Xu Hướng 2/2024 # Cổng Thông Tin Giao Tiếp Điện Tử Huyện Sông Lô # Top 5 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Cổng Giao Tiếp Điện Tử Huyện Sông Lô được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

– Cơ quan Huyện Đoàn Sông Lô là cơ quan chuyên trách giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn Sông Lô hoạt động theo pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo và tổ chức các hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Điều hành hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc ở cơ quan Huyện Đoàn đảm bảo yêu cầu hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn. Xử lý công việc hằng ngày theo sự ủy nhiệm của Ban Thường vụ và quy chế làm việc của cơ quan Huyện Đoàn.

– Chỉ đạo, điều hành, tổ chức công tác thông tin trong hệ thống phục vụ việc chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện.

– Nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn về những chủ trương, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác trong từng giai đoạn, từng thời điểm. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện đoàn điều hành, giải quyết các công việc hàng ngày.

– Hướng dẫn, kiểm tra tổ chức Đoàn cấp cơ sở trong việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn.

– Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chuẩn bị và cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

– Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn; quản lý ngân sách, tài sản và thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Đoàn và Cơ quan Huyện Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước và Điều lệ Đoàn.

Cổng Thông Tin Giao Tiếp Điện Tử Huyện Bình Xuyên

-Số điện thoại : 02113.866.372

-Email: [email protected]

– Là người điều hành chung mọi hoạt động của Văn phòng Huyện ủy, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

– Trực tiếp tham mưu giúp Thường trực Huyện ủy điều hành công việc hàng ngày; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế và chương trình công tác toàn khóa, năm, hàng tháng, hàng tuần của Huyện ủy.

– Trực tiếp phụ trách bộ phận tổng hợp, dự thảo các văn bản, chỉnh lý các văn bản tác nghiệp và văn bản của các bộ phận tham mưu trước khi trình Thường trực, Ban thường vụ, Ban Chấp hành và kiểm tra các văn bản được giao của Huyện ủy trước khi trình ký và ban hành.

– Ký thừa lệnh Ban Thường vụ Huyện ủy một số văn bản theo quy định. Được thừa lệnh Ban thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc và các ban, ngành, đoàn thể báo cáo, cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đồng thời được thừa lệnh truyền đạt những ý kiến của Huyện ủy đến các cơ quan trên.

– Tham dự các hội nghị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực và các hội nghị của huyện. Giúp Ban Thường vụ, Thường trực quan hệ làm việc với các cơ quan ngoài huyện và tham dự các buổi làm việc đó.

2. Đồng chí : Nguyễn Thị Vụ – Phó Chánh Văn phòng Huyện Ủy

-Số điện thoại: 02113.592.636

– Phụ trách công tác nghiên cứu tổng hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của bộ phận tổng hợp và có trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng.

– Biên tập, chỉnh lý, dự thảo các báo cáo và các văn bản của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện ủy do cơ quan tham mưu chuyển đến hoặc chuyên viên dự thảo. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản của cấp ủy, tổng hợp báo cáo theo quy định.

– Thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chánh Văn phòng khi được ủy quyền hoặc Thường trực Huyện ủy giao.

– Xây dựng chương trình công tác toàn khóa, năm, tháng của Huyện ủy.

– Chỉ đạo và phối hợp cùng chuyên viên tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo tháng, quý, 6 tháng, cả năm của Huyện ủy. Dự họp theo dõi hội nghị của cấp ủy theo quy định và các hội nghị khác khi được phân công.

– Theo dõi và chuyển các đơn thư khiếu nại, tố cáo…tới các cơ quan theo đúng thẩm quyền giải quyết, đôn đốc các cơ quan giải quyết theo ý kiến của Thường trực Huyện ủy và tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết với Thường trực Huyện ủy đôn đốc thực hiện công tác văn thư lưu trữ.

– Tổng hợp thông tin nhanh và xử lý thông tin kịp thời, tham mưu, đề xuất những chủ trương, biện pháp xử lý khi có thông tin để báo cáo đồng chí Chánh Văn phòng và Thường trực Huyện ủy.

– Điều hành công việc của Văn phòng và được dự các hội nghị của BTV, Thường trực Huyện ủy khi đồng chí Chánh Văn phòng đi vắng hoặc được phân công và báo cáo kết quả với đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy biết để chỉ đạo chung. Quản lý và theo dõi (chỉ số công tơ điện, nước, xăng xe) điện thoại, báo chí, tài liệu… của cơ quan.

– Theo dõi và làm một số nhiệm vụ chuyên môn khác khi được đồng chí Chánh Văn phòng hoặc Thường trực Huyện ủy giao.

