Xu Hướng 6/2023 # Kiểm Tra Cải Cách Hành Chính Tại Các Đơn Vị, Địa Phương Năm 2022 # Top 6 View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Kiểm Tra Cải Cách Hành Chính Tại Các Đơn Vị, Địa Phương Năm 2022 # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Kiểm Tra Cải Cách Hành Chính Tại Các Đơn Vị, Địa Phương Năm 2022 được cập nhật mới nhất trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Kiểm tra cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương năm 2019

(24/09/2019)

Nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện CCHC của các đơn vị, địa phương, kịp thời đánh triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, góp phần cải thiện chỉ số CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, UBND tỉnh đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra trực tiếp tại 07 sở, ban, ngành và 01 đơn vị trực thuộc, 02 đơn vị cấp huyện và 08 đơn vị cấp xã từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/09/2019.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng cho thấy công tác CCHC tại các đơn vị, địa phương còn một số hạn chế nhất định: Việc xây dựng kế hoạch CCHC của một số đơn vị, địa phương chưa sát với thực tế, chưa bố trí đủ nguồn lực để triển khai thực hiện; các sáng kiến, giải pháp trong thực hiện CCHC còn hạn chế; trách nhiệm của một số người đứng đầu đơn vị, địa phương chưa quyết liệt; còn tình trạng hồ sơ quá hạn, cán bộ, công chức bị kỷ luật. Việc đầu tư hạ tầng CNTT còn hạn chế, hiệu quả dịch vụ công mức độ 3, 4, tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ BCCI chưa cao…

Kết luận tại các buổi kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị, địa phương trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đề ra, rà soát những tồn tại, hạn chế, có giải pháp nhằm cải thiện chỉ số và nâng cao hiệu quả CCHC. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương đối với công tác CCHC; tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, mọi tầng lớp nhân dân về CCHC. Tập trung rà soát, sửa đổi, cụ thể hóa các văn bản, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL.

Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, chấn chỉnh, giải quyết dứt điểm tình trạng hồ sơ quá hạn, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo, thực hiện tinh giản biên chế có hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ về tài chính; khắc phục, xử lý triệt để những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, kiểm toán, thanh tra việc sử dụng kinh phí. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động công vụ gắn với công tác CCHC, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT, đảm bảo thực hiện một cửa điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng yêu cầu. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, giải quyết TTHC; nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Đối với cấp huyện, hằng năm triển khai, đánh giá xác định Chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã, lấy kết quả đánh giá, xác định chỉ số CCHC là thước đo đánh giá hiệu quả công tác CCHC tại địa phương./.

                                                      Nguồn: Phòng Cải cách hành chính

Kiểm Tra Hành Chính Là Gì? Những Vấn Đề Về Kiểm Tra Hành Chính

Việc làm Công chức – Viên chức

1. Đối với nước ta, hoạt động kiểm tra hành chính là gì?

1.1. Khái niệm về kiểm tra hành chính

Rất nhiều trường hợp chúng ta cần đến công việc kiểm tra hành chính. Đặc biệt có thể lấy các ví dụ về kiểm tra hành chính như trong quá trình chúng ta tham gia giao thông, khi vi phạm cảnh sát giao thông có quyền kiểm tra những giấy tờ, bằng lái xe. Hay đơn giản khi đăng ký tạm trú tại một nơi nào đó, công an địa phương cũng có quyền kiểm tra hành chính đối với mọi người.

+ Kiểm tra là việc thực hiện các chức năng về quản lý chu trình quản lý theo đúng với quy trình, dựa theo đó xem xét, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan đơn nhằm xử lý và phát hiện các vi phạm trong việc thực thi các chính sách pháp luật để điều chỉnh trật tự, an ninh xã hội theo chuẩn mực quy định của nhà nước.

+ Kiểm tra hành chính: là quá trình đảm bảo về pháp chế và kỷ luật trong công tác quản lý hành chính nhà nước, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Kiểm tra hành chính được hiểu là những hình thức quản lý trong công tác hành chính nhà nước xem mọi người có thực hiện và áp dụng đúng với pháp luật hay không và áp dụng biện pháp kịp thời nhằm xử lý những sai phạm nhằm thực hiện đúng với quy định.

