Xu Hướng 2/2024 # 10 Giải Pháp Cho Cơ Chế Một Cửa # Top 10 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết 10 Giải Pháp Cho Cơ Chế Một Cửa được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bước vào thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế, để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các thành phần kinh tế và thu hút nguồn đầu tư nước ngoài thì cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá các khâu trong quá trình giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức có một vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng. Theo ý kiến cá nhân tôi, UBND cấp Quận cũng như cấp Phường cần đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế “một cửa”. Cơ chế “một cửa” là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính cùng cấp hoặc giữa các cấp hành chính từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính Nhà nước. Trong những năm gần đây, UBND cấp Quận và UBND cấp Phường cũng đã triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”. Tuy nhiên, để cơ chế một cửa có thể đạt được hiệu quả cao, đáp ứng nguyện vọng của các tổ chức, cá nhân, theo tôi, cần thực hiện những giải pháp cụ thể sau: Thứ nhất, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo địa phương. Thứ hai, cần hoàn thiện thể chế pháp lí gắn với đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xóa bỏ những thủ tục rườm rà. Thứ ba, nên áp dụng tiêu chuẩn quản lí ISO 9001: 2008. Thứ tư, nghiên cứu và xây dựng mô hình một cửa liên thông từ UBND quận đến phường theo hướng hiện đại, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Thứ năm, đầu tư cơ sở vật chất gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin. Thứ sáu, tăng cường sự phối hợp, phân cấp quản lí và ủy quyền. Thứ bảy, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Thứ tám, nâng cao chất lượng cán bộ công chức. Thứ chín, xây dựng cơ sở văn hóa. Cuối cùng, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cải cách TTHC cho cán bộ công chức và tổ chức, công dân.

4 Nhóm Giải Pháp Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông

Theo đó có 4 nhóm nhiệm vụ cần tập trung như sau:

Nhóm thứ nhất là hoàn thiện thể chế; trong đó tập trung xây dựng, ban hành một số văn bản hướng dẫn, bảo đảm thực hiện Nghị định cũng như Thông tư hướng dẫn, quy định chi tiết một số điều của Nghị định 61/2024/NĐ-CP; Thông tư hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa; Thông tư quy định về mức chi phục vụ các hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành việc kiện toàn bộ phận một cửa các cấp theo quy định, chậm nhất trong quý IV/2024; tổ chức giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa theo hướng nâng tỷ lệ giải quyết 4 tại chỗ, phát huy cao nhất hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được cử ra làm việc.

Phấn đấu đến hết quý II/2024, tối thiểu 20% trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 50% bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử và áp dụng việc theo dõi, giám sát theo quy trình điện tử.

Việc bố trí trụ sở, trang thiết bị được chia thành các nhóm để bảo đảm khả thi và phù hợp với thực tế, yêu cầu đến năm 2024 các xã vùng sâu, vùng xa cũng phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định.

Nhóm nhiệm vụ thứ ba là ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, tập trung vào việc thiết lập Cổng Dịch vụ công quốc gia và đưa vào vận hành trong năm 2024; xây dựng hoặc nâng cấp Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm mỗi bộ, ngành, địa phương chỉ có một Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất; kết nối, liên thông các hệ thống thông tin này với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký kinh doanh và Cổng thanh toán tập trung quốc gia để hỗ trợ xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp và có thể thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

Về lộ trình triển khai thí điểm phần mềm một cửa điện tử tiêu chuẩn, trong quý IV/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hoàn thành việc đánh giá, công bố phần mềm một cửa điện tử tiêu chuẩn và ban hành các tiêu chí, quy định thống nhất chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Trên cơ sở đó, 3 Bộ: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường và 7 địa phương: Hà Nội, Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Quảng Bình, Đồng Nai được lựa chọn triển khai thí điểm, chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng hoặc nâng cấp phần mềm một cửa điện tử bảo đảm đạt tiêu chuẩn công bố.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương còn lại căn cứ theo công bố tiêu chuẩn về phần mềm một cửa điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng hoặc nâng cấp các phần mềm một cửa điện tử của bộ, địa phương mình. Đến hết quý II/2024, nếu những bộ, ngành, địa phương hiệu chỉnh phần mềm một cửa điện tử không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn sẽ thực hiện thay thế phần mềm mới.

