Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in taqyeem_review_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in taqyeem_get_reviews là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in taqyeem_types_get_reviews là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads125_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads120_90_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads120_60_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads120_600_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads120_240_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads160_600_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads300_600_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads250_250_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads300_100_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in ads300_250_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_video_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_posts_list là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_login_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_google_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_widget_tabs là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_flickr_photos là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_author_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in author_post_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_social_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_search là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_slider là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in TIE_WeatherWidget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_youtube_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_Latest_Tweets là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_timeline_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_facebook_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_categort_posts là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_news_pic là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_text_html là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_feedburner_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_soundcloud là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_author_custom là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_Author_Bio là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_authors_posts là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in tie_comments_avatar là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Notice: Việc gọi phương thức khởi tạo cho WP_Widget in arqam_lite_counter_widget là không được phép từ phiên bản 4.3.0! đã được thay thế bằng
__construct()
in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php on line 3956

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/functions.php:3956) in /home/nhphayvp/public_html/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
bơm xi măng không bóng – Phẫu Thuật Thần Kinh, Cột Sống, Sọ Não, Thoát Vị Đĩa Đệm http://phauthuatthankinh.edu.vn Điều trị kỹ thuật cao và tư vấn các bệnh thần kinh, cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau lưng, đau cột sống thắt lưng, đau cột sống cổ, chấn thương sọ não, u não..... Tue, 09 Oct 2018 05:44:05 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.15 http://phauthuatthankinh.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/cropped-logo-1x1-02-4-32x32.png bơm xi măng không bóng – Phẫu Thuật Thần Kinh, Cột Sống, Sọ Não, Thoát Vị Đĩa Đệm http://phauthuatthankinh.edu.vn 32 32 BƠM XI MĂNG KHÔNG BÓNG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÚN XẸP ĐỐT SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG http://phauthuatthankinh.edu.vn/bom-xi-mang-khong-bong-dieu-tri-benh-lun-xep-dot-song-do-loang-xuong/ http://phauthuatthankinh.edu.vn/bom-xi-mang-khong-bong-dieu-tri-benh-lun-xep-dot-song-do-loang-xuong/#respond Fri, 03 Mar 2017 08:04:23 +0000 http://phauthuatcotsong.com/?p=1175 BƠM XI MĂNG KHÔNG BÓNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN XẸP ĐỐT SỐNG
Bn nam, 58 tuổi. Thỉnh thoảng có những đợt đau lưng tái đi tái lại nhiều lần. Gần đây bệnh nhân có ngã ngồi bệt mông xuống nền cứng. Đau ngang thắt lưng, uống thuốc giảm đau không đỡ nhiều, đau ngày càng tăng và đi lại lệch người do đau
Chụp x quang là xẹp đốt sống L1 nặng, gây gù cột sống

3

Chụp cộng hưởng từ có xẹp đốt sống L1 có phù tủy xương.

4

IMG_1373

Có chỉ định đổ xi măng tạo hình thân đốt sống
Với những trường hợp xẹp nặng này, chỉ định bơm xi măng có bóng được ưu tiên sử dụng do chỉ số an toàn cao và bác sĩ chủ động hơn. Tuy nhiên do bệnh nhân không chi trả được nên bác sĩ đã sử dụng bơm xi măng không bóng, trường hợp này cần bác sĩ có kinh nghiệm và khéo léo do đốt sống xẹp nặng, nguy cơ thất bại khi đặt kim và xi măng trào ra ngoài rất cao.
Sau khi tiến hành thủ thuật thành công, sau 2h bệnh nhân đã có thể ra viện đi lại bình thường, hết đau lưng

IMG_1374

LỜI BÀN CỦA BIỆN PHÁP ĐỀU TRỊ NÀY:
Tạo hình đốt sống qua da hay còn gọi là đổ xi măng đốt sống là kĩ thuật bơm vào thân đốt sống bị xẹp hỗn dịch xi măng sinh học (Methylmethacrylate) qua ống thông (Troca) được chọc qua da dưới hướng dẫn của Xquang truyền hình mà KHÔNG CẦN PHẢI PHẪU THUẬT. Mục đích làm giảm đau, làm bền vững cột sống, tránh gù vẹo cột sống tiến triển.
Chỉ định cho những trường hợp:
Xẹp đốt sống do loãng xương gây đau hoặc lún xẹp do chấn thương

U máu thân đốt sống thể tiến triển.

Các tổn thương u gây tiêu hủy thân đốt sống (di căn cột sống thể tiêu xương, đa u tủy, u hạt tế bào ái toan).

]]>
http://phauthuatthankinh.edu.vn/bom-xi-mang-khong-bong-dieu-tri-benh-lun-xep-dot-song-do-loang-xuong/feed/ 0
Tạo hình đốt sống qua da điều trị xẹp đốt sống http://phauthuatthankinh.edu.vn/tao-hinh-dot-song-qua-da/ http://phauthuatthankinh.edu.vn/tao-hinh-dot-song-qua-da/#respond Sat, 18 May 2013 02:54:58 +0000 http://localhost/pttk/2013/05/18/tao-hinh-dot-song-qua-da/ Tạo hình đốt sống qua da điều trị xẹp đốt sống – Tạo hình đốt sống qua da hay còn gọi là đổ xi măng đốt sống là kĩ thuật bơm vào thân đốt sống bị xẹp hỗn dịch xi măng sinh học (Methylmethacrylate) qua ống thông (Troca) được chọc qua da dưới hướng dẫn của Xquang truyền hình mà không cần phải phẫu thuật. Kỹ thuật này được tiến hành lần đầu tiên tại pháp do giáo sư H. Deramond vào năm 1984. Hiện hay nó đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới.

