Xu Hướng 6/2023 # Giải Pháp Đổi Mới, Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyên Truyền Nghị Quyết Của Đảng, Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Xi Đảng Bộ Tỉnh # Top 8 View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Giải Pháp Đổi Mới, Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyên Truyền Nghị Quyết Của Đảng, Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Xi Đảng Bộ Tỉnh # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Giải Pháp Đổi Mới, Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyên Truyền Nghị Quyết Của Đảng, Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Xi Đảng Bộ Tỉnh được cập nhật mới nhất trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước chỉ có thể đi vào cuộc sống khi chúng ta thực hiện tốt việc tuyên truyền làm cho Nhân dân nhận thức đúng và đầy đủ, biến nhận thức thành tình cảm, trách nhiệm, hành động để thực hiện. Trong thời gian qua, thông qua các tổ chức thành viên của Mặt trận mà các chủ trương, nghị quyết của Đảng đã được tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

          Công tác tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng, có sự tương tác trực tiếp giữa người nói và người nghe; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế. Việc quán triệt, học tập nghị quyết những năm gần đây còn được đổi mới theo hình thức truyền hình trực tiếp, trực tuyến. Trong học tập, tập trung làm rõ những nội dung mới, cơ bản của nghị quyết, đây là hình thức được tiết kiệm rất nhiều thời gian, kinh phí.

          Thời gian qua, công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các hình thức sinh hoạt chính trị, tuyên truyền bằng các phương tiện trực quan, qua các chuyên trang, chuyên mục; thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các đội thông tin tuyên truyền lưu động, tham quan…; thông qua các hoạt động cộng đồng, các lễ hội, các câu lạc bộ, nhóm sở thích, nghề nghiệp … nhằm tạo sự đồng thuận, nhất quán với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo phong trào hành động cách mạng ở mỗi địa phương. Chính từ đó các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai đến Nhân dân.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền được sử dụng thường xuyên hơn. Việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được coi trọng, đẩy mạnh. Đồng thời tăng cường chuyên trang, chuyên mục, nâng cao chất lượng hình ảnh, nội dung tin, bài phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân. Từ hoạt động nầy giúp củng cố xây dựng mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân được chặt chẽ hơn; đa số các chủ trương, chương trình, đề án khi triển khai đều được Nhân dân đồng tình và hưởng ứng.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền vẫn còn hạn chế, thường chỉ diễn ra một chiều, trình độ, năng lực, kỹ năng của cán bộ làm công tác tuyên truyền, là những báo cáo viên, tuyên truyền viên của Mặt trận, đoàn thể vẫn chưa đáp ứng kịp sự phát triển của xã hội, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền còn thiếu nhiều (hệ thống máy chiếu, màn chiếu, máy tính phục vụ cho nhiệm vụ tuyên truyền ở cơ sở không có). Trên thực tế, ở cơ sở còn rất lúng túng trong việc tổ chức tuyên truyền học tập Nghị quyết cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, bởi thông tin cho báo cáo viên còn rất hạn hẹp, chỉ gói gọn mấy nội dung trong phạm vi nghị quyết hay trên nói sao dưới nói vậy mà chưa có sự phân tích và chứng minh một cách linh hoạt, hay nói ít hơn, nói nhiều sợ sai….. vì vậy việc triển khai nghị quyết ở một số nơi chất lượng không cao.

          Nguyên nhân: Do cán bộ làm công tác tuyên truyền ít được tập huấn về chuyên môn. Vì vậy việc tuyên truyền, triển khai chủ trương, nghị quyết chỉ đạt ở mức độ nhất định, chưa đáp ứng tốt yêu cầu; tài liệu tuyên truyền còn hạn chế, chưa đáp ứng cho các đối tượng cần được tuyên truyền; một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức cho công tác tuyên truyền, còn chỉ đạo chung chung trong thực hiện; thông tin không được mở rộng, phân tích thêm, vì vậy chưa tạo được tính hấp dẫn đối với người nghe; tác động của mặt trái mạng xã hội đã làm cho việc cập nhật thông tin của một số người bị ảnh hưởng,… vì vậy công tác tuyên truyền, thông tin chính thống cần phải được cung cấp nhanh chóng, kịp thời để định hướng tích cực đến nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

          Hiện nay, chúng ta có rất nhiều kênh, nhiều hình thức để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Trong mỗi hình thức, cách làm đó đều có mặt được và chưa được tác động nhất định đến chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền. Vì vậy chúng ta phải đổi mới nội dung, biện pháp, cách thực hiện sao cho việc học tập chủ trương, Nghị quyết của Đảng phù hợp với đối tượng cần được tuyên truyền để đạt được mục đích tuyên truyền, chất lượng hiệu quả ngày càng cao.

           Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, lưu ý một số giải pháp:

          + Một: Phải xem công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng và phải xác định người nghe là ai để biên soạn nội dung cho phù hợp. Nội dung tuyên truyền phải có trọng tâm, trọng điểm, không nói chung chung, chọn những nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nói, thiết thực trong đời sống, để người nghe dễ dàng nhận thức được và làm được. Thực hiện công tác tuyên truyền đối với người đứng đầu tổ chức, thành phần tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư sẽ có sức lan tỏa và tác động hiệu quả hơn. Trong lĩnh vực tôn giáo, chức sắc là người có uy tín sẽ ảnh hưởng lớn đến quần chúng tín đồ. Tiếng nói của chức sắc có sức thuyết phục lớn tác động, quyết định đến lập trường và thái độ của tín đồ. Do vậy đối với công tác tôn giáo thì việc tuyên truyền vận động chức sắc các tôn giáo là rất quan trọng.

Tập trung tuyên truyền, tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành chương trình hành động để triển khai thực hiện. Vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt là thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17/10/2020 của Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, “Công dân Đồng khởi”, ….

          + Hai: Củng cố, xây dựng và phát triển lực lượng làm công tác tuyên truyền của Mặt trận, đoàn thể tại cơ sở: có kỹ năng, được tập huấn, nhiệt tình. Người cán bộ làm công tác tuyên truyền phải lấy sự gương mẫu để vận động tuyên truyền. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và vai trò của mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên để tuyên truyền, vận động ra Nhân dân.

          + Ba: Công tác tuyên truyền phải được gắn kết với việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực đóng góp, tham gia xây dựng và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở mỗi cơ quan, đơn vị. MTTQ Việt Nam làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên phải thật sự là những người nồng cốt trong mọi hoạt động, nói và làm theo Nghị quyết, gương mẫu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          + Bốn: Cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân là sự tập hợp nhiều người có trình độ, nhận thức, quan điểm khác nhau, nên khi đưa ra một vấn đề gì thường có nhiều ý kiến khác nhau. Do đó việc đầu tiên là phải tuyên truyền giáo dục, tuyên truyền để người dân có nhận thức tốt về đường lối, chính sách, đồng thời phải lắng nghe ý kiến khác nhau, phân tích để đi đến thống nhất thực hiện.

          + Năm: Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức, kỹ năng, cung cấp tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Mặt trận, các đoàn thể cơ sở để thực hiện công tác tuyên truyền.

Năm năm tới chúng ta bước vào giai đoạn thi đua mới, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của Nhân dân tỉnh nhà và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, chung sức, chung lòng quyết tâm duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước toàn diện trên các lĩnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI nhiệm kỳ 2020-2025.

          Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ đòi hỏi cán bộ làm công tác tuyên truyền phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận sâu sắc, bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm sống phong phú để có đủ năng lực trao đổi, đối thoại, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc, bức xúc của người dân; am hiểu công nghệ thông tin để có thể sử dụng và tác chiến trên không gian mạng.

Tuyên truyền là một việc quan trọng và cần thiết, là nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành và mỗi người cán bộ đảng viên; làm sao để chủ trương, Nghị quyết của Đảng đi vào đời sống một cách thiết thực. Do đó việc nắm dư luận xã hội, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là rất quan trọng; kịp thời phản ánh với các cấp lãnh đạo, các cơ quan chức năng những vấn đề mà Nhân dân quan tâm. Đồng thời làm cơ sở cho công tác tuyên truyền và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đẩy Mạnh Giải PháP CôNg TáC DâN Vận ChíNh Quyền, GóP Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ Xii

Thứ hai, 04/07/2011 15:02

– Phóng viên: Thưa đồng chí, trong những năm qua, công tác dân vận chính quyền ở tỉnh ta đã triển khai thực hiện đạt được những kết quả như thế nào, cũng như những tồn tại, hạn chế?

Tuy nhiên, qua thực tế cũng còn những hạn chế như: một số cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị nhận thức về công tác dân vận trong thực thi nhiệm vụ của mình chưa đầy đủ; phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân chưa tốt; thực hiện Quy chế dân chủ, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại khiếu kiện của nhân dân ở một số cơ quan chưa tốt; một bộ phận nhân dân chưa thực hiện đúng trách nhiệm nghĩa vụ của mình theo pháp luật. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên đã làm chậm tiến độ thực hiện các Dự án kinh tế, xã hội; phát sinh ngày càng nhiều khiếu nại, tố cáo trong nhân dân; để xãy ra tiêu cực tham nhũng trong một số cơ quan, đơn vị; chưa huy động nhiều nguồn lực cho phát triển và cuối cùng kinh tế, xã hội tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn và chậm phát triển.