Nhóm nhiệm vụ thứ tư là tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị định 61/2024/NĐ-CP và Kế hoạch thực hiện Nghị định trong năm 2024 và hàng năm.

Để triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bố trí kinh phí thực hiện trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của bộ, ngành, địa phương mình theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện; chú trọng thuê dịch vụ CNTT để bảo đảm duy trì, phát triển Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, hạ tầng mạng nội bộ và kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Minh Chi

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Tại Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã

ThS. Nguyễn Thị Xuân – Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật

Trường chính trị tỉnh Kon Tum

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ sự cần thiết phải tiến hành cải cách hành chính, đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội

Vấn đề cải cách hành chính không phải tới thời điểm hiện nay mới được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Cải cách hành chính đã được thực hiện từng bước qua các giai đoạn và thu được những kết quả nhất định trong thời gian vừa qua. Hiện nay chúng ta vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính với nhiều nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

          Đảng và Nhà nước ta xác định cải cách thủ tục hành chính luôn được quan tâm và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ ra: thủ tục hành chính còn phức tạp, phiền hà, đang là rào cản lớn đối với việc tạo lập môi trường xã hội, môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, hiệu quả cho sự phát triển. Vì vậy, cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giải quyết nhanh và kịp thời những yêu cầu của người dân gắn với việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã được triển khai mạnh mẽ từ các bộ, ngành và các địa phương.

       Trên cơ sở những quan điểm của Đảng, Nhà nước ta đã ba hành những văn bản quy định việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Ngày 22 tháng 6 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 93 Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa kiên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Ngày 25 tháng 3 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09 về việc ban hành Quy chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (thay thế Quyết định số 93). Ngày 23/4/2024 Chính phủ ban hành Nghị định số 61 (thay thế Quyết định số 09) về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định 61 đã mở rộng phạm vi các cơ  quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính: không chỉ các các cơ quan hành chính nhà nước mà còn ban gồm cả quân đội, công an. Và mở rộng hơn đối với doanh nghiệp, cá nhân được thuê hoặc được ủy quyền thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

          Như vậy, sau 13 năm (từ năm 2003) thực hiện cơ chế một cửa và 11 năm (từ năm 2007) thực hiện cơ chế một cửa liên thông đạt được những kết quả nhất định:  cơ sở vật chất cơ bản được đảm bảo, đội ngũ cán bộ, công chức đã có những chuyển biến tích cực: về năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được chuẩn hóa hơn, thái độ phục vụ người dân tận tình, phần nào đã đáp ứng được yêu cần việc đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông ở cấp xã hiện nay. Tuy nhiên, để đáp ứng được với yêu cầu trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội hiện nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một số đơn vị xã, phường, thị trấn còn có những hạn chế nhất định: tinh thần, thái độ phục vụ người dân của cán bộ, công chức chưa tốt, còn gây phiền hà cho nhân dân khi đến giải quyết hồ sơ, yêu cầu, số hồ sơ giải quyết quá hạn vẫn còn chiếm tỷ lệ không nhỏ, có những đơn vị vẫn còn tình trạng thu các khoản phí, lệ phí chưa đúng theo quy định của pháp luật, diện tích phòng tiếp nhận và trả kết quả nhiều đơn vị chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật, việc niêm yết các thủ tục, phí, lệ phí chưa được thực hiện đúng và không được bổ sung, thay thế kịp thời khi có những văn bản, quy định mới của nhà nước… Để nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết hồ sơ, yêu cầu của tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

          Một là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hàng năm, tăng cường các đợt tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ tin học để công chức có thể khai thác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho công việc. Chú trọng việc trang bị kỹ năng về giao tiếp hành chính, kỹ năng xử lý giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình thực thi công vụ.

          Hai là, việc phân bổ các chức danh theo quy định của pháp luật hiện nay thực sự chưa phù hợp. Số lượng công chức chuyên môn cấp xã ngoài căn cứ vào các tiêu chí cụ thể: đơn vị hành chính  (số lượng dân cư, mật độ dân số, diện tích…) thì số lượng hồ sơ, yêu cầu cần giải quyết của người dân cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để sắp xếp, bố trí số lượng công chức cho phù hợp.

          Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của lãnh đạo cấp xã và sự kiểm tra, giám sát của cấp trên với bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả của các xã, phường, thị trấn. Tránh tình trạng giải quyết hồ sơ cho người dân không đúng theo quy định, cán bộ, công chức ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sách nhiễu người dân hoặc thu các khoản phí ngoài quy định của pháp luật. Từ đó có những xử lý kịp thời đối với những trường hợp vi phạm cũng như khen thưởng những cá nhân thực hiện tốt công việc.

          Bốn là, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cần được bố trí cố định, tránh tình trạng luân chuyển thường xuyên giữa các đơn vị. Bên cạnh đó cần có sự chuẩn hóa về việc tiếp nhận hồ sơ, không nên “cứng nhắc” công chức ở lĩnh vực nào thì chỉ nhận hồ sơ, giải quyết yêu cầu của người dân của lĩnh vực đó. Khắc phục được vấn đề khi tổ chức, công dân tới liên hệ công việc phải đi lại nhiều lần khi không có công chức trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

          Năm là, theo quy định của Bộ Nội vụ thì các xã, phường, thị trấn không có công chức hợp đồng, nhưng thực tiễn hiện nay nhiều địa phương mới chỉ tuyển dụng được số lượng nhỏ công chức cấp xã. Một số lượng không nhỏ công chức đang làm việc theo hợp đồng ở các xã, phường, thị trấn chiếm số lượng lớn, họ không được hưởng 25% phụ cấp công vụ, tự đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, nhà nước cần có quy định phù hợp hơn với thực tiễn, có chế độ đãi ngộ để họ yên tâm, tận tình với công việc cũng như có thể thu hút được những người có trình độ cao. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở các địa phương nhanh chóng có cơ chế tuyển dụng công chức đối với các xã, phường, thị trấn.

          Sáu là, để đánh giá năng lực thực thi công vụ và thái độ phục vụ của công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thấy được mức độ hài lòng của người dân khi tới giải quyết công việc. Các xã, phường, thị trấn cần có cách thức để người dân dễ dàng thực hiện việc chấm điểm đối với cán bộ, công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Có thể xem đây là một trong những kênh để đánh giá đối với cán bộ, công chức cuối năm.  

          Bảy là, trang bị đủ và hiện đại về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: phòng làm việc phải đảm bảo về diện tích theo quy định; dành đúng và đủ diện tích cho người dân ngồi chờ  kết quả theo quy định, cần trang thiết bị đủ, nâng cấp các các trang thiết bị như: máy vi tính, máy in, máy photocoppy, máy fax….Để nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông các xã, phường, thị trấn cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện và khai thác tốt các phần mềm xử lý công việc chuyên môn. Cán bộ, công chức phải được đào tạo, bồi dưỡng đồng thời bản thân mỗi cán bộ, công chức không ngừng tự học hỏi, nghiên cứu để nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính, khai thác tốt internet và các phần mềm xử lý công việc trong lĩnh vực mình phụ trách.

Cuộc Thi “Tìm Hiểu Sáng Kiến, Giải Pháp, Mô Hình Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông” Năm 2024

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận để toàn hệ thống chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố chung tay tham gia cải cách thủ tục hành chính đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực thi các giao dịch hành chính đối với công dân.

Tranh thủ những sáng kiến, giải pháp, mô hình có giá trị để áp dụng thực tiễn cho việc hoàn thiện, cắt giảm, đơn giản, tiêu chuẩn hóa thủ tục hành chính cũng như các mô hình, cách làm hay về việc thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cũng như mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước với các giao dịch hành chính trên địa quận.

2. Yêu cầu

– Đề xuất những sáng kiến, giải pháp, mô hình hữu ích để có thể ứng dụng sâu, rộng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử hoặc các biện pháp thay thế thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính nhằm mục tiêu tiết kiệm chi phí và thời gian.

– Các sáng kiến, giải pháp, mô hình dự thi phải đạt các mục tiêu sau:

+ Rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hành chính.

