tự đánh giá của nhà trường, bao gồm các bước sau:

1. Thành lập hội đồng tự đánh giá.

2. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá.

3. Thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng.

4. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí.

5. Viết báo cáo tự đánh giá.

6. Công bố báo cáo tự đánh giá.

Bộ GD&ĐT hướng dẫn quy trình tự đánh giá và các biểu mẫu phục vụ cho công tác tự đánh giá rất cụ thể. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, người cán bộ quản lý phải biết vận dụng như thế nào cho hiệu quả, đó là vấn đề còn phụ thuộc vào kinh nghiệm riêng của từng người quản lý.

Trường mầm non xã Yên Mỹ nằm trên địa bàn xã Yên Mỹ, là một xã thuộc phía nam huyện Thanh Trì, nằm ngoài đê ven sông Hồng. Trường có một khu ở vị trí trung tâm khu vực dân cư, được xây dựng khang trang, rộng rãi, sân chơi rộng, có sân cỏ cho trẻ chơi, có đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế dân chủ trong trường học.

Nhà trường có 10 lớp với tổng số là 363 trẻ, trẻ được phân chia theo độ tuổi: 3 lớp nhà trẻ (80 trẻ), 02 lớp MG bé (70 trẻ), 03 lớp MG nhỡ (112 trẻ), 02 lớp MG lớn (101 trẻ).

Tổng số toàn trường có 42 CB-GV-NV, trong đó có 26 giáo viên và 13 nhân viên. 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, 50% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Tỷ lệ đảng viên là 41%, 100% cô nuôi có bằng trung cấp, sơ cấp nấu ăn. Hiện nay có 13 giáo viên, nhân viên đang theo học lớp đại học sư phạm mầm non, đại học kinh tế, đại học Thăng Long khoa điều dưỡng. Với đặc điểm tình hình như vậy khi thực hiện đề tài tôi thấy có một số thuận lợi và khó khăn sau:

– Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Có đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tự đánh giá KĐCLGD.

– Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có sự đoàn kết nhất trí, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và nhất là các thành viên Hội đồng tự đánh giá có tinh thần trách nhiệm cao, biết phân tích, tổng hợp, đánh giá khách quan chất lượng giáo dục của nhà trường.

– Hội đồng tự đánh giá của trường đã có kế hoạch tự đánh giá một cách cụ thể như: Phân công phân nhiệm từng thành viên, chi phí cho các hoạt động tự đánh giá, cơ sở vật chất phục vụ tự đánh giá, dự kiến thông tin minh chứng cần thu thập, thời gian biểu hoạt động tự đánh giá . . .

– Việc lưu trữ tài liệu của các bộ phận trong nhà trường cẩn thận, sắp xếp gọn gàng.

– Công tác tự đánh giá KĐCLGD là công tác hoàn toàn mới được triển khai. Là trường mầm non đầu tiên của huyện Thanh Trì thực hiện tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và thực hiện với thời gian tương đối ngắn nên ít nhiều cũng dẫn đến những thiếu sót trong quá trình tự đánh giá KĐCLGD.

– Có những thông tin minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá chất lượng của đơn vị mà trước đây không quy định lưu trữ lâu dài nên Hội đồng tự đánh giá vừa tự đánh giá song song với việc bổ sung hoàn thiện các thông tin minh chứng đó.

– Với giáo viên: Một số giáo viên chưa hiểu được tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục là kiểm tra cụ thể những nội dung gì và cách làm ra sao, chỉ quan tâm đến việc giảng dạy cho tốt nhất trên lớp, chưa quan tâm đến nội dung cụ thể trong kiểm định.

– Với chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh: Coi việc tự kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục ở nhà trường là việc làm của trường, của ngành giáo dục. Xem cụm từ “chất lượng giáo dục” chỉ là kết quả chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên tôi đã suy nghĩ và tìm ra một số biện pháp sau để khắc phục:

III. Các biện pháp thực hiện:

Tự đánh giá của nhà trường được thực hiện đúng quy trình mà Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn, theo 6 bước:

1. Thành lập hội đồng tự đánh giá.

2. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá.

3. Thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng.

4. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí.

5. Viết báo cáo tự đánh giá.

6. Công bố báo cáo tự đánh giá.

1. Xác định mục đích đánh giá và triển khai hệ thống các văn bản làm cơ sở cho việc đánh giá:

Mục đích tự đánh giá là cơ sở giáo dục tự xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục

Việc xác định mục đích đánh giá và triển khai hệ thống các văn bản làm cơ sở cho việc đánh giá là đầu tiên rất cần thiết để làm cơ sở cho các bước tiếp theo.

Sau khi nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Hà Nội cũng như các thông báo của phòng GD&ĐT Thanh Trì về công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở, hiệu trưởng cần nghiên cứu để nắm những yêu cầu cơ bản của công tác này nhằm xác định:

– Mục đích KĐCLGD của đơn vị.

– Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

– Điều kiện đăng ký KĐCLGD.

Trên cơ sở những yêu cầu trên, Hiệu trưởng chỉ đạo văn thư phô tô các văn bản thông tư, hướng, dẫn quy định về kiểm định chất lượng giáo dục trong trường mầm non triển khai họp phát đầy đủ đến Hội đồng giáo viên toàn trường:

Hội đồng giáo viên nhà trường sau khi tiếp thu những văn bản trên đã hiểu được tầm quan trọng của công tác tự đánh giá KĐCLGD tại cơ sở nên đồng thuận cung cấp những thông tin minh chứng, cũng như những đóng góp ý kiến khách quan, trung thực của họ vào báo cáo tự đánh giá của Hội đồng tự đánh giá nhà trường.

2. Thành lập hội đồng tự đánh giá, phân công nhiệm vụ và xác định phạm vi và công cụ, dụng cụ phục vụ tự đánh giá:

2.1. Thành lập hội đồng tự đánh giá, phân công nhiệm vụ:

Hiệu trưởng triệu tập phiên họp của Ban lãnh đạo nhà trường gồm: Ban giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Chi Đoàn trường để xin ý kiến thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở có 10 thành viên.

Sau đó, Hiệu trưởng ra Quyết định số 55a/QĐ-MNYM ngày 10 tháng 09 năm 2015 theo thẩm quyền để thành lập Hội đồng tự đánh giá (Có Quyết định kèm theo tại phần phụ lục).

Hội đồng đánh giá đã họp để triển khai thống nhất quy trình công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm tới từng thành viên trong Hội đồng. Hội đồng gồm 3 nhóm công tác, mỗi nhóm được phân công thu thập tài liệu nghiên cứu đánh giá từ 1 đến 2 tiêu chuẩn, chịu trách nhiệm viết báo cáo cho từng tiêu chí của từng tiêu chuẩn và tự đánh giá mức độ đạt hay chưa đạt.

DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC 1

DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC 2

DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC 3

Ảnh: Hội đồng tự đánh giá họp phân công nhiệm vụ và các nhóm công tác.

Chủ tịch Hội đồng phân công cụ thể các thành viên Hội đồng tự đánh giá:

Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng kiểm định về hoạt động tự đánh giá, viết báo cáo phần đánh giá đặt vấn đề, tổng quan chung, kết luận của báo cáo tự đánh giá và bản báo cáo tự đánh giá cuối cùng của nhà trường. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng còn chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động tự đánh giá, điều động nhân lực, tài chính, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng tự đánh giá.

Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công, giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý công việc khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, kiểm tra tiến độ công việc của các nhóm thư ký, nhóm công tác, góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung, tham gia tự đánh giá các tiêu chuẩn.

Ủy viên thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công, viết báo cáo theo từng tiêu chuẩn của tiêu chí đã được phân công do nhóm mình phụ trách, góp ý cho bản báo cáo các tiêu chuẩn, tiêu chí và báo cáo chung.

Hội đồng tự đánh giá họp khoảng 8-10 lần trong suốt cả quá trình tự đánh giá, có trách nhiệm góp ý cho bản báo cáo các đánh giá sơ thảo và báo cáo cuối cùng, tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng khi xây dựng kế hoạch tự đánh giá.

Nhiệm vụ của các nhóm công tác: nhóm trưởng chịu trách nhiệm của nhóm, cùng nhóm thư ký tìm các thông tin minh chứng, viết tự đánh giá và tham gia góp ý báo cáo sơ thảo, báo cáo cuối cùng bản tự đánh giá của trường.

Trong quá trình tự đánh giá báo cáo, các nhóm có sự tương tác qua lại lẫn nhau vì có khi những minh chứng ở tiêu chí thuộc tiêu chuẩn này lại trùng với minh chứng của tiêu chí thuộc tiêu chuẩn khác.

Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá xây dựng kế hoạch tự đánh giá của đơn vị trong năm học 2015-2016.

2.2. Phạm vi và nguồn lực đánh giá:

Dự kiến các nguồn lực cần huy động: Xác định các nguồn cơ sở vật chất và tài chính cần huy động, từng hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của trường và thời gian được cung cấp, cơ sở vật chất phục vụ cho tự đánh giá.

2.3.Công cụ, dụng cụ phục vụ tự đánh giá:

Sử dụng bộ công cụ tự đánh giá theo Công văn số 8299/BGDĐT-KĐCLGD ngày 04/12/2015 của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn.

Máy ảnh, máy vi tính, máy pho to coppy…. Và các dụng cụ cần thiết khác để giúp cho việc đánh giá có hiệu quả và chính xác cao.

3. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá:

Từ ngày 04 tháng 01 đến 02 tháng 02 năm 2016 các thành viên trong hội đồng thu thập, xử lý và phân tích các thông tin minh chứng, các nhóm chuyên trách hoàn thiện phiếu đánh giá tiêu chí.

