Xu Hướng 6/2023 # Đấu Tranh Phản Bác Các Luận Điệu Xuyên Tạc, Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch # Top 12 View | Phauthuatthankinh.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Đấu Tranh Phản Bác Các Luận Điệu Xuyên Tạc, Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết Đấu Tranh Phản Bác Các Luận Điệu Xuyên Tạc, Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch được cập nhật mới nhất trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

    Trước những diễn biến mới của tình hình và nhiệm vụ cách mạng, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, phản bác những luận điệu xuyên tạc, những quan điểm sai trái, thù địch ngày càng diễn biến phức tạp. Nhưng bằng sự chủ động, tích cực của toàn Đảng, toàn dân, công tác đấu tranh phản bác thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn lại trong cuộc đấu tranh này vẫn còn không ít những hạn chế, bất cập. Điều này được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, chỉ rõ: “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao”.

    Ngoài những yếu tố khách quan từ những tác động tiêu cực của tình hình thế giới và trong nước, một nguyên nhân mà mỗi chúng ta cần nhận rõ, đó là sự chống phá ngày càng quyết liệt của các thế lực thù địch thông qua đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”. Chúng thường lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” và khoét sâu những yếu kém, sơ hở, mất cảnh giác của ta để bóp méo, xuyên tạc tình hình; tung ra những quan điểm sai trái hòng gây ra sự hoài nghi, lung lay trong tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong khi đó, có lúc, có nơi việc nhận thức chưa đầy đủ, chưa chủ động, nhạy bén và thiếu các giải pháp phù hợp để định hướng thông tin, trên cơ sở đó tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai lệch, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị. 

Học viện Chính trị Công an nhân dân Tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

    Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển ngày càng mạnh mẽ, các thế lực thù địch tăng cường móc nối, cấu kết với những phần tử cơ hội chính trị, ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng, phủ nhận mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chúng tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc hết sức tinh vi, xảo trá hòng làm chao đảo, lung lay nhận thức, tư tưởng, niềm tin của quần chúng nhân dân vào chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng ta. Theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, chúng ra sức tuyên truyền xuyên tạc hòng làm suy giảm niềm tin, tạo ra trong nhân dân ta, nhất là thế hệ trẻ một “khoảng trống” về mục tiêu lý tưởng, lịch sử truyền thống và thành tựu của cách mạng. “Nội công, ngoại kích” là chiêu bài rất nham hiểm mà các thế lực thù địch phản động thường xuyên sử dụng nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Để áp dụng chiêu thức này hiệu quả, chúng tìm mọi cách tiếp cận, móc nối, lôi kéo, kích động, tiếp sức cho những phần tử thoái hóa, biến chất, bất mãn với chế độ,… để sử dụng làm công cụ, tay sai, phủ nhận thành quả cách mạng, phóng đại những khuyết điểm, yếu kém nhằm tạo ra những bức xúc trong dư luận, những điểm nóng trong xã hội. Chúng coi những phần tử thoái hóa, biến chất “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là lực lượng nòng cốt đi đầu để chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam. 

    Cùng với phủ nhận lịch sử truyền thống dân tộc, phủ nhận thành quả cách mạng, chúng triệt để lợi dụng chiêu bài xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ của Đảng, của dân tộc. Vào dịp đất nước ta tổ chức các sự kiện lớn, đặc biệt là chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiêu trò này tiếp tục được chúng sử dụng. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân cũng bị chúng lợi dụng để chống phá. Chúng xuyên tạc rằng đó là cuộc thanh trừng, đấu đá nhằm tranh giành lợi ích giữa các phe, nhóm trong nội bộ Đảng. Mặc dù cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của ta đạt được những kết quả rất quan trọng nhưng các thế lực thù địch luôn xuyên tạc rằng “Đảng Cộng sản không thể chống tham nhũng thành công” vì chế độ độc đảng cầm quyền sẽ thủ tiêu đấu tranh… Muốn chống tham nhũng thành công thì phải mở rộng dân chủ, bằng cách thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập… Những chủ trương, chính sách và các thành quả quan trọng mà chúng ta đã đạt được trên mặt trận ngoại giao cũng bị chúng xuyên tạc, phủ nhận hòng chia rẽ mối quan hệ giữa nước ta với các nước và các tổ chức quốc tế, làm giảm vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

    Có thể thấy các thế lực thù địch không từ bất cứ âm mưu, thủ đoạn nào nhằm chống phá Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Trước tình hình ấy, Ðảng ta đã xác định đấu tranh, phản bác có hiệu quả với luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và của mọi công dân. Chúng ta phải tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó cần đặc biệt nhấn mạnh tính chủ động. 

    Tính chủ động trước hết trong nhận thức. Hiện nay một số lượng rất lớn  các trang mạng xã hội của nhiều tổ chức, hội nhóm phản động lưu vong được chúng huy động để tuyên truyền bóp méo, xuyên tạc tình hình nhằm chống phá Việt Nam. Từ thực tế ấy, vấn đề đặt ra là chúng ta phải chủ động đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Chỉ khi nào nhận thức rõ, được cập nhật thường xuyên về tình hình và những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tính chất nguy hiểm, phức tạp của cuộc đấu tranh thì mọi người dân mới đề cao cảnh giác, không bị động, lúng túng trước những luận điệu và âm mưu, thủ đoạn chống phá; ý thức rõ trách nhiệm xây dựng thế trận chủ động đấu tranh.

