Xu Hướng 4/2023 # Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Sở Nông Nghiệp &Amp;… # Top 5 View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xu Hướng 4/2023 # Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Sở Nông Nghiệp &Amp;… # Top 5 View

Bạn đang xem bài viết Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Sở Nông Nghiệp &Amp;… được cập nhật mới nhất trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Công tác thi đua – khen thưởng có vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng là động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, là biện pháp để người quản lý thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chính trị của cơ quan, đơn vị mình nhằm khuyến khích, động viên mọi người hăng hái lập thành tích trong lao động, sản xuất và công tác. Mục đích của việc thi đua – khen thưởng là nhằm động viên, giáo dục, nêu gương, để sau khi được biểu dương, khen thưởng, tập thể, cá nhân được khen phát huy tính tích cực trong công việc được giao; người chưa được khen cũng thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, cần phải phấn đấu để được ghi nhận trong thời gian tới và đạt được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương đề ra.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua khen thưởng: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”, “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Trong thời gian tới, để mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội thật sự phát huy, làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, bên cạnh các giải pháp khác thì việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng để công tác này thật sự trở thành động lực, đòn bẩy, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng và việc nghiên cứu, áp dụng, thực hiện một cách linh hoạt, hợp lý, thiết thực, có hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng đóng một vai trò rất quan trọng.

Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là “đòn bẩy”, kích thích cá nhân, tập thể hăng say hoạt động, phát huy hết tài năng của mình trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện thì cần phải thực hiện có hiệu quả một số nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Đây được xem là giải pháp then chốt, quan trọng nhất và mang tính quyết định đến hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng mà các đơn vị cần quán triệt và có biện pháp thực hiện hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; thi đua, khen thưởng phải đúng, thực chất, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất, không trọng tâm, không đúng đối tượng.

Cấp uỷ chi bộ cần tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thi đua khen thưởng; các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) cần phối hợp vào cuộc một cách quyết liệt để công tác thi đua khen thưởng phát triển đồng bộ, sâu rộng, đạt kết quả và thường xuyên được duy trì; các cơ quan, đơn vị cần xác định công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ chính trị quan trọng; mỗi cán bộ, viên chức cần xác định tư tưởng thi đua, phấn đấu hết mình trong từng nhiệm vụ công tác, nâng cao chất lượng công tác về mọi mặt, hoàn thiện bản thân.

Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, Lãnh đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên quán triệt và cụ thể hóa các nội dung thi đua gắn liền với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội và Thành phố giao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mỗi cá nhân về công tác thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng tới toàn thể cán bộ, viên chức qua đó khơi dậy, cổ vũ tinh thần đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động, tạo động lực cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn.

Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị đảm bảo tính ổn định, lâu dài và có kế thừa. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cần có đủ phẩm chất năng lực, kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu công tác. Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao kiến thức, trình độ cho cán bộ, viên chức chuyên trách về công tác thi đua, khen thưởng để làm tốt công tác tham mưu có hiệu quả. Ngoài ra, đối với người làm công tác thi đua, ngoài yêu cầu nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thì cần phải có lòng nhiệt tình, trách nhiệm, gần gũi với mọi người, cụ thể, tỉ mỉ trong từng công việc và đặc biệt là năng lực tổ chức để hướng cho mọi người trong tập thể phấn đấu đạt mục tiêu đề ra.

Trong mỗi cơ quan, đơn vị việc nhận thức được trách nhiệm, sự nỗ lực, ý thức của mỗi cán bộ, viên chức đóng một vai trò hết sức quan trọng, bởi nó phát huy được sức mạnh của cả tập thể trong việc phấn đấu, hướng tới mục tiêu chung của đơn vị, đó là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Do đó, đơn vị cần quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua, khen thưởng, cụ thể hoá văn bản hướng dẫn thi hành thông qua các hình thức phù hợp như tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về công tác thi đua khen thưởng,.. Qua đó, nhằm làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, viên chức trong đơn vị về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của chính bản thân mình đối với công tác này.