Ngày 06 tháng 2 năm 2016 hoàn thành dự thảo báo cáo tự đánh giá và thông qua Hội đồng nhà trường và lấy ý kiến đóng góp.

Ngày 18 tháng 2 năm 2016 hoàn thành báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục và công bố dự thảo báo cáo tự đánh giá, tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của Hội đồng sư phạm.

Ngày 19 tháng 2 năm 2016 hoàn thành báo cáo kết quả tự đánh giá và nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì.

– Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch Tự đánh giá.

– Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường;

– Thu thập thông tin và minh chứng;

– Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;

– Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí.

– Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí để lấy ý kiến góp ý.

– Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.

– Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa;

4. Thu thập và xử lý thông tin, minh chứng:

4.1. Thống kê, xác định nguồn minh chứng cho từng tiêu chí của các tiêu chuẩn:

Đây là giai đoạn quan trọng của công tác tự đánh giá, Hội đồng tự đánh giá vừa sắp xếp công việc hàng ngày vừa tập trung trí tuệ cao độ để tìm các thông tin minh chứng và qua đó phân tích, tổng hợp, nhận xét đánh giá 05 tiêu chuẩn, 31 tiêu chí và 93 chỉ số của tự đánh giá KĐCLGD trường mầm non. Cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn 1 có ít nhất: 39 minh chứng.

Tiêu chuẩn 2 có ít nhất: 13 minh chứng.

Tiêu chuẩn 3 có ít nhất: 19 minh chứng.

Tiêu chuẩn 4 có ít nhất: 6 minh chứng.

Tiêu chuẩn 5 có ít nhất: 2 minh chứng.

Song cũng có những tài liệu minh chứng trùng lặp ở những tiêu chuẩn khác nhau. Việc làm trên được cụ thể hóa theo một quy trình nhất định diễn ra theo kế hoạch để đảm bảo về mặt khoa học cũng như về mặt thời gian. In danh mục tài liệu minh chứng của từng tiêu chuẩn cho nhóm trưởng của từng nhóm công tác để tìm hiểu và thu thập.

4.2. Xác định địa chỉ nguồn minh chứng? bộ phận lưu giữ?

Thông thường có tất cả trên 200 tài liệu minh chứng theo bộ chỉ số mà công văn 8299/BGDĐT-KĐCLGD ngày 04/12/2015 của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT đã nêu được xác định ở từng nhóm như sau:

+ Nhóm các loại giấy tờ như: công văn đi, đến; các loại quyết định (Văn thư lưu trữ cất giữ).

+ Nhóm hồ sơ của tổ chức Đảng như: Chỉ thị, Quyết định, nghị quyết, kế hoạch….( Phó bí thư chi bộ lưu trữ).

+ Nhóm hồ sơ của Hội Đồng trường như: Quyết định thành lập; kế hoạch hoạt động; biên bản các cuộc họp; báo cáo tổng kết; phân công thành viên… (Văn thư lưu trữ cất giữ).

+ Nhóm hồ sơ của tổ chức Công đoàn như: Quyết định thành lập; sổ ghi biên bản; kế hoạch hoạt động; chương trình công tác; đánh giá thi đua; các báo cáo thanh tra nhân dân ( Chủ tịch Công đoàn lưu giữ).

+ Nhóm hồ sơ có liên qua đến công tác chăm sóc sức khỏe học sinh như: Sổ theo dõi cấp phát thuốc; sổ theo dõi sức khỏe từng học sinh; sổ theo dõi cân đo học sinh; kế hoạch hoạt động y tế hàng năm; các bài nội dung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; các tờ rơi, apphich tuyên truyền….(Y tế học đường lưu giữ).

+ Nhóm hồ sơ khác như: sổ ghi chép cá nhân; sổ bé chăm ngoan….( Do giáo viên chủ nhiệm lưu giữ).

Ảnh: Các nhóm công tác tìm minh chứng

5. Mã hóa hồ sơ minh chứng đánh giá mức độ đạt được và viết báo cáo theo từng tiêu chí:

– Đầu tiên, nhóm thư ký khẩn trương thu thập các thông tin minh chứng

được lưu trữ trong hồ sơ của trường và hồ sơ lưu trữ theo 05 tiêu chuẩn từ năm học 2008-2009 đến năm học 2015-2016. Nhóm thư ký sắp xếp phân loại thông tin minh chứng qua 05 năm học. Giải thích sự mã hóa minh chứng như sau:

1: Tiêu chuẩn 1.

01: Tiêu chí 1.