3. Đồng chí: Nguyễn Việt Tiến – Phó chánh Văn phòng Huyện ủy

– Số điện thoại: 0912 891 844

– Lĩnh vực phụ trách:

– Phụ trách công tác hành chính, quản trị: chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Tổ hành chính-quản trị, công nghệ thông tin và có trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng.

– Bảo đảm các điều kiện vật chất, quản trị, hậu cần phục vụ các hoạt động của Huyện uỷ.

– Tổ chức quản lý tài sản của Huyện ủy theo quy định hiện hành. Đề xuất việc thanh lý, thanh hủy tài sản.

– Chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi công tác hậu cần, công tác nội vụ chung của cơ quan, theo dõi việc mua sắm, phát hành văn phòng phẩm, sổ sách in ấn tài liệu hàng tháng.

– Điều hành công việc của Văn phòng và được dự các hội nghị của BTV, Thường trực Huyện ủy khi đồng chí Chánh Văn phòng đi vắng hoặc được phân công và báo cáo kết quả với đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy biết để chỉ đạo chung.

– Theo dõi và làm một số nhiệm vụ chuyên môn khác khi được đồng chí Chánh Văn phòng hoặc Thường trực Huyện ủy giao.

4. Chức năng nhiệm, quyền hạn của Văn phòng Huyện ủy.

– Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; là trung tâm thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.

– Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện ủy và bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

– Nghiên cứu, đề xuất: Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy.

Sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Huyện ủy.

– Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp ủy cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Huyện ủy.

– Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

– Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

– Thẩm định, thẩm tra: Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

– Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao:

Là đầu mối giúp Thường trực Huyện ủy xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.

Tổ chức phục vụ các hội nghị, các cuộc họp của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban Đảng, cơ quan thuộc Huyện ủy; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện.

Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; cung cấp thông tin cho các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức ở huyện theo quy định.

Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến, đi.

Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Huyện ủy; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Huyện ủy giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy; hoạt động của các cấp ủy, cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp huyện để báo cáo với Ban Thường vụ, thường trực Huyện ủy.

Quản lý tài liệu lữu trư cơ quan của Huyện ủy và của Văn phòng Huyện ủy; giúp Thường trực Huyện ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội ở cấp huyện và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

Là chủ sở hữu tài sản của Huyện ủy theo sự ủy quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Huyện ủy, Thường Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo phân công, phân cấp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, thường trực Huyện ủy giao.

Cổng Thông Tin Giao Tiếp Điện Tử Huyện Vĩnh Tường

BAN ĐẢNG ĐOÀN THỂ

Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy

1. Tên cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Tường

– Số điện thoại: 0211 .3 .839.261

– Địa chỉ Email: [email protected]

* Chức năng.

-  Là cơ quan tham mưu giúp Huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ; thực hiện các nhiệm vụ do Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giao.

– Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Huyện ủy.

 * Nhiệm vụ.

– Xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điểu lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

– Đề xuất, đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

– Sơ, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

– Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành luật đảng trong đảng bộ; chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBKT cấp dưới.

– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT Huyện ủy; chương trình, kế hoạch công tác của UBKT Huyện ủy.

2. Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy: Đ/c Nguyễn Phương Nam- UVBTV

– Số điện thoại bàn: 0211 3 889 315; Di động: 0985.711.983

– Địa chỉ Email: [email protected]

– Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về mọi hoạt động của UBKT Huyện ủy; chủ trì các công việc của UBKT Huyện ủy; theo dõi một số Đảng bộ trực thuộc theo quyết định của Huyện ủy.

3. Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy: Đ/c Khổng Đình trưởng- HUV

– Số điện thoại di động: 0973.761.977

– Địa chỉ Email: [email protected]

– Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm về phần việc được phân công, cùng Thường trực UBKT điều hành chung của UBKT, giải quyết công việc khi Chủ nhiệm đi công tác; theo dõi một số chi,  đảng bộ trực thuộc, một số lĩnh vực công tác khác; thực hiện nhiệm vụ do đ/c Chủ nhiệm UBKT phân công.

4. Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy: Đ/c Phan Thị Hạnh

– Số điện thoại: 0984.535.365

– Địa chỉ Email: [email protected]

– Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm về phần việc được phân công, cùng Thường trực UBKT điều hành chung của UBKT, giải quyết công việc khi Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Thường trực đi công tác; theo dõi một số chi,  đảng bộ trực thuộc, một số lĩnh vực công tác khác; thực hiện nhiệm vụ do đ/c Chủ nhiệm UBKT phân công.

