Xu Hướng 12/2023 # Một Số Biện Pháp Xây Dựng Nền Nếp Văn Hóa Ứng Xử Trong Nhà Trường # Top 19 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Một Số Biện Pháp Xây Dựng Nền Nếp Văn Hóa Ứng Xử Trong Nhà Trường được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Văn hóa ứng xử (VHƯX) trong nhà trường là một bộ phận của văn hóa ứng xử chung của người Việt Nam, bao gồm các phép ứng xử giữa cá nhân (hoặc nhóm người) với với môi trường tự nhiên, môi trường sư phạm và với chính bản thân mỗi cá nhân (hoặc nhóm), trong khuôn khổ quy định của pháp luật và các chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực xã hội. VHƯX trong nhà trường được thể hiện chủ yếu ở bộ mặt công sở và cung cách ứng xử của viên chức và sinh viên. Chức năng của VHƯX trong nhà trường là: Tham gia vào việc tổ chức và điều chỉnh các hoạt động nhà trường và chức năng giao tiếp. VHƯX có mối liên hệ hữu cơ, tác động tích cực đến sự phát triển và vị thế của nhà trường,cơ quan, công sở. Vì vậy sự phát triển của VHƯX trong nhà trường vừa là mục đích, vừa là động lực của sự phát triển của mỗi nhà trường.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay ở các trường đại học, bên cạnh sự tiến bộ mạnh mẽ của VHƯX, vẫn còn tồn tại những hành vi ứng xử, lời nói, phong cách giao tiếp chưa đúng mực, chưa văn hóa, nhất là ở sinh viên. Việc giáo dục đạo đức, lý tưởng ở các đoàn thể chính trị, xã hội có nơi bị xem nhẹ, một bộ phận lớp trẻ cho là giáo điều, khô khan. Một bộ phận nhỏ viên chức và sinh viên có biểu hiện của lối sống thực dụng, phủ nhận những giá trị đạo đức truyền thống, vi phạm Luật Giao thông, vi phạm giờ giấc làm việc, ứng xử chưa đúng với môi trường sư phạm, môi trường công sở, làm ảnh hưởng đến VHƯX trong trường.

Để tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đồng thời thực hiện: “Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước” của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện: ” Quy định về đạo đức nhà giáo” của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, các cơ quan công sở và nhà trường cần quan tâm và đẩy mạnh công tác xây dựng VHƯX là việc làm thường xuyên, cần thiết, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường trong sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

1. Khái niệm về văn hóa ứng xử trong nhà trường

Theo từ điển Tiếng Việt, Văn hóa là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử.

Theo nhiều tác giả, ứng xử là các hành động (cả hành động vật chất và hành động tinh thần) của con người nhằm ứng phó và xử lí trong các tình huống tác động của thiên nhiên, xã hội và người khác đối mình.

Xét trên bình diện nhân cách thì bản chất của ứng xử chính là những đặc điểm tính cách của cá nhân được thể hiện ra thành thái độ, hành vi,cử chỉ, cách nói năng của con người trong quan hệ giữa con người với nhau và giữa con người với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.

Trên cơ sở khái niệm ứng xử ở trên, có thể tiếp cận khái niệm văn hóa ứng xử trong nhà trường như sau:

Văn hóa ứng xử trong nhà trường (còn gọi là các hành vi ứng xử văn hóa) là những biểu hiện hoạt động của mỗi cá nhân (hoặc nhóm người), được thể hiện ở lối sống, nếp sống, suy nghĩ,sự giao tiếp và cách ứng xử của con người đối với bản thân, với những người xung quanh, trong công việc và môi trường hoạt động giáo dục hằng ngày.

2. Nội dung văn hóa ứng xử trong nhà trường

Nội dung của VHƯX trong nhà trường gồm các thành tố: trình độ nhận thức của viên chức & sinh viên; trình độ, phương pháp quản lí, điều hành hoạt động của nhà trường; phong cách giao tiếp, ứng xử của viên chức & sinh viên; thực hiện luật pháp, vệ sinh và bảo vệ môi trường, cảnh quan và môi trường làm việc. VHƯX nói chung được thể hiện ra ở các lĩnh vực:

– Lối sống, lí tưởng ,niềm tin, tình yêu nghề nghiệp

– Văn hóa chấp hành luật pháp, nội quy, quy định trong nhà trường

– Văn hóa thực hiện công vụ

– Văn hóa giao tiếp

– Văn hóa ăn mặc, sức khỏe, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, trình độ xã hội

– Việc đối xử với môi trường tự nhiên và môitrường xã hội

3. Đặc điểm và yêu cầu của văn hóa ứng xử trong nhà trường

VHƯX trong nhà trường có những đặc điểm và yêu cầu chính như sau:

– Tính truyền thống của VHƯX Việt Nam (Hình thức: Thiên về tình cảm, dung hòa, mềm dẻo, nhã nhặn, linh hoạt, có tính biểu cảm, ước lệ; Nội dung: phong phú, quy định chặt chẽ theo kiểu: “đất lề, quê thói” hoặc theo phong tục tập quán vùng miền; VHƯX có tính khuôn mẫu, được số đông chấp nhận,lặp đi, lặp lại và có tính giáo dục…);

– Tính công vụ (Mang tính chất của văn hóa công sở: Thứ nhất: là nơi thực thi nhiệm vụ của Nhà nước theo luật pháp, quy chế, quy định, do đó có sự trang nghiêm và phải đạt hiệu quả công vụ. Thứ hai: vì công sở có mối quan hệ thứ bậc cấp trên, cấp dưới, cho nên phải đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ trong điều hành và có mối quan hệ mang tính phối hợp, liên kết trong thực thi công vụ);

– Tính chuẩn mực (VHƯX thông thường được chi phối bởi bốn hệ chuẩn mực cơ bản của nhân cách: hệ chuẩn mực trong lao động; hệ chuẩn mực trong giao tiếp; hệ chuẩn mực gia đình; các chuẩn mực phát triển nhân cách);

– VHƯX có tính lịch sử cụ thể vì nó diễn ra trong các tình huống cụ thể, trong một không gian, thời gian cụ thể;

– Tính sư phạm (Mọi hoạt động đều có ý nghĩa giáo dục);

– Tính khoa học và phát triển (Vừa tiếp thu văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; vừa nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của KHKT,công nghệ mới vào các hoạt động VHƯX. VHƯX luôn thay đổi và phát triển);

– VHƯX có tính thiện và giá trị tốt đẹp (VHƯX là cách thể hiện ra bên ngoài của những thái độ – yêu, thích, ghét, trọng, khinh…);

– VHƯX xét theo phạm vi cá nhân được thái độ của cá nhân chi phối. VHƯX của nhóm người có tính chất tâm lí đám đông và lây lan tâm lí.

4. Một số biện pháp xây dựng nền nếp văn hóa ứng xử trong nhà trường hiện nay

Vì VHƯX chính là các hoạt động của cuộc sống, là lối sống, là trật tự, kỷ cương, là văn minh, thanh lịch,hiện đại, cho nên muốn phát triển VHƯX trong nhà trường, chúng ta có thể tiến hành một số biện pháp như sau:

4.1. Nghiên cứu, tìm hiểu, học tập nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa ứng xử truyền thống, từng vùng miền

Nghiên cứu, tìm hiểu về các nội dung của VHƯX để thực hành VHƯX cho phù hợp, linh hoạt, tránh thụ động hoặc cứng nhắc, lấy tiêu chí hiệu quả làm chính.

4.2. Nghiên cứu, tìm hiểu, học tập nâng cao trình độ hiểu biết về hệ thống pháp lí của Nhà nước và nhà trường

Nghiên cứu, học tập các văn bản quy định về:

– Luật pháp nói chung và các quy chế, quy định trong trường nói riêng

– Thực hiện nếp sống văn minh, sư phạm (Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, Quy định về đạo đức nhà giáo, Quy ước về thực hiện nếp sống văn minh ở Trường ĐHSP Hà Nội 2 …)

4.3. Rèn kĩ năng văn hóa ứng xử trong nhà trường 4.3.1. Rèn kĩ năng tự điều chỉnh phản ứng bản thân

Trong môi trường tự nhiên và xã hội hiện nay có sự biến động nhanh chóng, mỗi viên chức và sinh viên phải hình thành và rèn luyện cho mình khả năng điều chỉnh phản ứng của bản thân cho phù hợp với sự phát triển của nền văn hóa đa dạng và phong phú nói chung, VHƯX nói riêng:

– Rèn kĩ năng nêu và giải quyết vấn đề trong cuộc sống;

– Rèn kĩ năng thích ứng, hòa nhập với môi trường xã hội, môi trường tự nhiên (Học cách ứng xử với cấp trên, thầy cô giáo, đồng nghiệp, với sinh viên và phụ huynh của sinh viên…);

– Rèn kĩ năng điều chỉnh tâm lí bản thân;

4.3.2. Rèn kĩ năng giao tiếp

Văn hóa giao tiếp là cốt lõi của VHƯX, là biểu hiện dễ thấy nhất của con người trong ứng xử. Văn hóa giao tiếp rất đa dạng, phong phú và có sự biến đổi nhanh, nó phụ thuộc chủ yếu và trình độ và thái độ cảm xúc tâm lí của các đối tượng hoạt động giao tiếp. Nguyên tắc trong giao tiếp phải đảm bảo cácyêu cầu: Nhiệt tình, ân cần, ngay ngắn, chuyên chú, đĩnh đạc, ôn hòa, đồng cảm, khiêm nhường, nhất quán…. Do đó cần rèn các kĩ năng để tổ chức tốt hoạt động giao tiếp như sau:

– Kĩ năng nói (xưng hô, chào hỏi, nói chuyện điện thoại, trình bày, thuyết trình, đàm đạo, tranh luận, hội họp …) cho chuẩn và nghệ thuật;

– Kĩ năng viết (văn bản, thư từ, tin nhắn..) cho đúng và hay;

– Các cử chỉ, hành động, tư thế, tác phong, đi đứng…cho đàng hoàng, đúng mực, lịch sự, trang trọng;

– Kĩ năng mời, cảm ơn, xin lỗi, nhờ vả, vay mượn, tặng quà… cho minh bạch, cầu thị;

– Kĩ năng từ chối, phản đối, chê bai, phê phán… cho đúng mực;

– Kĩ năng góp ý, khuyên nhủ… cho hợp lí, hợp tình;

– Kĩ năng hưởng ứng, tán thành, khen tặng…cho lịch sự, tinh tế;

– Kĩ năng bày tỏ cảm xúc, tình cảm, thể hiện bản thân…;

– Kĩ năng trốn tránh, kìm nén, thể hiện cảm xúc…

4.3. Thực hiện Văn hóa công sở và Quy định về đạo đức nhà giáo

Thực hiện “Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước” của Thủ tướng Chính phủ và ” Quy định về đạo đức nhà giáo” của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người học. Cán bộ, công chức, viên chức có trang phục riêng thì thực hiện theo quy định của pháp luật;

Giao tiếp và ứng xử: Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ phải thực hiện các quy định về những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của pháp luật. Trong giao tiếp và ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt.

4.4. Xây dựng và bảo vệ môi trường sư phạm

Thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở theo ” Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước” của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo ” Quy định về đạo đức nhà giáo” của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Luôn rèn luyện phẩm chất chính trị, phong cách làm việc chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp; Xây dựng lối sống, tác phong sư phạm mẫu mực; giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo.

5. Kết luận

Văn hóa ứng xử trong nhà trường tham gia vào việc tổ chức và điều chỉnh các hoạt động nhà trường. VHƯX có mối liên hệ hữu cơ, tác động tích cực đến sự phát triển và vị thế của nhà trường, cơ quan, công sở. Vì vậy xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của viên chức, sinh viên trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi nhà trường trong sự nghiệp CNH,HĐH và hội nhập quốc tế.