1.2. Những đặc điểm của kiểm tra hành chính

Trong công tác kiểm tra hành chính, nhưng đặc điểm chúng ta cần nắm rõ để hiểu hơn về vấn đề này. Kiểm tra hành chính có những đặc điểm cơ bản như sau:

Kiểm tra trong nội bộ cơ quan hành chính nhà nước, tiến hành kiểm tra các đối tượng trong phạm vi quản lý hành chính của nhà nước quản lý.

Đây là một hoạt đông diễn ra thường xuyên các cơ quan hành chính nhà nước.

Khi các cơ quan đơn vị tiến hành kiểm tra có quyền thực hiện và áp dụng các biện pháp cưỡng chế, kỷ luật hoặc có thể dùng các biện pháp tác động đối với các đối tượng bị kiểm tra về vấn đề vật chất, tinh thần.

Hoạt động kiểm tra hành chính được tiến hành kiểm tra thường xuyên hoặc cũng có thể được kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất.

Hình thức áp dụng cho các hoạt động về kiểm tra hành chính bao gồm nhiều hình thức khác nhau như: Tổ chức các đoàn kiểm tra, thực hiện thông qua các hoạt động báo cáo, đánh giá báo cáo của đối tượng,…

1.3. Chủ thể và đối tượng áp dụng kiểm tra hành chính

Đối với hoạt động về kiểm tra hành chính của nhà nước, trước hết hoạt động muốn diễn ra, thành lập thì phải có chủ thể và xác định các đối tượng cần kiểm tra.

Chủ thể trong việc kiểm tra hành chính bao gồm các cơ quan đơn vị như sau:

– Các cơ quan hành chính nhà nước tại trung ương: Bao gồm cơ quan đứng đầu nhà nước là Chính phủ. Tiếp đến là các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ,

– Các cơ quan tại địa phương: Bao gồm Ủy ban nhân dân các cấp, những đơn vị, cơ quan chuyên môn thuộc UBND và người đứng đầu trong các cơ quan đó.

Các chủ thể được xác định rõ những vai trò trách nhiệm của mình trong việc kiểm tra đối với các đối tượng trong cơ quan hành chính, thực hiện tiến hành xử lý đối với những trường hợp vi phạm theo quy định của nhà nước hiện hành.

Đối tượng bị áp dụng hình thức kiểm tra vi phạm hành chính là các cơ quan, tổ chức cá nhân sau:

– Đó có thể là những cơ quan hành chính nhà nước, các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã,…

– Đó là toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời có thể là các tổ chức, tập thể, cá nhân nằm trong phạm vi thuộc đối tượng quản lý của hệ thống hành chính.

– Những đối tượng khi bị kiểm tra sẽ phải chấp hành theo đúng quy định của những cơ quan đơn vị chủ quản. Đồng thời, thực hiện chấp hành các hình thức xử phạt khi mắc lỗi vi phạm nếu có.

2. Thực trạng về công tác kiểm tra hành chính hiện nay

2.1. Công tác kiểm tra hành chính được quy định như thế nào?

Khi tiến hành kiểm tra hành chính các cơ quan được giao trách nhiệm kiểm tra phải tổ chức thực hiện theo đúng với pháp luật về kết quả cuộc kiểm tra.

Ủy ban nhân dân các cấp ra quyết định tiến hành kiểm tra vi phạm hành chính khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành xuống.

Khi kiểm tra yêu cầu các đối tượng bị kiểm tra xuất trình các giấy tờ, có thể yêu cầu các khám xét, địa điểm nơi cần kiểm tra, có trách nhiệm đối chiếu những bằng chứng với tình hình cụ thể và căn cứ vào các quy định để có thể phát hiện kịp thời các hành vi bị vi phạm.

Khâu kiểm tra hành chính cũng phải đảm bảo theo đúng với các nguyên tắc kiểm tra, nghiêm cấm việc các cá nhân tự ý tác đoàn riêng đi kiểm tra.

Khi cần kiểm tra vật gì, nơi nào thì yêu cầu đối tượng bị kiểm tra đưa đi để xem xét. Đối tượng bị kiểm tra phải chấp hành các yêu cầu của cán bộ kiểm tra.

Khi thực hiện kiểm tra hành chính nếu đối tượng bị kiểm tra không chấp hành các yêu cầu, có ý muốn chống đối hoặc hành hung, hay cố tình tiêu hủy tang vật thì cán bộ phụ trách kiểm tra hành chính đó được sử dụng các biện pháp cưỡng chế mà pháp luật quy định trong trường hợp này.