    Những năm qua, các hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để khẳng định tính cách mạng khoa học của mục tiêu lý tưởng, của đường lối, chủ trương, chính sách và những thành tựu của cách mạng chưa được quan tâm đúng mức. Tính thuyết phục trong tuyên truyền đấu tranh phản bác còn hạn chế. Để khắc phục, đòi hỏi chúng ta phải chủ động hơn nữa trong tổ chức các hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Kết quả của hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chính là cơ sở khoa học để chúng ta nâng cao tính thuyết phục trong phản bác các luận điệu xuyên tạc và những âm mưu, thủ đoạn chống phá.

    Sự chủ động của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch cũng giữ một vai trò rất quan trọng. Tính chất phức tạp, cam go và quyết liệt của cuộc đấu tranh đòi hỏi phải huy động được sức mạnh tổng hợp. Điều này chỉ được tạo ra khi các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị có sự chủ động phối hợp với nhau một cách chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất. Thực tế thời gian qua cho thấy trong từng nhiệm vụ, từng nội dung đấu tranh cần tránh hô hào chung chung mà phải phân rõ trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị trong cơ chế, quy chế phối hợp thống nhất.

    Cùng với đó là sự chủ động của các cơ quan chức năng trong công tác theo dõi, thanh tra, kiểm tra, định hướng với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực nhạy cảm dễ bị móc nối, lôi kéo, để họ không tiếp tay cho kẻ xấu, không mắc mưu các thế lực thù địch. Sự chủ động trong quản lý, nắm bắt tình hình, phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm đấu tranh của các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là các cơ quan, đơn vị chức năng cũng rất cần được quan tâm. 

    Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục của các tổ chức, đoàn thể là rất cần thiết nhưng quan trọng và quyết định hơn vẫn là sự chủ động trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân. Bởi đó chính là yếu tố cơ sở nền tảng để mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân chủ động, tích cực, tự giác tham gia có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch vốn ngày càng phức tạp, khó khăn, lâu dài và cam go.

                                                                                       Kim Lân

                                                                                  (Báo Nhân Dân)

Đẩy Mạnh Đấu Tranh Với Các Luận Điểm Sai Trái, Thù Địch Trên Không Gian Mạng

Các nhà tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa tư bản và các thế lực thù địch luôn chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá lý luận đổi mới cũng như các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Điều này không mới, song tính chất đặc biệt nguy hiểm là ở chỗ nó được thực hiện bằng một phương thức, công cụ hoàn toàn mới - không gian mạng. Không gian mạng có đặc điểm là dung lượng thông tin lớn, tốc độ truyền tải nhanh, vừa có độ bao phủ rộng khắp, vừa tương tác thông tin mạnh, tức thời. Trong thời đại internet thì mỗi một người chính là một IP[1]; trong thời đại internet vạn vật thì mỗi một vật phẩm là một IP; trong thời đại trí tuệ nhân tạo thì mỗi một người máy cũng là một IP. Sự phát triển của công nghệ mới đang phá bỏ liên tục những ranh giới, những biên giới của không gian mạng. Cùng với việc mở rộng không gian mạng và tính liên kết ngày càng cao thì các vấn đề của xã hội, của con người lại càng nhiều và càng phức tạp. Không gian mạng đang chiếm lĩnh không gian và thời gian thực của con người ngày càng nhiều, ảnh hưởng ngày càng lớn với tốc độ ngày càng nhanh, chính vì vậy nó ảnh hưởng sâu rộng và phức tạp đến lĩnh vực tư tưởng, lý luận ở Việt Nam hiện nay.

1. Một số thách thức đối với hoạt động tư tưởng, lý luận trên không gian mạng

Một là, thách thức đối với hệ tư tưởng chính thống.

Do không gian mạng có tính mở với đặc trưng tự do, đa dạng, bình đẳng, nhiều khi bị xoá nhoà ranh giới giữa thực và ảo, giữa vật lý và hiện thực, vì vậy không gian mạng mang đến những thách thức to lớn đối với nền tảng tư tưởng của Đảng. Có thể nói, hiện nay, các hệ tư tưởng, các luận điểm, các học thuyết ngoài mácxít, từ các loại chủ nghĩa khác nhau như chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa vô chính phủ, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa khủng bố mạng… cho đến chủ nghĩa vị kỷ, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hưởng lạc, cũng như vô số các tôn giáo, tín ngưỡng, thậm chí là mê tín dị đoan, đang xuất hiện một cách tràn lan trên không gian mạng. Lợi dụng triệt để những ưu thế của không gian mạng, một cách trực tiếp hay gián tiếp, các loại hình ý thức hệ đó đã và đang công khai hay ngấm ngầm chĩa mũi nhọn vào lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều luận điểm, quan điểm trong các ý thức hệ đó đi ngược lại với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời chứa đựng tính chất độc hại, phản động, đang bóp méo thế giới quan và xuyên tạc nhân sinh quan, cố tình định hướng giá trị một cách sai lầm cho những người dùng mạng internet nói riêng và cho người dân Việt Nam nói chung.