5. Đ/c Cao Đắc Thọ- Ủy viên UBKT Huyện ủy

– Số điện thoại di động: 0385.752.689

– Địa chỉ Email: [email protected]

– Lĩnh vực phụ trách:  Theo dõi một số đảng bộ trực thuộc, một số lĩnh vực công tác khác; thực hiện nhiệm vụ do đ/c Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm UBKT phân công.

6. Đ/c Lê Thị Quỳnh Lan- Ủy viên UBKT Huyện ủy

– Số điện thoại di động: 0977.318.878

– Địa chỉ Email: [email protected]

– Lĩnh vực phụ trách:  Theo dõi một số đảng bộ trực thuộc, một số lĩnh vực công tác khác; thực hiện nhiệm vụ do đ/c Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm UBKT phân công.

7. Đ/c Lê Thị Hạnh- Cán bộ  UBKT Huyện ủy

– Số điện thoại di động: 0976.139.855

– Địa chỉ Email: [email protected]

– Lĩnh vực phụ trách:  Thường trực cơ quan; Tiếp nhận văn bản, tài liệu, đơn thư gửi đến hằng ngày; tổng hợp đơn thư  báo cáo cấp trên theo yêu cầu; thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo cấp trên theo yêu cầu; thực hiện nhiệm vụ do đ/c Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm UBKT phân công.

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Đại Lộc

Chiều ngày 22 tháng 02 năm 2024, được sự thống nhất của UBND huyện Đại Lộc, Chi cục Thuế tổ chức Hội nghị Hội đồng tư vấn (HĐTV) thuế xã, thị trấn nhằm lắng nghe phản ảnh những tồn tại vướng mắc, những kinh nghiệm và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho hoạt động HĐTV thuế thời gian đến. Hội nghị do đồng chí Hà Văn Sự – Chi cục trưởng Chi cục Thuế, chủ trì; tham dự Hội nghị có đại diện: Thường trực UBND huyện Đại Lộc; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Bưu điện huyện, Đội Quản lý thị trường số 7; các Chủ tịch và thành viên HĐTV thuế của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; lãnh đạo Chi cục Thuế, lãnh đạo các Đội thuế thuộc Chi cục Thuế, công chức Đội thuế Liên xã và nhân viên Ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện các xã, thị trấn.

Theo báo cáo của Chi cục Thuế, tính đến đầu năm 2024 trên địa bàn toàn huyện có 3.136 cá nhân kinh doanh (CNKD) thuộc diện phải đăng ký, kê khai thuế, trong đó có 1.274 CNKD thuộc diện phải nộp lệ phí Môn bài và nộp các loại thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân… trên 9.000 triệu đồng/năm; có 1.862 CNKD thuộc diện không phải nộp các loại thuế, phí theo quy định pháp luật do có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm.

Báo cáo cũng nêu rõ công tác thu thuế đối với CNKD nộp thuế khoán trong thời gian qua luôn hoàn thành vượt mức dự toán giao, năm sau luôn cao hơn năm trước; công tác quản lý thuế các bước theo quy trình cũng dần đi vào nề nếp ổn định; về phía chính quyền địa phương các xã, thị trấn cũng đã xác định công tác quản lý thuế đối với CNKD là một nhiệm vụ quan trọng trong chỉ tiêu thu ngân sách, nguồn thu từ thuế ảnh hưởng trực tiếp đến chi thường xuyên của địa phương, vì vậy trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ ngân sách cấp trên và tình hình thực tế, trong thời gian qua cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phối hợp cùng HĐTV thuế, Đội thuế trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế (NNT), cung cấp thông tin, phổ biến, tư vấn chính sách thuế, để NNT hiểu rõ, đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công tác thu thuế trên địa bàn hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm.