Việc kiểm tra hành chính của các cơ quan phải có đại diện của cơ quan đã đề nghị kiểm tra, của Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc những người đại diện của nơi kiểm tra đi cùng, ví dụ như tổ trưởng tổ dân phố, công an xã, phường, thị trấn,…

Bên cạnh đó phối hợp với các đơn vị chức năng có thẩm quyền về việc thực hiện kiểm tra hành chính để được thuận lợi nhất. Kết hợp với việc thực hiện các giai đoạn của quy trình kiểm tra hành chính để việc kiểm tra được chất lượng và hiệu quả nhất.

Sau khi kiểm tra và xác định mức vi phạm hành chính của các đối tượng, tiến hành báo cáo kết quả với cơ quan, đơn vị chủ quản và thực hiện áp dụng các hình thức xử phạt theo đúng với yêu cầu.

Việc kiểm tra vi phạm hành chính phải đảm bảo đúng và đạt yêu cầu, nhằm ngăn ngừa các vi phạm, đảm bảo trật tự an ninh của mọi người, thực hiện áp dụng chính xác theo yêu cầu của luật nhà nước quy định.

2.2. Ưu điểm kiểm tra hành chính hiện nay

+ Trong lĩnh vực kiểm tra hành chính đã đạt được những thành tựu tiêu biểu, lực lượng tiến hành kiểm tra đã sử dụng đúng những quyền hạn của mình theo các văn bản hướng dẫn quy định. Việc kiểm tra hành chính được thực hiện đúng lúc, không có tình trạng lạm dụng chức quyền.

+ Trong quá trình thực hiện quyền trong hoạt động kiểm tra của các đơn vị có thẩm quyền, thông qua đó có các đơn vị có thể có những biện pháp để giáo dục, thuyết phục, giải thích cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng bị kiểm tra hành chính hiểu và nắm bắt được mình đã bị vi phạm những lỗi sai gì. Từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của cá nhân tổ chức hay cơ quan, đơn vị sự nghiệp, hay của cá nhân khi vi phạm hành chính sẽ biết lỗi để cải tạo, sửa đổi, nâng cao chất lượng công việc của mình.

+ Thực hiện việc kiểm tra một cách công khai, dân chủ, các đơn vị kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ được giao phó đã hoàn thành tốt các kết quả mà mình đã đặt ra, góp phần nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra hành chính từ trung ương cho đến các cơ sở các cấp tại địa phương một cách hoàn chỉnh nhất.

+ Phát hiện được các vi phạm, kiến nghị và xử lý những hành vi vi phạm, qua đó có những biện pháp khắc phục và thực hiện quản lý tốt hơn trong lĩnh vực này.

2.3. Nhược điểm trong vấn đề kiểm tra hành chính

Bên cạnh những ưu điểm của kiểm tra hành chính mang lại cũng tồn tại những khó khăn vướng mắc công việc, từ đó gây nên những điểm hạn chế trong việc làm ý nghĩa này.

Thứ hai, thời gian thời kiểm tra hành chính còn bị chậm hoặc kéo dài, không đáp ứng được yêu cầu khẩn trương, kịp thời của công tác quản lý nhà nước. Số lần thực hiện kiểm tra vi phạm hành chính, xử phạt của đội ngũ kiểm tra còn rất lớn với những con số cao hàng năm.

Thứ ba, việc báo cáo tình trạng kiểm tra hành chính cũng không được đúng với tiến độ, khi xử phạt vi phạm hành chính còn chưa đúng với quy trình, thủ tục, chưa xử lý hết những trường hợp vi phạm. Vì vậy ảnh hưởng tương đối lớn đối với việc kiểm tra hành chính của nước ta hiện nay.

Thứ tư, hoạt động kiểm tra hành chính còn chưa được tiến hành một cách chủ động. Những lần kiểm tra hành chính còn bị phụ thuộc quá nhiều về sự chỉ đạo của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp, đơn vị kiểm tra hành chính còn chưa tự giác thực hiện mà vẫn phải đợi lệnh cấp trên. Cùng với đó làm mất đi tính độc lập, hiệu quả và chất lượng của công các kiểm tra hành chính hiện nay.

3. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra hành chính

– Tăng cường sự lãnh đạo của đảng và nhà nước cũng như cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện công tác kiểm tra hành chính.