Hai là, thách thức đối với mặt trận tư tưởng – văn hoá.

Một hệ tư tưởng nếu không được truyền bá và giáo dục, củng cố và phát triển thường xuyên thì hệ tư tưởng đó sẽ chết. Đảng ta luôn chú trọng mặt trận tư tưởng – văn hoá, luôn ý thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng, song sự phát triển của không gian mạng hiện nay đang đặt ra những thách thức vô cùng to lớn. Các phương tiện truyền thông truyền thống của chúng ta là đài truyền hình, đài phát thanh, sách, báo, tạp chí, phim ảnh, bảng tin, khẩu hiệu cổ động… đã tỏ ra cũ, chậm và hạn chế về tính hiệu quả.Các phương thức truyền thông về tư tưởng, lý luận chủ yếu vẫn là phổ biến nghị quyết, vận động học tập, nghe báo cáo,… trong một không gian và thời gian nhất định, với tính chất bắt buộc, tập trung và thống nhất, một chiều từ trên xuống và số lượng đối tượng tiếp nhận thông tin hạn chế. Trong khi đó, không gian mạng với tính chất đa dạng, phi tập trung, tự chủ và tương tác đã tác động mạnh mẽ và thách thức to lớn đến cách giáo dục tư tưởng truyền thống. Không gian mạng với phương thức giao tiếp ngang hàng, tương tác hai chiều và đa chiều, đã tạo ra một bước nhảy vọt về chất trong phương thức tiếp cận thông tin và trao đổi ý kiến, đồng thời cung cấp cho cư dân mạng cơ hội giao tiếp bình đẳng và một nền tảng để chia sẻ quan điểm một cách tự do. Việc tuyên truyền, phổ biến các luận điểm trên không gian mạng có hiệu quả cao, sức lan tỏa rộng và tính thẩm thấu mạnh đã cóảnh hưởng nhất định đến quyền kiểm soát, quyền khống chế của Đảng đối với mặt trận tư tưởng – văn hóa.

Ba là, thách thức đối với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Không gian mạng đã cải thiện đáng kể khả năng của các cá nhân và tổ chức trong việc công bố, trao đổi,tiếp cận và tiếp thu thông tin, đồng thời nâng cao tính độc lập, tính đa dạng, tính chọn lọc và sự khác biệt của các suy nghĩ. Mọi người có thể tự do bày tỏ ý kiến của mình (một cách ẩn danh), và có thể nhanh chóng trao đổi và chia sẻ thông tin cũng như suy nghĩ của mình với những người khác về mọi vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, lối sống…trên không gian mạng. Không kể sự chống phá có chủ đích của các thế lực thù địch, bản thân sự yếu kém của các công ty công nghệ lớn trong việc bảo mật thông tin, vi phạm quyền riêng tư, buông lỏng tin giả, kích động bạo lực,… và sự bất cập của chúng ta trong việc quản lý và kiểm soát không gian mạng đã tạo ra môi trường thuận lợi cho việc ngụy tạo, phổ biến lan tràn các luận điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, đặc biệt là trên các mạng xã hội. Mặc dù trong vài năm trở lại đây, chúng ta đã phần nào giành lại thế chủ động trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, song tính bất đối xứng của cuộc chiến tư tưởng vẫn là một hiện tượng thường thấy, là một thách thức không nhỏ. Điều này không thể không ảnh hưởng xấu và làm suy giảm niềm tin của người dân đối với Đảng, đối với chế độ, đối với mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Một số giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động tư tưởng, lý luận trên không gian mạng

Một là, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, gắn lý luận với thực tiễn trên không gian mạng.

Trong thời đại ngày nay, các cách thức và phương tiện để con người tiếp cận thông tin về mọi vấn đề thuộc mọi lĩnh vực đã vượt xa các cách thức và phương tiện truyền thống. Nhờ vậy, họ có nhiều và nhanh các thông tin, có hiểu biết sâu rộng hơn về thế giới bên ngoài rất nhiều nhờ không gian mạng. Chính vì vậy, để có thể định hướng tư tưởng trên không gian mạng, chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc tôn trọng sự thực khách quan, đối mặt với các vấn đề đang nảy sinh từ thực tiễn của xã hội; dựa trên thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nhận thức đúng và đưa ra các ý tưởng, phương án giải quyết các vấn đề của Việt Nam một cách đúng đắn, hiệu quả;từ đó mới có thể nâng cao tính thuyết phục, tính định hướng của hệ tư tưởng chính thống.

Những thiết chế xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam chưa thay đổi kịp để ứng phó với những thách thức của không gian mạng. Ví dụ, trong  lĩnh vực truyền thông, các cơ quan lớn của Đảng, như: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản; cơ quan lớn của Nhà nước, như: Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đều được xây dựng và vận hành chủ yếu trên cơ sở báo viết, báo tiếng, báo hình. Dù có chuyển đổi một phần sang phương thức báo điện tử, song mới chỉ là một phần rất nhỏ trên không gian mạng, khó có thể chiếm lĩnh hoặc định hướng được không gian mạng. Về lâu dài, cần thiết phải có một cơ quan thuộc chính phủ chuyên trách không gian mạng, ở đó các nguồn lực của nhiều bộ, ngành, nhiều cơ quan truyền thông sẽ phải tập trung cho cơ quan mới này.

