Xu Hướng 5/2023 # Giải Pháp Hiệu Quả Xây Dựng Tổ Chức Đảng Vững Mạnh # Top 14 View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xu Hướng 5/2023 # Giải Pháp Hiệu Quả Xây Dựng Tổ Chức Đảng Vững Mạnh # Top 14 View

Bạn đang xem bài viết Giải Pháp Hiệu Quả Xây Dựng Tổ Chức Đảng Vững Mạnh được cập nhật mới nhất trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Ðồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh trao đổi với cử tri xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên). Ảnh: Thu Hằng

Xác định rõ tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ chủ chốt của tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và tổ chức triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp tình hình, điều kiện thực tế, tập trung vào các nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn đảng đề ra trong Nghị quyết, bao gồm: tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên trước hết là cấp ủy viên; giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; về cơ chế, chính sách và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình; Tỉnh ủy chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm sâu đối với một số tập thể, cá nhân có hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, xảy ra khiếu nại, tố cáo, bức xúc. Ðây cũng là dịp để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa”, thấy rõ ưu điểm để phát huy, hạn chế khuyết điểm để sửa chữa, điều chỉnh nhận thức, hành vi của bản thân. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định nêu gương được thực hiện chặt chẽ, thực chất hơn. Bám sát những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4, việc kiểm điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên gắn với trách nhiệm từng tập thể, cá nhân; chống các biểu hiện hình thức, đối phó, làm qua loa. Lấy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.

Quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy đã chú trọng hơn việc phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể; tuyên truyền, vận động nhân dân phản ánh, góp ý và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; quan tâm nắm tình hình tư tưởng đảng viên, quần chúng nhân dân để có những điều chỉnh phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo. Nhất quán quan điểm nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, cấp ủy viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng Chỉ thị 08-CT/TU, ngày 30/3/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Tỉnh ủy ngày càng đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng tổ chức đảng. Mỗi đảng viên đều xây dựng bản cam kết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm hàng năm và cuối năm đảng viên tự kiểm điểm kết quả đăng ký để chi bộ góp ý, đánh giá, xếp loại. Nội dung thực hiện nghị quyết được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 850 tổ chức đảng, 1.252 đảng viên (tăng 132 tổ chức đảng và tăng 102 đảng viên so với nhiệm kỳ 2010 – 2015); thực hiện giám sát đối với 305 tổ chức đảng và 686 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu về thi hành Ðiều lệ Ðảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng trong đó tập trung kiểm tra tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật đối với 7 tổ chức đảng, 440 đảng viên có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ. Thông qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm của từng tổ chức đảng và đảng viên; yêu cầu có giải pháp khắc phục, xử lý những khuyết điểm đã vi phạm.

Thực hiện nhóm giải pháp về tổ chức cán bộ và sinh hoạt đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quy định cụ thể về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá đối với cán bộ, đảng viên; trách nhiệm phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ. Nhờ vậy, công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí cán bộ có chuyển biến tích cực; đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch cán bộ. Thực hiện quy trình đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, hướng về cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ có phẩm chất, năng lực, cán bộ trẻ từng bước phát triển vững chắc, khẳng định trong thực tiễn công tác, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã thực hiện luân chuyển 11 cán bộ để đào tạo và bố trí 90% bí thư cấp ủy huyện, 70% chủ tịch UBND huyện không là người địa phương. Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 04-QÐi/TU, ngày 18/10/2018 quy định rõ trách nhiệm phân công cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các ban của cấp ủy dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ. Theo đó, cấp ủy viên cấp trên cơ sở dự sinh hoạt với các chi bộ ở địa phương, đơn vị phụ trách ít nhất 4 lần/năm; cấp ủy viên đảng bộ cơ sở dự sinh hoạt với chi bộ phụ trách ít nhất 6 lần/năm. Thông qua các kỳ dự sinh hoạt chi bộ, các đồng chí cấp ủy viên vừa lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên vừa thông tin chủ trương, chính sách mới và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế trong sinh hoạt của chi bộ được phân công phụ trách. Thực hiện nghiêm Quy định 04 góp phần quan trọng xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được tập trung chỉ đạo thực hiện; chú trọng các giải pháp phát triển đảng viên, “xóa” bản chưa có đảng viên và đến nay, toàn tỉnh không còn bản chưa có đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chủ trương kiêm nhiệm đối với một số chức danh; thí điểm hợp nhất các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở huyện Ðiện Biên và TX. Mường Lay. Toàn tỉnh đã giảm 1 xã (sáp nhập xã Thanh Minh và xã Tà Lèng thuộc TP. Ðiện Biên Phủ); sắp xếp giảm số thôn, bản, tổ dân phố từ 1.813 còn 1.441 (tương đương giảm 20,5% tổng số thôn, bản, tổ dân phố). Thông qua sắp xếp lại tổ chức cơ quan khối Ðảng, đoàn thể tỉnh đã giảm 14 đầu mối cấp phòng; cơ quan chính quyền giảm 1 đầu mối cấp tỉnh, 6 đơn vị cấp phòng; các đơn vị sự nghiệp giảm 87 đầu mối. Từ năm 2015 đến hết năm 2020 dự kiến tinh giản biên chế toàn tỉnh là 2.980 người, đạt 10,24% tổng biên chế.