Một Số Biện Pháp Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI1. Đặt vấn đềVăn hóa nhà trường (VHNT) là một hệ thống giá trị, bao gồm cả những giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Nó biểu hiện trước hết trong tầm nhìn, sứ mạng, triết lí, mục tiêu, các giá trị, phong cách lãnh đạo, quản lí, bầu không khí tâm lí, truyền thống tôn sư trọng đạo, ứng xử văn hóa nhà trường… đến hệ thống cấu trúc vật lý nhà trường, những nét văn hóa của trang trí phòng học, những khẩu hiệu, biểu tượng, tiểu cảnh, môi trường sư phạm,…thể hiện thành hệ thống được xem là tốt đẹp và được mọi người trong nhà trường chấp nhận. Có thể nói văn hóa nhà trường là yếu tố rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước trở thành những con người sống có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp, có nhân cách tốt, có đủ tri thức để trở thành những công dân tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Vì vậy vấn đề xây dựng văn hóa nhà trường phải được coi là tính sống còn, tính cấp bách và thiết thực đối với từng nhà trường. Từ Nghị quyết trung ương Đảng lần thứ V đảng ta đã khẳng định quyết tâm “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Tiếp theo, kiện hội X (2006) đã nhấn mạnh: “Tiếp tục phát triển sâu rộng nâng cao chất lượng nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế – xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội”. Đặc biệt đối với ngành giáo dục phải chú trọng về giá trị đạo đức, văn hóa, xây dựng hệ thống các giá trị của nhà trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam tiếp tục công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đang mở ra nhiều triển vọng phát triển giáo dục nói chung và nhà trường trung học phổ thông nói riêng; đồng thời cũng có những thách thức với sự phát triển giáo dục đào tạo. Những thách thức, tồn tại trong giáo dục mà chúng ta cần phải quan tâm như: chất lượng giáo dục đạo đức ở một bộ phận học sinh còn hạn chế, việc xây dựng giá trị, chuẩn mực, niềm tin và hành vi ứng xử của các thành viên trong nhà trường chưa được quan tâm thích đáng và chưa thể hiện được nét riêng trong bản sắc văn hóa nhà trường so với các trường khác, việc đầu tư cơ sở vật chất cũng như cảnh quang môi trường sư phạm một số nơi đầu tư cũng chưa thật sự đáp ứng nhu cầu. Với nhiệm vụ được phân công là Hiệu trưởng trường THCS ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn, tôi rất mong muốn có những biện pháp để khắc phục khó khăn trên, làm sao để có được một ngôi trường hiện đại, đạt chuẩn quốc gia, xây dựng được hệ thống giá trị lòng tin của học sinh, phụ huynh và mọi người vì thế tôi đã lựa chọn đề tài ” Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường”.2. Mục đích đề tài.Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài nhằm đề xuất một số biện pháp xây dựng VHNT có tính khả thi, phù hợp với thực tế ở các trường có điều kiện còn khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà trường và giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh, phấn đấu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, giúp học sinh có điều kiện học tập và rèn luyện tốt hơn, xây dựng được hệ thống giá trị, niềm tin.3. Lịch sử đề tàiCũng có nhiều đề tài nói về văn hóa nhà trường, nhưng với mỗi trường có những điều kiện thực tế khác nhau nên phải có các biện pháp, giải pháp thực hiện khác. Đối với bản thân tôi, từ khi được làm công tác quản lý tôi rất quan tâm đến xây dựng văn hóa nhà trường, đặc biệt từ năm 2010 khi được tập huấn giáo dục theo hình thức liên kết giáo dục Việt Nam – Singapore. Đến năm 2013-2014 (năm học 2012-2013 và 2013-2014) tôi chính thức nghiên cứu thực hiện đề tài này.4. Phạm vi đề tàiĐề tài không đi sâu nghiên cứu xây dựng những lý luận về văn hóa nhà trường mà chủ yếu giới thiệu một số biện pháp xây dựng văn hóa ở trường THCS. Đối tượng nghiên cứu và thực hiện đề tài là trường THCS Bình Tân.

II. DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM1. Thực trạng VHNT có tác động đến mọi khía cạnh sư phạm của giáo viên, là yếu tố lan tỏa khắp nhà trường

Xây Dựng Văn Hóa Ứng Xử Trong Trường Học

Ngày 15-8, tại Hải Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp T.Ư Đoàn tổ chức hội thảo “Văn hóa ứng xử trong trường học” nhằm thúc đẩy triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, giai đoạn 2023 – 2025”.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Vụ trưởng phụ trách Công tác chính trị HSSV, Bộ GD-ĐT, Bùi Văn Linh cho biết, thực hiện các nghị quyết của T.Ư, các đề án của do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong những năm qua, cùng việc chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo, Bộ GD-ĐT đã quan tâm ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai xây dựng văn hóa học đường, văn hóa ứng xử, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục thẩm mỹ cho nhà giáo, người học nhằm xây dựng môi trường sự phạm, môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh.

Thực hiện công tác phối hợp các bộ, ngành T.Ư, T.Ư Đoàn thông qua các hoạt động giáo dục, các phong trào, cuộc vận động của tổ chức Đoàn, hội, Đội, trong đó chú trọng chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. Tại nhiều cơ sở giáo dục đã phát động tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động lớn mang lại hiệu quả tích cực, như: “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực”, “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”; chú trọng giáo dục văn hóa ứng xử trong cán bộ, nhà giáo, nhân viên và HSSV; xây dựng môi trường văn hóa học đường, bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học gắn với quản trị đại học; đồng thời, xây dựng thương hiệu, uy tín của nhà trường trong xã hội.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, ở một số địa phương, nhà trường, tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, ứng xử thiếu văn hóa của HSSV, cán bộ, giáo viên vẫn xảy ra. Một bộ phận HSSV ứng xử thiếu văn hóa, một số cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục chưa chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử, có hành vi và thái độ ứng xử thiếu kiềm chế, xúc phạm tinh thần, thể chất học sinh, bạo hành trẻ trong các cơ sở mầm non… Người đứng đầu các cơ sở giáo dục chưa thực hiện tốt vai trò nêu gương trong ứng xử văn hóa; công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội còn bất cập, chưa huy động được sức mạnh của các hội, đoàn thể tại địa phương; đặc biệt của gia đình học sinh…

QUỲNH NGUYỄN

(https://www.nhandan.com.vn)

Skkn Một Số Biện Pháp Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Đặt vấn đề Văn hóa nhà trường (VHNT) là một hệ thống giá trị, bao gồm cả những giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Nó biểu hiện trước hết trong tầm nhìn, sứ mạng, triết lí, mục tiêu, các giá trị, phong cách lãnh đạo, quản lí, bầu không khí tâm lí, truyền thống tôn sư trọng đạo, ứng xử văn hóa nhà trường… đến hệ thống cấu trúc vật lý nhà trường, những nét văn hóa của trang trí phòng học, những khẩu hiệu, biểu tượng, tiểu cảnh, môi trường sư phạm,…thể hiện thành hệ thống được xem là tốt đẹp và được mọi người trong nhà trường chấp nhận. Có thể nói văn hóa nhà trường là yếu tố rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước trở thành những con người sống có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp, có nhân cách tốt, có đủ tri thức để trở thành những công dân tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Vì vậy vấn đề xây dựng văn hóa nhà trường phải được coi là tính sống còn, tính cấp bách và thiết thực đối với từng nhà trường. Từ Nghị quyết trung ương Đảng lần thứ V đảng ta đã khẳng định quyết tâm “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Tiếp theo, văn kiện Đại hội X (2006) đã nhấn mạnh: “Tiếp tục phát triển sâu rộng nâng cao chất lượng nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế – xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội”. Đặc biệt đối với ngành giáo dục phải chú trọng về giá trị đạo đức, văn hóa, xây dựng hệ thống các giá trị của nhà trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam tiếp tục công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đang mở ra nhiều triển vọng phát triển giáo dục nói chung và nhà trường trung học phổ thông nói riêng; đồng thời cũng có những thách thức với sự phát triển giáo dục đào tạo. Những thách thức, tồn tại trong giáo dục mà chúng ta cần phải quan tâm như: chất lượng giáo dục đạo đức ở một bộ phận học sinh còn hạn chế, việc xây dựng giá trị, chuẩn mực, niềm tin và hành vi ứng xử của các thành viên trong nhà trường chưa được quan tâm thích đáng và chưa thể hiện được nét riêng trong bản sắc văn hóa nhà trường so với các trường khác, việc đầu tư cơ sở vật chất cũng như cảnh quang môi trường sư phạm một số nơi đầu tư cũng chưa thật sự đáp ứng nhu cầu. Với nhiệm vụ được phân công là Hiệu trưởng trường THCS ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn, tôi rất mong muốn có những biện pháp để khắc phục khó khăn trên, làm sao để có được một ngôi trường hiện đại, đạt chuẩn quốc gia, xây dựng được hệ thống giá trị lòng tin của học sinh, phụ huynh và mọi người vì thế tôi đã lựa chọn đề tài ” Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường”. GV: Trần Chí Bằng

Năm học: 2013-2014

Trang 1

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

2. Mục đích đề tài. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài nhằm đề xuất một số biện pháp xây dựng VHNT có tính khả thi, phù hợp với thực tế ở các trường có điều kiện còn khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà trường và giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh, phấn đấu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, giúp học sinh có điều kiện học tập và rèn luyện tốt hơn, xây dựng được hệ thống giá trị, niềm tin. 3. Lịch sử đề tài Cũng có nhiều đề tài nói về văn hóa nhà trường, nhưng với mỗi trường có những điều kiện thực tế khác nhau nên phải có các biện pháp, giải pháp thực hiện khác. Đối với bản thân tôi, từ khi được làm công tác quản lý tôi rất quan tâm đến xây dựng văn hóa nhà trường, đặc biệt từ năm 2010 khi được tập huấn giáo dục theo hình thức liên kết giáo dục Việt Nam – Singapore. Đến năm 2013-2014 (năm học 2012-2013 và 2013-2014) tôi chính thức nghiên cứu thực hiện đề tài này. 4. Phạm vi đề tài Đề tài không đi sâu nghiên cứu xây dựng những lý luận về văn hóa nhà trường mà chủ yếu giới thiệu một số biện pháp xây dựng văn hóa ở trường THCS. Đối tượng nghiên cứu và thực hiện đề tài là trường THCS Bình Tân.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM 1. Thực trạng GV: Trần Chí Bằng

Năm học: 2013-2014

Trang 2

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

Phòng bộ môn

2009-2010

8

185

1.07%

4

2

21.04%

78.95%

2010-2011

8

4

2

21.04%

78.95%

0%

197

1.06%

4

2

57.89%

42.11%

189 2011-2012

7

0%

0%

* Bảng thu thập về tình hình đạo đức học sinh Năm học

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

2009-2010

83.78%

13.51%

2.7%

0%

2010-2011

79.89%

16.4%

3.7%

0%

2011-2012

82.23%

9.14%

8.63%

0%

Qua 2 bảng số liệu trên cho thấy: – Về cở sở vật chất nhà trường còn thiếu nhiều phòng bộ môn, phòng học văn hóa chỉ đủ bố trí lớp dạy 2 ca/ngày nên không thể mở được các lớp trên 6 buổi/tuần, trường học chưa đạt chuẩn. Đây là một trong những khó khăn về bố trí cấu trúc vật lý nhà trường đảm bảo được yêu cầu chuẩn, sự khang trang và xây dựng văn hóa trong cấu trúc vật lý nhà trường. – Về chất lượng đội ngũ tuy tỉ lệ trên chuẩn có nâng lên hàng năm nhưng vẫn chưa phát huy hết khả năng tự học của giáo viên. Đây là một trong những nội dung xây dựng chiến lược, thể hiện tầm nhìn của đơn vị. – Tỉ lệ học sinh bỏ học vẫn còn cao so với quy định trường chuẩn. – Học sinh chiếm tỉ lệ xếp loại hạnh kiểm trung bình còn cao, đặc biệt năm học 2011-2012 tỉ lệ này lại tăng cao hơn so với các năm học trước. Đây là một bài toán đối với nhà trường trong việc tìm ra biện pháp để tăng cường GV: Trần Chí Bằng

Năm học: 2013-2014

Trang 3

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

giáo dục đạo đức học sinh, hiển nhiên học sinh vi phạm đạo đức nhiều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa trường học. Đi sâu vào tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến hạn chế trên, tôi rút ra được các nguyên nhân cơ bản sau: – Việc xây dựng kế hoạch chiến lược, kế hoạch dài hạn của nhà trường có thực hiện nhưng việc cụ thể kế hoạch hàng năm còn hạn chế, nhất là kế hoạch thực hiện các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. – Do đặc thù vùng biên giới khó khăn, số học sinh ít hơn với các trường khác, cơ sở vật chất và một số tiêu chuẩn, tiêu chí chưa đạt được còn nhiều nên BGH chưa mạnh dạn trong việc tham mưu các cấp trong việc đầu cơ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. – Một số giáo viên còn e ngại trong việc sắp xếp thời gian học tập trên chuẩn để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. – Có nhiều nguyên nhân học sinh bỏ học, nhưng nguyên nhân cơ bản là học sinh học yếu dẫn đến chán học, chưa xác định được động cơ học tập tích cực. – Do tác động từ nhiều mặt xã hội nên các em dễ vi phạm một số nội quy nhà trường dẫn đến đạo đức chưa tốt như: thường xuyên nghỉ học để chơi game, trang phục, đầu tóc chưa đúng quy định của nhà trường, ứng xử với bạn bè thầy cô chưa tốt,… Mặc khác, việc giải quyết tình huống sư phạm của một số giáo viên đôi lúc còn hạn chế nên có đôi lúc dẫn đến sự bất đồng giữa giáo viên và học sinh, nhất là đối với những em học sinh có cá tính đặc biệt. Công tác tư vấn của nhà trường đối với học sinh vẫn còn hạn chế. – Việc quan tâm xây dựng nét văn hóa, truyền thống của nhà trường chưa được chú trọng, nhất là vai trò của Hiệu trưởng nhà trường. 2. Nội dung cần giải quyết Để giải quyết các hạn chế, yếu kém thực trạng trên, qua việc thống kê, phân tích tìm hiểu nguyên nhân tôi tập trung giải quyết một số vấn đề sau trong việc xây dựng văn hóa nhà trường như: Một là, tăng cường vai trò của Hiệu trưởng nhà trường trên nhiều mặt, trong đó tập trung hơn đối với việc xây dựng văn hóa nhà trường. Hai là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của công tác xây dựng văn hoá nhà trường. Ba là, thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch chiến lược, xây dựng hệ thống giá trị nhà trường, kế hoạch trường đạt chuẩn quốc gia. GV: Trần Chí Bằng