Hai là, lấy dân làm gốc kết hợp với xây dựng đội ngũ làm công tác lý luận trên địa hạt không gian mạng.

Không gian mạng có tính mở, vì vậy, nếu chúng ta không chiếm lĩnh mạng thì những người khác cũng sẽ chiếm lĩnh; hơn nữa, điều hết sức nguy hiểm là địa hạt này bị bỏ trống, trong khi nó có những ưu thế rất lớn như đã nói ở trên. Trong tình huống như vậy, tính hiệu quả của công tác tư tưởng, lý luận chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể. Do đó, chúng ta cần phải chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, tăng cường sức ảnh hưởng của hệ tư tưởng chính thống bằng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng đối với cư dân mạng.Cư dân mạng có cả người dân lẫn cán bộ, đảng viên. Đối với nhân dân, công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho nhân dân cần gắn với giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lịch sử, văn hóa, tình cảm, đạo đức. Đối với cán bộ, đảng viên, cần tăng cường giáo dục lý tưởng, niềm tin và quan trọng hơn là nâng cao nhận thức về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên không những không được có những biểu hiện trái với quan điểm của Đảng, mà còn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tuyên truyền, bảo vệ quan điểm của Đảng trên không gian mạng.

Định hướng tư tưởng bằng công tác lý luận không thể tách rời việc xây dựng đội ngũ những người làm công tác lý luận. Định hướng tư tưởng, lãnh đạo dư luận bằng chuyên gia và học giả là xu thế tất yếu. Mối quan hệ biện chứng giữa “xây” và “chống” chính là thể hiện ở đây. Những người làm công tác tư tưởng, lý luận trên không gian mạng đòi hỏi phải có tầm cao của tư tưởng, độ sắc nét của các nhận định, đánh giá và độ vững chắc của lý luận. Giống như Bác Hồ trước đây nói ai cũng hiểu, ai cũng thấm thía, những người làm công tác tư tưởng, lý luận cũng phải học theo phương pháp diễn ngôn đó. Nói một cách hình ảnh, lý luận không chỉ như một món ăn cầu kỳ dành cho khách sành ăn trong nhà hàng sang trọng, mà cần thiết hơn, nó còn phải là món ăn đường phố cho người lao động, món ăn hàng ngày trong mỗi gia đình. Những vấn đề lý luận mà quần chúng quan tâm cần được giải thích rõ ràng, cặn kẽ bằng ngôn ngữ của quần chúng; người làm lý luận phải nắm vững cách nói của quần chúng, sử dụng ngôn ngữ sinh động, gần gũi với nhiều hình thức đa dạng để dễ được quần chúng chấp nhận, để lý luận thực sự bén rễ và đi vào suy nghĩ,cũng như trở thành hành động cụ thể, thiết thực của người dân.

Thực tiễn cần được tổng kết, đúc rút kinh nghiệm; vì vậy, một đặc thù của hoạt động tư tưởng, lý luận là không thể nhanh chóng có kết quả như một số hoạt động thực tiễn khác. Sáng tạo lý luận là một hoạt động đặc biệt, đòi hỏi phải có thời gian. Immanuel Kant, một trong những triết gia vĩ đại nhất thế giới, cả đời chỉ đọc sách và nghiên cứu, thế mà cũng phải đến khi ông 57 tuổi mới có thể cho ra mắt cuốn Phê phán lý tính thuần tuý, một trong bộ ba tác phẩm phê phán nổi tiếng của ông. Bản thân C.Mác cũng mất 20 năm để viết cuốn Tư bản, song vẫn chưa thể hoàn thành. Sáng tạo lý luận đòi hỏi sự đầu tư rất lớn cả về công sức lẫn thời gian như vậy, song hoạt động chống phá về tư tưởng trên không gian mạng lại diễn ra từng phút, từng giây, đây là một trong những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết. Không thể để những người làm công tác lý luận liên tục trả lời, đối thoại hoặc phản bác mọi thông tin sai trái, điều này vừa lãng phí tài nguyên trí tuệ, vừa có thể kéo lùi các nhà khoa học xuống những điều vụn vặt. Cần hết sức tiết kiệm trí tuệ, công sức của những người làm công tác lý luận để tập trung đấu tranh ở những luận điểm lớn, những luận điểm nền tảng mang tính then chốt, mang tính nguyên tắc của Đảng, của chế độ, của dân tộc; đấu tranh với những trường phái, những nhân vật đại diện mang tính tiêu biểu của thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Ba là,truyền thông tư tưởng trên không gian mạng cần hay hơn, hấp dẫn hơn.