Tổng cộng có trên 100 loại văn bản về thông tin minh chứng. Ngoài ra, các thông tin minh chứng được thu thập ở nhiều cơ quan như: Phòng GD-ĐT Thanh Trì, Ủy ban nhân dân xã Yên Mỹ và Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp…

Kiểm tra đối chiếu số minh chứng cụ thể cho từng tiêu chí của các tiêu chuẩn đủ, thiếu thế nào? Có được nguồn minh chứng trong bao nhiêu năm? Có thêm nguồn minh chứng gì khác không?…. Từ đó ta xác định mức độ đạt hay chưa đạt của các tiêu chí trong tiêu chuẩn. Cũng qua đó khẳng định được điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng….Trên cơ sở đó từng nhóm công tác được phân công viết báo cáo cho từng tiêu chí của từng tiêu chuẩn để báo cáo trước Hội đồng tự đánh giá.

Cơ quan chủ quản: Phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Tiêu chí 1: Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường mầm non, bao gồm:

a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường dân lập, tư thục, Hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng khác trong nhà trường);

b) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;

c) Có các tổ chức chính trị- xã hội: Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác.

Nhà trường có 01 Hiệu trưởng là đồng chí Phạm Thuý Hạnh, 2 Phó hiệu trưởng là đồng chí Ngô Thị Huê và An Thị Phấn, có hội đồng trường gồm có 9 thành viên, hội đồng thi đua khen thưởng gồm 9 thành viên, hội đồng kỷ luật gồm 10 thành viên. Ngoài ra, nhà trường còn thành lập hội đồng chấm SKKN, hội đồng chấm thi giáo viên – nhân viên giỏi cấp trường.

Nhà trường có 2 tổ: Tổ chuyên môn gồm tổ dạy có 26 thành viên được chia vào 4 khối: Mẫu giáo lớn, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo bé, nhà trẻ, mỗi khối có 1 khối trưởng; tổ nuôi có 7 thành viên và tổ văn phòng gồm có 6 thành viên.

Chi bộ Đảng nhà trường trực thuộc Đảng ủy xã Yên Mỹ gồm 16 đảng viên, cấp uỷ gồm 3 đồng chí. Tổ chức công đoàn gồm 42 công đoàn viên trong đó ban chấp hành công đoàn gồm 3 đồng chí. Chi đoàn thanh niên gồm 16 đoàn viên trực thuộc Đoàn thanh niên xã Yên Mỹ, ban chấp hành chi đoàn có 03 đồng chí.

Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động có hiệu quả theo quy định của Điều lệ trường mầm non. Các đoàn thể trong nhà trường hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và luôn có sự phối kết hợp hoạt động chặt chẽ, góp phần thực hiện tốt mọi chỉ tiêu nhiệm vụ giáo dục của nhà trường theo từng năm học.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Tiếp dục duy trì kết quả đạt được và phấn đấu thực hiện tốt hơn.

5.1. Xác định đạt hay chưa đạt được yêu cầu từng chỉ số của tiêu chí:

Chỉ số aChỉ số bChỉ số c

Đạt: ýĐạt: ýĐạt: ý

5.2. Tự đánh giá tiêu chí:

Đạt: ý ; Không đạt:

6. Viết báo cáo tự đánh giá.

Sau khi có những thông tin minh chứng cơ bản, Chủ tịch Hội đồng và các nhóm công tác chuẩn bị đề cương báo cáo tự đánh giá, trong đó bao gồm:

Phần I: Cơ sở dữ liệu của nhà trường:

Thông tin chung của nhà trường (trường, lớp, học sinh, nhân sự qua 05 năm học, danh sách cán bộ quản lý…). Cơ sở vật chất, tài chính, thư viện và tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 05 năm gần đây. Giới thiệu tổng quan về trường (vài nét về sự hình thành và phát triển của nhà trường; những thuận lợi và khó khăn của nhà trường; thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường).

Tổng quan chung (Mục đích của tự đánh giá chất lượng giáo dục; bối cảnh chung của nhà trường về cơ sở vật chất; một số phát hiện chính trong quá trình tự đánh giá; các vấn đề trọng tâm của báo cáo tự đánh giá).

II.Tự đánh giá: Tự đánh giá theo từng tiêu chuẩn :

Trong mỗi tiêu chuẩn có phần mở đầu, kết luận, nêu đầy đủ những điểm mạnh, những tồn tại cơ bản và kế hoạch cải tiến; có thống kê, so sánh kết quả các tiêu chí và chỉ số đạt và không đạt trong từng tiêu chuẩn. Cần mô tả và đánh giá sát với nội hàm của các chỉ số và các tiêu chí, thể hiện tính nhất quán trong từng tiêu chí và giữa các tiêu chí với nhau.

Sau đó tiến hành đánh giá từng tiêu chí của tiêu chuẩn. Trong đánh giá từng tiêu chí có 03 chỉ số (a;b;c) bao gồm:

1. Viết lại nội dung cụ thể từng chỉ số.

2. Mô tả hiện trạng của từng chỉ số.(Kèm theo mã hóa của từng minh chứng)

3. Nêu điểm mạnh và điểm yếu của từng chỉ số.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng của từng chỉ số: Biện pháp cải tiến chất lượng, kế hoạch thực hiện, thời gian hoàn thành và người thực hiện.