+ Giảm các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

+ Có tính khả thi và ứng dụng cao trong đời sống.

+ Cắt giảm các chi phí đồng thời nâng cao hiệu quả, chất lượng giữa cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các giao dịch hành chính và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại các đơn vị.

+ Tính hiệu quả và khả thi nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân trên địa bàn.

+ Nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân trong việc thực hiện các giao dịch hành chính.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI

1. Đối tượng

– Là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội (trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

– Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Hình thức, nội dung thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức bài thi viết, trong đó thể hiện những ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nhằm mục đích đơn giản hóa thủ tục hành chính hoặc các mô hình, phương án, giải pháp nâng cao chất lượng, cách thức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đem lại hiệu quả trong công tác quản lý đối với cơ quan nhà nước cũng như giảm chi phí đối với công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

– Bài dự thi cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau:

+ Phản ánh thực trạng những vấn đề nêu ra; cơ sở pháp lý; đưa ra những giải pháp, sáng kiến, mô hình nhằm đạt đến mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian cho công dân, cho cơ quan nhà nước hoặc các giải pháp, sáng kiến, mô hình cho hệ thống một cửa, một cửa liên thông nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cũng như cách thức quản lý hiệu quả, khoa học, đem lại lợi ích cho nhà nước và công dân một cách tối ưu.

+ Các giải pháp, sáng kiến nhằm cải tiến quy trình thực hiện thủ tục hành chính, đơn giản hóa các khâu, rút ngắn hoặc loại bỏ bớt các bước thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; dự tính chi phí tiết giảm khi thực hiện thủ tục hành chính; lợi ích của cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước sẽ đạt được khi áp dụng những sáng kiến, giải pháp nếu áp dụng trên thực tế; các mô hình, phương thức vận hành, cải cách về chế độ, nhân lực, cơ sở vật chất hoặc ứng dụng khoa học; quy trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống một cửa, một cửa liên thông.

Các sáng kiến, giải pháp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính hoặc quá trình luân chuyển, phối hợp giải quyết hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo rút ngắn về thời gian và tiết kiệm chi phí, đơn giản hóa giấy tờ của công dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Các sáng kiến, giải pháp, mô hình thực hiện thủ tục hành chính, liên thông thực hiện hoặc ứng dụng công nghệ, áp dụng các ứng dụng khoa học trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính hiệu quả.

Các giải pháp, sáng kiến, mô hình cần có tính ứng dụng cao trong thực tế.

+ Trường hợp cần thiết, Ban tổ chức có thể tổ chức vòng chung khảo đối với một số bài thi có chất lượng cao nhất để thực hiện nội dung thuyết trình nhằm đánh giá kết quả và xem xét trao giải. Nội dung thuyết trình cần nêu bật những nội dung cơ bản của sáng kiến, giải pháp, mô hình; đặc biệt khả năng áp dụng thực tiễn và những lợi ích đem lại khi ứng dụng thực tế.

3 . Thời gian, địa điểm tiếp nhận bài dự thi

a) Thời điểm kết thúc nhận bài dự thi: Trước 17 giờ 00 ngày 15/11/2024. Thời hạn nhận bài dự thi gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi nhận.

b) Địa điểm tiếp nhận bài dự thi:

– Đối với người dự thi là cá nhân, tổ chức trên địa bàn Quận nộp bài dự thi tại UBND phường nơi cư trú hoặc tạm trú đối với cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở đối với tổ chức.

– Đối với người dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang trên địa bàn Quận nộp bài dự thi tại cơ quan, đơn vị mình công tác, làm việc;

III . BÀI THI HỢP LỆ VÀ KHÔNG HỢP LỆ

1. Bài thi hợp lệ: Trình bày trên giấy cỡ A4 hoặc bài dự thi trên khổ A4 nhưng kèm theo cỡ giấy khổ rộng khác để phục vụ minh họa cho bài dự thi; điền đầy đủ thông tin cá nhân theo mẫu do Ban tổ chức phát hành.

– Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt, có dấu, sử dụng phần mềm soạn thảo Microsorf Word, font chữ: Times New Roman, bảng mã Unicode, kiểu gõ: Telex; cỡ chữ 14.