Việc phát hiện, xây dựng, tôn vinh và nhân rộng nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” phải được đặc biệt coi trọng; quan tâm lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực và đòn bẩy phấn đấu cho các cán bộ, viên chức.

Phát hiện điển hình tiên tiến là việc làm hết sức công phu, đòi hỏi người lãnh đạo đơn vị phải đi sâu, đi sát với phong trào thi đua, tìm hiểu kỹ kinh nghiệm và thành tích của từng tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua. Phải thông qua phong trào thi đua để phát hiện ra những điển hình tiên tiến. Khi điển hình tiên tiến xuất hiện, dù là còn mới, còn nhỏ phải nhanh chóng bồi dưỡng điển hình ngày một hoàn thiện, hoàn chỉnh, trở thành mẫu mực để toàn đơn vị học tập.

Khen thưởng kịp thời đối với các điển hình tiên tiến, việc khen thưởng không nhất thiết phải đến kỳ sơ kết, tổng kết phong trào mới đưa bình xét mà cần tiến hành thường xuyên, vì thực chất của việc khen thưởng có vai trò chủ yếu là động viên tinh thần, làm cho người được khen thưởng phấn khởi, khích lệ và do đó hiệu quả công việc đương nhiên sẽ tốt hơn.

Đây là khâu rất quan trọng, không thể thiếu trong tổ chức thi đua nhằm đánh giá đúng thành tích, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Trong quá trình khen thưởng phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ trên xuống dưới, đảm bảo đúng nguyên tắc và đạt được các yêu cầu: Chính xác, dân chủ, kịp thời, công khai, xây dựng được tinh thần đoàn kết phấn khởi, nêu cao tính tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng người, đúng việc, tránh chủ quan, đơn giản, tranh công, đổ lỗi. Vấn đề mấu chốt trong công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua là đúc rút tìm ra được những kinh nghiệm hay, chọn được tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc, đồng thời khen thưởng đúng mức để động viên mọi người phấn đấu thực hiện tích cực hơn nữa.

Phát huy tốt vai trò của công tác thi đua, khen thưởng sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Nguyễn Văn Hữu – Ban Quản lý công trình phân lũ sông Đáy

Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng: Phải Bắt Đầu Từ Công Tác Cán Bộ

Để công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện thường xuyên và đạt kết quả tốt, một vấn đề có tính quyết định là phải nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành. Nói cách khác là muốn nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng thì phải bắt đầu từ công tác cán bộ .

Năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng là tổng hợp những phẩm chất, yếu tố quy định năng lực của họ. Đó là phẩm chất đạo đức, lối sống, sự hiểu biết về công tác thi đua, khen thưởng, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đó còn là năng lực phát hiện, bồi dưỡng những cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, khơi dậy những tiềm năng, thế mạnh của từng cá nhân, tập thể thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đầy nhiệt huyết, có năng lực lãnh đạo, tổ chức tốt đáp ứng được với yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng.

Trong giai đoạn hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng , sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang có những diễn biến phức tạp khó lường, bên cạnh những thời cơ, vận hội là những nhân tố gây mất ổn định. Vì vậy, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta cần phải được đặc biệt quan tâm, chú trọng để không ngừng nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành, thực hiện có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh , quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trong thời gian qua việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức này đã được các cơ quan, ban ngành quan tâm, chú trọng . Nhờ đó, công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đi vào nền nếp, đạt kết quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy tinh thần làm việc, phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Qua đó phát huy s ức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc trong phát triển kinh tế – xã hội , bảo đảm quốc phòng – an ninh…

Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương hiện nay còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập, t hể hiện trên một số mặt cơ bản sau:

chưa khắc phục được b ệnh hình thức, chạy theo “thành tích”. T ình trạng “ưu tiên” khen thưởng cho lãnh đạo, chưa quan tâm khen thưởng, động viên người lao động sản xuất trực tiếp còn xảy ra ở nhiều nơi, nhiều đơn vị .