5. Tự đánh giá kết quả đạt hay chưa đạt của từng chỉ số và tiêu chí.

Ví dụ: Cho 1 tiêu chí:

Tiêu chí 1: Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường mầm non, bao gồm:

a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường dân lập, tư thục, Hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng khác trong nhà trường);

b) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;

c) Có các tổ chức chính trị- xã hội: Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác.

Nhà trường có 01 Hiệu trưởng là đồng chí Phạm Thuý Hạnh, 2 Phó hiệu trưởng là đồng chí Ngô Thị Huê và An Thị Phấn [H1.1.01.01-Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Hiệu phó], có hội đồng trường gồm có 9 thành viên, hội đồng thi đua khen thưởng gồm 9 thành viên, hội đồng kỷ luật gồm 10 thành viên [H1.1.01.02-Quyết định thành lập hội đồng trường, hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật]. Ngoài ra, nhà trường còn thành lập hội đồng chấm SKKN, hội đồng chấm thi giáo viên – nhân viên giỏi cấp trường [H1.1.01.03-Quyết định thành lập hội đồng chấm SKKN, thi giáo viên giỏi].

Nhà trường có 2 tổ: Tổ chuyên môn gồm tổ dạy có 26 thành viên được chia vào 4 khối: Mẫu giáo lớn, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo bé, nhà trẻ, mỗi khối có 1 khối trưởng; tổ nuôi có 7 thành viên và tổ văn phòng gồm có 6 thành viên [H1.1.01.04-Quyết định thành lập tổ chuyên môn, tổ nuôi, tổ văn phòng].

Chi bộ Đảng nhà trường trực thuộc Đảng ủy xã Yên Mỹ gồm 16 đảng viên, cấp uỷ gồm 3 đồng chí [H1.1.01.05-Quyết định chuẩn y BCH chi bộ]. Tổ chức công đoàn gồm 42 công đoàn viên trong đó ban chấp hành công đoàn gồm 3 đồng chí [H1.1.01.06-Quyết định chuẩn y BCH công đoàn]. Chi đoàn thanh niên gồm 16 đoàn viên trực thuộc Đoàn thanh niên xã Yên Mỹ, ban chấp hành chi đoàn có 03 đồng chí [H1.1.01.05-Quyết định chuẩn y BCH chi đoàn].

Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động có hiệu quả theo quy định của Điều lệ trường mầm non. Các đoàn thể trong nhà trường hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và luôn có sự phối kết hợp hoạt động chặt chẽ, góp phần thực hiện tốt mọi chỉ tiêu nhiệm vụ giáo dục của nhà trường theo từng năm học.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Tiếp dục duy trì kết quả đạt được và phấn đấu thực hiện tốt hơn.

Trong báo cáo, sau mỗi tiêu chuẩn phải có phần đánh giá tổng quát của tiêu chuẩn và kết luận có bao nhiêu tiêu chí đạt? Bao nhiêu tiêu chí chưa đạt?

Sau cùng có kết luận chung của bản báo cáo tự đánh giá để xác định: Số lượng và tỷ lệ % các chỉ số đạt và không đạt. Số lượng và tỷ lệ % các tiêu chí đạt và không đạt như sau:

– Số lượng và tỉ lệ phần trăm (%) các chỉ số đạt và không đạt;

Kết quả Hội đồng tự đánh giá của nhà trường như sau:

Tổng số các chỉ số đạt: 92/93tỉ lệ %: 98,9%

Tổng số các tiêu chí đạt: 30/31tỉ lệ %: 96,8%

Với kết quả như trên, Trường mầm non Yên Mỹ đạt kiểm định giáo dục

Cơ sở giáo dục tự đánh giá: Đạt hay không đạt ở mức độ nào.

Căn cứ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BGD&ĐT ngày 17/2/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; căn cứ kết quả tự đánh giá của nhà trường, trường mầm non xã Yên Mỹ đạt : cấp độ II.

7. Công bố báo cáo tự đánh giá.

Trong thời gian này Hội đồng tự đánh giá hoàn thành báo cáo tự đánh giá lần 1.

Nhóm thư ký chịu trách nhiệm tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá để báo cáo Hội đồng tự đánh giá của trường thẩm định. Hội đồng tự đánh giá họp để thông qua toàn bộ báo cáo tự đánh giá đã được nhóm thư ký hoàn chỉnh và qua đó xác định lại mức độ đạt, không đạt của từng tiêu chuẩn, tiêu chí của báo cáo dự thảo tự đánh giá lần 2.

Báo cáo dự thảo tự đánh giá lần 2 được Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá công bố trước Hội đồng giáo viên nhằm xin ý kiến đóng góp của tập thể về nội dung, tính khách quan, về mức độ đạt, không đạt của các tiêu chuẩn và tiêu chí. Nhóm thư ký tiếp tục hoàn thiện nội dung của báo cáo dự thảo tự đánh giá qua đóng góp ý kiến của tập thể giáo viên để trở thành báo cáo dự thảo tự đánh giá lần 3.

Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá công bố báo cáo dự thảo tự đánh giá lần 3 trong nội bộ nhà trường để trở thành báo cáo tự đánh giá hoàn chỉnh của nhà trường. Nhóm thư ký trang trí và đóng thành tập báo cáo tự đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT thông báo để tất cả giáo viên có điều kiện nắm bắt được kết quả tự đánh giá KĐCLGD của nhà trường.

Hội đồng tự đánh giá nộp báo cáo tự đánh giá của trường đến Phòng GD-ĐT Huyện Thanh Trì.

Qua một năm thực hiện đề tài này được sự chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp trên, sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của tổ mầm non Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì cùng với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân và cán bộ, giáo viên mầm non, nhân viên trong nhà trường đã được kết quả tốt trong đợt kiểm định chất lượng năm học 2015-2016 của Trường mầm non xã Yên Mỹ.

Thực hiện các biện pháp nêu trên đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên có nhiều chuyển biến tốt về nhận thức tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trong nhà trường, có ý thức trách nhiệm, có tinh thần xây dựng tập thể hơn. Chất lượng chăm sóc giáo dục ngày một tốt, sắp xếp, lưu trữ tài liệu, đồ dùng khoa học hơn.

Những kết quả đạt được đã thể hiện rõ qua kết luận của Đoàn đoàn đánh giá do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã kiểm tra ngày 04/04/2016 như sau:

Trường mầm non Yên Mỹ huyện Thanh Trì là một trường tập trung nằm trên địa bàn khu đông dân cư của xã Yên Mỹ rất thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con đến trường. Trường có khuôn viên đẹp, rộng rãi, thoáng mát, có nhiều cây xanh, bóng mát. Năm 2009 Trường mầm non Yên Mỹ được công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Trường được xây dựng kiên cố và được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng được các yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non. Đội ngũ CB-GV-NV của nhà trường có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vững vàng có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc và không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức nâng cao trình độc chuyên môn. Nhiệt tình tham gia các phong trào của ngành cũng như của địa phương phát động.

Trường mầm non Yên Mỹ được chọn làm điểm các chuyên đề cho cấp học mầm non huyện Thanh Trì. Năm học 2014-2015 trường làm điểm toàn diện cho Phòng mầm non Sở GD&ĐT Hà Nội và đạt trường tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố.

Chất lượng kiểm định giáo dục của nhà trường rất tốt, báo cáo trình bày khoa học, rõ ràng, đầy đủ đã mô tả được các hoạt động của nhà trường bám sát vào nội hàm của các chỉ số. Nhận định (Điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân): Các phân tích, so sánh và nhận định điểm mạnh, điểm yếu trong báo cáo tự đánh giá đều có căn cứ sát thực và thuyết phục.

Cách thức đưa ra những vấn đề cần cải tiến và biện pháp thực hiện của trường mầm non Yên Mỹ phù hợp với tình hình thực tế và có tính khả thi. Các thông tin, minh chứng khá đầy đủ, chính xác và thuyết phục.

Cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi đầy đủ, hiện đại, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đạt kết quả tốt.

– Các chỉ số đạt yêu cầu: 91/93 đạt tỷ lệ 98%

– Các chỉ số chưa đạt yêu cầu: 2/93 đạt tỷ lệ 2%

– Các tiêu chí đạt yêu cầu: 29/31 đạt tỷ lệ 93,6%

– Các tiêu chí chưa đạt yêu cầu: 2/31 đạt tỷ lệ 6,4%

Ảnh: Đồng chí Trần Thị Tuyết Mai – Trưởng Đoàn kiểm định chất lượng

Kết luận tại buổi làm việc cuối cùng của đoàn ngày 04/04/2016

Ảnh: Đồng chí Hoàng Thanh Hương – Trưởng phòng mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu, kết luận buổi kiểm định

Với kết quả như trên, Trường mầm non Yên Mỹ đạt kiểm định giáo dục mầm non cấp độ II theo Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non ban hành theo Thông tư số 45/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ngày 11/10/2014.

Đoàn Kiểm định của sở đã đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội và UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định công nhận Trường mầm non Yên Mỹ – Huyện Thanh Trì đạt Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ II theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BGD&ĐT ngày 17/2/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Tự đánh giá KĐCLGD chỉ là bước đầu để xây dựng “Văn hóa chất lượng” tại đơn vị. Muốn xây dựng được điều này đòi hỏi công tác tự đánh giá, đánh giá giữa chu trình phải được Hiệu trưởng thực hiện thường xuyên. Việc tự đánh giá còn cho phép nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của nhà trường, để từ đó có biện pháp khai thác hoặc khắc phục phù hợp nhằm cải tiến chất lượng hoạt động của trường trong thời gian sắp đến.Qua một số biện pháp để thực hiện công tác: “Tự đánh giá KĐCLGD của trường mầm non”, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của Hiệu trưởng về công tác KĐCLGD của trường để chất lượng giáo dục ngày càng được thay đổi theo chiều hướng tích cực nhất, tạo ra một văn hóa định hướng chất lượng đào tạo trong toàn trường.