2. Bài dự thi không hợp lệ: Bài dự thi trình bày trên khổ giấy không phải A4; bài photocopy; bài sao chép giống 100% bài dự thi của người khác (trường hợp này cả hai hoặc nhiều bản giống nhau 100% đều bị loại); bài thi sử dụng tiếng nước ngoài; nộp quá hạn so với quy định.

IV. CÁCH THỨC SƠ LOẠI

UBND Quận tổ chức chấm Sơ khảo đối với các bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn. UBND Quận chọn 10 bài dự thi, đáp ứng đúng Thể lệ, có số điểm cao ( lấy từ cao xuống thấp) gửi về UBND Thành phố để lựa chọn chấm Chung khảo.

V. ĐIỂM THI VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM

a) Điểm thi: Tổng điểm tối đa của bài thi là 100 điểm, trong đó:

– Nội dung: 90 điểm:

+ Phần đánh giá thực trạng: tối đa 10 điểm.

+ Phần đề xuất, kiến nghị, giải pháp, sáng kiến, mô hình; tính khả thi và tính ứng dụng: tối đa 70 điểm.

– Trình bày, minh họa: 10 điểm.

b) Tiêu trí đánh giá, nhận xét bài dự thi xuất sắc:

Bài dự thi có nghiên cứu sâu thực trạng, đưa ra các sáng kiến, giải pháp cụ thể thiết thực, có sự phân tích, lập luận chặt chẽ, tính toán chi phí tuân thủ chi tiết, cụ thể. Sáng kiến, giải pháp có tính khả thi và khả năng ứng dụng cao trong đời sống đáp ứng mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp đồng thời tăng hiệu quả, chất lượng quản lý cũng như tiết kiệm chi phí của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giải quyết, thực hiện thủ tục hành chính; Các mô hình, sáng kiến hoặc giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ, tiết giảm chi phí thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố./.

Quận Hoàng Mai

Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Ở Các Quận, Huyện Của Thành Phố Hà Nội

Ngày đăng: 14/06/2024 02:31

Cải cách thủ tục hành chính là một nhu cầu tất yếu khách quan của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những nội dung quan trọng của cải cách hành chính là cải cách thủ tục hành chính. Muốn cải cách hành chính thì thủ tục hành chính phải được đơn giản hóa một cách tối đa, tránh rườm rà. Để đáp ứng yêu cầu đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg ngày 25-3-2024 về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Đây được coi như là một giải pháp mang tính đột phá trong việc cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay, nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có Hà Nội đã và đang thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông khá đồng bộ và hiệu quả.

Để cụ thể hóa các nội dung tại Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg ngày 25-3-2024 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 8-3-2024, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Quyết định đã tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị này và nhận được nhiều phản hồi tích cực của người dân.

Hiện nay, cơ chế một cửa và một cửa liên thông đã được áp dụng tại tất cả các quận, huyện của thành phố và đã đạt được những kết quả tích cực:

Thứ nhất, các thủ tục hành chính dần được đơn giản hóa theo thẩm quyền, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch. Nhiều thủ tục hành chính được các quận, huyện, thị xã của thành phố kịp thời rà soát để tổ chức tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đồng thời thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục hành chính. Một số đơn vị đã làm tốt, như: Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm… Tính đến năm 2024, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố là: 1.856 thủ tục hành chính, trong đó: sở, cơ quan tương đương sở là: 1.407 thủ tục, cấp huyện là: 300 thủ tục, cấp xã là: 149 thủ tục(1). Tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 97,33%, trong đó: sở, cơ quan tương đương sở là 99,98%, Ủy ban nhân dân cấp huyện đạt 95%, Ủy ban nhân dân cấp xã đạt 97%(2).