Với quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Ðảng đối với mọi mặt đời sống xã hội. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), xem đây là giải pháp cơ bản, hiệu quả trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Thực Hiện Tốt Các Giải Pháp Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Vững Mạnh

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 4/9, Quận ủy Quận 12 tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Đến dự có các đồng chí Trần Hữu Trí, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; Lý Minh Trúc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

Trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng bộ Quận 12, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đạt được một số kết quả nổi bật. Quận ủy đã tổ chức nhiều giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình của cấp ủy từ quận đến cơ sở; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó tạo mối quan hệ tốt giữa Đảng với Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân phù hợp với ý chí, nguyện vọng chính đáng, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Đồng thời, tổ chức vận động thành lập được 21 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có 500 lao động trở lên; thực hiện tốt Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, đã thực hiện sáp nhập 2 đơn vị Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp;…

Bên cạnh đó, công tác thi hành Điều lệ Đảng đã được Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm thực hiện tốt qua việc quản lý đảng viên, chế độ sinh hoạt đảng…, thực hiện rà soát, sàng lọc đảng viên đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng; công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; đã thi hành kỷ luật 104 đảng viên, trong đó 81 trường hợp khiển trách, 17 trường hợp cảnh cáo, 3 trường hợp cách chức, 2 trường hợp khai trừ, 1 trường hợp đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Xây Dựng Tổ Chức Đoàn Vững Mạnh

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được các cấp bộ Đoàn chỉ đạo, tổ chức tốt thông qua triển khai việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Tích cực vận động ĐVTN tham gia nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai có hiệu quả các đợt thi đua chào mừng những ngày lễ lớn. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, XII và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương cho cán bộ Đoàn ở cơ sở. Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên được tăng cường. Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Đoàn Dân chính Đảng tỉnh đã vận động 100% cơ sở, trên 90% ĐVTN nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) do cấp ủy đơn vị tổ chức. Nhiều hoạt động ý nghĩa về công tác giáo dục truyền thống thiết thực, ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho ĐVTN. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh; các hoạt động tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và người có công được các cơ sở trong toàn Đoàn duy trì thường xuyên. Hàng năm, ĐVTN tích tham gia thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, quét dọn, tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà động viên, thăm hỏi các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đoàn cũng phối hợp với Hội Cựu Chiến binh Dân chính Đảng tỉnh tổ chức chương trình giao lưu giữa cựu chiến binh và tuổi trẻ nhằm tuyên truyền về truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và tình hữu nghị Việt Lào, thu hút gần 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Công tác tổ chức xây dựng Đoàn luôn được quan tâm, bổ sung, kiện toàn, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên và sinh hoạt Đoàn. Đến nay, toàn Đoàn có 2.456 đoàn viên tham gia sinh hoạt ở 62 cơ sở (9 đoàn cơ sở, 53 chi đoàn cơ sở). 100% cơ sở đoàn xếp loại khá trở lên (trong đó, 97% cơ sơ Đoàn được xếp loại vững mạnh). Các cơ sở Đoàn tích cực tuyên truyền, vận động ĐVTN phát huy vai trò xung kích, gương mẫu, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương của Đảng về công tác thanh niên, các văn kiện của Đảng, Đoàn các cấp. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”… Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên đối với tổ chức Đảng, xác định động cơ phấn đấu cho ĐVTN. Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đoàn đã bình xét và giới thiệu 1.105 đoàn viên ưu tú, có 860 đồng chí được cấp ủy công nhận là đối tượng Đảng và cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; trong đó, 547 đồng chí vinh dự được Đảng kết nạp.

Các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Sáng tạo trẻ”… được triển khai hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Các cơ sở Đoàn đã đăng ký, đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên. Điển hình như phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”… Hoạt động giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Giúp nhân dân vệ sinh môi trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công trình, phần việc thanh niên… tạo niềm tin với các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, khẳng định uy tín của Đoàn với xã hội trong thời kỳ mới.