Hội đồng tư vấn thuế (HĐTV) cũng đã kiện toàn và đi vào hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Thông tư số 208/2024/TT – BTC của Bộ Tài chính. Với 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Tư vấn về mức doanh thu dự kiến, mức thuế dự kiến của CNKD nộp thuế ổn định đầu năm, gồm CNKD thuộc diện không phải nộp thuế Giá trị gia tăng, không phải nộp thuế Thu nhập cá nhân, CNKD thuộc diện phải nộp thuế; tư vấn về mức doanh thu dự kiến, mức thuế dự kiến của CNKD mới ra kinh doanh, CNKD có thay đổi về quy mô, ngành nghề hoạt động kinh doanh trong năm; tư vấn về mức thuế miễn, giảm đối với CNKD, phối hợp với Đội thuế tổ chức thu thuế, xử lý thu nợ đọng thuế, nắm bắt tình hình về quản lý thu thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng phát huy, Hội nghị cũng đã chỉ ra một số khó khăn, tồn tại như: Chất lượng hoạt động của HĐTV thuế xã, thị trấn chưa đồng đều; chưa bám sát với các chức năng nhiệm vụ đã quy định tại Thông tư số: 208/2024/TT – BTC của Bộ Tài chính về hoạt động HĐTV thuế xã, phường, thị trấn; một số thành viên HĐTV thuế xã, thị trấn chưa theo dõi sát tình hình hoạt động của CNKD trên địa bàn, chưa quan tâm trong công tác chỉ đạo lập sổ bộ thuế, khai thác hộ, đặc biệt là phương tiện vận tải tư nhân, dẫn đến việc quản lý nguồn thu chưa đầy đủ; việc tư vấn miễn, giảm thuế đối với một số CNKD có thông báo tạm ngừng, nghỉ, bỏ kinh doanh chưa đảm bảo. Nguyên nhân chủ yếu là do Hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn là hoạt động kiêm nhiệm, chưa qua các lớp tập huấn, hướng dẫn, phổ biến thông tin, chế độ chính sách pháp luật về thuế nên chưa chủ động nghiên cứu, nắm bắt, phối hợp, tham mưu kịp thời.

Để chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn, đồng chí Hà Văn Sự – Chi cục trưởng Chi cục Thuế yêu cầu các thành viên HĐTV thuế sau khi đã kiện toàn, thời gian đến cần đi vào hoạt động thực chất hơn trong công tác rà soát, thống kê, lập bộ, quản lý, khai thác nguồn thu; phối hợp trong công tác triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án chống thất thu trên lĩnh vực như: xây dựng cơ bản tư nhân, hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân, dịch vụ ăn uống, cho thuê mặt bằng, bán hàng qua mạng Iternet……; phối hợp vận động trong công tác quản lý thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn, phối hợp xây dựng bộ thuế khoán hàng năm đảm bảo tính công bằng, hợp lý để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu kể cả khoản thu từ thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp theo quy định của pháp luật./.

Khánh Lê

Đội TTHT – NVDT Chi cục Thuế huyện Đại Lộc

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Phú Lương

Thông tin chung:

       Tên cơ quan: Văn phòng Huyện ủy huyện Phú Lương        Địa chỉ: Thị trấn Đu- Phú Lương- Thái Nguyên        Số Điện thoại: 02083504686        Fax:        E-mail: [email protected]

 

Chánh Văn phòng Huyện ủy

Đồng chí:  Năm sinh:  Chức vụ: – Chánh Văn phòng Huyện ủy Điện thoại:  E-mail: 

Chức năng:

    -  Văn phòng Huyện ủy là một cơ quan thuộc hệ thống các Ban Đảng của Huyện ủy, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp cấp uỷ, trực tiếp là giúp Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo; tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực về kinh tế – xã hội, nội chính, đối ngoại của cấp uỷ; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ.     -  Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện ủy, đảm bảo hậu cần cho cho hoạt động của cấp uỷ và các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy.

Nhiệm vụ:

    -  Văn phòng Huyện ủy chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo tực tiếp toàn diện của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Văn phòng cấp trên.     -  Tham mưu cho Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy:

+  Xây dựng quy chế làm việc và tổ chức làm việc theo quy chế.

+  Xây dựng chương trình công tác năm và các báo cáo sơ kết quý, 6 tháng, 9 tháng, tổng kết hàng năm hoặc theo chuyên đề.

+  Tổ chức quá trình làm việc chuẩn bị giúp cấp uỷ ra quyết định. Tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ và của Huyện ủy.

+  Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, các chi tiêu, mua sắm lớn về phương tiện, trang thiết bị cần bổ sung và thay thế của cơ quan. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước.

    -  Làm công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo.     -  Giúp Huyện ủy làm công tác thư từ, tiếp dân.     -  Tổ chức công tác văn thư, lưu trữ trong hệ thống các cơ quan Đảng.     -  Bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ.     -  Bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chăm lo đời sống cán bộ.     -  Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho văn phòng cấp uỷ các cơ sở xã, phường trên địa bàn.

