Xu Hướng 2/2024 # Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Nv Tdtt # Top 6 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Nv Tdtt được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Thứ hai – 16/04/2012 10:03

Theo Quyết định số 779/QĐ-SVHTTDL ngày 18/4/2024 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao có vị trí, chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

2. Tham mưu giúp Giám đốc quản lý nhà nước về thể dục, thể thao cho mọi người, như sau:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài, huấn luyện viên thể dục, thể thao;

c) Chủ trì phối hợp với tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

d) Xây dựng hệ thống kế hoạch và tổ chức các giải thi đấu thể thao; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;

đ) Quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh;

g) Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống;

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh.

i) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương.

k) Xây dựng kế hoạch tuyển chọn và thành lập các đoàn thể thao tham gia các giải, hội thi thể thao quần chúng cấp cụm, khu vực và toàn quốc.

3. Tham mưu giúp Giám đốc quản lý nhà nước về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, như sau:

a) Thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh, đăng cai tổ chức các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

c) Thực hiện chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

d) Quản lý việc cấp, sửa đổi, thu hồi giấy phép hoạt động về thể dục thể thao trong phạm vi toàn tỉnh;

đ) Thực hiện quyết định phong cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

4. Tham mưu giúp Giám đốc triển khai các hoạt động hợp tác phát triển trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

Tác giả bài viết: BBT

Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Nv Du Lịch

Thứ hai – 16/04/2012 10:08

Theo Quyết định số 779/QĐ-SVHTTDL ngày 18/4/2024 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Nghiệp vụ du lịch có vị trí, chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

2. Tham mưu giúp Giám đốc quản lý nhà nước về du lịch, như sau:

a) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Luật Du lịch và các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức công bố quy hoạch về du lịch sau khi được phê duyệt;

c) Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo quy chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

d) Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của tỉnh;

đ) Tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;

e) Tham mưu giúp Giám đốc về các chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt.

a) Tham mưu giúp Giám đốc trình UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp, sửa đổi, thu hồi giấy phép hoạt động về du lịch trong phạm vi toàn tỉnh;

b) Tham mưu giúp Giám đốc cấp, sửa đổi, thu hồi giấy phép hoạt động về du lịch trong phạm vi toàn tỉnh thuộc thẩm quyền.

4. Chịu trách nhiệm giúp việc cho Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

5. Tham mưu giúp Giám đốc triển khai các hoạt động hợp tác phát triển trong lĩnh vực du lịch.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự ủy quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tác giả bài viết: BBT

Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Nv Văn Hóa

Thứ hai – 16/04/2012 09:22

Theo Quyết định số 779/QĐ-SVHTTDL ngày 18/4/2024 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Quản lý Văn Hóa có vị trí, chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

Phòng Quản lý văn hóa là phòng nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Sở).

Phòng Quản lý văn hóa chịu sự quản lý, chỉ đạo của Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách.

2. Tham mưu giúp Giám đốc quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, như sau:

2.1. Về nghệ thuật biểu diễn:

a) Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức thực hiện Quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn.

c) Đánh giá thẩm định các chương trình nghệ thuật biểu diễn.

a) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

b) Hướng dẫn, tổ chức việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác tại địa phương.

2.3. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

a) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh theo Quy chế Xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện tỉnh theo quy định;

b) Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện trong tỉnh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đăng ký hoạt động đối với thư viện tỉnh;

2.7. Về văn hóa quần chúng và tuyên truyền cổ động:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh;

c Quản lý karaoke, vũ trường, quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hóa khác tại địa phương;

d) Quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật.

2.8. Về văn hóa phẩm: Tổ chức giám định về văn hóa phẩm khi có trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền.

a) Tham mưu giúp Giám đốc trình UBND tỉnh cấp, sửa đổi, thu hồi giấy phép hoạt động về văn hóa trong phạm vi trên địa bàn toàn tỉnh;

b) Tham mưu giúp Giám đốc cấp, sửa đổi, thu hồi giấy phép hoạt động về văn hóa trong phạm vi trên địa bàn toàn tỉnh thuộc thẩm quyền.

4. Tham mưu giúp Giám đốc triển khai các hoạt động hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hóa.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

Tác giả bài viết: BBT

Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Kh

Thứ hai – 16/04/2012 10:18

Theo Quyết định số 779/QĐ-SVHTTDL ngày 18/4/2024 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Kế hoạch – Tài chính có vị trí, chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

1. Chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, xây dựng trình Giám đốc quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình mục tiêu phát triển, chương trình hành động và công trình quan trọng của Sở.

2. Tham mưu giúp Giám đốc hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình mục tiêu văn hóa và hạ tầng du lịch, chương trình hành động và các công trình quan trọng.

3. Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc Sở trong việc xây dựng, tổng hợp và trình Giám đốc dự toán ngân sách hàng năm; phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị dự toán trực thuộc Sở và hướng dẫn tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Tham mưu giúp Giám đốc phê duyệt quyết toán tài chính các đơn vị dự toán trực thuộc Sở; lập báo cáo, tổng hợp quyết toán ngân sách và công khai tài chính, ngân sách; quản lý việc sử dụng tài sản nhà nước của Sở và các đơn vị dự toán trực thuộc Sở theo quy định; kiểm tra công tác kế toán và quản lý tài chính; giám sát tình hình thực hiện ngân sách của Sở.

5. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, lập cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế thuộc lĩnh vực được giao. Theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh tế, đầu tư đóng góp cho xã hội của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

6. Tham gia hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình cải cách hành chính phần tài chính công trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

7. Tham mưu giúp Giám đốc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

8. Tham mưu giúp Giám đốc kiểm tra, giám sát về kế hoạch, tài chính đối với phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động của các hội, hiệp hội, liên đoàn và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo đúng quy định của pháp luật.

9. Thực hiện chế độ chính sách, chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao.

Tác giả bài viết: BBT

Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Tc

Thứ hai – 16/04/2012 10:28

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác Tổ chức – Pháp chế, như sau:

a) Thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

b) Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

c) Xây dựng và thực hiện kế hoạch biên chế hàng năm của Sở theo quy định của pháp luật;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế thuộc thẩm quyền, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận ban vận động để thành lập hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành;

e) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực của ngành;

f) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và Trưởng, Phó phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, thị xã;

g) Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

h) Thực hiện quy trình điều động, luân chuyển và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

i) Thống kê, quản lý và cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

k) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi Sở quản lý.

2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác thi đua – khen thưởng, như sau:

a) Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở; giúp Giám đốc trình các cấp có thẩm quyền phong tặng danh hiệu, khen cao, khen tổng kết năm và khen đột xuất theo đúng quy định;

b) Xây dựng chương trình kế hoạch thi đua ngắn hạn và dài hạn, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

c) Tổ chức phát động các phong trào thi đua và thực hiện các quy định về khen thưởng trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

d) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở và địa phương theo phân cấp của Sở;

đ) Chỉ đạo việc tổ chức sơ kết, tổng kết, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất sắc, tổ chức triển khai và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua yêu nước; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; xem xét, thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật; đề xuất, thẩm định các hình thức khen thưởng đặc thù;

e) Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu;

f) Xây dựng và quản lý việc sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật;

g) Tổ chức, phối hợp tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật; quản lý cấp phát hiện vật khen thưởng; xác nhận các hình thức khen thưởng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

i) Thực hiện công tác Thi đua – Khen thưởng Cụm Miền đông Nam bộ và Khối thi đua các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công pháp chế, như sau:

3.1. Về công tác xây dựng pháp luật

d) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc;

đ) Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Giám đốc xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định;

3.2. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

b) Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

3.3. Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

a) Chủ trì giúp Giám đốc phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

3.4. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

c) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

d) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

3.5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

c) Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ trưởng cơ quan chuyên môn gửi Sở Tư pháp.

3.6. Về công tác bồi thường của Nhà nước

3.7. Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Chủ trì giúp Giám đốc phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3.8. Về công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc;

4. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về công tác sáng kiến:

a) Thường trực Hội đồng sáng kiến cơ sở; xét duyệt, thẩm tra sáng kiến cấp cơ sở.

b) Tham mưu trình Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh thẩm định sáng kiến thuộc lĩnh vực của Ngành.

5. Tham mưu Giám đốc Sở quản lý Nhà nước về công tác Thanh niên.

6. Thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập của ngành theo quy định.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Tác giả bài viết: BBT

Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Nghiệp Vụ Dược

Phòng Nghiệp vụ Dược có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công tác dược của thành phố, trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch và biện pháp đảm bảo bình ổn giá thuốc và cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh và phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại thành phố và khu vực.

5. Tiếp nhận và xét duyệt các hồ sơ đăng ký sản xuất thuốc dùng ngoài theo sự phân cấp của Bộ Y tế.

7. Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp các phòng chức năng chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị thực hiện những qui chế chuyên môn về dược trong sản xuất, bảo quản, cung ứng, phân phối, sử dụng và xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng các nhà máy, kho thuốc và các cơ sở cung ứng thuốc đạt các tiêu chuẩn GPs như: GMP, GLP, GSP, GDP, GPP… theo lộ trình của Bộ Y tế.

8. Chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan như Công an, Hải quan, Quản lý thị trường… trong việc phòng chống sản xuất, lưu thông thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc nhập lậu, thuốc phi mậu dịch, thuốc viện trợ, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ và lạm dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong ngành y tế.

9. Tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế trong việc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về quản lý dược và mỹ phẩm theo qui định của pháp lụật.

10. Thống kê tổng hợp báo cáo công tác dược và mỹ phẩm theo qui định.

11. Theo dõi biến động giá thuốc, kiểm tra, kiểm soát giá thuốc kê khai lại của các doanh nghiệp theo sự phân công của Cục Quản lý Dược.

12. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao: Công tác dược bệnh viện, vaccin, sinh phẩm y tế từ khâu sản xuất đến lưu thông phân phối, bảo quản, sử dụng…

Cập nhật thông tin chi tiết về Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Nv Tdtt trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!