– Phóng viên: Quán triệt học tập và để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sớm đi vào cuộc sống, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 9-6-2011. Theo đồng chí, trên lĩnh vực công tác dân vận chính quyền thì cần đẩy mạnh những giải pháp nào để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết XII của Đảng bộ tỉnh.

– Đồng chí Trần Minh Lực: Giai đoạn 2011-2015, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Vì vậy, cần có những bứt phá với quyết tâm lớn trong triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp, trong đó giải pháp tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, trong nhân dân là hết sức quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh.

Những giải pháp công tác dân vận chính quyền trong thời gian đến cần tập trung, như sau:

Ba là, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ trên tất cả các loại hình cơ sở: Tiếp tục cụ thể hóa các loại hình Quy chế dân chủ cơ sở cho phù hợp với tình hình mới; triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, quyết định của chính quyền đến nhân dân phải kết hợp: công khai minh bạch, vận động thuyết phục, thấu tình, đạt lý; Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân để lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và kịp thời tháo gỡ những bất cập; thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Bốn là, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, xem đây là giải pháp cơ bản nhất và có tính quyết định trong công tác dân vận chính quyền: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trước hết phải kỷ cương, gương mẫu và thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực công tác, trách nhiệm công việc, lề lối làm việc, văn hóa ứng xử nơi công sở để xây dựng đội ngũ là công bộc nhân dân.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận chính quyền; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa UBND các cấp với các Ban Đảng, Mặt trận, đoàn thể các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong việc phản biện xã hội, giám sát và tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Sáu là, nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân bằng cách: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận động nhân dân ý thức được quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Nghiêm khắc xử lý kịp thời những trường hợp lợi dụng dân chủ, cố ý làm sai, hoặc nghe kẻ xấu kích động khiếu kiện đông người, tố cáo sai sự thật làm cho sự việc thêm phức tạp và gây cản trở đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, cho người thực thi công vụ.

Bảy là, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp thường xuyên thực hiện công tác đôn đốc, nhắc nhở, giám sát, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác dân vận chính quyền để kịp thời biểu dương khen thưởng những cơ quan, đơn vị thực hiện có kết quả, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, lợi dụng chức vụ quyền hạn xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân.

– Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

M.L (thực hiện)

Đổi Mới Tư Duy, Cách Làm, Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Cục An Ninh Kinh Tế

1.Với xu thế hội nhập sâu rộng, độ mở lớn, kinh tế Việt Nam đã bị ngừng trệ và thiệt hại không nhỏ trước tác động của đại dịch COVID-19. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Cục ANKT đã tập trung chỉ đạo chủ động nắm tình hình, đánh giá, phân tích và đề xuất Bộ Công an tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các ban, ngành nhiều giải pháp phù hợp.

Trong đó, có việc tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo phương án đảm bảo ANTT, kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi tiêu cực, trục lợi chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19…

Trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục ANKT dự Đại hội Chi bộ 2.

Mặc dù gặp khó khăn, thách thức lớn, song Việt Nam vẫn có những điểm sáng trong phát triển kinh tế, nhất là duy trì được nền tảng vĩ mô ổn định và các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau dịch… Bởi ý chí quyết tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước; trong đó có sự góp phần không nhỏ của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh kinh tế nói riêng.

Ngày 1/8, Hiệp định Thương mại tự do EVFTA (ký kết ngày 30/6/2019) chính thức có hiệu lực thi hành. Cùng với EVFTA, Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) là cơ hội, thách thức lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Việc đàm phán, ký kết, đi đến phê chuẩn EVFTA và EVIPA là bước đi tích cực, quan trọng, nhằm hiện thực hóa sáng tạo đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước. Đồng thời cũng là một bước tiến về chất trong quan hệ Việt Nam- EU, tăng cường sự gắn kết cả về chiến lược và kinh tế song phương sau 30 năm hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao. Để Hiệp định được ký kết, đi đến phê chuẩn là một quá trình dài kiên trì.

Cùng với việc tham mưu đắc lực cho lãnh đạo Bộ, đơn vị đã tập trung triển khai đấu tranh hàng trăm vụ việc xử lý xác minh tin ban đầu, kế hoạch nghiệp vụ, các vụ truy xét, truy tìm, chuyên án trên lĩnh vực kinh tế. Qua đó, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong ngành điều tra, xử lý và thu hồi cho Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng.

Đảng ủy Cục ANKT luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau khi triển khai Đề án của Bộ về “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ chiến sĩ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan.