Năm học: 2013-2014

Trang 4

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

Năm học: 2013-2014

Trang 5

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

Năm học: 2013-2014

Trang 6

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

Tạo ra môi trường có lợi nhất cho học sinh: – An toàn. – Cởi mở và chấp nhận các nhu cầu và hoàn cảnh khác nhau của học sinh. – Khuyến khích học sinh phát biểu, bày tỏ quan điểm cá nhân. – Xây dựng mối quan hệ ứng xử tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau giữa thầy và trò. * Ảnh hưởng của Hiệu trưởng đến văn hóa nhà trường – Triết lí giáo dục của hiệu trưởng ảnh hưởng đến văn hóa nhà trường. – Hiệu trưởng có vai trò quyết định trong việc hình thành các nhóm chuẩn mực niềm tin. – Sự quan tâm, chú ý của hiệu trưởng đến cái gì… sẽ ảnh hưởng chi phối văn hóa nhà trường. – Hiệu trưởng xác định, tập hợp, tạo lập giá trị cốt lõi của nhà trường. – Hiệu trưởng xác định các đặc trưng và chia sẽ tầm nhìn…. 3.2 Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của công tác xây dựng văn hoá nhà trường. Mục đích của việc làm trên là làm cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh thấy rõ vai trò ý nghĩa tốt đẹp, tầm quan trọng của công tác xây dựng VNHT, trên cơ sở đó mỗi người, mỗi bộ phận xác định rõ ý thức trách nhiệm, chủ động, tự giác, tích cực tham gia công tác này; tạo sự nhất trí cao và phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức, các lực lượng đối với công tác xây dựng VNHT. Tôi tập trung thực hiện một số biện pháp sau: – Tổ chức các cuộc tuyên truyền, phổ biến về nội dung, vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng VHNT trong cán bộ, giáo viên và học sinh; đến cha mẹ học sinh. – Đưa nội dung công tác xây dựng VHNT vào kế hoạch hoạt động của nhà trường, của các tổ chuyên môn, tổ giáo viên chủ nhiệm, của Đoàn TNCSHCM, các lớp học sinh và là một tiêu chí trong xếp loại thi đua các tập thể, cá nhân của nhà trường. – Tổ chức các lớp tập huấn về nội dung, phương pháp, kỹ năng xây dựng VHNT cho giáo viên và học sinh. GV: Trần Chí Bằng

Năm học: 2013-2014

Trang 7

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

Năm học: 2013-2014

Trang 8

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

– Học sinh gần gũi với thầy cô. – Đa số học sinh tự giác chấp hành nội quy trường lớp. – Đa số phụ huynh tin tưởng, tạo được lòng tin các cấp quản lý và đối với các trường bạn. – Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể. * Những giá trị cần xây dựng hoặc cần thực hiện tốt hơn – Tham mưu lãnh đạo các cấp xây dựng thêm các phòng bộ môn, nâng cấp sữa cấp sữa chữa phòng học để phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2013-2014. – Văn hóa trong bố trí kiến trúc vật lý của trường: sơ đồ bố trí các phòng phải hợp lý, bố trí, trang trí trong từng phòng phù hợp, mỗi phòng bộ môn phải có bảng nội quy cụ thể. Tạo một số tiểu cảnh trong nhà trường, trang trí thêm khẩu hiệu, tăng cường cây xanh, cây kiểng và bố trí khu vực trồng hợp lý. – Văn hóa trong giao tiếp: thầy với trò, trò với thầy, đồng nghiệp, lãnh đạo, cấp dưới, phụ huynh học sinh,… – Văn hóa trong sử dụng đồ dùng dạy học. – Xây dựng sứ mệnh, hệ thống giá trị cơ bản, tầm nhìn và công khai rộng rãi. – Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, tạo lòng tin vững chắc cho học sinh và phụ huynh. – Nâng cao hơn chất lượng đội ngũ. Khi xây dựng xong tôi thể chế hàng năm một cách cụ thể gắn với nhiệm vụ năm học hàng năm. Thực hiện tốt việc tổ chức sơ kết, đánh giá từng học kỳ và năm học. Khi cần thiết thì tổ chức đóng góp ý kiến và điều chỉnh kịp thời. * Một số lưu ý khi hiệu trưởng xây dựng kế hoạch + Đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt được cho tập thể cán bộ giáo viên và học sinh.

GV: Trần Chí Bằng

Năm học: 2013-2014

Trang 9

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

+ Lựa chọn biện pháp xây dựng VHNT cụ thể, phù hợp để thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu tương ứng và xác định rõ thời gian triển khai, hoàn thành nội dung công việc. + Phân công cá nhân, bộ phận thực hiện biện pháp đề ra; kiểm tra đôn đốc. + Xác định các nguồn lực thực hiện kế hoạch. + Kế hoạch phải có tính khả thi. 3.4 Tạo điều kiện cho giáo viên tích cực tự học nâng cao trình độ, chuyên môn, tay nghề, kinh nghiệm ứng xử tình huống sư phạm Trong một đơn vị không phải giáo viên nào cũng có điều kiện học tập được thuận lợi, giáo viên nào cũng muốn học nâng cao. Hơn nữa, việc tạo điều kiện cho giáo viên học dài hạn có thể ảnh hướng tới năng suất công việc, khó khăn trong việc sắp xếp, phân công. Tuy nhiên xác định được tầm quan trọng của một đội ngũ có trình độ chuyên môn tay nghề cao để xây dựng VHNT nên tôi luôn tìm biện pháp để động viên và tạo điều kiện cho giáo viên đi học như sau: – Phối hợp Công đoàn tuyên truyền về quyền lợi của việc học nâng cao trình độ tay nghề như nâng ngạch, đánh giá chuẩn, xét thi đua,… thông tin và giới thiệu kịp thời về các trường có tuyển sinh. – Sắp xếp, phân công, thời khóa biểu thuận lợi nhất cho giáo viên đi học. Vận động giáo viên dạy thay cho giáo viên trong những trường hợp lớp học tập trung đột xuất. – Giải quyết đúng chế độ, chính sách cho giáo viên một cách kịp thời. – Cùng công đoàn vận động xây dựng quỹ xoay vòng để giúp đỡ trong lúc giáo viên khó khăn về kinh tế khi tham gia học tập. – Biểu dương khi có giáo viên đi học và đạt thành tích cao trong học tập. Do đặc thù trường thành lập chưa lâu và vùng đặc biệt khó khăn đa số đội ngũ còn non về tay nghề, xử lý tính huống sư phạm đôi lúc còn lúng túng nhất là khi gặp học sinh có cá tính đặc biệt. Để giúp giáo viên có thêm và được chia sẽ kinh nghiệm tôi thực hiện như sau: – Tổ chức trao đổi ứng xử tình huống đầu năm, trong họp hội đồng, họp chuyên môn. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng tình huống và các phương pháp giải quyết, khuyến khích giáo viên nêu thêm tinh huống và hướng giải quyết.

GV: Trần Chí Bằng

Năm học: 2013-2014

Trang 10

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

– Tổ chức thi đưa ra tình huống sư phạm, “Hội thi hùng biện” trong dịp 20/11 hàng năm. – Tăng cường thêm sách, tài liệu tham khảo trong kho sách thư viện. – Cùng trao đổi với các giáo viên có kinh nghiệm hoặc hội ý một số giáo viên khác về những trường hợp học sinh vi phạm khuyết điểm trong những tình huống khó xử lý. 3.5 Xây dựng quy tắc ứng xử VHNT, thực hiện tốt hơn công tác tư vấn, rèn kỹ năng sống cho học sinh. Phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường hạn chế HS lưu ban, bỏ học, tăng cường giáo dục đạo đức học sinh. a) Xây dựng quy tắc ứng xử VHNT: Ứng xử văn hóa là một truyền thống quý báo không chỉ của nhà trường mà đó cũng chính là truyền thống của dân tộc ta. Khi gặp một tình huống khó đến đâu, nếu chúng ta cứ giữ vững nguyên tắc ứng xử có văn hóa thì dù việc nào kết quả cũng sẽ tốt đẹp. Đối với trường học, nhiều trường hợp học sinh có hạnh kiểm chưa tốt đều nguyên nhân do cách ứng xử với bạn bè, thầy cô chưa tốt, chưa thể hiện văn hóa, nét đẹp trong tính cách mỗi người. Đối với đơn vị tôi, nhất là ở năm học 2011-2012 thì học sinh có đạo đức xếp loại trung bình cao hơn nhiều so với năm học trước, đây là điều tôi rất băn khoăn cho các năm học tiếp theo. Do đó, tôi xây dựng biểu điểm cụ thể để giáo viên chủ nhiệm cùng với ý kiến đóng góp của học sinh nhận xét việc rèn luyện đạo đức học sinh hàng tháng. Đồng thời ban hành quy tắc ứng xử văn hóa nhà trường dành cho học sinh và chúng tôi Để thực hiện BGH phối hợp với Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện. * Nội dung quy tắc ứng xử văn hóa trường THCS Bình Tân có 2 phần: Phần I. NHỮNG QUY ĐỊNH ỨNG XỬ VĂN HÓA ĐỐI VỚI HỌC SINH Gồm các mục quy định ứng xử như: 1. Ứng xử với thầy cô, cán bộ và nhân viên nhà trường. 2. Ứng xử với bạn bè. 3. Ứng xử trong việc học tập và rèn luyện.

GV: Trần Chí Bằng

Năm học: 2013-2014

Trang 11

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

4. Ứng xử trong gia đình. 5. Ứng xử trong nhà trường và nơi công cộng. Phần II. NHỮNG QUY ĐỊNH ỨNG XỬ VĂN HÓA ĐỐI VỚI CB.GV.CNV Gồm các mục quy định ứng xử như: 1.

Ứng xử với công việc được giao.

2.

Ứng xử với đồng nghiệp và cán bộ quản lý.

3.

Ứng xử với học sinh.

4.

Ứng xử với phụ huynh học sinh và nhân dân.

5.

Ứng xử trong gia đình.

6.

Ứng xử trong nhà trường và nơi công cộng.

b) Công tác tư vấn, rèn kỹ năng sống cho học sinh Trong bối cảnh xã hội có quá nhiều tác động xấu ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của HS, nếu làm tốt công tác tư vấn tâm lý sẽ góp phần quan trọng trong việc ngăn ngừa các nguy cơ HS bị lôi kéo, bị sa vào những hành vi tiêu cực, sống ích kỷ và dễ bị phát triển lệch lạc về nhân cách, không xác định được phương hướng cuộc sống của chính mình,… Do đó, nếu công tác tư vấn tâm lý học đường làm tốt sẽ giúp HS có “khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bè bạn và mọi người, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hòa và lành mạnh”. Theo điều lệ nhà trường thì hiệu trưởng có thể phân công giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý học sinh. Tuy nhiên khi thực hiện thì lại gặp khó khăn do chưa có chế độ cụ thể và cũng chưa có giáo viên được đào tạo cụ thể về tư vấn tâm lý. Do đó, để thực hiện công tác tư vấn tâm lý học sinh tôi đã thành lập tổ tư vấn tâm lý học sinh gồm có BGH, GVCN, GV có kinh nghiệm trong giáo dục học sinh và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Sau khi thành lập xong, hiệu trưởng tổ chức họp để xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng chuyên đề về nhiệm vụ và hoạt động của tổ công tác tư vấn, phân chia nhiệm vụ các thành viên trong tổ, phối hợp giáo viên thư viện giới thiệu một số sách, tài liệu như: tâm lý lứa tuổi sư phạm, tâm lý trẻ vị thành niên, kĩ năng sống, các tình huống sư phạm, giáo dục học sinh bằng biện pháp kĩ luật thích hợp,…. Về hoạt động tùy vào nội dung học sinh cần tư vấn thì sẽ chọn giáo viên phù hợp để tư vấn và giúp đỡ các em. Qua thời gian hoạt động tôi rút ra có 4 nhóm khó khăn tâm lý mà học sinh THCS thường gặp là: GV: Trần Chí Bằng