Để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay, theo chúng tôi, cần thực hiện có hiệu quả một số nội dung, biện pháp cơ bản sau:

, đổi mới nhận thức, quan điểm về công tác cán bộ và xác định tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức ngành Thi đua – Khen thưởng.

Cần quán triệt và vận dụng tiêu chuẩn chung cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của từng chức danh, theo tiêu chuẩn Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII, Nghị quyết Trung ương 9 khoá X; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; các văn bản của Bộ Nội vụ và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã quy định và phải cụ thể hoá đối với từng chức danh, ngạch, bậc cán bộ, công chức của ngành.

Xây dựng Quy chế đánh giá cán bộ, công chức hàng năm, thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá tư cách đạo đức và hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ để qua đó phát huy những mặt tích cực, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, giúp cho các cán bộ của ngành ngày càng tự hoàn thiện mình. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng giúp cho lãnh đạo cơ quan điều chỉnh, sắp xếp lại nhân sự của cơ quan cho phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ trong cơ quan.

Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Công tác quy hoạch cán bộ, công chức ngành Thi đua, Khen thưởng phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ của tổ chức, trên cơ sở đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức hiện có; dự kiến nhu cầu và khả năng phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức để chủ động có phương hướng, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức trong từng giai đoạn, từng thời kỳ phát triển của từng bộ, ngành, địa phương và cả nước.

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ thi đua, khen thưởng ở các cấp đúng theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng và kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành uỷ. Các bước quy hoạch phải được thực hiện đầy đủ và theo đúng hướng dẫn; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, bao gồm cả đào tạo và đào tạo lại, cả đào tạo dài hạn và ngắn hạn.

Tạo điều kiện để cán bộ quản lý làm công tác thi đua, khen thưởng có điều kiện được luân chuyển, thay đổi vị trí công tác làm cho cán bộ quản lý được rèn luyện trong nhiều môi trường, có điều kiện mở rộng tầm hoạt động, thay đổi tác phong làm việc để thích ứng với môi trường mới.

Hiện nay, việc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng về: ” Tăng cường xây dựng, chỉnh đổn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt các quy chế, quy trình về công tác cán bộ, công chức, viên chức ngành

Việc xây dựng và hoàn thiện quy chế, quy trình công tác cán bộ, công chức nhằm làm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, có tính khoa học, đảm bảo tính thống nhất theo nguyên tắc, chuẩn mực chung, tránh tình trạng tuỳ tiện, áp đặt chủ quan, duy ý chí trong công tác cán bộ của ngành.

Việc x ây dựng hệ thống quy chế, quy trình công tác cán bộ phải thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, cụ thể, công khai, khoa học. Xây dựng quy chế tuyển chọn cán bộ, công chức vào cương vị lãnh đạo, quản lý trong ngành Thi đua, Khen thưởng nên thông qua việc thi tuyển chuyên môn và sát hạch năng lực, đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong và kinh nghiệm thực tiễn về thi đua, khen thưởng thông qua thăm dò tín nhiệm. Ngoài ra, cần nghiên cứu, tìm tòi những cách thức khách quan, công bằng và có tính cạnh tranh cao.

Thứ tư, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên nghiệp hoá, khuyến khích hình thức tự đào tạo, bồi dưỡng của từng cán bộ, công chức.

Đối với cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng phải tiêu chuẩn hoá, được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, phải có kiến thức xã hội, am hiểu lịch sử và có nhận thức tốt tiếp cận thông tin mới, nhanh nhạy nắm bắt chủ trương chính sách mới của Đảng và nhà nước. Có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu về tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp về các chủ trương giải pháp trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua.

Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng cần phải đổi mới, kết hợp trang bị kiến thức nghiệp vụ mới, kỹ năng nghề nghiệp với việc nâng cao phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong, kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành cho đội ngũ cán bộ, công chức và cán bộ lãnh đạo, quản lý.

C ông tác đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ những hạn chế, thiếu hụt về tri thức, kỹ năng của đội ngũ quản lý làm công tác thi đua, khen thưởng; từ nhu cầu của nguồn lực để xây dựng nội dung, chương trình và lựa chọn phương pháp bồi dưỡng cho phù hợp. Phải quán triệt quan điểm lấy người học làm trung tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo trong nhà trường và đào tạo, rèn luyện trong thực tế.

thực hiện tốt quy chế quản lý và thực hiện chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức ngành Thi đua, Khen thưởng

Quản lý cán bộ, công chức phải gắn với việc quan tâm đến trình độ, năng lực, trí tuệ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng các chế độ, chính sách tôn vinh, khuyến khích sự tận tâm thực hiện công vụ, khen thưởng thích đáng về vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức làm việc tốt, tận tụy và trong sạch. Cải cách về hệ thống thang lương, chú ý chế độ phụ cấp thích hợp cho những đối tượng cán bộ, công chức ở những vùng sâu, vùng xa.

Tóm lại, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng ở mỗi cơ quan, ban, ngành, địa phương phát triển ở mức độ nào phụ thuộc rất lớn vào năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ, công chức ở nơi đó. Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức cần căn cứ vào đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để đưa ra những quyết sách trúng, đúng với năng lực, sở trường của từng người với những việc làm tương ứng. Qua đó nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước ở nước ta nói chung và từng cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng. /.

Nguyễn Mạnh CườngTrường Chính trị tỉnh Hà Nam

Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Của Bộ Nội Vụ Giai Đoạn 2022

Trong giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ đã đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua được tổ chức cả ở chiều rộng và chiều sâu, bám sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được coi trọng. Công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, công bằng, đánh giá và tôn vinh đúng mức với nỗ lực, thành tích các đơn vị và cá nhân đã đạt được. Đề cao vai trò chỉ đạo, điều hành công tác thi đua, khen thưởng, nhất là của cấp uỷ đảng và người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Đó là tiền đề quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ trong thời gian tới.

1. Kết quả các phong trào thi đua của Bộ Nội vụ giai đoạn 2015-2020

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”(1), trong giai đoạn 2015 – 2020, phong trào thi đua yêu nước của Bộ Nội vụ đã được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực, sáng tạo, đổi mới cả về nội dung và hình thức; các phong trào thi đua đã triển khai đúng hướng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã phát huy được sức mạnh tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Bộ Nội vụ được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao phó.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung, nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Qua các phong trào thi đua, đã có 10 tập thể và 30 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động các hạng; 04 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể và 23 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể; Cờ Thi đua cấp bộ cho 44 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp bộ cho 40 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 197 tập thể và 452 cá nhân(2).

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, các phong trào thi đua được phát động thời gian qua có nội dung phong phú, sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Bộ và ngành Nội vụ, công tác khen thưởng kịp thời đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quan tâm, hưởng ứng và tham gia tích cực, tạo sự lan tỏa sâu rộng và đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, ngày 13/8/2019 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” Bộ Nội vụ giai đoạn 2019-2025 đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Qua các phong trào thi đua, công chức, viên chức Bộ Nội vụ có nhiều chuyển biến tích cực về tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, làm việc chuyên nghiệp và tác phong chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử, chất lượng thực hiện Quy chế làm việc, Quy tắc ứng xử của Bộ Nội vụ được nâng lên rõ rệt.

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc như: 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày thành lập nước, 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã phát động đợt thi đua đặc biệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ. Tại Hội nghị tổng kết đợt thi đua này, đã có 19 tập thể và 166 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(3).