Thời đại thông tin ngày nay tạo ra những thay đổi lớn trong cấu trúc dư luận, thay đổi cách thức và phương tiện truyền thông, thậm chí còn tái tạo lại “hệ sinh thái” mới của nội dung. Trên không gian mạng, mọi người không muốn xem, nghe các bài viết một chiều.Trên không gian mạng, quyền lực của các tổ chức không tác động được đến cơ chế tiếp cận thông tin. Đồng thời, quan niệm truyền thông truyền thống lấy tin tức làm trung tâm đã dần thay đổi, chức năng giáo dục, chức năng tư tưởng của truyền thông ngày càng giảm đi, đồng thời các chức năng giao tiếp, chức năng giải trí ngày càng tăng lên. Nội dung thể hiện luận điểm của những người tham gia không gian mạng có xu hướng ngày càng ngắn lại, từ những cuộc tranh luận hàng trăm trang trên các diễn đàn (forum) trước kia, giờ đây được rút gọn, cá nhân hoá thành các bài dài trên trang cá nhân (blog), rồi rút ngắn hơn nữa ở các tút trên Facebook, rồi các thông điệp cực ngắn trên Twitter. Bản thân các video dài trên Youtube đã ngắn đi nhiều ở các nền tảng video khác, đặc biệt là ở TikTok với độ dài chỉ khoảng 15 giây. Với không gian mạng như vậy thì các bài nghiên cứu lý luận, các bài viết mang tính tư tưởng như hiện nay dường như dài và khô khan với cư dân mạng. Chính vì vậy, truyền thông tư tưởng trên không gian mạng muốn đạt hiệu quả thì thông tin cần phải thực sự hấp dẫn, thu hút và lấy được sự yêu thích của không chỉ đảng viên, mà cả của người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Truyền thông tư tưởng trên không gian mạng có được người dân đón nhận và tham gia hay không phải là một tiêu chí cơ bản để đánh giá mức độ thành công của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Truyền thông tư tưởng cần chủ động thích ứng với hoàn cảnh mới, tình hình mới, nhiệm vụ mới trên không gian mạng, không ngừng đổi mới quan niệm, hình thức, phương pháp, phương tiện, thậm chí thay đổi phương thức diễn ngôn truyền thống, sử dụng cách diễn ngôn hiện đại, hấp dẫn, sinh động một cách lành mạnh và thẩm mỹ để lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân./.

PGS.TS. NGUYỄN TÀI ĐÔNG

Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

 Nguồn Hội đồng lý luận TW

[1]IP: Internet Protocol – giao thức Internet, là một địa chỉ đơn nhất được sử dụng để nhận diện và liên lạc với nhau trên không gian mạng.

Báo Chí, Truyền Thông Và Nhiệm Vụ Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng, Đấu Tranh, Phản Bác Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch

(TG) -Báo chí có trách nhiệm góp phần làm cho thế giới quan Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, động viên toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhân dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đạt những thành tựu có ý nghĩa lịch sử không thể phủ nhận. Trong quá trình đó, chúng ta luôn phải đối mặt với sự chống phá của các thế lực bên ngoài cùng với nguy cơ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị không ngừng hoạt động âm mưu “diễn biến hòa bình”, thường xuyên phát tán các luận điệu sai trái, thù địch, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên mọi phương tiện báo chí, truyền thông Internet, mạng xã hội, không ngừng tìm cách thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hòng làm tan rã nội bộ.

NHỮNG ĐÓNG GÓP NỔI BẬT CỦA BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải cho các tác giả đoạt giải A Giải báo chí quốc gia năm 2018. Ảnh:TTXVN

Thứ hai, khi mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến cách mạng nước ta, tác động mạnh mẽ, trực tiếp đến tâm trạng, tư tưởng các tầng lớp nhân dân. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hoang mang, lo lắng; một bộ phận khác hoài nghi, dao động, buông xuôi; một bộ phận nhỏ trở cờ, cơ hội chính trị, nhìn vào con đường khác. Các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Đảng ta vẫn vững vàng, kiên định con đường cách mạng đã chọn, lựa chọn một trong những mũi nhọn nòng cốt cách mạng là báo chí, truyền thông. Báo chí có trách nhiệm góp phần làm cho thế giới quan Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, động viên toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa(1). Lúc này, hàng loạt cơ quan báo chí, truyền thông đã chủ động, tích cực đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vững vàng trước cam go, thử thách, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định lập trường chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ công cuộc đổi mới. Coi trọng đúng mức việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng…

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, ngày 22- 10-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, chỉ rõ mục tiêu: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI LĨNH VỰC BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC THÔNG TIN, QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Thứ nhất, các thế lực thù địch, phản động không ngừng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, gia tăng lợi dụng các chiêu bài “tự do ngôn luận”, “tự do tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng triệt để tận dụng báo chí, Internet, mạng xã hội, xây dựng các trang web, đặt máy chủ ở nước ngoài, đăng tải thông tin xuyên tạc sự thật, quan điểm sai trái, thù địch. Hàng nghìn tài liệu, sản phẩm xấu độc, phản động được tuồn vào trong nước hàng ngày tác động xấu đến đạo đức, lối sống, tư tưởng, tâm hồn của một bộ phận nhân dân, nhất là giới trẻ.