Năm học: 2013-2014

Trang 12

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

+ Nhóm khó khăn từ chính bản thân: khó khăn trong giao tiếp, mặc cảm tự ti về bản thân, đánh giá thấp bản thân, cảm thấy buồn rầu… + Khó khăn tâm lý trong học tập: khó tập trung nghe giảng, khó tiếp thu bài, khó khăn trong việc ghi nhớ, khó khăn trong việc vận dụng kiến thức đã học… + Khó khăn tâm lý trong các mối quan hệ: khó khăn trong các mối quan hệ giữa cá nhân với bạn bè, với thầy/cô giáo, với cha mẹ… + Khó khăn trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Khi hiểu rõ được các em cần tư vấn thuộc nhóm nào thì giáo viên sẽ dễ đồng cảm, chia sẽ, giúp đỡ các em hơn. Một điều cần chú ý là cần bố trí nơi tư vấn sao cho phù hợp, linh hoạt để giúp học sinh tự tin, tự nhiên và gần gũi. Hoạt động của tổ tư vấn cũng có sự sơ kết, rút kinh nghiệm. c) Phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường Ngay đầu năm BGH nhà trường phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường xây dựng kế hoạch liên tịch. Trong kế hoạch cần nêu rõ nội dung phối hợp và kết quả của việc phối hợp. Chẳng hạn: – Đối với tổ chức Đoàn – Đội: gắn với chỉ tiêu rèn luyện đạo đức, giúp học sinh học tập tiến bộ,… – Ban đại diện CMHS: vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, giúp đỡ HS khó khăn, phối hợp giáo dục đạo đức học sinh ngoài nhà trường, tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ,… – Công an: phối hợp về an toàn giao thông, tệ nạn xã hội,.. – Y tế – dân số: Khám sức khỏe định kỳ, các chuyên đề về y tế, sức khỏe sinh sản vị thành niên,… Các kế hoạch trên cần thực hiện tốt việc sơ kết đánh giá công tác phối hợp và kết quả thực hiện định kỳ kết thúc HKI và cuối năm học. Việc thực hiện sơ kết, tổng kết công tác phối hợp thông thường các trường ít chú trọng nên công tác phối hợp thường hiệu quả chưa cao. Do đó, hàng năm vào cuối năm học tôi đều tổ chức một cuộc họp đánh giá về kết quả công tác phối hợp trong năm nhằm rút kinh nghiệm và định hướng cho năm học tiếp theo. 4. Kết quả đạt được Qua những năm áp dụng các giải pháp trên từ năm học 2012-2013 và 2013-2014 tôi nhận thấy có nhiều chuyển biến tích cực thể hiện được nét văn GV: Trần Chí Bằng

Năm học: 2013-2014

Trang 13

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

hóa trong trường học, cụ thể như sau: * Cơ sở vật chất trường lớp, trình độ giáo viên Năm học

Phòng văn hóa

Phòng bộ môn

GV Đạt Chuẩn

2012-2013

7

192

0,52%

4

2

66,67%

33.33%

0

2013-2014

8

198

0,5%

6

7

66,67%

33.33%

*Kết quả giáo dục đạo đức học sinh Năm học

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

2012-2013

93.23%

6.25%

0.52%

0%

2013-2014

91.0%

7%

2%

0%

Qua bảng kết quả trên ta nhận thấy rằng cơ sở vật chất nhà trường được cải thiện rõ rệt. Số phòng bộ môn, phòng chức năng tăng lên đáp ứng được nhu cầu của nhà trường. Đồng thời việc bố trí hệ thống các công trình nhà trường đẹp, khoa học thể hiện được nét đặc trưng của trường. Chất lượng đội ngũ được nâng lên, trình độ chuyên môn tay nghề giáo viên được nâng lên rõ rệt. Năm học 2012-2013 có 32% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh Long An tặng bằng khen. Năm học 2013-2014 cũng đang đề nghị khen thưởng 8 chúng tôi đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 1 cá nhân tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh. Học sinh đạt giải học sinh giỏi văn hóa các cấp trong các năm học 2012-2013 và 2013-2014 được tăng lên. Đó cũng là một trong những nét văn hóa của trường. Ngoài ra, nhờ có điều kiện cơ sở vật chất và phòng bộ môn mà nhà trường mở được các lớp học trên 6 buổi/tuần, hạn chế được tỉ lệ học sinh yếu kém, từ đó tỉ lệ học sinh bỏ học hàng năm giảm hẳn, đạt tỉ lệ quy định của trường chuẩn (bỏ học dưới 1 %). Tỉ lệ HS xếp loại đạo đức khá, tốt ngày tăng hơn so với các năm học trước khi nghiên cứu thực hiện. Có nhiều học sinh ngoan, lễ phép, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu. Một kết quả quan trọng thể hiện sự thành công của nhà trường trong việc áp dụng các giải pháp xây dựng văn hóa nhà trường là trường đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia. Trường THCS Bình Tân được công nhận trường chuẩn quốc gia vào thời điểm tháng 12/2014.

GV: Trần Chí Bằng

Năm học: 2013-2014

Trang 14

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

III. KẾT LUẬN 1. Tóm lược giải pháp

GV: Trần Chí Bằng

Năm học: 2013-2014

Trang 15

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

3. Kiến nghị GV: Trần Chí Bằng

Năm học: 2013-2014

Trang 16

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

Traàn Chí Baèng

MUÏC LUÏC

GV: Trần Chí Bằng

Năm học: 2013-2014

Trang 17

SKKN: Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường

I/ Lyù do choïn ñeà taøi 1.

Ñaët vaán ñeà

Trang 1

2.

Muïc ñích ñeà taøi

Trang 2

3.

Lòch söû ñeà taøi

4.

Phaïm vi ñeà taøi

Trang 2 Trang 2

II/ Noäi dung coâng vieäc 1.

Thöïc traïng ñeà taøi

Trang 3-4

2.

Noäi dung caàn giaûi quyeát

Trang 4-5

3.

Bieän phaùp giaûi quyeát

Trang 5-14

4.

Keát quaû

Trang 14-15

III/ Keát luaän 1. Toùm löôïc giaûi phaùp 2.

Trang 16

Phaïm vi, ñoái töôïng aùp duïng

Trang

16 3. Kieán nghò vôùi caùc caáp veà ñieàu kieän thöïc hieän

GV: Trần Chí Bằng

Năm học: 2013-2014

Trang 17

Trang 18

Một Số Biện Pháp Xây Dựng Nhà Trường Văn Hóa Ở Trường Thpt Số 2 Bắc Hà

Sáng kiến kinh nghiệm

Vũ Thu Hường – Hiệu trưởng THPT số 2 Bắc Hà MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU:……………………………………………………………………….. I. Lý do chọn đề tài……………………………………………………… II. Mục đích nghiên cứu………………………………………………… III. Nhiệm vụ nghiên cứu………………………………………………… IV. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………….. V. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………….. PHẦN NỘI DUNG:……………………………………………………………………… I. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài…………………………….. 1. Cơ sở lý luận…………………………………………………………. 2. Cơ sở thực tiễn………………………………………………………… II. Thực trạng xây dựng nhà trường văn hóa – trường THPT số 2 Bắc Hà 1. Đặc điểm tình hình trường THPT số 2 Bắc Hà…… 2. Thực tế các hoạt động xây dựng NTVH……………………………… III. Một số giải pháp xây dựng NTVH – THPT số 2 Bắc Hà năm học 2010 2011 1. Giải pháp xây dựng “phần nổi” của nhà trường văn hóa 2. Giải pháp xây dựng “phần chìm” của nhà trường văn hóa 3. Các giải pháp cụ thể 3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Ban Giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà trường văn hoá. 3.2. Vai trò của người Hiệu trưởng trong việc xây dựng nhà trường văn hóa. 3.3. Nâng cao nhận thức cho giáo viên, cán bộ, công chức và toàn thể học sinh để xây dựng NTVH 3.4. Phát huy sức mạnh tổng hợp của giáo viên và học sinh trong trường làm chuyển biến mạnh mẽ cuộc vận động ……………………………………. 3.5. Xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường 3.6. Tăng cường các biện pháp giáo dục hành vi văn hóa cho học sinh hiện nay: 3.7. Tăng cường xây dựng nguồn lực và cơ sở vật chất cho các hoạt động … 3.8. Xây dựng một môi trường đạo đức tích cực, trong sáng, lành mạnh trong Nhà trường. PHẦN KẾT LUẬN :…………………………………………………………………….. Tài liệu tham khảo. I. Lý do chọn đề tài

PHẦN MỞ ĐẦU

Theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà chúng ta đang tiến hành nhằm xây dựng cơ sở vật chất cho Chủ nghĩa xã hội đang Trường THPT số 2 Bắc Hà

1

Sáng kiến kinh nghiệm Vũ Thu Hường – Hiệu trưởng THPT số 2 Bắc Hà đặt ra nhiệm vụ cấp bách là xây dựng một xã hội không chỉ có nền kinh tế và khoa học công nghệ phát triển cao, cùng với nó phải là một môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, thực sự là nguồn năng lượng tinh thần, là “cái nôi” nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển trí tuệ và hình thành nhân cách con người. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X cũng khẳng định, phải phát triển nhanh nhưng bền vững; tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; mục tiêu chân – thiện – mỹ là mục đích vươn tới của văn hoá Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu đáng tự hào mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới vừa qua, cũng phải nghiêm túc nhìn nhận về thực trạng môi trường văn hóa nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập đáng lo ngại: sự gia tăng nhanh chóng của tệ nạn xã hội; sự băng hoại đạo đức, lối sống của một lớp người trong xã hội, đặc biệt là lớp thanh niên trẻ; sự tấn công, phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang làm xói mòn đạo đức, lối sống, phá vỡ thuần phong mỹ tục, đảo lộn kỷ cương, phép nước … Ở lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, nhiều cơ sở đào tạo và trường học chưa thực sự coi trọng vấn đề xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh để đào tạo những con người phát triển toàn diện. Nhiều trường học mới chỉ quan tâm tới việc truyền thụ kiến thức cho học sinh, chưa chú trọng đúng mức đến việc giáo dục phẩm chất đạo đức, phát triển nhân cách con người. Một số hiện tượng tiêu cực nảy sinh không được kịp thời uốn nắn dẫn đến những hậu quả đáng tiếc trong học sinh, sinh viên: lang thang bụi đời, trộm cắp, cướp giật, ma tuý, mại dâm, .v.v… Trật tự học đường ở một số trường chưa được đảm bảo, mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình – xã hội lỏng lẻo, tạo điều kiện cho các tệ nạn xã hội luồn lách, thâm nhập vào học đường. Môi trường giáo dục ở một số nơi còn thiếu lành mạnh bởi hoạt động “thương mại hoá

Trường THPT số 2 Bắc Hà

2

giáo dục” của một số thầy cô giáo. Ở một vài trường học, cơ sở vật chất phục vụ học tập còn chưa được trang bị đầy đủ, bàn ghế thiếu thốn, sân chơi nhiều rác, nhà vệ sinh thiếu sạch sẽ, môi trường không khí bị ô nhiễm … làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Đây là những bức xúc, đòi hỏi sự quan tâm hàng đầu của các cấp lãnh đạo, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn. Bên cạnh đó, cùng với gia đình, nhà trường là “cái nôi” đầu tiên trong quá trình giáo dục, hình thành và phát triển nhân cách con người, tạo nên nguồn nguyên khí của quốc gia. Vì thế để giáo dục các em, những chủ nhân tương lai của đất nước thành một con người phát triển toàn diện thì đầu tiên phải chú ý đến việc xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực.Vấn đề xây dựng một nhà trường văn hóa được coi là có tính sống còn đối với mỗi trường, vì nếu trường học mà thiếu văn hóa thì không thể làm được chức năng chuyển tải những giá trị kiến thức và nhân văn cho thế hệ trẻ. Xuất phát từ tình hình đó, đồng thời nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực” mà ngành giáo dục đang triển khai hiện nay và tiến tới xây dựng một nhà trường đạt tiêu chuẩn “Nhà trường văn hóa – nhà giáo mẫu mực – học sinh thanh lịch”, tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp xây dựng nhà trường văn hoá ở trường THPT số 2 Bắc Hà ” nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo tại nhà trường, giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học ngày càng đạt hiệu quả cao. II. Mục đích nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu đề xuất một số biện pháp chỉ đạo thực hiện xây dựng nhà trường văn hóa ( NTVH ) ở trường THPT số 2 Bắc Hà năm học 2010 – 2011. III. Nhiệm vụ nghiên cứu. 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của việc xây dựng NTVH nói chung và trường THPT số 2 Bắc Hà nói riêng. 2. Đánh giá thực trạng của việc xây dựng NTVH ở trường THPT số 2 Bắc Hà Lào Cai. Trường THPT số 2 Bắc Hà

3

Sáng kiến kinh nghiệm Vũ Thu Hường – Hiệu trưởng THPT số 2 Bắc Hà 3. Đề xuất một số biện pháp nhằm xây dựng Nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện; thực hiện cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” trong trường THPT số 2 Bắc Hà IV. Đối tượng nghiên cứu. Những biện pháp chỉ đạo thực hiện xây dựng NTVH trong trường THPT. V. Phương pháp nghiên cứu. 1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 3. Phương pháp điều tra, khảo sát, thực nghiệm. 4. Phương pháp mô tả 5. Phương pháp phân tích 6. Phương pháp tổng hợp, tổng kết kinh nghiệm.