Công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ đã đạt được những kết quả rất quan trọng, thể hiện cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:

– Lĩnh vực thi đua, khen thưởng: đã chủ động, sáng tạo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng định hướng, động viên kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối tượng người có công, khen thưởng đối ngoại… Hướng dẫn khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Phối hợp với các bộ, ngành tham mưu giúp Chính phủ ban hành 07 nghị định và nhiều thông tư về công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

– Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo: thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, đã tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, đồng thời khẳng định chính sách đúng đắn về tôn giáo và công tác tôn giáo của Việt Nam.

– Công tác văn thư, lưu trữ: tích cực, chủ động xây dựng và tham mưu ban hành và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; đã hoàn thành Bộ pháp điển đề mục Văn thư – Lưu trữ, Đề án Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia… góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ, đồng thời từng bước hiện đại hóa công tác lưu trữ, dần chuyển sang số hóa tài liệu lưu trữ.

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030; Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030; tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý các cấp, tài liệu bồi dưỡng ngạch công chức… Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đa dạng hoá các ngành đạo tạo, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở cải tiến, đổi mới chương trình, giáo trình và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

– Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến: Thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tận dụng những ưu thế của các phương tiện thông tin hiện đại, công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến tiếp tục được coi trọng. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ đã tích cực tuyên truyền biểu dương những nhân tố mới, những gương điển hình tiên tiến gắn với việc tiếp tục triển khai các phong trào thi đua.

Trong thời gian qua, Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ và Hội đồng thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thường xuyên được kiện toàn; đã kịp thời tham mưu giúp Bộ trưởng và thủ trưởng các đơn vị xây dựng, ban hành hướng dẫn, quy định về công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời phát động phong trào thi đua tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm, chuyên đề, theo đợt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc và của ngành; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng sáng kiến và Hội đồng đánh giá, xếp loại công chức, viên chức trong việc xét, công nhận sáng kiến, đánh giá, xếp loại làm căn cứ cho việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm kịp thời, không để xảy ra tình trạng tồn đọng.

2. Những bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là đối với người đứng đầu; phát huy hiệu quả, thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng; sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua.

Thứ ba, chú trọng xây dựng gương điển hình tiên tiến, phát hiện nhân tố mới ở mỗi cơ quan, đơn vị. Làm tốt việc nhân rộng điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa lớn trong từng cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, chú trọng công tác truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng, điển hình tiên tiến…với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tích cực tuyên truyền, giáo dục và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thứ năm, thường xuyên kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng trong việc phát hiện, đề xuất kịp thời việc xét khen thưởng. Bố trí công chức làm công tác thi đua, khen thưởng có năng lực, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với công việc.

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ trong thời gian tới

Một là, thường xuyên quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, khắc phục những bất cập trong công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng.

Ba là, tổng kết những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ của từng đơn vị. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua. Để tạo chuyển biến trong công tác thi đua, khen thưởng, cần đảm bảo chính xác, công khai, kịp thời trong tổ chức và tổng kết các phong trào thi đua, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp. Xây dựng khối đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bốn là, tăng cường và đổi mới hoạt động truyền thông về gương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua và kết quả thực hiện; bố trí thời lượng phù hợp, mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự lan tỏa và không khí thi đua sôi nổi trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Năm là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc triển khai các phong trào thi đua, việc bình xét khen thưởng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị.

Sáu là, tiến hành sơ kết, tổng kết qua mỗi phong trào thi đua, phát hiện những vướng mắc, bất cập để kịp thời khắc phục; thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới./.

Ghi chú:

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.407.

(2),(4) Bộ Nội vụ, Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

(3) Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quyết định số 548/QĐ-BNV ngày 17/8/2020 về việc tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ.