 Thứ tư, báo cáo khảo sát điều tra cho thấy, điều đáng quan ngại là những loại quan điểm sai trái dễ khiến công chúng mất cảnh giác, sẵn sàng tiếp nhận. Theo các số liệu điều tra ghi nhận, những loại quan điểm sai trái dễ khiến công chúng mất cảnh giác, sẵn sàng tiếp nhận là: (1) “Quan điểm sai trái dựa trên thực trạng tham nhũng, sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” (67%). (2) “Quan điểm sai trái dựa trên những sự kiện, chứng cứ có thật” (56%). (3) “Quan điểm sai trái dựa trên sự lo lắng, bức xúc của nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc” (55%). Điều này xuất phát từ thực tế có những chính sách của cơ quan chức năng chưa hoàn thiện, còn bất cập, một số cán bộ, đảng viên mắc sai phạm nghiêm trọng, có những doanh nghiệp và cá nhân lợi dụng kẽ hở của luật pháp để kiếm lợi bất minh.

Thứ năm, trong khi có nhiều chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đưa Việt Nam trở thành một trong những hình mẫu về phát triển, được nhiều lãnh đạo, giới doanh nhân và chuyên gia nước ngoài khen ngợi, thì không ít nhà báo, người dân trong nước thường có cái nhìn tiêu cực. Thực trạng này một phần chính là do cách tuyên truyền thông tin của báo chí, truyền thông. Chưa cần phải chịu sự tác động của các lực lượng thù địch, mà chính một bộ phận trong đội ngũ những người làm báo với thái độ nghiệp vụ thiếu chuyên nghiệp, vì lợi ích riêng, hoặc quy chụp vì thiếu thông tin, đã phần nào gây ảnh hưởng tâm lý tiêu cực to lớn đến đông đảo công chúng, làm giảm niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước, chế độ…

BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG TIẾP TỤC ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC THÔNG TIN, QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI.

Thứ nhất, cơ quan lãnh đạo, quản lý, chủ quản cần tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cấp hội và các cơ quan báo chí, truyền thông, gắn với tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò các tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí, truyền thông. Chỉ đạo tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí quốc tế IMC trong Tuần lễ Cấp cao APEC – Ảnh: Báo Đà Nẵng

Thứ hai, cơ quan lãnh đạo, quản lý, chủ quản và đội ngũ người làm báo cần nhận thức sâu sắc vị trí tiên phong của báo chí trong tuyên truyền sâu rộng, cổ vũ công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí, truyền thông giữ vững tính đảng, tính tư tưởng, tính nhân dân, tính chiến đấu, tính văn hóa; vừa kiên trì bản chất của nền báo chí cách mạng, vừa nỗ lực vươn lên hiện đại hóa về mô hình, tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng chính trị, chuyên môn. Cơ quan lãnh đạo, quản lý và Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng chăm lo bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Các cơ quan báo chí, truyền thông và đội ngũ người làm báo cần nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của báo chí, truyền thông. Các cấp hội, mỗi nhà báo cần thực hiện tốt trách nhiệm xã hội đáp ứng nhu cầu thông tin mọi mặt đời sống; nâng cao hiểu biết và trình độ nhân dân; củng cố và bảo vệ sự ổn định chính trị xã hội; đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia; cổ vũ nhân tố tích cực, nhân tố mới xây dựng, chống các biểu hiện tiêu cực; bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước; giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác định hướng, chỉ đạo thông tin của cơ quan báo chí, truyền thông theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật thông tin, nhất là đối với các vấn đề chính trị, đối ngoại, các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Thứ ba, cơ quan báo chí, truyền thông cần tăng cường thông tin tích cực. Xây dựng chiến lược, kế hoạch tuyên truyền thông tin tích cực, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn, kết hợp chặt chẽ và đồng bộ các loại hình báo chí truyền thông, đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng. Coi trọng đúng mức việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. Báo chí, truyền thông phải đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, những tinh hoa văn hóa thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội.

Thứ tư, báo chí, truyền thông chủ động thông tin chính thống, thông tin phản bác quan điểm sai trái, thù địch chính xác, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm định hướng. Các cơ quan quản lý nhà nước, bộ, ngành, địa phương cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông, đây là biện pháp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với báo chí nói riêng và đối với xã hội nói chung. Mặt khác, nhờ thông tin đa dạng, nhiều chiều từ báo chí, truyền thông, phát huy vai trò phản biện xã hội, góp phần làm cho đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng đúng đắn, bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững đất nước, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

Thứ năm, cơ quan lãnh đạo, quản lý thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động báo chí, truyền thông, nhất là kiểm tra, giám sát quy trình thẩm định, xử lý thông tin trước khi đưa lên trang báo, sóng phát thanh, truyền hình; nhắc nhở cẩn trọng trước các vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Khen thưởng, động viên kịp thời đối với nhà báo, cơ quan báo chí nỗ lực, có thành tích; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp.

Thứ sáu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm xử lý nghiêm đối với các tổ chức và cá nhân đưa tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện phap bảo đảm an toàn, an ninh mạng, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Tuyên truyền, triển khai Luật An ninh mạng sâu rộng, nâng cao hiệu quả ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin xấu độc, sai trái trên không gian mạng. Đồng thời xây dựng đối sách chiến lược ngăn chặn, xử lý thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam từ các trang, dịch vụ xuyên biên giới có máy chủ đặt ở nước ngoài.