Việc tự đánh giá được tiến hành một cách khoa học, bài bản sẽ giúp nhà trường thấy rõ bức tranh thực trạng khách quan về chất lượng giáo dục của nhà trường. Cái được lớn nhất đối với nhà trường là qua lần đánh giá này, nhà trường học được cách tiếp cận mới khoa học (tự đánh giá theo cách của KĐCL) để duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục.

Công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục luôn được nhà trường quan tâm, nghiêm túc thực hiện. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, quyền lợi của nhà trường. Qua công tác tự đánh giá nhằm chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, từ đó có kế hoạch cải tiến chất lượng và đề xuất các biện pháp thực hiện để từng bước xây dựng nhà trường hướng tới đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của học sinh, nhân dân và xã hội.

Ngành Giáo dục cần tuyên truyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tất cả các trường và xã hội hiểu rõ vai trò và lợi ích của kiểm định chất lượng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊHà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2016

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Giáo Viên Ở Tiểu Học

Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở Tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm – Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở Tiểu học

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở Tiểu học để bạn đọc cùng tham khảo. Bài thu hoạch nêu rõ những biện pháp nhằm giúp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở Tiểu học. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết để có lập được bài thu hoạch sau khi tham gia lớp bồi dưỡng quản lý cán bộ.

Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Giáo dục trẻ em là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà cả xã hội đều quan tâm, bởi vì “Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai”. Để ngày mai thế giới có những người chủ xứng đáng, xã hội có những người công dân tốt thì chỉ ngày hôm nay – khi trẻ em là những mầm non mới nhú, thế hệ đi trước phải có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn trẻ em đi đúng hướng. Đúng như lời Bác Hồ dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Thời thơ ấu rất quan trọng đối với sự phát triển nhân cách con người. Trẻ ngày hôm nay và sau này trở thành người như thế nào là tuỳ thuộc một phần quyết định ở chỗ các em đã trải qua ngày thơ ấu như thế nào, ai là người dìu dắt các em trong những ngày thơ bé, những gì của thế giới xung quanh đi vào trái tim của em. Mặc dù nhiệm vụ giáo dục trẻ em được cả xã hội quan tâm nhưng quan trọng hơn cả vẫn là nhà trường, đặc biệt là trường tiểu học.

Trong nhà trường tiểu học hoạt động dạy học giữ vai trò quyết định đến chất lượng của học sinh. Qua hoạt động của thầy và trò từ đó các em nắm được kiến thức nội dung bài dạy, hình thành được kỹ năng, kỹ xảo thông qua hoạt động của mỗi tiết học. Như vậy, khi dạy người thầy dạy cái gì? dạy bằng hình thức hoạt động nào? cần sử dụng phương pháp dạy học như thế nào để phù hợp với đối tượng học sinh, dung lượng kiến thức. Mục đích để các em tiếp thu bài học một cách tự giác, tự nhiên tạo được niềm tin trong học tập. Mặt khác hoạt động học của các em không chỉ đơn thuần ở việc tiếp thu kiến thức bài dạy mà còn dạy cho các em nắm được về cách học lại là vấn đề cần phải quan tâm. Cách học đó là những hoạt động trí tuệ cần thiết trong thời đại hiện nay. Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, nhất là trong giai đoạn hiện nay với nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành là thực hiện việc giảng dạy theo chương trình tiểu học mới và theo chuẩn kiến thức kỹ năng điều đó đòi hỏi người giáo viên tiểu học phải có đủ trình độ đáp ứng nhiệm vụ trên. Chính vì vậy, công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học.

Đối với trường tiểu học công việc chính của giáo viên là dạy học, là giáo dục học sinh. Tay nghề của giáo viên được thể hiện trong quá trình giáo dục học sinh, và thể hiện rõ nhất thông qua các tiết dạy.

Trong những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục ở nước ta và nhất là việc dạy và học ở bậc tiểu học là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Điều đó cho thấy vấn đề bồi dưỡng giáo viên là vấn đề quan trọng mang tính chiến lược lâu dài. Do đó, tôi đã chọn đề tài: “Một vài giải pháp giúp nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên”.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG 1. Thuận lợi:

Trường tiểu học ………………….. đóng trên địa bàn Xã ……………………….. Trường được sự quan tâm của Phòng Giáo dục- Đào tạo Phú Giáo và chính quyền địa phương trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp đầy đủ phòng học. Tuy các phòng là cấp 4 nhưng rất khang trang với các trang thiết bị dạy học khá đầy đủ.

Trường đạt danh hiệu Tiên tiến, có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình với công việc được giao, yêu nghề, mến trẻ và có tay nghề khá vững, có tinh thần trách nhiệm cao.