– Chú trọng đổi mới tư duy tiến bộ trong các cấp Đảng ủy, trong đội ngũ cán bộ, tăng cường các văn bản quy định về thực hiện hoạt động kiểm tra ngày càng được tốt hơn.

– Đào tạo đội ngũ cán bộ, thủ trưởng cơ quan, lực lượng đơn vị kiểm tra ngày càng vững mạnh. Thay đổi tư duy rèn luyện tính chỉ đạo, lãnh đạo đổi mới, hoạt động đúng với nhiệm vụ

– Nâng cao chất lượng trong các cuộc thanh tra hành chính, thực hiện đúng quy trình, giai đoạn hiệu quả, đảm bảo đúng với thủ tục và ngăn chặn việc lôi kéo đội ngũ kiểm tra hành chính vào những hành vi mua chuộc cán bộ,…

– Đôn đốc kiểm tra, đẩy mạnh ứng dụng cải cách công tác kiểm tra hành chính ngày càng được hoàn thiện, phục vụ đúng với lợi ích của nhân dân.

– Tăng cường ý thức trách nhiệm của từng cán bộ trong việc kiểm tra hành chính, có những sự thay đổi về mặt hành chính. Từ đó kế thừa những kinh nghiệm đáng quý về kiểm tra.

Nhiệm Vụ, Giải Pháp Cải Cách Hành Chính Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Kon Tum Năm 2022

Tại Kế hoạch số 4514/KH-UBND, UBND tỉnh đã xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.

Theo đó, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 gồm:

– Về cải cách thể chế, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp…

– Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thường xuyên, kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện; rà soát, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính; tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã,…

– Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

– Về cải cách tài chính công, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính; thực hiện phân bổ ngân sách nhà nước tập trung, sử dụng hiệu quả. Tăng cường cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

– Về hiện đại hóa hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện mốt số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Những nhiệm vụ, giải pháp trên được xây dựng nhằm thực hiện mục tiêu: 30% sở, ban ngành cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện được kiểm tra cải cách hành chính; 100% lãnh đạo cấp sở, cấp phòng thuộc, trực thuộc sở và cấp phòng thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng quy định; 100% phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý; 100% cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh thực hiện đúng việc bố trí công chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm; thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 đạt tối thiểu 90%; 100% chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội do HĐND tỉnh giao năm 2021 đều đạt hoặc vượt; phấn đấu đạt tối thiểu 50% dịch vụ công của tỉnh được cung cấp ở mức độ 3, 4; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia,…

Khánh Vi

Đi tới nguồn bài viết

Cách Đơn Giản Kiểm Tra Gan, Thận Khỏe Mạnh Chỉ 1 Phút Tại Nhà

Thứ 4, 22/06/2016, 11:16 AM

1. Kiểm tra thị lực bằng cách nhìn qua khung cửa sổ

Thực hiện: Bạn hãy dùng tay che mắt phải và nhìn vào một khung cửa lớn trong 30 giây. Sau đó, lặp lại với mắt trái.

Chẩn đoán: Nếu thấy các đường khung cửa song song với nhau, điều đó có nghĩa mắt bạn hoàn toàn bình thường. Còn nếu hình ảnh các cạnh của khung cửa bị biến dạng, méo mó, lồi lõm, xin chia buồn bạn đã bị thoái hóa điểm vàng.

Điểm vàng hay hoàng điểm là bộ phận nằm ở vùng trung tâm của võng mạc giúp chúng ta nhận biết độ sắc nét, màu sắc và độ rõ của hình ảnh.

Bệnh thoái hóa điểm vàng ở giai đoạn cuối hầu như không thể điều trị được. Tuy nhiên bệnh thường tiến triển chậm, kéo dài trong một thời gian nên chúng ta có thể ngăn chặn bệnh bằng chế độ dinh dưỡng và điều trị kịp thời.

2. Kiểm tra hơi thở bằng thìa

Thực hiện: Để biết hơi thở của mình có vấn đề hay không, bạn hãy dùng cạnh thìa nhỏ để cạo vào lưỡi, càng gần họng càng tốt, lấy chất nhờn trên bề mặt lưỡi. Sau đó, bỏ chiếc thìa vào túi ni-lông kín rồi để dưới ánh đèn điện trong 1 phút. Bước cuối cùng là ngửi và kiểm tra mùi của nó.

Chẩn đoán: Mỗi chiếc lưỡi khỏe mạnh thì gần như không có mảng bám trên lưỡi nhưng ngược lại mảng bám dày, có màu và mùi thì đó chính là những dấu hiệu cảnh báo về bệnh về hô hấp, gan, thận và ruột.