PHẦN NỘI DUNG I. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài 1. Cơ sở lý luận : Tiêu chuẩn: Nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch 1.1.Tiêu chuẩn chung: – Nhà trường văn hoá: Khung cảnh đẹp – Nền nếp tốt – Chất lượng cao – Nhà giáo mẫu mực: Phẩm chất tốt – Chuyên môn giỏi – Phong cách đẹp – Học sinh thanh lịch: Đạo đức tốt – Học tập giỏi – Lối sống đẹp 1.2. Nội dung cụ thể: * Nhà trường văn hóa: – Khung cảnh đẹp: + Có đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, có biện pháp giữ gìn, khai thác tốt tài sản, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. + Cảnh quan sư phạm đảm bảo xanh, sạch, đẹp; môi trường giáo dục lành mạnh, văn hoá, an toàn. + Các phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng, thư viện, phòng thí nghiệm… bố trí khoa học, ngăn nắp, sạch đẹp, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động của nhà trường. – Nền nếp tốt: + Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà nước, các quy định, quy chế chuyên môn của ngành, các quy định về cải cách thủ tục hành chính. Đảm bảo kỷ cương trong quản lý, thực chất trong đánh giá; nền nếp làm việc, học tập, hội họp khoa học, thiết thực và hiệu quả. + Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ, quy định trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động Dân chủ – Kỷ

cương – Tình thương – Trách nhiệm. Xây dựng và giữ gìn khối đoàn kết trong tập thể nhà trường. Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo. + Thực hiện nếp sống văn minh, tổ chức tốt các phong trào thi đua và các hoạt động giáo dục trong nhà trường – Chất lượng cao: + Thực hiện tốt các hoạt động giáo dục toàn diện, thực hiện đổi mới và đạt kết quả cao trong hoạt động dạy và học. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục. + Thực hiện tốt công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. + Đạt danh hiệu thi đua “Trường Tiên tiến” trở lên. * Nhà giáo mẫu mực: – Phẩm chất tốt: + Yêu nước, yêu quê hương, làng xóm, yêu nghề, yêu trẻ, thực hiện tốt đường lối giáo dục của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà nước, quy định, quy chế của ngành. + Có tinh thần tập thể, ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết. Có đạo đức trong sáng, tận tuỵ với nghề, gương mẫu, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. – Chuyên môn giỏi: + Tích cực tham gia các sinh hoạt chuyên môn, đảm bảo ngày công lao động cao. Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới dạy học. + Thường xuyên tham gia hoạt động bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, thực hiện có chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, đúc kết sáng kiến kinh nghiệm, có ý thức học hỏi, được đồng nghiệp tin cậy. + Chất lượng dạy học và công tác tốt, được học sinh và phụ huynh tin tưởng. Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua hoặc Lao động tiên tiến trở lên.

– Phong cách đẹp: + Có nền nếp làm việc khoa học, lối sống lành mạnh, ứng xử giao tiếp văn hoá. Quan hệ tốt với đồng nghiệp và phụ huynh học sinh. + Trang phục, tác phong, ngôn ngữ, cử chỉ thể hiện nếp sống thanh lịch của người thầy, có tác dụng làm gương cho học sinh noi theo. + Gia đình được công nhận là “Gia đình văn hoá”. * Học sinh thanh lịch: – Đạo đức tốt: + Có ý thức phấn đấu tu dưỡng, động cơ học tập đúng đắn. Có tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và công tác. Tích cực, gương mẫu trong các hoạt động tập thể, tham gia xây dựng nhà trường. + Biết kính trên, nhường dưới, trọng già, quý trẻ, đoàn kết thân ái với bạn bè. + Được xếp loại đạo đức Tốt, được tập thể tín nhiệm. – Học tập giỏi: + Có phương pháp học tập khoa học, đạt kết quả cao và đồng đều ở các môn học, các mặt hoạt động. + Có ý thức rèn luyện, tinh thần tự học, không ngừng nâng cao kiến thức toàn diện. Hăng hái tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao… để trở thành con người phát triển toàn diện. Trung thực trong học tập và kiểm tra, thi cử. Có ý thức giúp đỡ bạn trong học tập. + Đạt danh hiệu Học sinh Tiên tiến trở lên. – Lối sống đẹp: + Có nền nếp tốt trong học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí; giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng; có ý thức học tập để hiểu biết, kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá và nếp sống thanh lịch. Trang phục, giao tiếp, ứng xử có văn hoá.

Sáng kiến kinh nghiệm Vũ Thu Hường – Hiệu trưởng THPT số 2 Bắc Hà + Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường. Có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ của công. Tích cực đấu tranh với các biểu hiện không lành mạnh và phòng chống các tệ nạn xã hội. Các mối quan hệ trên nếu được nhà trường chú ý thực hiện tốt, chặt chẽ và đồng bộ thì chắc chắn các trường THPT sẽ đạt hiệu quả tốt hơn về các mặt giáo dục và trở thành địa chỉ tin cậy của học sinh và phụ huynh. 2. Cơ sở thực tiễn. Hiện nay sự du nhập lối sống và sản phẩm công nghệ hiện đại từ các nước phát triển đã làm không ít học sinh xa rời các giá trị đạo đức truyền thống, hình thành tư tưởng hưởng thụ, ăn chơi, đua đòi, chịu tác động của tệ nạn xã hội. Những biểu hiện văn hóa lệch lạc, lối sống thiếu lành mạnh, những hiện tượng tha hóa, những sai lệch chức năng, chuẩn mực giá trị, đạo đức, xa rời thuần phong mỹ tục của dân tộc…đang xuất hiện trong đời sống văn hóa của học sinh. Sự phát triển và lan rộng của hệ thống Internet bên cạnh mặt tích cực giúp phát triển tri thức, cập nhật những thành công, mở rộng hiểu biết và tăng cường các mối quan hệ… cũng đã có những tác động tiêu cực đến đời sống của học sinh. Từ việc sử dụng Internet làm công cụ giải trí tiêu phí thời gian, sức lực và tiền bạc vào game online, sử dụng tiện ích chát, truy cập trang web đen như một thú tiêu khiển, sinh ra thói lừa lọc, mua bán đồ đạc ảo bằng tiền thật…Từ môi trường giao tiếp ảo, nhiều học sinh đã ảo hoá những thông tin cá nhân (tên, tuổi, giới tính, địa phương cư trú, hình dáng…) và đi đến cung cấp thông tin giả. Hiện tượng một bộ phận học sinh hiện nay mắc các tệ nạn xã hội là vấn đề khiến gia đình, nhà trường và toàn xã hội không khỏi lo lắng. Theo thống kê của Cục Thống kê tội phạm, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, học sinh dễ mắc phải những tội phạm như: cướp của, giết người, vận chuyển ma túy… Năm 2009 và 3 tháng đầu năm 2010, riêng trẻ em dưới 16 tuổi có 7000 vụ vi phạm, chiếm đến 70% tội phạm vị thành niên dưới 18 tuổi. Công an các địa phương đã khởi tố điều tra 8.531 vụ với 11.732 đối

Sáng kiến kinh nghiệm Vũ Thu Hường – Hiệu trưởng THPT số 2 Bắc Hà tượng ở tất cả các tội danh này. Xử lý hành chính lên tới 35.463 vụ với 48.187 đối tượng; trong đó giao cho gia đình giáo dục 21.484 đối tượng, xã phường quản lý, giáo dục 8.892 đối tượng, lập hồ sơ đưa đi trường giáo dục 5.616 đối tượng, áp dụng các biện pháp khác 11.677 đối tượng. Trong hàng loạt các vụ cướp, đâm, chém… vừa qua, hầu hết hung thủ đều trong độ tuổi rất trẻ, thậm chí chỉ mới 16 – 17 tuổi. II. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG VĂN HOÁ – TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẮC HÀ 1. Đặc điểm tình hình Trường THPT số 2 Bắc Hà Trường THPT số 2 huyện Bắc Hà được thành lập năm 2004 theo Quyết định số 310/QĐ-UB ngày 02 tháng 6 năm 2004 của UBND tỉnh Lào Cai. Trụ sở nhà trường đặt tại Xã Bảo Nhai, Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Sau 6 năm thành lập và trưởng thành, trường THPT số 2 Bắc Hà đã tăng nhanh về số lượng, phát triển mạnh về quy mô, cơ sở vật chất, nâng cao dần về chất lượng giáo dục. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 (Khoá VIII) của Đảng coi Giáo dục & Đào tạo, Khoa học & Công nghệ là “Quốc sách hàng đầu”. Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục của trường THPT số 2 Bắc Hà có bước phát triển mới. Nhà trường đã tổ chức sắp xếp phát triển trường lớp khang trang, cải thiện khung cảnh sư phạm đáp ứng nhu cầu học và trở thành địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và học sinh 6 xã hạ huyện Bắc Hà và 2 xã Xuân Quang, Phong Niên thuộc huyện Bảo Thắng. Cơ sở vật chất của trường cũng được đầu tư đáng kể. Hệ thống lớp học được điều chỉnh, xây dựng, tu bổ đảm bảo các điều kiện học tập và vui chơi của học sinh. Với diện tích rộng, thoáng mát đáp ứng được điều kiện cho các em học sinh vui chơi và học tập. Việc bồi dưỡng đào tạo, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên cũng đem lại nhiều kết quả tốt. Năm học 2010 – 2011, tổng số CBQL, giáo viên toàn trường là 31 đồng chí, số giáo viên đạt chuẩn 96.8%. Đội ngũ giáo viên ngoài việc phấn đấu bồi dưỡng chuyên môn qua các phong trào “dạy tốt, học tốt” còn được bổ sung kiến thức, rèn

Sáng kiến kinh nghiệm Vũ Thu Hường – Hiệu trưởng THPT số 2 Bắc Hà luyện đạo đức nghề nghiệp qua các đợt bồi dưỡng theo chương trình qui định, các buổi sinh hoạt tư tưởng thường kỳ. Từ khi thành lập đến nay trường đã đạt được những thành tích như sau: – Trường liên tục đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến. – Chi bộ liên tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. – Số cán bộ giáo viên giỏi cấp tỉnh: 01 – Số giáo viên giỏi cấp trường: 29 lượt. – Công đoàn: Liên tục đạt công đoàn vững mạnh. – Đoàn thanh niên: Liên tục đạt danh hiệu Đoàn trường vững mạnh xuất sắc. 2. Thực tế các hoạt động xây dựng nhà trường văn hóa trong trường THPT số 2 Bắc Hà những năm qua Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện xây dựng NTVH, thực hiện nghiêm túc Chương trình và kế hoạch hoạt động của Sở giáo dục & đào tạo Lào Cai, trong những năm vừa qua, trường THPT số 2 Bắc Hà đã tiến hành các nhiêm vụ để tiến tới xây dựng Nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, học giỏi. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện; thực hiện cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, triển khai cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” trong nhà trường, xây dựng môi trường thân thiện, học sinh hoạt động tích cực. Nhờ những cố gắng vươn lên của tập thể nhà trường, đồng thời có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng xã hội. Trong những năm vừa qua, đặc biệt năm học 2009 – 2010 hoạt động xây dựng NTVH đã có sự chuyển biến rõ rệt cả về chất lượng và nội dung, đặc biệt trong giáo dục toàn diện cho học sinh. 2.1. Đối với học sinh:

Sáng kiến kinh nghiệm Vũ Thu Hường – Hiệu trưởng THPT số 2 Bắc Hà Nhà trường đã phát động, triển khai các phong trào thi tìm hiểu môi trường xung quanh, nhằm nâng cao thói quen lễ giáo cho học sinh trong toàn trường. Tổ chức các cuộc thi “Học sinh thanh lịch”, “Nữ sinh thanh lịch” nhằm giáo dục nhận thức thẩm mỹ và ứng xử trong cuộc sống. Các hoạt động này tạo ra những sân chơi bổ ích, sinh hoạt văn hoá lành mạnh nhằm phát triển con người toàn diện. Thông qua các hoạt động này, mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh được cải thiện, kỷ cương trật tự nhà trường được xây dựng, củng cố. Sự nhận thức trong các em học sinh về thói quen lễ giáo có sự biến chuyển tốt. Đa số các em học sinh đều biết cư xử đúng mực trong giao tiếp với thầy cô và bạn bè. Có thói quen giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường, biết yêu thương kính trọng ông bà, bố mẹ, thầy cô giáo và những người gần gũi, biết vâng lời, biết tự nhận lỗi khi mắc lỗi. Trong công tác xây dựng NTVH, Nhà trường luôn xác định mục tiêu tổ chức giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ với các nhiệm vụ trọng tâm: Dạy đủ, đúng chương trình môn giáo dục thể chất và thẩm mỹ – hình thành và phát triển khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong cuộc sống và nghệ thuật. Bộc lộ cảm xúc phù hợp trước vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng xung quanh và các tác phẩm nghệ thuật Để xây dựng NTVH, nhà trường còn chú trọng, quan tâm việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh và y tế học đường. Có kế hoạch trang bị hoàn chỉnh hệ thống nước uống sạch, đảm bảo đủ nước uống sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, hệ thống chiếu sáng học đường hợp lý. Để thực tốt nhiệm vụ này, nhà trường luôn đề cao các biện pháp như: Phối kết hợp với trung tâm y tế xã tổ chức cho 100% học sinh được chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Nhà trường đẩy mạnh hoạt động Thể dục – Thể thao, phong trào văn nghệ, phong trào ca hát tập thể và thể dục thể thao trong nhà trường, hoạt động xã hội của ngành, địa phương. Trong năm học, trường luôn tổ chức sinh hoạt tập thể nhân những ngày lễ lớn.