Thứ hai, việc tiếp nhận và trả kết quả được tổ chức thực hiện khoa học và hiệu quả. Tính đến hết năm 2024 có 22 sở, ngành và 30 quận, huyện, thị xã của thành phố đang triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại(3). Bộ phận này được bố trí độc lập, thiết kế hợp lý, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, tạo sự thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến giao địch, đồng thời góp phần giảm đáng kể số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 07-2024/QĐ-UBND, các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận hơn 8,5 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó: sở, cơ quan tương đương sở: 0,7 triệu hồ sơ; Ủy ban nhân dân cấp huyện: 0,4 triệu hồ sơ; Ủy ban nhân dân cấp xã: 4,5 triệu hồ sơ, còn lại là các đơn vị hiệp quản. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của toàn thành phố đạt 98,93%, trong đó: sở, cơ quan tương đương sở đạt tỷ lệ 98,39%, cấp huyện đạt 98,73%, cấp xã đạt 99,66%(4). Bên cạnh đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các quận, huyện cũng đã làm tốt chức năng theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết hồ sơ của các phòng, ban chuyên môn và phối hợp trong xử lý các hồ sơ liên thông. Việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả đều được cập nhật, công khai trên Phần mềm một cửa điện tử; cá nhân, tổ chức khi đến nộp hồ sơ đều được hướng dẫn, cấp mã tra cứu hồ sơ để theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ. Đối với hồ sơ giải quyết trước hạn, các đơn vị đã chủ động thông báo để cá nhân, tổ chức biết. Việc thu phí, lệ phí được niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ và thực hiện theo đúng quy định. Cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, lịch sự, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố được nâng lên.

Thứ ba, đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là những người có kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu công việc, được thường xuyên tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận này.Qua thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên; thái độ phục vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đối với các hồ sơ quá hạn giải quyết hoặc theo quy định phải thực hiện xin lỗi do sơ suất trong quá trình tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, các cơ quan đã triển khai việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp. Có thể nói, việc xin lỗi đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các quận huyện của thành phố vẫn còn một số hạn chế, như: Kết quả giải quyết một số hồ sơ hành chính còn chưa đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức; một số hồ sơ giải quyết chưa đúng hạn, nhất là trên các lĩnh vực: lao động, thương binh, xã hội, đất đai… Ýthức trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức trong quá trìnhthực hiện nhiệm vụ, công vụ ở một sốcơ quan, đơn vị tuy có chuyển biến nhưng còn chậm. Một bộ phận công chức tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính còn thiếu trách nhiệm, chưa quan tâm đến thời hạn hẹn trả hồ sơ dẫn đến hồ sơ tồn đọng kéo dài; một số công chức hạn chếvề năng lựcchuyên môn, phẩm chấtđạo đức,kỹ năng có biểu hiện quan liêu trong xử lý công việc dẫn đến bức xúc cho người dân trong quá trình giao dịch tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, việc triển khai cơ chế một cửacòn thiếu đồng bộ,thủ tục hành chính thiếu tính liên thông và phối hợp, việc giải quyết một số loại hồ sơ hành chính còn bị cắt khúc, chưa tạo thành quy trình thống nhất dẫn đến người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc. Công tác tuyên truyền về cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với cải cách thủ tục hành chính chưa tạo ra những chuyển biến căn bản trong nhận thức về trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, chưa huy động tốt sự tham gia giám sát của người dân vào việc thực hiện cơ chế này ở các cấp chính quyền…

Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, cần tập trung thực hiện các giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tập trung chỉ đạo quyết liệt và dành ưu tiên các nguồn lực cho việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức, kiểm tra chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền và trách nhiệm phối hợp trong quy trình xử lý thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giảm bớt tình trạng quá hạn khi giải quyết hồ sơ liên thông, không để người dân và doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc.

Hai là, tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo thẩm quyền, tổ chức niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết. Đồng thời, niêm yết công khaithời gian làm việc, họ tên, chức danh cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mở sổ góp ý, hòm thư góp ý,… giúp cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cậnthủ tục hành chính, tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát của người dân. Đẩy mạnh công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy trình nội bộtrong giải quyết thủ tục hành chính, loại bỏ những khâu trung gian, chồng chéogây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; cập nhật kịp thời các quy định về thủ tục hành chính đểtổ chức triển khai thực hiện.

Ba là, lựa chọn đối với đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng, có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin,tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi nhiệm vụ; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, rèn luyện đạo đức công vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ, hình thành sự chuyên nghiệp hóa trong các hoạt động công vụ.