Cần Đước: Nhiều Giải Pháp Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh

Đảng bộ huyện Cần Đước (Long An) có 37 đảng bộ, chi bộ cơ sở; 231 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, hơn 3.200 đảng viên. Trong đó có 17 đảng bộ xã, thị trấn, 3 đảng bộ doanh nghiệp Nhà nước, 1 đảng bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước…

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 31-CT/HU và Chỉ thị số 33-CT/HU về nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở đảng, bí thư cấp ủy xã, thị trấn và cơ quan huyện; chỉ đạo các cấp ủy đảng và bí thư cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các thành viên thường xuyên theo dõi việc thực hiện kế hoạch của các TCCSĐ, nhất là kết quả khắc phục hạn chế đã được chỉ ra trong kế hoạch của từng đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cần Đước cho biết: Để xây dựng Đảng bộ huyện thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, từng cấp ủy đảng đã thường xuyên tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tăng cường dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân người đứng đầu từng cấp ủy đảng. Các cấp ủy xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ lãnh đạo, quyền hạn của tập thể cấp ủy và chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp ủy viên; giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình; định kỳ phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ.

Đảng bộ coi trọng việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; tác phong làm việc khoa học, dân chủ, trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết, năng động, sáng tạo.

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc xây dựng các bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu, tự rèn luyện hằng năm, thường xuyên soi chiếu các biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với quá trình công tác, sinh hoạt của bản thân để tự sửa chữa, khắc phục.

Bên cạnh đó, cấp ủy cơ sở có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở cơ sở có bước đổi mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử…được coi trọng, bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn, chặt chẽ và dân chủ. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, rà soát, sàng lọc đảng viên, quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên được tăng cường.

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên; đánh giá chất lượng tổ chức đảng được tiến hành bài bản, chặt chẽ và ngày càng thực chất hơn. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, nền nếp và có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và ngăn ngừa, hạn chế sai phạm.

Công tác dân vận được tăng cường, đổi mới tương đối toàn diện. Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo động lực cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân và người khiếu nại, tố cáo; đồng thời tập trung lãnh đạo công tác nắm tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Qua 5 năm thực hiện Kế hoạch số 57-KH/HU về nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và phát huy vai trò của bí thư chi bộ, các đảng ủy cơ sở thường xuyên quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ trực thuộc, kịp thời kiện toàn bổ sung bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên; quyết tâm thực hiện mô hình bí thư kiêm trưởng ấp, trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố và đạt nhiều kết quả. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ được quan tâm. Việc xây dựng những tiêu chí cụ thể để đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ và đảng viên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được triển khai đồng bộ.

Bên cạnh đó, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định, tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề, khắc phục tình trạng sinh hoạt đơn điệu. Ngoài ra, các chi bộ đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; thông tin tình hình thời sự trong huyện, trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Chi bộ ấp, khu phố đã phát huy vai trò của tổ dân vận, ban công tác mặt trận ấp, khu phố, ban tự quản khu dân cư để kịp thời lắng nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường …

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của TCCSĐ trong toàn Đảng bộ huyện được nâng lên rõ rệt. Nhiều TCCSĐ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Một số đơn vị đạt thành tích tiêu biểu như: Năm 2019, Đảng ủy xã Phước Đông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đảng bộ xã Phước Tuy nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền…

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hằng năm, huyện Cần Đước hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà Nghị quyết Huyện ủy đã đề ra; xếp loại thi đua các ngành, các lĩnh vực luôn trong top dẫn đầu của tỉnh. Đến nay, toàn huyện có 17/17 xã, thị trấn đạt danh hiệu xã văn hóa; 10/17 xã đạt danh hiệu xã nông thôn mới. Cần Đước đã vinh dự được tỉnh công nhận là điển hình về phát triển văn hóa của tỉnh.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Cần Đước tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, tập trung chỉ đạo các cấp ủy thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Trong đó, cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất; đặc biệt chú trọng sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy đảng giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, công khai minh bạch, kiên trì, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh. Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, đạo đức, có trình độ trí tuệ; tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ; ngăn ngừa sự suy thoái, biến chất và loại bỏ những phần tử cơ hội, tham nhũng ra khỏi hàng ngũ của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội; thường xuyên xây dựng và củng cố mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; phát huy vai trò và sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Thực hiện tốt quy định về việc bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp định kỳ đối thoại trực tiếp với nhân dân; giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế theo phân cấp quản lý, thẩm quyền.

Tin tưởng rằng với sự nỗ lực, phấn đấu của từng cấp ủy đảng, chất lượng TCCSĐ trong huyện sẽ được nâng lên, hướng tới xây dựng thành công huyện Cần Đước trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Hải Âu

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Pháp Hiệu Quả Xây Dựng Tổ Chức Đảng Vững Mạnh trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!