Nguyễn Thị Sự, Văn phòng Bộ Nội vụ

Theo: https://tcnn.vn/

Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Kỹ Thuật

BHG – Những năm qua, công tác kỹ thuật của Bộ CHQS tỉnh đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ; cấp ủy, chỉ huy đơn vị các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí trang bị (VKTB) kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các hoạt động thường xuyên của LLVT tỉnh; tổ chức điều chuyển, dồn dịch VKTB theo quy hoạch và phân cấp dự trữ sẵn sàng chiến đấu; tập trung xây dựng, củng cố hệ thống kho các cấp, các cơ sở bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm cho cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.

Một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, là: thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao trình độ, năng lực quản lý, khai thác sử dụng VKTB kỹ thuật, gắn với việc giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người trực tiếp quản lý sử dụng VKTB kỹ thuật.

Việc triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác kỹ thuật được duy trì có nền nếp thường xuyên từ cơ quan tỉnh đến các đơn vị; kế hoạch công tác kỹ thuật luôn bám sát tình hình nhiệm vụ và thực trạng VKTB của đơn vị, trên cơ sở đó xác định nội dung, phương án bảo đảm kỹ thuật tốt nhất, biện pháp phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Công tác bảo đảm kỹ thuật đã tập trung nâng cao năng lực sửa chữa, khắc phục hư hỏng và duy trì đồng bộ của VKTB kỹ thuật.

Trong 5 năm gần đây, được sự quan tâm của trên, cơ sở kỹ thuật của Bộ CHQS tỉnh đã được đầu tư xây dựng cơ bản và thường xuyên củng cố, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cất chứa, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTB kỹ thuật. Hiện nay, 100% số vũ khí làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng đã được bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra kỹ thuật và tân trang, đồng bộ lại bảo đảm chất lượng để thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đối với số VKTB kỹ thuật dự trữ, đơn vị đưa vào niêm cất theo đúng quy định.

Thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về Nâng cao chất lượng huấn luyện và Đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện” theo nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, công tác huấn luyện kỹ thuật được triển khai thực hiện chặt chẽ, thống nhất theo đúng chương trình kế hoạch; thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với thực tế chiến đấu, phù hợp với VKTB hiện có và từng đối tượng của đơn vị. Trong huấn luyện luôn đổi mới hình thức, phương pháp, trong đó chú trọng gắn lý thuyết với thực hành trên trang bị kỹ thuật.Công tác quản lý kỹ thuật, bảo đảm an toàn kho tàng, trạm, xưởng thường xuyên được Đảng ủy, chỉ huy các cấp quan tâm; hệ thống các nhà kho VKTB của tỉnh đã bảo đảm tốt cho yêu cầu cất chứa, được sắp xếp ngăn nắp đúng tiêu chuẩn của kho vũ khí – khí tài và kho đạn dược lục quân. Hệ thống sổ sách, đăng ký, quản lý thống kê, chế độ kiểm kê, điểm nghiệm được thực hiện theo đúng quy định; vũ khí được đăng ký số hiệu, quản lý chặt chẽ đến từng vị trí cất giữ, đạn dược được phân chọn và sắp xếp theo nhóm, theo quy hoạch và phân cấp dự trữ, được đăng ký quản lý theo lô; các loại xe ô tô, xe thiết giáp được theo dõi cập nhật các thông số kịp thời. Hàng năm, cơ quan kỹ thuật đều xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra đánh giá chính xác chất lượng của VKTB kỹ thuật, từ đó xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và kế hoạch sử dụng VKTB có tình trạng kỹ thuật tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

Hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thực hiện Cuộc vận động “Quản lý khai thác VKTB kỹ thuật tốt bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) luôn được duy trì thành nền nếp. Hằng năm, Ban chỉ đạo 50 của các đơn vị đã phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt các mục tiêu của Cuộc vận động 50, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của đơn vị. Trong những năm qua, đã có hàng chục sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thực hiện công tác kỹ thuật của đơn vị được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã đoạt giải cao trong các hội thi cấp Quân khu.

Hà Ngọc Khương (Chủ nhiệm kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh)

Cập nhật thông tin chi tiết về Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Sở Nông Nghiệp &Amp;… trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!