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Thường Xuân

I. CHỨC NĂNG:

Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó;

2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; quyết toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

3. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng và thực hiện ngân sách và kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

4. Phê chuẩn kế hoạch kinh tế – xã hội của xã, thị trấn.

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản, phát triển ngành, nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản;

3. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với cá nhân và hộ gia đình, giải quyết các tranh chấp đất đai, thanh tra đất đai theo quy định của pháp luật;

4. Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn;

5. Xây dựng quy hoạch thuỷ lợi; tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

1. Tham gia với Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện;

2. Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở các xã, thị trấn;

3. Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

1. Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng thị trấn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện; quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng đã được duyệt;

2. Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp;

3. Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở; quản lý đất ở và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn;

4. Quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

1. Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn huyện;

2. Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn;

3. Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

1. Xây dựng các chương trình, đề án phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát thanh trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phổ cập giáo dục, quản lý các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mầm non; thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo việc xoá mù chữ và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử;

3. Quản lý các công trình công cộng được phân cấp; hướng dẫn các phong trào về văn hoá, hoạt động của các trung tâm văn hoá – thông tin, thể dục thể thao; bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh do địa phương quản lý;

4. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; quản lý các trung tâm y tế, trạm y tế; chỉ đạo và kiểm tra việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

5. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm;

6. Tổ chức, chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức thực hiện phong trào xoá đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo.

1. Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở địa phương;

2. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;

3. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn huyện; ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương.

1. Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; quản lý lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ;

2. Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; quyết định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoãn, miễn thi hành nghĩa vụ quân sự và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân huyện vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

4. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khẩu, quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

5. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

1. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo;

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt;

3. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương;

4. Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái những quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

1. Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp;

2. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

3. Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;

4. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án theo quy định của pháp luật;

5. Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chỉ đạo công tác hoà giải ở xã, thị trấn.

1. Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

3. Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

4. Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

5. Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình cấp trên xem xét, quyết định.

Nội dung công tác thuộc phạm vi huyện được chia thành 4 khối lớn, định hướng theo mối quan hệ ngành dọc:

a. Công tác chung, nội chính, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội , công tác quy hoạch, xây dựng, kiến trúc đô thị, an ninh quốc phòng, công tác Thanh tra tư pháp, Thi đua – khen thưởng – kỷ luật và công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

b. Công tác quản lý nhà đất, quản lý đô thị, xây dựng và giải phóng mặt bằng.

c. Công tác văn hóa xã hội và các lĩnh vực xã hội khác.

Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách các mặt công tác, các ủy viên UBND huyện được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác như sau:

– Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện theo quy định tại Điều 127 Luật tổ chức HĐND và UBND.

– Chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chung của UBND. Trực tiếp phụ trách các công tác:

+ Quốc phòng – an ninh, thanh tra – tư pháp, khiếu nại – tố cáo;

+ Quy hoạch tổ chức bộ máy, tổ chức quản lý cán bộ;

+ Quy hoạch, kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản, địa giới hành chính, giải quyết tranh chấp đất đai;

+ Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền.

– Làm trưởng ban an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy rừng.

– Trưởng ban chỉ đạo 30a.

– Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới.

– Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đông nghĩa vụ quân sự; Phụ trách các dự án nước ngoài và phi Chính phủ.

– Thay mặt UBND huyện phát ngôn trước báo chí, các cơ quan ngôn luận, thông tin đại chúng của huyện và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương làm việc trực tiếp với huyện.

– Giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

– Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các xã tuyến Biên giới gồm: Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn và Ngọc Phụng.

– Trực tiếp phụ trách kinh tế, làm nhiệm vụ Thường trực UBND huyện, thay mặt Chủ tịch UBND huyện điều hành công việc khi Chủ tịch đi vắng.

– Giữ mối quan hệ giữa UBND huyện với Thường trực HĐND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị cấp huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án huyện.

– Giữ chức vụ Thủ trưởng cơ quan UBND huyện, phụ trách hoạt động của cơ quan, trực tiếp quản lý tài chính, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán kinh phí chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, ban hành quy chế chi tiêu tài chính nội bộ cơ quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý; Quản lý kinh phí mua sắm tài sản, trang bị tài sản, thiết bị trong cơ quan; quản lý, điều động hoặc ủy quyền cho Chánh Văn phòng điều động phương tiện (xe ô tô con) phục vụ công tác của UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện. Khi cần sử dụng xe ô tô đi làm nhiệm vụ khác, Thủ trưởng cơ quan, Chánh Văn phòng phải báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND huyện.

– Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực giao thông vận tải, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tài chính, xây dựng cơ bản, thống kê, thương mại và dịch vụ.

– Phụ trách theo dõi hoạt động của các Doanh nghiệp.

– Phụ trách ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm Trưởng đại diện của ngân hàng Chính sách xã hội.

– Theo dõi hoạt động của Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế, phụ trách theo dõi hoạt động của Chi cục Thống kê, Công ty điện lực Thường Xuân.

– Theo dõi thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cơ quan UBND huyện.

– Kiêm nhiệm các Ban quản lý, các chương trình dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc lĩnh vực kinh tế.