Cần bố trí cố định công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, không kiêm nhiệm công tác khác. Cần quy định tách bạch giữa công chức tiếp nhận hồ sơ và công chức giải quyết hồ sơ nhằm hạn chế đến mức tối đa những tiêu cực trong quá trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phải chú ý đến việc bảo đảm giữa công tác và học tập nâng cao trình độ, đáp ứng được sự biến động về đội ngũ cán bộ khi có yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Lấy tiêu chí sự hài lòng của nhân dân đối với thái độ, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức để đánh giá cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bốn là, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, tổ chức và công dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với cải cách thủ tục hành chính thông qua nhiều hình thức khác nhau. Qua đó, nâng cao nhận thức và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, đáp ứng yêu cầu giao dịch qua mạng, đem lại hiệu quả trong việc cải cách thủ tục hành chính cũng như tạo thuận lợi tối đa cho công dân. Cần đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức, gương điển hình tập thể hoặc cá nhân thực hiện tốt tổ chức cải cách hành chính nhà nước tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Sáu là, cần đầu tư hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo đủ diện tích và các điều kiện khác theo quy định phục vụ cho việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị phải được bố trí độc lập và đặt tại nơi trang trọng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch.Chú ý đến việc đầu tư xây dựng nhà kho phục vụ cho công tác lưu trữ hồ sơ. Tăng cường sử dụng hiệu quả các phần mềm một cửa áp dụng chung cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và hoàn thiện hệ thống đường truyền đảm bảo quản lý thống nhất, đồng bộ, thông suốt phù hợp với thực tế triển khai, hỗ trợ hiệu quả cho cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Như vậy, để thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội hiện nay, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về phối hợp, điều hành, giám sát, nguồn nhân lực, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tạo mối quan hệ tốt và sự tin tưởng của nhân dân với chính quyền từ đó góp phần vào sự thành công của công cuộc cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

ThS Nguyễn Thúy Mai – Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(1),(2), (3), (4) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: Báo cáo số 327/BC-UBNDsơ kết thực hiện Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội, 2024.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Chính phủ:Quyết định số 09/2024/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, 2024.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội, 2024.

Theo: lyluanchinhtri.vn

Cuộc Thi “Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp, Mô Hình Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông” Năm 2024

UBND huyện Thường Tín vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” dành cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn huyện.

Với mục đích tăng cường tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận để toàn hệ thống chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện chung tay tham gia cải cách thủ tục hành chính đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực thi các giao dịch hành chính đối với công dân. Đặc biệt, cuộc thi được tổ chức nhằm tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình khi có điều kiện cho phép; hoàn thiện, cắt giảm, đơn giản, tiêu chuẩn hóa thủ tục hành chính cũng như các mô hình, cách làm hay về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cũng như mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước với các giao dịch hành chính trên địa bàn huyện.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Thường Tín, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

Nội dung cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024” bao gồm: Đưa ra các ý tưởng, giải pháp, mô hình cải tiến quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên cơ sở tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đề xuất các mô hình thực hiện thủ tục hành chính hiệu quả, đơn giản mang lại lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước và công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Đề xuất các mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ cũng như đơn giản hóa, tiết kiệm chi phí cho cơ quan hành chính cũng như cho công dân trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cuộc thi sẽ diễn ra theo 2 vòng. Trong đó, ở vòng sơ khảo tại huyện, bài thi được thể hiện theo hình thức bài viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt (có dấu). Vòng chung khảo tại Thành phố, bài thi được thể hiện dưới hình thức thuyết trình, sân khấu hóa.

UBND huyện yêu cầu các 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị tham gia dự thi; đối với mỗi UBND xã, thị trấn thuộc Huyện phải có ít nhất 20 bài dự thi.

Bài dự thi gửi về UBND huyện Thường Tín (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện – Bộ phận Tổng hợp) trước 17h00 ngày 20/11/2024.

Cổng Thông tin điện tử huyện đăng tải kế hoạch và thể lệ cuộc thi, cụ thể như sau:

 236/KH-UBND

3663/QĐ-UBND

Admin Thường Tín

Cập nhật thông tin chi tiết về 10 Giải Pháp Cho Cơ Chế Một Cửa trên website Phauthuatthankinh.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!