Ngoài ra, trường còn được sự hỗ trợ tích cực của Hội Cha mẹ học sinh trong việc phối hợp với nhà trường giáo dục học sinh.

2. Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi trên, trường cũng còn không ít khó khăn:

Trường chưa có đủ phòng học và phòng ăn để tổ chức cho học sinh học 2 buổi /ngày và tổ chức bán trú.

– Chưa có bàn ghế đúng quy cách để tổ chức các hoạt động dạy học theo hướng tích cực.

– Đa số phụ huynh làm nghề nông và làm mướn, thu nhập không ổn định, một số không ít phụ huynh thuộc diện tạm trú, chưa ổn định việc làm, có hoàn cảnh rất khó khăn về kinh tế nên không quan tâm đến việc học của con em mình và thường khoán trắng cho nhà trường. Bên cạnh đó cũng còn một số học sinh chưa thật chăm học, chậm tiếp thu.

Tóm lại, với những thuận lợi cơ bản cũng như khó khăn trước mắt, người quản lý cần đề ra các biện pháp chỉ đạo các hoạt động giảng dạy của giáo viên vừa góp phần nâng cao nghiệp vụ sư phạm vừa nâng cao chất lượng dạy và học.

III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN: 1. Biện pháp quản lý việc thực hiện chương trình dạy học

Trong quá trình quản lý trường tiểu học thì quản lý việc thực hiện chương trình dạy học là hoạt động cơ bản của người hiệu trưởng, nó chiếm thời gian và công sức rất lớn. Trong đó, quản lý việc quản lý hoạt động dạy là trọng tâm nhất. Nội dung hoạt động dạy bao gồm nhiều hoạt động, quan hệ đến nhiều đối tượng, nhiều mặt, nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực, rất đa dạng và rất phong phú. Có thể nói một cách khái quát là mọi hoạt động của nhà trường đều nhằm tạo điều kiện tốt nhất để hoạt động dạy và học đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Chương trình dạy học quy định nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, thời gian dạy học từng môn nhằm thực hiện yêu cầu, mục tiêu cấp học.

Chương trình mang tính pháp lệnh của nhà nước, quy định nội dung, thời gian, số tiết cho từng môn học.

Quản lý chương trình dạy học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là nhiệm vụ của hiệu trưởng. Vì thế, hiệu trưởng là người lãnh đạo, chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn trong nhà trường. Muốn được như vậy người hiệu trưởng cần:

– Hiểu nguyên tắc cấu tạo chương trình tiểu học của từng môn học và phạm vi kiến thức chung.

– Nắm vững phương pháp và hình thức dạy học đặc trưng bộ môn từ đó có kế hoạch chuẩn bị những phương tiện dạy học phù hợp.

– Phổ biến những thay đổi về nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn, những sửa đổi chương trình sách giáo khoa theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. hất là năm nay đang thực hiện theo chuẩn kiến thức kỹ năng.

– Hiệu trưởng phải phải nắm vững chương trình, hướng dẫn cho giáo viên có ý thức cao trong việc thực hiện chương trình, không được tuỳ tiện thay đổi, thêm bớt hoặc làm sai lệch nội dung chương trình dạy học.

* Thực chất quản lý việc thực hiện chương trình dạy học tập trung ở hai từ đúng và đủ. Điều này được thể hiện ở chỗ:

– Về phương pháp phải thực hiện đúng đặc trưng của từng môn, từng loại bài học.

– Đảm bảo đúng và đủ theo phân phối chương trình về mặt số tiết, về thời gian, về trình tự. Nghiêm cấm việc tự ý cắt xén chương trình, dồn ép cũng như tự ý kéo dài bất cứ môn học hay tiết học nào.

– Hàng tháng, hết học kỳ và cuối năm học, ban giám hiệu nhà trường sẽ kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chương trình dạy học từng bộ môn, từng khối, từng lớp thông qua sổ phân phối chương trình và kế hoạch bài dạy của từng lớp. Kể cả giáo viên dạy môn phụ và tự chọn.

Từ đó, ban giám hiệu nhận xét, phát hiện những vấn đề cần uốn nắn và bổ sung các yêu cầu cần thiết.

Chỉ có thực hiện đúng đủ chương trình dạy học thì những cơ sở khoa học, tính chất giáo dục toàn diện, mục đích đào tạo của chương trình dạy học mới trở thành hiện thực.

* Để quản lý tốt việc thực hiện chương trình, người hiệu trưởng cần phải:

– Yêu cầu giáo viên lập kế hoạch bài học, phần thực hiện chương trình phải thể hiện rõ từng loại bài.

– Việc kiểm tra thực hiện chương trình phải được làm thường xuyên kịp thời. Sau khi kiểm tra phải có kế hoạch điểu chỉnh, xử lý vi phạm.

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Cập nhật thông tin chi tiết về “Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Ở Trường Mầm Non Đồngtĩnh trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!