– Làm Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực kinh tế.

– Làm Trưởng ban quản lý chương trình dự án Tầm nhìn thế giới và các tổ chức phi Chính phủ.

– Ký cải chính hộ tịch, hộ khẩu, ký cấp phép đăng ký kinh doanh thuộc lĩnh vực kinh tế.

– Phụ trách theo dõi, chỉ đạo các xã khu vực Trung tâm gồm: Thị trấn, Xuân Dương, Thọ Thanh, Xuân Cẩm và khu vực Cửa Đặt.

– Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực nông – lâm nghiệp, thủy sản; chỉ đạo điều hành các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo công tác sản xuất nông – lâm nghiệp.

– Quản lý công tác thủy lợi, thủy sản, trực tiếp chỉ đạo các chương trình, đề án, dự án đầu tư về nông nghiệp, lâm nghiệp và nông thôn, công tác phòng chống lụt bão, công tác định canh, định cư.

– Phụ trách và theo dõi hoạt động các đơn vị: Trạm khuyến nông lâm, Trạm thú y, Bảo vệ thực vật, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Đằn, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Chu.

– Chủ tịch Hội làm vườn.

– Làm Chủ tịch Hội đồng khoa học – Công nghệ huyện.

– Kiêm nhiệm các Ban quản lý, các chương trình dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc khối nông – lâm nghiệp; Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực nông – lâm nghiệp.

– Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của huyện; Thường trực Ban chỉ đạo 12-TTg; Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới.

– Ký cấp phép đăng ký kinh doanh các lĩnh vực nông – lâm nghiệp.

– Phụ trách theo dõi, chỉ đạo các xã tuyên phía Nam gồm: Xuân Cao, Luận Thành, Tân Thành và Luận Khê.

– Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; công tác đào tạo nghề, thông tin – truyền thông, thể dục – thể thao, phát thanh truyền hình, chính sách xã hội, bảo hiểm xã hội, dân số – gia đình trẻ em, phòng chống các tệ nạn xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo.

– Trực tiếp chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc khối văn xã như: Chương trình 20, 112, các đề án, dự án đầu tư về văn hóa – xã hội; phụ trách các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm văn hóa thông tin, Đài Phát thanh truyền hình, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế, Bưu điện huyện, Trung tâm bưu chính, viễn thông và các dơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn huyện.

– Kiêm nhiệm làm Trưởng các Ban, Chủ tịch các Hội thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội.

– Phụ trách theo dõi hoạt động của các tổ chức Hội và làm Chủ tịch các hội: Khuyến học, Chữ Thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc da cam.

– Chủ tịch Hội đồng phổ biến – giáo dục pháp luật; Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Chương trình xóa đói giảm nghèo, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm.

– Ký cấp phép đăng ký kinh doanh thuộc các lĩnh vực văn hóa – xã hội.

– Phụ trách theo dõi, chỉ đạo các xã khu vực 5 Xuân gồm: Xuân Thắng, Xuân Lộc, Vạn Xuân, Xuân Chinh và Xuân Lẹ.

5. Các Ủy viên UBND huyện:

– Các Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành các mặt công tác được phân công.

– Các Phó Chủ tịch UBND xây dựng chương trình kế hoạch công tác trọng tâm tháng, quý, năm báo cáo Chủ tịch UBND để xây dựng chương trình công tác chung của UBND báo cáo Huyện ủy, HĐND huyện và UBND tỉnh.

– Các Phó Chủ tịch UBND có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp của UBND, chuẩn bị kỹ các nội dung trước khi đưa ra báo cáo tại phiên họp của UBND. Các Phó Chủ tịch có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho cơ quan chuyên môn báo cáo khi được Chủ tịch đồng ý.

– Tùy theo yêu cầu công tác của huyện, các Phó Chủ tịch còn điều hành những phần việc khác do Chủ tịch giao và ủy quyền trực tiếp.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cùng cấp và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác từ trung ương đến cơ sở.

Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân cùng cấp, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Uỷ ban nhân dân, cơ quan chuyên môn cấp trên và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp khi được yêu cầu.

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân và hướng dẫn về tổ chức một số cơ quan chuyên môn để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với đặc điểm riêng của địa phương.