 Thứ bảy, tăng cường kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm, website, báo điện tử của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam hoặc từ nước ngoài. Tạo môi trường ngày càng bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong việc cung cấp các dịch vụ trên nền tảng số và việc thực thi pháp luật Việt Nam. Đồng thời, thường xuyên trao đổi, hợp tác quốc tế về chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ kỹ thuật, phát triển và quản lý báo điện tử, truyền thông trên Internet, mạng xã hội…

TS. Bùi Trường Giang  - Ths. Nguyễn Thị Ánh

(1) Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 31-3-1992 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh -đạo và quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác báo chí, xuất bản.

(2) Scoth Galloway: “Tứ đại quyền lực”, Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018.

Một Số Giải Pháp Phòng, Chống Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch Chống Phá Đảng Và Nhà Nước Ta Hiện Nay

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY

Hiện nay, thế giới đang bước vào thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực xã hội. Với chủ trương làm bạn với tất cả các quốc gia, dân tộc, Việt Nam đã thiết lập quan hệ với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy vậy, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng đối với nước ta không thay đổi, trái lại ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Chúng triệt để lợi dụng những thành tựu cách mạng khoa học – công nghệ, khai thác không gian mạng để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc hại, bịa đặt hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Qua đó, nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước đưa nước ta đi theo quỹ đạo của các nước phương Tây.

Để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá, công kích, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng; chúng ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm cách đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin. Chúng cho rằng, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam là sai lầm, là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng, khoét sâu những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để xuyên tạc thành tựu đổi mới của đất nước, cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, Việt Nam nên thay đổi chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng hệ tư tưởng dân chủ tư sản cho “phù hợp với xu thế phát triển”. Điển hình như: khi dịch bệnh Covid -19 vừa mới bùng phát trên thế giới, dù ở Việt Nam chưa có ca mắc bệnh nhưng nước ta đã làm rất tốt công tác phòng, chống dịch; tuy nhiên, các thế lực bên ngoài đã tung tin rằng: “Chính quyền che giấu, bưng bít, không minh bạch thông tin dịch bệnh với người dân”. Đặc biệt, khi phát hiện bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19, các thế lực thù địch đã lợi dụng tình hình tung tin “Việt Nam bùng phát dịch”, “Hà Nội sắp thất thủ”…gây tâm lý hoang mang, bất ổn trong xã hội; hay lợi dụng việc ca sĩ thủy Tiên đi vận động cứu trợ người dân miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt tháng 11/2020, các tổ chức phản động đã tuyên truyền xuyên tạc rằng: “Ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện hiệu quả hơn các cơ quan Nhà nước; cần giải tán các cơ quan làm công tác cứu trợ; Đảng, Nhà nước rất thờ ơ”…

Các thế lực thù địch ra sức đẩy mạnh tuyên truyền, ca ngợi chủ nghĩa tư bản, cổ xúy cho chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, cho rằng chủ nghĩa tư bản đã thay đổi bản chất, không còn là xã hội áp bức, bóc lột. Thông qua đó, nhằm làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân dao động, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, con đường đi lên xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam; kích động, chia rẽ nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước, lôi kéo, kích động nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất ổn định chính trị, xã hội ở nước ta. Chúng còn phê phán rằng, đường lối phát triển của ta lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo tức là tập trung vào khu vực kinh tế kém hiệu quả, khó tránh khỏi tụt hậu, yêu cầu ta phát triển thị trường tự do tư bản, khuyến khích tư nhân phát triển…Những thắng lợi trong công cuộc đổi mới của nước ta chẳng qua vì những người cách mạng Việt Nam đã quá độ sang chủ nghĩa tư bản…Lợi dụng kết quả cuộc đấu tranh chống tham những do Đảng ta tiến hành, các thế lực thù địch đã xuyên tạc, vu khống, bóp méo sự thật về cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam, nhất là sau khi Đảng, Nhà nước đưa ra xử lý một số vụ tham nhũng kinh tế, chúng cho rằng đó là “thanh trừng phe phái”, “đấu đá nội bộ Đảng”, “trả thù cá nhân” giữa người này với người kia, nhóm này với nhóm khác vì “lợi ích nhóm…” “Muốn chống tham nhũng thành công thì phải mở rộng dân chủ, công bằng thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”…Mặc dù cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta đạt được những kết quả rất quan trọng nhưng các thế lực thù địch vẫn cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam không thể chống tham nhũng thành công vì chế độ độc đảng cầm quyền sẽ thủ tiêu đấu tranh”…

Các thế lực thù địch còn tuyên truyền nội dung xấu, độc, trá hình, bơi móc, thổi phòng, xuyên tạc những sai lầm, khuyết điểm hoặc lợi dụng những hạn chế, thiếu sót trong quản lý nhà nước để vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò của các cấp ủy, chính quyền địa phương, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp dân tộc, tôn giáo. Chúng ra sức kêu gọi thúc đẩy “dân chủ đa nguyên”, thay đổi thể chế chính trị, đổi tên Đảng, tên nước, sửa Cương lĩnh, Hiến pháp, “phi chính trị hóa”, quân đội, công an; thực hiện “tam quyền phân lập” ở Việt Nam; tác động, chia rẽ nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước, kích động, lôi kéo nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất ổn định an ninh chính trị ở địa phương.