Sáng kiến kinh nghiệm 2.2. Đối với giáo viên:

Vũ Thu Hường – Hiệu trưởng THPT số 2 Bắc Hà

Thực hiện xây dựng NTVH, Chi bộ, Ban giám hiệu trường tiến hành việc tăng cường giáo dục đạo đức, chính trị, tư tưởng: tổ chức học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh kết hợp với phong trào xây dựng “Nhà trường văn hoá – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh chăm ngoan”. Quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà trường văn hóa được tiến hành theo cách xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động, thông qua các khâu như: – Giáo viên đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch. – Ban giám hiệu có biện pháp quản lý chỉ đạo hoạt động – Ban chấp hành Công đoàn xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Hoạt động xây dựng NTVH được biểu hiện trong khối cán bộ, giáo viên như: – Xây dựng nếp sống văn hoá: Ra vào lớp, hội họp đúng giờ, ghi chép đầy đủ, tập trung đóng góp ý kiến xây dựng… – Thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường, của Sở Giáo dục để nâng cao trình độ, tạo điều kiện cho giáo viên đi học đạt chuẩn và phấn đấu học trên chuẩn. Tổ chức cho giáo viên học tập và thực hiện các văn bản, chỉ thị của ngành giáo dục – Nhà trường phối kết hợp với Công đoàn hưởng ứng, thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm ” và “Nếp sống văn hoá công nghiệp”. Đề ra những tiêu chuẩn thi đua mang tính khả thi được bàn bạc thống nhất một cách dân chủ động viên giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Trong hoạt động xây dựng NTVH, Nhà trường luôn nghiêm khắc xử lý đối với giáo viên còn những tồn tại như: – Một số giáo viên chưa thực sự mẫu mực trong giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp, với học sinh và cha mẹ học sinh. Tác phong, lời nói chưa chuẩn mực.

Sáng kiến kinh nghiệm Vũ Thu Hường – Hiệu trưởng THPT số 2 Bắc Hà – Trong nghề nghiệp, khả năng sư phạm, phương pháp dạy học chưa thực sự đáp ứng được với yêu cầu đổi mới dạy học dẫn đến việc đánh giá học sinh chưa đúng mức, chưa thực sự làm cho phụ huynh học sinh khâm phục về khả năng chuyên môn, khả năng thu hút học sinh còn hạn chế. – Lối sống, giao tiếp và trang phục đôi lúc chưa chuẩn mực có thể do nhận thức, hoặc cẩu thả trong cách ăn mặc dẫn đến những hạn chế trong việc hướng dẫn học sinh ăn mặc, ứng xử giao tiếp có văn hoá. – Trong việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ: một bộ phận nhỏ giáo viên còn chưa tích cực, chưa tự giác để nâng cao trình độ dẫn đến việc thiếu kiến thức chuyên môn và cả kiến thức xã hội để giáo dục và truyền thụ cho học sinh. – Trong việc tham gia các hoạt động xã hội còn có giáo viên nhận thức hạn chế hoặc vì những toan tính cá nhân đã không tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc không coi trọng các hoạt động xã hội Có thể nói hoạt động xây dựng nhà trường văn hóa tại Trường THPT số 2 Bắc Hà trong những năm qua đã đạt được một số thành tích nhất định. Tuy nhiên, do một số điều kiện khách quan và chủ quan như: điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường, một số các bậc phụ huynh mải làm ăn kinh tế nên đã xem nhẹ việc giáo dục uốn nắn con em mình. Để phát huy những mặt đã đạt được và khắc phục những tồn tại trong hoạt động xây dựng nhà trường văn hóa ở trường THPT số 2 Bắc Hà, cần phải có những giải pháp cụ thể. III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NHÀ TRƯỜNG VĂN HÓA THPT SỐ 2 BẮC HÀ NĂM HỌC 2010 – 2011 1. Giải pháp xây dựng “phần nổi” của nhà trường văn hóa: 1.1. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trường học “Xanh – sạch – đẹp – an toàn” – Quan tâm xây dựng khung cảnh bên ngoài Nhà trường (Cổng trường, tường rào, nhà để xe…)

Sáng kiến kinh nghiệm Vũ Thu Hường – Hiệu trưởng THPT số 2 Bắc Hà và tham gia của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý của Ban giám hiệu Nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTVH. Trên thực tế, hoạt động xây dựng NTVH ở trường THPT số 2 Bắc Hà trong những năm qua đã cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đảng và quản lý của Ban giám hiệu có vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính chất quyết định. a. Đối với Chi Bộ nhà trường: – Phối hợp cùng với chính quyền tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương nghị quyết của Đảng, chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội qui, qui định của nhà trường, địa phương về giáo dục. Từ đó, cần nhận thức đầy đủ về vai trò của văn hoá và xây dựng NTVH trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Khắc phục sự nhìn nhận phiến diện về xây dựng NTVH, coi xây dựng NTVH đơn thuần chỉ là các hoạt động mang tính chất bề nổi, không quan tâm đến chiều sâu. – Chỉ đạo cho BGH và BCHCĐ phối hợp triển khai và hướng dẫn Ban chỉ đạo nhà trường vận động CBCC trong cơ quan đăng ký xây dựng đơn vị có đời sống Văn hóa: Văn minh – Sạch đẹp – An toàn. – Chỉ đạo thành lập ban vận động xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2010-2011. Kinh nghiệm cho thấy, ở cơ sở nào có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, có sự đi sâu, đi sát trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá các phong trào, các hoạt động thì ở đó hoạt động xây dựng NTVH có sự chuyển biến tốt. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi ở cơ sở nào vai trò lãnh đạo, sự chỉ đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước được thực hiện tốt thì từ việc hoạch định chương trình, kế hoạch hoạt động đến việc tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện xây dựng NTVH đều đạt kết quả cao. b. Đối với BGH nhà trường : – Thực hiện hình thức tuyên truyền, nhằm giáo dục cho cán bộ giáo viên, học sinh trong nhà trường về xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hóa trong nhà Trường THPT số 2 Bắc Hà

16

Sáng kiến kinh nghiệm Vũ Thu Hường – Hiệu trưởng THPT số 2 Bắc Hà trường, tham mưu với phụ huynh trồng mới thêm nhiều cây xanh, tạo cảnh quan môi trường luôn xanh – sạch – đẹp. – Vận động 100% CBCC đăng ký xây dựng đơn vị có đời sống văn hóa tốt và thực hiện có hiệu quả phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Cổng trường em sạch đẹp – an toàn”. – Chỉ đạo cho cán bộ y tế trường học: Vận động các em học sinh biết chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh chung và cá nhân, bảo vệ sinh môi trường – xanh – sạch đẹp. Tổ chức 100% khám sức khỏe ban đầu cho học sinh và tuyên truyền phòng bệnh học đường, các bệnh truyền nhiễm khác. c. Đối với BCH Công đoàn : – Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ; thể dục thể thao. Thông qua các hoạt động này nhằm xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, ngăn ngừa và phòng chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường; hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua Nghị quyết Đại hội chi bộ, Đại hội Công đoàn và hội nghị cán bộ – công chức từng nhiệm kỳ đề ra. – Luôn có sự phối hợp chặt chẽ, đầy trách nhiệm, tất cả vì sự nghiệp Giáo dục Đào tạo ở trường; chung vai gánh vác, chia sẻ trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân phát triển. – Vận động 100% Đoàn viên công đoàn, người lao động trong đơn vị đăng ký xây dựng đơn vị có đời sống văn hóa tốt và vận động mỗi đoàn viên công đoàn là hạt nhân tích cực hưởng ứng thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở nhà trường. Chỉ đạo toàn thể đoàn viên đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa gắn liền với cuộc vận động “Dân chủ – kỷ cương – tình thương – trách nhiệm” và cuộc vận động xây dựng người cán bộ “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu”. 3.2. Vai trò của người Hiệu trưởng trong việc xây dựng nhà trường văn hóa:

Sáng kiến kinh nghiệm Vũ Thu Hường – Hiệu trưởng THPT số 2 Bắc Hà – Hiệu trưởng cần xây dựng bầu không khí dân chủ: cởi mở, hợp tác, cùng chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau; mọi người đều được tôn trọng, luôn được coi trọng và có cơ hội thể hiện, phát triển các khả năng của mình, xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá, khen thưởng hợp lý thúc đẩy mọi người nỗ lực làm việc. – Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường đều có bản mô tả công việc, rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ. – Hiệu trưởng tăng cường dự giờ, trao đổi chuyên môn với giáo viên đứng lớp về cách dạy và học, làm cho học sinh biết là các em được yêu thương, được quan tâm chăm sóc. Cố gắng bảo đảm cho học sinh có một tương lai xứng đáng với sự đầu tư của cha mẹ các em. – Hiệu trưởng chia sẻ quyền lực, mạnh dạn trao quyền cho giáo viên trong đó đề cao vai trò lãnh đạo hoạt động dạy và học của giáo viên, cho mọi người thấy một hiệu trưởng đầy nhiệt tâm, luôn trách nhiệm và tình yêu thương học trò. – Hiệu trưởng nên có mặt thường xuyên trong trường và trong lớp học; tham dự càng nhiều những sinh hoạt của học sinh thì càng tốt. – Hiệu trưởng thường xuyên trau dồi kỹ năng giao tiếp; lắng nghe tất cả mọi người, khuyến khích phụ huynh học sinh tham gia vào các hoạt động giáo dục của trường và làm cho phụ huynh hiểu rõ vai trò của họ. Hiệu trưởng luôn suy nghĩ để học hỏi, để đổi mới và nâng cao uy tín của mình trong nhà trường 3.3. Nâng cao nhận thức cho giáo viên, cán bộ, công chức và toàn thể học sinh để xây dựng NTVH Nhà giáo trong dạy học và giáo dục học sinh không chỉ là người truyền đạt tri thức, rèn luyện kỹ năng mà còn phải là tấm gương để học sinh tin cậy noi gương về phẩm giá và cách sống ở đời, do vậy như một lẽ tự nhiên, cũng là “nghiệp” của mình, nhà giáo phải mẫu mực. Từ mẫu mực làm gương cho học trò, nhà giáo cũng tác động vào cha mẹ học sinh, tạo dựng niềm tin của gia đình vào nhà trường và nhà giáo, đồng thời bằng tấm gương của mình, nhà giáo điều chỉnh thái độ, hành vi của cha mẹ khi

Xây dựng NTVH cần phải huy động được sức mạnh của toàn trường, trong đó giải pháp giáo dục nhận thức cho giáo viên, cán bộ, công chức và học sinh là cực kỳ quan trọng, nó mang tính chất bao quát các hoạt động nhằm tạo ra sự chính xác trong nhìn nhận đối với văn hoá, hiểu biết toàn diện hơn về văn hoá, vai trò của văn hoá trong phát triển giáo dục và đào tạo. Từ đó biến hoạt động xây dựng NTVH thành hoạt động mang tính chất tự giác, thường xuyên của mỗi giáo viên và học sinh trong trường. – Tăng cường công tác tuyên truyền vận động CBGV, NV nhà trường tích cực tham gia công tác xây dựng môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh. – Tổ chức các buổi nghe báo cáo chuyên đề, các buổi hội thảo, tọa đàm về công tác xây dựng nhà trường văn hoá theo từng thời điểm cụ thể, hợp lý. – Tổ chức các hội thi, các buổi giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao trong và ngoài trường nhằm xây dựng phong trào thi đua sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 3.4. Phát huy sức mạnh tổng hợp của giáo viên và học sinh trong trường làm chuyển biến mạnh mẽ cuộc vận động xây dựng NTVH . Mỗi thành viên trong trường cũng phải nhận thức được đầy đủ và đúng đắn xây dựng nhà trường văn hóa không của riêng ai mà là trách nhiệm, nghĩa vụ, là trí tuệ, công sức của mỗi thành viên trong nhà trường. – Thông qua hội thảo, sinh hoạt tổ chuyên môn, các đoàn thể, họp Hội đồng sư phạm hàng tháng, sinh hoạt chủ nhiệm, lồng ghép trong bộ môn… mỗi thành viên trong trường góp ý kiến về các giải pháp cụ thể để xây dựng tốt các mối quan hệ: Mỗi người xây dựng cho mình lối sống trong sáng, lành mạnh, trách nhiệm, ngay thẳng,

bao dung; lòng tự chủ, tự giác, tự trọng, tự chịu trách nhiệm và biết hy sinh cho quyền lợi chung. Không ngừng tự học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tác phong làm việc khoa học, nhanh nhẹn, kịp thời, nói đi đôi với làm; hành vi, cử chỉ, điệu bộ, …mẫu mực mô phạm. – Biết ứng xử với từng cá nhân: con người – con người; thầy – thầy, thầy – trò, trò – trò, trong đó vai trò của người thầy là chủ đạo trong mọi ứng xử. Biết ứng xử với tập thể: Nhà trường – Xã hội: Nhà trường – Phụ huynh, Nhà trường – với địa phương (Với chính quyền, đoàn thể, di tích lịch sử, công trình công cộng…). Biết ứng xử với môi trường: Con người – Môi trường: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng, trồng và chăm sóc cây xanh, sử dụng và bảo vệ cơ sở vật chất kỹ thuật, danh lam thắng cảnh … Cụ thể hơn: – Mỗi giáo viên phải tham gia có hiệu quả vào các phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, tổ chức quản lý và phục vụ đời sống tốt” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Trung thành – Sáng tạo -Tận tuỵ – Gương mẫu”, “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Đền ơn đáp nghĩa”,”Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Xây dựng nếp sống văn minh trong cơ quan”; “Không hút thuốc lá trong trường học”; “Đảm bảo an toàn giao thông”; “An toàn vệ sinh lao động”; “An toàn vệ sinh thực phẩm”; Vệ sinh môi trường, xây dựng Nhà trường “Xanh – Sạch – Đẹp”, xây dựng gia đình văn hoá. – Bên cạnh việc truyền thụ kiến thức văn hóa, mỗi giáo viên còn có nhiệm vụ giáo dục rèn luyện học sinh về mặt phẩm chất, đạo đức để học sinh không chỉ có kiến thức mà còn có cách sống, cách ứng xử văn hóa. – Bản thân mỗi CBGV tích cực tham gia đăng ký xây dựng đơn vị có đời sống văn hóa tốt, văn minh – sạch đẹp – an toàn; vận động phụ huynh tích cực tham gia xây dựng nhà trường xanh – sạch – đẹp và văn minh. – Mỗi CBGV đăng ký xây dựng ít nhất một điểm sáng văn hóa tại cơ quan.