Đồng thời, chú trọng và quan tâm làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó đã chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an từng bước kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và sử dụng cán bộ theo mô hình tổ chức bộ máy mới phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn, bảo đảm đúng quy định. Tích cực, chủ động trong công tác xây dựng củng cố tổ chức Đảng, kiện toàn đội ngũ cấp uỷ. Chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện việc kiện toàn các tổ chức Đảng trực thuộc cho phù hợp với yêu cầu công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức bộ máy của đơn vị trong từng thời điểm.

Với những kết quả, thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua Cục ANKT đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, 8 lượt tập thể và 18 lượt cá nhân được tặng Huân chương Chiến công các hạng; 12 lượt cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 14 lượt tập thể, 194 lượt cá nhân được tặng bằng khen cấp Bộ và nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen, thư khen, kỷ niệm chương của các bộ, ngành.

Đưa Nghị Quyết Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Bến Tre Lần Thứ Xi Thành Hiện Thực

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi cho hay Bến Tre nỗ lực thực hiện 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá; 11 công trình, dự án trọng điểm.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Sau 3 ngày làm việc việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X; Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020-2025: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần Đồng khởi, ý chí, khát vọng vươn lên của người Bến Tre; tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và nông nghiệp giá trị gia tăng cao.

Đại hội cũng đặt ra mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; phát triển Bến Tre về hướng Đông, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bến Tre đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi cho hay tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là tập trung các biện pháp, giải pháp hữu hiệu, huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là tiềm lực con người, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tạo nên sức mạnh tổng hợp, nỗ lực thực hiện 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá; 11 công trình, dự án trọng điểm.

Đại hội đề ra các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 như: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt từ 8,5-9,5%/năm; GRDP bình quân đầu người phấn đấu tăng gấp đôi năm 2020. Tổng thu ngân sách và tổng đầu tư toàn xã hội lần lượt là: 35.000-40.000 tỷ đồng (tăng 12%/năm) và 130.000-140.000 tỷ đồng; có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỉnh phát triển 4.500-5.000 đảng viên, kéo giảm tỷ lệ đảng viên bị kỷ luật ít nhất 10% trong cả nhiệm kỳ; phấn đấu xây dựng 40-50% chi bộ ấp, khu phố đạt danh hiệu chi bộ vững mạnh toàn diện.

Để đạt mục tiêu đề ra, Bến Tre xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá. Tỉnh tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực và uy tín với nhân dân.

Tỉnh xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, thân thiện, năng động, gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Bến Tre chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, hiệu quả là nền tảng; phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng và xây dựng đô thị là động lực tăng trưởng; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch là mũi nhọn. Tỉnh phát triển kinh tế biển gắn với định hướng phát triển tỉnh về hướng Đông.

[Đưa Bến Tre thành tỉnh phát triển khá ở ĐBSCL vào năm 2025]

Bến Tre tập trung hoàn thiện Quy hoạch phát triển tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; xây dựng cơ chế huy động các nguồn vốn, tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, cấp nước, tạo quỹ đất cho phát triển.

Tỉnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh…

Về các nhiệm vụ đột phá, trước hết, Bến Tre tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển các cơ chế, chính sách phù hợp; phấn đấu đưa Chỉ số cải cách hành chính vào nhóm 20 cả nước.

Song song với đó, tỉnh huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi, cấp nước, giao thông, logistics, đô thị, hoàn thành giai đoạn một của tuyến động lực ven biển kết nối từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống Long An, Tiền Giang qua Bến Tre và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Đặc biệt, Bến Tre phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội theo Tầm nhìn chiến lược của tỉnh đến năm 2030 và 2045; xây dựng nhân lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, dân chủ, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 49 người (tỷ lệ cán bộ trẻ chiếm 9,09%; cán bộ nữ chiếm 20%).

Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 14 người.

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X và Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa X được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn đại biểu dự đi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi nhấn mạnh, thành công của Đại hội là dấu ấn mở đầu, tạo động lực, niềm tin, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, dân quân trong tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới vững vàng hơn, khí thế tiến công mạnh mẽ hơn.

Ngay sau Đại hội, các tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với tinh thần đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; chủ động xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội một cách cụ thể, sát thực, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, đơn vị.

Các tổ chức Đảng phân công, phân kỳ thời gian thực hiện cho từng mục tiêu, từng công trình, dự án cụ để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Đồng khởi anh hùng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, sáng tạo, ra sức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI./.

Công Trí / (TTXVN/Vietnam+)

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Pháp Đổi Mới, Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyên Truyền Nghị Quyết Của Đảng, Góp Phần Thực Hiện Thắng Lợi Nghị Quyết Đại Hội Xi Đảng Bộ Tỉnh trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!