Các thế lực thù địch còn “bịa đặt” đời tư cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tuyên truyền xuyên tạc tình hình sức khỏe; bình phẩm, phán xét về trình độ, năng lực; xuyên tạc nhân phẩm, đạo đức lối sống…nhằm bôi nhọ thanh danh, uy tín của các đồng chí lãnh đạo, nhất là các đồng chí là ứng viên cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp khóa mới. Chúng cho rằng, việc đại hội lựa chọn, bầu các vị trí quan trọng trong Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị chỉ mang tính hình thức, chỉ người nhà các lãnh đạo mới được lựa chọn mà thôi, thực chất chỉ là việc “củng cố hay thâu tóm quyền lực” của các lãnh đạo trong Đảng, Nhà nước. Qua đó, hòng thúc đẩy phong trào “bất tuân dân sự”, tạo tiền đề để “tập dượt cách mạng màu” ở nước ta. Đặc biệt, chúng tập trung xuyên tạc nội dung dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng các cấp, nhất là dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc. Các thế lực thù địch soạn thảo các tài liệu mạo danh, nặc danh hoặc công khai xuyên tạc tình hình và thành tựu phát triển của đất nước; thổi phồng những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế, xã hội, đổ lỗi nguyên nhân của những hạn chế là do thể chế chính trị nhằm gây sức ép buộc các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung văn kiện Đại hội theo quan điểm phương Tây.

Tựu trung lại, để đạt được hiệu quả trong tuyên truyền phá hoại tư tưởng đối với nước ta, các thế lực thù địch triệt để sử dụng mọi phương pháp thủ đoạn để tuyên truyền “lý luận phản khoa học” bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nhằm tạo ra “khoảng trống” về mục tiêu, lý tưởng, lịch sử dân tộc và thành tựu cách mạng đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân. Chúng kết hợp “nội công” là các phần tử thoái hóa, biến chất, bất mãn với Nhà nước với “ngoại kích”, là các cá nhân tổ chức phản động lưu vong ở bên ngoài nhằm chống phá Việt Nam. Chúng đặc biệt chú trọng lôi kéo, tác động, mua chuộc cán bộ, đảng viên trong các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ…làm cho họ phai nhạt lý tưởng, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” từ đó tự hình thành “ngọn cờ” chống đối, hình thành các tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước trong các cơ quan, ban, ngành ở nước ta.

2. Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch còn có hạn chế, bất cập như: Một bộ phận cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, chức năng nhận thức chưa đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác nên chưa quan tâm, chú trọng thực hiện; còn có tổ chức đảng, đảng viên còn lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong tuyên truyền và đấu tranh, phản bác còn mang tính hình thức, thụ động chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác này. Công tác đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch còn nặng về hình thức, chưa đa dạng, phong phú về nội dung, có nơi, có lúc còn thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao. Việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật tại một số địa phương còn sơ hở, thiếu sót; việc giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện ở một số nơi còn chậm, kéo dài, vượt cấp, gây bức xúc trong nhân dân…là những yếu tố để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền các luận điệu sai trái về Việt Nam.

Nhằm góp phần khắc phục hạn chế, thiếu sót, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng đối với nước ta, theo tác giả, cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng một số giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, cần xác định, cuộc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận hiện nay là một trong những nhiệm vụ chính trị mang tính cấp bách, thường xuyên và lâu dài nhằm bảo vệ quan điểm của Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ giá trị tư tưởng, lý luận đúng đắn; bảo vệ những thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã dày công xây dựng. Do vậy, công tác này phải luôn phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác này một cách thực chất, thường xuyên, liên tục với quyết tâm chính trị lớn, sức thuyết phục cao, sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ; được triển khai rộng khắp với nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu và hiệu quả của công tác tuyên truyền, tư tưởng, lý luận, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận trong hoạch định đường lối xây dựng và phát triển đất nước; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống mãnh liệt và giữ vai trò chủ đạo trong đời sống của xã hội Việt Nam. Qua đó, cung cấp luận cứ khoa học cho cuộc đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, thù địch chống phá Việt Nam. Gắn kết chặt chẽ cuộc đấu tranh bảo vệ hệ tư tưởng g của xã hội Việt Nam với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính chủ động, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tuyên truyền và tư tưởng, lý luận; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong công tác này nhằm tạo sức “tự đề kháng”trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Năm là, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, Internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này. Chủ động, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các trang mạng độc hại, các blog “đen” thường đăng tải các tin, bài, phim có nội dung xấu, độc hại, trái ngược với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin để ngăn chặn các tin tức xấu, độc trên các trang mạng và vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng có nội dung “độc hại”. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực thông tin, tuyên thông, quản lý Internet. Cần xác định những quan hệ xã hội nảy sinh trên lĩnh vực này chưa được pháp luật điều chỉnh để kiến nghị cơ quan chức năng xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn.

Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch, phản dộng là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác này, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có hệ thống các giải pháp cơ bản nêu trên để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, thù địch đối với nước ta.

Nguồn: Thông tin Báo cáo viên số 02-2021

Cập nhật thông tin chi tiết về Đấu Tranh Phản Bác Các Luận Điệu Xuyên Tạc, Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!