Xu Hướng 2/2023 # Đối Tượng Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn # Top 8 View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Đối Tượng Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Đối Tượng Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn được cập nhật mới nhất trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Chào bạn về vấn đề biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được áp dụng với đối tượng nào mà bạn đang thắc mắc Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành xin đưa ra tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 89 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn:

“1. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 90 của Luật này để giáo dục, quản lý họ tại nơi cư trú trong trường hợp nhận thấy không cần thiết phải cách ly họ khỏi cộng đồng.

2. Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng đến 06 tháng”.

Đồng thời, Điều 90 quy định về đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn:

“1. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự.

3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định.

5. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Những người quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này mà không có nơi cư trú ổn định thì được giao cho cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý, giáo dục trong thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn”.

Đối Tượng Bị Áp Dụng Biện Pháp Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn

Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 111/2013/NĐ-CP về các đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và thời gian áp dụng biện pháp trên.

Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn áp dụng cho các đối tượng vi phạm nhằm giám sát, quản lý, giáo dục họ tại nơi cư trú, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, khắc phục các nguyên nhân và điều kiện dẫn đến vi phạm pháp luật. Biện pháp này không áp dụng cho các đối tượng vi phạm là người nước ngoài.

Phần lớn đối tượng bị áp dụng biện pháp này là người chưa thành niên từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và có hành vi vi phạm pháp luật hình sự nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hoặc đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nhưng hành vi vi phạm chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Nghị định 56 quy định các đối tượng sau sẽ bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn:

Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự;

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự;

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong thời hạn 06 tháng đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà lại tiếp tục tái phạm, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định. Việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với đối tượng này được tiến hành đồng thời với việc cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Người từ đủ 18 tuổi trở lên, trong thời hạn 06 tháng đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội mà lại tiếp tục vi phạm đến lần thứ ba nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự..

Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của người vi phạm mà thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có thể từ 03 tháng đến 06 tháng.

Nghị định 56/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh 111/2013/NĐ-CP.

Biện Pháp Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn Khi Xử Lý Hành Chính

Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn khi xử lý hành chính Giáo dục tại xã, phường, thị trấn là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với các ….

Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn khi xử lý hành chính

Quy định của pháp luật về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn khi xử lý hành chính

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Nghị định 111/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 56/2016

Theo điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính thì:

“3. Biện pháp xử lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.”

Giáo dục tại xã, phường, thị trấn là biện pháp xử lý hành chính áp dụng để giáo dục, quản lý tại nơi cư trú trong trường hợp nhận thấy không cần thiết phải cách ly khỏi cộng đồng.

1.Đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thi trấn.

Đối tượng là người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự, thì thời hiệu là 01 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm;

Đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm;

Đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, trong thời hạn 06 tháng đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà lại tiếp tục thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên đến lần thứ ba nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm này, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên;

Đối tượng là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, thì thời hiệu là 03 tháng, kể từ ngày đối tượng có hành vi sử dụng ma túy bị phát hiện.

Người nghiện ma túy đang tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng hoặc tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy thì cũng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với đối tượng này được tiến hành đồng thời với việc cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Đối tượng là người từ đủ 18 tuổi trở lên, trong thời hạn 06 tháng đã hai lần bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội mà lại tiếp tục thực hiện một trong các hành vi vi phạm nêu trên đến lần thứ ba nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị lập biên bản vi phạm hành chính đối với lần vi phạm này, thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm hành chính nêu trên.

Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nước ngoài.

2. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Bản tóm tắt lý lịch của người vi phạm;

Văn bản đề nghị lập hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Các văn bản, tài liệu được thu thập

Bệnh án (nếu có);

Bản tường trình của người vi phạm;

3. Thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vi phạm cư trú;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em đã tiếp nhận người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định đóng trụ sở.

4. Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng đến 06 tháng, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của người vi phạm.

Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

Những Đối Tượng Nào Có Thể Được Áp Dụng Biện Pháp Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn

Những đối tượng nào có thể được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn?, Một lưu ý là những người quy định tại các khoản 1, 2 và 3 mà không

Những đối tượng nào có thể được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn?

Chào Luật sư! tôi có một câu hỏi mong nhận được sự giải đáp, Xin cho biết những đối tượng nào có thể được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Xin chân thành cảm ơn Luật sư đã tư vấn.

Theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì những đối tượng sau có thể sẽ được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn:

Thứ nhất, Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

Theo điểm c khoản 1 điều 9 BLHS năm 2015 thì tội phạm rất nghiêm trọng được hiểu là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù

Thứ hai, Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.

Theo điểm b khoản 1 điều 9 BLHS năm 2015 thì tội phạm nghiêm trọng được hiểu là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù

Thứ ba, Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thứ tư, Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định.

Tại khoản 1 điều 12 luật cư trú năm 2006, sửa đổi năm 2013 quy định nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Thứ năm, Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một lưu ý là những người quy định tại các khoản 1, 2 và 3 mà không có nơi cư trú ổn định thì được giao cho cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý, giáo dục trong thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Email: Để được tư vấn chi tiết về Những đối tượng nào có thể được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Cập nhật thông tin chi tiết về Đối Tượng Áp Dụng Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Giáo Dục Tại Xã, Phường, Thị Trấn trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!