Với mục đích:

Tác dụng giảm đau.

Tác dụng làm bền vững thân đốt sống.

Cầm máu tiền phẫu.

Những chỉ định thường được áp dụng

Xẹp đốt sống do loãng xương gây đau hoặc lún xẹp do chấn thương

U máu thân đốt sống thể tiến triển.

Các tổn thương u gây tiêu hủy thân đốt sống (di căn cột sống thể tiêu xương, đa u tủy, u hạt tế bào ái toan).

Có hai kỹ thuật chính được thực hiện:

Kỹ thuật tạo hình đốt sống qua da bằng bơm xi măng sinhhọc (Vertebroplasty):

phẫu thuật viên sẽ sử dụng một kim chuyên dụng chọc vào thân đốt sống để bơm xi măng. Xi măng sinh học giúp bền vững thân đốt sống, từ đó làm giảm đau cho bệnh nhân. Tuy nhiên sau khi bơm,những đốt sống bị xẹp vẫn chưa trở lại hình dáng ban đầu do áp lực bơm chưa đủ làm nở đốt sống. Mặt khác, đôi khi do đốt sống bị xẹp nặng,dưới áp lực bơm, xi măng có thể tràn ra ngoài đốt sống.

Vertebroplasty-400x235

 

Kỹ thuật tạo hình đốt sống bằng bơm xi măng sinh học có bóng (Kyphoplasty):

là kỹ thuật hiện đại nhất đang được áp dụng phổ biến ở các nước tiên tiếntrên thế giới. Bệnh nhân sau khi gây tê tại chỗ, phẫu thuật viên sẽ dùng một kim chuyên dụng có bóng ở đầu chọc vào thân đốt sống dưới hướng dẫn của màn huỳnh quang tăng sáng. Sau đó, quả bóng sẽ được bơm căng lên để làm nở đốt sống, trả lại hình dáng ban đầu. Sau khi rút bóng ra, xi măng sẽ được bơm vào khoảng trống vừa tạo trong đốt sống,mà không chịu áp lực. Do đó xi măng ít có khả năng tràn ra ngoài. Đốtsống sau khi trở lại hình dáng ban đầu sẽ tránh nguy cơ gù, trượt cộtsống cho bệnh nhân về sau. Như vậy, kỹ thuật này đã khắc phục tất cả các nhược điểm của Vertebroplasty, mà vẫn làm bền vững thân đốt sống, giảm đau cho bệnh nhân.

image03

Các kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay:
Ngoài hai phương pháp trên thì hiện nay để chỉnh gù và tạo hình thân đốt sống về gần như hình dạng bình thường và tránh các biến chứng xẹp đốt sống tái diễn. Phương pháp đặt lồng ti tan vào thân đốt sống, mở rộng lồng titan và để vĩnh viễn trong thân đốt sống rồi bơm xi măng vào trong lồng titan giúp cho thân đốt sống giữ được hình dạng và nâng được thân đốt xẹp về mức gần bình thường

lông titan

Phương pháp mới nhất hiện nay: được giới thiệu tại hội nghị cột sống Châu Âu 2015.

Đặt tấm nâng trong lòng thân đốt sống nâng đốt sống xẹp lên mức bình thường và bơm xi măng giúp phục hồi hoàn toàn và chỉnh gù do lún xẹp cột sống rất tốt. Đặc biệt có thể áp dụng tốt trong những trường hợp chấn thương cột sống vỡ thân đốt sống còn tường sau của thân đốt

20150920_100344

Biến chứng thường gặp:

ít gặp, tỉ lệ biến chứng nói chung dao động trong khoảng 1-3% tùy theo nguyên nhân xẹp đốt sống.

Các biến chứng nhẹ, không cần phải sử lí tiếp theo.

Tràn xi măng vào đĩa đệm.

Tràn xi măng vào tĩnh mạch quanh đốt sống.

Tràn xi măng vào tổ chức phần mềm quanh đốt sống.

Các biến chứng nặng hơn có thể cần phải phẫu thuật bao gồm.

Tràn xi măng vào ống sống chèn ép tủy.

Nhồi máu phổi mức độ nặng.

Ưu nhược điểm

Ưu điểm.

  • Hiệu quả điều trị cao và bền vững.
  • Là phương pháp can thiệp tối thiểu (chỉ cần rạch 1 hoặc 2 lỗ có đường kính 5mm trên da.
  • Thời gian nằm viện ngắn (bệnh nhân chỉ cần theo dõi trong viện khoảng 1 ngày).
  • Thời gian hồi phục nhanh chóng (bệnh nhân có thể ngồi dậy và đi lai 4 giờ sau khi được THĐS).

Nhược điểm.

  • Kĩ thuật phải được tiến hành ở các trung tâm có máy Xquang tăng sáng truyền hình.
  • Phẫu thuật viên chuyên khoa

 

ThS.BS Nguyễn Vũ

]]>
http://phauthuatthankinh.edu.vn/tao-hinh-dot-song-qua-da/feed/ 0