I. CHỨC NĂNG:

Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó;

2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; quyết toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

3. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng và thực hiện ngân sách và kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

4. Phê chuẩn kế hoạch kinh tế – xã hội của xã, thị trấn.

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản, phát triển ngành, nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản;

3. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với cá nhân và hộ gia đình, giải quyết các tranh chấp đất đai, thanh tra đất đai theo quy định của pháp luật;

4. Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn;

5. Xây dựng quy hoạch thuỷ lợi; tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

1. Tham gia với Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện;

2. Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở các xã, thị trấn;

3. Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

1. Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng thị trấn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện; quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng đã được duyệt;

2. Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp;

3. Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở; quản lý đất ở và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn;

4. Quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

1. Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn huyện;

2. Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn;

3. Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

1. Xây dựng các chương trình, đề án phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát thanh trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phổ cập giáo dục, quản lý các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mầm non; thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo việc xoá mù chữ và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử;

3. Quản lý các công trình công cộng được phân cấp; hướng dẫn các phong trào về văn hoá, hoạt động của các trung tâm văn hoá – thông tin, thể dục thể thao; bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh do địa phương quản lý;

4. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; quản lý các trung tâm y tế, trạm y tế; chỉ đạo và kiểm tra việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

5. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm;

6. Tổ chức, chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức thực hiện phong trào xoá đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo.

1. Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở địa phương;

2. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;

3. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn huyện; ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương.

1. Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; quản lý lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ;

2. Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; quyết định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoãn, miễn thi hành nghĩa vụ quân sự và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân huyện vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

4. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khẩu, quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

5. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

1. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo;

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt;

3. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương;

4. Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái những quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

1. Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp;

2. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

3. Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;

4. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án theo quy định của pháp luật;

5. Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chỉ đạo công tác hoà giải ở xã, thị trấn.

1. Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

3. Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

4. Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

5. Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình cấp trên xem xét, quyết định.

Nội dung công tác thuộc phạm vi huyện được chia thành 4 khối lớn, định hướng theo mối quan hệ ngành dọc:

a. Công tác chung, nội chính, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội , công tác quy hoạch, xây dựng, kiến trúc đô thị, an ninh quốc phòng, công tác Thanh tra tư pháp, Thi đua – khen thưởng – kỷ luật và công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

b. Công tác quản lý nhà đất, quản lý đô thị, xây dựng và giải phóng mặt bằng.

c. Công tác văn hóa xã hội và các lĩnh vực xã hội khác.

Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách các mặt công tác, các ủy viên UBND huyện được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác như sau:

– Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện theo quy định tại Điều 127 Luật tổ chức HĐND và UBND.

– Chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chung của UBND. Trực tiếp phụ trách các công tác:

+ Quốc phòng – an ninh, thanh tra – tư pháp, khiếu nại – tố cáo;

+ Quy hoạch tổ chức bộ máy, tổ chức quản lý cán bộ;

+ Quy hoạch, kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản, địa giới hành chính, giải quyết tranh chấp đất đai;

+ Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền.

– Làm trưởng ban an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy rừng.

– Trưởng ban chỉ đạo 30a.

– Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới.

– Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đông nghĩa vụ quân sự; Phụ trách các dự án nước ngoài và phi Chính phủ.

– Thay mặt UBND huyện phát ngôn trước báo chí, các cơ quan ngôn luận, thông tin đại chúng của huyện và các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương làm việc trực tiếp với huyện.

– Giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

– Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các xã tuyến Biên giới gồm: Bát Mọt, Yên Nhân, Lương Sơn và Ngọc Phụng.

– Trực tiếp phụ trách kinh tế, làm nhiệm vụ Thường trực UBND huyện, thay mặt Chủ tịch UBND huyện điều hành công việc khi Chủ tịch đi vắng.

– Giữ mối quan hệ giữa UBND huyện với Thường trực HĐND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị cấp huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án huyện.

– Giữ chức vụ Thủ trưởng cơ quan UBND huyện, phụ trách hoạt động của cơ quan, trực tiếp quản lý tài chính, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán kinh phí chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, ban hành quy chế chi tiêu tài chính nội bộ cơ quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý; Quản lý kinh phí mua sắm tài sản, trang bị tài sản, thiết bị trong cơ quan; quản lý, điều động hoặc ủy quyền cho Chánh Văn phòng điều động phương tiện (xe ô tô con) phục vụ công tác của UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện. Khi cần sử dụng xe ô tô đi làm nhiệm vụ khác, Thủ trưởng cơ quan, Chánh Văn phòng phải báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND huyện.

– Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực giao thông vận tải, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tài chính, xây dựng cơ bản, thống kê, thương mại và dịch vụ.

– Phụ trách theo dõi hoạt động của các Doanh nghiệp.

– Phụ trách ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, làm Trưởng đại diện của ngân hàng Chính sách xã hội.

– Theo dõi hoạt động của Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế, phụ trách theo dõi hoạt động của Chi cục Thống kê, Công ty điện lực Thường Xuân.