Skkn Một Số Biện Pháp Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Ở Trường Tiểu Học Thanh Sơn

Văn hóa là cái còn lại khi con người đã đi qua. Văn hóa quyết định sự ổn định của xã hội và có vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Người Trung Quốc có câu “Thập niên chi kế mạc như thụ mộc/ Bách niên chi kế mạc như thụ nhân” (Tính kế mười năm không gì hay hơn là trồng cây/ Mưu chuyện trăm năm không gì hay hơn là trồng người), còn Bác Hồ viết: ” Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây/ Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Cái gốc của văn hóa là giáo dục, gieo trồng và chăm sóc. Điều ấy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhà trường. Bởi lẽ, hơn bất kì một tổ chức nào khác, tính văn hóa là tính chất đặc thù của nhà trường. Điều này được xác định dựa trên những căn cứ sau: 1/ nhà trường là nơi bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa nhân loại; 2/ nhà trường là nơi đào luyện những lớp người mới, những chủ nhân giữ gìn và sáng tạo văn hóa cho tương lai; 3/ nhà trường là nơi mà thầy và trò cùng tham gia vào các hoạt động chiếm lĩnh các mục tiêu văn hóa, dựa trên những cách thức, phương tiện văn hóa. Tất cả những hoạt động ấy vừa diễn ra trong môi trường văn hóa đại chúng, vừa có nét văn hóa mang bản sắc riêng phù hợp với mỗi địa phương, vùng miền.

Có thể khẳng định rằng, động lực sư phạm được tạo nên bởi nhiều yếu tố. Trong đó, văn hóa là một yếu tố nền tảng, động lực. Dù mang tính vô hình, là nội lực tinh thần nhưng nó có sức mạnh khích lệ rất lớn trong dạy và học, nâng cao trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng, xã hội. Văn hóa nhà trường giúp mỗi cán bộ, giáo viên thấy rõ mục tiêu, định hướng phát triển, bản chất công việc mình làm. Văn hóa nhà trường phù hợp, tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên góp phần xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh. Văn hóa nhà trường giúp giáo viên và học sinh xây dựng mối quan hệ thầy trò tốt đẹp, thân thiện. Quan trọng hơn, việc xây dựng văn hóa nhà trường sẽ tạo ra tạo ra một môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, lành mạnh. Mỗi cá nhân trong môi trường văn hóa vì thế đều tích cực phấn đấu vì những điều tốt đẹp. Rõ ràng, văn hóa là nền tảng tinh thần cho sự sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học. Đây là điều quan trọng đối với hoạt động sư phạm, mà đối tượng là sự tương tác giữa người tri thức và con người, với môi trường xung quanh.

1. PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lí do chọn đề tài Văn hóa là cái còn lại khi con người đã đi qua. Văn hóa quyết định sự ổn định của xã hội và có vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Người Trung Quốc có câu "Thập niên chi kế mạc như thụ mộc/ Bách niên chi kế mạc như thụ nhân" (Tính kế mười năm không gì hay hơn là trồng cây/ Mưu chuyện trăm năm không gì hay hơn là trồng người), còn Bác Hồ viết: " Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây/ Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". Cái gốc của văn hóa là giáo dục, gieo trồng và chăm sóc. Điều ấy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhà trường. Bởi lẽ, hơn bất kì một tổ chức nào khác, tính văn hóa là tính chất đặc thù của nhà trường. Điều này được xác định dựa trên những căn cứ sau: 1/ nhà trường là nơi bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa nhân loại; 2/ nhà trường là nơi đào luyện những lớp người mới, những chủ nhân giữ gìn và sáng tạo văn hóa cho tương lai; 3/ nhà trường là nơi mà thầy và trò cùng tham gia vào các hoạt động chiếm lĩnh các mục tiêu văn hóa, dựa trên những cách thức, phương tiện văn hóa. Tất cả những hoạt động ấy vừa diễn ra trong môi trường văn hóa đại chúng, vừa có nét văn hóa mang bản sắc riêng phù hợp với mỗi địa phương, vùng miền. Có thể khẳng định rằng, động lực sư phạm được tạo nên bởi nhiều yếu tố. Trong đó, văn hóa là một yếu tố nền tảng, động lực. Dù mang tính vô hình, là nội lực tinh thần nhưng nó có sức mạnh khích lệ rất lớn trong dạy và học, nâng cao trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng, xã hội. Văn hóa nhà trường giúp mỗi cán bộ, giáo viên thấy rõ mục tiêu, định hướng phát triển, bản chất công việc mình làm. Văn hóa nhà trường phù hợp, tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên góp phần xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh. Văn hóa nhà trường giúp giáo viên và học sinh xây dựng mối quan hệ thầy trò tốt đẹp, thân thiện. Quan trọng hơn, việc xây dựng văn hóa nhà trường sẽ tạo ra tạo ra một môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, lành mạnh. Mỗi cá nhân trong môi trường văn hóa vì thế đều tích cực phấn đấu vì những điều tốt đẹp. Rõ ràng, văn hóa là nền tảng tinh thần cho sự sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học. Đây là điều quan trọng đối với hoạt động sư phạm, mà đối tượng là sự tương tác giữa người tri thức và con người, với môi trường xung quanh. Văn hóa nhà trường tích cực giúp cho người dạy, người học và những người xung quanh có cảm giác tự hào, hãnh diện vì mình được là thành viên của tổ chức nhà trường; được làm việc vì những mục tiêu cao cả. Muốn tạo động lực, dĩ nhiên văn hóa nhà trường cần phải khơi dậy, đánh thức những chân giá trị hữu ích cho con người và cuộc sống. Những giá trị ấy phải thực sự đáp ứng nhu cầu chính đáng của mọi người. Nó khác với những giá trị nhất thời, hoặc giá trị ảo. Nhiều người thường cho rằng, động lực đối với người thầy giáo hôm nay chỉ là đồng lương. Tuy nhiên, khi thu nhập đạt đến một mức nào đó đảm bảo cho cuộc sống, người lao động nói chung, nhà sư phạm nói riêng sẵn sàng đánh đổi giữa mức thu nhập cao lấy một mức thu nhập thấp hơn, với điều kiện giá trị của con người được tôn trọng, đề cao hơn. Nếu trao quyền tự chủ cho trường học, việc giáo viên chọn mức thu nhập thấp hơn để được làm việc trong một môi trường hòa đồng, thân thiện, thoải mái, được cống hiến, sáng tạo, được thừa nhận, tôn vinh sẽ xảy ra. Tất nhiên, chọn mức thu nhập cao và môi trường văn hóa cao thì hoàn toàn lý tưởng. Đây là mục tiêu phấn đấu mà những nhà quản lí hôm nay đang nỗ lực xây dựng. Đối với học sinh Tiểu học, các em đang ở lứa tuổi hình thành và phát triển nhân cách nên các giá trị, các hành vi ứng xử hàng ngày của thầy cô, bạn bè sẽ có tác động rất sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm và nhận thức của các em. Xây dựng văn hóa nhà trường sẽ tạo cho nhà trường một bản sắc riêng, một thương hiệu riêng, một tiếng nói riêng trong việc thực hiện vai trò, sứ mệnh nhà trường. Xác định văn hóa là một lĩnh vực hàng đầu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta khẳng định quyết tâm "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" (Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ V). Tiếp nữa, bước vào giai đoạn xây dựng đất nước trong giai đoạn hội nhập toàn cầu, Đảng ta nhấn mạnh: "Tiếp tục phát triển sâu rộng nâng cao chất lượng nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội" (Văn kiện Đại hội lần thứ X). Trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam tiếp tục công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục, mở ra nhiều triển vọng phát triển giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng. Đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức với sự phát triển giáo dục đào tạo. Những thách thức, tồn tại trong giáo dục mà chúng ta cần phải quan tâm như: chất lượng giáo dục đạo đức ở một bộ phận học sinh còn hạn chế, việc xây dựng giá trị, chuẩn mực, niềm tin và hành vi ứng xử của các thành viên trong nhà trường chưa được quan tâm thích đáng và chưa thể hiện được nét riêng trong bản sắc văn hóa nhà trường so với các trường khác. Việc đầu tư cơ sở vật chất cũng như cảnh quan, môi trường sư phạm một số nơi đầu tư cũng chưa thật sự đáp ứng nhu cầu. Trong bối cảnh ấy, việc xây dựng giá trị đạo đức, văn hóa, xây dựng hệ thống các giá trị của nhà trường là rất cần thiết. Với nhiệm vụ được phân công là Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường, bản thân tôi thấy tâm huyết với vấn đề xây dựng văn hóa nhà trường. Bằng kinh nghiệm ấp ủ, học tập và triển khai trong những năm học qua, tôi xin đưa ra những biện pháp xây dựng hệ thống giá trị lòng tin của học sinh, phụ huynh và mọi người. Chọn đề tài "Một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường ở trường Tiểu học Thanh Sơn- Tĩnh Gia", tôi hy vọng sẽ làm tốt nhiệm vụ giáo dục ở một vùng đất có truyền thống hiếu học, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 1.2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài nhằm đề xuất một số biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường có tính khả thi, phù hợp với thực tế nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà trường và giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh, phấn đấu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Mặt khác, giúp học sinh có điều kiện học tập và rèn luyện tốt hơn, xây dựng được hệ thống giá trị, niềm tin trong nhà trường. 1.3 Đối tượng nghiên cứu. Các biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường ở Trường Tiểu học Thanh Sơn- Tĩnh Gia năm học 2023-2023. 1.4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lí thuyết. - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế. - Phương pháp thu thập thông tin, xử lí số liệu, tổng kết kinh nghiệm 2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận. Trước hết, nhìn văn hóa nhà trường dưới góc độ truyền thống, năm 1983, hai nhà nghiên cứu Schein và Deal và Peterson cho rằng : Văn hóa nhà trường là một tổ hợp bao gồm những tiêu chuẩn, quy phạm, giá trị, niềm tin, nghi lễ, những biểu tượng và sự kiện đã tạo nên " nét riêng" của nhà trường. Tiếp tục hướng nghiên cứu này, năm 1995, hai nhà nghiên cứu Stolp và Smith viết: Văn hóa nhà trường có thể được định nghĩa như là các kiểu ý nghĩa được lưu truyền theo lịch sử. Nó bao gồm những chuẩn mực, giá trị, niềm tin, các lễ hội, các lễ nghi, những câu chuyện thần thoại và được hiểu theo các mức độ khác nhau bởi các thành viên trong cộng đồng nhà trường. Hệ thống ý nghĩa này định hướng suy nghĩ của mọi người và cách họ hành xử hoặc văn hóa nhà trường phổ thông được hiểu là tập hợp các nguyên tắc, giá trị và niềm tin, nghi thức và nghi lễ, các biểu tượng và câu chuyện hay giai thoại tạo nên cái "tôi" của nhà trường và định hướng các thành viên trong nhà trường cùng làm việc. Cùng hướng nghiên cứu này, năm 1993, Banks cho rằng : Nhà trường là một hệ thống xã hội có văn hóa riêng của mình. Văn hóa đó bao gồm "các quy phạm, cơ cấu xã hội, niềm tin, giá trị và mục tiêu" Tiếp nữa, vào năm 1993, nhìn văn hóa nhà trường dựa trên nguyên tắc ứng xử, hai nhà nghiên cứu Deal và Bower đưa ra một cách hiểu khác về văn hóa nhà trường: Văn hóa nhà trường phổ thông là cách để các thành viên trong nhà trường làm việc với nhau. Năm 2004, Tableman nhìn văn hóa nhà trường dưới góc độ giá trị và niềm tin và sự đồng thuận trong việc thực hiện giáo dục nhân cách con người, ông viết: Văn hóa nhà trường phảm ảnh các ý tưởng được chia sẻ về các nhất trí cơ bản, về các giá trị và niềm tin và các hiện thực văn hóa tạo nên sự đồng nhất của nhà trường và là chuẩn cho hành vi mong đợi. Có thể hiểu một cách tổng quát: Văn hóa nhà trường là nhất trí cơ bản, niềm tin và các giá trị được chia sẻ tạo nên cái tôi và cách làm việc của nhà trường, cũng như định hướng cách cư xử giữa các thành viên của nhà trường với nhau, được phản ánh qua các hiện thực văn hóa. Trong đó, các nhất trí cơ bản chính là cái mà tất cả thành viên của nhà trường đều thừa nhận hay nhất trí khi làm việc với nhau; niềm tin được tạo nên từ các nhất trí cơ bản và chính là tiền đề được cho là đúng để định hướng hành vi; giá trị được tạo nên từ các nhất trí cơ bản và niềm tin. Đó chính là những cái được cho là quan trọng, hay ý thức về việc cần phải làm để tạo nên các nguyên tắc ứng xử. Nói cách khác, hành vi và cái tôi chính là tính đồng nhất hay duy nhất của nhà trường giúp phân biệt giữa trường này với trường khác. Văn hóa nhà trường được hình thành, phát triển trong quá trình xây dựng nhà trường và thường được thể hiện thông qua các hiện thực văn hóa như : biểu tượng, nghi thức, nghi lễ, các câu chuyện, giai thoại, ngôn ngữ, trang phục, hay mẫu hành vi, cách ứng xử được sử dụng trong nhà trường. Các giá trị và chuẩn mực này phải tương đối bền vững, nghĩa là phải qua trải nghiệm và thử thách của thời gian, phải biến thành niềm tin trong hành động của mọi thành viên và trở thành biểu tượng trong từng mặt hoạt động của nhà trường. Do đó, văn hóa nhà trường là sự thể hiện bản sắc tập thể, thông qua đó mà các thành viên của nhà trường được kết nối với nhau để phấn đấu cho mục tiêu chung, trách nhiệm chung. 2.2. Thực trạng việc xây dựng văn hóa nhà trường ở Trường Tiểu học Thanh Sơn 2.2.1. Đặc điểm tình hình địa phương. Thanh Sơn là một xã thuần nông nằm về phía tây bắc huyện Tĩnh Gia, cách trung tâm huyện khoảng 18 km. Đời sống của đại bộ phận người dân tương đối ổn định do ngoài sản xuất nông nghiệp nhiều hộ phát triển kinh doanh buôn bán nhỏ, chăn nuôi. Nhất là từ khi khu công nghiệp ở huyện Tĩnh Gia phát triển, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương nên đời sống của nhân dân được nâng lên. Thanh Sơn còn là một địa phương có truyền thống hiếu học. Trường Tiểu học là một trong hai trường ra đời đầu tiên (cùng với trường Tiểu học Hải Yến) của huyện Tĩnh Gia. Đặc biệt các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm tới giáo dục. Đa số phụ huynh đều chăm lo tới việc học hành của con em. Hằng năm, số lượng học sinh giỏi các cấp, học sinh đậu vào đại học cao. Tình hình an ninh trật tự ổn định, không có học sinh trên địa bàn mắc vào các tệ nạn xã hội. Bên cạnh những thuận lợi, tình hình giáo dục ở Thanh Sơn vẫn gặp không ít khó khăn như: một bộ phận nhân dân có đời sống khó khăn như thôn Phượng Áng (Vùng Công giáo) do nhiều gia đình đông con nên việc chăm lo cho con em chưa thật sự chu đáo, hay ở thôn Thanh Trung, nhiều phụ huynh đi làm ăn xa nhà, để con em ở nhà với ông bà. Chính vì vậy, việc học tập và giáo dục các em học sinh ít nhiều bị ảnh hưởng. 2.2.2. Khái quát tình hình nhà trường. Trước hết, là trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, trường Tiểu học Thanh Sơn luôn duy trì và củng cố các tiêu chuẩn theo qui định.Trong những năm học qua, nhà trường đã có những chuyển biến rõ nét, đặc biệt là cảnh quan khuôn viên trường lớp ngày càng khang trang Xanh - Sạch - Đẹp với hệ thống cơ sở vật chất tương đối đầy đủ phục vụ cho công tác dạy và học. Mạng lưới trường lớp được qui hoạch ổn định, cơ sở vật chất hàng năm được nâng cấp theo hướng kiên cố hoá. Chất lượng giáo dục trong những năm gần đây từng bước được nâng cao. Nhà trường thực hiện dạy đủ, dạy đúng các môn học theo qui định. thực hiện nghiêm túc chương trình đổi mới phương pháp dạy học. Chú trọng giáo dục các mặt chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn, đổi mới cách học theo phương pháp tích cực, học sinh tự phát huy tính tích cực và sáng tạo trong học tập. Thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động bổ trợ khác, các cuộc thi, các đợt vận động do ngành tổ chức nhằm góp phần vào việc giáo dục học sinh phát triển toàn diện. Đội ngũ giáo viên nhà trường đã dần được ổn định về số lượng và chất lượng. Năm học Số cán bộ GV GV đạt chuẩn %) GV trên chuẩn (%) Số SKKN được công nhận GV giỏi Huyện Tỉnh Huyện Tỉnh 2014- 2023 26 100 73,9 1 1 2023- 2023 26 100 73,9 4 1 1 2023-2023 25 100 96 Tổng hợp chất lượng giáo dục 3 năm gần đây: Đánh giá theo thông tư 32 Năm học Hạnh kiểm Văn hoá đại trà Số học sinh giỏi HSHTCTTH THĐĐ CĐĐ G K TB Y Trường Huyện Tỉnh 2013- 2014 558 0 102 233 210 13 102 32 3 116 Đánh giá theo thông tư 30 Năm học Phẩm chất Năng lực Kiến thức, kĩ năng Học sinh được khen thưởng HSHTCTTH Đạt Đạt Hoàn thành SL TL SL TL SL TL 2014-2023 538 100 528 98,1 528 98,1 358 93 2023-2023 558 100 550 98,2 550 98,2 387 112 Bên cạnh những thành tích đã đạt được, nhà trường vẫn còn có đối mặt với những khó khăn nhất định như: Chất lượng đội ngũ: Trình độ chuyên môn chưa đồng đều, việc đổi mới phương pháp dạy học của số ít giáo viên thực hiện chưa được hiệu quả, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện còn thấp. Một bộ phận học sinh phải tự lập khi bố mẹ đi làm ăn ở xa, hoặc bố mẹ mải làm ăn không có thời gian quan tâm đến các em (thôn Thanh Trung). Một bộ phận học sinh điều kiện kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến việc học tập của các em (thôn Phượng Áng). Về cơ sở vật chất, nhà trường vẫn còn thiếu các phòng chức năng theo yêu cầu. 2.2.3. Thực trạng các hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường Tiểu học Thanh Sơn trong những năm qua. Trong những năm qua, nhà trường cũng đã tạo ra được những giá trị cốt lõi trong văn hóa nhà trường, mà nổi bật trong đó là: đoàn kết, sáng tạo, chất lượng, tự tin, thân thiện. Tuy nhiên, nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng văn hóa nhà trường đó là: 1/ Việc xác định các thành tố cấu thành trong văn hóa nhà trường còn lúng túng; 2/ Nhận thức của một bộ phận cán bộ giáo viên, nhân viên về việc xây dựng giá trị cốt lõi trong văn hóa nhà trường có những lúc chưa đúng đắn; 3/ Các giá trị văn hóa có nhiều giá trị đã có, có nhiều giá trị đang được xây dựng và phát triển nhưng chưa được mọi người thừa nhận và xem như đó là mục tiêu cần được quan tâm, chú ý xây dựng và phát triển hàng ngày; 4/ Một bộ phận nhỏ cán bộ giáo viên nhân viên có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm (xuất hiện sức ì, không muốn phấn đấu, không quan tâm đến chất lượng hiệu quả công việc, hay quan tâm đến quyền lợi cá nhân, so bì) khó tiếp nhận cái mới, ngôn ngữ, trang phục không phù hợp với môi trường công tác; 5/ Việc bổ sung cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn do thiếu về nguồn lực tài chính. Nhà trường còn thiếu phòng làm việc của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và các phòng chức năng khác. 2.3. Các biện pháp thực hiện 2.3.1 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Ban Giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà trường văn hoá. Đây là giải pháp có tính chất quyết định tới việc nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng văn hóa nhà trường ở trường Tiểu học Thanh Sơn trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng văn hóa nhà trường nhằm đáp ứng những nhu cầu văn hoá, giáo dục học sinh, góp phần hình thành và hoàn thiện nhân cách của học sinh. Xây dựng văn hóa nhà trường tốt đẹp cần thiết có sự chỉ đạo và tham gia của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý của Ban giám hiệu Nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ. Trên thực tế, hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường Tiểu học Thanh Sơn trong những năm qua đã cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đảng và quản lý của Ban giám hiệu có vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính chất quyết định. a.Đối với Chi bộ nhà trường: - Phối hợp cùng với chính quyền tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương nghị quyết của Đảng, chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội qui, qui định của ngành, của nhà trường, địa phương về giáo dục. Từ đó, cần nhận thức đầy đủ về vai trò của văn hoá và xây dựng văn hóa nhà trường trong thời kỳ Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước. Khắc phục cái nhìn phiến diện về xây dựng văn hóa nhà trường, coi xây dựng văn hóa nhà trường đơn thuần chỉ là các hoạt động mang tính chất bề nổi, không quan tâm đến chiều sâu. - Chỉ đạo cho Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn phối hợp triển khai và hướng dẫn Ban chỉ đạo nhà trường vận động Cán bộ giáo viên, nhân viên trong cơ quan đăng ký xây dựng đơn vị có đời sống Văn hóa cấp Tỉnh. - Chỉ đạo thành lập ban vận động xây dựng trường học có đời sống văn hóa tốt năm học 2014- 2023, 2023 - 2023, 2023 - 2023 Kinh nghiệm cho thấy, ở cơ sở nào có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, có sự đi sâu, đi sát trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá các phong trào, các hoạt động thì ở đó hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường có sự chuyển biến tốt. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi ở cơ sở nào vai trò lãnh đạo, sự chỉ đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước được thực hiện tốt thì từ việc hoạch định chương trình, kế hoạch hoạt động đến việc tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện xây dựng văn hóa nhà trường đều đạt kết quả cao. b.Đối với Ban giám hiệu nhà trường : Thực hiện hình thức tuyên truyền, nhằm giáo dục cho cán bộ giáo viên, học sinh trong nhà trường về xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hóa trong nhà trường, tham mưu với phụ huynh trồng mới thêm nhiều cây xanh, tạo cảnh quan môi trường luôn xanh - sạch - đẹp. Vận động 100% Cán bộ giáo viên, nhân viên đăng ký xây dựng đơn vị có đời sống văn hóa tốt và thực hiện có hiệu quả phong trào "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Cổng trường em sạch đẹp - an toàn". Vận động các em học sinh biết chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh chung và cá nhân, bảo vệ sinh môi trường - xanh - sạch - đẹp. Tổ chức 100% khám sức khỏe ban đầu cho học sinh và tuyên truyền phòng bệnh học đường, các bệnh truyền nhiễm khác. c. Đối với Ban chấp hành Công đoàn : Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ; thể dục thể thao. Thông qua các hoạt động này nhằm xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", ngăn ngừa và phòng chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường; hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua Nghị quyết Đại hội chi bộ, Đại hội Công đoàn và Hội nghị cán bộ - công chức từng nhiệm kỳ đề ra. Luôn có sự phối hợp chặt chẽ, đầy trách nhiệm, tất cả vì sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo ở trường; chung vai gánh vác, chia sẻ trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân phát triển. Vận động 100% Đoàn viên công đoàn trong đơn vị đăng ký xây dựng đơn vị có đời sống văn hóa tốt và vận động mỗi đoàn viên công đoàn là hạt nhân tích cực hưởng ứng thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở nhà trường. Chỉ đạo toàn thể đoàn viên đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa gắn liền với cuộc vận động "Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm" 2.3.2. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của công tác xây dựng văn hoá nhà trường. Mục đích của việc làm trên là làm cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh thấy rõ vai trò ý nghĩa tốt đẹp, tầm quan trọng của công tác xây dựng văn hóa nhà t

Cập nhật thông tin chi tiết về Một Số Biện Pháp Xây Dựng Nền Nếp Văn Hóa Ứng Xử Trong Nhà Trường trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!