Nhưng nếu chất nhờn có mùi trái cây, bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nếu chất nhờn trên lưỡi dày, có màu vàng, mùi amoniac khó chịu, đó là dấu hiệu sớm của các vấn đề với thận, hệ tiêu hóa.

Một số nghiên cứu khẳng định 90% các trường hợp hơi thở có mùi mắc các bệnh răng miệng như viêm nướu, viêm amidan hoặc sâu răng.

3. Kiểm tra chức năng tuần hoàn bằng một chiếc đệm

Thực hiện: Muốn biết hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể có hoạt động có tốt hay không, bạn hãy thử nằm trên giường hoặc ghế sofa mềm, nâng 2 chân lên cao tạo thành góc 45 độ với giường/ghế, sau đó nhanh chóng vặn mình để 2 chân ép xuống đệm.

Giữ tư thế đó trong vòng 1 phút sau đó hạ chân xuống, đặt vuông góc với thành giường/ghế góc 90 độ.

Chẩn đoán: Nếu hai bàn chân nhợt nhạt và trở lại hồng hào sau vài phút, bạn có thể đã mắc bệnh nghẽn mạch máu hoặc có nguy cơ mắc bệnh tim.

Theo các chuyên gia, ở người bình thường, 2 chân sẽ trở nên hồng hào sau 10 – 30 giây. Nhưng người nghẽn động mạch nghiêm trọng, máu có thể cần vài phút để lưu thông trở lại. Những đối tượng này có nguy cơ đột quỵ hoặc đau tim nhiều hơn 30%.

4. Đo nồng độ axit dạ dày bằng bột baking soda

Thực hiện: Khi đang đói, bạn uống một thìa thuốc muối (bicarbonate soda).

Chẩn đoán: Chưa đầy 5 phút sau khi uống, nếu bạn bị ợ hơi, chứng tỏ đường tiêu hóa hoàn toàn tốt. Nguyên nhân ợ hơi do axit dạ dày tác dụng với thuốc muối sinh khí carbon dioxide.

Còn ngược lại, nồng độ axit dạ dày thấp có thể gây các vấn đề đường tiêu hóa như kém hấp thu chất dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa, ợ nóng.

Khi nồng độ axit dạ dày quá thấp, bạn nên tránh sử dụng các loại thuốc kháng axit, bởi chúng có thể khiến tình trạng tiêu hóa tệ hơn.

5. Kiểm tra độ minh mẫn bằng cách vẽ đồng hồ

Thực hiện: Hãy vẽ một chiếc đồng hồ trên giấy, nhớ điền đầy đủ các con số và chỉ tay vào góc 3h40′.

Chẩn đoán: Nếu gặp khó khăn trong việc vẽ hình tròn hoặc đánh số không đúng thứ tự, bạn có thể gặp vấn đề về suy giảm nhận thức nhẹ hoặc mất trí nhớ sớm.

Để được công nhận là người minh mẫn, bạn phải đạt đủ 4 chỉ tiêu sau: vẽ vòng tròn phải kín, đánh số đúng thứ tự, đánh đủ 12 số và chỉ tay đúng vào góc 3h40′.

Các nhà khoa học khẳng định thí nghiệm vẽ đồng hồ có thể chuẩn đoán các khả năng ghi nhớ, nhận thức, chức năng điều hành của não.

6. Kiểm tra độ dẻo dai bằng cách bắt chéo chân

Thực hiện: Đứng trước gương, vắt chéo 1 chân rồi ngồi xổm xuống, đứng lên mà không cần sự trợ giúp khác cũng như không được quỳ gối xuống đất.

Lưu ý những người mắc bệnh xương khớp không nên thử bài tập này vì nó có thể gây tổn thương khớp.

Chẩn đoán: Nếu tập được động tác này mà không cần hỗ trợ của nửa thân trên, bạn đang sở hữu cơ bắp và hệ thống xương khớp khá tốt.

Nghiên cứu trên tạp chí European Journal phát hiện rằng người trên 50 tuổi có thể thực hiện bài kiểm tra này dễ dàng thì sống thọ hơn gấp đôi.

Cập nhật thông tin chi tiết về Kiểm Tra Cải Cách Hành Chính Tại Các Đơn Vị, Địa Phương Năm 2022 trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!