– Theo dõi thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và cơ quan UBND huyện.

– Kiêm nhiệm các Ban quản lý, các chương trình dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc lĩnh vực kinh tế.

– Làm Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực kinh tế.

– Làm Trưởng ban quản lý chương trình dự án Tầm nhìn thế giới và các tổ chức phi Chính phủ.

– Ký cải chính hộ tịch, hộ khẩu, ký cấp phép đăng ký kinh doanh thuộc lĩnh vực kinh tế.

– Phụ trách theo dõi, chỉ đạo các xã khu vực Trung tâm gồm: Thị trấn, Xuân Dương, Thọ Thanh, Xuân Cẩm và khu vực Cửa Đặt.

– Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực nông – lâm nghiệp, thủy sản; chỉ đạo điều hành các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo công tác sản xuất nông – lâm nghiệp.

– Quản lý công tác thủy lợi, thủy sản, trực tiếp chỉ đạo các chương trình, đề án, dự án đầu tư về nông nghiệp, lâm nghiệp và nông thôn, công tác phòng chống lụt bão, công tác định canh, định cư.

– Phụ trách và theo dõi hoạt động các đơn vị: Trạm khuyến nông lâm, Trạm thú y, Bảo vệ thực vật, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Đằn, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Chu.

– Chủ tịch Hội làm vườn.

– Làm Chủ tịch Hội đồng khoa học – Công nghệ huyện.

– Kiêm nhiệm các Ban quản lý, các chương trình dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc khối nông – lâm nghiệp; Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực nông – lâm nghiệp.

– Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của huyện; Thường trực Ban chỉ đạo 12-TTg; Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới.

– Ký cấp phép đăng ký kinh doanh các lĩnh vực nông – lâm nghiệp.

– Phụ trách theo dõi, chỉ đạo các xã tuyên phía Nam gồm: Xuân Cao, Luận Thành, Tân Thành và Luận Khê.

– Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; công tác đào tạo nghề, thông tin – truyền thông, thể dục – thể thao, phát thanh truyền hình, chính sách xã hội, bảo hiểm xã hội, dân số – gia đình trẻ em, phòng chống các tệ nạn xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo.

– Trực tiếp chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc khối văn xã như: Chương trình 20, 112, các đề án, dự án đầu tư về văn hóa – xã hội; phụ trách các đơn vị sự nghiệp: Trung tâm văn hóa thông tin, Đài Phát thanh truyền hình, Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế, Bưu điện huyện, Trung tâm bưu chính, viễn thông và các dơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn huyện.

– Kiêm nhiệm làm Trưởng các Ban, Chủ tịch các Hội thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội.

– Phụ trách theo dõi hoạt động của các tổ chức Hội và làm Chủ tịch các hội: Khuyến học, Chữ Thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc da cam.

– Chủ tịch Hội đồng phổ biến – giáo dục pháp luật; Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Chương trình xóa đói giảm nghèo, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm.

– Ký cấp phép đăng ký kinh doanh thuộc các lĩnh vực văn hóa – xã hội.

– Phụ trách theo dõi, chỉ đạo các xã khu vực 5 Xuân gồm: Xuân Thắng, Xuân Lộc, Vạn Xuân, Xuân Chinh và Xuân Lẹ.

5. Các Ủy viên UBND huyện:

– Các Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành các mặt công tác được phân công.

– Các Phó Chủ tịch UBND xây dựng chương trình kế hoạch công tác trọng tâm tháng, quý, năm báo cáo Chủ tịch UBND để xây dựng chương trình công tác chung của UBND báo cáo Huyện ủy, HĐND huyện và UBND tỉnh.

– Các Phó Chủ tịch UBND có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp của UBND, chuẩn bị kỹ các nội dung trước khi đưa ra báo cáo tại phiên họp của UBND. Các Phó Chủ tịch có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho cơ quan chuyên môn báo cáo khi được Chủ tịch đồng ý.

– Tùy theo yêu cầu công tác của huyện, các Phó Chủ tịch còn điều hành những phần việc khác do Chủ tịch giao và ủy quyền trực tiếp.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cùng cấp và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác từ trung ương đến cơ sở.

Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân cùng cấp, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp trên. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Uỷ ban nhân dân, cơ quan chuyên môn cấp trên và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp khi được yêu cầu.

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân và hướng dẫn về tổ chức một số cơ quan chuyên môn để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với đặc điểm riêng của địa phương.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa

Cập nhật thông tin chi tiết về Cổng Giao Tiếp Điện Tử Huyện Sông Lô trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!